• Přeskočit na obsah

 • Co tu najdete

  Souhrn informací

  Souhrn informací
  Zde najdete nejúplnější zpracování většiny informací, které jsou zde k dispozici (včetně těch, které najdete níže na této stránce), soubor je ale poměrně rozsáhlý.

  Slovníky zde ke stažení

  Základní informace: licenční podmínky a autorství

  Před užíváním databází je třeba se seznámit s kapitolou o licenci a autorských právech (viz níže). Užíváním databází uživatel vyjadřuje souhlas s licenčními podmínkami.

  Autorství: autorem těch databází, u kterých není autor uveden, je David Zbíral.

  Formáty, v nichž jsou tu databáze přístupné: (1) základní formát vhodný pro značné množství slovníků, a zejm. pro program Millennium či PEKI, (2) bohatěji členěný formát pro Lingea Lexicon (který lze plnohodnotně používat i v bezplatné demoverzi Lingea Lexiconu), (3) formát HTML, kde jsou slovníky pěkně barevné a k jejich zobrazení stačí prohlížeč (např. Internet Explorer).

  Jaký formát databází zvolit?

  Záleží na tom, v jakém softwaru je chcete používat. Pokud je to Millennium, PEKI, Pokludu či PCTranslator, volte databázi v základním formátu (pro PCTranslator vyžaduje úpravu, která je popsána v souhrnu informací v kapitole věnované PCTranslatoru). Databáze v základním formátu nejsou barevné a v aktualizacích zaostávají za databázemi ve formátu pro Lingea Lexicon; v podstatě se přestaly vyvíjet.

  Pokud chcete nejaktuálnější verzi a uvítali byste, kdyby se databáze zobrazovaly přehledněji a barevně, volte verzi pro Lingea Lexicon (ke stažení níže), a pokud LL nemáte, stáhněte si jeho bezplatnou demoverzi, v níž je možné slovníky z těchto stránek zcela plnohodnotně používat; instalace je velmi snadná a je popsána v souhrnu informací pod kapitolou „Databáze uzpůsobené pro Lingea Lexicon“.

  Pokud chcete barevné a přehledné zobrazení, ale nechcete si žádný software instalovat, volte verzi v podobě běžných stránek HTML. Ke zobrazení verze v HTML vám stačí prohlížeč (např. Internet Explorer); uvítají ji nejspíše (1) ti, kdo se nechtějí učit pracovat s žádným novým softwarem (ani tak jednoduchým jako LL), (2) ti, kdo nechtějí sami slovníky doplňovat, nýbrž je jen používat, takže jim nezáleží na tom, že se do HTML doplňuje nesnadno, (3) ti, kterým vadí pomalý start LL v případě, že musí načítat rozsáhlé uživatelské databáze, a jsou ochotni vzdát se jeho vyhledávacích schopností a dalších vlastností, (4) ti, které zajímá stará řečtina (LL 2002 nezvládá různé fonty v rámci jednoho hesla). Další výhody a nevýhody najdete na stránce Slovníky v podobě běžných stránek HTML.

  Některé databáze jsou přístupné jen v určitém formátu a v jiném ne (z rozmanitých důvodů).

  Materiály týkající se všech databází

  Seznam zkratek a značek užívaných v databázích na těchto stránkách

  Databáze v základním formátu (pro Millennium, PEKI, Pokludu aj.)

  Nevýhody základního formátu: (1) hesla nejsou členitě formátovaná, takže neumožňují přehledné a barevné zobrazení; (2) v aktualizacích a opravování chyb velmi zaostávají za databázemi ve formátu pro Lingea Lexicon a HTML; (3) okcitánsko-český a starořecko-český slovník jsou tvořeny z většiny přímo ve formátu pro Lingea Lexicon; databáze v základním formátu je méně rozsáhlá, zastaralá a zcela neodpovídající. Závěr: u těch slovníků, které jsou dostupné i ve formátu Lingea Lexicon, jej volte ve všech případech raději než formát základní.

  U databází, které jsou o dost kvalitnější a rozsáhlejší v podobě pro Lingea Lexicon a v HTML, a jejichž základní formát je tudíž velmi nedoporučený, se uvádí hvězdička.

  Anglicko-český / česko-anglický slovník
  Asi 760 jednotek. Spíš drobný doplněk rozsáhlejších databází.

  Bulharsko-český / česko-bulharský slovník
  Asi 270 jednotek. O využití této databáze prostřednictvím např. slovníku anglicko-českého viz v souhrnu informací pod kapitolou o Millenniu.

  Francouzsko-český / česko-francouzský slovník
  Asi 9340 jednotek. Dostupný je zde též starofrancouzsko-český / česko-starofrancouzský slovník.

  Latinsko-český / česko-latinský slovník
  Asi 5270 jednotek, někdy mají i náznaky kvalitnějšího uspořádání než prosté jednotky typu A=B. O využití této databáze prostřednictvím např. slovníku anglicko-českého viz souhrn informací. Autoři: Anna Žáková (přes 2000 jednotek), David Zbíral.

  Německo-český / česko-německý slovník
  Asi 610 jednotek. Způsob uložení a importu této databáze: viz výše. Hodnota slovníčku je spíše sporná.

  Okcitánsko-český / česko-okcitánský slovník
  Asi 215 jednotek. Slovníček středověké okcitánštiny. Zastaralý a naprosto nevyhovující, přestal být doplňován; volte daleko lepší slovník ve formátu pro Lingea Lexicon (na této stránce) či v HTML.

  Řecko-český / česko-řecký slovník (stará / klasická řečtina)
  Asi 150 jednotek. Nevyhovující, volte verzi v HTML (ani Lingea Lexicon totiž není pro řečtinu vhodný, pokud nejste vývojáři, protože LL 2002 neumí zformátovat různé části hesla různým fontem).

  Srbsko-český / česko-srbský slovník
  Asi 170 jednotek. Dříve se neodlišovala srbština od chorvatštiny a mluvilo se o srbochorvatštině; tento slovník je vlastně „srbochorvatský“. O využití této databáze prostřednictvím např. slovníku anglicko-českého v souhrnu informací. Způsob uložení a importu této databáze: viz výše.

  Starofrancouzsko-český / česko-starofrancouzský slovník
  Asi 200 jednotek. Stará francouzština (9.-13. stol.). Slovníček je nevyhovující, bylo by třeba soustavné práce na bohatě formátovaném starofrancouzském slovníku (patrně starofrancouzsko-francouzském).

  Staroslověnsko-český / česko-staroslověnský slovník
  Asi 1900 jednotek. O využití této databáze prostřednictvím např. slovníku anglicko-českého viz v souhrnu informací. Způsob uložení a importu této databáze: viz výše anotaci francouzského slovníku. O zásadách transkripce, které se musely přizpůsobit tomu, co zvládne Millennium, přesněji kódování ANSI, viz rovněž v souhrnu informací pod „Jazyky a textové editory“.

  Španělsko-český / česko-španělský slovník
  Asi 2010 jednotek. Pravidla transkripce souhrnu informací v kapitole „Jazyky a textové editory“. Autoři: Zdeněk Mareček (naprostá většina), David Zbíral.

  Ať vás v databázích nepřekvapí některá podivná (chybná) písmena; tyto chyby jsou často buď záměrným „pokažením“, protože jen takto pokažené se zobrazí v programu správně (přizpůsobeno slovníku Millennium; pokud pracujete s jiným softwarem, u kterého zjistíte, že toto řízené pokažení naopak nevyhovuje, užijte některý textový editor k hromadnému nápravnému nahrazení), nebo jsou dány mým systémem přepisu daného jazyka, který se rozebírá u jednotlivých jazyků v souhrnu informací.

  Postup importu (zde zkráceně; podrobněji s četnými tipy viz souhrn všech materiálů): Pokud pracujete s elektronickým překladovým slovníkem, který podporuje import databáze do uživatelského slovníku (např. Millennium) a máte zájem o rozšíření své databáze, klepněte na příslušný odkaz pravým tlačítkem myši a zadejte Uložit jako a uložte ho na svůj disk, vstupte do uživatelského slovníku svého elektronického slovníku (v Milleniu Soubor / Uživatelský slovník), zadejte import (či nějakou analogickou nabídku) a zvolte tento předtím uložený soubor. Uživatelský slovník se vám tak doplní o značné množství slov a frází, vyhledaných v různých elektronických i knižních slovnících či excerpovaných z knih, článků, internetových stránek apod. Poznámka: v Millenniu i Lingea Lexiconu podle ikonky vždy poznáte, zda je jednotka součástí základní databáze, nebo uživatelského slovníku.

  Databáze ve formátu pro Lingea Lexicon

  Základní informace: Lingea Lexicon uživatelům umožňuje tvořit velmi přehledná a bohatě formátovaná hesla a také ovlivňovat jejich zobrazení (barva jednotlivých složek hesla, velikost jejich písma atd.). Nejvíc vám řekne ukázka hesla. Databáze z těchto stránek mají formát vhodný pro Lingea Lexicon, ale nejsou nijak spojeny s firmou Lingea s.r.o.!

  Stručný popis pracovního postupu: pokud nejste vlastníky plné verze Lingea Lexiconu, stáhněte si jeho bezplatnou demoverzi a nainstalujte ji. Do vzniklého podadresáře data si uložte balíček databází stažený z těchto stránek, spusťte ho a rozbalte ho přímo do podadresáře data. Pro každý balíček z těchto stránek, který chcete používat, si nainstalujte jednu demoverzi LL (do různých umístění na svém disku).

  Podrobný popis pracovního postupu krok za krokem: pokud vám tento popis pracovního postupu nestačí, najdete postup krok za krokem v souhrnu všech informací, odkazů a materiálů.

  Počty jednotek: zhruba se shodují s počty jednotek základních databází, uvedených výše, ale leckdy jde o dobře strukturovaná hesla.

  U databází, které je lepší stáhnout v základním formátu nebo v HTML, protože varianta pro LL působí častý pád aplikace, se uvádí hvězdička. Hvězdička se vztahuje vždy jen ke slovníku, jehož název bezprostředně předchází.

  Slovník anglicko-český, německo-český, francouzsko-český a obráceně

  Slovník bulharsko-český, srbochorvatsko-český, * staroslověnsko-český a obráceně

  Slovník španělsko-český, okcitánsko-český, starofrancouzsko-český a obráceně

  Slovník řecko-český (klasická řečtina)
  Ale pro řečtinu jednoznačně doporučuji slovník v HTML, nikoli ve formátu pro LL (pokud jste pouze uživatelé; pokud jste slovníkáři, doporučuji používat mou verzi formátování pro LL, o níž se dovíte více v souhrnu informací, a k běžné práci či publikaci na internetu z ní do HTML v kopiích zdrojového souboru převádět pomocí mého wordovského makra LingeaHTML, které najdete mezi mými makry). LL 2002 ještě nemá zakomponováno přiřazení konkrétního fontu značkám, takže pokud chcete užívat verzi pro LL, tak je zatím třeba si zvyknout na rozložení kláves ve fontech SPIonic a Grenet a umět si dekódovat např. slovíčko „w(j“ jako hós. Zobrazování tohoto kódu není bez chyb, ale ve vyšší verzi bude snad v pořádku. Doporučení: napište si řecké slovo ve wordovském dokumentu v Grenet či SPIonic (např. v tabulce určené k vypisování slovíček) a do vyhledávacího okénka LL ho přeneste přes schránku.

  Doporučuji si také stáhnout seznam zkratek a značek užívaných v databázích z těchto stránek.

  Pokud sami tvoříte slovníky a chcete si v definičním souboru nadefinovat vlastní tituly, můžete si stáhnout moje barevné ikony vytvořené podle vzoru LL (barevné obličejíky), které vám pomohou po zobrazení hesla ihned rozpoznat, v jakém slovníku byla jednotka nalezena.

  Latinsko-český slovník ve formátu pro Lingea Lexicon tu není zpřístupněn a jeho zpřístupnění se neplánuje.

  Databáze jako běžné stránky HTML

  Někdo si nechce instalovat žádný nový software a učit se s ním učit, a přitom chce vidět hesla barevně a přehledně, ne si v souborech obsahujících slovníky např. jen listovat ve Wordu. Pro toho jsou ideální slovníky ve formátu HTML. K jejich zobrazení stačí prohlížeč. Na stránce Slovníky v podobě stránek HTML najdete samotné slovníky ke stažení, informace o výhodách a nevýhodách, různé tipy a mnoho dalšího. Pro řečtinu doporučuji jednoznačně formát HTML; Lingea Lexicon 2002 neumí přiřadit příslušným součástem hesla řecký font.

  Slovníky v HTML si také můžete převést do formátu pro slovník PEKI (postup v souhrnu informací).

  Novější přírůstky ve slovníkových databázích

  Viz souhrn všech materiálů.

  Rozcestník – odkazy na slovníky nejrůznějších jazyků na internetu

  Slovníky a jazyky na internetu – rozcestník
  Podrobně členěný rozcestník s odkazy na četné slovníky dostupné na internetu, ať už jde o slovníky ke stažení či online. Pokud víte o slovnících, které stojí za zmínku a v rozcestníku chybí, tak mi prosím pošlete e-mailem zprávu obsahující: 1) adresu příslušných stránek, 2) co nejobjektivnější anotaci, co lze na dané adrese nalézt.

  Fonty

  Cyrillic Old Face (font cyrilice / Old Cyrillic font)
  Font cyrilice.

  Odkazy na další fonty najdete v rozcestníku.

  Různé materiály ke slovníkům a jazykům: fonetická abeceda, zkratky, francouzská výslovnost

  Seznam zkratek a značek užívaných v databázích z těchto stránek
  Seznam se vám může hodit nejen k interpretaci zkratek v databázích, ale také pokud sami slovníky děláte, za účelem sjednocování zkratek. Vychází z osvědčených zásad: většinu běžných zkratek přebírá z kvalitních papírových slovníků.

  David Zbíral: Fonetické abecedy v jazykových slovnících a HTML
  Odkazy na speciální fonetické fonty, na tabulky International Phonetic Alphabet, kódy HTML pro zápis znaků fonetické abecedy, obsáhlé obecné informace aj.

  David Zbíral: Zavřenost a otevřenost samohlásek v současné francouzštině
  Praktické pojednání o tom, kam patří otevřené a kam zavřené samohlásky.

  Přispěvatelé

  Podíl na zde publikovaných databázích

  Jiné přispění

  Licence, autorská práva a vyloučení odpovědnosti

  Zde publikované databáze je dovoleno používat k nekomerčním účelům v jakémkoli softwaru. Lze je pro vlastní potřebu upravovat a měnit jak co do formy, tak co do obsahu. Není dovoleno je jakýmkoli způsobem distribuovat. Jejich publikování na jiných internetových stránkách a nosičích (CD přílohy časopisů věnovaných informačním technologiím apod.), rozesílání e-mailem a vůbec všechny druhy jejich distribuce, např. spolu s freewarovou nebo komerční platformou elektronického slovníku, jíž by sloužily jako databáze, popřípadě její část, jsou nezákonné bez předchozího výslovného písemného svolení autora (autorů). Kohokoli ale lze pochopitelně odkazovat na adresu této stránky, aby si databáze sám stáhl.

  Rovněž šíření odvozených děl je bez předchozího výslovného písemného svolení autora nezákonné.

  Také tyto stránky ani jejich části není dovoleno převzít a publikovat je jinde či je jakkoli šířit bez předchozího výslovného písemného svolení autora.

  Svolení k převzetí a k šíření odvozených děl se až na naprosté výjimky neuděluje. Je zbytečné o svolení vůbec žádat, pokud nejde o zcela mimořádné projekty nabízející například: 1) velmi významné doplnění databáze, 2) finanční odměnu, 3) vývoj nové, pokročilé platformy, zejména schopné pracovat s bohatě formátovanými databázemi v XML nebo HTML a podporující kombinované hledání.

  Již poskytnuté svolení může autor databáze kdykoli stáhnout.

  Vyloučení odpovědnosti: autoři nepřebírají žádnou hmotnou, morální ani jakoukoli jinou myslitelnou zodpovědnost za případné přímé, nepřímé, následné či jiné škody vzniklé užíváním, nadužíváním nebo zneužíváním těchto databází či jakýchkoli informací uvedených na těchto stránkách.