• Přeskočit na obsah

  • David Zbíral: Voltaire et sa pensée
    Information de base en français. Quelques notes sur la biographie et la bibliographie de Voltaire. La religion, l’homme, la société, la nature, la conception de l’histoire et de l’historiographie.

    David Zbíral: Katarský scholastik Jan z Lugia (krátká verze)
    Krátké shrnutí studie o myšlení katarského filosofa 13. století Jana z Lugia, jak ji představuje dílo Liber de duobus principiis a inkvizitor Rainer Sacchoni. Práce pojednává o umírněném a vyhraněném katarském dualismu, intelektualizaci části členské základny italského katarství jako o součásti širšího rozvoje vzdělanosti a o sporech italských katarských církví. Reprodukuje a komentuje základní problémy filosofie Jana z Lugia (dva počáteční principy, neexistence svobodné vůle, stvoření, polemika proti garatovcům) a analyzuje jeho biblickou hermeneutiku. Krátká verze: cca 2 strany.