• Přeskočit na obsah

 • Obsah slouží především k rychlému přehledu, co vlastně na těchto stránkách můžete najít. Úplnější informaci o jednotlivých položkách podávají tematicky rozčleněné anotace.

  Některé práce jsou v obsahu uvedeny víckrát, a to z toho důvodu, aby je čtenář snadno našel pod všemi tematickými okruhy, kam daná práce spadá.

  Licence

  Zde publikované texty si lze uložit na vlastní disk a pro vlastní potřebu zálohovat na jiné nosiče, vytisknout atd. Jakékoli jejich další šíření (publikování na jiných internetových stránkách, v časopisech apod.) je podmíněno předchozím výslovným písemným svolením autora. Podrobněji viz tuto stránku.

  Zvláště oblíbené či novější stránky

  Zcela nová sekce fotky

  Doplňkové databáze pro počítačové (elektronické) slovníky

  David Zbíral: Tipy pro práci s počítačem, makra, skripty

  David Zbíral: Úvod do jazyka Visual Basic for Applications a Visual Basic – Scripting Edition (VBScript), tipy a triky

  David Zbíral: Starší chrámy (povídka fantasy)

  Tyto stránky

  O těchto stránkách

  Propagační materiál s odtrhávacími lístečky k vytištění a vyvěšení (.DOC)

  Pokyny pro přispěvatele

  Grafická historie těchto stránek

  Religionistika – věda o náboženstvích

  Základní informace

  David Zbíral: Základní informace o religionistice

  Příručky a návody

  David Zbíral: Jak napsat (a nepsat) odbornou práci: Zásady, návody, časté chyby

  Teorie a metodologie

  David Zbíral: Tři úvody do religionistiky: srovnání (Nástin religionistiky, Úvod do religionistiky a Po stopách neznámého Boha)

  David Zbíral: Slabost a síla jungovského výkladu náboženství

  David Zbíral: Žánr fantasy a religionistika: možnosti, meze, provokace; dostupné též ve formátu PDF

  David Zbíral: Metodologické problémy studia západního esoterismu

  David Zbíral: Totemismus a problematičnost obsahové definice

  David Zbíral: Náboženství a sociální konstrukce reality

  David Zbíral: Arnold van Gennep a přechodové rituály

  Dějiny religionistiky

  Jan Němec: Srovnání vybraných antropologických přístupů ke studiu náboženství

  David Zbíral: Arnold van Gennep a přechodové rituály

  Starověká náboženství Předního východu

  David Zbíral: Inanna a Dumuzi (sumerský mýtus)

  David Zbíral: Náboženství předislámské Arábie

  Judaismus

  David Zbíral: Esejci v Kumránu a svitky od Mrtvého moře

  David Zbíral: Katarství a židovství

  Islám

  David Zbíral: Náboženství předislámské Arábie

  Karel Matúš: Historické souvislosti vzniku sekty ší‘a a vysvětlení jejího dogmatu

  David Zbíral: Sajjid Kutb a Hasan Hanafí: dva modely islámské společnosti

  Helénistická náboženství

  David Zbíral: Základní přehled starověké gnóze

  David Zbíral: Esejci v Kumránu a svitky od Mrtvého moře

  Křesťanství

  David Zbíral: Ženy v prvním listu Timoteovi a ve Skutcích Pavla a Thekly: srovnání

  David Zbíral: Vzkládání rukou v křesťanském kultu 1.-5. století

  David Zbíral: Didaché – Učení dvanácti apoštolů

  David Zbíral: Poustevnicko-mnišské obrodné hnutí 11. a 12. století

  David Zbíral: Vztah a styky moravských novokřtěnců a Jednoty bratrské

  David Zbíral: František Střížovský, básník Svatého grálu

  Vulgáta jako soubor .doc

  Středověk

  David Zbíral: Středověk: Atmosféra, myšlení, imaginace

  David Zbíral: Poustevnicko-mnišské obrodné hnutí 11. a 12. století

  David Zbíral: Křížové výpravy do Palestiny: stručný přehled

  David Zbíral: Kristovy ostatky jako zbraň křižácké propagandy: případ z roku 1247

  David Zbíral: Grálová queste jako pouť: od středověku po Ottu Rahna; dostupné též ve formátu PDF

  David Zbíral: B. D. Haage, Středověká alchymie (recenze)

  Vulgáta jako soubor .doc

  Katarství a bogomilství

  David Zbíral: Kataři: stručný přehled

  David Zbíral: Kataři: méně kvalitní, ale rozsáhlejší přehled

  David Zbíral: Prameny ke středověké herezi se zvláštním zaměřením na katarství a bogomilství – přehled

  David Zbíral: Katarsko-bogomilský apokryf Interrogatio Iohannis (Otázky Janovy); dostupné též ve formátu PDF

  David Zbíral: Le personnage de Satan dans l’apocryphe bogomile « Interrogatio Iohannis »

  David Zbíral: Les éditions des sources concernant le catharisme et le bogomilisme : corrigenda

  David Zbíral: Katarství a židovství; dostupné též ve formátu PDF

  David Zbíral: A. Brenonová, Kataři. Život a smrt jedné křesťanské církve (recenze)

  David Zbíral: Katarský scholastik Jan z Lugia (krátká verze)

  Západní esoterismus

  David Zbíral: Metodologické problémy studia západního esoterismu

  David Zbíral: Grálová queste jako pouť: od středověku po Ottu Rahna; dostupné též ve formátu PDF

  David Zbíral: Nacistický esoterik Otto Rahn

  David Zbíral: Otto Rahn, Antonin Gadal, poutě na Montségur: ukázky z textů a svědectví; dostupné též ve formátu PDF

  Nová náboženská hnutí

  David Zbíral: Stručný úvod do problematiky nových náboženských hnutí

  David Zbíral: New Age a novopohanství

  David Zbíral: C. G. Jung a nová religiozita

  Jan Němec: Duchovní universita bytí

  David Zbíral: Metodologické problémy studia západního esoterismu

  David Zbíral: Nacistický esoterik Otto Rahn

  David Zbíral: Otto Rahn, Antonin Gadal, poutě na Montségur: ukázky z textů a svědectví; dostupné též ve formátu PDF

  David Zbíral: Žánr fantasy a religionistika: možnosti, meze, provokace; dostupné též ve formátu PDF

  Moderní doba

  David Zbíral: Náboženství a internet; dostupné též ve formátu PDF

  David Zbíral: Žánr fantasy a religionistika: možnosti, meze, provokace; dostupné též ve formátu PDF

  Buddhismus

  David Zbíral (ed.): Dhammačakkappavattanasutta (buddhistický text)

  Hlubinná psychologie, archetypy, C. G. Jung

  Základní informace o hlubinné psychologii

  Základní literatura k jungovské psychologii

  David Zbíral: C. G. Jung a pojetí zla jako „absence dobra“

  David Zbíral: Slabost a síla jungovského výkladu náboženství

  David Zbíral: C. G. Jung a nová religiozita

  Slovníky, jazyky

  Výchozí stránka

  Slovníky, jazyky

  Souhrn informací

  Souhrn informací, odkazů a materiálů

  Odkazy (rozcestník)

  Slovníky a jazyky na internetu – rozcestník

  Slovníky ve formátu pro Lingea Lexicon

  Viz Slovníky, jazyky.

  Slovníky v HTML

  Slovníky v podobě běžných stránek HTML

  Slovníky v základním formátu

  Viz Slovníky, jazyky.

  Různé materiály ke slovníkům a jazykům: fonetická abeceda, zkratky

  Fonetické abecedy v jazykových slovnících a HTML

  Seznam zkratek a značek užívaných v databázích z těchto stránek

  Projekt zkvalitnění elektronických slovníků

  Projekt zkvalitnění elektronických slovníků (součást souhrnu materiálů)

  Využití pro širší účely

  Využití elektronického slovníku pro širší účely, zejména pro naroubování vlastní databáze, např. bulharsko-české či latinsko-české (vlastně jakékoli, kterou seženete na těchto stránkách či jinde nebo kterou si budete průběžně tvořit a v ideálním případě ji zašlete k publikaci na těchto stránkách), např. na anglicko-český slovník: viz souhrn informací.

  Fonty

  David Zbíral: Cyrillic Old Face (font cyrilice / Old Cyrillic font)

  Materiály nesouvisející se slovníky

  David Zbíral: Zavřenost a otevřenost samohlásek v současné francouzštině

  Mytologie

  David Zbíral: Inanna a Dumuzi (sumerský mýtus)

  Historie

  Jan Hrdlička: Setkání Starého a Nového světa

  David Zbíral: Poustevnicko-mnišské obrodné hnutí 11. a 12. století

  David Zbíral: Křížové výpravy: stručný přehled

  David Zbíral: Kristovy ostatky jako zbraň křižácké propagandy: případ z roku 1247

  Fantasy, povídky

  Teorie

  David Zbíral: Žánr fantasy a religionistika: možnosti, meze, provokace; dostupné též ve formátu PDF

  Povídky fantasy

  David Zbíral: Ledový tanec

  David Zbíral: Oběti

  David Zbíral: Lid slunce

  David Zbíral: Potulná atrakce

  David Zbíral: Kresby na poušti

  David Zbíral: V říši mrazu

  David Zbíral: Sfinga ze slonové kosti

  David Zbíral: Dívka

  David Zbíral: Kraj, jemuž vládne mlčení

  Miriam Zbíralová: Vychází měsíc

  David Zbíral: Povídka

  David Zbíral: Duchoprázdno

  Jiné prózy

  Sázečka kmínu (libanonská pohádka) (přeložil David Zbíral)

  Pán prstenů

  David Zbíral: Film Pán prstenů – hodnocení

  Titulky k filmu „Pán prstenů I. Společenstvo prstenu“ (opravené, harmonizované s knihou a dabingem atd.). Autoři: David Zbíral - Jan Hrdlička - Anonymus - Silvie Šustrová et al., s přihlédnutím k českému dabingu (překlad S. Pošustová).

  Titulky k filmu „Pán prstenů II. Dvě věže“ na dvou CD. Autoři: Miriam Zbíralová - František Kotas.

  Upoutávka na tyto titulky (k rozeslání přátelům apod.)

  Jak opravovat titulky

  Dračí doupě

  Pravidla – doplňky

  David Zbíral: Klerik

  David Zbíral: Válečník

  David Zbíral: Alchymista

  David Zbíral: Předměty obsahující magenergii

  David Zbíral: Kouzelníkova kouzla pro DrD

  David Zbíral: Zloděj

  David Zbíral: Dovednosti

  David Zbíral: Pravidla pro pohyb

  David Zbíral: Souboj

  David Zbíral: Příručka Pána jeskyně

  Jeskyně

  David Zbíral: Mapy k jeskyním ke stažení

  DavidZbíral: Svět pro Dračí doupě

  David Zbíral: Nikolajův zvěřinec

  David Zbíral: Zavrženíhodný únos Nataši Igorovny

  David Zbíral: Píseň smrti

  David Zbíral: V síních smradu kují zradu

  David Zbíral: Daer-venen

  Pomůcky

  Osobní deník jako šablona pro MS Word

  Nová náboženská hnutí

  David Zbíral: Stručný úvod do problematiky nových náboženských hnutí

  David Zbíral: New Age a novopohanství

  David Zbíral: C. G. Jung a nová religiozita

  David Zbíral: Metodologické problémy studia západního esoterismu

  Jan Němec: Duchovní universita bytí

  Filosofie

  David Zbíral: Voltaire et sa pensée

  David Zbíral: Katarský scholastik Jan z Lugia (krátká verze)

  David Zbíral: Le scolastique cathare Jean de Lugio (résumé)

  Počítač, tipy, informatika

  David Zbíral: Počítač: tipy a triky

  David Zbíral: Úvod do jazyka Visual Basic for Applications a Visual Basic – Scripting Edition (VBScript), tipy a triky

  David Zbíral: Počítačový slovníček aneb Jak mluvit o počítačích česky

  David Zbíral: Soubor s wordovskými makry ke stažení jako .zip (viz též instrukce a upozornění v anotacích)

  Skripty ke stažení

  Rozsáhlé doplňkové databáze různých jazyků pro počítačové (elektronické) slovníky, tipy atd.

  Problémy s Windows XP Service Pack 2

  Obrázky

  Viz stránku Obrázky.

  Hudba, audio

  Morion: Parte (MP3)

  Poezie

  David Zbíral: Cesta do tiché země

  Bibliografie

  David Zbíral: Bibliografie

  David Zbíral: Knihy zakoupené z grantů Davida Zbírala do Ústřední knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

  Rozcestníky

  Rozcestník

  Rozcestník k počítačovým slovníkům a jazykům

  David Zbíral

  Několik slov o mně

  David Zbíral – odborný životopis

  Curriculum vitae (in English)

  Curriculum vitae (en français)