Obsah

Obsah slouží především k rychlému přehledu, co vlastně na těchto stránkách můžete najít. Úplnější informaci o jednotlivých položkách podávají tematicky rozčleněné anotace.

Některé práce jsou v obsahu uvedeny víckrát, a to z toho důvodu, aby je čtenář snadno našel pod všemi tematickými okruhy, kam daná práce spadá.

Licence

Zde publikované texty si lze uložit na vlastní disk a pro vlastní potřebu zálohovat na jiné nosiče, vytisknout atd. Jakékoli jejich další šíření (publikování na jiných internetových stránkách, v časopisech apod.) je podmíněno předchozím výslovným písemným svolením autora. Podrobněji viz tuto stránku.

Zvláště oblíbené či novější stránky

Zcela nová sekce fotky

Doplňkové databáze pro počítačové (elektronické) slovníky

David Zbíral: Tipy pro práci s počítačem, makra, skripty

David Zbíral: Úvod do jazyka Visual Basic for Applications a Visual Basic – Scripting Edition (VBScript), tipy a triky

David Zbíral: Starší chrámy (povídka fantasy)

Tyto stránky

O těchto stránkách

Propagační materiál s odtrhávacími lístečky k vytištění a vyvěšení (.DOC)

Pokyny pro přispěvatele

Grafická historie těchto stránek

Religionistika – věda o náboženstvích

Základní informace

David Zbíral: Základní informace o religionistice

Příručky a návody

David Zbíral: Jak napsat (a nepsat) odbornou práci: Zásady, návody, časté chyby

Teorie a metodologie

David Zbíral: Tři úvody do religionistiky: srovnání (Nástin religionistiky, Úvod do religionistiky a Po stopách neznámého Boha)

David Zbíral: Slabost a síla jungovského výkladu náboženství

David Zbíral: Žánr fantasy a religionistika: možnosti, meze, provokace; dostupné též ve formátu PDF

David Zbíral: Metodologické problémy studia západního esoterismu

David Zbíral: Totemismus a problematičnost obsahové definice

David Zbíral: Náboženství a sociální konstrukce reality

David Zbíral: Arnold van Gennep a přechodové rituály

Dějiny religionistiky

Jan Němec: Srovnání vybraných antropologických přístupů ke studiu náboženství

David Zbíral: Arnold van Gennep a přechodové rituály

Starověká náboženství Předního východu

David Zbíral: Inanna a Dumuzi (sumerský mýtus)

David Zbíral: Náboženství předislámské Arábie

Judaismus

David Zbíral: Esejci v Kumránu a svitky od Mrtvého moře

David Zbíral: Katarství a židovství

Islám

David Zbíral: Náboženství předislámské Arábie

Karel Matúš: Historické souvislosti vzniku sekty ší‘a a vysvětlení jejího dogmatu

David Zbíral: Sajjid Kutb a Hasan Hanafí: dva modely islámské společnosti

Helénistická náboženství

David Zbíral: Základní přehled starověké gnóze

David Zbíral: Esejci v Kumránu a svitky od Mrtvého moře

Křesťanství

David Zbíral: Ženy v prvním listu Timoteovi a ve Skutcích Pavla a Thekly: srovnání

David Zbíral: Vzkládání rukou v křesťanském kultu 1.-5. století

David Zbíral: Didaché – Učení dvanácti apoštolů

David Zbíral: Poustevnicko-mnišské obrodné hnutí 11. a 12. století

David Zbíral: Vztah a styky moravských novokřtěnců a Jednoty bratrské

David Zbíral: František Střížovský, básník Svatého grálu

Vulgáta jako soubor .doc

Středověk

David Zbíral: Středověk: Atmosféra, myšlení, imaginace

David Zbíral: Poustevnicko-mnišské obrodné hnutí 11. a 12. století

David Zbíral: Křížové výpravy do Palestiny: stručný přehled

David Zbíral: Kristovy ostatky jako zbraň křižácké propagandy: případ z roku 1247

David Zbíral: Grálová queste jako pouť: od středověku po Ottu Rahna; dostupné též ve formátu PDF

David Zbíral: B. D. Haage, Středověká alchymie (recenze)

Vulgáta jako soubor .doc

Katarství a bogomilství

David Zbíral: Kataři: stručný přehled

David Zbíral: Kataři: méně kvalitní, ale rozsáhlejší přehled

David Zbíral: Prameny ke středověké herezi se zvláštním zaměřením na katarství a bogomilství – přehled

David Zbíral: Katarsko-bogomilský apokryf Interrogatio Iohannis (Otázky Janovy); dostupné též ve formátu PDF

David Zbíral: Le personnage de Satan dans l’apocryphe bogomile « Interrogatio Iohannis »

David Zbíral: Les éditions des sources concernant le catharisme et le bogomilisme : corrigenda

David Zbíral: Katarství a židovství; dostupné též ve formátu PDF

David Zbíral: A. Brenonová, Kataři. Život a smrt jedné křesťanské církve (recenze)

David Zbíral: Katarský scholastik Jan z Lugia (krátká verze)

Západní esoterismus

David Zbíral: Metodologické problémy studia západního esoterismu

David Zbíral: Grálová queste jako pouť: od středověku po Ottu Rahna; dostupné též ve formátu PDF

David Zbíral: Nacistický esoterik Otto Rahn

David Zbíral: Otto Rahn, Antonin Gadal, poutě na Montségur: ukázky z textů a svědectví; dostupné též ve formátu PDF

Nová náboženská hnutí

David Zbíral: Stručný úvod do problematiky nových náboženských hnutí

David Zbíral: New Age a novopohanství

David Zbíral: C. G. Jung a nová religiozita

Jan Němec: Duchovní universita bytí

David Zbíral: Metodologické problémy studia západního esoterismu

David Zbíral: Nacistický esoterik Otto Rahn

David Zbíral: Otto Rahn, Antonin Gadal, poutě na Montségur: ukázky z textů a svědectví; dostupné též ve formátu PDF

David Zbíral: Žánr fantasy a religionistika: možnosti, meze, provokace; dostupné též ve formátu PDF

Moderní doba

David Zbíral: Náboženství a internet; dostupné též ve formátu PDF

David Zbíral: Žánr fantasy a religionistika: možnosti, meze, provokace; dostupné též ve formátu PDF

Buddhismus

David Zbíral (ed.): Dhammačakkappavattanasutta (buddhistický text)

Hlubinná psychologie, archetypy, C. G. Jung

Základní informace o hlubinné psychologii

Základní literatura k jungovské psychologii

David Zbíral: C. G. Jung a pojetí zla jako „absence dobra“

David Zbíral: Slabost a síla jungovského výkladu náboženství

David Zbíral: C. G. Jung a nová religiozita

Slovníky, jazyky

Výchozí stránka

Slovníky, jazyky

Souhrn informací

Souhrn informací, odkazů a materiálů

Odkazy (rozcestník)

Slovníky a jazyky na internetu – rozcestník

Slovníky ve formátu pro Lingea Lexicon

Viz Slovníky, jazyky.

Slovníky v HTML

Slovníky v podobě běžných stránek HTML

Slovníky v základním formátu

Viz Slovníky, jazyky.

Různé materiály ke slovníkům a jazykům: fonetická abeceda, zkratky

Fonetické abecedy v jazykových slovnících a HTML

Seznam zkratek a značek užívaných v databázích z těchto stránek

Projekt zkvalitnění elektronických slovníků

Projekt zkvalitnění elektronických slovníků (součást souhrnu materiálů)

Využití pro širší účely

Využití elektronického slovníku pro širší účely, zejména pro naroubování vlastní databáze, např. bulharsko-české či latinsko-české (vlastně jakékoli, kterou seženete na těchto stránkách či jinde nebo kterou si budete průběžně tvořit a v ideálním případě ji zašlete k publikaci na těchto stránkách), např. na anglicko-český slovník: viz souhrn informací.

Fonty

David Zbíral: Cyrillic Old Face (font cyrilice / Old Cyrillic font)

Materiály nesouvisející se slovníky

David Zbíral: Zavřenost a otevřenost samohlásek v současné francouzštině

Mytologie

David Zbíral: Inanna a Dumuzi (sumerský mýtus)

Historie

Jan Hrdlička: Setkání Starého a Nového světa

David Zbíral: Poustevnicko-mnišské obrodné hnutí 11. a 12. století

David Zbíral: Křížové výpravy: stručný přehled

David Zbíral: Kristovy ostatky jako zbraň křižácké propagandy: případ z roku 1247

Fantasy, povídky

Teorie

David Zbíral: Žánr fantasy a religionistika: možnosti, meze, provokace; dostupné též ve formátu PDF

Povídky fantasy

David Zbíral: Ledový tanec

David Zbíral: Oběti

David Zbíral: Lid slunce

David Zbíral: Potulná atrakce

David Zbíral: Kresby na poušti

David Zbíral: V říši mrazu

David Zbíral: Sfinga ze slonové kosti

David Zbíral: Dívka

David Zbíral: Kraj, jemuž vládne mlčení

Miriam Zbíralová: Vychází měsíc

David Zbíral: Povídka

David Zbíral: Duchoprázdno

Jiné prózy

Sázečka kmínu (libanonská pohádka) (přeložil David Zbíral)

Pán prstenů

David Zbíral: Film Pán prstenů – hodnocení

Titulky k filmu „Pán prstenů I. Společenstvo prstenu“ (opravené, harmonizované s knihou a dabingem atd.). Autoři: David Zbíral - Jan Hrdlička - Anonymus - Silvie Šustrová et al., s přihlédnutím k českému dabingu (překlad S. Pošustová).

Titulky k filmu „Pán prstenů II. Dvě věže“ na dvou CD. Autoři: Miriam Zbíralová - František Kotas.

Upoutávka na tyto titulky (k rozeslání přátelům apod.)

Jak opravovat titulky

Dračí doupě

Pravidla – doplňky

David Zbíral: Klerik

David Zbíral: Válečník

David Zbíral: Alchymista

David Zbíral: Předměty obsahující magenergii

David Zbíral: Kouzelníkova kouzla pro DrD

David Zbíral: Zloděj

David Zbíral: Dovednosti

David Zbíral: Pravidla pro pohyb

David Zbíral: Souboj

David Zbíral: Příručka Pána jeskyně

Jeskyně

David Zbíral: Mapy k jeskyním ke stažení

DavidZbíral: Svět pro Dračí doupě

David Zbíral: Nikolajův zvěřinec

David Zbíral: Zavrženíhodný únos Nataši Igorovny

David Zbíral: Píseň smrti

David Zbíral: V síních smradu kují zradu

David Zbíral: Daer-venen

Pomůcky

Osobní deník jako šablona pro MS Word

Nová náboženská hnutí

David Zbíral: Stručný úvod do problematiky nových náboženských hnutí

David Zbíral: New Age a novopohanství

David Zbíral: C. G. Jung a nová religiozita

David Zbíral: Metodologické problémy studia západního esoterismu

Jan Němec: Duchovní universita bytí

Filosofie

David Zbíral: Voltaire et sa pensée

David Zbíral: Katarský scholastik Jan z Lugia (krátká verze)

David Zbíral: Le scolastique cathare Jean de Lugio (résumé)

Počítač, tipy, informatika

David Zbíral: Počítač: tipy a triky

David Zbíral: Úvod do jazyka Visual Basic for Applications a Visual Basic – Scripting Edition (VBScript), tipy a triky

David Zbíral: Počítačový slovníček aneb Jak mluvit o počítačích česky

David Zbíral: Soubor s wordovskými makry ke stažení jako .zip (viz též instrukce a upozornění v anotacích)

Skripty ke stažení

Rozsáhlé doplňkové databáze různých jazyků pro počítačové (elektronické) slovníky, tipy atd.

Problémy s Windows XP Service Pack 2

Obrázky

Viz stránku Obrázky.

Hudba, audio

Morion: Parte (MP3)

Poezie

David Zbíral: Cesta do tiché země

Bibliografie

David Zbíral: Bibliography – miscellaneous / Bibliografie – různé

David Zbíral: Bibliography of the history of Christianity / Bibliografie k dějinám křesťanství

David Zbíral: Bibliography of the Christian Middle Ages / Bibliografie – křesťanský středověk, středověká Evropa

David Zbíral: Bibliography of ancient, medieval, and early modern Christian heresy, heterodoxy, inquisition, and witchcraft / Bibliografie antické, středověké a raně novověké křesťanské hereze, heterodoxie, inkvizice a čarodějnictví

David Zbíral: Knihy zakoupené z grantů Davida Zbírala do Ústřední knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Rozcestníky

Rozcestník

Rozcestník k počítačovým slovníkům a jazykům

David Zbíral

Několik slov o mně

David Zbíral – odborný životopis

Curriculum vitae (in English)

Curriculum vitae (en français)

False