• Přeskočit na obsah

 • David Zbíral: Středověk: Atmosféra, mentalita, imaginace
  Práce podává základní přehled atmosféry středověku a představ, které ovládaly každodenní život středověkého člověka. Smrt, svatí a ostatky, ortodoxie a hereze, jednota středověkého křesťanství, ďábel atd. Cca 22 normostran.

  David Zbíral: Poustevnicko-mnišské obrodné hnutí 11. a 12. století
  Přehled řádů, kterým dala vzniknout poustevnicko-mnišská reforma 11.-12. stol. Kartuziáni, premonstráti, grandmontský řád, camaldoliáni, Fontevrault.

  David Zbíral: Kristovy ostatky jako zbraň křižácké propagandy: případ z roku 1247
  Kristovy ostatky jako zbraň křižácké propagandy na příkladu kampaně jeruzalémského patriarchy, který se neúspěšně snažil získat pro křižáckou věc anglického krále Jindřicha III. tím, že mu roku 1247 zaslal Kristovu krev.

  David Zbíral: Křížové výpravy do Palestiny: stručný přehled
  Základní přehled křížových výprav. Cca 5 normostran.

  David Zbíral: Vztah a styky moravských novokřtěnců a Jednoty bratrské
  Práce o vztazích a stycích novokřtěnců a Jednoty bratrské. Podává i stručný vhled do celkové situace novokřtěnců na Moravě. Asi 12 normostran.

  Jan Hrdlička: Setkání Starého a Nového světa
  Práce o kontaktech Ameriky a Evropy od dob Vikingů. Hlavní zájem práce se soustřeďuje na conquistu a její důsledky. Klíčová slova: Indiáni, dobytí Ameriky, conquista. Obrazové přílohy. Publikováno s autorovým svolením.

  Viz též oddíl Religionistika.