• Přeskočit na obsah

 • Licence, autorská práva

  Zde publikované databáze je dovoleno nekomerčně používat v jakémkoli softwaru. Lze je pro vlastní potřebu upravovat a měnit jak co do formy, tak co do obsahu. Není ale dovoleno je jakýmkoli způsobem distribuovat. Jejich publikování na jiných internetových stránkách a na nosičích (CD přílohy časopisů věnovaných informačním technologiím apod.), rozesílání e-mailem a vůbec všechny druhy jejich distribuce, např. spolu s freewarovou nebo komerční platformou elektronického slovníku, jíž by sloužily jako databáze, popřípadě její část, jsou nezákonné bez předchozího výslovného písemného svolení autora (autorů). Kohokoli ale lze pochopitelně odkazovat na adresu této stránky, aby si databáze sám stáhl.

  Také tyto stránky ani jejich části není dovoleno převzít a publikovat je jinde či je jakkoli šířit bez předchozího výslovného písemného svolení autora.

  Za správnost databází se neručí. Autoři nepřebírají žádnou hmotnou, morální ani jakoukoli jinou myslitelnou zodpovědnost za případné přímé, nepřímé, následné či jiné škody vzniklé užíváním, nadužíváním nebo zneužíváním těchto databází či jakýchkoli jiných informací uvedených na těchto stránkách.

  Autorství: autorem těch databází, u kterých autor není uveden, je David Zbíral.

  Výhody slovníků ve formátu HTML

  Nevýhody slovníků ve formátu HTML

  Různé prohlížeče: který je na tyto slovníky vhodný?

  Ne ve všech prohlížečích se databáze zobrazují dobře. Ve většině novějších se zobrazují výborně nebo přijatelně. Řečtinu nezobrazuje dobře Internet Explorer.

  Rozhodně nedoporučuji Netscape Navigator 4 a starší; databáze jsou v něm takřka nepoužitelné, písmena se překrývají, heslo je chybně rozdělováno na více řádků atd.; je to dáno tím, že Netscape Navigator 4 podporuje kaskádové styly jen velmi špatně.

  K práci s těmito slovníky vřele doporučuji Mozillu nebo její odvozeniny, například Firefox. Tam bývá zobrazení nejlepší. Mozilla má také výbornou možnost libovolně upravovat velikost textu (držením Ctrl a rolováním kolečka na myši, popř. Ctrl a klávesa plus či minus). Mozilla navíc má jeden skvělý rys: umí skákat po stránce na první výskyt řetězce, který napíšete na klávesnici. Stačí to nastavit pod Edit / Preferences, nabídka Advanced, položka Keybord Navigation. Výchozí je, že takto skáče jen na hypertextové odkazy, ale to je vhodné přenastavit, zvlášť pokud Mozillu používáte hlavně právě na slovníky (na další výskyt se skočí pomocí klávesy F3). Takže Mozilla či Firefox za tu chvilku, kterou strávíte instalací, stojí. Navíc nedělá žádné problémy: jako výchozí prohlížeč můžete nadále užívat Internet Explorer. Mozilla a Firefox je zdarma a nezabírá na disku mnoho místa.

  Ale pokud nechcete používat řecko-český slovník ani skákat po textu jeho prostým napsáním, vystačíte si úplně s Internet Explorerem. Internet Explorer je na tyto slovníky dobrý, ovšem s výjimkou klasické řečtiny. Pro klasickou řečtinu a obecně databáze používající cizích abeced rozhodně Internet Explorer nedoporučuji (verzi 6 a pravděpodobně i všechny nižší verze). Má špatnou interpretaci některých fontů. Pokud nechcete některé řecké části hesla vidět v podobě „a)na/gw“, nýbrž v řeckém fontu, a také se nechcete smířit s tím, že přídechy a přízvuky dělají nesmyslné mezery mezi částmi slov a graficky je tak rozdělují na slov více, tak si stáhněte Mozillu (pokud ji už nemáte). Byla by škoda nevyužít možnosti vidět řecká hesla správně. (Ke správnému zobrazení řečtiny potřebujete nejdřív nainstalovat font Grenet či font SPIonic (SPIonic též zde či zde); kdyby tyto adresy nefungovaly, dejte mi prosím vědět a vyhledejte si příslušný font ve svém oblíbeném vyhledavači. Víc doporučuji Grenet, je o dost úhlednější. Návod na instalaci fontu viz níže pod kapitolou tipů.

  Vybrat si databázi v podobě jednotlivých hesel, nebo celých slovníků na jediné stránce?

  Pokud jste se rozhodli pracovat s databázemi v HTML či si je vyzkoušet, otvírají se vám dvě možnosti: buď můžete stáhnout slovníky v podobě jednotlivých hesel (1 heslo = 1 soubor HTML), nebo v podobě souhrnných slovníkových titulů. Věcný obsah je totožný. Pro francouzsko-českou databázi, která je velmi rozsáhlá, doporučuji volit rozhodně hesla v jednotlivých souborech, protože souhrnný soubor se načítá pomalu a špatně se v něm hledá (i když i jednotlivé soubory mají své nevýhody, o kterých se píše v kapitole věnované nevýhodám, hlavně tu, že zabírají na disku nepoměrně více místa a zpomalují některé operace). U ostatních databází se rozmyslete či si vyzkoušejte, co vám vyhovuje lépe, a zvolte podle uvážení. Záleží na tom, jak se vám bude lépe pracovat. Já mám za šikovnější databáze v podobě jednotlivých hesel jako samostatných souborů. Ale naopak pokud zrovna hledáte něco jiného než heslové slovo, hodí se i ta souhrnná. Takže možná nejlepší je stáhnout si obě a k běžnému heslovému hledání používat ty jednotlivé, kdežto k hledání segmentů textu, pokud je to náhodou potřeba, ty souhrnné.

  Návod, jak v databázích těchto dvou typů hledat: níže ve speciální kapitole.

  O tom, zda si vybrat databázi v základním formátu, ve formátu pro Lingea Lexicon či právě ve formátu HTML, se píše na stránce Slovníky.

  Ukázky

  Ukázka z balíčku obsahujícího slovníkové tituly v jediném dokumentu: Francouzsko-český slovník 1.

  Ukázky z balíčků obsahujících jednotlivá hesla: heslo „complément“ (francouzsko-český slovník 1), heslo „vůbec“ (česko-francouzský slovník 1).

  Ukázka z řecké databáze: heslo „kata“. Na správné zobrazení potřebujete řecký font, nejlépe font Grenet. Pozn.: na řečtinu bývá nejlepším prohlížečem Firefox nebo Mozilla; Internet Explorer dělá přinejmenším v některých verzích nežádoucí mezery za všemi přídechy a přízvuky, popřípadě ani nezobrazuje text ve správném fontu ani tehdy, když potřebný font (Grenet, SPIonic) máte nainstalovaný; vyzkoušejte sami.

  Stránky, kde je publikována celá řecko-česká databáze z těchto stránek v podobě jednotlivých hesel dostupných on-line z jejich hypertextového soupisu: http://www.slovniky.webzdarma.cz. Celou si ji můžete stáhnout na disk níže – je to výhodnější, mimo jiné i časově, navíc tam není vždy aktualizována hned, ale pokud si chcete řecko-českou databázi rychle prohlédnout, tak jsou uvedené stránky ideální.

  Materiály týkající se všech databází

  Seznam zkratek a značek užívaných v databázích na těchto stránkách

  Slovníky v HTML ke stažení

  Slovníky rozdělené na jednotlivá hesla

  Tyto slovníky jsou tvořeny stovkami až tisíci jednotlivých souborů sbalených do samorozbalovacího archivu – nerozbalujte je na Plochu, nýbrž do zvláštní složky, kterou si vytvoříte pro tento účel!!!

  Anglicko-český slovník

  Česko-anglický slovník

  Bulharsko-český slovník

  Česko-bulharský slovník

  Francouzsko-český slovník
  Pozor, zabírá na disku cca 37 MB a zpomaluje některé operace pracující se všemi soubory (např. hledání virů na celém disku).

  Česko-francouzský slovník
  Pozor, zabírá na disku cca 66 MB a zpomaluje některé operace pracující se všemi soubory (např. hledání virů na celém disku). Pokud je umístěn do jedné složky, obsah složky se pomalu načítá. Pokud se s tím nechcete smířit, volte přinejmenším v případě francouzského slovníku verzi pro Lingea Lexicon.

  Německo-český slovník

  Česko-německý slovník

  Okcitánsko-český slovník

  Česko-okcitánský slovník

  Řecko-český slovník (klasická řečtina)

  Česko-řecký slovník (klasická řečtina)

  Srbsko-český slovník
  Dříve se neodlišovala srbština od chorvatštiny a mluvilo se o srbochorvatštině; tento slovník je vlastně „srbochorvatský“.

  Česko-srbský slovník

  Starofrancouzsko-český slovník
  Stará francouzština (9.-13. stol.).

  Česko-starofrancouzský slovník

  Staroslověnsko-český slovník
  O zásadách transkripce viz zvláštní kapitolu v souhrnu informací.

  Česko-staroslověnský slovník

  Latinsko-český a španělsko-český slovník v podobě souborů HTML tu nejsou zpřístupněny a jejich zpřístupnění se neplánuje. Pokud máte o tyto slovníky zájem, zvolte jiný formát.

  Slovníky v jediném dokumentu

  Navzdory názvu u velké části slovníků publikovaných níže není soubor v balíčku jediný; jednak balíčky obsahují slovníky obou směrů (např. anglicko-český i česko-anglický), jednak většina z nich obsahuje více slovníkových titulů, některé spolehlivější a lépe formátované, jiné méně (čím nižší číslo, tím vyšší spolehlivost a přehlednější formátování, takže například frcz1.htm je spolehlivější a lépe formátovaný než frcz3.htm; slovníky 1b jsou stejně spolehlivé jako slovníky 1).

  Anglicko-český / česko-anglický slovník

  Bulharsko-český / česko-bulharský slovník

  Francouzsko-český / česko-francouzský slovník

  Německo-český / česko-německý slovník

  Okcitánsko-český / česko-okcitánský slovník

  Řecko-český / česko-řecký slovník (klasická řečtina)

  Srbsko-český / česko-srbský slovník
  Dříve se neodlišovala srbština od chorvatštiny a mluvilo se o srbochorvatštině; tento slovník je vlastně „srbochorvatský“.

  Starofrancouzsko-český / česko-starofrancouzský slovník
  Stará francouzština (9.-13. stol.).

  Staroslověnsko-český / česko-staroslověnský slovník
  O zásadách transkripce viz zvláštní kapitolu v souhrnu informací.

  Latinsko-český a španělsko-český slovník v podobě souborů HTML tu nejsou zpřístupněny a jejich zpřístupnění se neplánuje.

  Jak slovníky zprovoznit

  Jak ve slovnících hledat

  Záleží na tom, v jakém typu slovníku hledáte. Databáze v jednom souboru tvoří jedinou stránku HTML buď na všechny slovníky, nebo na každý slovníkový titul (čím nižší číslo, tím kvalitnější hesla). Touto stránkou či těmito několika stránkami můžete listovat či tam v prohlížeči hledat pomocí Ctrl+F. Dejte pozor na neobvyklé abecední řazení.

  Databázi druhého typu tvoří jednotlivé stránky HTML pro každé heslo. Tyto stránky si uložíte do samostatného adresáře a přes správce souborů (Průzkumník apod.) se podíváte, zda heslo, na které se chcete podívat, v databázi je či ne, a pokud ano, tak je dvojitým kliknutím či odentrováním otevřete. To se víc podobá hledání v papírových slovnících a je to obvykle rychlejší a šikovnější (ač pochopitelně méně příznivé pro prohledávání pomocí zkratky Ctrl+F, protože můžete hledat vždy jen v jednotlivých heslech, nicméně výhody převažují, protože zase u slovníků, které obsahují více titulů, musíte prohledávat různé slovníkové tituly, kdežto tady hned ve správci souborů vidíte, kolik zpracování daného slova je k dispozici, a ty si po řadě otevřete).

  Fonty pro fonetický přepis a řečtinu

  Několik poznámek ke slovníkům

  Abecední řazení

  Řadí se podle anglické abecedy, což bohužel znamená i to, že např. slova začínající na č jsou v česko-cizojazyčném vzadu, ne po c. Je potřeba si na to zvyknout. Tento problém odpadá u databází dělených na jednotlivá hesla; tam je to řazeno správně.

  Abecední řazení řecko-českého slovníku se neřídí řeckou abecedou, nýbrž anglickou; znaky odpovídají těm, pod kterými se píší na klávesnici, takže théta odpovídá q, chí odpovídá x atd. a podle pořadí tohoto zástupného znaku jsou hesla řazena. Slova s ostrým přídechem jsou řazena pod h.

  Kvalita jednotlivých slovníkových titulů

  V obou verzích databáze v HTML (tj. balíček s jednotlivými hesly i balíček s celými tituly v podobě jediné stránky) lze z názvu souboru vypozorovat číslo slovníku. Obecně platí, že čím nižší číslo, tím spolehlivější a lépe formátovaná hesla. Některá tituly vůbec neexistují, takže je publikován např. jen slovník 3 (kdežto slovník 1 dosud nevznikl a možná ani nikdy nevznikne).

  Barevné schéma

  Barevné schéma je snadno pochopitelné a není třeba se o něm rozepisovat; jen lze snad upozornit na rozdíl ustáleného slovního spojení (bledě modrá), příkladu (tmavě šedá; ve slovnících mrtvých jazyků jde obvykle o doslovné citace textů) a sousloví převedeného na základní tvar (nominativ, infinitiv), které není ustálené či u něj zatím nebyla ustálenost zjištěna, například i proto, že zjišťována nebyla (šedozelená).

  Barevné schéma bylo z poměrně značné části přizpůsobeno barevnému schématu Lingea Lexiconu, na které jsou už mnozí uživatelé zvyklí a je velmi účelné.

  Počet jednotek

  Počet hesel zjistíte tak, že ve správci souborů (Průzkumník apod.) označíte všechny soubory daného slovníku rozděleného do hesel; ve stavovém řádku se zobrazí počet souborů, který se s počtem hesel kryje (po odečtení jedničky za definiční soubor). Dost důležitý údaj o rozsahu slovníku dává jeho velikost v kilobajtech.

  Co dělat, když se hesla zobrazují špatně?

  Obecně platí: pokud si databáze zobrazíte a vidíte nějaký problém, ale přesto je chcete plnohodnotně využívat (a problém jste nalezli v jiném prohlížeči, než je Mozilla), tak si zkuste stáhnout Firefox či Mozillu. Instalace je snadná a na internet můžete nadále chodit s jiným prohlížečem, např. Internet Explorerem. V tom, že máte na disku Mozillu i Internet Explorer, není žádný problém.

  Pokud si nechcete stahovat Mozillu ani se s chybami smířit, tak užívejte databáze ve formátu pro Lingea Lexicon. (Ale pokud vám jde o řečtinu, tak si s LL 2002 nepolepšíte: neumí řecké fonty vůbec.)

  Pokud narazíte v nějakém prohlížeči na zásadní zobrazovací problém, zkuste si stáhnout z internetu novější verzi prohlížeče.

  Jak tyto slovníky používat v programu PEKI?

  O tom se pojednává v souhrnu informací v kapitole o PEKI.

  Další tipy

  Pro pokročilé uživatele

  Úprava barevného schématu, velikosti písem apod.

  Zkušení uživatelé si mohou měnit veškerá zobrazení, pokud jim něco nevyhovuje: barvu jednotlivých součástí hesla, velikost a typ písma, font, výšku řádků atd. Všechny definice jsou obsaženy v souboru htmlsl.css, který je součástí každého balíčku. Je anotovaný, takže se dobře upravuje. Je k tomu ovšem potřeba umět základy CSS nebo se je naučit.

  Úprava doporučená těm, kdo používají prohlížeč, který umožňuje zvětšování i u pevně dané velikosti písma, a ve zvětšeném režimu pracují: v oddíle p a p.p stylopisu htmlsl.css, který je součástí všech zde publikovaných slovníkových balíčků, smažte hvězdičky a lomítka na řádku obsahujícím slova font-weight, aby se vám dostatečně lišilo písmo u ekvivalentů heslového slova a ekvivalentů frází a příkladů. Slovník se tak zpřehlední. Pokud máte spíše opačný dojem, znovu tam hvězdičky a lomítka dodejte.

  Pokud nechcete, aby se vám zobrazovaly soukromé poznámky a údaje o zdroji zpracování, a přitom je nechcete zcela vymazat či nevíte, jak je vymazat hromadně, tak napište pod selektor span.z visibility: hidden; a font-size přepište na 0pt.

  Odkazy jinam

  Úvod do HTML a CSS