• Přeskočit na obsah

 • Základní informace o hlubinné psychologii
  Charakteristika, hlavní trendy a nejvýznamnější představitelé hlubinné psychologie. Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Alfred Adler, neopsychoanalytici.

  Základní literatura k jungovské psychologii
  Výběrová komentovaná bibliografie především česky vydaných knih vztahujících se k jungovské psychologii.

  David Zbíral: Slabost a síla jungovského výkladu náboženství
  Základní pojmy, koncepce a metody jungovského výkladu náboženství, jeho slabá místa, přínos, možnosti dialogu jungovské psychologie a religionistiky. Asi 31 normostran.

  David Zbíral: C. G. Jung a pojetí zla jako „absence dobra“
  Obecné poznámky o jungovském výkladu náboženství, Jungův odpor k pojetí zla jako pouhého „nedostatku dobra“, srovnání Jungova a Augustinova systému. Asi 10 normostran.

  David Zbíral: C. G. Jung a nová religiozita
  Jung je v některých proudech nové religiozity chápán jako guru, alchymista, ufolog a šaman. Práce se zabývá Jungovou rehabilitací duchovna a v neposlední řadě reálným dosahem a rozsahem Jungova vlivu v konkrétních hnutích a proudech včetně New Age. Asi 10 normostran.