• Přeskočit na obsah

 • Autorská práva, licence

  Zde publikované texty si lze uložit na vlastní disk a pro vlastní potřebu zálohovat na jiné nosiče, vytisknout atd. Jakékoli jejich další šíření (publikování na jiných internetových stránkách, v časopisech apod.) je podmíněno předchozím výslovným písemným svolením autora (autorů).

  Autorská práva vznikají okamžikem vytvoření díla, nejsou podmíněna patentováním díla a jakékoli jejich porušení podléhá sankci podle autorského zákona.

  Nedovolené publikování jakéhokoli materiálu z těchto stránek na jiném umístění je nezákonné. Rovněž publikování odvozených děl je bez předchozího výslovného písemného svolení autora nezákonné. Odkazování na tyto stránky je naopak dovolené a vítané. Již poskytnuté svolení k převzetí může autor kdykoli stáhnout, pokud mu v tomu nezabraňuje písemně uzavřená smlouva.

  Všechna díla zde byla zveřejněna se svolením jejich autorů. Na přání autorů mohou být jejich díla do 30 dnů od vydání takovéhoto pokynu z těchto stránek odstraněna. To je též lhůta potřebná ke zpracování nově došlých nebo nově opravených prací.

  Ocenění

  Podpořte tyto stránky přidáním odkazu

  Pokud jste sami tvůrci webu a tyto stránky se vám líbí, můžete je podpořit přidáním hypertextového odkazu na příslušný oddíl (Religionistika, Psychologie...).

  Upozorněte na problémy

  Pokud narazíte na těchto stránkách na nějaké problémy (nefungující odkazy, neúplné či defektně zpracované dokumenty atd.), neváhejte mi napsat.

  Údaj o poslední aktualizaci

  Údaj o poslední aktualizaci neznamená, že k tomuto datu byla provedena celková korektura díla: mohla být opravena třeba jen málo podstatná drobnost nebo čistě formální nedostatek. Jinými slovy, některé práce mohou být do určité míry zastaralé, ač je třeba toto datum relativně nedávné. Směrodatné jsou spíše údaje „Sepsání“ a „Poslední celková revize“.

  Údaj o počtu stran

  Normovaná strana čili normostrana je ekvivalentem 1800 znaků (včetně mezer, ale bez znaků konce řádku, které mají z typografického hlediska nulovou velikost). Do přibližného údaje jsou započítány i poznámky pod čarou a vysvětlivky. Kde se uvádí rozsah nikoli v normostranách, nýbrž prostě ve stranách, jde o odhad, kolik zabere verze vytištěná z textového editoru. Pro představu: přibližně je možné počítat, že 2 normostrany zaberou jednu běžnou tištěnou stranu s řádkováním 1. Údaj o počtu normostran na konci některých stránek nemusí být úplně aktuální.

  Celkový počet normostran

  Na těchto stránkách je v souborech HTML (kromě těch slovníků, které nejsou zařazeny jako HTML do navigační struktury) v přepočtu přes 2940 normovaných stran textu (1 normostrana = 1800 znaků).

  Vaše příspěvky

  Pokud jste vytvořili kvalitní práci týkající se některého z témat, jimž se tyto stránky věnují, a chtěli byste ji nabídnout k případné publikaci na těchto stránkách, můžete mě kontaktovat. Předtím si prosím projděte pokyny pro zasílání příspěvků.

  Často kladené dotazy týkající se těchto stránek

  Proč jsou některé archivy zkomprimované jako .exe, ne .zip?

  Protože pro mnoho lidí archiv .zip dosud představuje problém: na části počítačů není nainstalován žádný program, který by .zip dokázal rozbalit (nebo, což je ještě častější, o tom jeho uživatelé nevědí či program neumějí používat).

  Kolik času týdně zabírá správa a aktualizace těchto stránek?

  Je potřeba rozdělit dva druhy činností: (1) psaní prací určených k publikaci na stránkách a (2) samotná příprava k publikaci, úpravy navigační struktury, čištění wordovského HTML, kontrola správnosti odkazů atd., zkrátka správa stránek. Správa zabere průměrně asi 1-4 hodiny týdně.

  Historie těchto stránek

  Obecnosti

  Tyto stránky vznikly v únoru 2001 na základě mého rozhodnutí zpřístupnit svá díla z nejrůznějších oblastí co nejširšímu publiku. Od té doby se stránky průběžně rozšiřují a vzrůstá jejich návštěvnost.

  Mezi květnem a srpnem 2004 byly provedeny úpravy pročišťující kód většiny stránek tohoto webu, čímž se zrychlilo jejich stahování.

  V říjnu 2006 se stránky přestěhovaly na doménu http://www.david-zbiral.cz.

  18. listopadu 2006 byl spuštěn nový design, jehož autorem je Jaroslav „Dero“ Polakovič.

  Grafická historie

  Pokud vás zajímá, jak tyto stránky vypadaly v minulosti, můžete si to prohlédnout.

  Použité programy

  Pro vytváření těchto stránek byly použity zejména následující editory: Microsoft Word, CodePad a Poznámkový blok.

  Příprava k publikaci a pročištění zdrojového kódu většiny stránek byly provedeny za pomoci sady maker pro Microsoft Word v jazyce Visual Basic for Applications.

  Design a jeho symbolika

  Autorem designu těchto stránek včetně loga a navigačního menu je Jaroslav „Dero“ Polakovič.

  Nejzákladnější myšlenkou jeho designu je asi otevřenost, nesvázanost přesně ohraničenými úseky prostoru, která symbolicky vyjadřuje šíři témat, jimž se tyto stránky věnují, nedůvěru k ustáleným myšlenkovým schématům a stereotypům, a konečně i určitou neuzavřenost, nezavršenost práce, která se kryje se životem, rozptýlená, rozbíhavá, věčně nehotová, tichá a bezmezná, nehostinná a čarokrásná jako chladné hlubiny vesmíru.