• Přeskočit na obsah

 • Co tu najdete

  Tipy, triky, návody

  David Zbíral: Počítač: tipy a triky
  Rozsáhlý soubor přehledně členěných tipů pro práci s počítačem. Určené ne pro odborníky, nýbrž pro běžné uživatele na různých stupních pokročilosti. Asi 260 normostran. Doporučení: stáhněte si raději zkomprimovaný soubor s tímtéž obsahem (stránka je značně rozsáhlá).

  David Zbíral: Úvod do jazyka Visual Basic for Applications a Visual Basic – Scripting Edition (VBScript), tipy a triky
  Podrobný a srozumitelný úvod do programování ve Visual Basic for Applications a VBScript, které umožňují mimo jiné účinnou automatizaci práce ve Windows a efektivní využívání možností tohoto operačního systému. Práce s proměnnými a s řetězci; cykly, funkce a procedury, rekurze; automatizace práce ve Wordu; správa souborů (kopírování, hromadné přejmenovávání, automatizace zálohování atd.), komunikace s uživatelem, testování a ladění, automatizovaná tvorba textových souborů (včetně souborů HTML), základní úvod do skriptování na straně klienta atd. Asi 100 normostran.

  Makra a skripty (Visual Basic for Applications, VBScript)

  David Zbíral: Soubor s wordovskými makry (.zip)
  Wordovská makra (vytvořená pro Word 2000, ale použitelná často i ve vyšších a nižších verzích). Vytváření mnohých složitých maker je dosti pracné, takže si můžete ušetřit práci tím, že si některá tady stáhnete. Anotace těch, která jsou asi nejobecněji použitelná, najdete v informacích o těchto makrech. Zpracovány jsou například tyto okruhy: otevření všech souborů v adresáři, pořízení zálohy všech dnes změněných souborů ve vybraném adresáři, spouštění programů pomocí zkratky, otevření souboru bez procházení, jen zadáním názvu (je-li jedinečný), složité hromadné přejmenovávání, které neumí ani leckteré programy určené k přejmenovávání, odstraňovač diakritiky, účinná a rychlá úprava stylů, rychlá práce se zvětšováním lupy a zúžením strany, import slovíček do elektronického slovníku Millenium, rychlé zobrazení zdrojového kódu HTML aj. Raději tato makra nepoužívejte, dokud se nepodíváte (např. v editoru MS Visual Basicu, který spustíte z Wordu pod nabídkou Nástroje / Makra), co vlastně provádějí; makra jsou sice anotovaná, ale málokdy je v anotaci vypsáno vše. Užívejte nejprve pouze v kopiích svých dokumentů a zachovávejte jistou opatrnost. Za správnou funkčnost neručím. Tato makra používáte výhradně na vlastní nebezpečí.
  Jak makra začít používat: uložit si tento soubor na disk, otevřít ho v Poznámkovém bloku, otevřít editor MS Visual Basicu (z Wordu Alt+F11) a vložit text přes schránku do modulu NewMacros. Pak si makra projít, zorientovat se v tom, co které makro dělá, a ta, která nepotřebujete, v editoru VB prostě vymazat (jinak vám dost naroste šablona Normal a bylo by zbytečné si nechávat makra, která nebudete nikdy používat). Je také možné si makra procházet přímo v Poznámkovém bloku a kopírovat do NewMacros jen ta, která se vám hodí, jediná nevýhoda tohoto postupu je, že Poznámkový blok nevykresluje syntaxi barevně, takže se kód hůř čte. Poznámka o autorských právech a licenci: platí tu obecné principy naznačené zde v kapitolce věnované autorským právům a licenci.

  Informace o těchto makrech
  Tipy, jak makra začít používat, a informace o konkrétních zde dostupných makrech.

  Jednoduchý návod, jak začít používat tato makra

  Skripty ke stažení
  Pokud neumíte rozpakovat .zip, stáhněte si .exe. Jaké skripty tu najdete: pořízení zálohy všech dnes změněných souborů do jednoho adresáře (např. pro vypálení na CD), otevření složky v Průzkumníkovi (stačí zadat několik řetězců z cesty), vytváření seznamu souborů v zadaném adresáři a všech jeho podadresářích v podobě textového souboru (lze zadat i aby se do seznamu zapsaly jen soubory určitých přípon), vytváření seznamu složek, stahovač stránek z internetu (čtěte komentář v kódu skriptu; užíváte na vlastní nebezpečí, stejně jako všechny ostatní skripty a makra z těchto stránek!), jednoduchý „diář“, hromadné vytváření zástupců (od všech souborů v adresáři, od všech podadresářů adresáře, podle zadaného filtru), smazání všech souborů TMP v zadaném adresáři a všech jeho podadresářích, odstraňovač diakritiky (k jeho užívání stačí Internet Explorer), vypsání všech hypertextových odkazů na stránce WWW, zrychlené spouštění programů (AliasShell z PCWorldu) aj. Některé skripty jsou moje, jiné jsem si vypůjčil a upravil je (a ponechal vždy původní komentáře, takže pokud se v nich autor uvedl, tak tam jeho jméno nadále najdete). Bližší informace najdete přímo v souborech skriptů, konkrétně v jejich horní části, stačí je otevřít v Poznámkovém bloku. Poznámka o skriptech pro ty, kdo s nimi nemají zkušenosti: skripty automatizují operace a velmi šetří čas a námahu. Spouštějí se například ze správce souborů, např. Průzkumníka. K provozu je potřeba Windows Script Host; zkuste, jestli vám jedou, a pokud ne, tak najděte program Windows Script Host (wscript.exe) na instalačním CD Windows nebo zdarma na stránkách http://www.microsoft.com (hledejte raději přímo stránku, kde je ke stažení, pomocí svého oblíbeného vyhledavače). Pokud používáte XP, tak už máte Windows Script Host nainstalovaný.

  Ostatní

  David Zbíral: Počítačový slovníček aneb Jak mluvit o počítačích česky
  Několik návrhů, jak používat česká slova a vyhnout se přílišnému náporu anglicismů.

  Problémy s Windows XP Service Pack 2

  Rozsáhlé doplňkové databáze různých jazyků pro počítačové (elektronické) slovníky, tipy k počítačovým slovníkům atd.
  Databáze jsou dostupné v několika formátech (základní formát, formát pro Lingea Lexicon, HTML).

  David Zbíral: Cyrillic Old Face TrueType font / Police d’alphabet cyrillique Cyrillic Old Face / font staré cyrilice
  Jeden z nejlepších bezplatných fontů k psaní staroslověnštiny a církevní slovanštiny.

  Kvalitní české titulky k filmu Pán prstenů (Společenstvo Prstenu a Dvě věže)

  Odkazy jinam

  HTML, CSS, JavaScript: úvod
  Velmi dobrý rozsáhlý úvod do HTML, CSS a JavaScriptu. Adresa, kterou by si minimálně začínající a mírně pokročilí tvůrci stránek rozhodně měli projít. Doporučuji naučit se pořádně HTML a CSS, spíš než se zabývat FrontPagem a ostatními WYSIWYG editory.