← Počítač

Počítač: tipy a triky

David Zbíral

Úvodní poznámky

Novinky a oblíbené oddíly

Obecné zásady práce s počítačem

„Filosofické“ úvahy

Access

Adobe Acrobat, formát PDF

Různé

Export z PDF do jiných formátů

Adobe Reader (Acrobat Reader)

Audio, hudba

Různé

Převod zvuku z věže do počítačového souboru

Bible – Theophilos

Obecné a nesourodé

Dostupné moduly (výběr)

Vytváření přídatných modulů pro Theophila

Domácnost

E-mail

Různé

Nastavení POP3

Diakritika a e-mail

Excel

Různé

Základy používání funkcí

Vzhled, zobrazení

Makra v Excelu

Excel a HTML, publikace na internetu

Excerpování z knih

Fotoeditory, fotky, digitální fotoaparát

Různé

Digitální fotoaparát

Nafocení dokumentů (knih apod.)

602Photo

Microsoft Photo Editor

Hardware

Různé

Kupujeme nový počítač a nový hardware obecně

Údržba počítače

Příliš hlasité větrání

HTML (odkaz jinam)

Výborný a podrobný učební materiál o HTML je na http://www.jakpsatweb.cz.

Instalace programů

Odinstalování

Internet

Pojmy a zkratky

Fungování internetu

Internet a informace, citace

Připojení

Nastavení připojení a řešení problémů s připojením

Pevné připojení
Wifi – bezdrátové připojení

Astronomické účty od poskytovatele: problém dialerů (vytáčečů)

Mobilní připojení GPRS

Vyhledávání a orientace na internetu; Oblíbené položky

Prohlížeče

Internet Explorer

Mozilla Firefox, Phoenix

Nastavení prohlížeče

Prohlížení a pohyb v síti Internet

Různé

Hledání v textu stránky

Stahování a ukládání

Úprava stažených souborů

Tisk dokumentů z internetu

Etika práce s internetem

Spam

Formuláře, přepínače, zaškrtávací políčka

Čištění disku od dočasných internetových souborů

Tvorba a správa stránek

File Transfer Protocol (FTP)

Hesla

Jak si tvořit heslo

Bezpečnost pohybu a řešení problémů

Pro nevidomé a slabozraké

Konkrétní problémy

Některé hypertextové odkazy nefungují

Internetové obchody

Amazon.com

Jazyková čistota a úhlednost textů o práci s počítačem

Hynek, J. – Vítkovský, R., Anglicko-český a česko-anglický slovník výpočetní techniky a informačních technologií, Fraus, Plzeň 2000.

Říha, P., Slovník počítačové informatiky, Montanex, Ostrava 2002.

Knihovny – katalogy

Österreichische Nationalbibliothek

Média

Diskety

Microsoft Script Editor

MS DOS

Otázky

Existují problémy, na které jsem při práci s PC narazil a nedokázal je vyřešit, a také otázky, které mi byly položeny a já jsem je nedokázal zodpovědět. Proto zde některé problémyvypíši; pokud znáte řešení, ozvěte se prosím na mailu david.zbiral@post.cz (můžete též použít tento formulář).

Různé

Zodpovězeno

Outlook (Microsoft Outlook, Outlook Express)

Různé

Příkazový řádek a Outlook

Pojmy a zkratky

PowerPoint

Různé

Tvorba stránek WWW

Programování – editory

Publisher

Regulární výrazy

Sháněný software

Síť

Domácí síť připojená k internetu

Slovníky

Software – anotace

Antivirové programy

Různé

AVG

Správci výkonu

Antispywarové programy

 

Systém, monitorování nainstalovaných programů

Řízení výkonu a spotřeby

Správci souborů

Servant Salamander

Total Commander (dříve Windows Commander)

Průzkumník

Ostatní

Obnova smazaných souborů

Prohlížeče

FTP klienti

Prohledávání a indexování textů

Firewally

Textové editory

Různé

Open Office

Ediční aplikace (Adobe Acrobat atd.)

Typografie, písma, fonty

Grafické editory

Adobe Photoshop a Adobe Illustrator

PhotoFiltre

Gimp

Xara3D

Terragen – tvorba krajin

Další generátory krajin

Ostatní

Grafika – utility

Prohlížeče a konvertory obrázků

IrfanView

Úprava obrázků

Fotoalba – programy na vytváření alb a zmenšenin

Kalendáře, diáře, plánovače

Tvorba schémat a diagramů

OCR (optical character recognition): digitalizace textů z obrázkové předlohy

Konvertory kódování

Vypalovací programy

CDBurner

Komprimace

Usnadnění

Změna rozložení klávesnice

Snímání obrazovky

Elektronická pošta, komunikace

Nástroje pro vývojáře WWW stránek

Elektronické slovníky, encyklopedie

Hledání, nahrazování, práce s dokumenty

Anyword

Programy s elektronickými texty

Editory HTML a jiných kódů

PSPad

CodePad

Ostatní

Editory stránek WWW: WYSIWYG

XML: různé nástroje

http://xml.coverpages.org/gen-apps.html

Skriptování, automatizace práce ve Windows

Správa souborů, evidence, zálohování

Telefonování přes internet s použitím programu Skype

Úvod

Hardware (náhlavní sada, telefony USB)

Rozhraní programu Skype

Textový editor 602 (602Text)

Různé

602Text a Word

Hlavní chyby 602Textu, případné řešení

Klady 602Textu

602Text a jeho funkce „Číst“

Textové editory, dokumenty, psaní, korektury

Různé

Funkce Nahradit (Zaměnit)

Text to Speech (hlasité čtení textových souborů)

602Text a jeho funkce „Číst“

Tisk

Tisk ve Wordu

Viz pod kapitolou o tisku z Wordu.

Různé

Utility pro tisk

Tvorba a správa WWW stránek

Úvodní a základní informace, editory

Soubory

Kam se stránkami, adresy a anotace vybraných serverů

Hypertextové odkazy

Služby návštěvníkům

Vzhled a uspořádání stránky, struktura

Navigace – jak ji řešit?

Text, styly

Grafika, obrázky, efekty

Etika tvorby stránek

Testování

Kompatibilita a optimalizace

Buďte vidět: jak být vyhledán

Jak nebýt vidět: jak negativně ovlivnit indexování a archivování vyhledavači

Bezpečnost

Chci webové stránky. Co mám dělat? A co mám chtít od profesionálů?

Video

Různé

Nastavení hlasitosti

Jak si udělat z počítače televizi

Nástroje na úpravu titulků

Vypalování

Různé

Nero

Windows

Obecné a nesourodé

Instalace Windows

Spuštění a vypnutí

Zařízení

Zrychlení přístupu k programům a souborům

Zástupci, místní nabídky, hlavní panel

Panely nástrojů ve Windows

Typy souborů, asociované přípony

Bezpečnost

Registr

Různé

Nástroje pro práci s registrem

Instalace, aktualizace, přeinstalování

Čištění od dočasných souborů

Systém souborů

Formátování, svazky, diskové oddíly, logické disky

Místní a jazykové nastavení, klávesnice, lokalizace Windows

Krizové, havarijní a nestandardní stavy, řešení problémů

Údržba systému

Efektivita práce

Skriptování, makra, automatizace práce ve Windows

Něco o skriptech

Makrorekordéry a skriptovací utility

Windows XP

Kritika, chyby

Co se zlepšilo

Odstraňování problémů s Windows XP

Windows XP Service Pack 2

Hlavní panel

Jak na to

Havárie a obnova systému

Účty, hesla, práva

Činnost počítače

Přeinstalování a přenesení souborů na nový počítač

Síť

Vzdálená plocha

Ostatní

Word

Různé

Nastavení

Panely nástrojů

Zobrazení

Šablony

Ukládání

Vybrané klávesové zkratky, klávesy

Psaní, znaky

Editace, styly, nadpisy

Styly

Hromadné úpravy formátování, úprava došlých dokumentů

Označení

Automatické opravy a styly

Grafické efekty s písmem

Odrážky a číslování; číslování řádků

Poznámky pod čarou a vysvětlivky

Editace – ostatní

Grafika, grafické efekty

Tisk

Hledání a nahrazování

Jazyk, kontrola pravopisu, slovník synonym

Hlavní a vnořené dokumenty

Informace o dokumentu, statistické údaje, vlastnosti

Pole

Propojení dokumentů

Makra

Základní a obecné informace

Moje makra ke stažení

Kód maker, komentáře apod.

Spuštění makra

Otvírání a zavírání souborů

Makra na elektronickou poštu

Makra na úpravu stylů

Zrychlené spuštění programů a zrychlený přístup na internetové stránky

Označení textu a objektů

Příkazy

Moduly

Makra a skripty

Word a příkazový řádek

Obnova souboru, porušené formátování, náhodné smazání

Problémy

Různá varování; havárie; na co pozor

Tvorba WWW stránek ve Wordu

Obecné a nesourodé poznámky

Word a HTML

Obecné informace
Co Word kazí
Co Word maže
Co Word 2000 exportuje neúsporně
Styly, třídy, identifikátory
Čištění a opravování wordovského HTML
Některé další záludnosti
Tabulky
Office HTML Filter

Word a CSS

Šablony WWW

Hypertextové odkazy; obsah

Grafika

Odrážky na internetu

Ovládací prvky

Přechod na Word z Publisheru

Spolupráce s Microsoft Script Editorem

Různé

Obecnosti, program

Chyby a nedostatky Wordu

Zálohování

Zdraví a počítač

Motto: But for my part I will risk no hurt to this thing [...]. It is precious to me, though I buy it with great pain.

J. R. R. Tolkien, The Lord of the Rings

 

Živly (voda, oheň, bouřka atd.)

Některé použité zkratky

Viz též Internet / Pojmy a zkratky. Též názvy produktů jsou zde často kráceny (Word místo Microsoft Word apod.).

 

AJ

anglický jazyk

FP

Microsoft FrontPage

MS

Microsoft

IE

Microsoft Internet Explorer

MSE

Microsoft Script Editor

OHF

Office HTML Filter

OS

operační systém

RTF

Rich Text Format

PCW

PC World (časopis)

PM:JS

Purcell, Lee – Mara, Mary Jane, JavaScript – tvorba dokonalých stránek. Podrobný průvodce začínajícího uživatele, Grada Publishing, Praha 1998.

ŠJ

Škultéty, Rastislav, JavaScript. Programujeme internetové aplikace, Computer Press, Praha 2001.

TMP

Temporary Files (dočasné soubory)

VB

Visual Basic

VBA

Visual Basic for Applications

VBS

VBScript

Prameny

Značnou část poznatků čerpám z vlastní zkušenosti a konzultací s dalšími uživateli. Některé informace byly vyzískány z nápověd a manuálů daných programů a z časopisu PC World a Computer. Další prameny informací:

Operační systémy

Bednařík, J. – Hlavenka, J. – Broža, P., Microsoft Windows XP, Computer Press, Praha 2002.

Začínáme se systémem Microsoft Windows 98, Microsoft Corporation, b.m., b.r.

Textové editory

Palas, M. – Pechar, J., Word 2000, Grada Publishing, Praha 1999. [Základní příručka pro začátečníky. Složitější, ale i laikem ovládnutelné věci jako makra, hypertextové odkazy či vytváření aktivního obsahu a vytváření stránek neobsahuje.]

Pecinovský, J., Český Microsoft Publisher, Grada Publishing, Praha 1999.

Internet

Bráza, J., Internet.cz. Jak hledat a najít, Grada Publishing, Praha 21999.

Vořech, J. – Morkes, D., 1001 tipů a triků pro internet, Computer Press, Praha 21999. [Dobrá kniha, kterou spíše než začátečník užije mírně pokročilý uživatel, který se chce dovědět o dalších možnostech internetu, z nichž o mnohých nikdy neslyšel.]

Tvorba a správa stránek

WYSIWYG

Krejčí, R., Tvorba WWW stránek v Office 97 a Office 7 snadno a rychle, Grada Publishing, Praha 1998.

Pastyřík, Pavel, Microsoft FrontPage jednoduše, Computer Press, Praha 2001. [118 s. Publikace je velmi přehledná, sympaticky stručná, jasná. Jeden z nejlepších úvodů (byť má poněkud malé písmo). Osobně ale doporučuji neztrácet čas s editory WYSIWYG a naučit se raději HTML.]

Voráček, Karel, FrontPage 2002 – tvorba dokonalých stránek. Podrobný průvodce začínajícího uživatele, Grada Publishing, Praha 2001. [256 s. Dost upovídaný, poněkud málo heslovitý a zhuštěný, ale jinak poměrně dobrý podrobnější úvod.]

HTML

http://www.jakpsatweb.cz

Broža, Petr,Tvorba WWW stránek pro úplné začátečníky, Computer Press, Praha 1999. [128 s. Kniha je určena těm, kdo začínají přímo editovat zdrojový kód HTML. Většina začátečníků užívá spíš editory WYSIWYG, nicméně skutečně doporučuji s těmito editory neztrácet čas a naučit se HTML; je to jednoduché.]

Pirouz, Raymond, HTML kouzla na Webu, UNIS Publishing, Brno 1998. [Šikovná, dodnes cenná příručka, kde se člověk naučí mnoho postupů jak upravit kód HTML, abychom byli vyhledáni, jak zacházet s obrázky, tabulkami, rámy, okny, písmem a formuláři aj. Zaměřeno i na grafické efekty, ale v této oblasti kniha už dost zastarala.]

JavaScript

Purcell, Lee – Mara, Mary Jane, JavaScript – tvorba dokonalých stránek. Podrobný průvodce začínajícího uživatele, Grada Publishing, Praha 1998. [344 s. Poměrně složitý, ale postupný a podrobný úvod do jazyka JavaScript.]

Škultéty, Rastislav, JavaScript. Programujeme internetové aplikace, Computer Press, Praha 2001. [Velmi dobrý úvod, přehledné členění, praktické ukázky i pro ty, kdo JavaScript neovládnou a vlastní skripty se tvořit nenaučí – mohou si je prostě do svých stránek zkopírovat. Obsahuje též podrobnou referenční příručku jazyka JavaScript.]

Management, marketing, reklama, business

Hlavenka, Jiří, Dělejte byznys na Internetu. Jak využít Internet k prospěchu firmy i jednotlivce, Computer Press, Praha 2000. [Spíše obecná publikace, prakticky použitelných rad tam najdeme málo – kromě té, že obchod na internetu potřebuje velký kapitál do začátku a začne se vyplácet až po mnoha letech. Cenná je kapitola „Jak si zajistit návštěvnost“.]

Vypalování, CD

Kol., Vypalování CD. Tipy a triky, iDnes, Praha 32002.

Databáze

Riordan, Rebecca M., Vytváříme relační databázové aplikace, Computer Press, Praha 2000. [280 s. Dobrá publikace o obecných principech i praxi vytváření databází. Není určeno začátečníkům, neváže se na jedinou platformu (např. Access).]

Pozn.: uvedené komentáře k jednotlivým titulům je třeba chápat jako zcela subjektivní zhodnocení.


Publikování této verze: 12. 7. 2009 11:31

Sepsání: od 2002 po troškách

Počet normostran (v přepočtu): 267

Počet slov: 74208

Umístění: http://www.david-zbiral.cz/PC-tipy.htm[1] Mluvím samozřejmě o takových, které mu vysloveně patří a jejichž zničení nepůsobí následné škody jiným lidem, životnímu prostředí apod.

[2] To samozřejmě ani v nejmenším neznamená, že zpráva, která pochází skutečně od vašeho známého, je prostá virů.

[3] Příklad: zrovna nemáme po ruce žádnou vhodnou encyklopedii, abychom zjistili, kdy žil filosof Jan Eriugena, ale víme, že jsme o něm kdesi (kdovíkde) četli a vypsali si. Proto otevřeme soubor, kam si kopírujeme z dílčích souborů všechny své výpisky, zadáme Najít „Eriug“ a za chvíli máme výsledek. Dokud je výpisků málo, zdá se to jako zbytečná metoda, ale jakmile začnou narůstat a už si opravdu přestáváme pamatovat, kde jsme co viděli, velmi se to hodí.

[4] Ti, kdo nikdy nepracovali na opravdu jemné klávesnici, často ani nevědí, jak neunavující může být psaní na počítači.

[5] U těch, v nichž se shoduje zobrazený text a odkaz, to není takový problém (např. http://mujweb.cz/www/david.zbiral), neboť je lze znovu aktivovat. Zato v případě odkazů typu „klepni sem“ se odkaz skutečně ztrácí s konečnou platností.

[6] Příklad: na stránku http://www.david-zbiral.cz/visual-basic.htm se vám nepodaří vstoupit (správná adresa je totiž http://www.david-zbiral.cz/vb.htm, ale to vy nevíte). Proto načtete http://www.david-zbiral.cz a zkusíte si na těchto stránkách tuto práci nalistovat a dostat se k ní odtamtud.

[7] Pakovat MP3 nemá cenu, samo MP3 je kompresní schéma. Posílat MP3 mailem je velmi nešikovné.

[8] Tyto informace se zakládají na mém experimentu provedeném s mým makrem schopným bez dotazování přepsat jistý soubor (makro HlasitéČtení602). Je možné, že při pokusu o přepis důležitých systémových souborů by ochranné nástroje systému zareagovaly. Moc se v tom nevyznám. Možná to antivirová ochrana maker, kterou mám nastavenu ve Wordu na vysokou, neodchytila proto, že věděla, že jde o moje makro připojené k tomuto dokumentu. Ale nevím. Je potřeba si na to prostě dát trochu pozor.

[9] Příklad: il semble jsem našel, ale slovník mi našel několik set „frází“, ve kterých je nicméně pouze „il“, což je ve FJ velmi frekventované slovo. Proto si zaznamenám výsledky z nefrázové části okna a zkusím hledat sembler, popř. sembl. Žádné fráze

[10] A není to ani povolením rychlého ukládání, které v narůstání délky souborů též může hrát svou roli.

[11] Ne všechny soubory označené za TMP jsou nepotřebné. Není dobré je mazat jinde než v adresářích, kam si ukládáte své dokumenty – samozřejmě pokud nejste profesionály, kteří vědí, co se může bez obav smazat, a co ne.

[12] Je určen spíše pro funkci náhledu jako stránky WWW.

[13] Pokud je dokument už předem určen jen k publikování na internetu, lze to řešit vkládáním záložek a odkazů na záložky, ale je to nešikovné a není možné tu využít nějaké automatické číslování, takže kdybyste později potřebovali nějakou poznámku (např. mezi pozn. 2 a 3) doplnit, je nutné ji nazvat např. „2a“.

[14] Proto je lepší v rámci jednoho odstavce jazyky nekombinovat, resp. text neoznačovat jako napsaný v jiném jazyce a spokojit se např. s českou výslovností anglického slova; pokud je v celém odstavci jedno, tak se to dá snést.

[15] Některé patří do kategorie třešniček na dortu, jiné jsou poměrně důležité pro dobrou funkčnost.

[16] Toto lze již nyní řešit globálním zaměněním (nahrazením) těchto zkratek za plný tvar. U zkratek, které se skloňují (tzv. = takzvaný, -á, -é, -ých...), se bohužel nedosáhne úplné dokonalosti.

[17] Respektive více uživatelských slovníků, pro každý jazyk jeden.

[18] Ale v některých kombinacích čte správně, např. aio.

[19] Např. judaismus čte jako [judasmus], hinduismus jako [hindusmus].

[20] Tj. číst např. Larissy jako [larisi], nikoli [laris].

[21] Ačkoli to je třeba přece jen uvážit; možná je to dobře, protože tak při poslechu rozlišíme, zda tam je v grafice mě nebo mně a případnou chybu můžeme opravit (ačkoli tato výslovnostní opozice je samozřejmě umělá).

[22] Stoprocentně to možné není, ale lze nastavit, aby všechna čísla s tečkou následovaná slovem, jež začíná na malé písmeno, četl jako řadové číslovky. Nicméně pravdou je, že nemalý problém by činilo skloňování řadových číslovek. Zřejmě přece jen bude lépe zůstat u [šestnáct tečka].

[23] Místo [čtyřicet nula nula nula]. Bylo by dobré současně umožnit nastavení čtení jednotlivých číslic (pokud by se někomu nehodilo, že zde čte [čtyřicet tisíc]).

[24] Míněny jsou ty nezaměnitelné; např. I nebo V může být také [i] a [v], proto by nebylo dobré nastavovat čtení [jedna] a [pět], ale na druhou stranu XVI, III nebo MCVII jsou dostatečně distinktivní a lze nastavit, aby je četl jako římské číslice. Též by bylo možné program naučit číst řadové číslovky psané římskými číslicemi.

[25] Thi nikoli jako [ťi], nýbrž jako [ti], totéž u d, n...

[26] Např. věta „..., nebo ...?“ má velmi specifickou intonaci, kterou v současné době program neumí.

[27] Tato zájmena by bylo nutno samozřejmě jednotlivě definovat.

[28] To jest zajistit, aby je intonoval jako otázky doplňovací (v přesnější, ale méně zažité terminologii: otázky věcné), nikoli zjišťovací.

[29] Někdy se nekousne, jindy ano.

[30] Zvláště se zaměřením na Word.

[31] Ve Wordu; v 602Textu t.č. nefunguje dobře.

[32] Několik vybraných příkazů pomocí klávesnice a klávesových zkratek: Alt+064 = @, AltGr+F,G = hranaté závorky. Ctrl+mezerník = tvrdá (pevná) mezera. F3 = Hledání, Alt+Tab = přesun mezi běžícími dokumenty a programy, F4 = opakování akce. Shift+F5 = přesun na místo posledních úprav (i mezi dokumenty). Alt+příslušné písmeno podtržené na panelu nástrojů: rozbalení dané nabídky. Ctrl+End: přesun na konec dokumentu. Ctrl+Home: přesun na začátek dokumentu. Shift+Ctrl+C a následně Shift+Ctrl+V: kopírování stylu. Seznam klávesových zkratek je možno si ve Wordu nechat zobrazit v jejich úplnosti: sledujte pokyny nápovědy.

[33] Což je výhodné např. když publikujeme v jednom sloupci latinský text, ve druhém jeho český překlad. Vyjádření téhož je v obou jazycích jinak dlouhé, a proto když dojdeme např. na konec kapitoly daného latinského textu nebo když se nám již texty příliš „rozejdou“ a český překlad už není vedle latinského originálu dané pasáže, můžeme prostě přeskočit do dalšího řádku tabulky a začít psát v něm. Řádky i sloupce lze samozřejmě dodávat a odebírat i během psaní.

[34] Strany 21 a 24 by se sešly na témže listu apod.

[35] Tak to dělal Mujweb: čárky dovoloval. Pak to najednou zrušil a žádné odkazy s čárkami nefungovaly. Z toho plyne poučení neužívat diakritiku v názvech souborů – a nejlépe ani u běžných souborů neurčených k internetové publikaci.

[36] Např. http://mujweb.cz/www/david.zbiral/page17.htm se vám pravděpodobně nenačte, kdežtohttp://mujweb.cz/www/david.zbiral/page17.html ano.

[37] Tj. zachoval-li v archivu zkomprimovaných souborů stejnou strukturu adresářů, jakou má na webu, a používá-li relativní odkazy.

[38] Ale lze do vlastností souboru nastavit jako základ hypertextového odkazu základní adresu svých stránek, pod kterou dokument podřadíte; to pak je určitá naděje, že odkaz zůstane zachován. Ale zase bude relativní jen zdánlivě.

[39] Dobré řešení je v takovém případě přímá editace zdrojového kódu.

[40] 1.) Funkce nahrazování odkazy deaktivuje; 2.) editor neumožňuje hromadnou a šikovnou editaci odkazů, které nejsou totožné se svým indikátorem.

[41] Tuto kličku je možné vynechat v editorech, které umožňují zobrazení zdrojového kódu, pakliže se s ním dá v tomto zobrazení pracovat (vkládat do schránky, uložit jinam apod.).

[42] Výchozí soubory si lze pro jistotu archivovat – kdybychom teprve později zjistili, že se nám soubor vlastně těmito převody porušil. Je třeba zachovávat značnou opatrnost a neaplikovat tento postup v těch programech, které neumějí dobře exportovat do jazyka HTML (a z něj opět importovat).

[43] Ve Wordu 2000 jsem testoval s dobrým výsledkem: poznámky pod čarou, aktivní obsah, odrážky a číslování, jednoduché tabulky, speciální znaky (à apod.), běžné formátování textu, všechny styly (včetně těch, které v daném dokumentu nejsou použity). Ale je lepší na cizí testy nespoléhat a raději se o tom přesvědčit; data jsou příliš cenná. Se špatným výsledkem otestovány kapitálky (zaměněny za velká písmena), ale to je spíše kosmetický nedostatek.

[44] Na aktualizaci polí a uložení si lze nahrát makro. Najdete je i pod souborem s wordovskými makry http://mujweb.cz/www/david.zbiral/NewMacros.zip. Při práci s těmito mými makry zachovávejte jistou opatrnost, užívejte jen v kopiích svých dokumentů a raději se podívejte, co vlastně dělá. Viz též varování jinde v tomto dokumentu.

[45] Příklad takového kódu: <p><marquee scrolldelay="55" scrollamount="2" height="27" msambientcpg="1250">Sem vložte posouvaný text</marquee></p>.

[46] Doporučuje se nastavit jen jedno opakování (nebo určitý nízký omezený počet), ne neustálé opakování ozvučení – zvlášť pokud je dostatečně dlouhé. Na uživatele by to mohlo působit arogantním dojmem. Ostatně pokud si bude chtít zvukový soubor přehrát ještě jednou, vždy může klepnout na ikonu Obnovit. Tím se mu stránka natáhne znovu, a tedy i zvukový soubor se opět začne přehrávat.

[47] To třetí není nijak významný defekt, ovšem pokud používáte ve všech svých dokumentech stejnou strukturu stylů a úrovní obsahu; to pak lze obsah přes schránku přenést z jiného wordovského dokumentu a následně jej „aktualizovat“.

[48] Příklad: máte ustálenou grafickou úpravu dopisu a chcete ušetřit čas, proto si tuto úpravu uložíte jako položku automatického textu, nazvete si ji „dopis“ a kdykoli napíšete slovo „dopis“ a následně zmáčknete F3, celá tato vaše úprava včetně struktury stylů se rozbalí.

[49] A také aniž bych měl povoleno rychlé ukládání, kterým se změny „nabalují“, místo aby se organicky do dokumentu včleňovaly, a tudíž způsobují neúspornost.

[50] Což je výhodné např. když publikujeme v jednom sloupci latinský text, ve druhém jeho český překlad. Vyjádření téhož je v obou jazycích jinak dlouhé, a proto když dojdeme např. na konec kapitoly daného latinského textu nebo když se nám již texty příliš „rozejdou“ a český překlad už není vedle latinského originálu dané pasáže, můžeme prostě přeskočit do dalšího řádku tabulky a začít psát v něm. Řádky i sloupce lze samozřejmě dodávat a odebírat i během psaní.

[51] Pramen: nápověda pro Office 2000.

[52] Ty různě staré zálohy vůbec nejsou zbytečná věc, opravdu to nepodceňujte. Některých věcí si všimnete až po dlouhé době a pokud jste už starou zálohu přepsali novou, kde jste něco zkazili – například jste tam použili styl Zvýraznění, což je mimořádně ničivé (platí asi i pro Tučné, viz níže pod styly) – tak už se nemáte kam vrátit. Některé úpravy jsou nevratné, proto pozor. Zálohování je základ, to všichni vědí, ale ne všichni si to plně uvědomují a dodržují to, a i pokud to vědí, tak si nemusí uvědomit, že je potřeba zálohovat i Normal.dot. Já např. věnuji zálohování každý den cca 10-15 min. a bohdá nebude toho, abych tohoto času litoval. Naopak mě to mnohokrát zachránilo před katastrofou.

[53] Možná jsou vypracovány i pro některé další jazyky, ale pro češtinu rozhodně ne.

[54] Resp. nejdříve nedáme nahradit vše, ale několik prvních budeme nahrazovat postupně, abychom zjistili, zda vše probíhá podle našich představ.

[55] Postup nahrazování (zbytečně složitý; jednodušší viz dále v textu), jestliže 1.) jsou všechna cizojazyčná tučná a jinak není tučné písmo používáno a 2.) jestliže v případě, že tučných tvarů je víc, jsou od sebe odděleny čárkou nebo jiným distinktivním znakem: nahradit všechna „^l(*) (*) (*)“, formát tučné, což by mělo najít všechna, kde je tučné písmo, za „hledaný výraz znak tabulátoru“. Tím všechny výrazy v cizím jazyce dvojslovné zpřístupním pro import a ihned je importuji. Potom vrátím všechny úpravy na začátek pomocí zpět: tak, jak dok. byl, než jsem v něm začal úpravy provádět. Potom zadám: nahradit „^l<*>“ za „hledaný výraz a znak tabulátoru“. Tím se na všech řádcích včetně těch, které už jsou importované, za první slovo nasune tabulátor. Potom nahradit (už bez užití zástupných znaků) všechny „znak tabulátoru a čárka“ za „čárka“. Tím dodám špatný formát těm dvojslovným, co už mám importované, kdežto hesla mající v cizím jazyce jen jedno slovo, zůstanou ve formátu správném. Já opět postupuji klasickým způsobem – importuji. Pozn.: možná to není ten nejlepší postup a možná ani nefunguje ve všech případech; mám ho zatím vyzkoušený jen na dosti malé databázi. Je třeba s touto funkcí trochu experimentovat a často je to pro práce na několik hodin. Pozn.: je možné, že tento postup lze vymyslet o dost snadněji prostřednictvím hledání dvou slov; viz níže „Najít dvě slova...“.

[56] Zde se většinou mluví o elektronických slovnících, ale funkce nahradit má nesrovnatelně širší pole využití.

[57] V tomto případě mohou být odděleny i čárkou; ta není vnímána jako slovo.

[58] Zčásti, byť třeba ne přesně do písmene, platí i šířeji, nejen pro Word.

[59] Pokud máme zapnuto zobrazování skrytých souborů, což doporučuji.

[60] V dialogu Ulož jako se zobrazují, v Otevřít nikoli, mám ten dojem.

[61] Tato oklika u FrontPage platí obecně: vkládá to, co vidí, a funkce Vložit jinak je ve zobrazení HTML bohužel nedostupná.

[62] Což předpokládá, znovu opakuji, že záložka tohoto jména existuje – včetně podtržítka. Tu lze samozřejmě vložit ručně, ale kdybyste ji vkládali ručně, tak už není důvod ji vkládat s podtržítkem a pak na ni s podtržítkem odkazovat. A potom druhá možnost, jak zajistit, aby v daném dokumentu byla, je ta, že někam do daného dokumentu vložíte nebo tam už z dřívějška máte alespoň jeden odkaz na daný nadpis (vložit hypertextový odkaz / místo v tomto dokumentu / nadpisy); použití možnosti vložení na nadpis totiž ve Wordu 2000 vede k tomu, že se nadpisu přiřadí kromě běžné číselné záložky (možná dynamicky měněné při aktualizacích obsahu, nezkoušel jsem) také záložka ve tvaru „_Text_vašeho_nadpisu“, ale mezery se zamění za podtržítka a delší nadpis se zkrátí na tři slova (tuším). Viz výše a též dále ve shrnutí.

[63] Tak alespoň dopadl můj test. Na několika místech v tomto dokumentu je myslím tento typ odkazu použit (takže bude bohužel nefunkční).

[64] To třetí není nijak významný defekt, ovšem pokud používáte ve všech svých dokumentech stejnou strukturu stylů a úrovní obsahu; to pak lze obsah přes schránku přenést z jiného wordovského dokumentu a následně jej „aktualizovat“.

[65] Dobré řešení je v takovém případě přímá editace zdrojového kódu.

[66] To stejné platí o MagicTextu v 602Textu.

[67] <p class=MsoNormal style='margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;'><span style='font-family:Symbol'>·<span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span> : to je například délka jedné odrážky, zcela zbytečně, stačilo by přece <li> a definice stylu v hlavičce či externím listu.

[68] A dalším problémem je, že se bude velmi pomalu ukládat, ale to je obecně problém Wordu, který zřejmě neumí exportovat do HTML rychle a na pozadí, ne problém nesouvisející s popsanou operací. Lze to vyřešit tak, že po tomto prvním pomalém otevření, které nějak přetrpíme, uložíme dokument jako .doc a do HTML to exportujeme až těsně před uploadem.

[69] Ale o trochu možná přece; MSE potřebuje dlouho na generování kódu a pak též na uložení dokumentu; zde odpadá čas na generování kódu a otevření podle mých odhadů trvá asi stejně dlouho jako uložení v MSE.

[70] Často je lepší to v Nástroje / Možnosti, tlačítko Možnosti sítě WWW zakázat, neboť jinak musíte dodržet na webu stejnou strukturu adresářů a je to dosti nešikovné a pracné. Raději ať to ukládá přímo do téhož adresáře.

[71] Proč k této drobné komplikaci někdy dojde a jindy ne, nevím.

[72] Ke zkopírování na každém I-rohu; lze též najet na něčí formulář tohoto typu a zadat Zobrazit / Zdrojový kód, uložit si na disk, provést potřebné úpravy přímo v kódu HTML, není to nijak zvlášť složité, a následně ho přenést do své stránky.

[73] Někdy ne. Nepodařilo se mi vypozorovat, proč někdy zůstane zadaný odkaz v původním tvaru a jindy ne.

[74] Na tento postup i navrácení do původního stavu si lze ve Wordu nahrát makro.

← Počítač