← Úvodní stránka

Pokyny pro zasílání příspěvků

David Zbíral

Své příspěvky prosím zasílejte v podobě souboru jako přílohu na e-mailovou adresu david.zbiral@post.cz s přesným názvem a svým jménem (nejsou-li obsaženy v samotném textu), základním komentářem, výslovným svolením k publikaci a krátkou anotací na 2-12 řádků (tato anotace není určena mně, nýbrž čtenářům, proto ať je prosím v definitivní podobě tak, jak by se měla objevit na internetu, viz níže).[1] Do Soubor / Vlastnosti vypište název práce a autora, ale pokud chcete být vyhledáni vyhledavači, tak i klíčová slova a komentář. Nezapomeňte též uvést do e-mailu předmět. Pokud se jeví jako potřebné provést určité změny, navrhnu je, zašlu či předám vám text zpět posouzení a po dohodě na konečné podobě bude publikován na těchto stránkách (jsou-li pouze rázu grafického, provedu je bez konzultace s vámi). Obrazovým přílohám je lépe se zcela vyhnout. Pokud možno dodržujte v dokumentech jisté jednotné formátování: používejte styly, celý základní text pište jedním stylem, jiným stylem formátujte nadpis první úrovně, dalším stylem nadpis druhé úrovně... S graficky nezvládnutými nebo přeplácanými dokumenty se těžko pracuje a jsem postaven před tři možnosti: publikovat je tak, jak jsou, což je očividně nevhodné, odmítnout je z formálních důvodů, nebo konečně strávit nejen minuty, ale dokonce hodiny jejich redakčními úpravami. Žádná z těchto možností pro mě není zrovna optimální.

Doporučuji ze seminárních prací apod. vyřadit poznámky, ke kterému kurzu jste je psali, kdo kurz vedl atd. Jsou to informace, které návštěvníky nezajímají. Anotace formulujte pokud možno neosobně (tj. nikoli „v této práci dobře pojednávám o myslím velice důležitém a opomíjeném...“, nýbrž „tato práce pojednává o...“ atd.). Dodržujte přehlednou a jednotnou grafickou úpravu a strukturu stylů.

Správce stránek si vyhrazuje právo 1.) zařadit vaši práci pod kategorii, která podle jeho soudu nejlépe odpovídá obsahu, 2.) připojit k anotaci, případně za text práce své komentáře, 3.) práci ze stránek bez udání důvodu odstranit.

 

Další poznámky

 


Publikování této verze: 19. 11. 2006 10:12

Počet slov: 1597


[1] Zasílat mi tištěnou podobu je nadbytečné.

[2] Ale obrázky se obecně nepřijímají, a pokud, tak jen jen jako pevná součást dokumentu (nikoli samostatně).

[3] Ve Wordu: Formát / Styl, upravit.

[4] Na základě dodržení této struktury: Normální na základní text, Nadpis 1 na největší nadpisy kapitol, Nadpis 2 na menší atd., mohu já snadno vytvořit hypertextově aktivní obsah, globálně vaše styly upravit atd. Je to asi ta vůbec nejdůležitější věc.

[5] Mnoho kompresních programů se dá stáhnout z internetu; zkuste např. http://www.powerarchiver.com.

[6] Zalomení stránky: klávesa Ctrl+Enter.

← Úvodní stránka