← Počítač

Počítačový slovníček

aneb Jak mluvit o počítačích česky

David Zbíral

Úvod

Četba mnohých stránek ukazuje, že je načase uvažovat o tom, zda není rozsah přejímek z angličtiny v oblasti počítačů přílišný. Zbytečně přejaté a špatně zdomácnělé slovo je chorobou jazyka. Jak potvrzují některé povedené práce od autorů počítačové literatury, i v oblasti počítačů je možné dbát na jazykovou úroveň. Navíc je únavné rýdovat na skrýnu kompjútru na každém druhém vebsajtu jenom samý lingvobalast, kterým si vebmástr trajuje apgrejdovat imič a průvnout, že je in. Jde často o neznalost, jak by se to dalo správně říci v češtině.

Tím není řečeno, že se přejímat vůbec nemá. Přejímky v jazyce vždy byly a budou. Je však třeba přejímat uvážlivě a s mírou a vyhnout se tomu v případech, kde je možné použít existující slovo či nějaké pěkné slovo, které by odpovídalo českým slovotvorným pravidlům, vymyslet. Jazyk potřebuje, stejně jako třeba životní prostředí, 1) ochranu, 2) osvětu a 3) způsobilé uživatele. Ve Francii pro každé ministerstvo pracuje komise odborníků, kteří zodpovídají za uvážlivé obohacování francouzské slovní zásoby; jde jednak o způsobilé jazykovědce, jednak odborníky v daných oblastech (neboť i toho je pochopitelně pro správné vytvoření slova zapotřebí). V České republice se k ničemu takovému bohužel ani neschyluje, takže si musíme pomoci sami. Základním pravidlem je, že přejímka není jediným možným postupem obohacování češtiny: také je tu rozšíření významu existujícího slova („myš“), analogické vytvoření slova či sousloví (tzv. kalk, např. „pevný disk“ místo „harddisk“) a slovotvorba vůbec („stránkoviště“ místo „web“).

Navrhovaná česká slova se někdy mohou zdát směšná. Ve skutečnosti jde zhusta o pouhý nezvyk. Když se člověk zamyslí nad mnohými obyčejnými slovy, například „mrakodrap“, „žížala“, „obrazovka“ či „pidižvík“, tak si uvědomí, že kdyby byla nová, taky by se ledaskomu zdála směšná. A přitom jsou pěkná, užitečná a hlavně zcela zažitá.

 

Tento dokument je zatím málo rozsáhlý; je určen k postupnému doplňování.

Pokud se vám některé návrhy zdají nevhodné (jazykově neobratné nebo věcně chybné) a máte třeba nějaký lepší nápad, popřípadě pokud chcete slovníček doplnit nějakou další dvojicí, tak se ozvěte.

Velmi doporučená česká slova

browser

prohlížeč

computer

počítač

delimiter

vymezovač

device

zařízení

dialer

vytáčeč

download

stažení; stahování

downloader

stahovač

drive

jednotka; mechanika

driver

ovladač

harddisk

pevný disk

e-mail

(o dopise) dopis; (o e-mailové komunikaci) elektronická pošta

file manager

správce souborů

folder

složka

gateway

brána

headset

náhlavní sada (tak např. česká lokalizace programu Skype)

hub

rozbočovač

hyperlink

(hypertextový) odkaz

interface

rozhraní

joystick

pákový ovladač (viz popis Ovládacího panelu Herní zařízení v české lokalizaci Windows)

layout

rozvržení

link

odkaz

login

přihlašovací jméno

notebook

přenosný počítač

offline

odpojeně, nepřipojen, odpojen, odpojení (podle kontextu)

online

připojeně, připojen, připojení (podle kontextu)

open source

otevřený zdrojový kód

open-source project

projekt založený na otevřeném zdrojovém kódu

pocket PC

kapesní počítač

pointing device

polohovací zařízení

provider

poskytovatel

redukce

převodník (srov. Computer, příloha Katalog 9, září 2003, s. 6: „převodník USB/sériový port“)

repeater

opakovač (PCW 9/2006, 114)

router

směrovač (PCW 9/2006, 114)

search engine

vyhledavač (krátce, nikoli *vyhledávač; srov. vysávat – vysavač, překládat – překladač)

slot

zdířka

switch

přepínač (PCW 9/2006, 114)

tag

značka

tutoriál

návod, výukový materiál; (v některých kontextech) popis pracovního postupu

upload

přenášení (srov. českou verzi Total Commanderu), nahrání

uploadovat

nahrát

user interface

uživatelské rozhraní

user manual

uživatelská příručka

user name

uživatelské jméno

Doporučená česká slova

Tato kapitola obsahuje slova, která nelze zatím považovat za zdomácnělá či která jsou zcela novým výtvorem.

 

server

síťostroj

web

stránkoviště

webmaster

správce stránek, správce stránkoviště

Puristická slova

Tato kapitola je určena těm, kdo chtějí příležitostně napůl v žertu, napůl vážně napravovat i slova, která už jsou příliš zažitá, než aby se dala nahradit – a těm, kdo se chtějí zasmát.

 

antivir(us)

protinákazník

internet

velesíť

worldwide web (WWW)

velesíť

Dodatek: velmi doporučená česká slova netýkající se počítačů

hypermarket

velkoprodejna

megamarket

velkoprodejna

supermarket

velkoprodejna


Publikování této verze: 25. 4. 2007 12:02

Sepsání: 6. 6. 2005

Poslední celková revize: 6. 6. 2005

První vydání na internetu: 8. 6. 2005

Počet normostran (v přepočtu): 2,2

Počet slov: 651

Umístění: http://www.david-zbiral.cz/pocsl.htm

← Počítač