← Dračí doupě

Zloděj

Dračí doupě – doplněk k pravidlům

David Zbíral

Společné schopnosti a obecné poznámky

Provaz z vlasů je nepoužitelný

Provaz z vlasů je naprosto nepoužitelný. Nejde o pevnost: pevný je jednoznačně dost. Ale uzly na vlasech hrozně kloužou, a mají tudíž tendenci se samovolně rozvazovat. To by teoreticky mohlo být výhodné, pokud nechceme o provaz přijít, když po něm slézáme dolů, ale mnohem lepší je to řešit lezením po dvojitém laně, které je nahoře něčím (či okolo něčeho) provlečeno. Pak stačí lano dole rozvázat a táhnout za jeden konec; druhý k nám vzápětí spadne. Na provaze z vlasů by se jakkoli dokonalý uzel s největší pravděpodobností rozvázal mnohem dříve, než bychom stačili slézt až dolů. (Nevím, kdo s provazem z vlasů přišel první; nejstarší výskyt, který jsem zaznamenal, je Howardova Věž slona.)

Lupič

Boj beze zbraní

Nové akce

Boj beze zbraní by se dal doplnit dalšími akcemi, z nichž zde některé uvedu. Některé jsou užitečné každopádně, jiné jen někdy a některé jsou za většiny okolností jen působivé nicotnosti, které mohou být často nebezpečnější zlodějovi než jeho protivníkovi.

 

Akce

Náročnost (potřebné body boje)

krok

2 za každý krok

přemet stranou – „hvězda“ (posun o 2 s na některou stranu)

9

přemet vpřed (posun o 2 s dopředu)

12

salto vpřed (např. přes protivníka, pokud je alespoň o třídu velikosti menší nebo je ve dřepu apod., tj. posunut o pásmo dolů; pak se lze např. otočit, vytáhnout dýku a zaútočit zezadu; posun o 1 s, s rozběhem či s odrazem o protivníka 2 s)

16

dřep (snižuje pásmo úderu o I)

3

výskok z lehu do stoje

9

kotoul přes ruku (přesun o 2 sáhy dopředu)

6

stoj na rukou

7

chod na rukou (musí následovat po stoji na rukou; účinek je ve většině situací spíše destruktivní a zloděj se vystavuje nebezpečí zranění protivníkem; je považován za nehybného protivníka)

8 za jeden sáh

Boj beze zbraní a rozšířený soubojový systém

V rozšířeném soubojovém systému má zloděj na kolo tolik bodů boje, kolik normálně. Akce boje beze zbraní může prokládat akcemi normálními, ale ztrácí poměrný počet bodů boje. Např. pokud využije polovinu akcí, které má v daném kole k dispozici, na sesílání kouzla z prstenu, tak má už jen polovinu bodů boje. Ty využije v akcích, které mu zbývají. Jednotlivé chvaty boje beze zbraní není třeba rozkládat do jednotlivých akcí rozšířeného soubojového systému.

V PPP 1.6 byl boj beze zbraní propracován i pro rozšířený soubojový systém, takže tam odkazuji na jiná pravidla než tato moje stará, uvedená zde.

Zavazování a rozvazování uzlů

Lupič má schopnost účinně zavazovat a rozvazovat uzly. Umí vázat velké množství uzlů. Za účelem rozvazování má ve výbavě speciální rozvazovací jehlu. Úspěch je ve většině případů prakticky automatický.

Sicco

Poznámka o potřebnosti dopracování pravidel pro sítě

Pravidla pro sítě by si zasloužila další rozvedení. Snad se k tomu někdy dostanu.


Publikování této verze: 19. 11. 2006 9:25

Sepsání: červenec 2003

Poslední celková revize: červenec 2003

Počet normostran (v přepočtu): 1,9

Počet slov: 539

Umístění: http://www.david-zbiral.cz/zlodej.htm

← Dračí doupě