vůbec (adv.)

1(zesiluje zápor) du tout, nullement, aucunement, en aucune façon, point, goutte, pas du tout

(pas je tam vždy, ale „vůbec“ je přísně vzato jen to „du tout“, kromě vět, kde je to bez slovesa a kde pas tudíž nemůže patřit ke slovesu)

Ale vůbec ne! Mais pas du tout ! (DZ)

vůbec nic rien du tout; moins que rien (DZ podle cz-fr, pozměněno)

vůbec nedělat co / nebýt jaký être loin de faire qc. / d’être quel (pod toto heslo zařadil DZ; jinde ve zdrojích opomíjeno)

2(vůbec kdy) jamais

mluvil s ním o tom vůbec někdo? a-t-on jamais parlé à lui de cela ? (DZ)

pokud vůbec si tant est que (se subj.)

3(obecně) en général, en somme, (zř.) sans restriction particulière (cz-fr sans r. uv., DZ přidal zř.; není to obvyklý ekv.)

mluvím o ženách vůbec je parle des femmes en général (DZ)

(=vůbec všichni: doplnit samostatný hesl. odd. - zjistit fr. ekv.)

4(koneckonců) finalement

a vůbec, může to udělat sám il peut le faire lui-même, finalement (DZ)

5(vyjadřuje nelibost či netrpělivost) après tout, et après, finalement, et finalement (cz-fr uv. fam., já nedávám; netrpělivost doplnil DZ, nelibost už v cz-fr; et finalement DZ)

a vůbec, co je mi po tom? après tout, en quoi ça me regarde ? (cz-fr)

6(vlastně, tedy) finalement, au fait, en substance (cz-fr s pozn. v podstatě, ale tím to spíš zamlžuje než vyjasňuje; vlastně, tedy: DZ)

a co z toho vůbec plyne? et qu’est-ce qui en résulte, finalement ? (DZ)

7(vyjadřuje pochybnost) tout compte fait (cz-fr uv. fam., ale to vůbec není pravda)

stojí to vůbec za to? tout compte fait, est-ce que ça vaut la peine ? (DZ podle cz-fr, pozměněno)

8a (tak) vůbec (hovor.) et tout (DZ + NZ)

koupali jsme se, opalovali jsme se, četli jsme si, a vůbec on se baignait, dorait, on lisait, et tout (DZ + NZ, et tout a vůbec: stará db.)

(cz-fr; LL; přeskupil, doplnil a nově koncipoval DZ; hodně příkladů DZ)
© David Zbíral, http://mujweb.cz/www/david.zbiral/jazyky.htm, david.zbiral@post.cz (lze též použít poštovní formulář na webu)
Zdarma pro soukromé nekomerční použití. Nedistribuovat.