← Dračí doupě

Válečník

Dračí doupě – doplněk k pravidlům

David Zbíral

Šermíř

Bonus k iniciativě a kombinované zbraně

Šermíř má bonus k iniciativě, k šermu atd. i pokud používá kombinaci dvou jednoručních mečových zbraní. Vyplývá to ze začátku kapitoly o šermíři v PPP.

Finta Úder hlavicí

Šermíř může fintu provést jen pokud v tomto a minulém tahu na daného protivníka neútočil. Kladu si otázku: musely tyto tahy proběhnout, nebo může šermíř takto zaútočit i třeba na samém začátku boje? K tomu je třeba uvážit, proč musely proběhnout dva tahy, kdy neútočil. Očividně proto, že hlavice je po útoku obrácená k šermíři, kdežto při této fintě se čepelí zřejmě jakoby rozmáchne dozadu předstíraje, že chce na protivníka běžným způsobem zaútočit, ale poté nevymrští obloukem ostří zbraně, nýbrž nečekaným rovně vedeným úderem zaútočí na protivníka hlavicí (špice šermířovy zbraně je obrácena spíše směrem k samotnému šermíři). Čili jde o to, aby se dostal do matoucího postoje, kde vypadá, jako by se rozmachoval k ráně a hlavice byla nasměrována k protivníkovi. Z toho vyvozuji, že akci může, pokud se do potřebné pozice dostane už když se hotoví k boji, provést i pokud žádné dva tahy boje neproběhly – smí fintu užít i na začátku boje. Musí ale v takovém případě předem fintu oznámit – ještě před začátkem boje, a např. i před otevřením dveří (musí říci PJ, že postava nevstupuje do místnosti se zbraní v obvyklém postoji, nýbrž hlavicí směrem dopředu). Naopak bych vyškrtl „neútočil na daného protivníka“ a dal bych prostě „neútočil“, protože jde o to, zda má meč v kýžené matoucí pozici; i když třeba útočil na jiného, má meč v pozici nevýhodné pro provedení této finty.

Tolik říká má představa o průběhu této finty. Nakolik je to vyvážené? Není to pak příliš mocná schopnost (vzhledem k často značné výši pasti)? Myslím, že nikoli. Ale to právě musí PJ posoudit, než se rozhodne tento můj výklad pravidel přijmout.


Publikování této verze: 19. 11. 2006 9:08

Sepsání: červenec 2003

Poslední celková revize: červenec 2003

Počet normostran (v přepočtu): 1,3

Počet slov: 352

Umístění: http://www.david-zbiral.cz/valecnik.htm

← Dračí doupě