← Religionistika

Středověk

Atmosféra, myšlení, imaginace

David Zbíral[1] C. Ginzburg, Sýr a červi..., s. 19.

[2] G. Duby, Des sociétés médiévales..., s. 10.

[3] J. Le Goff, Kultura středověké Evropy, s. 44.

[4] Srv. J. Le Goff, Kultura středověké Evropy, s. 132.

[5] P. Spunar, „Středověké rukopisy jako živé prameny inspirace“, in: L. Jiroušková (ed.), Speculum Medii Ævi (Zrcadlo středověku)..., s. 106.

[6] F. Rapp, Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku, s. 100.

[7] Lze ale hovořit o jednotě středověkého západního křesťanství? Tímto tématem se zabývá kapitola věnovaná ortodoxii a herezi.

[8] Srv. J. Le Goff, Kultura středověké Evropy, s. 59.

[9] Srv. H. Lawrence, Dějiny středověkého mnišství, s. 51, 58.

[10] J. Le Goff, Kultura středověké Evropy, s. 311.

[11] F. Rapp, Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku, s. 107.

[12] Srv. A. Gurevič, Nebe, peklo, svět, s. 101, 104.

[13] A. Gurevič, Nebe, peklo, svět, s. 402-407.

[14] Srv. text in: G. Duby, L’An Mil, s. 82-83.

[15] J. Le Goff, Kultura středověké Evropy, s. 183.

[16] J. Pokorný, „Evropský Parzival (doslov)“, in: Wolfram von Eschenbach, Parzival, s. 504-505.

[17] A. Gurevič, Nebe, peklo, svět, s. 96.

[18] P. Spunar, „Napětí mezi oficiálním a ‚lidovým‘ náboženstvím ve středověku“, in: Bělka, L. – Kováč, M. (eds.), Normativní a žité náboženství, s. 100.

[19] P. Spunar, „Napětí mezi oficiálním a ‚lidovým‘ náboženstvím ve středověku“, in: Bělka, L. – Kováč, M. (eds.), Normativní a žité náboženství, s. 101.

[20] A. Gurevič, Nebe, peklo, svět, s. 122-123.

[21] A. Gurevič, Nebe, peklo, svět, s. 454, pozn. 7.

[22] Srv. G. Duby, L’An Mil, s. 135-136.

[23] A. Gurevič, Nebe, peklo, svět..., s. 374-375, 377.

[24] A. Gurevič, Nebe, peklo, svět..., s. 454, pozn. 8.

[25] F. Rapp, Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku, s. 115.

[26] J. Waardenburg, Bohové zblízka..., s. 89.

[27] A. de Libera, Středověká filosofie. Byzantská, islámská, židovská a latinská filosofie, s. 478.

[28] M. Lambert, Středověká hereze, s. 11, 563.

[29] Srv. C. Ginzburg, Sýr a červi..., s. 53, 160.

[30] Srv. M. Lambert, Středověká hereze, s. 516.

[31] M. Lambert, Středověká hereze, s. 23.

[32] J. Le Goff, Středověká imaginace, s. 115.

[33] J. Sokol, Mistr Eckhart a středověká mystika, s. 15.

[34] F. Rapp, Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku, s. 108.

[35] G. Duby, L’Europe au Moyen Âge, s. 244.

[36] Viz H. Lawrence, Dějiny středověkého mnišství, s. 98-99.

[37] F. Rapp, Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku, s. 109.

[38] P. Spunar, „Tanec smrti“, in: H. Pavlincová a kol., Judaismus, křesťanství, islám, s. 300; J. Sumption, Pilgrimage. An Image of Mediaeval Religion, London 1975, s. 264.

[39] J. Sokol, Mistr Eckhart a středověká mystika, s. 17.

[40] A. Adam, Liturgika..., s. 48.

[41] A. Adam, Liturgika..., s. 43.

[42] A. Adam, Liturgika..., s. 221.

[43] A. Adam, Liturgika..., s. 211.

[44] F. Rapp, Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku, s. 113.

[45] Viz T. Pěkný, Historie Židů v Čechách a na Moravě, s. 18, 22; R. Cavendish, Dějiny magie, s. 79.

[46] A. Gurevič, Nebe, peklo, svět, s. 391-393. Srv. Joachim Cornelius Snoek, Medieval Piety from Relics to the Eucharist: A Process of Mutual Interaction, Leiden – New York – Köln: Brill 1995, s. 49-50.

[47] A. Adam, Liturgika..., s. 148.

[48] P. Spunar, „Pieta“, in: H. Pavlincová a kol., Judaismus, křesťanství, islám, s. 259.

[49] F. Rapp, Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku, s. 112-113.

[50] P. Spunar, „Flagelanti“, in: H. Pavlincová a kol., Judaismus, křesťanství, islám, s. 180.

[51] J. Sokol, Mistr Eckhart a středověká mystika, s. 20.

[52] J. Sokol, Mistr Eckhart a středověká mystika, s. 53.

[53] Zřejmě se neomezoval na francouzskou oblast; prameny nedovolují jeho územní rozsah určit.

[54] Srv. texty in: G. Duby, L’An Mil, s. 105-107, 110, 112-113, 136, 150.

[55] J. Sokol, Mistr Eckhart a středověká mystika, s. 20.

[56] F. Rapp, Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku, s. 112-113.

[57] M. Lambert, Středověká hereze, s. 285-287.

[58] J. Sokol, Mistr Eckhart a středověká mystika, s. 20.

[59] P. Spunar, Kultura českého středověku, s. 12.

← Religionistika