• Přeskočit na obsah

 • David Zbíral: Stručný úvod do problematiky nových náboženských hnutí
  Sociologický a religionistický výzkum nových náboženských hnutí v protikladu k antikultovnímu, teorie konverze, reakce majoritní společnosti na nová náboženská hnutí od starověku po dnešek, bližší rozbor vybraných hnutí a proudů (Hnutí Grálu, Církev sjednocení, angažovaný buddhismus, satanismus, scientologie, Rodina, Haré Kršna, Šrí Činmoj). Asi 32 normostran. Religionistika – nová náboženská hnutí.

  David Zbíral: New Age a novopohanství
  Práce o dvou významných náboženských směrech moderního světa. Asi 35 normostran. Religionistika – nová náboženská hnutí.

  David Zbíral: Metodologické problémy studia západního esoterismu
  Práce problematizuje existenci západní esoteriky jako jednotného proudu či tradice i kontinuitu hermetických a jiných prvků New Age, která by sahala až k helénistickému hermetismu či jiným starým náboženským směrům. Jejich prvky New Age zahrnuje, ale tyto tradice jsou dnes mrtvé. Práce se věnuje rovněž problematice náboženskosti New Age, pojmu víry, filmu Hvězdné války a pramenům ke studiu západního esoterismu.

  David Zbíral: C. G. Jung a nová religiozita
  Jung je v některých proudech nové religiozity chápán jako guru, alchymista, ufolog a šaman. Práce se zabývá Jungovou rehabilitací duchovna a v neposlední řadě reálným dosahem a rozsahem Jungova vlivu v konkrétních hnutích a proudech včetně New Age.

  Jan Němec: Duchovní universita bytí
  Práce mapuje vývoj, nauku, instituce a náboženskou praxi skupiny Duchovní universita bytí.

  David Zbíral: Žánr fantasy a religionistika: možnosti, meze, provokace
  Je možné uchopit některé roviny vztahu některých příznivců žánru fantasy religionisticky? Úvahy o fantasy a teorii a metodologii religionistiky. Tolkien, Lewis, Le Guinová, film Conan atd. Asi 45 normostran.