← Dračí doupě

Nikolajův zvěřinec

David Zbíral

Organizační poznámky

Zápletka

Když se ve dveřích pokoje bez zaklepání objeví hlava šenkýřky, moc vám to takhle po ránu na spokojenosti nepřidá. Ale bodrá žena hned spustí: „Jen vám hned začerstva běžím říct, že radní shánějí dobrodruhy, řekla jsem si, že by vás to třeba zajímalo. Jde o starého Nikolaje, víte, toho co má ten zvěřinec. Prý vyberou ty nejlepší z nejlepších.“

Postavy se mohou blíže informovat o tom, co se děje, nejlépe přímo u některého radního. O Nikolajovi pravděpodobně minimálně některá postava slyšela, že jde o podivínského obchodníka ve výslužbě, který vlastní docela pěkný dům a v něm si vydržuje četná zvířata.

Bližší informace od radního: Za co je platíme, ty naše vojáky, když pak na práci stejně musíme najímat? Ale začnu od začátku. Je to divný pavouk, ten Nikolaj. Kdysi byl kupec a měl pro strach uděláno. Prý cestoval daleko na sever i na jih. Ale jak možná víte, nechal si, to mu bylo tak padesát, postavit dům tady u nás, co ho to napadlo, to nevím, ale daně platil řádně a dům má trochu dál od ostatních, na sever od města, s velkým pozemkem, takže ty jeho potvory nikoho moc nerušily. No a tím se právě dostávám k jádru věci. Byl zkrátka pořádně divný, natahal si sem všelijaké šelmy a zvířata a kovář mu udělal klece, do nich ty potvory asi strčil nebo co, nikdy nevycházel ven, jenom děvčici posílal všechno zařizovat, co s ním v domě žila a věnovala se domácím pracím. Dokonce jí dal starou kožušinu, asi z tygra, co mu uhynul, snad že aby jí nebyla zima, když jde nakupovat, no věřili byste tomu? Ale ta děvčica byla celá taková plachá, nechtěla nikdy nic povědět, když se jí ženské ptaly, zato o nich se povídá ledacos, je to sirota, a tak různě, co vám mám vykládat, kašlu na to, mně do toho nic není, však mi rozumíte. Kromě ní měl jednoho sluhu, přivezl si ho z cest, ale o tom tady nikdo moc nevíme. Ta děvečka, jméno jsem zapomněl, ta je od nás z města. Luma, už vím. Takže jak říkám: daně platil řádně, až teď se to zvrtlo. Je mi to jasné: starému docházejí peníze a možná se už úplně zbláznil a na výběrčího asi poštval nějakou tu potvoru. Jisté je, že jsme ho našli roztrhaného nedaleko domu toho Nikolaje. Od té doby jsou vrata zavřená, děvčica nevychází, co vám mám vykládat, akorát ty šelmy řvou přes zeď jak najaté na každého, kdo se přiblíží k domu. Poslal jsem tam vojáky, ale ti že je brána domu zavřená a že za ní řvou šelmy, že tam nejdou. Už je to měsíc, to víte, měsíc, no, co to vypuklo, tenhle zatracený bengál, co vám mám povídat, je to akorát tak pro ostudu. Pravda je, že děvčica koupila asi týden předtím, totiž před tou vraždou, dva trakaře masa, a někteří říkají, že i tři nebo čtyři, a třeba rovnou deset, a pár zvířat, co vám mám povídat. Ona toho vždycky kupovala víc, ale teď myslím, jestli oni už tehdá něco nechystali, však je známe, tyhle ptáčky jarabáčky. Vojáci, s těmi nic není, nechcou, svině, riskovat, prý to nepřichází v úvahu. Takže zbývají dobrodruzi. Potřebujeme prostě někoho, kdo by přelezl zeď, dovedl Nikolaje před soud a s ním doručil padesát zlatých, co dluží na daních za dům a zvířectvo, no a přineste vlastně všechny peníze, co tam najdete a všechno, co tam jen bude cenného, bude se to beztak za tu vraždu konfiskovat a je to. Potvory pak necháme pochcípat, že, to bude ono, nebo je vyřídíte už cestou, Nikolaje odsoudíme a bude. Já už toho mám dost. Všechen hnůj se tu kydá na radnici. Radnice semhle, radnice tamhle, radnice by měla něco udělat, proč ještě nic nedělá, tak na co se čeká, jako bychom neměli dost práce i tak. Tak dobře, jak chtějí, prosím, tak my kvůli nim uspořádáme soutěž a kdo vyhraje, ten zakázku dostane. Družina, která to vyhraje, tam půjde, a když to zařídí, dostane odměnu tři sta zlatých, co říkáte?

Radní je ochoten jít maximálně na 450 zl.

Pokud se postavy přihlásí jako dobrovolníci, pravděpodobně budou jedinými uchazeči a úkol jim připadne bez jakékoli soutěže; jde o malé město, skoro vesnici, kde se dobrodruhů moc nezdržuje. Kdyby náhodou jediní nebyli, můžeš uspořádat několik klání, např. ve rvačce, běhu, nošení břemen, krocení vzteklých psů a šermu cvičnými zbraněmi.

Je pochopitelné, že postavy mohou cokoliv, co v domě najdou, zatajit a nevydat. Prohledávat je radní nebudou, jen se jich dotáží, zda je to všechno.

Dům

Obecné poznámky

Postavám nic nebrání dům procházet po částech a v mezičase se vždy zajít vyspat do hostince apod.

Většinu protivníků zde budou tvořit zvířata; hraničář si bude započítávat svůj bonus pro boj se zvířaty, ačkoli jde o zvířata zčásti ovládaná.

Některé popisy předpokládají, že postavy přicházejí z jednoho konkrétního směru; pokud tomu tak není, podle potřeby je pozměň.

Někdy se u zvuků neuvádí nápadnost; to v případě, že hodně závisí na pohybu putujících šelem po domě. V takových případech urči nápadnost podle vlastního uvážení. Jestliže se uvádí u zvuků „nic“, znamená to, že se žádné zvuky neozývají z dané místnosti. Postavy ale mohou slyšet zvuky řvaní, které se rozléhají po celém domě; obvykle dokáží určit, zda zaznívají zdálky či zblízka.

Dům není nijak zvlášť přecpán nestvůrami a zajímavými magickými předměty; dodávat je by asi bylo v tomto případě na škodu realističnosti. Snad se přesto hráči ani Pán jeskyně nebudou nudit.

Co se vlastně stalo, to se dovíš v popisech několika místností.

 

Pohled na dům zvenčí

Nikolajův dům stojí na okraji města, uprostřed tak velkého pozemku, že vás výše roční daně nijak nepřekvapuje. Celý pozemek je vlastně velkou zahradou, osázenou jabloněmi. Ohrazený je tři sáhy vysokou zídkou. Mříž je otevřená. Slyšíte řvát šelmy, ale v zahradě asi nejsou žádné; zřejmě až v domu. Dům je zděný z kamenů spojovaných maltou. Má tvar čtverce, ale velká část je nekrytá, očividně jde o dvůr. Dům je umístěn uprostřed zahrady a soudě podle oken má dvě patra. Zvenku jsou okna až ve druhém patře, tedy 4,5 sáhu nad zemí. Nejnižší místo je zeď s bránou, která se nachází na jižní straně: ta měří asi 3,5 sáhu.

 

Putující nestvůry

Všechny šelmy byly vypuštěny z klecí. Některé jsou pevně zasazeny do popisů, s jinými se postavy střetnou podle okolností: kde k tomu dojde, můžeš rozhodnout libovolně nebo podle hodu kostkou. Následuje seznam těch, které v popisech nejsou (potulují se po dvoře nebo po domě): 5 lvů, 5 rysů, 4 tygrové, 2 pumy, 2 lvi horští, 2 panteři, 1 medvěd hnědý. Na postavy zaútočí, neboť je jednak jejich paní – totiž služka – nekrmí dost, jednak jim vštěpuje nenávist a postupně je začíná ovládat. Popisy nestvůr a jejich bestiálie lze najít v pravidlech. Někteří tygři mají vlastnosti podle PPZ, jiní podle PPP (zhruba půl na půl).

Několik šelem si ponech na závěrečný boj.

 

1.)

Z: 150 % řvaní šelem.

S: šelmy, bosé nohy, nohy v botech (před 32 dny), domácí zvířectvo (před 25 dny).

Nahlížíte do prostorného dvora. Je rozdělen na dvě části dva sáhy vysokou zděnou zídkou, která je uprostřed přerušena dokořán otevřenou, ozdobně kovanou mříží. Část blíž k bráně je očividně určena pro domácí zvířectvo. Jsou tu žlaby, bahniště, trocha trávy. Prostranství je nedlážděné a po nedávných deštích zem pokrývá kluzké bahno. Druhá část dvorku je osázená květinami a stromky. Vévodí jí dvě obrovité lípy. Uprostřed se nachází studna s doškovou stříškou a rumpálem a za ní směrem k hlavnímu vchodu do domu jsou na zemi nakreslené sluneční hodiny, z jejichž středu se zvedá asi sáh vysoká, mírně nakloněná měděná tyčka. U studny stojí dvě sochy, socha postaršího muže a tygra. Po obou částech dvorku jsou roztahané rozdrcené kosti, žalostné zbytky domácích zvířat: dvou krav, mnoha slepic, tří prasat a jednoho koně. Všechny dveře, které vedou ze dvora do domu, jsou otevřené. Ihned si povšimnete šelem a ony vás také; směrem k vám se blíží zleva obrovský tygr, zepředu krémově žlutý rys a párek lvů. Jakkoli je to divné, zdá se, že se šelmy navzájem snášejí dobře; zřejmě jsou tak vycvičeny. Z několika částí domu slyšíte řvaní. V druhé části dvora je velké množství prázdných klecí; jejich mříže jsou otevřené.

Pokud jsou postavy na zdi nad bránou či u některého okna, tak se šelmy jen stáhnou pod ně a vyčkají, co se bude dít. Pokud postavy užijí střelné či vrhací zbraně, stáhnou se do zákrytu tak, aby byly v bezpečí.

 

2.)

Z: 130 % řvaní šelem z domu.

S: šelmy, bosé nohy.

Dostali jste se do druhé části dvora. Kromě toho, co jste viděli už předtím, jsou tu pod lipami vidět dřevěné lavičky. Kromě několika vchodů do domu si ihned všímáte padacích dveří, které vedou do sklepa; podle mouru se zdá, že se tudy do sklepa skládá uhlí.

V této části dvora se pravděpodobně nacházejí nějaké putující šelmy.

 

3.)

Z: pravděpodobně řvaní, podle pohybu šelem.

S: okovaná kopyta (32 dní), tygr, bosé nohy.

Nahlížíte do prostorné místnosti. Nacházejí se v ní tři povozy: jeden obyčejný žebřiňák, jeden pěkný krytý vůz a jeden ozdobný vůz určený pouze k vožení osob. Místnost zapáchá. Za dřevěnými ohrádkami leží pozůstatky pěti koní; z některých dosud něco málo zbývá, ale většinu jejich tmavě červeného masa už vyrvaly tesáky šelem. Jedna z ohrádek je povalená a prázdná.

Koni z povalené ohrádky se podařilo utéct, ale dostal se jen na dvůr, kde ho šelmy roztrhaly.

 

4.)

Z: 130 % řvaní šelmy, 60 % bzučení much.

S: šelmy, bosé nohy (3 dny), krávy (32 dní).

Z odporného zápachu hnijícího masa se vám zvedá žaludek. Tato místnost je zaneřáděná kravinci a krví. Po zemi jsou roztahané kravské kosti a jejich rohaté lebky. Místnost je plná much.

V místnosti se pravděpodobně bude nacházet minimálně 1 putující nestvůra.

 

5.)

Z: řvaní šelem.

S: bosé nohy (24 dní).

Místnost plná voňavého sena. Na jednom místě je pocákané krví.

Pokud postavy v tom místě začnou hledat, najdou ohlodanou mužskou kostru; kosti jsou většinou ještě v celku. Jde o kostru sluhy. Kosti jsou na šelmy málo rozdrcené. Okousaly je totiž lidské zuby: zabila ho děvečka, ještě v rané fázi své proměny.

 

6.)

Z: řvaní šelem.

S: šelmy, bosé nohy.

Poražené ohrádky, ohlodané kosti dvou koz a čtyř prasat, to je bilance řádění šelem. Na podlaze leží převržené vědro, z nějž se po podlaze rozlilo mléko; je to už nějaký čas. Mléko kysele zapáchá.

 

7.)

Z: 95 % kdákání.

S: bosé nohy.

Dveře této místnosti byly zavřené. Jedná se o kurník. Řady slepic jsou značně prořídlé, nezbývá jich víc než deset. Hřad mají pokrytý slámou a v kameninových miskách mají dostatek zrní; někdo jim ho musel před nedávnem doplnit. Na podlaze leží pár vaječných skořápek.

Děvečka sem občas chodí vylízávat vejce. Ze zvyku nosí slepicím zrní.

 

8.)

Z: řvaní šelem, 20 % tlumené vrnění.

S: bosé nohy, šelmy.

Prosvětlená prostora, ze které se line odporný zápach, neklamná známka přítomnosti šelem. Jsou tu k vidění čtyři pískem vysypané klece s různými kmeny, ocelovými kruhy na řetězech a prolézačkami. (Tato část jeskyně pochází z Brna!) Ihned si všimnete pantera, který se na vás chystá zaútočit.

 

9.)

Z: nic.

S: bosé nohy, šelmy.

Dva sáhy široká chodba vás zavedla dál, do velké místnosti s osmi klecemi. Zápach šelem je tu ještě nesnesitelnější a nebýt otevřených oken, bylo by tu nedýchatelno. Všechny klece jsou otevřené a prázdné.

 

10.)

Z: nic.

S: šelmy.

Velká místnost se spoustou klecí propojených s těmi v sousedních místnostech. Je tu pusto a prázdno, jen na zemi se válejí dvoje hrábě.

 

11.)

Z: 130 % řvaní šelmy, 120 % skřeky.

S: šelmy, bosé nohy.

Místnost se čtyřmi klecemi. Nepříjemně to tu zapáchá. Z otevřených severních dveří se linou odporné skřeky.

 

12.)

Z: 155 % skřeky.

S: bosé nohy, v kleci opice.

Většinu prostory zabírá veliká klec s různými háky a houpačkami a prolézačkami, na nichž vřeští několik malých opic různých druhů. U mříže, která je vstupem do klece, leží několik ohlodaných opičích kůstek.

Sem chodí děvečka někdy poobědvat.

 

13.)

Z: 135 % skřeky.

S: bosé nohy, v kleci opice.

Velkou část místnosti zabírají železné klece s hustě vsazenými tyčemi. Za nimi je spousta opic. Na zemi mají nasypánu čerstvou zeleninu.

 

14.)

Z: nic.

S: bosé nohy.

Dlouhá a ničím nezajímavá chodba. Na zemi tu a tam leží zrnko obilí.

 

15.)

Z: nic.

S: bosé nohy.

Místnost bez oken plná polic a pytlů s bramborami. Z háků visí svazky cibule a česneku, na zemi se válí několik řep a povadlých tuřínů.

 

16.)

Z: nic.

S: nic.

Sýpka. Na vyvýšené pryčně, řešené tak, aby se na ni myši nedostaly tak lehce, je hromada obilí; pomocí prkenných přepážek je rozdělena na ječmen, pšenici a oves.

 

17.)

Z: nic.

S: nic.

Místnost je osvětlená díky dvěma malým oknům zhruba 20 krát 20 coulů těsně u stropu. Je zde spousta všelijakého haraburdí: prázdné bečky, plátno, koše, židle s polámanými nohami, stará almara bez dvířek, dřevěná panna, zaprášený kožich, na němž hodují moli, krabice s jedem na krysy a podobně.

 

18.)

Z: nic.

S: bosé nohy (5 dní).

Jste v dílně. Je vybavena velkým truhlářským stolem a spoustou nářadí, úhledně urovnaného na policích. U jižní zdi je hromada fošen, trámů a prken.

 

19.)

Z: nic.

S: nic.

Jde zřejmě o kotelnu, kde se zahřívá vzduch a vytápí podlahy pokojů ve vyšším patře. Na velké hromadě uhlí leží lopata. U zdi se nachází velká pec.

 

20.)

Z: podle pohybu šelem.

S: bosé nohy dnes a denně.

Stanuli jste v jakési předsíni. Kolem zdi se táhne lavice a pod ní je místo na boty. Nad lavicí je na zdi přibitá lišta posázená věšáky. Na některých visí různé kožichy a kazajky. Ještě nad věšáky se nachází police posetá beranicemi, rukavicemi a šálami. Z této místnosti vede dva sáhy široké schodiště do vyššího patra. Otevřenými dveřmi vlevo vidíte malou místnůstku, narozdíl od této nemá koberec ani jiné vybavení. V ní začínají užší schody dolů.

 

21.)

Z: nic.

S: nic.

Jste v poměrně prostorné místnosti s mnoha kavalci. Nejsou povlečené a nezdá se, že by místnost někdo obýval.

Nikolaj původně plánoval, že si najme vojáky na strážení svého majetku, ale poté usoudil, že by byl ve větším nebezpečí, než když si nikoho najímat nebude.

 

22.)

Z: nic, ale cítíte z místnosti vůni piva.

S: nic.

Octli jste se v místnosti sloužící jako pivovar. Vidíte tu kotle, zásoby chmele a ječmene a další ingredience.

 

22. b)

Z: nic.

S: nic.

Velká prázdná místnost.

 

23.)

Z: nic.

S: nic.

Veliká zásobárna uhlí a topného dřeva. Uhlí se jistě vozí až k šikmým dveřím na dvoře a sype se dovnitř.

 

24.)

Z: nic.

S: bosé nohy.

Sešli jste do sklepa. Je tu tma, místnost nemá okna, pouze větrání, které úzkými štěrbinami mezi měděnými lamelami pouští dovnitř jen uzoučké proužky světla. Stěny jsou vyzděny kameny pospojovanými maltou. Snad každé místečko pokrývá nějaká pavučina plná prachu a drolící se malty. Podlaha je hliněná.

 

25.)

Z: nic.

S: nic.

Zde se nachází spousta menších beček. Na každé je vypálen nápis „PIVO“.

Nikolaj ještě příležitostně obchodoval – s pivem. Sluha je vozil prodávat hlavně přes hranice do Raninu.

 

26.)

Z: nic.

S: bosé nohy.

Typický klenutý vinný sklípek s mnoha stoly a lavicemi. Stěny jsou pokryty krystalky síry.

 

27.)

Z: nic.

S: bosé nohy.

Sklad vína se spoustou sudů. Některé jsou shora proražené, místo aby byly řádně naražené: dost zvláštní.

Sudy prorazila děvečka.

 

28.)

Z: 130 % řvaní šelmy.

S: bosé nohy, šelmy.

Než se postavy stačí zorientovat a místnost si prohlédnout, na první z nich zezadu zaútočí tygr, který nad schodištěm číhá, až se z otvoru vynoří první hlava. Hobit jej může odhalit čichem v předstihu.

Nacházíte se ve vyšším patře. Místnost je zdobena netypickým kobercem, který jistě není vyroben z ovčí vlny jako běžné koberce. Zdobí jej prapodivné vzory, ze kterých až oči přecházejí. Na stěnách jsou koberce se stejně složitými vzory. Zřejmě se jedná o ozdobu, ledaže by Nikolaj uměl chodit po stěnách. Mimoto zeď zdobí trofeje z lovů a několik zvláštních zbraní, zejména vás upoutá bronzový meč, do poloviny rovný a od poloviny směrem ke špičce zaoblený.

Pokud jde o meč: zahnutá část meče vypadá jako málo vyklenuté bříško čísla 5. Má sílu zbraně 4/+1, OZ 1 a jde o střední jednoruční sečnou zbraň.

 

29.)

Z: nic.

S: bosé nohy.

Dobře prosvětlená chodba. Z oken je vidět jabloňový sad, který obklopuje dům.

 

30.)

Z: nic.

S: bosé nohy.

Pěkně zařízená pracovna se stolem, skříňkami, poličkami a židlemi. Na stole z našedlého jasanového dřeva leží brk, kalamář, mnoho lejster a těžítko – zlatý tygřík na mramorovém podstavci. Těžítko vypadá cizokrajně.

Cena těžítka závisí na ceně zlata ve tvém světě, ale mohla by se pohybovat kolem 200 zl.

 

31.)

Z: nic.

S: bosé nohy (32 dní, od té doby se do této místnosti Luma neodvažuje).

Nepochybně se nacházíte v ložnici Nikolaje – pána domu. Pokoj je vybaven luxusně: krásně vyřezávané skříně, police s několika knihami, postel, noční stolek. Je tu dokonce i krb. Zem kromě koberce pokrývají tygří kožešiny. Na nočním stolku leží v kůži vázaná kniha. Pokrývky na posteli jsou poházené.

Jde o Nikolajův deník od dob, kdy se nastěhoval do městečka. Obsah je vcelku nezajímavý, až do posledního zápisu 32 dnů od zahájení dobrodružství. Tam stojí: „Ze sna mě zase strašila ta hrůzostrašná tvář, ve světle svíček, jako každou noc. Ano, dost se podobá L. Kolem šelmy... Raději na to nemyslet. Pro mé slabé srdce je to mor. Něco visí ve vzduchu. Jednou v noci vcházela do domu. Člověk by řekl, že se o to není potřeba starat, koneckonců je to mladé děvče a měla volno. Jenže když vcházela do domu, tak se pootočila a zasvítil na ni měsíc; přísahal bych, že má celý obličej od krve. Občas se na mě zvláštně dívá těma svýma zelenýma očima. Čtu v nich touhu; touží po mně, nebo po mé krvi? Nebo po obojím? Nebo si to všechno jen namlouvám? Nebýt mé jediné útěchy, nevydržel bych. Je to závislost, ale co člověk nadělá. Bez opia se mi ruce celé dny třesou a pořád myslím jen na L. Co je zač? Ty dlouhé večery beze spánku mě děsí. Není mi dobře, zase to srdce. Zítra pošlu L. pro doktora. Nebo radši S.“

Ve stolku je 2320 zl. Šperky a cennosti tu nejsou žádné, Nikolaj si na ně nepotrpěl.

 

32.)

Z: nic.

S: nic.

Skromně zařízená ložnice. Jistě nepatřila Nikolajovi, spíš sluhovi, soudě podle velkého množství běžných, nezdobených mužských šatů.

 

33.)

Z: nic.

S: bosé nohy.

Pokoj, kde bydlí či bydlela nějaká žena. Její šaty jsou potrhané, jedny leží na zemi a jsou zcela roztrhané a zkrvavené.

Rány si Luma způsobila sama, když se dověděla o smrti Nikolaje, kterého milovala. Tento šok byl poslední kapka, která dokončila to, co započalo už dávno: proměna v něco jako tygrodlačku. Kdo ví, jaký byl Lumin původ či proč proměna začala. Faktem zůstává, že jakmile našla Nikolaje mrtvého (zemřel na selhání srdce), její proměna se dokonala. Strhala ze sebe šaty, přehodila přes sebe jen tygří kůži, vypustila šelmy z klecí, zabila a v několika následujících dnech ohryzala starého sluhu a vypustila šelmy na výběrčího daní. Pak je povolala zpět na dvůr, než ho mohly zcela ožrat, a ony ho nechaly ležet ve škarpě.

 

34.)

Z: 10 % kapající voda.

S: nic.

Koupelna.

 

35.)

Z: 10 % kapající voda.

S: nic.

Záchod s přívodem vody.

 

36.)

Z: nic.

S: nic.

Prádelna a sušárna prádla. Pomocí trubek je sem přiváděn teplý vzduch, takže prádlo rychleji schne.

 

37.)

Z: nic.

S: bosé nohy.

Vstoupili jste do rozlehlé společenské místnosti s krbem. Celou její podlahu pokrývají luxusní koberce. Je tu mnoho křesel, židlí a stolků.

 

38.)

Z: nic.

S: bosé nohy.

Menší společenská místnost s krbem. Je dobře uklizená. Pokrývá ji krásný hluboký koberec.

 

39.)

Z: nic.

S: nic.

Cosi jako dílna. Vidíte tu pracovní stůl, pytle s vápnem, necky se zatvrdlou maltou, zednické lžíce, došky, hromádku dlaždic, pár kamenů, starý květináč s uschlým cizokrajným stromkem a další předměty. Ze severozápadního rohu vede nahoru jeden a půl sáhu široké schodiště.

 

40.)

Z: nic.

S: nic.

Veliká jídelna či hodovní síň. Všude jsou kupy nádobí se zbytky jídla. Světlíky v severní stěně sem dopadá světlo, ale je mdlé a klamavé, takže se zdá, jako by na vás lovecké trofeje rozvěšené po stěnách zíraly a jako by se hýbaly. Jde většinou o vzácná a cizokrajná zvířata.

V některém větším městě by za tuto sbírku postavy mohly dostat i 1500 zl, ale kdyžtak by měly utajit odnesení těchto trofejí před radními.

 

41.)

Z: nic.

S: nic.

Dobře vybavená kuchyně s kachlovými kamny. Je v hrozném nepořádku. Většina keramického nádobí je rozbitá. Všude se povalují rozházené zbytky hnijících potravin.

 

42.)

Z: nic.

S: nic.

Menší jídelna.

 

43.)

Z: nic.

S: bosé nohy.

Ocitli jste se v prostorném salónku. Celý je potažen modrým suknem. Okna má, ale jsou malá a zakrývají je zavřené okenice. Ve vzduchu je cítit omamný zápach, sukno je jím nasáklé. Na jednom ze stolků leží velká lakovaná dřevěná krabička, vykládaná zlatem a slonovinou.

V krabičce je hnědý prášek – opium – a dýmka. Hraničář by mohl opium poznat; pokud postavy četly Nikolajův deník, jistě pochopí, o co jde. Krabička má cenu 30 zl, dýmka 8 zl, opium 200 zl (prodej drog není v Říši čarodějů trestný).

 

44.)

Z: nic.

S: nic.

Jakási zastřešená zahrada. Nic takového jste ještě nikdy neviděli. Exotické stromy a rostliny zavlažuje neustálý přívod vody shora ze stropu. Celá východní zeď je prosklená. Vůně vlhké hlíny se mísí s vůní krásných cizokrajných květin.

V místnosti žije hroznýš. Vzhledem ke své vyhladovělosti zřejmě na postavy či ještě spíše na zvířata, která mají s sebou (kouzelníkův přítel, pes), zaútočí, až budou opouštět místnost; Luma mu od své proměny nedala jíst.

 

45.)

Z: nic.

S: bosé nohy.

Velká místnost. Je víceméně prázdná a chybí v ní koberec. Je tu jen pár upevněných obručí, bičů, tyčí zakončených vidlicí a podobně. Zřejmě místnost určená k výcviku šelem, čemuž napovídá i zápach.

 

Půda

Z: nic.

S: bosé nohy.

Nacházíte se na půdě. Skrz vikýř sem dopadá světlo. Je zde přehršel všelijakého haraburdí. Vše pokrývají pavučiny. Z místnosti vedou jediné dveře.

Mapa není v tomtéž měřítku jako zbytek domu; jde jen o schematický náčrtek.

 

46.)

Z: 10 % dech.

S: bosé nohy.

Dostali jste se do velké, zaprášené podkrovní místnosti. Okna tu jsou, ale zavřená a potažená látkou, takže tu panuje zasněné pološero. Vzduch je těžký, zatuchlý. Ze tmy vystupuje stůl, křeslo, několik židlí, skříně, police s knihami a dalšími předměty. Vše je ale odsunuto ke zdi. Uprostřed místnosti stojí jen postel. Svíčky připevněné na pelesti a miska s hořícím olejem na zemi osvětlují to, co leží na ní. Jde o mrtvolu starého muže, vysušenou a svrasklou, oblečenou v nákladných šatech. Není pochyb, že se jedná o kupce Nikolaje. Jeho tvář má ostré rysy a ve světle voskovic vypadá hrozivě. Avšak není to mrtvé kupcovo tělo, co vyzařuje téměř hmatatelnou auru zla a nebezpečí. Otočíte se a jste nuceni bojovat se stvořením, které zničehonic seskočilo z trámoví, kde se až dosud ukrývalo. Chvíli vám potrvá, než se zorientujete. Jde o mladou ženu, jejímž jediným oděvem je přehoz z tygří kůže. Obličej má od krve, je shrbená, oči se svislými zornicemi jí nepřirozeně žhnou, místo nehtů její prsty zakončují ostré drápy. Její zuby nejsou zuby lidské bytosti, nýbrž zuby šelmy, dlouhé a ostré. Řev, který ze sebe žena při útoku vyráží, není zvukem pocházejícím z lidského hrdla. Je to výkřik divokosti a chorobné touhy po krvi.

Pokud postavy nevěděly o přítomnosti Lumy předem či si dobře neposvítili na trámoví střechy, budou jejím seskokem za jejich záda a náhlým útokem překvapené. Hned jak Luma slyšela postavy vystupovat po schodech, povolala všechny zbývající šelmy, aby jí přispěly co nejrychleji na pomoc. Nějaká puma či panter sem může vskočit nezajištěným světlíkem, ostatní šelmy již ve chvíli, kdy Luma seskakuje z trámoví, vybíhají po schodech.

Po boji, pokud postavy zvítězily (popis lze pozměnit podle průběhu boje): Zrůda se svíjí na zemi. Krev jí proudem vytéká z ran i z úst, ale přesto k vám stále natahuje své pařáty a nelidsky řve. Pak se konečně naposledy zazmítá a znehybní.

Ohledáním a pitvou Nikolaje může hraničář zjistit, že stařec zemřel přirozenou smrtí.

Konec dobrodružství

Všechny šelmy jsou zřejmě mrtvé, takže opuštění domu se obejde bez příhod. Pokud usoudíš, že se některá nestačila do boje na Lumino zavolání zapojit, tak doběhne těsně po Lumině smrti a na postavy zaútočí.

Za splnění úkolu si postavy zaslouží zhruba 300-650 bodů zkušenosti. Odměna 400 zl jim bude poctivě vyplacena.

Bestiář

Luma

Životaschop.:

6

Životů:

49

Útočné číslo:

(+3 + 7/+4) = 10/+4 (tlama), (+3 + 3/+2) = 6/+2 (pařáty)

Obranné číslo:

(+7 + 2) = 9

Odolnost:

17

Velikost:

B

Zranitelnost:

lykantrop, ale B 1/4, C 1/2, F 0

Pohyblivost:

20

Inteligence:

13

Přesvědčení:

zmatené zlo

Poklady:

jen tygří kožešina

Zkušenost:

650

Popis:

viz místnost 46.).


Publikování této verze: 19. 11. 2006 8:41

Sepsání: září nebo říjen 1998

Poslední celková revize: 30. 10. 2004

Počet normostran (v přepočtu): 14

Počet slov: 4317

Umístění: http://www.david-zbiral.cz/nikolaj.htm

← Dračí doupě