← Dračí doupě

V síních smradu
kují zradu

David Zbíral

Organizační poznámky

Zápletka

Celé město se zbláznilo. Začalo to tak před dvěma měsíci divnými zvuky v podzemí. Občas, když za dne všechno ztichne, je slyšet podivné rány a rachot, jako by se tvorové hlubin prohryzávali k povrchu a chtěli město pohltit. Pár dobrodruhů začalo pod dohledem knížecích úředníků kopat štoly, aby zjistili, co v tom je, ale většina nakonec sebrala zálohu a upláchla jinam. Ve městě je také daleko méně zločinců, žebráků a bezdomovců než dřív; třeba si jako první uvědomili, že je město prokleté, a odešli jinam. Město je nespokojené, čeká se na začátek bouře a ona pořád nepřichází, panuje neustálá nejistota. Ve městě řádí nemoci a ač nejde o smrtící epidemie, lidé mají strach, jestli nebude hůř, zítra, pozítří, za týden. Odkudsi se vynořily nové sekty, vyskočily jako houby po dešti a mezi zmatenými obyvateli snadno získávají stoupence. Někteří se už radši stěhují na venkov v naději, že tam najdou klid. Tyhle myšlenky se vám honí hlavou, když procházíte kolem železářství a zaslechnete otevřenými dveřmi rozrušený hlas. Jakýsi postarší muž se hádá s majitelem krámku; podle špinavého oděvu, zápachu, který cítíte až na ulici, a nářadí, za jehož opravu se zřejmě právě chystá zaplatit, se zdá, že jde o čističe stok. Jeho slova vás okamžitě zaujmou.

„Říkám, že jsem to viděl, viděl, včera večer, tuhletěma dvěma očima!“ Hlas starého čističe stok se třese rozčílením. „Byli takoví jako zakuklení, tak deset nebo dvacet, možná třicet, ale spíš tak čtyřicet až padesát, nesli svíčky a tu tlustou ženskou a zpívali. Asi byla omráčená nebo mrtvá, jestli mě chápete. Divný průvod, strašně divný. Co vy si o tom myslíte? Radši nechci nic slyšet. Myslíte si, že nejsem při smyslech. Ale já je viděl. Procházeli vedlejší stokou. Viděl jsem je jen chvíli, pak zmizeli. Nebyl jsem daleko. Chtěl jsem za nimi, ale měl jsem strach, to víte. No, když jsem byl mladší, to bych za nimi šel. Takhle k stáru si už člověk dává větší pozor. Třásl jsem se jako sulc, to vám tedy povím. Trvalo dlouho, než jsem se odvážil zase zapálit lucernu. Zhasl jsem ji, abyste rozuměl, hned jak jsem uviděl světlo a uslyšel ten zpěv, a kdybych to neudělal, kdo ví, kdo ví, jak by se mi vedlo, pane!“

Další iniciativa je na postavách. Muž se jmenuje Amamul, je střední postavy, hubený, nasáklý kanálovým smradem. Zbývající vlasy a všechny chlupy kromě obočí má vyholené, trpí záchvaty dávivého kašle a četnými kožními chorobami. Nemůže postavám říci o tajemném průvodu o mnoho více, než už vyprávěl železáři, ale ví přesně, kde průvod viděl a kterým směrem zakuklenci mířili; pokud se na to postavy dotáží, přesně jim popíše, jak se k danému místu dostat (nejbližší kanál je v jihozápadním rohu Náměstí třiceti svatyní). Čistič má ucházející znalosti městského kanalizačního systému, které dosud nikomu nepředal (jeho dva synové se dali na jiné řemeslo), asi nejlepší ve městě, ač i on sám zná jen nepatrnou část. Nakreslí postavám v případě jejich zájmu orientační plánek totožný s mapou 1, včetně legendy (kterou jim sdělí ústně; neumí psát). Pokud postavy budou chtít stoky prozkoumat, dá jim několik dobrých rad, ale jít s nimi odmítne; je ochoten postavy maximálně doprovodit ke kanálu, kudy se dá slézt blízko místu, kde průvod viděl. Zejména postavám doporučí: 1.) postupně natrénovat snášení zápachu: např. mokré roušky před ním chrání jen velmi nedokonale a hlavně se přes ně nedá pořádně dýchat, zvlášť při větší svalové námaze; 2.) nechodit do stok bez pořádných vysokých bot a dát si ušít nepromokavé, jen na minimálně místech otevřené oděvy: dva jim může proti záloze 2 zl zapůjčit a též ví, že alchymista dokáže vyrábět lektvar impregnace, viz Dodatky; 3.) pokud je nutné ve stoce pít, tak si vždy před pitím nejprve důkladně omýt ústa a očistit hrdlo měchu vodou z jiného; 4.) pokud možno ve stoce vůbec nejíst; 5.) úplně si ostříhat vlasy a vousy, neškodí si i vyholit na celém těle chlupy, kromě obočí; 6.) před slezením do stoky si důkladně namazat celé tělo sádlem, aby byla kůže trochu chráněna před vyrážkami a aby po ní vlhkost stékala (do nepromokavých oděvů se ve stokách stejně dřív či později vlhkost dostane); 7.) vyhýbat se stokám za deště a když ve městě řádí nějaká epidemie; 8.) vzít si s sebou potřebné náčiní: lopaty na odhazování překážek z cesty a odstraňování případných závalů, třísáhový žebřík (s větším se ve stokách nejde dost dobře vytáčet), „hrnek na holi“ na vytahování předmětů, velká, různě hustá síta na hledání předmětů v kalu (čistič tak občas hledal cennosti, ale nikdy neměl moc štěstí), provazový žebřík, lana, kbelíky, u alchymisty si pro jistotu koupit „hořící kámen“, který plane a svítí i ve vlhku, byť poněkud živelně – karbid.

Přípravy na sestup do městské kanalizace si jistě vyžádají alespoň den. Čistič stok, kterého postavy s největší pravděpodobností nedokáží mít po celou tu dobu pod stálým dohledem, bude při nejbližší příležitosti zavražděn: očividně ví příliš mnoho a kdosi má zájem na jeho smrti. Postavám bude čističova hlava nějakým vhodným způsobem doručena jako varování, aby přestali v tomto směru pátrat (např. se jim objeví ve vaku na klice). Pochybuji ale, že je to přesvědčí.

Postavy se do stok mohou vydat na vlastní pěst a beze slibu odměny, nebo se mohou poradit se zástupci kněžny, která od smrti svého manžela před třemi lety městu vládne. Možná je kněžna i osobně přijme. Události ve městě ji zneklidňují a ač ji okrskoví starostové přesvědčují, že lidé nejsou až tak nespokojení a že není tak zle, bude ráda, když se začne něco dělat. Dobrovolníky jedině uvítá, zvlášť pokud nebudou chtít za vyzvědění, co se vlastně děje, celkem o moc víc než 10 000 zl.

V přípravné fázi tohoto dobrodružství (bude-li jaká) mohou prokázat platnou službu siccovy sítě. Pokud zaměří všechnu svou pozornost na neobvyklé jevy ve městě a na kanalizaci, budou shromažďovat informace alespoň tři dny a sicco uspěje v hodu proti příslušné pasti související s činností výzvědné sítě (nejnižší úroveň osoby, která potřebné informace zná, je v tomto případě druhá), můžeš siccovi sdělit následující zjištění (je mezi nimi i několik falešných stop): 1.) ještě pár lidí vidělo skrz mříž kanálů světla, ačkoli průvod neviděl nikdo; 2.) nikdo neví o žádné sektě, která by lozila kanály, neřkuli v nich obětovala lidi; 3.) matka stávající kněžny byla mimořádně tlustá; 4.) neví se o žádné tlusté ženě, která by se ztratila (pozn. pro PJ: ona nešťastná žena byla vesničanka, vdova, která přijela na jarmark); 5.) v kanálech v poslední době ubylo krys, 6.) jeden jemu známý sicco užívá nové krycí jméno Šibmuk v souvislosti s blíže neurčenými akcemi v městské kanalizaci (pro PJ: sicco ale ve skutečnosti neví, kdo si ho najal, jen že služebníci této záhadné osoby chodí městskými stokami; chytit sicca a přinutit ho mluvit ostatně není nijak jednoduchá záležitost). Něco z těchto informací může vyzvědět i družina, ve které není sicco, pokud se o to bude s dostatečným nasazením snažit. Kněžna je s několika siccy v kontaktu a už je o shromažďování informací žádala, ale až dosud jim chyběl klíčový údaj, který dodal starý čistič kanálů: neblahé jevy nesouvisejí ani tak s útoky bhutů, probouzející se sopkou či vylézajícími démony hlubin, nýbrž s městskou kanalizací (jestliže někdo měl takové tušení, tak byla touha toto tušení prověřit mnohem slabší než smrad městské kanalizace).

Astrální sféry mohou také ledacos prozradit. Od Aladiah včetně vědí o stavbě paláce v městské kanalizaci, jen neví, kdo za ní stojí (problém ovšem může být jim správně položit otázku), od Mobael včetně vědí i o Krysím bohu (viz níže).

Tyto informace by postavám pomohly pochopit souvislosti a lépe se na dobrodružství připravit, ale nejsou nezbytné.

Co se děje

Základní informace

V temnotách dávno nepoužívaných stok po mnoho dlouhých let dřímal Krysí bůh a nabíral síly. Není tak docela bůh, ale říká si tak. Před několika měsíci procitl z dlouhého snění. Začíná se rozpomínat na dávné časy, kdy on a jeho služebníci vládli podzemí pod městem – než ho mocná, dnes zapomenutá kouzla vyznavačů Atši spoutala a uspala. Opájí se svou mocí, plánuje rozšíření kanalizačního systému i na zemský povrch (ať už si to představuje jakkoli) a spřádá plány na zotročení lidí ve městě.

Činnost Krysího boha vysvětluje většinu neobvyklých jevů. Dunění a rány jsou známkou stavebních prací, které zahájil: v podzemí si buduje sídlo. Zločinci se ztrácejí, protože jich agenti Krysího boha značné množství najímají. Z těchto zločinců si budují siccské sítě a zatím je z většiny shromažďují ve sklepních prostorách neobydlených domů, kde je cvičí a poučují a odkud je tu a tam vysílají do akce. Jen malý počet zločinců ví, že se něco děje ve stokách, a vůbec žádný neslyšel o žádném Krysím bohu. Bezdomovci a žebráci se ztrácejí z jiných příčin než zločinci: někteří aby pracovali jako otroci na stavbě, jiní aby posloužili jako oběť. Movitější a mocnější lidi Krysí bůh zatím nechává unést jen zcela výjimečně; dosud se necítí dost silným, aby vstoupil do otevřené války. Prozatím se spokojuje s těmi, které město nebude příliš postrádat; v tom (a v podplácení okrskových starostů) také tkví tajemství, proč se zatím nic moc nezačalo proti jeho rejdům podnikat. Za nemoci z velké části může také Krysí bůh; nemá zájem na šíření epidemií smrtelných nemocí, ale chce si vyzkoušet svou moc. Sekty, které se ve městě objevily, souvisejí spíš se změnou atmosféry ve městě než s přímým působením Krysího boha, ale s jednou výjimkou: sektu Božích dětí ovládá právě Krysí bůh (viz níže).

Krys v kanálech neubylo, právě naopak, jen jsou méně vidět, protože dostávají více úkolů a jsou ovládány tak, aby působily skrytěji. To ony spolu s myšmi, potkany, nutriemi a dalšími hlodavci zajišťují roznášení chorob. Krtci a hryzci ovládaní Krysím bohem se příležitostně věnují poškozování stromů v zahradách a parcích – ožírají jim kořeny. To se ale zatím navenek neprojevilo.

Boží děti

(Informace v závorce odpovídají pravdě, ty mimo závorku jsou oficiálními údaji či odhady.)

Počet členů: v Alace 15 (50, pokud počítáme i všechny kleriky v podzemí; do tohoto počtu jsou zahrnuti i krysodlaci, kterých je mezi Božími dětmi celkově cca 10 %).

Svatyně: mají jen jedinou svatyni, takový menší chrámek a zároveň dům, kde sídlí, a to na Náměstí třiceti svatyní (ve skutečnosti je hlavní chrám v podzemí).

Způsob obživy: tkalcovství a košíkářství (ve skutečnosti též příspěvky z center v Říši čarodějů).

Boží děti jsou sektou, která tajně udržovala víru v Krysího boha i během několika staletí jeho spánku. Přežila hlavně v Říši čarodějů, kde je náboženské klima pestřejší, nepřehlednější a méně kontrolované než v Raninu (viz mapu mého světa, odkaz výše). Před 22 lety několik členů přišlo i do Alaky, kde zakoupili malou svatyni, a získali pro své náboženství pár místních, z nichž někteří jsou členy sekty dodnes. Alaka kdysi byla jejich ústředím, ale po uspání Krysího boha Atšinými kleriky tu byli pronásledováni a odešli.

Sektáře lze rozdělit do tří skupin: 1.) vnější okruh, který není obeznámen ani s uctíváním Krysího boha, dochází jen občas na neurčité bohoslužby, na kterých jméno Krysího boha ani nepadne (v Alace 7 členů); 2.) klerici, kteří vyznávají Krysího boha, ale nevědí, že Krysí bůh je bytost fyzicky sídlící ve stokách pod městem (v Alace 5 členů, všichni na 1. úrovni); 3.) klerici, kteří vědí i o tom, co se děje ve stokách pod městem (3 z osazenstva svatyňky a všichni klerici v podzemí). Naprostá většina ze třetí skupiny přišla v tajnosti na zavolání svého pána z Říše čarodějů, a to asi před měsícem a půl. Tito přibylí klerici tvoří celé železné jádro sekty. Postupně se sem měla přesunout i část lidí z 2. skupiny (věří v Krysího boha, ale neví o jeho fyzickém přebývání v Alace). Pokud bude na konci dobrodružství Krysí bůh mrtev, k tomuto přesunu nedojde. Většina členů (převážně by přežila 2. skupina) by v takovém případě pochopila, že o skutečného boha nešlo, jiní by byli přesvědčeni, že zabit nebyl a že šlo o podvodníka, který se lživě vydával za vtělení Krysího boha (ti by se sekty drželi), ještě jiní by možná v budoucnu spáchali na postavy atentát (pokud by bylo známo, že právě ony mají Krysího boha na svědomí).

Kanalizační soustava a sídlo Krysího boha

Povšechné údaje

Městská kanalizace nebyla budována jednotně a ve stejném čase, takže je mimořádně spletitá a nepřehledná. Většina stok začíná najednou a není propojena s jinými hlavními kanály.

Není možné ani potřebné kanalizaci pro účely této jeskyně celou zmapovat. Pán jeskyně dostane tři vodítka: 1.) čističův načmáraný, velmi schematický nákres (pouze hlavní stoky, podrobněji zpracovává okolí místa, kde čistič spatřil podivný průvod), 2.) přesný plánek cesty, kudy se lze dostat k sídlu Krysího boha, 3.) podrobně rozkreslené sídlo Krysího boha.

Kanalizace jako celek se svažuje k západu, ale jednotlivé stoky mohou mít třeba i opačný sklon a teprve později se stáčet západním směrem. Postavy se budou zřejmě pohybovat právě na území, kde převažuje sklon k východu. Nejvyšším místem města je kopec, na kterém stojí knížecí palác.

Velkými stokami se dá kráčet vzpřímeně, jen postavy s výškou nad 2 sáhy budou muset chodit v předklonu. Některými menšími se dá jen lézt po čtyřech nebo se plazit, jiné jsou pro postavy příliš úzké (zejména ty, které vedou k jednotlivým odpadům v domech či komplexech staveb). Jak se postavy budou ve stoce cítit, to vyplyne z popisů.

Mapa 1 (legenda a komentář)

Mapa je načrtnutá nedbale, je velmi nepřesná a měřítka mnoha zakreslených objektů jsou nepřesná (čistič na to upozorní); má pouze postavám, hráčům a Pánu jeskyně dát jistou představu o celku městské kanalizace. Zaznačeny jsou v ní jen hlavní stoky; na ty se pochopitelně napojují další větve a na ty zase další. Zcela nepřesně je zakreslena i ta stoka, která je nejdůležitější: vypadá to, jako že se napojuje na jinou; ve skutečnosti se k většímu kanálu připojuje až mimo město. Pokud to pokládáš za lepší, můžeš mapu hráčům načrtnout v akci, tj. nedávat jim tuto, nýbrž se vžít do role čističe a průběžně při kreslení popisovat, co zrovna kreslíš.

Pás kolem města: městské hradby.

Vlnovky: moře.

1: knížecí palác se zahradami, nejvyšší místo města.

2: Náměstí třiceti svatyní. Odtud vede nejkratší cesta k místu, kde čistič spatřil průvod.

3: přístaviště. Čistič si postěžuje, že několik stok vybudovaných bez povolení vede přímo do přístavu a nikdo s tím nic nedělá.

Podrobnější plánek zachycuje místo, kde čistič viděl průvod. Stoka, kterou průvod procházel, se svažuje nejprve k východu a pak k severovýchodu (nachází se na východní straně kopce, na němž stojí knížecí palác). Právě tímto směrem mířil i průvod kleriků Krysího boha.

Mapa 2 a průchod kanály

Mapa 2 je rovněž naprosto schematická. Má poskytnout PJ spíše orientační vodítko pro cestu postav skrz kanalizaci k paláci Krysího boha. Hráčům můžeš mapu postupně kreslit. Průchod kanály se neobejde bez trochy improvizace. Dostaneš ale k dispozici aspoň několik situací, jež lze použít v jakékoli vhodné chvíli. Jiné popisy jsou pevně svázány s místem.

Pokud cokoli v popise nevyhovuje okolnostem, přizpůsob jej.

Kouzlo vodní dech nechrání před smradem.

 

Slezení do kanálu a první dojmy – 1.)

Z: 100 % ševelení kalu.

Slézáte kanálem v jihozápadním rohu Náměstí třiceti svatyní do systému městských stok. Smrad je nesnesitelný. Hned když slezete o nějaké dva sáhy, zvedá se vám žaludek. Natož když slezete ještě o další čtyři na dno a nohy vám začne omývat odporně páchnoucí kal, který vám sahá zhruba po kolena a pomalu protéká stokou, vyzděnou z cihel a kamenů, kterou tu a tam v nepravidelných rozestupech podpírá silná, ale napůl zrezivělá železná výztuha v podobě podkovy. Že se tu vysloveně nedusíte, za to vděčíte jedině skutečnosti, že do kanalizace tu a tam vede mříž kanálu. Lidé často nadávají na to, kolik do jejich světa kanály vnášejí smradu, aniž by si uvědomovali, jaké láskyplné pocity k těm těžkým mřížím vzplanou v těch, kdo se z nějakého důvodu ocitnou na opačné straně. Na opačné straně, a vlastně v jiném světě. Tak si totiž připadáte, když se po stěnách oslizlé stoky s oválným průřezem rozlévá světlo vaší lucerny a mihotá se na odporné kalné tekutině, ve které stojíte a o které víte, že dříve či později pokryje celé vaše tělo. Je to jiný svět, špinavý svět krys, zápachu a tmy. Nad vámi neklidně dříme město. Jen občasné rachocení vozu po dláždění, které se nese stokou, prozrazuje, že jste se neocitli na cestě vedoucí do podsvětí. Tyto ponuré chodby kdysi postavili lidé, ač vám to tak chvílemi nepřipadá, ale lidé dávno mrtví a zapomenutí. Pokud neměli štěstí a nenarodili se v bohatší rodině, tak jejich pozůstatky možná už dávno protekly právě těmito kanály a zmizely ve víru času.

Postavy si házejí proti pasti Odl ~ 3 ~ nic/zvracení. Past se ověřuje každou směnu během první hodiny, pak každou hodinu. I tomu, kdo uspěje, je samozřejmě dost nevolno.

 

Místo, kde čistič kanálů viděl průvod – 2.)

Nyní jste se dostali na místo, které vám popsal čistič kanálů: odtud viděl tajemný průvod, jak míří východním směrem stokou, k níž vede z tohoto místa dlouhá spojovací šachta. Šachtou se prohání jen pár krys. Světlo je zde v kanálu vidět velmi daleko a zvuky se daleko nesou.

 

3.)

Z: 100 % šplouchání.

S: -10 % humanoidé (dnes; stopy jsou rozpoznatelné ve slizu na stěnách stoky, kterých se někdo tu a tam klopýtnuv dotkl: ve slizu pak zůstal otisk ruky, bříšek prstů apod.). Pes zde ani v sídle Krysího boha při stopování neprokáže žádné služby, neboť jej přehršel pachů naprosto zmate. Zde pomohou jen oči.

Nyní stojíte na místě, kudy průvod směrem k východu, tedy po proudu, procházel. Už jste nějakou dobu ve stoce, ale nedá se říci, že byste si zvykli. Hnilobný puch je tu ještě těžší než jinde, zřejmě proto, že má stoka méně vývodů na povrch a méně jí profukuje vzduch, pokud se tady dole dá vůbec o něčem jako vzduch mluvit. Z cesty vám uhýbají krysy, nutrie a potkani. Jsou jich stovky. Občas se mezi nimi mihne i nějaká obří krysa.

 

Cesta po proudu stoky

Nyní se postavy pravděpodobně vydají směrem, kterým šel průvod kleriků Krysího boha. Pokud se dají opačným směrem, dostanou se pod kanál na levném tržišti, kde stoka končí. Tržiště mohou některé postavy znát pod jeho názvem Venkovské: chodí sem prodávat hodně vesničanů. Odtud klerikové unesli tlustou ženu.

Nejlepším způsobem, jak vypátrat, kudy se chodí, je užít stopování; nápadnost je o 10 % nižší než normálně. Je šance 5 %, že postavy potkají nějakého klerika Krysího boha (zda půjde zezadu či zepředu, to záleží na úvaze či na hodu kostkou; ustálený způsob setkání a parametry běžného klerika viz níže), a šance 2 %, že je uvidí nějaký klerik proměněný v krysu. Ovládané krysy je uvidí každopádně, ale ty nepodávají informace, leda když se na sbírání informací od krys Krysí bůh přímo soustředí, na což zrovna nemá myšlenky. Uvedené pravděpodobnosti lze opravit podle toho, jak dlouho postavám cesta potrvá.

Zvláštností této stoky je, že vůbec nemá vývody na povrch. Proto je v ní větší smrad než jinde. A také víc nestvůr.

 

Útok chapadelníka

Chapadelník (viz níže Bestiář) napadne poslední postavu zezadu. Nápadnost jeho blížení je 0 %; postavy ho mohou náhodně zaslechnout. Také hobitův čich jej odhalí. Chapadelník se plíží kalem, takže je na něj krátký ultrasluch i infravidění. Vyplazil se z jedné boční stoky (té, kterou postavy právě minuly). Tam má doupě a do něj zatáhl i tělo jednoho krysího klerika, kterého zabil; z klerika už zbývá jen ohlodaná kostra a potrhané zbytky roucha, krysa na hábitu je rozeznatelná. V doupěti má chapadelník několik cenných věcí, hlavně skvostný zlatem vykládaný dlouhý nůž v ceně 100 zl se SZ 3/0. Pokud jde poslední lupič na 16. a vyšší úrovni, může jej šestý smysl upozornit na nebezpečí.

 

Další útoky

Na postavy také může zaútočit obří červ s životaschopností cca 5 (viz PPZ). Červů ve stokách sídlí poměrně velké množství. Postavy citlivější na útoky odporných bytostí jako červ, navíc na tak hnusném místě jako stoky, pravděpodobně zpanikaří a nebudou přinejmenším první kolo moci nic dělat – pokud se nebudou hráči těchto citlivých postav bouřit nebo si o to sami v rámci úsilí o věrné hraní postavy řeknou, tak jejich postavy pokládej za překvapené.

Ve stoce poblíž odpadu z nějaké kuchyně, kde se vylévá hodně horké vody, může sídlit také skvrna barevná. Krysy a potkani jsou tu všude, včetně krys obřích, ale na postavy nezaútočí.

 

4.)

Z: 120 % zvuk padající vody.

S: jako výše.

Dostali jste se k místu, kde se stoka náhle stáčí – kolmo dolů. Kal tu spadá vodou do hloubky asi čtyř sáhů, do prostory zhruba pět krát pět sáhů. Odtud zase pokračuje dál, přibližně k severovýchodu.

Stoka tu sleduje terénní nerovnost na zemském povrchu. Je na postavách, jak místo překonají. Pokud prostřednictvím žebříku, tak je kal zašpiní od hlavy k patě, nehledě na jakékoli nepromokavé oděvy.

 

Klíčová odbočka – 5.)

Klíčová odbočka přijde asi 1,5 míle od vodopádu. Jde o vedlejší, asi 1,6 sáhu vysokou stoku, která se k této připojuje z jihu, ale nic jí nepřitéká. Postavy si toho zřejmě hned všimnou, ale nijak zvlášť na to neupozorňuj, jen v rámci dokreslování důležitějších odboček do mapy hráčů mimochodem prohoď, že odtamtud nic nepřitéká. Zde mají stopy (boty, krysy, obří krysy a jakési vozíky či co) nápadnost +60 %, neboť klerici a krysy zde vystupují (vylézají) z kalu na suchou půdu. Stopy na stěnách nicméně vedou i dále stokou k severovýchodu – i tudy se někteří vydávají plnit zadané úkoly.

Odbočka vede mírným stoupáním přímo k sídlu Krysího boha, viz 6.). Sama má také vedlejší větve, ale všechny jsou užší než 20 coulů (jde o průlezy pro krysy). Je pravděpodobnost 90 %, že postavy cestou potkají obří krysy s malými vozíky; nahoru vozí kal, dolů svážejí vozíky prázdné a ve stoce níže po proudu jim vozíky jeden klerik plní scezeným kalem. Krysy si postav nebudou všímat, mají svých problémů dost.

 

6.)

Z: 120 % bušení kladiv.

S: krysy a boty.

Nakonec vás stoka přece jen někam dovedla: kde se vzaly tu se vzaly, stojí tu před vámi železné dveře. Lze jen doufat, že se nevynoříte ve sklepě svého oblíbeného hostince; to by byla celá ta cesta smradem, který ostatně příliš nepolevuje ani zde, pořádně k zlosti. Ale nevypadá to tak: na dveřích je kromě klepadla také černý znak schematicky zobrazené krysy s otevřenou tlamou a dole uprostřed mají asi tři čtvrtě sáhu vysoký obloukovitý výřez, kterým právě vidíte probíhat dovnitř mnoho krys, mezi nimi i pár obřích, jakých jste spatřili dost už po cestě. Proudí tudy neustále, chvíli ven a chvíli dovnitř. Vypadá to slibně.

Výřez je dostatečně široký, aby tudy obří krysy prošly i s vozíčky.

Nyní přejdi k mapě 3. Dveře, které postavy nalezly, jsou v jejím levém dolním rohu.

Mapa 3 – sídlo Krysího boha

Mapa 3 je již kreslena v běžném měřítku hrana čtverečku = jeden sáh.

Sídlo není vysekáno přímo do skály. Využívá přírodní jeskyně. V ní Krysímu bohu otroci a služebníci toto zatím velmi prosté a provizorní, postupně vylepšované a rozšiřované sídlo vyzdili z kamenů, nakradených cihel (opatřilo je železné jádro svatyně Božích dětí a postupně jsou sem dopravovány) a zejména cihel uplácaných z kalu. Aby je vytvrdil, přidává do nich Krysí bůh, mimo jiné schopný alchymista, zvláštní látku, po které tvrdnou; jsou o něco pevnější než obyčejné vepřovice. Cihly jsou spojované látkou vyrobenou taktéž z kalu, smíchaného s jiným druhem alchymisticky vyrobeného pojidla. Podlahu všude tvoří udusaný kal. Rovná střecha, většinou ve výšce 3 sáhy, je z došků, které služebníci Krysího boha nakradli; též trámky si museli opatřit. Po střeše není možné se pohybovat, leda v místě, kde stojí zdi (lze to shora jasně poznat). Není to ale zcela nenápadné, neboť nepříliš kvalitní stavba by se při tom docela dost otřásala. Většina stěn je rovných; jsou z většiny poměrně silné, aby to vyrovnalo přece jen pochybnou kvalitu cihel. Stěny lze probourat; probourat otvor 1×1 sáh trvá asi 1 směnu a je potřeba mít na to náčiní (krompáč, tupé drtivé zbraně...). Hluk a zejména takové mocné otřesy by ale pravděpodobně zburcovaly celé podzemí, ač jde o staveniště a obyvatelé jsou na ledacos zvyklí. Mnohem jednodušší je ostatně vylézt po zdi nahoru (pokud tam nějaká postava dokonce nedosáhne), rozebrat kus střechy a zeď přelézt, ač ani to se neobejde bez hluku.

Vyšrafovaná oblast znamená skalní masiv, vybarvená znamená zeď. Na okrajích jsou zdi přilepené ke skalní stěně přírodní jeskyně. Většinu dveří tvoří neuměle sbitá prkna na improvizovaných pantech jako je dvojitá skoba (jedna ve zdi, druhá ve dveřích) či silná kůže; jen pramálo dveří je vybaveno zámky. Všechny dveře bez výjimky mají výřez pro prolézání obyčejných krys, někdy krytý látkou či kůží (krysy zde mají svobodu pohybu a všichni kromě otroků je mají velmi rádi). Kvalitní jsou jen vstupní dveře a dveře alchymistické laboratoře; Krysí bůh za ně dal pěkných pár zlatých.

Klerici Krysího boha (celkový počet 47 plus 3 v chrámku na Náměstí třiceti svatyní) tu nejsou přítomni všichni; někteří se toulají stokami nebo plní úkoly ve městě (za použití kouzla zakryj smrad stoky). Ti se s postavami mohou také střetnout, zvlášť pokud se postavy zdrží v sídle Krysího boha déle nebo pokud se o postavách Krysí bůh včas doví (to by pak vyslal všem telepatický signál, že se mají urychleně navrátit a bránit ho). Většina těchto kleriků je na 2.-5. úrovni, několik málo i na vyšší. Jde z asi 90 % o lidi a z 10 % o krysodlaky kteří kromě klerikových schopností mají ještě všechny výhody a nevýhody své rasy.

Zda se postavy pohybují sídlem Krysího boha ve dne nebo v noci, to celkem nehraje roli. Pracuje se tu na směny neustále. V jeskyni postavy nemohou spát; jednak jsou tu neodpovídající podmínky (staveniště), jednak by byly velmi záhy objeveny nějakou putující nestvůrou (např. krysodlakem v krysí podobě) a ta by na ně upozornila. Teoreticky by se mohly vrátit do města, ale musely by počítat s tím, že se na ně Krysí bůh v takovém případě pořádně připraví a že bude boj mnohem těžší (ať vykoná přípravy podle tvého uvážení; zatím se na přímou konfrontaci jakéhokoli druhu moc nepřipravoval a své magické síly využíval spíš na jiné účely). Větší naději na úspěch má náhlý útok.

 

7.)

Z: 150 % bušení kladiv.

S: krysy, boty, trakař, vozíček.

D: zavřené na závoru z opačné strany; viz jejich popis 6.) (otvor lze z opačné strany zavřít poklopem a ten zajistit závorou). Postavy mohou třeba zaklepat či prolézt otvorem spolu s krysami.

Nacházíte se na prahu místnosti vyzděné z cihel vyrobených zřejmě sušením a lisováním kalu. Podlahu tvoří rovněž udusaný kal. Tomu asi vděčíte za to, že smrad, byť o trochu snesitelnější než v hlavní stoce, příliš nepolevil. Strop je vysoký tři sáhy; tvoří jej došky kladené na neuměle sbitou dřevěnou konstrukci. Nejste tu ale sami, takže věnujete pozornost spíš obyvatelům místnosti. Jde o tři pomenší lidi v šedých hábitech s černou krysou vyšitou na hrudi; nachlup se podobá té na dveřích. Zdá se, že se vzdávají; zvedají ruce nad hlavu, ač se jim u opasků houpou dlouhé nože, a rozhodně se nezdá, že by chtěli začít kouzlit nebo něco podobného. Všímáte si, že na dlani pravé ruky mají vytetován tentýž znak černé krysy. Světlo tu neměli žádné.

Nyní záleží na tom, jak postavy zareagují. Pokud se vrhnou do boje, strážci místnosti budou křičet o pomoc a budou nepřátelské jednání v plné míře opětovat, ale jeden z nich se pokusí utéct a zburcovat všechny v okolí. Přes hrozné bušení kladiv vůbec nikdo strážce neuslyší, ledaže by se tomu jednomu podařilo utéct dost daleko. Jde o krysodlaky s tím rozdílem, že mají k dispozici 22 magů a schopnosti kleriků na 9. úrovni (obor kněz). Jako jejich životaschopnost počítej taky 9, životů mají 49, 63 a 57. Zkušenosti je za každého 850. Lze s nimi vyvolat mentální souboj (SUM 17, SOM 16). Jejich dlouhé nože mají parametry tesáku, ale nejprve využijí kouzla a ohnivé hlíny; každý má jednu. Znamení na ruce je nesmazatelné; nejde ve skutečnosti o tetování (postavy to poznají jedině v případě velmi podrobné prohlídky znamení klerikem nebo hraničářem), nýbrž o magicky změněnou kůži.

Pokud budou postavy vyjednávat, pokusí se je krysodlaci oklamat a jednoho nějak uvolnit, aby mohl o postavách podat zprávu Krysímu bohu a všem, které po cestě k němu potká. Jakmile postavy v odpověď nezvednou ruku s vytetovanou krysou, je krysodlakům jasné, že jde o nepřátele (a nikoli o zločince, kteří vstoupili do služeb Krysího boha).

 

8.)

Z: 170 % bušení kladiv, 70 % dřevěné rachocení.

S: trakaře, vozíčky, boty, krysy.

Nacházíte se na křižovatce a snažíte se nešlápnout na žádnou krysu, nutrii či potkana, kterých je tu všude požehnaně a jejichž pižmového pachu se nalokáte při každém nádechu. Vtom vidíte, jak se proti vám z boční chodby řítí jakýsi člověk středního věku s trakařem naloženým cihlami. Oblečen je v kalhotech a hazuce s natištěným znakem černé krysy. Když vás spatří, postaví trakař a zvedne obě ruce; na pravé má znak černé krysy.

Pokud postavy neudělají totéž a nemají na ruce znak krysy (přinejmenším dostatečně umně namalovaný), tento klerik Krysího boha okamžitě začne útočit kouzly. Až mu dojde magenergie, bude se pokoušet přivolat pomoc, ale bušení kladiv je natolik hlasité, že jej nikdo neuslyší. Jde o člověka klerika na 5. úrovni, jednoho z členů sekty Božích dětí; chtěl se také zapojit do stavebních prací. Životů má 22, inteligenci 14, magů 15; další vlastnosti lze určit hodem. O zkušenosti za kleriky viz Bestiář.

Pokud budou postavy na tomto místě prodlévat, záhy tudy projede další člověk s trakařem, tentokrát pravděpodobně otrok, který si jich nebude všímat.

 

9.)

Z: 160 % bušení kladiv (ze směru místa 11), 50 % kydání, 60 % bouchání dřev, 60 % praskání ohně, 10 % dech.

S: boty, trakaře, vozíčky, krysy.

Pokud se klerikovi z 8.) podařilo někoho zburcovat, tak pozměň popis. Otroci si ničeho nevšímají a pracují i nadále, i v případě boje.

Jste ve veliké začouzené místnosti se střechou v podobě jehlanu; nejvyšší bod je vysoký asi 5 sáhů, jde o kouřový otvor. Místnost je očividně beze zbytku zasvěcena výrobě cihel z kalu. Zhruba uprostřed se tyčí obrovská hromada materiálu, kolem pobíhají krysy a lidé. Lidé vždy naberou lopatu kalu, hodí kal do kotle, přilijí nějakou černou látku z velké lahve, promíchají, naberou, v dřevěné formě uplácají cihlu, dají ji dalšímu, ten cihly skládá kolem některého z ohňů, které tu hoří. Jeden trakař se právě nakládá vysušenými cihlami. Hned vedle se nakládá vozíček, do kterého je zapřažená obří krysa. Takových vozíků tu mají vícero. Pracuje zde asi 20 lidí. Situaci lze zhodnotit asi tak, že tři jsou dozorci, další tři se účastní i tvrdé práce, ale jde asi o síly podobné té osobě, se kterou jste se střetli před chvílí na křižovatce, a tak 14 nebo 15 jsou otroci. Ti mají znamení krysy na čele, nikoli na ruce. Většina z nich má záda rozšlehaná do krve; vrbové pruty mají dozorci opřené o stěnu. Otroci pracují mechanicky, aniž by si všímali vašeho příchodu. V některých poznáváte známé městské žebráky a bezdomovce, v několika dokonce zločince. Naopak lidé v hábitech s krysou si vás všimli.

Opět stejný postup: klerici zvednou ruce a budou čekat, co udělají postavy. Jakmile poznají, že jde o nepřátele, začne boj; překvapení kdyžtak nebudou, uvědomují si, že postavy jsou podezřelé, a připravují se na boj. Tři klerici jsou na 3., dva na 4., jeden na 5. úrovni. Životy: 12, 15, 14, 18, 19, 30. Inteligence: 14, 15, 15, 13, 18, 17. Jejich další vlastnosti v případě potřeby urči hodem nebo úvahou.

Zdůrazni, že otroci nepřerušují práci ani pokud dojde k boji a případně smrti kleriků; zčásti je to kvůli trestům a teroru, zčásti kvůli tomu, že jsou napůl ovládaní Krysím bohem a bylo jim přikázáno pracovat s co nejvyšším nasazením na výrobě kalových cihel. Co budou postavy s otroky dělat, to je na nich, ale nejlepší by bylo nechat je teď v plné práci; v boji postavám stejně nepomohou. Pokud otroky nechají na pokoji, tak si nikdo ničeho nemusí všimnout, protože budou dále vozit cihly na staveniště 24.). Ani od zločinců nelze nic nelze čekat. Jsou to ti, kteří nakonec odmítli vstoupit do budovaných sítí Krysího boha nebo se jinak prohřešili. Ti také mají znamení krysy na čele.

 

10.)

Z: přímo z místnosti nic, ale ze severu 180 % bušení kladiv.

S: boty, krysy.

V této místnosti stojí několik necek na stupňovitě uspořádaných policích táhnoucích se přes celou místnost. V nejvyšších neckách je vždy kal, do nižších protéká skrz látku a další filtry o něco čistší voda. V místnosti se povaluje několik věder a hodně dřevěných korbelů.

Osazenstvo jeskyně musí něco pít, kromě Krysího boha. K tomu je určena tato místnost.

 

11.)

Z: 190 % bušení kladiv.

S: boty, krysy.

Procházíte chodbou dál, vyhýbajíce se tu a tam nějaké kryse, kterých chodbou hodně pobíhá. Na konci chodby se svítí a vidíte, že se tam pod dohledem jednoho šedého zakuklence s vrbovým prutem střídají dva silní chlapi s rozšlehanými zády v kutání do skalní stěny, kterou chodba končí.

Klerik je na 4. úrovni; životy 22, inteligence 15. Je k postavám obrácen zády a nemá šanci cokoli zaslechnout.

Tyto otroky (a kromě nich ještě 6 dalších) dal Krysí bůh unést z nucených prací v dolech a poručil jim kutat na konci chodby 24 hodin denně do skály; chce se prokopat do další jeskyně, která se tímto směrem nachází. Muži jsou částečně zmámení a na klerika by nikdy nezaútočili, ale pokud zemře, nebudou si toho všímat a se skoro stejnou vervou budou pokračovat v práci.

Až se postavy budou vracet chodbou zpět, kus za křižovatkou 8.) potkají početný kontingent obřích krys táhnoucích vozíky s hustým kalem do místnosti 9.). Krysy si jich nebudou vůbec všímat.

 

12.)

Z: nic, zřejmě kromě kladiv ze severu.

S: krysy, bosé nohy.

D: pobité železem.

To, že se vedle buší do skály, zřejmě nijak nezabraňuje tomu, aby tu bylo pohřebiště. O pohřebiště totiž očividně jde. Krysí, potkaní a nutrií kostřičky jasně převažují nad humanoidními: těch vidíte jen několik. Způsoby pohřbení jsou různé. Některé krysy jsou uloženy do džbánů z pálené hlíny, z nichž se některé méně kvalitní rozpadají, další jsou mumifikované a obalené dlouhými pruhy látky, ještě jiné jsou prostě naskládané v malých, nezasypaných hrůbcích či hrobních šachtičkách, popřípadě překryté nízkými rovy. Některá těla sem byla uložena teprve nedávno; páchne to tu rozkladem. Na okamžik se zazdálo, že budou dál klidně spát věčným spánkem smrti, ale vzápětí vás další události vyvedou z omylu: části mrtvolek v očních důlcích zahoří světlo nepřirozeného života a vstávají, aby zaútočily na znesvětitele svého hřbitova. Nejvíc je krysích přízraků, ale plouží se k vám i několik mumií obřích krys, které za sebou táhnou nahnědlé cáry obvazů, a dvě krysy špinavé od krve, jejichž nepřirozeně velké a ostré zuby nenechávají nikoho na pochybách. Taktéž těch několik lidských těl, která se zde nacházejí, vstává a klopýtavou chůzí se vydává směrem k vám.

Krysí přízraky ber jako krysí hejno: mají jeho ÚČ i další parametry, ovšem kromě zranitelnosti (jako přízrak), bojovnosti (neuvedena) a inteligence (2). Životů mají celkem 150 (je jich 100). Mentální souboj lze vyvolat jen s jednotlivými krysami, které mají parametry krys obyčejných a SM 3. Za každou mrtvou se odečte hejnu 1,5 žt. Zkušenosti je za celé hejno 1100. Úspěšný zásah upíjí postavě úroveň. Krysy budou útočit zároveň na všechny postavy družiny; na útok si házejí jen jednou a tomuto útoku musejí čelit všichni členové družiny.

Dále je zde 1 fext a 2 spektry z lidí, s běžnými vlastnostmi, 5 krysích mumií a 2 krysí upíři (viz Bestiář). Pokud postavy ustoupí, budou je nemrtví pronásledovat, dokud budou moci. Nemrtví vstanou i v případě, že se sem postavy dostanou až po smrti Krysího boha.

Mrtví otroci se zde nepohřbívají; dají se ožrat krysám a jejich kostmi se vyztužují stěny.

 

13.)

Z: 30 % bublání, 40 % praskání ohně, 10 % hlasy.

S: boty, krysy.

Nacházíte se v kuchyni. Nad ohni se ve dvou velkých kotlích vaří jídlo. Na policích jsou různé ingredience od cibule a česneku po sůl. O vařící se pokrm pečují tři ženy, jedna je mladá, jedna ještě téměř dítě a jedna ve středních letech. Na sobě mají vám již známé šedé hábity s černou výšivkou.

Pokud postavy o ženách vědí už před vstupem do místnosti, např. díky hobitovu čichu, a rozhodnou se okamžitě útočit, budou ženy překvapené. Pokud ne, dojde ke klasickému scénáři: zvednutí ruky s krysou a následně boj, ledaže by si postavy na ruku obrázek nakreslily (tak i dále, aniž bych se to u každého střetu opakovaně uvádělo) a smysluplně vysvětlily svou přítomnost (ale i v takovém případě by působily podezřele a jakmile by odešly, někdo by se raději vydal dotázat Krysího boha, o koho jde).

Jedná se o ženy kleričky, všechny na 3. úrovni, inteligenci mají 15, 16 a 16, tudíž všechny disponují 9 magy. Životy: 18, 14, 15. Průběh boje: dvě budou bojovat do posledního magu a života, starší naznačí té mladé (ne té nejmladší), aby se pokusila co nejrychleji jiným vchodem, než kterým přišly postavy, uprchnout. Pokud se jí to podaří, bude chtít proběhnout chodbou až ke Krysímu bohu, volajíc celou cestu o pomoc. Postavy ji ale pravděpodobně stihnou zneškodnit; její pohyblivost je 10. Pokud uvidí, že ji postavy pronásledují a dohánějí, pokusí se, nejlépe někde za rohem, využít kouzlo proměna v krysu a „ztratit se v davu“. Zburcování okolí samotným bojem opět spolehlivě zabrání hlasité bušení kladiv (pokud postavy náhodou nepřinutily otroky v místě 11.), např. násilím či hypnózou, aby přestali do skály kutat).

Zda má někdo hábit potištěn či vyšit, nemá žádný hlubší význam: kdo se rozhodl věnovat výrobě víc času či peněz, ten se nespokojil s potiskem a krysu si vyšil či nechal vyšít.

V hrncích se vaří jakási nepříliš chutná polévka – jídlo pro otroky.

 

14.)

Z: nic.

S: boty, krysy.

Krátká spojovací chodba vede z kuchyně do spižírny. Je zde slušné množství zásob: maso žádné a alkoholické nápoje tu také nikde nevidíte, ale zato hojná zásoba řepy, brambor a další zeleniny. Dále na nízkých pryčnách leží naskládané pytle mouky a v rohu stojí dva sudy oleje se značkou jistého alakského výrobce, jehož olej znáte jako kvalitní a cenově přijatelný. Je tu také velká hromada dřeva; vybělenost velké části hromady prozrazuje, že jde o klacky a kusy dřeva vylovené z vody či ze stoky.

Výrobce oleje nemá s Krysím bohem nic společného, jen si od něj klerici přes prostředníky koupili zásobu oleje a dopravili ji stokami až sem, stejně jako další potraviny.

Krysy sem mají volný přístup, ale mají příkaz zde nic neujídat a nešpinit.

 

15.)

Z: nic.

S: boty, krysy.

Poměrně prostorná jídelna. Jsou tu jen stoly, soudě podle výšky určené k stání; lavice či židle chybí. V současné době se zde nikdo nenachází, kromě několika krys.

Zde jí klerici i otroci, ale v jiný čas, u jiných stolů a jídla odlišné kvality.

 

16.)

Z: 60 % chrápání, sténání.

S: boty, krysy.

D: zvenku zastrčené na chatrnou závoru.

Nahlížíte do prostorné místnosti. Zevnitř hned po otevření dveří zavál kyselý pach potu. Na nízkých pryčnách tu bez přikrývek spí zubožená lidská stvoření, většinou na břiše: přes záda se jim obvykle táhnou krvavé rány – stopy po krutém zacházení. Může jich být tak třicet, možná i čtyřicet. Jde jistě o otroky. Jsou zřejmě vyčerpaní; ani jeden se nevzbudil a nepovšiml si vašeho příchodu.

Místnost nikdo nehlídá. Závora a krysodlaci ze 7.), nyní již zřejmě blahé paměti, zcela postačovali.

 

17.)

Z: nic.

S: boty, krysy.

Nacházíte se v místnosti, jež se táhne daleko dozadu. Je dělená plátěnými přepážkami na malé kóje 1×2 sáhy. Přední část kóje, přivrácená k jižní stěně, je vždy na jedné straně odepínací. Jedná se o záchody. Podlaha je tu narozdíl od míst, které jste zatím viděli, z dřevěných fošen. Naproti první kóji stojí (a poněkud překáží) vědro s vodou.

Odpady vedou do velké prázdné prostory, již právě přepažují fošny. Její čištění zajišťují krysy. Vědro je určeno na umytí rukou. Koupelny v sídle Krysího boha nejsou žádné ani se jejich zbudování neplánuje.

 

18.)

Z: 20 % chrápání, dech.

S: boty, bosé nohy, krysy.

Dostali jste se do ubytovny. Je plátěnými přepážkami rozdělena na menší části. Většina míst ke spaní je asi prázdných, neboť jejich přepážky jsou rozhrnuté. Soudě podle zvuku dechu a pěti nerozhrnutých přepážek tu zřejmě alespoň pět osob spí. Skulinkou přepážky přímo u dveří vidíte spící ženu v šedé noční košili s umně vyšitým znakem černé krysy na hrudi.

Nachází se tu skutečně 5 žen. 4 spí, jedna jen sedí na posteli, o postavách ví a díky tomu, že jistě nesou světlo, je skulinkou (a také matnou siluetu skrz látku) vidí. Vůbec nezačne zvedat ruce s krysou, nýbrž vzápětí po otevření dveří začne vykřikovat modlitby a vyvolávat tak klerická kouzla. Ostatní ženy se ihned probudí, ale budou překvapené; náhlým kleriččiným útokem mohou být překvapené podle tvé úvahy i postavy. Pokud jde o úroveň kleriček: ta probuzená je na 6. úrovni (obor kněžka), další jsou na 2., 3. a 4. úrovni a ta zbývající je krysodlačka na 6. úrovni se schopnostmi kleričky (inteligence 9, SUM 14, SOM 13, 12 magů, životů 34, obor templářka, zkušenost 480). Životy po pořádku: 28, 10, 15, 19, 32. Inteligence po pořádku, mimo krysodlačku: 17, 13, 15, 14 (podle inteligence si v tabulce klerikovy magenergie najdi počet magů).

Zde už existuje značná šance, že hluk boje zaslechnou i klerici spící ve vedlejších místnostech (platí i opačně v případě, že postavy nejdříve vstoupí tam). Závisí to na hluku, jaký boj vydává; pravděpodobnost pro hod na náhodný postřeh kleriků se bude zřejmě pohybovat kolem 80 %, pokud bude nejhlasitějším zvukem křik kleriček; toto číslo podle vlastního uvážení uprav. Lze očekávat, že se v každé místnosti vzbudí alespoň jeden klerik a ten pak snadno zburcuje ostatní. Záhy se budou moci zapojit do boje. Na postřeh se hází každé kolo boje.

Kleričky mají dohromady 158 zl. Magické předměty nějaké vlastní a mohou je, zejm. po vypotřebování magů, použít: každá má 1 lektvar mlhovina a 1 lektvar neviditelnosti. Některá se také může za zástěnou proměnit v krysu, pokusit se postavám proklouznout a někoho upozornit. V místnosti je krys jen několik, ale v chodbě docela dost, takže by se kleričky bez problémů ztratily v „davu“. Nejprve by zřejmě běžely upozornit velekněze, který sídlí na konci chodby, pokud se ještě neprobudil sám.

Zástěny drží jediná laťková konstrukce; lze je strhnout všechny najednou.

Další poznámky k případnému hromadnému boji: když budou klerici vidět, jak jejich bratři a sestry umírají, minimálně čtyři z nich se změní v zákrytu v krysy. Dva se pokusí kolem postav proběhnout a podat zprávu Krysímu bohu. Vzhledem k tomu, že krysy před bojem utíkají, by tito probíhající proměněnci měli pro postavy nápadnost +20 % a házelo by se na náhodný postřeh. Další dva na postavy nepozorovaně sešlou za svou magenergii kouzla a počkají do konce boje, kdy bude bezpečnější běžet Krysího boha upozornit.

Klerici z místnosti 19.): oblečení klasické, jen jsou neopásaní a pokud si vzali tesáky, mají je tasené. Je jich 6, z toho jeden krysodlak na 7. úrovni (38 žt, 15 mg, SUM 15, SOM 14, obor kněz). Dalších pět má úroveň 3., 3., 4., 4., 5.; inteligenci 14, 15, 18, 16, 14; životů 16, 14, 15, 23, 28.

Klerici z místnosti 20.): je jich 7, z toho jeden krysodlak na 10. úrovni (51 žt, 26 mg, SUM 18, SOM 17, obor kněz). Dalších šest má úroveň 1., 1., 1., 2., 3., 4.; inteligenci 15, 14, 14, 16, 17, 13; životy 7, 8, 8, 13, 11, 18.

Klerik z místnosti 22.): úroveň 11., obor kněz, inteligence 17, životy 47, SUM 21, SOM 22, posvěcený přívěšek železné krysy s 10× proměna v krysu či potkana, 5× způsob těžká zranění, 90 magů, maximální denní čerpání 50 mg, max. 2 kouzla denně, posvěcen ve jménu Krysího boha.

Klerici z místnosti 24.) boj s největší pravděpodobností pro rámus stavebních prací neuslyší.

Klerikové z místnosti 21.) a 23.) nejsou přítomni.

Nezapomeň, že někteří klerici (ti nejvíc pozadu nebo ti nejzbabělejší) nebudou bojovat, nýbrž se pokusí informovat Krysího boha.

Pokud PJ dospěje k závěru, že by měl utvořit spíš „klerické hejno“, neboť vedení boje s tolika protivníky je příliš obtížné, tak k tomu má volnou ruku.

 

19.)

Z: 30 % pištění rozrušených krys.

S: boty, bosé nohy, krysy.

Poznámky o vzbuzení lidí spících ve vedlejších místnostech v případě boje v 18.) viz výše. Podle potřeby pozměň popis; zde se předpokládá, že klerici vyběhli svým sestrám na pomoc a když postavy vstoupí do ubytovny, jsou již mrtví. Tak i v dalších místnostech v této chodbě.

Ubytovna, kde přespávali klerici, s nimiž jste se právě střetli. Místnost je dělena na menší kóje pomocí plátěných zástěn. Moc pohodlí tu asi klerikové neměli, ale pryčny mají alespoň pokryté slamníky. Nikdo tu už není, jen spousta krys, jako téměř všude v této jeskyni.

Klerici zde mají dohromady 440 zl v penězích. Žádné šperky nevlastnili. Jejich osobní věci nemají velkou hodnotu.

 

20.)

Z: nic.

S: boty, bosé nohy.

Další ubytovna rozdělená zástěnami na kóje. Nevidíte tu nikoho živého, kromě krys.

Klerici zde měli dohromady 112 zl v penězích, jiné poklady nevlastnili žádné, ani žádné zajímavé předměty se tu nenajdou (jen náhradní roucha, vaky atd.), kromě čtyř zubatých ostří.

 

21.)

Z: nic.

S: boty, bosé nohy, krysy.

D: zamčené.

Pokud jste to mohli během boje sledovat, z této místnosti nikdo nevyběhl. Nikdo v ní není, ale je zjevně obývaná: jde o skromný pokoj s postelí, stolem, židlí a několika přihrádkami v podobě neopracovaných prken na skobách. Na jedné leží váček. Podle několika šatů, pečlivě složených, poznáváte, že místnost slouží za obydlí nějaké ženě.

Ve váčku je 210 zl. Jiné poklady tu nejsou.

 

22.)

Z: nic.

S: boty, bosé nohy, krysy.

Z této místnosti vyběhl jeden z kleriků, aby se zapojil do boje, který jste před chvílí dovedli do úspěšného konce. Jde o skrovně zařízený pokoj se dvěma policemi, stolem, židlí a postelí. Na slamníku vidíte zmuchlaný smetanově žlutý přehoz pokrytý desítkami malých vyšitých emblémů černé krysy. Na policích se nacházejí psací potřeby, několik pergamenových svitků a malá otevřená kniha.

Pergameny jsou nepopsané, ale kniha, v řeči lidí, rozhodně není bez zajímavosti: jde o jakousi nedbalou účetní knihu a zápisník v jednom. Postavy mohou z knihy ledacos pochopit. Obsahuje například tyto údaje (nedatované): Síť 6400+4200 zl. Udrž. 250× |||||||||. Úpl. okr. star. za uklid. obyv. a nenajím. dobr. 50+74,34+60+80. Zásoby 137 zl + spec. (vedle toho mnoho zaškrtaných, postupně zvyšovaných čísel až na 106) + 121 sklep. shrom. Zisky +13 450. Na posledních několika listech je obsah jiného rázu: Zopak. sklep. jednot. zákaz vína a piva!!! Důr.!!! Zloč. živly zpacifik., čekat na roz. Šibmuk: odstr. star. sz. okrsku. !!!hlava č., poslat slídilům, var. před sl. sítě, sledov. Dotaz – zabití sl. Max 1200 zl!!! (Atd., toto jsou nejzajímavější části.)

Pokud je některá postava sicco, může časem zjistit (nebo už ví), že Šibmuk je jedno z nynějších krycích jmen jednoho jeho kolegy. Ten se spolčil s Krysím bohem, přesněji s jeho agenty.

Lze tu najít osobní věci: hřeben, náhradní oblečení atd. Peníze ani cennosti tu nejsou žádné.

 

23.)

Z: nic.

S: boty.

D: zamčené.

Další pokoj. Je o něco lépe zařízený než ty předchozí. Zem pokrývá rohož. Šedou pokrývku zdobí veliký, vám již známý emblém černé krysy, která nese na zádech další, stejně zobrazené malé krysy, vyvedené v bílé barvě. Je zde kromě postele též stůl a pohodlná židle. Na policích jsou vyrovnány hromádky oblečení. Na stole leží psací potřeby a zavřená ozdobná schrána na svitky s červeným popruhem, potažená drahocennými dýhami.

Na policích lze najít 585 zl. Ve schráně na svitky je ale mnohem zajímavější obsah. Jde o dopis napsaný na poněkud očazeném a na jednom okraji opáleném pergamenu; alchymista na první pohled pozná, že byl použit tajný inkoust a vyvolání písma ohněm prováděl někdo nepříliš obratný. Na jedné straně dopisu se omílají neškodné prázdné fráze napsané běžným inkoustem, na druhé straně je tajným písmem, nyní již viditelným, napsán jiný text. Nepřipomíná slova žádného jazyka a obsahuje těžko vyslovitelné hláskové kombinace; jde zřejmě o šifru. (Šifra je dost jednoduchá, stačí věnovat se luštění jednu směnu a uspět proti pasti Int ~ 7 ~ přečtení/nepřečtení.) Rozšifrovaný text zní: „Jeho Svatosti veleknězi BD čili ctihodnému Skrytému veleknězi KB v Moranze, držiteli NVKP atd., posílá pozdrav nejponíženější nehodný služebník KB, strážce malé krysí pečeti velikosti 1 alacké svatyně. Radost a neskonalou útěchu skýtá mi zpráva, již chvátám Jeho Svatosti ctihodnému Skrytému veleknězi KB atd. tímto oznámit. Snad nás kdysi učili, svatý otče, že právě Alaka je místem, odkud před staletími náš řád musel odejít, ale nikdo tomu nepřikládal mnoho víry, jen já jsem sem před více než 20 lety s pár dalšími přišel a založil alespoň malou svatyňku s laskavou finanční podporou bratří v ŘČ, spíš však ze zbožnosti nežli že bych tušil, co se stane, či že by na tom má nicotnost měla jakýkoli podíl. Jeho Svatost věru právem sídlí v ŘČ, kde máme stoupenců nejvíce. Leč přece je na starých zkazkách cos pravdy. KB se vrátil! Nechtěl jsem tomu věřit, nikdo z nás tomu nevěřil, a prosté věřící dosud neinformujeme, jen my tři o tom víme. Zjevil se nám v tělesné podobě, měli jsme možnost ho spatřit tváří v tvář, přísahám při jménu KB, že mluvím pravdu. Nezaslouženě, jen z Jeho nekonečné milosti jsem pohlédl do nejsvětější tváře živoucího Boha. Dřímal, jak mi ráčil sám sdělit, v alackých stokách po několik staletí od doby, kdy jej svými špinavými intrikami a hnusnými brutálními kouzly uspali zbabělí, podlí a zvrácení klerikové Atši Prokleté, KB zatrať její nohsledy i ji samotnou, kéž jsou všichni ponořeni hlavou napřed do stoky atd. Důležité. KB požaduje okamžitý a neprodlený přesun všech spolehlivých členů VK, musejí odejít do týdne (doufá alespoň ve 100 příchozích), a jejich tajnou infiltraci do Alaky, v jejíchž stokách KB ráčí přebývat. Necestujte pohromadě. Vezměte tolik prostředků, kolik mohou místní organizace a členové VK postrádat. Vezměte též cennosti a zbraně. To jsou rozkazy KB. Vnější kruh dle rozkazu KB udržuje svatyně a je informován jen neurčitě, prostým věřícím se sdělí jako zdůvodnění odchodu záminka, svatá pouť na místa spjatá s dějinami Řádu. Byť KB poctil svou přítomností právě nás, jakož mi i přikázal sestavit tento list, já neusiluji nikterak o osobní prospěch ani o slávu pro svou nicotnou osobu a podřizuji se ve všem a bezvýhradně Jeho Svatosti, jakmile dorazí do Alaky. Ve jménu Krysího boha (zde vidíte, že se pisatel pokusil zaškrtat k nečitelnosti tato dvě slova a nadepsal nad ně KB, neviděl ale zřejmě sousloví kvůli psaní tajným inkoustem dobře a zůstalo čitelné) za života i ve smrti zůstávám s nejvyšší úctou Munikater, nehodný držitel MKP 1. Dáno v Alace dne 10. 5. 998.

Výklad zkratek pro PJ: BD Boží děti, KB Krysí bůh, NVKP Nejvyšší Velká krysí pečeť, VK Vnitřní kruh (v tomto dopise označení pro ty, kdo vědí, že Boží děti jsou ve skutečnosti sekta uctívačů Krysího boha), MKP Malá krysí pečeť. Klopýtnutí na konci dopisu se pokusil pisatel odstranit, neboť je zvykem užívat v písemném styku mezi členy sekty různé zkratky a zachovávat jistou opatrnost.

Krysí bůh doufal ve 100 příchozích, ale dorazilo necelých 50. Vnitřní kruh kleriků Krysího boha je již velmi málo početný. Přivedl je velekněz osobně; tento pokoj patří jemu.

 

24.)

Z: 110 % hlasy (řídící očividně práci na stavbě), 120 % dřevěné rány, 40 % pištění krys.

S: boty, bosé nohy, krysy, trakaře, vozíčky.

Pokud Krysí bůh o postavách již ví, klerici tu nejsou a přibudou naopak ke klerikům ve 25.); v takovém případě tu otroci pracují bez dozoru a bylo-li času opravdu dost, vmísil se mezi ně nájemný vrah, kterého považuj za sicca na 6. úrovni, který se pokusí na pořadím poslední postavu těsně po začátku boje ve 25.) využít schopnost zabití.

Otevřel se vám pohled na veliké prostranství. Jde o přírodní jeskyni. Jen část její podlahy je vyrovnána udusaným kalem; části od vás vzdálenější jsou členité. Jeskyně sahá až kamsi daleko dozadu, minimálně 30 sáhů dál na východ. Vidíte tu velké hromady cihel z kalu a tři lidi v šedých kutnách se znakem černé krysy, jak řídí práci otroků, udržují misky s hořícím olejem, jež otrokům na práci svítí, a občas sami přiloží ruku k dílu. Pracuje se v severní části prostory, kde začíná vyrůstat další místnost. Místo malty využívají otroci jakousi tmavou látku ve velkých neckách. Na západě několik otroků vyrovnává nerovnosti kamenné podlahy jeskyně sypáním kalu a jeho udusáváním. Kal a cihly sem dopravují převážně obří krysy v dřevěných vozících chodbou ze západu. Začínáte jasně chápat, jak otroci tyto prostory stavějí. Dno přírodní jeskyně vyrovnávají navezením vrstvy kalu, který se pak udusává. Kde je potřeba, zarovnávají stěny jeskyně. Z cihel pak stavějí jednopatrovou budovu, k níž postupně přidávají další a další místnosti, které pak zastřešují došky. Tato stavba se má očividně rozšiřovat dál do jeskyně směrem k východu, kde je ještě dostatek prostoru, aby ji nakonec zřejmě celou zaplnila.

Pokud postavy ihned zaútočí, budou klerici pravděpodobně překvapení. Pokud ne, tak proběhne obvyklé zvednutí ruky. Klerici jsou lidé; úroveň 3., 3., 4.; inteligence 14, 16, 15; životy 23, 14, 17. Ozbrojení jsou tesáky, peníze mají v ubytovně (již byly zahrnuty do uvedené sumy).

 

25.)

Z: 100 % pištění krys, cupitání.

S: boty, krysy.

Krysí bůh o postavách ví a čeká je. Ale důležité je odkdy. Pokud jej před nebezpečím, které mu hrozí, varoval jen před několika okamžiky (jakmile se některá postava dostala 2 sáhy od dveří místnosti) jeho artefakt Krysí vejce, tak v místnosti bude on, dva vysoce postavení klerici, pět nižších kleriků a spousta krys, mezi nimiž se skrývají dva klerici krysodlaci proměnění v krysy obyčejné. Jakmile dostane varování, telepaticky povolá všechny kleriky plnící jeho úkoly mimo sídlo, a ty, kteří ještě případně přežili zde. Kdo všechno stačí dorazit, to závisí na době dělící okamžik, kdy se Krysí bůh o postavách doví, od okamžiku, kdy vtrhnou do jeho svatyně. Krysí bůh nechce před bojem prchat, chce postavy zabít – ať už ví jen že po něm slídí (od doby, co ho zpravili o čističi stok a o tom, že s postavami mluvil), nebo dokonce i to, že postavy pozabíjely spoustu jeho služebníků. Ani ve zcela beznadějné situaci nepřestane bojovat. Je posedlý svou vlastní mocí a považuje se za nesmrtelného, ať se děje co se děje; ví samozřejmě, že jej postavy zraňují, ale stále věří, že jej, Krysího boha, nemohou zabít.

Následující popis předpokládá, že se Krysí bůh o postavách dověděl až těsně před jejich vtrhnutím do místnosti. Pokud tomu tak není, může se na boj podle doby, kterou měl k dispozici, odpovídajícím způsobem připravit; v takovém případě uprav podle potřeby popis, přidej další kleriky včetně osmi z městské svatyňky (pět na 1. úrovni, dva na 3., jeden na 5.), dej templářovi a Krysímu bohu vypít Welfův lektvar zvyšující sílu atd. I pokud Krysí bůh ví o postavách jen chvíli, stačí seslat alespoň klerická kouzla požehnání, prosba a modlitba; nezapomeň na jejich započítání. Pokud jsou postavy známé jako bojovníci proti zlu, sešle i plošnou ochranu před dobrem. Vzhledem k malému dosahu mnohých klerických kouzel se zřejmě většina kleriků přesune blíže ke dveřím; uprav podle toho popis.

Dostali jste se na práh prostorné místnosti. Osvětlují ji četné kameninové misky, v nichž hoří olej. Sice tu nestojí žádná modla, ale přesto si připadáte jako v chrámu, ačkoliv je místnost vyzděná převážně z obyčejných kalových cihel; kamenů a poctivých pálených cihel je tu jen pomálu. Zdi tu a tam zdobí umně vyšitá tapisérie znázorňující převážně vám již důvěrně známý krysí znak. Strop je tu mnohem vyšší než u obyčejných místností; tvoří jakýsi jehlan, jehož špice sahá asi 6 sáhů nad zem. Ve východní části stojí oltář sbitý z pevných dřevěných desek a potažený šedým suknem s vyšitými motivy krysího znaku. Látka je potřísněna tmavými skvrnami, očividně krvavými. Před oltářem je nakupená menší pyramida z lidských lebek; jsou na nich patrné stopy ostrých zubů. Další lidské pozůstatky se válejí v severovýchodním rohu. Celou místností se prohánějí potkani, nutrie, krysy a i několik obřích krys. Některé krysy za sebou táhnou malé vozíčky, na nichž mihotavě plápolají svíčky. Avšak krysy nejsou jedinými obyvateli této prostory. Před oltářem, čelem k vám, stojí šest mužů a jedna žena. Podle bohatě zdobeného roucha složitého střihu se lze domýšlet, že ta žena a jeden z mužů jsou vysoce postavenými osobami ve zdejší hierarchii. Aura nebezpečí, jež je obestírá, je téměř hmatatelná, ale bledne ve srovnání s tou, jež obklopuje postaršího muže stojícího za oltářem. Ze všech přítomných je nejmenší, ale očividně se v něm skrývá největší síla. Oděn je v černé kutně s nesčetnými výšivkami bílých krys. Krátké černé vlasy jen zdůrazňují téměř trojúhelníkovitý tvar jeho lebky. Nedokážete si představit, že by jeho tenké rty někdy mohl zbrázdit úsměv. Černé oči se do vás vpíjejí a již jen síla jejich pohledu jako by vám zasazovala neviditelné rány. Rozhodně je jasné, že není nejvhodnější chvíle na vyjednávání.

Okamžik po začátku boje si všímáte, že muž za oltářem stojí na dřevěné plošince s kolečky, do níž jsou zapřažené desítky krys.

Průběh boje: Krysí bůh (viz Bestiář) nejdřív využije co nejvíce svých ničivých schopností, zejména klerická kouzla. Když mu dojde většina magů – což asi bude rychle a dost možná to povede ke smrti některé postavy – zkusí vyvolat mentální souboj. Pokud ten bude na dva pokusy málo účinný nebo dokonce dopadne jedinkrát v jeho neprospěch, může zkusit svůj posvěcený předmět (viz Bestiář), ale spíš se z něj vyléčí. Nakonec se promění v krysu velikosti E, čímž proboří střechu a východní zeď (ale bude se snažit nerozmáčknout žádného svého klerika), a na postavy zaútočí hrubou silou. V obou podobách, lidské i krysí, má stejnou zranitelnost i počet životů a v obou může využívat všechny své schopnosti, pokud na ně v dané podobě fyzicky stačí.

Klerici budou sesílat zejména útočná kouzla; když uvidí, že je Krysí bůh zraněn, tak léčivá kouzla na něj. Někteří vyzkouší ne prostá způsob těžká zranění atd., nýbrž spíš oslepení či ochromení; nezapomenou ani na vysaj magy. Do modliteb kleriků, vykřikovaných nahlas, zasaď neustálé dovolávání se jména Krysího boha a poznamenej, že se obracejí k postavě za oltářem. Běžní klerici odleva: úroveň 4., 5., 5., 7. (obor templář), 3.; inteligence 15, 16, 18, 18, 16; životy 20, 23, 31, 42, 15. Velekněz: úroveň 17. (obor kněz), inteligence 18, magů 80, životy 64, u sebe má onyxovou pečeť s vyleptaným symbolem krysy. Nejvyšší kněžka: úroveň 14. (obor kněžka), inteligence 18, magů 59, životy 36, u sebe má pečeť z bílého kamene s vyleptaným symbolem krysy. Obyčejní klerici jsou ozbrojeni opět jen tesáky kromě templáře na 7. úrovni, ten bojuje kouzelným palcátem 6/+6 (sílu má 15; ÚČ je po přičtení bonusu za schopnost boj za klášter 12/+6). Velekněz a nejvyšší kněžka mají kouzelná zubatá ostří se SZ 2/+6 se stejným jedem jako Krysí bůh (viz Bestiář) a ebenovou hůlku. Démoni v těchto kouzelných zbraních pomáhají jen služebníkům Krysího boha. Nezapomeň na to, že dva krysodlaci na 9. úrovni se vmísili mezi krysy v podobě krys a budou na postavy nepozorovaně sesílat kouzla (postavy nepoznají, že jim to nezpůsobuje nějaké kouzlo Krysího boha apod.). Parametry krysodlaků: viz 7.), ale životy 60 a 54. V místnosti je koncentrace zla taková, že se z ní zrodila měkká hrůza. Také ta na postavy zaútočí; nachází se přímo u dveří, kam se přesunula od oltáře. Přítomní klerici mohou stát i v ní, nic se jim neděje.

Po celý průběh boje se postavám budou na příkaz Krysího boha plést pod nohama krysy a obří krysy, i za cenu, že budou rozšlapány. Postavy proto budou mít postih 2 k ÚČ i OČ, pokud se s krysami nějak nevypořádají.

 

26.)

Z: 100 % pištění krys.

S: krysy, boty.

Dostali jste se do zvláštní místnosti. Je tu velmi teplo, ač nikde nehoří žádný oheň. Na vysušeném kalu tu leží spousta růžových krysích, potkaních a nutriích mláďat, o která jejich matky pečují. Místnost páchne pižmem.

Teplo způsobuje Krysí vejce.

 

27.)

Z: 100 % pištění krys.

S: krysy, boty.

Také v této místnosti je velmi teplo, ač vůbec nejste schopni určit, odkud žár sálá. Zde mají rejdiště o něco starší krysí a potkaní mláďata a jejich matky, které je střeží. Mláďata se tu prohánějí po vyschlém kalu a rejdí prolézačkami. Místností se vznáší pižmový zápach.

 

28.)

Z: nic.

S: boty, krysy.

Ocitli jste se ve skromně zařízeném pokoji. Jeho vybavení tvoří postel, stůl, čtyři židle, nabobtnalé proutěné houpací křeslo s trochu porušeným výpletem, police. Police jsou téměř prázdné, leží na nich jen dva náhradní oděvy přesně odpovídající tomu, který měl na sobě muž za oltářem, a několik vyšívaných pásů a dalších doplňků bohoslužebních rouch. V rohu místnosti stojí velká truhla. Na stole se nachází několik černých brků a pár nepopsaných pergamenů.

Pokoj patřil Krysímu bohu. Ten nemusel spát, ale občas se na postel natáhl. Nejsou tu žádné magické předměty; nacházejí se buď v laboratoři, nebo je měl Krysí bůh u sebe. Truhla obsahuje 10 430 zl; jde o zdejší ústřední pokladnu.

 

29.)

Z: 60 % bublání.

S: krysy, boty.

D: železné.

Dostali jste se do nevelké místnůstky za železnými dveřmi. Narozdíl od jiných, které jste tu viděli, je stavěná velmi pevně: ze severu je vytesaná do skály, z ostatních stran vyzděná z kamenů. Strop místnosti je velmi vysoký a zužuje se ke kouřovému otvoru. Jde očividně o alchymistickou laboratoř. Chemického nádobí tu je sice pomálu, ale nějaké přece. Masivní stůl pokrývá asi coul tlustá vrstva naštípaných kamenných desek, vyspárovaných zřejmě jemnou maltou. Na stole leží velký čirý drahokam a nad hořákem se tu vaří jakási podezřelá černá tekutina. Nejsou tu žádné knihy, zato v rohu vidíte středně velkou truhlu. Jinak je tu pouze jediná židle a kamenná police s chemikáliemi a lektvary, další vybavení chybí.

Alchymistická truhla v rohu obsahuje 760 magů a 2438 surovin, dalších 124 surovin je v nádobkách rozestavených po stole a policích. Černá tekutina nad hořákem je koncentrát přípravku na zpevňování lisovaných kalových cihel. Mezi lektvary jsou 3 lektvary mlhovina, 3 lektvary chladných vod, 1 Welfův lektvar na zvýšení síly o dva. V drahokamu alchymista pozná astron.

Závěr dobrodružství

Až se postavy (pokud alespoň některé přežily a podařilo se jim Krysího boha udolat: snad ano) budou blížit k východu ze stok, tak přečti následující text, který je závěrem dobrodružství (neodpovídající podrobnosti případně pozměň nebo si připrav závěr jiný, lépe odpovídající okolnostem a tvým záměrům):

Kráčíte klenutými stokami. Světlo tančí po oslizlých stěnách. Prostředí stoky vám neustále připomíná starého čističe, který zaplatil životem za to, že letmo nahlédl pod závoj tajemství Krysího boha, tajemství, jež vy teď aspoň zčásti znáte. Už jen pár kroků a budete u východu z podzemí. Čeká vás slavobrána? Nebo vás budou mít za stejné šílence, za jakého měl čističe kanálů železář, u kterého jste starého muže potkali? Kdo ví.

Blížíte se k východu ze stoky. Za okamžik, za kratičkou chvíli budete zase dýchat čerstvý vzduch. Už stačí jen přistavit žebřík, vylézt... Konečně odklopíte mříž kanálu na Náměstí třiceti svatyní a pohladí vás studený noční vánek. Všude kolem je ticho, jen občas náměstí přechází nějaký pozdní chodec a když vás spatří, ihned přidá do kroku: očividně vás má za ďábelské příšery, které se vyplazily z temných, páchnoucích hlubin kanálů, aby sužovaly již tak těžce zkoušené město. Ale skvělý pocit, že se znovu můžete nadechnout čerstvého vzduchu, vám to rozhodně nezkazí.

 

Pokud byl Krysí bůh včas upozorněn, povolal na pomoc i kleriky ze svatyňky. Jestliže je nepovolal, je na postavách, kolik si toho domyslí či co vypátrají a případně jak budou proti zbytkům sekty Božích dětí ve městě postupovat.

Jen ty jsi viděl hráče v akci, takže jen ty můžeš posoudit, kolik zkušenosti si jejich postavy zaslouží.

Bestiář

Chapadelník

 

Životaschop.:

10

Životy:

94

Útočné číslo:

(+3 + 5/0) = 8/0 (chapadla), (+3 + 3/+3) = 6/+3 (tlama) + zvl.

Obranné číslo:

(+ 3 + 6) = 9

Odolnost:

20

Velikost:

B

Zranitelnost:

humanoid

Pohyblivost:

15 (ve vodě i mimo ni)

Inteligence:

6

Přesvědčení:

zmatené zlo

Poklady:

u sebe nic, doupě viz text jeskyně

Zkušenost:

910

 

Chapadelník je humanoidní tvor, který má ale místo rukou čtyři chapadla s přísavkami. Tvář má nestvůrnou, výstupkovitou a vprostřed čela jediné kulaté oko. Ze stále otevřené tlamy mu ční ostré zuby. Vidí velmi dobře ve tmě a má též schopnost infravidění se stejnými parametry jako trpaslík. Světlo špatně snáší, ale nebojí se ho. Chapadelník je lidojed. Nejraději útočí zezadu. Často obývá přímořské jeskyně nebo městské stoky.

Zvláštní útok: samotné uchopení chapadly způsobuje jen stínové zranění, úspěšný útok ale znamená omotání krku postavy chapadly, po čemž přijde na řadu smrtící zvláštní útok: strhnutí do vody a škrcení. Postava ztrácí ihned 10 žt a hází si proti pasti Sil ~ 10 ~ vymanění/ztráta 10 + 2k10 žt a pokračující topení. V každém dalším kole roste nebezpečnost o 1 a ztráta životů o 3k10. Dusící se postava se instinktivně snaží vyprostit; nic jiného dělat nemůže (kouzlit apod.), jen pokud v okamžiku útoku měla v ruce zbraň pro boj tváří v tvář, může útočit s postihem -6. Pokud chapadelník postavu strhne do vody a rdousí ji, tak veškeré útoky na něj mají 20% šanci, že zasáhnou plnou silou postavu (která je považována za nehybného protivníka). V neprůhledném kalu je tato šance dokonce 35 %. To sděl hráčům předem – jejich postavy takto odhadnou situaci. Pokud postavy uberou chapadelníkovi alespoň 30 žt (naráz či postupně) a oběť dosud není mrtvá, chapadelník ji pustí a pokusí se uprchnout. Pokud mrtvá je, bude se snažit ji odtáhnout s sebou.

 

Klerik Krysího boha

 

Bestiálie se zčásti uvádějí v příslušných místnostech, zčásti je lze určit hodem, pokud budou potřeba (síla apod.). OČ: KZ mají všichni jen 1, obratnost urči nebo si na ni hoď. Zkušenost spočítáš tak, že vezmeš počet životů, který může daný klerik celkem maximálně ubrat, kdyby užil samá kouzla typu „způsob lehká zranění“ a padly mu samé šestky, přičteš jeho počet životů a vynásobíš pěti (to je výpočet sice zvláštní, ale vzhledem k tomu, že např. své ÚČ asi vůbec nevyužijí, docela opodstatněný). Číslo můžeš podle okolností opravit.

Krysí bůh

 

Životaschop.:

30

Životy:

311

Útočné číslo:

(+7 + 16/+3) = 23/+3 (v krysí podobě), +3 + SZ v lidské podobě

Obranné číslo:

(+1 + 10) = 11 (v krysí podobě), (+5 + 4) = 9 (v lidské podobě)

Síla mysli:

43 (SOM i SUM)

Odolnost:

21

Velikost:

E (v krysí podobě), B (v lidské podobě)

Zranitelnost:

C, I, J 1/2, K 1/2, L 1/2, N, O 1/2 (ledová kouzla)

Magenergie:

203 magů

Pohyblivost:

16 (v krysí podobě), 14 (v lidské podobě), 4 (na plošince tažené krysami)

Inteligence:

18

Přesvědčení:

zákonné zlo

Poklady:

viz níže

Zkušenost:

21 530

Popis:

viz místnost 25.).

 

Krysí bůh má mnoho schopností a několik mocných magických předmětů. Za svou magenergii může sesílat všechna klerikova kouzla. Může využívat mágovy schopnosti vysávání životů, předávání životů, ovládání a podrobování, může též vyvolat mentální souboj (a pokud spatří někoho, kdo vypadá jako postava, s níž lze MS vést, tak to pravděpodobně v určité fázi boje udělá, až mu dojdou ničivější jednorázové prostředky). Při kouzlení, mentálním souboji apod. má bonus +6 k iniciativě. Je schopen se za jednu akci změnit v krysu velikosti E, viz změněné parametry výše. Dále má schopnosti theurga na 14. úrovni. O oltář má opřenou elementální hůl (150 mg, kapacita 300 mg), která ale poslouchá jedině jej.

Zranitelnost L 1/2 chápej tak, že některými fyzickými kouzly není zranitelný vůbec (jednorázová ničivá, třeba zmiz), ale taková jako např. temný úder jej zraní. Účinky jsou zkrátka na úvaze PJ.

 

Poklady:

Artefakt Krysí vejce. Lesklý černý kámen vejčitého tvaru; je neustále teplý, asi 50°. Kdo ho uchopí do ruky s touhou sloužit Krysímu bohu, tomu se na této ruce objeví znak krysy (který postavy považovaly za tetování). Artefakt je v rukou Krysího boha velmi mocný (ač v boji mu moc nepomůže), v rukou postav už mnohem méně. Jeho vlastník z řad obyčejných smrtelníků může, pokud chce, do vzdálenosti 50 sáhů ovládat všechny krysy i obří krysy, telepaticky komunikovat s krysodlaky do 50 sáhů a vidět očima kterékoli krysy bližší než 50 sáhů (to vše a mnohem víc umí Krysí bůh i bez Krysího vejce; může též vidět očima všech krys do tří mil zaráz, ale to běžný mozek není schopen zpracovat). Všem klerikům Krysího boha artefakt pomáhá při sesílání kouzel: jsou-li blíž než 1 míli, mají pravděpodobnost seslání 99 %, nehledě na svou inteligenci. Artefakt též umožňuje účinné vytápění prostor o celkové rozloze až 1000 čtverečních sáhů na 15-40° a pětinásobně zvyšuje přirozený přírůstek všech hlodavců v okruhu 1 míle, krys a potkanů dokonce desetinásobně. Pokud si některá postava artefakt ponechá a bude jej využívat, začne se jí postupně měnit povaha, stane se poněkud podivínskou, začne chovat lásku ke krysám a stokám a mít světovládné plány. Její druhové si pravděpodobně uvědomí, že to působí kámen Krysího boha, a pokusí se jí domluvit. Krysí vejce k sobě vlastníka nijak magicky neváže a je možné se jej bez problémů zbavit, pokud se k tomu postava rozhodne – otázka je, komu pak padne do rukou. Pokud se ale už nechceš Krysím vejcem v budoucnu zabývat, tak ho prostě nechej upadnout v zapomenutí nebo ho postavám prostřednictvím nějakého šikovného zloděje odciz.

Dále má Krysí bůh posvěcený železný přívěšek v podobě krysy s 300 magy na 10× uzdrav kritická zranění a 10× způsob kritická zranění (viz Klerik o svěcení předmětů a podmínkách jejich užívání; pro užití tohoto posvěceného předmětu by se postavy musely pokaždé pomodlit právě ke Krysímu bohu). Maximální denní čerpání 80 magů. Při boji Krysí bůh rozhodně tento posvěcený předmět využije.

Kožený náramek s démonem štěstí (433 magů); rovněž ten bude využívat při každém hodu.

Zvláštní dýka ve tvaru krysího zubu, na konci tedy nemá špičku, nýbrž rovnou plochu, ale je tam naostřená. Má parametry kouzelného zubatého ostří, SZ 2/+6, 20 mg na den, kouzla hyperprostor II., rychlost, neviditelnost; démon poslouchá jen Krysího boha a ten dýku rozhodně během boje využije. Dýka je otrávená (jed Odl ~ 8 ~ 12+2k6/20+3k6 žt). Jed se po prvním úspěšném zásahu setře.

Dále má Krysí bůh na plošince 10 mimořádně zapáchajících ohnivých hlín (z kalu) a lektvar neviditelnosti (pokud ho nevypil).

Peníze ani běžné šperky u sebe nemá žádné.

Krysí mumie

 

Životaschop.:

3

Útočné číslo:

(+2 + 3/+1) = 5/+1

Obranné číslo:

(-1 + 4) = 3

Síla mysli:

15

Odolnost:

16

Velikost:

A

Zranitelnost:

jako mumie

Pohyblivost:

8/magický tvor

Inteligence:

2

Přesvědčení:

zákonné zlo

Poklady:

nic

Zkušenost:

130

Životaschop.:

3

Útočné číslo:

(+2 + 3/+1) = 5/+1

Obranné číslo:

(-1 + 4) = 3

Síla mysli:

15

Odolnost:

16

Velikost:

A

Zranitelnost:

jako mumie

Pohyblivost:

8/magický tvor

Inteligence:

2

Přesvědčení:

zákonné zlo

Poklady:

nic

Zkušenost:

130

 

 

Krysí upír

 

Životaschop.:

5

Útočné číslo:

(+3 + 3/-1) = 6/-1

Obranné číslo:

(+2 + 4) = 6

Síla mysli:

17

Odolnost:

17

Velikost:

A

Zranitelnost:

jako upír

Pohyblivost:

11/magický tvor

Inteligence:

4

Přesvědčení:

zákonné zlo

Poklady:

nic

Zkušenost:

480

 

Krysí upír má všechny schopnosti upíra včetně proměny v netopýra. Úspěšný zásah upíjí dvě úrovně. Nemá rakev, nýbrž džbán s krví.

Dodatky

Lektvar impregnace

magenergie: 1 mg

suroviny: 5 zl

základ: voda

trvání: 1 rok nebo podle okolností

výroba: 20 kol

Lektvar je určen předně k výrobě nepromokavých oděvů, zejména plášťů. Rozředí se asi pěti litry vody a ve vzniklé kapalině se vymáchá libovolná tkanina, která je schopna vstřebat vodu. Pak se tkanina nechá uschnout. Stane se dokonale nepromokavou na cca 1 rok, podle toho, jak moc je namáhaná (určí PJ). Poté se účinky postupně vytrácejí a do zhruba 2 let úplně zmizí. Lektvar látku nijak nechrání proti mechanickému poškození ani neovlivňuje kvalitu zbroje. Jedna dávka lektvaru stačí na napuštění čtyř čtverečních sáhů látky.

Zvláštní kouzla a další schopnosti kleriků Krysího boha

Kromě běžných kouzel a schopností kleriků všech náboženství ovládají klerici Krysího boha několik dalších. Jednou z jejich nemagických vlastností je, že velmi dobře snášejí hlodavce a zápach stok a jsou mimořádně odolní proti chorobám.

 

Proměna v krysu či potkana

magenergie: 6 magů

dosah: 0

rozsah: jen klerik

vyvolání: 1 kolo

trvání: 3 směny nebo do zrušení

Pomocí tohoto kouzla se klerici Krysího boha mohou změnit v obyčejnou či obří krysu, případně v potkana. Kdykoli během trvání se mohou proměnit bez vydání magů zpět; trvá jim to 1 kolo (ve kterém si ale nemohou počítat bonus za kouzlení). V této podobě mohou využívat všechny své zvláštní schopnosti, jejichž náležitosti fyzicky zvládnou.

 

Zakryj smrad stoky

magenergie: 1 mag za směnu

dosah: 0

rozsah: jen klerik

vyvolání: 2 kola

trvání: podle dodané magenergie

Kouzlo způsobí, že klerik přestane zapáchat stokou: užitečná věc, pokud se chce nepozorovaně vmísit mezi lidi poté, co stokou procházel. Vizuálně se ale nic nezmění, takže by si měl alespoň vyměnit oděv.


Publikování této verze: 18. 11. 2006 21:35

Sepsání: červenec 2003

Poslední celková revize: červenec 2003

Počet normostran (v přepočtu): 41,9

Počet slov: 12381

Umístění: http://www.david-zbiral.cz/krysidira.htm

← Dračí doupě