• Přeskočit na obsah

 • Jungova díla

  Jaffé, A. - Jung, C. G., Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga, Atlantis, Brno 1998. [Jungova duchovní (auto)biografie, některé kapitoly sepsal sám a celé dílo korigoval. Slovníček základních pojmů a další přílohy.]

  Jung, C. G., Aion. Researches into the Phenomenology of the Self, Princeton University Press, Princeton 21978. [334 s. Odborná literatura, duchovní literatura - psychologie - alchymické a gnostické symboly, bytostné Já. Ego, stín, syzygie (anima a animus), bytostné Já, Kristus jako symbol bytostného Já, symbol ryb, Nostradamus, gnostické symboly bytostného Já, struktura a dynamika bytostného Já. Označeno za druhé vydání, jehož je toto „fifth printing, with corrections“, což by spíš podle českých bibliografických zvyklostí znamenalo, že jde o 6. vydání. CJB.]

  Jung, C. G., Analytická psychologie. Její teorie a praxe, Academia, Praha 1993 (2. vyd.). [Zápis přednášek C. G. Junga o základech jeho koncepce včetně diskusí.]

  Jung, C. G., Člověk a duše, Academia, Praha 1995. [Přehledová publikace složená z citátů Junga, dobrá pro získání uceleného obrazu jungovské psychologie. Vybrané části Jungovy biografie.Slovníček základních pojmů.]

  Jung, C. G., Duše moderního člověka, Atlantis, Brno 1994. [Jungovy práce o různých tématech od psychologického pozadí druhé světové války po různé oblasti kultury.]

  Jung, C. G., Mandaly. Obrazy z nevědomí, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1998. [Psychologický výklad mandal, mandaly v nevědomém materiálu západního člověka, interpretovány jako symboly bytostného Já, archetypu celosti.]

  Jung, C. G., Tajemno na obzoru. O fenoménech UFO a mimozemských jevech, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1999. [Psychologický výklad fenoménu UFO jako symbolů sjednocení protikladů, směřování k bytostnému Já; UFO jako novodobý mýtus.]

  Jung, C. G., „The Tibetan Book of the Dead - Psychological Commentary“, in: The Tibetan Book of the Dead, Oxford University Press, London 1973. [Dosti obecný komentář, nevyčerpává problematiku, ale zajímavý.]

  Jung, C. G., Výbor z díla, sv. I. Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1996. [Různé práce z analytické psychologie, analýza snů, schizofrenie, část díla Psychologické typy.]

  Jung, C. G., Výbor z díla, sv. II. Archetypy a nevědomí, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1999. [Ústřední Jungovy výzkumy o kolektivním nevědomí, archetypech a synchronicitě; archetyp matky, archetyp dítěte...]

  Jung, C. G., Výbor z díla, sv. III. Osobnost a přenos, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1998. [Vztahy mezi vědomím a nevědomím, hluboká analýza archetypu animy. Přenos (projekce archetypu na psychoterapeuta, lékaře...).]

  Jung, C. G., Výbor z díla, sv. IV. Obraz člověka a obraz Boha, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2001. [508 s. + upoutávky. Odborná literatura - hlubinná psychologie. Základní Jungovy práce o náboženství vč. Odpovědi na Jóba.]

  Jung, C. G., Výbor z díla, sv. V. Snové symboly individuačního procesu, Nakladatelství Tomaše Janečka, Brno 1999. [Psychologické interpretace alchymických symbolů, sny a jejich koreláty v alchymických textech.]

  Jung, C. G., Výbor z díla, sv. VI. Představy spásy v alchymii, Nakladatelství Tomaše Janečka, Brno 2000. [Alchymická symbolika, souvislost Kamene filosofů a Krista...]

  Jung, C. G. - Wilhelm, R., Tajemství zlatého květu. Čínská kniha života, Vyšehrad, Praha 1997. [Těžko přístupný čínský text. Nejde o kritické vydání, chybí religionistické zasazení do celkového náboženského kontextu. Jungův psychologický komentář se zabývá některými základními momenty textu.]

  Kerényi. K. - Jung, C. G., Věda o mytologii, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1995. [Analýza postavy Panny a božského dítěte, především na příkladě řecké mytologie. Jungův psychologický komentář.]

  Jung - sekundární literatura

  Balmer, Heinrich H., Die Archetypentheorie von C.G. Jung, Berlin 1972. [MZK.]

  Jakobi, J., Psychologie C. G. Junga, Psychoanalytické nakladatelství, Praha 1993. [Originál: The psychology of C.G.Jung, London 1968; je v MZK.]

  Jungovi pokračovatelé

  Franz, M.-L. von, Mýtus a psychologie, Portál, Praha 1999. [Psychologický symbolismus mýtů o stvoření.]

  Franz, M.-L. von, Psychologický výklad pohádek, Portál, Praha 1998. [Interpretace pohádek ve světle jungovské psychologie.]

  Franz, M.-L. von, Sen a smrt, Portál, Praha 2000. [Psychologický výzkum snů umírajících.]

  Hillman, J., Sny a podsvětí, Portál, Praha 1999. [Symbolika snů, nové náhledy.]

  Kastová, V., Dynamika symbolů, Portál, Praha 2000. [Prakticky zaměřený výzkum symbolů, symboly v psychoterapii.]

  Kastová, V., Imaginace jako prostor setkání s nevědomím, Portál, Praha 1999. [Prakticky zaměřená publikace zabývající se Jungovou metodou aktivní imaginace.]

  Moore, T., Kniha o duši, Portál, Praha 1997. [Popularizující, ale kvalitní práce, otvírá nové pohledy. Dobré první seznámení s hlubinnou psychologií, důraz na psychologickou svépomoc.]

  Psyche et natura 1, 2000, č. 1. [Časopis zaměřený na jungovskou psychologii a výzkum propojení hmotného a duševního světa.]

  Starý, R., Potíže s hlubinnou psychologií, Prostor, Praha 1990. [Útlá publikace shrnující a rozšiřující některé objevy jungovské psychologie; interpretace psychických hnutí na individuální i kolektivní rovině.]