← Jazyky, slovníky

Vzorníky

Je vais vous demander de bien vouloir...

Směl bych vás prosím požádat, abyste laskavě... (blízká bud. pro vyjádření zdvořilosti)

s’enrouer

ochraptět

estimer q.

vážit si koho, ctít koho

à merveille

nádherně

âpre

drsný, hrubý, krutý, nevlídný, ostrý, trpký, urputný

avoir la gorge serrée

mít sevřené hrdlo

chargement m., charge f.

náklad (břemeno)

cargaison f.

náklad (lodní, letadla)

dépense f., frais m.

náklad (vydání, útrata)

tirage m.

náklad (výtisky)[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud si chcete psát poznámky raději tak, aby je slovník (pokud je tak stavěný) skutečně jako poznámky rozpoznal (např. Millennium je rozpoznává), bude se vám hodit spíše tato tabulka:

 

houx m.

cesmína

bot.

clayon m.

líska, ošatka; košár

agr.

domaine m.

doména

skutečně mužský rod!

fiston m.

synátor

fam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrn materiálů[1] Zde upozorňuji na něco, čeho jste si pravděpodobně všimli: několik posledních řádků je konstruováno poněkud jinak, protože jde o výpisky nikoli ze slovníku francouzsko-českého, nýbrž česko-francouzského. Nejlepší je se zřejmě u slov, která mají širší pole významů, v případě směru česko-cizojazyčného držet postupu užitého zde, tj. každou ze skupin (v knižním slovníku označených čísly 1.-10.) psát do samostatného řádku. Docílí se tak přehledného zobrazení vyhledaných výsledků. Pro jistotu ještě výslovně poznamenávám, že vůbec nevadí vypisovat do stejného souboru jak jednotky cizojazyčno-české, tak česko-cizojazyčné (a pak je také společně importovat), jen je potřeba v obou případech dodržet zásadu, že vlevo jsou vždy výrazy v cizím jazyce, vpravo v češtině. Není to samozřejmě dokonalé, protože databáze česko-cizojazyčná a cizojazyčno-česká by měla být správně v každém elektronickém slovníku oddělena (neboť hesla jsou různě konstruovaná), ale zatím to musí stačit, pokud chcete pracovat s Millenniem, které pracuje na bázi jednoduché inverze (narozdíl od Lingea Lexiconu).

← Jazyky, slovníky