Homepage

You are here: Bibliography of the Christian Middle Ages in Europe (bgstrv)

Bibliography of Ancient, Medieval, and Early Modern Christian Heresy, Inquisition, and Witchcraft (bgher)

Bibliography of the History of Christianity (bgkr)

Bibliography – History, Social Sciences, and Miscellaneous (bg)

Bibliography of the Christian Middle Ages in Europe

David Zbíral

Contents in brief (full contents below)

 

About

This bibliography began as a few pages of bibliographical notes in 2000. Despite its detailed structure, it remains very selective. Nevertheless, I believe it can provide at least first bibliographical hints and be of use to a wider audience.

Bibliographies

Bibliographie de civilisation médiévale. [Available in the e-resources of MU / Litterae ante portas / Brepolis.]

International Medieval Bibliography. [Available in the e-resources of MU / Litterae ante portas / Brepolis.]

International Directory of Medievalists. [Available in the e-resources of MU / Litterae ante portas / Brepolis.]

Dictionaries and encyclopedias / Slovníky a encyklopedie

Le Goff, Jacques – Schmitt, Jean-Claude (eds.), Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval, Paris: Fayard 1999. [Dílo bylo přeloženo do češtiny. Nejde o slovník ve vlastním smyslu slova: navzdory abecednímu řazení obsahuje jen několik rozsáhlých a velmi obecných studií/hesel (hereze apod.). KTF Wien, c. tit., 464-483 (stať „Hérésie“ od M. Zerner).]

Le Goff, Jacques – Schmitt, Jean-Claude (eds.), Encyklopedie středověku, Praha: Vyšehrad 22008. [936 p. A second Czech edition with updated Czech bibliography. h.]

Vauchez, André (ed.), Dictionnaire encyclopédique du Moyen Âge I-II, Cambridge: James Clarke – Paris: Le Cerf – Roma: Città nuova 1997. [1692 s. Větší formát (zhruba A4), váz. Podrobný, velmi dobře vypadající slovník se jmény autora hesla na konci hesel a se stručnými bibliografiemi u většiny hesel. Hesla obvykle mají půl až 1 sloupec. Obsahuje rejstřík. v.]

Atlases, maps / Atlasy, mapy

[Some atlases and maps of the ancient world are included as well since they are of quite some interest for medievalists as well.]

Online

Interactive, composed of layers

Digital Atlas of Roman and Medieval Civilization, <http://darmc.harvard.edu/icb/icb.do>, [24. 7. 2014]. [The DARMC „makes freely available on the internet the best available materials for a Geographic Information Systems (GIS) approach to mapping and spatial analysis of the Roman and medieval worlds“. Interactive map made with with ArcGIS and containing many layers and time data (but apparently no timeline allowing once own searches). Some advertised layers (bishoprics 1200 and many many others) are either unfinished or I have not found the way to use them.]

Regnum Francorum Online [online], <http://www.francia.ahlfeldt.se/>, [30. 12. 2015]. [There are many layers which can be displayed at the same time (but the attributes can only be displayed for the topmost layer – can be changed by the „move“ link). E.g., precipitation by months; elevation; soil; division of Frankish kingdoms in different periods; individual itineraries; origin of written sources; major early medieval events based on Wikipedia articles. Can also accomodate external KML layers. Allows display of found places on the Cassini map (but not as a base map) and other maps from Google Maps.]

Digital Atlas of the Roman Empire [online], <http://dare.ht.lu.se/>, [30. 12. 2015]. [This atlas shares some of the features with the Regnum Francorum Online, and they previously were part of the same website, but I have not really found out how to work so intelligently with the layers, it seems that they cannot be superposed but are used exclusively.]

Static

Medieval Sourcebook, <http://www.fordham.edu/halsall/sbookmap.asp> [online], [30. 12. 2015].

Shapefiles and projects

Ancient World Mapping Center [online], <http://awmc.unc.edu/wordpress/map-files/>, [30. 12. 2015].

Printed

Heussi, Peter – Mulert, Hermann, Atlas zur Kirchengeschichte: 66 Karten auf 12 Blättern, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 1905 (přetisk b.m.: Kessinger 2010). [Summary in bgkr. FF MU (DZ).]

Overviews / Přehledy

Medieval Europe / Středověká Evropa

Bartlett, Robert, The Making of Europe: Conquest, Colonization and Cultural Change, 950-1350, Princeton: Princeton University Press 1993. [Vzestup latinského křesťanství; aristokratická diaspora; vojenství a politická moc; obraz dobyvatele; svobodná vesnice; nová krajina; koloniální města a obchodníci; rasové vztahy na hranicích latinské Evropy – jazyk, právo, moc, krev; římská církev a křesťanský lid; poevropštění Evropy; politická sociologie Evropy po expanzi. Pozn. aparát (za textem), bg, rejstřík. h.]

Baschet, Jérôme, La civilisation féodale: De l’an mil à la colonisation de l’Amérique, Paris: Flammarion 22004. [565 p., softback. A fresh overview of the medieval civilisation in Europe since the Barbarian invasions (i.e., the author uses a definition of feudalism which is almost as broad as the Marxist one). Genesis of the Christian society in the early Middle Ages; the feudal order; Church, the dominant institution of feudalism; from medieval Europe to colonial America; time in medieval society; space in medieval society; the logic of salvation; bodies and souls – the person and the Christian society; kinship; expansion of images; conclusion. No footnotes – it is an overview, almost a textbook, but an in-depth one. Commented bibliography, index. FF MU (DZ), s.]

Brooke, Christopher, Evropa středověku v letech 962-1154, (Dějiny Evropy), přel. Matěj Brabec – Ladislav Dlabal – Jindřich Manďák, Praha: Vyšehrad 2006. [480 p., hardback. Czech translation of Europe in the Central Middle Ages 962-1154 (London: Longman 32003). Introduction; sources; formation of Europe; economic conditions; society; women; marriage; cities; travel; reign; Empire; French Kingdom; Britain; Norsemen; crusades; monasticism and papal reform; papal conflicts; new religious orders; scholls and education; popular religion; epilogue. h.]

Cipolla, Carlo M., Before the Industrial Revolution: European Society and Economy, 1000-1700, New York: Norton 1980.

Davis, R. H. C., A History of Medieval Europe: From Constantine to Saint Louis, Harlow: Pearson 32006 (1. vyd. 1957). [Již 3. vyd., aktualizoval R. I. Moore a Joanna Huntington. Na rychlý pohled vypadá dobře, jako standardní, kvalitní přehled. FF MU (DZ), s.]

Grabner-Haider, Anton – Maier, Johann – Prenner, Karl, Kulturgeschichte des späten Mittelalters: Von 1200 bis 1500 n.Chr., Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht [2012]. [297 s., váz. c2012. Přehledová práce o kulturních dějinách Evropy ve 13.-15. stol., v samostatných kapitolách zpracována Maierem a Prennerem kultura židovská a islámská (ne ani jen v Evropě, nýbrž i např. v Indii, což spolu se samostatným zpracováním posiluje dojem zadání, „aby tam byli také Židé a muslimové“, spíš než snahu o uchopení kulturních dějin z většího nadhledu). Přinejmenším na zběžný pohled působí jako klasický přehled spíš než na to, že by si autor vybíral ke zpracování výrazně jiná témata a podával je novým způsobem. Tj. publikace do kulturních dějin sice spadá, ale nelze od ní čekat žádnou historickou antropologii Evropy pozdního středověku. Život a sociální dynamika; vývoj politického panování; náboženské světy; panství kleriků; učení filosofů; rozvoj kultury; byzantský svět; pronásledování kacířů a čarodějnic; literatura a poezie. Pozn. aparát, doporučená četba. KTF Wien, v.]

Hay, Denys, Evropa pozdního středověku 1300-1500, (Dějiny Evropy), přel. Kateřina Brabcová – Jindřich Manďák, Praha: Vyšehrad 2010. [416 s. First ed. 1966, new ed. 1989. h.]

Matthew, Donald, Atlas of Medieval Europe, New York – Oxford: Facts On File 1989 (1. vyd. Oxford: Equinox 1983). [240 s., váz., velký formát, křídový papír. Obrazové dějiny středověké Evropy. Nejde jen o atlas – mapu obsahuje tak každá 5. strana. Jinak obsahuje pěkné obrazové přílohy a text (asi 1:1 s obrázky). Mapy jsou zřetelné, hezky udělané. Soupis obrázků; rejstřík míst v mapách; obecný rejstřík. Neobsahuje pozn. aparát. ETF Wien, v.]

Merlo, Grado Giovanni, Basso Medioevo, b.m.: UTET 2010. [x, 261 s. Učebnice o vrcholném a pozdním středověku. Dynamismus evropského Západu; komuny, města; od fragmentace moci k soustředění sil; síla a slabost měst. Bibliografie, rejstřík. FF MU (DZ), s.]

Mundy, John Hine, Evropa vrcholného středověku, 1150-1300, (Dějiny Evropy), přel. Kateřina Novotná et al., Praha: Vyšehrad 2008. [448 s., váz. Kvalitní přehledová práce. Stručnější poznámky, doporučená literatura. h.]

Tabacco, Giovanni – Merlo, Grado Giovanni, Medioevo, V-XV secolo, Bologna: Il mulino 1983. [665 s. Obsáhlý a velmi užitečný přehled. Východ a Západ v genezi středověku; utváření latinsko-germánského Západu; konfrontace franckého a byzantského impéria s islámem; pokarolínská doba; komuální hnutí a komunální instituce; problém moci; aj. Symbolický poznámkový aparát, bibliografie (615-646), rejstřík. BNF, v.]

Medieval Christianity / Středověké křesťanství

Bossy, John, Křesťanství na Západě 1400-1700, přel. Lucie Johnová, Praha: Karolinum 2008. [234 s., brož., 200 Kč. Angl. orig. Christianity in the West (1985, psána od r. 1976). Přehledová kniha, osvěžená ale často neotřelými a původními pohledy. Hlavním teoretickým problémem je vysvětlení rozpadu tradičního křesťanství na sklonku středověku a počátku novověku. Hledá vlivy, které podkopávaly tradiční rituály, nauky a instituce, zároveň ale zdůrazňuje kontinuitu a kořeny novověkého křesťanství, včetně reformace, v křesťanství pozdně středověkém (např. 174). Odmítá, že k reálné christianizaci došlo až v 16. stol. (11), že je reformace pokrokovým hnutím vedoucím k ozdravení církve i že anglické katolictví bylo v 16.-17. století v úpadku („O autorovi“, 211-212). Někdy navazuje na Webera (zejm. v pojednání o odosobnění dobročinnosti, viz 186-187). Kniha je rozdělena na 2 části: tradiční křesťanství a proměna křesťanství. Kristus, Marie a světci; příbuzenstvo (křest, sňatek, smrt); hřích a pokání; společenský zázrak (bratrstva, společenství, vykoupení); nepřátelé lidského rodu (muslimové, židé, čarodějnice, kacíři, conversos); Otec, Slovo a Duch; instituce křesťanského náboženství; migrace svatosti (stát, hudba, slova). h.]

Briggs, Charles F., The Body Broken: Medieval Europe, 1300-1520, London – New York: Routledge 2011. [xi, 350 s., váz. i brož. Přehledová práce o společnosti a religiozitě.]

Brown, Peter, The Rise of Western Christendom: Triumph and Diversity, A.D. 200-1000, Oxford – Malden: Blackwell 22003. [x, 625 s. Brilantní přehledová práce. Impérium 200-500 (kř. a říše, křesťanské časy, svatí, hranice: Noricum, Irsko, Francia); různá dědictví 500-600 (Caesarius z Arles, Řehoř z Toursu, Řehoř Veliký); konec starověkého křesťanství 600-750 (mnišství, vědení, Kolumbán, kř. v Asii a vzestup islámu, Irsko, Sasové, mikrokřesťanství); nové křesťanství 750-1000 (byzantský ikonoklasmus, Frísko a Německo, Karel Veliký, severní křesťanství). Poznámkový aparát (za textem), bibliografie, rejstřík. FF MU, s.]

Chiffoleau, Jacques, La religion flamboyante: France (1320-1520), [Paris:] Points 22011. [First edition in Le Goff – Rémond (eds.), Histoire de la France religieuse II. Place of the second ed. according to BNF catalogue. An overview of religion in France, 1320-1520. Ruin and desolation?; force of the clergy; benefices; papacy of Avignon and schism; the state sacralized; parish „banalities“; communities; outer rituals; rituals of speech; private rituals and devotion; changes in eucharistic sacrifice; multiplications; death; changes of the other world; God near and far. Bibliography classified by chapters of the book, with a dense update for 1988-2010. h.]

Dunn, Marilyn, Belief and Religion in Barbarian Europe c. 350-700, : Bloomsbury 2014.

Evans, G. R., The Church in the Early Middle Ages, (The I. B. Tauris History of the Christian Church), London – New York: I. B. Tauris 2007. [xxiv, 202 s., váz. Stručnější, hlavně ale o dost hůř vypadající přehled než Cambridge Hist. of Chr. III. Odborně nesituovaný, všeobecný, zakotvený v koncepci církevních dějin (spíše než dějin křesťanství). Předmluva k souboru (v) deklaruje velmi křesťanským jazykem značně nepřesvědčivé cíle, proč nový přehled sepsat; to by nebylo nutně na škodu a jistě může posloužit jako historický přehled. Spíše bych ale po tomto přehledu nesáhl, ostatně Evanse znám jako autora vícera takovýchto stručných přehledů, které nejsou úplně nepřijatelné, ale celkově víceméně k ničemu. Celkem zajímavá je kap. „The Church Defines the Outsider“ (19-41), ač kdekoli jsem se začetl, jsou mi údaje víceméně známé. Občas se mi zdá, že věty nedávají smysl, chybí slovo (špatná korektura? např. 40). Stručný pozn. aparát (163-181), bibliografie, rejstřík. ETF Wien, v.]

Ficker, Gerhard, Das ausgehende Mittelalter und sein Verhältnis zur Reformation, Leipzig: Johann Ambrosius Barth 1903. [p.]

Kadlec, J., Dějiny katolické církve II: Církevní středověk, Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci 31993.

Logan, F. Donald, A History of the Church in the Middle Ages, London – New York: Routledge 2002. [Užitečná přehledová práce o západním křesťanství, bez poznámek pod čarou. Provedeno několik srovnávacích sond Logan-Lynch-Ferguson (Church History); Logan většinou vidí věci problémověji, jeho podání je mírně méně klasické, ovšem hůře sledovatelné, a v něčem je výběrovější (např. neobsahuje celkové zpracování inkvizice, jen v souvislosti s katary 209-210). Ferguson je vhodně učebnicový, ale zase trochu mělký a možná ideově ještě situovanější (nejednota církve kvůli herezi pod kap. o znameních úpadku apod.). Pro bakalářský přehledový kurz je z nich asi vhodnější Lynch. Doporučená četba za jednotlivými kapitolami. Církev v antickém období; počátek středověku: Frankové, Španělsko, Irové; Justinián, Lombardi, islám; Řehoř Veliký a Bonifác; církev, Karlovci a vikingové; církev ve zmatku, 850-1050 dle papežů; reforma, Východ, křížové výpravy; 12. století; tři profily 12. stol. – Abélard, Tomáš Becket, Hildegarda z Bingenu; věk Inocence III.; disent a mendikanti; univerzity a katedrály; pozdní 13. stol.; smrt a očistec; avignonské zajetí a co bylo pak; velké schizma; 15. století. FF MU, s.]

Lynch, Joseph H., The Medieval Church: A Brief History, London – New York: Longman 1992. [xiv, 385 s., brož. Velmi dobře vypadající, chronologicky pojatý, klasicky členěný a zaměřený přehled. Někde selhává (např. jako o jedné z možností hovoří o mimokřesťanskosti katarů a o užívání křesťanského jazyka jen jako pozlátka, s. 222), ale jistě méně než Franzen. Pozn. aparát, doporučená četba, rejstřík. Mapy. FF MU (DZ), s.]

Morghen, Raffaello, Medioevo cristiano, Bari: Laterza 31991 (first ed. Bari: Laterza 1951). [400 s. Third ed. in this series, previously in other series by Laterza; according to p. 2 in the 1993 edition, this could be the fifth edition overall, but a 1958 edition not mentioned here is in the Library of Congress (marked as second ed. in its catalogue), and 1965 and 1972 editions are in the BNCR. Therefore, it is hard to determine the ed., but I will mark it as the third (it is third in the series). Artifoni cites the 1964 ed. as the fourth. ISBN 8842024856. c.]

Noble, Thomas F. X. – Smith, Julia M. H. (eds.), The Cambridge History of Christianity III: Early Medieval Christianities c. 600-c. 1100, Cambridge: Cambridge University Press 2008. [xxx, 846 s., váz. velká přehledová práce. Úvod (Peter Brown); pozdně římská křesťanství; vzestup byzantské ortodoxie; východní křesťanství od perské k turecké invazi; křesťanství a keltské národy; germánská křesťanství; slovanská křesťanství; křesťané a Židé; středozemní hranice – křesťanství a islám; křesťané pod muslimskou nadvládou; latinští a řečtí křesťané; severní hranice – kř. a pohané; církev jako instituce; asketismus a jeho instituce; zákon a jeho aplikace; problémy vlastnictví; ideje a aplikace reformy; kostely/církve v krajině (D. Iogna-Prat); zrození a smrt; opatření proti hříchu, pokání; nemoc a léčení; gender a tělo; oběť, dary a modlitby; liturgie jako performace; vidění Boha (A. Boureau); ortodoxie a odchylka; výklad Bible (G. Lobrichon). ETF Wien, v.; FF MU (DZ).]

Rapp, Francis, Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 1996. [344 s. Odborná literatura – religionistika, středověk, církevní dějiny. Z fr. originálu L’Église et la vie religieuse en Occident à la fin du Moyen Âge přel. Stanislava Káňová. Avignonské papežství, schizma a konciliarismus, obnovená moc papeže. Nauka, náboženská výchova, zbožnost. Latinská církev ve světě, misie, vztah k islámu. Hereze. Reforma, mystici. Jednota a diverzita, profánní a sakrální, elity a masy, nominalismus, Jan Hus, husitství. Přehledně členěná a cenná publikace o pozdním středověku, byť asi ke každé části je možno mít jisté výhrady. Obsahuje přehlednou bibliografii (slovníky, národní historie, řízení církve, církevní instituce, doba avignonského papežství a schizmatu, ekleziologie, církev a stát, teologie, křížové výpravy a misie, univerzity, humanismus, náboženská výchova a pastorace, hereze, reforma, spiritualita). Slovníček. ISBN 80-85959-15-1.]

Rubin, Miri – Simons, Walter (eds.), The Cambridge History of Christianity IV: Christianity in Western Europe c. 1100-c. 1500, Cambridge: Cambridge University Press 2009. [xxii, 577 s. Není to pokus o vyčerpávající, nýbrž selektivní přehled – to, co je v historiografii považováno za zásadní. Zaměřen na západní Evropu (např. tu není vůbec zpracování husitů, kdežto viklefisté a lollardi mají celou kapitolu). Je badatelsky „situovaná“, ale velmi zajímavě. Rozhodně vypadá jako skvělý úvod do západního křesťanství. Úvod; klerická čistota a znovuuspořádaný svět; biskupové Říma, 1100-1300; náboženská chudoba a hledání dokonalosti (B. M. Kienzle); mnišské a řeholní řády; teologický rámec; právo; materiální podpora – farnosti; materiální podpora – řády; slovo a jeho šíření; křesťané a židé; křesťané a islám; křesťané a kacíři (P. Biller, 170-186); ženy a muži; nebe, peklo a očistec; svátostný život; náboženské zvukové krajiny – liturgie a hudba; obrazy a jejich užií; Marie; mystika a transcendence; na okraji náboženského života – poustevníci, kajícníci, terciáři, bekyně (Simons); svatí a poutě (A. Vauchez); křížová výprava a dobývání; represe a moc (J. H. Arnold); víra a intelektuálové; čtení, psaní a příklad – devotio moderna; démoni a křesťanské společenství (A. Boureau); viklefismus a lollardství; observantská reforma v řeholních řádech; veřejná čistita a disciplína – státy a náboženská obnova; bible v 15. stol. ETF Wien, v.; FF MU (DZ).]

Russell, Jeffrey Burton – Lumsden, Douglas W., A History of Medieval Christianity: Prophecy and Order, New York et al.: Peter Lang [22003]. [viii, 205 s., brož. Rok vyd., neuveden, c. 2000, 2003, takže toto je asi 2. vyd. Velmi stručný přehled dějin středověkého křesťanství. Min. na první pohled se dost snaží o jednoznačné podání nejednoznačných dějů, což ani v práci tohoto rozsahu zřejmě nebylo nutné; na první otevření to vypadá jako na jeden z užitečných, použitelných, ale rozhodně ne nejlepších přehledů. Z řádu, resp. dialektiky řádu a proroctví, činí klíčové slovo práce. Herezi zpracovává jen stručně a povrchně (ostatně jako víceméně všechno ostatní). Spíše se zaměřuje na dějiny církve než na vývoj praktik laiků apod. Proroctví a řád; prvotní křesťanství; mír církve; mysl církve, 300-700; formování středověkého řádu, 700-900; křesťanství a společnost, 700-1050; reforma; revoluce; prorocký duch; ofenzíva papežství; scholastický řád; křesťanství na podzim středověku. Bg, rejstřík, neobsahuje poznámky pod čarou. ETF Wien, v.]

Tanner, Norman, The Church in the Later Middle Ages, (The I. B. Tauris History of the Christian Church), London – New York: I. B. Tauris 2008. [xxiv, 198 s., váz. Navazuje na Evansův svazek. Bg, rejstřík (neobsahuje pozn. aparát). ETF Wien, v.]

Thomson, John A. F., The Western Church in the Middle Ages, London: Hodder Arnold 1998. [x, 293 s., brož. Přehled dějin středověkého západního křesťanství určený studentům (vii). Psán poněkud v perspektivě církevních dějin (jak napovídá i název), ale je někde zcela jinde než např. A. Franzen. Zpracování hereze je klasické, lambertovské. Šíření a upevňování křesťanství; idea svatosti; vzestup papežství; církev v lokálnu; víra a kult; gregoriánská reforma; řeholní ideály v proměňujícím se světě; hereze a ortodoxie; logika, teologie a právo; autorita a vládnutí; od vítězství k zajetí; schizma a koncily; intelektuální a teologické spory; zbožnost – ortodoxní a heretická; věk konkordátů; církev v raném 16. stol. Minimalistický poznámkový aparát, bg, rejstřík. ETF Wien, v.]

Cultural history of medieval Europe / Kulturní dějiny Evropy

Duby, Georges, L’Europe au Moyen Âge, Flammarion, b.m. 1992. [Rok 1000, hledání Boha, Bůh jako světlo, Katedrála, město, škola, království, národní odpor, 14. stol., štěstí, smrt. Relativně samostatné studie (v některých případech spíše eseje) na tato témata doplněná fr. překlady vybraných pramenů, z nichž autor vycházel. Zajímavá a přínosná kniha. Sídlo nakladatelství dohledat. FF MU.]

Kol., Église et culture en France méridonale, (Cahiers de Fanjeaux 35), Toulouse: Privat 2000. [558 s. Jan XXII., univerzita, síť žebravých řádů, trubadúři, mnišské knihovny, výuka práva.]

Le Goff, Jacques, Kultura středověké Evropy, Praha: Odeon 1991. [750 s. Odborná literatura – politické dějiny, kulturní dějiny – středověk. Mapky, chronologické tabulky, slovník jmen a pojmů, výběrová bibliografie, mimořádně obsáhlá obrazová dokumentace (s. 511-720). Velice přínosná kniha, ač není zcela soustavná a jednotlivým obdobím nevěnuje stejnou pozornost. Členěná na část o historickém pozadí a o vlastních kulturních dějinách středověku.]

Le Goff, Jacques, Pour un autre Moyen Âge. Temps, travail et culture en Occident : 18 essais, Gallimard, [Paris] 1991. [422 s. Odborná literatura – historie – středověk. Poznámkový aparát, bibliografie. Eseje věnované času, práci, „trojdílné“ společnosti, povoleným a zakázaným řemeslům, vesničanům v lit. raného střv., univerzitám, učené a lidové kultuře, merovejským folklórním tradicím, Indickému oceánu v imaginaci Západu, snům (na tuto stať navazuje důkladnější studie ve Středověké imaginaci), Meluzíně, rituálu vasalství atd. FF MU.]

Manteuffel, Tadeusz, Kultura Europy średniowiecznej, Warszawa: Wiedza Powszechna 1974. [382 p., smaller format. An collection of essays on medieval European culture. Formation of medieval society in western Europe; new members – Slavs; village and town; ideology of voluntary poverty (202-329; collections of smaller essays, most of them previously published: „Papiestwo i cystersi ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w Polsce na przełomie XII i XIII w.“; „Zakony Kościola katolickiego do połowy XIV. w.“; „Początky zakonu cysterskiego i jego stosunek do papiestwa“, „Ludowy odłam stronnictwa reformy kościelnej w XI w.“; „Apostoł ubóstwa: Arnold z Brescii“; „Biedaczyna z Asyżu“; „Herezje średniowieczne“, a not so substantial contribution; „Joachim z Fiore – średniowieczny wizjoner“; „O magii słowa pisanego“); science and belief in medieval Poland; at the threshold of a new era (incl.: crisis of medieval culture). BJ, v.]

Smith, Julia M. H., Europe after Rome: A New Cultural History 500-1000, Oxford: Oxford University Press 2005. [Zaměřeno na kulturní dějiny a každodenní život. NKČR (VV, sign. SSV 930.8(4) SMI).]

Spunar, Pavel, Kultura českého středověku, Praha: Odeon 1987. [560 s. Odborná literatura – kulturní historie – český středověk. Architektura, malířství, písemnictví. Neopomíjí celkovou atmosféru společnosti, vztah k umění, estetiku jednotlivých období atd. Krásná kniha s mimořádně bohatou obrazovou dokumentací. I po jazykové stránce velmi bohaté dílo. Chronologické tabulky, bibliografická poznámka, rejstříky, seznam vyobrazení. Neobsahuje poznámkový aparát.]

Spunar, Pavel a kol., Kultura středověku, Praha: Academia 21995. [227 s. Odborná literatura – kulturní historie – středověk. Druhé, pozměněné a doplněné vydání (1. vyd. 1972). Bibliografie. Kvalitní příspěvky o hmotné kultuře středověku, řeholních řádech, středověké herezi, knihovnách a školství, právní vědě, literatuře a dějepisectví, národních literaturách, výtvarném umění a středověké hudbě. Nemá poznámkový aparát. Autorství: titulní strana výslovně udává a kol., ne ed. To se zde respektuje.]

Proceedings and collections of articles – miscellaneous

Medieval Europe

Althoff, Gerd – Geuenich, Dieter – Oexle, Otto Gerhard – Wollasch, Joachim (eds.), Person und Gemeinschaft im Mittelalter: Karl Schmid zum fünfundsechzigsten Geburtstag, Sigmaringen: Jan Thorbecke 1988. [xviii, 651 s., váz. Široce koncipovaný medievistický sborník ěmeckých příspěvků, netýká se vztahu osobnosti a společnosti, tím méně pojetí osobnosti. Frankové a Alemani a jejich zákoníky; dům a ekonomika v raném středověku; Řím, Byzanc a Frankové v 8. stol.; apostaze jáhna Boda a židovství Chazarů; datace Liber tramitis z Farfy; clunyjská nekrologia; Theodorich z Verdun; císař Jindřich IV. – povaha; představy o smrti v Sankt Gallen; atd. atd. KTF Wien, v.]

Haskins, Charles Homer, Studies in Mediaeval Culture, Oxford: Clarendon Press 1929. [295 s., váz. Výbor z Haskinsova díla, tři studie jsou dříve nepublikované. Život střv. studentů podle jejich děl; pařížská univerzita v kázáních z 13. stol.; učebnice; latinská literatura věnovaná sportu; latinská literatura za Fridricha II.; Alchemy připisovaná Michaelu Scotovi; kontakty s Byzancí; Artes dictandi v Itálii; Robert Bulhar; hereze Echarda Pekaře z Remeše; Lea a Gross, dva američtí medievisté. Poznámky pod čarou, rejstřík. BNF, ÖNB, c. tit., obsah, 92-105, 192-255.]

Linehan, Peter – Nelson, Janet L., The Medieval World, London – New York: Routledge 2001. [xx, 745 s., brož., váz. Velmi zajímavý sborník. 4 části: Identity – my a jiní; víry, sociální hodnoty a symbolický řád; moc a mocenské struktury; elity, organizace a skupiny. Příspěvky: dvory na Východě a Západě; španělská hranice; muslimové v křesťanské Iberii, 1000-1526; kolik středověkých Evrop? Uherští pohané a regionální diverzita křesťanství; křesťané, barbaři a monstra – Evropské objevení světa za islámem; středověký hermetismus; co křížové výpravy znamenaly pro Evropu; křížové výpravy a pronásledování židů; středověk v kině. Politické rituály a politická imaginace na středověkém Západě ve 4.-11. stol.; moderní mytologie středověkého rytířství; pokání a lid, 800-1000; genderové vyjednávání ve vrcholném středověku ve Francii; symbolismus a středověké náboženské myšlení (d’Avray); sexualita ve středověku; hřích, zločin a radosti těla; možnosti zahlédnout středověkou herezi; mrtvola; Ukřižování a cenzura umění kolem 1300. Prostor, kultura a království raně středověké Evropy; vnější pohled – Británie aj. v irské literatuře; mocné ženy; vnímání raně středověké městské krajiny; politika shromáždění v západní Evropě 8.-12. stol.; italské městské státy a jejich dědictví; Timbuktu a Evropa – obchod, města a islám ve „středověké“ západní Africe; středověké právo; panovníci a justice, 1200-1500; plenitudo potestatis; pozdně římští právníci a raně středověká církev; středověké mnišství; aspekty raně středověké rolnické ekonomiky; privilegium ve 12.-14. stol. aneb výjimka potvrzuje pravidlo; co znamenala renesance 12. stol.?; anglická farnost a její klérus ve 13. stol.; každodenní život a elity; 1500. Wien, c. 308-341, h.]

Mordek, Hubert (ed.), Papsttum, Kirche und Recht im Mittelalter: Festschrift für Horst Fuhrmann zum 65. Geburtstag, Tübingen: Max Niemeyer 1991. [viii, 420 s., váz. Sborník německých studií. Kristův uražený majestát, od Quisquis r. 397 po Vergentis in senium (Kolmer, c.); Kréta, Řím a Laon – 4 dopisy papeže Vitaliána 668; sesazování biskupů v pozdně merovejské době; právo právo biskupského svěcení ve východofrancké říši 8.-13. stol.; inteligentní písaři; mohučský vliv na synody 10. stol.; křižácká encyklika – Sergius IV.; Petr Damián – ordo a očekávání spásy; role laiků a nižších kleriků v boji o investituru; smysl pro rodinu a politika u Přemyslovců; recepce merovejských koncilních kánonů v Decretum Gratiani; právní argumentace v dopisech Wibald von Stablo; magister Vivianus, kardinál Alexandra III.; kacíři jako služebníci ďábla (Patschovsky, c.); malefiky nenazývat kacířkami – Heinrich Kramer (Segl, c.). Odkaz Brunn, Lambert aj. BL, Wien?; c. tit., obsah, 1-13, 174-187, 317-335, 368-383.]

Mundy, John H. – Emery, Richard W. – Nelson, Benjamin N. (eds.), Essays in Medieval Life and Thought Presented in Honor of Austin Patterson Evans, New York: Columbia University Press 1955. [Wien, c. tit., obsah, 2-31, 58-69; FF MU (DZ), s.]

Pryce, Huw – Watts, John (eds.), Power and Identity in the Middle Ages, Oxford – New York: Oxford University Press 2007. [xii, 283 s., váz., 75 €. Sborník (Festschrift) věnovaný moci a identitě; zaměřeno na vrcholný a pozdní středověk a na Anglii, Irsko a Wales. Obecněji zajímavý je Bartlett (mindscape) a k SKR velští panovníci a proměna Evropy. Úvod; sekulární moc a autorita; mentální a fyzická geografie (R. Bartlett); velští panovníci a proměna Evropy 1100-1282; Beda a nevyvolená rasa; raný středověk a španělská identita; normanizace anglických útočníků na Irsko; panování a společnost v Clydesdale 12. stol.; panování a svobody v Irsku a Walesu 1170-1360; právníci a velšské zákony; panování na britských ostrovech; Cadzand; pohostinnost Velšanů – komparace; Cheschire a Wales; přechod hranic anglické říše v 15. stol.; identita a mravnost – moc a politika za Války růží; veřejnost či plebs – proměny významu „commons“, 1381-1549. BL, v.]

Studi sul medioevo cristiano offerti a Raffaello Morghen I, Roma: Istituto storico italiano per il Medio Evo 1974. [1122 s. (s 2. svazkem). Předmluva; bibliografie Raffaello Morghen; sv. Benedikt a nová kritická edice Řehole; formy osobní vlády v italských komunách v 11.-12. stol.; správa provincií v prvních staletích fraktiškánů; odvolání Karla z Anjou proti Manfredimu; chronologie Tedaldo z Canossy; církev Neapole během ikonoklastické krize – Vat. lat. 5007; Pavie a klášter sv. Marie a jeho mozaika; raně středověké adaptace Moralia in Iob; „křesťanský“ středověk a sociologie náboženství; veronská rodina advokátů v 11.-13.; anonymní letopisy Sieny; Gisulfo II. ze Salerna; aritmetická díla Gerberta z Aurillacu; Ugo Maumouzet; Venturino z Bergama; Malleus maleficarum a De pytonicis mulieribus – dva způsoby chápání čarodějnictví koncem 15. stol.; italští židé v renesanci – Clemenza di Vitale z Pisy; středověké vázy z Florencie; dějiny albigenské víry ve 14. stol. – čtyři dokumenty carcassonské inkvizice; De gestis Pauli secundi; Andrea Biglia o nesmrtelnosti duše. FF MU (DZ), s.]

Studi sul medioevo cristiano offerti a Raffaello Morghen II, Roma: Istituto storico italiano per il Medio Evo 1974. [Giovanni di Pagolo Morelli a otázka rodiny; reforma církve v 11. stol. a původ kolegia kardinálů; Onorato III. Caetani; turecká administrativní a vojenská organizace ve Strategicon adversum Turcos; libertas ecclesiae a homagium ve sporu komuny Foligno a kláštera Sassovivo ve 13. a 14. stol.; historiografie v Janově koncem 15. stol.; Neapol na počátku aragonské monarchie; Castruccio Castracani; hereze v městě Siena ve 13.-14. stol.; sv. Antonín a ekonomie spásy; ekonomicko-sociální krize v Corneto v 2. pol. 14. stol.; Filip Sličný a jeho mýtus; vztahy papežství, Capua a Neapole během pontifikátů Řehoř VII. a Urban II.; milovat vlast víc než duši; proroctví a astrologie v textu od Annio da Viterbo; úvahy o chudobě v 11. stol. FF MU (DZ), s.]

Medieval Christianity

Berman, Constance Hoffman (ed.), Medieval Religion: New Approaches, New York – London: Routledge 2005. [xxiv, 422 s., brož. Nepříliš sourodý soubor studií na téma středověkého křesťanství, často od velkých klasiků. Ježíš jako matka a opat jako matka (C. W. Bynum); křižáctví jako akt lásky (J. Riley-Smith); řády společnosti v 11.-12. století (G. Constable); Canossa a odgenderování veřejného muže (J. A· McNamara); knězova žena (D. Elliott); sekulární klérus a náboženský život – Verona v reformních dobách; pohled kardinálů na papežství, 1150-1300; existovaly ve 12. stol. cisterciačky? (zpochybňuje tradiční pohled, že před koncem 12. stol. nebyly, jako cisterciáckou zakladatelskou legendu a špatnou práci historiků s podjatými prameny); Marie Magdalská a kontemplativní život; slyšení je věření – architektura klarisek, 1213-1340 (272-289; zabývá se klauzurou klarisek a uzpůsobením jejich kostelů a oddělením od oltáře; originalita studie je ve zdůraznění dopadu na spiritualitu klarisek); Zevrubné pozn. za texty, rejstřík. ETF Wien, v.]

Kras, Paweł – Januszek, Agnieszka – Nalewajek, Aagnieszka – Polak, Wojciech (eds.), Ecclesia – cultura – potestas: Studia z dziejów kultury i społeczeństwa [I], Kraków: Societas Vistulana 2006. [832 p., hardback. Collection of articles in Polish (majority), German, English. Vol. II (containing only articles on 19th-20th century) published as a thematic issue of Roczniki Humanistyczne 53/2, 2006. Bibliography of Urszula Borkowska OSU and a list of supervised theses. Some of the articles: St. Paul’s church in Sandomierz (pl.); motivations of duties in Polish episcopal documents (pl.); different articles on Church administration; Jan Długosz; Arnošt z Pardubic; J. Kłoczowski, Jacques le Goff and his religious history (pl.); peregrationes maiores of the rulers; thronus caelestis in Latin legends of St. Wenceslas (sv. Václav); Innocent III’s coronation of Otto IV (B. Bolton, en); public penance of heretics in Languedoc (P. Kras, pl); religiosity of the Czech lands in the second half of the 14th century (pl); S. Bylina, images of picardi, pikharti (pl); Jagiellonians (different articles, mostly pl); intervention of God in history – three examples from 11th-12th century (pl); God and the saints in Polish medieval historiography (de); „violent death“ of medieval charters (en); Carthusians and the Wicclifite bible (A. Hudson); ars computandi in Gniezdno in the 16th century (pl); autobiography of Leonora López de Córdoba; master of the Altar in Gościszowice; Vincenco Foppa. BJ, v., c. 329-341, 361-366, 597-603, 699-709, 731-742.]

Historiography and state of research / Historiografie a stav bádání

Overviews of historiography, review articles / Přehledy historiografie, přehledové články

Arnold, John H., „Ecclesiastical History to Lived Religion“, in: id., Belief and Unbelief in Medieval Europe, London: Hodder Arnold 2005, 7-15. [h.]

Van Engen, John, „The Christian Middle Ages as an Historiographical Problem“, The American Historical Review 91/3, 1986, 519-552. [Summary here. p., l.]

Reformation historiography of the Middle Ages / Reformační historiografie středověku

Parish, Helen L., Monks, Miracles and Magic: Reformation Representations of the Medieval Church, New York: Routledge 2005.

Romantism, romantistic historiography

Le Goff, Jacques, „Středověk podle Micheleta“, in: Jacques Le Goff, Za jiný středověk: Čas, práce a kultura na středověkém Západě, (Historické myšlení 21), Praha: Argo 2005, 21-46. [h.]

Modern scholarship – miscellaneous

Šmahel, František – Novotný, Robert – Soukup, Pavel (eds.), Tschechische Mittelalterforschung 1990-2002, Praha: Filosofia 2003.

Hledíková, Zdeňka, „Die böhmische Kirchengeschichte des Mittelalters nach 1945“, in:František Šmahel – Robert Novotný – Pavel Soukup (eds.), Tschechische Mittelalterforschung 1990-2002, Praha: Filosofia 2003, 97-124.

Theory and method / Teorie a metodologie

Miscellaneous / Různé

Biddick, Kathleen, The Shock of Medievalism, Durham – London: Duke University Press 1998. [316 s. Novátorské a velmi zvláštní eseje věnované medievistické metodologii. William Stubbs a jeho odmítaný odkaz, melancholická tónina v historiografii středověku jako reakce na disciplinární krizi 20. stol., zejm. dekolonizaci, medievalismus a orientalismus. „Středověcí vesničané“, sny o středověku, ďáblovo anální oko – inkviziční optika a etnografická autorita, gender, těla a hranice (o feministické historiografii), humanistická historie a výzva virtuálna a kyberprostoru, umělá inteligence. Poznámky za textem, bibliografie, rejstřík. FF MU (DZ), s.]

Ginzburg, Carlo, Clues, Myths, and the Historical Method, Baltimore: The Johns Hopkins University Press 1992. [XIX, 231 s. Překlad italského originálu Miti, emblemi, spie, Torino: Einaudi 1986 s dodatkem – inkvizitor jako antropolog. Soubor esejů či studií (z většiny skutečně podnětné eseje než velmi zaměřené studie). Čarodějnictví – poznámky o procesu v Modeně 1519 (22 kauz – náhlý nárůst asi daný přítomností Fra Bartolomeo z Pisy, asi totožného s Fra Bartolomeo Spina, autora Quaestio de strigibus, reprodukce procesů); Od Abyho Warburga k E. H. Gombrichovi – problém metody (esej o několika osobnostech „prehistorie“ historické antropologie se zaměřením na renesanční kulturu a kulturu raného novověku: Aby Warburg, Fritz Saxl, Giovanni Gentile, E. Gombrich), kategorie vysokého a nízkého – téma zakázaného vědění v 16. a 17. stol. (základní teze práce je, že v raném novověku bylo noli altum sapere ve Vg. a odpor proti snaze o racionalizaci posvátné sféry či arcana přírody nahrazeno odvržením tradičních hranic lidského rozumu, viz např. 67, kde je uvedena tato teze, a 64 o Erasmovi); Tizian, Ovidius a kódy erotické ilustrace v 16. stol. (3 problémy: fungování erotického obrázku a identifikace se zobrazenými, vztah mezi realitou pozorovatele a erotického obrázku a kulturní a stylistické kódy ovlivňující tento vztah, otázka úrovně kódu v erotických vyobrazeních aneb co je erotický obrázek a co ne); kořeny nového, evidenciálního paradigmatu v humanitních vědách na konci 19. stol.; germánská mytologie a nacismus – úvahy o staré Dumézilově knize (ideologizace vědy); Freud, vlkodlaci a benandanti (legendární Freudova analýza snu mladého Rusa z r. 1914, Ginzburg nabízí alternativní čtení s ohledem na benandanty a ukazuje některé Freudovy předpoklady, studie 154-155 ústí do poněkud nevědeckého závěru ohledně nepochopitelnosti mýtu a neadekvátnosti analytických kategorií při analýze mýtu); inkvizitor jako antropolog (rozvíjí analogii mezi inkvizitorem a antropologem). Poznámky na konci knihy (165-221), rejstřík. FF MU (DZ), s.]

Jussen, Bernhard, „Mémoire collective imagée et imagination historique à l’époque contemporaine: Une approche des vignettes historiques grand public“, in: kol., Retour aux sources: Textes, études et documents d’histoire médiévale offerts à Michel Parisse, Paris: Picard 2004, 901-912. [Studie poukazuje na to, že každá historiografie a vůbec každý obraz minulosti řeší problémy přítomnosti. c.]

How to practice the history of medieval Christianity?

Van Engen, John, „The Future of Medieval Church History“, Church History 71/3, 2002, 492-522. [Abstract: Van Engen discusses several themes that have formed a part of medieval church history, and the future of scholarship in this field. He discusses medieval Church history in the light of global history and global religion, when most Europeans think of themselves as post-Christian, and most Christian communities have moved away from their medieval or early modern traditions. p.]

Church history vs. the history of medieval religious culture / Církevní dějiny vs. dějiny středověké náboženské kultury

Caldwell Ames, Christine, „Medieval Religious, Religions, Religion“, History Compass 10/4, 2012, 334-352. [Summary below. p.]

Constable, Giles, „From Church History to Religious Culture“.

Christian Middle Ages (age of faith)? / Křesťanskost středověku (zlatý věk víry) versus povrchní christianizace

Viz též „Lidová a učená kultura“ zde (úzce souvisí); bg.doc „Historizace sekularizace“.

Van Engen, John, „The Christian Middle Ages as an Historiographical Problem“, The American Historical Review 91/3, 1986, 519-552. [Důležitý a hojně citovaný (dle Gorski 2000) příspěvek k dějinám bádání o středověkém křesťanství a středověké religiozitě. Umožňuje pochopit pozadí dominantních trendů v historiografii do 80. let 20. stol. i to, jak se téma středověké religiozity prosadilo do mainstreamu medievistiky (jak říká autor). Po identifikaci romantistických a zčásti i protestantských kořenů představy křesťanského/katolického středověku se zaměřuje na přelom v historiografii, jejž představují nedávné pokusy tuto představu odmítnout a překonat, zejména pak rozlišení lidové a učené kultury. Ostré podoby tohoto rozlišení (522) a předpoklad nekřesťanskosti lidové kultury ovšem autor kritizuje (dle Gorski 2000: 145 důrazně). Navrhuje 6 hlavních bodů, které bude třeba zohlednit, všechny vycházejí z pojmu christianizace jako nestejnorodého, ale probíhajícího procesu: 1) propracovat pojem christianizace, 2) zaměřit se na prostředky christianizace, 3) brát náboženství vážně, 4) brát v úvahu všeobecně křesťanský charakter Evropy od r. 1000 (kromě Židů), 5) zohlednit způsoby výuky a šíření praktik, 6) výsledek interakce chápat jako syntézu starého a nového. JSTOR?, p., l.]

What is it to be a Christian in the Middle Ages? Christian identity; minimum requirements / Co to je být křesťanem ve středověku? Křesťanská identita

Viz též bgkr (analogická kapitola u starověku) a zde Jinakost (tam definování vlastní identity skrze jiné).

Melnikova, Elena, „How Christian Were the Viking Christians?“, in: Anthony Faulkes – Richard Perkins (eds.), Viking Reevaluations, London: Viking Society for Northern Research 1993, 90-107. [Cited by J. Starý in Religio 2/2014.]

Tanner, Norman – Watson, Sethina,„Least of the Laity: The Minimum Requirements for a Medieval Christian“, Journal of Medieval History 32/4, 2006, 395-423.

Zbíral, David, „Sexuální morálka, koexistence norem a kontrola myšlení ve středověké Evropě: Případ Petra Vidala“, Religio: Revue pro religionistiku 21/1, 2013, 57-71: 70. [p., h.]

Subjectivity, individuality, individual, individualism / Subjektivita, individualita, jednotlivec, individuum, individualismus

Viz též kap. o zpovědním diskurzu a inkvizičním diskurzu.

Miscellaneous / Různé

Bauer, Dominique, „The Twelfth Century and the Emergence of the Juridical Subject: Some Reflections“, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kanonistische Abteilung 121/90, 2004, 207-222. [Není dostupné online, e-zdroje MU neobsahují.]

Bedos-Rezak, Brigitte Miriam – Iogna-Prat, Dominique (eds.), L’Individu au Moyen Âge: Individuation et individualisation avant la modernité, Paris: Aubier 2005. [382 s. Identita a jinakost; podpis; sociální konstrukce identity ve 14. a 15. stol.; „écriture“ středověké latiny a stylistická individualizace; Richard ze sv. Viktora; prozaický Tristan; Petrarca; jméno umělce; budování osobnosti a budování církve; individuum jako prostor pravdy a omylu ve scholastice. Poznámky pod čarou (na konci knihy). FF MU (DZ), s.]

Bleach, Lorna – Närä, Katariina – Prosser, Sian – Scarpini, Paola (eds.), In Search of the Medieval Voice: Expressions of Identity in the Middle Ages.

Boureau, Alain, „From Law to Theology and Back: The Rise of the Notion of Person during the Central Middle Ages“, The European Legacy 8/2, 1997, 1325-1335.

Bynum, Caroline Walker, „Did the Twelfth Century Discover the Individual?“, in: ead., Jesus as Mother: Studies in the Spirituality of the High Middle Ages, Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press 1982, 82-109. [Odkaz D. Elliott. BNF; FF MU (DZ), s.]

Duby, Georges (ed.), A History of Private Life II: Revelations of the Medieval World, Cambridge – London: Harvard University Press 1988. [xvi, 650 s., brož. Z fr. orig. Histoire de la vie privée II: De l’Europe féodale à la Renaissance, Paris: Le Seuil 1985 přel. Arthur Goldhammer. Přínosná kniha s kapitolami od různých autorů, často ve spoluautorství. Úvod – soukromá moc a veřejná moc; portréty; obrazy já v literatuře; užívání soukromého prostoru; vzestup individua (samota, 11.-13. stol.; k intimnosti, 14.-15. stol.). Obrazové přílohy, bibliografie, rejstřík. Neobsahuje poznámkový aparát. FF MU (DZ), s.]

Gurevich, Aaron, The Origins of European Individualism, trans. Katharine Judelson, Oxford: Blackwell 1995. [viii, 280 p., hardback. Translation from Russian. Based on medieval literature: the epic tradition, exempla, autobiographical writing, Salimbene, Dante, Petrarch. Big attention is paid to ideas on individualism in modern historiography. Comments on the case of Martin Guerre in the last chapter. Ends with a statement on continuity but also radical specificity of medieval people compared to us moderns (251). Endnotes, bibliography, index. FF MU (DZ), s.]

Morris, Colin, The Discovery of the Individual, 1050-1200, New York: Harper and Row 1972. [188 s. Dějiny „objevení individua“. Celkem zajímavá kniha, byť psaná s malou mírou detailu a s minimálním poznámkovým aparátem. Pozadí, 900-1050; nové učení vnové společnosti; hledání já: poznej sám sebe, zpověď, nová psychologie, autobiografie, portrét; já ve vztahu k jiným já: přátelství, trubadúrská lása; individuum a společnost; individuum a jeho náboženství: utrpení, eschatologie, mystická teologie. Velmi stručný poznámkový aparát. Odkaz D. Elliott. BNF, v.]

Schmitt, Jean-Claude, Konverze Hermanna žida: Autobiografie, historie a fikce, přel. Helena Beguivinová, Praha: Academia 2010. [h.]

Schmitt, Jean-Claude, „La ‚découverte de l’individu: Une fiction historiographique?“, in: id., Le corps, les rites, les rêves, le temps, Paris: Gallimard 2001, 241-262. [FF MU; h.]

Spearing, Anthony Colin, Textual Subjectivity: The Encoding of Subjectivity in Medieval Narratives and Lyrics, Oxford – New York: Oxford University Press 2005. [viii, 273 s. Zajímavá, převážně literárněvědná monografie věnovaná kódům subjektivity ve středověké anglické výpravné próze a lyrice. Má ale dílem i širší přesahy a důsledky. Pro téma textových subjektivit v mém pojetí nicméně spíše nezajímavá. Úvod o subjektivitě a textualitě, otázka objevení subjektivity; romace – král Horn, Havelok; Troilus a Criseyde; Canterburské povídky; Pearl; lyrika; epistolární básně. Poznámky pod čarou, bibliografie, stručný jmenný rejstřík. BNF, v.]

Proceedings and collections of articles / Sborníky

Bagliani, Agostino Paravicini (ed.), Le portrait: La représentation de lʼindividu, (Micrologus Library 17), Firenze: SISMEL / Edizioni del Galluzzo 2007.

Medieval historiography / Středověké dějepisectví

For the concept of time and history, see Time.

Bláhová, Marie, „Historická literatura v českých knihovnách přemyslovského období“, in: Miloslav Polívka – Michal Svatoš (eds.), Historia docet: Sborník prací k poctě šedesátých narozenin prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc., Praha: Historický ústav ČSAV 1992, 11-24.

Guenée, Bernard, Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval, Paris: Aubier 1980. [480 s. Dle Lamarrigue široce reviduje přístup k dějinám historiografie středověku. Zabývá se např. pojetím originality. Základním záměrem knihy je vyvrátit, že ve středověku neexistovali historikové (7), a prozkoumat, jaké metody práce středověcí historikové používali. Definice historie; místo historie; profily historiků; práce se zdroji; kritika svědectví; práce s časem; práce s prostorem; historická kultura; závěr. FF MU (DZ), s.]

Kelley, Donald R., Foundations of Modern Historical Scholarship: Language, Law, and History in the French Renaissance, New York – London: Columbia University Press 1970. [xii, 321 s., váz. Lorenzo Valla; Guillaume Budé; Andrea Alciato a jeho žáci (dějiny práva); François Baudouin; Charles Dumoulin a kanonické právo; feudální právo a dějiny institucí; Jean du Tillet; Pierre Pithou; Etienne Pasquier hledá národní minulost; závěr. Pozn. aparát, rejstřík. ETF Wien, v.]

Koch, Josef, „Die Grundlagen der Geschichtsphilosophie Ottos von Freising“, in: id., Kleine Schriften I, Roma: Edizioni di storia e letteratura 1973, 87-113. [FF MU (DZ), s.]

Spiegel, Gabrielle M., The Past as Text: The Theory and Practice of Medieval Historiography, Baltimore – London: The Johns Hopkins University Press 1997. [xx, 298 s., váz. Kniha obsahující eseje z dvou poněkud neorganicky propojených oblastí: 1) reflexe o jazykovém a textuálním obratu v medievistice (první 4 studie, 3-80) a 2) teorie a praxe dějepisectví ve středověku. Tato jistá neorganičnost je vysvětlena tím, že jde povětšinou jen o lehce upravené dříve vydané samostatné práce. Historie, historismus a sociální logika textu (anotace níže zvlášť); sociologie jazykového obratu (snaha o sociologicko-teoretické esejistické vysvětlení nejistoty zapříčiněné jazykovým obratem, tj. uvedením postmoderního dilematu zprostředkované povahy percepce, poznávání a imaginace do vědy, shrnuje též nejdůležitější Derridovy myšlenky, zejm. „neexistuje nic mimo text“ – 31); „Towards a Theory of the Middle Ground“ (zaměřuje se na problém textuálního obratu, který spočívá v tom, že text je objektivně daný, kdežto historické kontexty nikoli, jsou konstruovány a jejich smysl je produkován historikem, tedy úloha je převážně konstruktivní, ne dekonstruktivní: filosofická nekompatibilita ontologického statusu textu rozvinutého ke konstituování kontextu, jak je tomu v historii, a textu užitého v literární kritice – xix); psaní středověké historie v Severní Americe (esej o dějinách americké medievistiky, zaměřený ovšem na teoretické problémy); politická užitečnost ve středověkém dějepisectví (role historiografie v politice a legitimizaci na příkladu kronikářů v opatství Saint-Denis); genealogie ve středověkém dějepisectví – forma a funkce; nový pohled na Reditus regni ad stirpem Karoli Magni; kult sv. Diviše a kapetovská vláda; historie jako osvícení – opat Suger a mos anagogicus; sociální změna a literární jazyk – textualizace minulosti ve starofrancouzském dějepisectví 13. stol.; formování kánonu a vzestup královského dějepisectví ve starofrancouzské próze. Podrobný pozn. aparát (213-285), rejstřík (bg ne). ETF Wien, v.; FF MU (DZ), s.]

Vanderputten, Steven, „Pourquoi les moines du moyen âge écrivaient-ils de l’histoire? Une approche socio-constructiviste du problème“, Studi medievali 42/2, 2001, 705-???.

Middle Ages and modernity / Středověk a moderní doba

Fornari, Carlo, „Il medioevo alle radici della cultura moderna“, in: Carlo Fornari, Frati, antipapi ed eretici parmensi protagonisti delle lotte religiose medievali, Parma: Silva 1994, 9-19. [FF MU (DZ), s.]

Psychology and psychiatry in medieval studies

Artifoni, Enrico, „Ascesa e tramonto della medievistica psichiatrica e criminologica in Italia al tempo di Arturo Graf: Alcuni esempi“, in: C. Allansia – L. Nay (eds.), Il volto di Medusa: Arturo Graf e il tramonto del Positivismo, Alessandria: Edizioni dell’Orso 2014. [Academia.edu, p.]

Actor-network theory (ANT) in medieval studies

Some scholars: Ben Jervis, Helen Price, Lisbeth Heidemann Torfing.

Overall interpretations / Celkové výklady

Medieval history in the context of world history (global history) / Dějiny středověku v kontextu světové historie

See also bg / World history.

Moore, Robert I., „The Eleventh Century in Eurasian History: A Comparative Approach to the Convergence and Divergence of Medieval Civilizations“, Journal of Medieval and Early Modern Studies 33/1, 2003, 1-21. [Criticizes the separatedness of respective historiographies. Examines the 11th century as a time of crisis in China, Islam and Latin Europe. The crisis was not an outcome of any shared chain of events but of social conditions resulting from intensive economic growth and its dilemmas (1). In reaction to this crisis, clerical elites in these cultures changed, as well as their relations with the state, and their differences from the mass of population were magnified (1-2; a possible place to use literacy studies). „The impact of these changes on the relationship between high and low culture produced some of the most obvious and profound differences among the Eurasian civilizations thereafter“ (2). Studies some common trajectories but not necessarily with the same results: the central power claiming universal authority in the name of universal values (15), the citification in 11th- to 12th-century Eurasia (16) etc. Calls for a comparative history of popular religion, an almost untouched field (17). EBSCO, p.]

Moore, Robert I., „The Birth of Europe as a Eurasian Phenomenon“, Modern Asian Studies 31/3, 1997, 583-601. [JSTOR, p.]

Moore, Robert I., „The Transformation of Europe as a Eurasian Phenomenon“, Medieval Encounters 10/1-3, 2004, 77-98. [Teorie velkého rozsahu, která klade zkoumané proměny do souvislosti s vývojem jiných eurasijských písemných civilizací. Souběžnost nehledá ve vlivech, nýbrž společných socioekonomických kořenech. Klade tyto transformace vedle „osové doby“ kolem 500 př. n. l. a vedle modernizačních procesů po 1800. EBSCO, p.]

Moore, Robert I., „World History: World-Economy or a Set of Sets?“, Journal of the Royal Asiatic Society 3/1, 1993, 99-105. [CJO, p.]

Trends / Vývojové trendy

Early Middle Ages and cultural change / Raný středověk a kulturní změna

Viz též reformaci jako kulturní změnu (bgkr).

Asad, Talal, „Medieval Heresy: An Anthropological View“, Social History 11/3, 1986, 345-362. [Apart from its main concern, this article also criticizes the view of early Middle Ages as a stable society contrasting with the changing society from 1000 onwards. JSTOR, but not MU. c., p.]

Russell, James C., The Germanization of Early Medieval Christianity: A Sociohistorical Approach to Religious Transformation, New York: Oxford University Press 1994.

Changes of Western European society in the 10th to 13th century

For changes in religion, see mainly Church reform.

Moore, Robert I., První evropské revoluce, 900-1200, přel. Michal Voříšek, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2012 (vyjde).

Moore, Robert I., The First European Revolution, c. 970-1215, Oxford: Blackwell 2000. [xviii, 237 s. FF MU (DZ), h., p.]

Twelfth-Century Renaissance / Renesance 12. století, středověké renesance

Gandillac, M. de – Jeauneau, E. (eds.), Entretiens sur la renaissance du XIIe siècle, Paris – Haag 1968.

Le Goff, Jacques, „What Did the Twelfth-Century Renaissance Mean?“, in: Peter Linehan – Janet L. Nelson (eds.), The Medieval World, London – New York: Routledge 2001, 635-647. [h.]

End of the Middle Ages / Konec středověku, přelom středověku a renesance

See also „Reformace a kulturní změna“.

Brown, Elizabeth A. R., „On 1500“, in: Peter Linehan – Janet L. Nelson (eds.), The Medieval World, London – New York: Routledge 2001, 691-710. [h.]

Geography; dioceses / Geografie; diecéze

Joanne, P., Dictionnaire géographique et administratif de la France, min. 7 sv., Paris min. 1896-1905. [Asi spíš moderní doba, ale velmi cenné i pro středověk; Šanjek z toho cituje neustále při rozboru Niquintovy listiny.]

Baudrillart, Alfred et al., Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques I-XXVII, Paris: Letouzey et Ané 1912- . [Available in the e-resources of MU / Litterae ante portas / Brepolis.]

Dictionnaire géographique - portatif, T. 1. A-L Eachard, Laurence 1785. [Není zaměřeno na střv. MZK.]

http://gallica.bnf.fr [Zde sledovat Découverte / Dictionnaires, tam Dictionnaires d’Histoire et de géographie. Ke stažení tu jsou v obrázkovém PDF edice starých slovníků Académie française a desítky dalších. Cenný zdroj.]

Economy, society, organizations and institutions in medieval Christian Europe / Ekonomika, společnost, organizace a instituce ve středověké křesťanské Evropě

Miscellaneous / Různé

Duby, Georges, Vznešené paní z 12. století II: Památka babiček, Brno: Atlantis 1999. [160 s. Přel. R. Ostrá. Postoje k mrtvým, postavení manželky, konkubíny, vdovy atd., moc dam. Každodenní život žen z vysoké společnosti.]

Huizinga, Johan, Podzim středověku, přel. Gabriela Veselá – Šárka Belisová, Praha – Litomyšl: Paseka 22010 (1. vyd. Jinočany: H&H 1999). [Klasická práce z r. 1919. h.]

Società, istituzioni, spiritualità: Studi in onore di Cinzio Violante I, Spoleto: Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo 1994. [1094 s. (spojité stránkování svazků). Studie v angličtině, italštině, francouzštině, němčině. c.]

Società, istituzioni, spiritualità: Studi in onore di Cinzio Violante II, Spoleto: Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo 1994. [1094 s. (spojité stránkování svazků). Studie v angličtině, italštině, francouzštině, němčině. Italské cesty Waltera, převora Arrouaise, portrét krále Bernarda, cisterciáci z Morimondu, mnišské zkušenosti Jáchyma z Fiore, volitelé Urbana II., plebs a populus v italském venkovském prostředí, přímý výkon moci a územní dominium ve florentské republice, „národy“ v Janově a Pise, odsouzení za simonii, středověcí kronikáři a jejich uvádění dat narození, čas ducha u Kryštofa Kolumba, benediktinská reforma a císařské privilegium, objev ulice ve 12. stol., Jindřich V., konzulové a svět komuny, původ katarské hereze, rozvoj měst v severozápadní Evropě v 9.-10. stol., magické aspekty mystiky v ženských klášterech 14. stol. c.]

Economy / Ekonomika

See also: Vita apostolica; Economy.

Miscellaneous / Různé

Little, Lester K., Religious Poverty and the Profit Economy in Medieval Europe, London: Paul Elek 1978. [Summary in bgher. h., k.]

Changes and trends

Dyer, Christopher, An Age of Transition? Economy and Society in England in the later Middle Ages, Oxford – New York: Oxford University Press 2005. [Christopher Dyer’s new book presents the author’s Ford Lectures delivered at Oxford University in the spring of 2001. The book focuses on the period of transition between 1250 and 1550, when wealth and power of the great lords was threatened and weakened, and when new social groups emerged and new methods of production were adopted. The book is animated by two general themes. The first is that the nature of late medieval society and the fortunes of its economy can be understood only by focusing attention on the lower orders of society – peasants, artisans, wage laborers, servants, and apprentices.A good example of this approach can be seen in the chapter dedicated to consumption and investment in the medieval economy. The author challenges the now orthodox view that a consumer-oriented economy emphasizing fashion and shopping as major components of economic life can only be found in later periods of history. Dyer’s point in emphasizing material culture is two-fold: to show that the lower orders in society were active participants in forming an economy based on consumption, and to emphasize the contributions of the carpenters, metalworkers, potters, and other craftsmen who produced most of the goods that circulated through the economy. The second general theme is that the „long“ fifteenth century, encompassing the last quarter of the fourteenth century and the first quarter of the sixteenth century, should be viewed as a period of considerable innovation and economic dynamism. He readily concedes the devastating influence of plague and depopulation throughout the period and recognizes that political instability, civil unrest, and urban decay cannot be ignored as components of the period’s history. In his view the period’s dislocations were actually the key to its positive transformations, because they forced all levels of society to grapple with a fundamentally new set of economic realities. Dyer argues that adaptability and innovation were much more characteristic of those at the base rather than at the apex of society. What is new and important in Dyer’s book is the skillful bringing together of these themes in a relatively short and accessible work, one that ranges effortlessly over the country as a whole and situates the period’s major changes in a framework that stretches from the tenth to the eighteenth century. Contents: Introduction; A new Middle Age; Community and privacy; Authority and freedom; Consumption and investment; Subsistence and markets; Work and leisure; Conclusion. E-brary MU; h.]

Cities, towns, urban culture / Města, městská kultura

See also under Piety.

Brogiolo, Gianpietro – Gauthier, Nancy – Christie, Neil (eds.), Towns and Their Territories between Late Antiquity and the Early Middle Ages, Leiden – Boston – Köln: Brill 2000. [404 s. Zásadní sborník o proměnách města na předělu pozdní antiky a středověku. Studie v angličtině (12) a francouzštině (3). Úvod; město a jeho okrsek v pozdně antické Hispánii; město a jeho okrsek – příklad jihovýchodní Galie; proměna a konec římských villae na Západě ve 4.-7. stol.; keramická produkce ve Středomoří, 7.-10.s tol.; státy a města ve východním římském světě, 500-800; biskupova mocenská síť v raně středověké Galii; christianizace a církevní organizace venkova – severní Itálie ve 4.-8. stol.; kláštery, města a venkov v milánské arcidiecézi; translationes a utváření posvátné geografie v 9.-10. stol. (Martina Caroli, 259-274); města, pozemky a moc – germánsko-římský odkaz a interakce v Pannonii 5.-6. stol.; města, hradiště a venkov – archeologické modely pro severní Itálii v raně lombardské době, 568-650; Konstantinopol – město a jeho ideologické území; patronace nad uměním a kulturní strategie v lombardské Itálii; závěry. BNF, v.]

Brogiolo, Gianpietro – Ward-Perkins, B. (eds.), The Idea and Ideal of the Town between Late Antiquity and the Early Middle Ages, Leiden – Boston – Köln: Brill 1999.

Lalik, Tadeusz, Studia średniowieczne, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Historii PAN 2006. [A book of essays collected by S. Trawkowski, almost all of them on cities and urban culture in Poland. Most of the essays do not seem very interesting for religious dissent (or even religiosity). BJ, v.]

Nodl, Martin (ed.), Sociální svět středověkého města, (Colloquia mediaevalia Pragensia 5), Praha: Filosofia 2006.

Guilds, artisans, crafts / Cechy, řemeslníci, řemesla

For views and values, see „View of work, classes of workers, crafts, craftsmen“.

Coornaert, E., Les corporations en France avant 1789, Paris 1940 (2. vyd. Paris 1968).

Duby, Georges, Des sociétés médiévales. Leçon inaugurale au Collège de France prononcé le 4 décembre 1970, Gallimard, 1971. [50 s. Stručná přednáška, bez poznámkového aparátu, zaměřená spíše obecně. MZK]

Gautier, Alban, „Discours égalitaire et pratiques hiérarchiques dans les guildes anglo-saxonnes“, in: François  Bougard – Dominique  Iogna-Prat – Régine Le Jan (eds.), Hiérarchie et stratification sociale dans l’Occident médiéval (400-1100), (Haut Moyen Âge 6), Turnhout: Brepols 2008, 343-361. [FF MU (DZ), s.]

Usury and trade / Lichva a obchod

See bg in Le Goff, Peníze a život.

Helmholz, R. H., „Usury and the Medieval English Church Courts“, Speculum 16, 1986, 364-380.

Langholm, O., The Merchant in the Confessional: Trade and Price in the Pre-Reformation Penitential Handbooks, Leyden: Brill 2002.

Le Goff, Jacques, Peníze a život: Ekonomika a zbožnost ve středověku, přel. Kateřina Bavorová, Praha: Argo 2005. [88 s., váz., menší rozměr. Kniha mapuje proměny vztahu křesťanství k lichvě. Ukazuje, jak myšlenka očistce osvobozuje lichváře z nadvlády věčného zatracení. Zakládá se hlavně na exemplech. Uvádí některé předprotestantské prvky „protestantské“ etiky práce a zisku. FF MU (DZ), s.]

Nelson, Benjamin, The Idea of Usury: From Tribal Brotherhood to Universal Otherhood, Princeton: Princeton University Press 21969 (first ed. 1949). [Sociologist, according to S. Piron, this is one of the most stimulating studies on usure. What is the relation of Little to this book?]

Travelling / Cestování

Voyages et voyageurs au Moyen Âge, Paris 1996. [Odkaz, takto neúplný, in Reliques, 236.]

Gift, gift economy / Dar, dárky, dárková ekonomika

Davies, The Languages of Gift in the Early Middle Ages, Cambridge

Economy and theology

Mochrie, Robert I., „Not Just Price: Scholastic Economic Theology and Fair Trade“, in: Andrew P. Roach – James R. Simpson (eds.), Heresy and the Making of European Culture: Medieval and Modern perspectives, Farnham – Burlington: Ashgate 2013, 453-470. [FF MU (DZ), s.]

City, town / Město

For symbolic representations, see the relevant section.

Miscellaneous / Různé

Caesar, Mathieu, Le pouvoir en ville: Gestion urbaine et pratiques politiques à Genève (fin XIIIe début XVIe siècles), (Studies in European Urban History 1100-1800 25), Turnhout: Brepols 2012.

City and the king / Město a král

Lienhard, Thomas, „La royauté et les élites urbaines: Charlemagne face aux villes de Bavière et à Rome“, in: François  Bougard – Dominique  Iogna-Prat – Régine Le Jan (eds.), Hiérarchie et stratification sociale dans l’Occident médiéval (400-1100), (Haut Moyen Âge 6), Turnhout: Brepols 2008, 277-292. [FF MU (DZ), s.]

Symbolic resources and the city / Symbolické zdroje a město

Some scholars: Cécile Bulté (messages conferred by civic architecture in Europe, 1200-1500).

Boucheron, Patrick – Genêt, Jean-Philippe (eds.), Marquer la ville: Signes, empreintes et traces du pouvoir dans les espaces urbains (XIIIe-XVIIe siècle): Colloque international (Rome, 10, 11 et 12 décembre 2009), Paris: Publications de la Sorbonne 2013.

Village, rural areas / Vesnice, venkovské oblasti

Miscellaneous / Různé

Feller, Laurent, „Les hiérarchies dans le monde rural du haut Moyen Âge: Statuts, fortunes et fonctions“, in: François  Bougard – Dominique  Iogna-Prat – Régine Le Jan (eds.), Hiérarchie et stratification sociale dans l’Occident médiéval (400-1100), (Haut Moyen Âge 6), Turnhout: Brepols 2008, 257-276. [FF MU (DZ), s.]

Hélas, Jean-Claude, „Morphogénèse du village médiéval“, Heresis 20, 1993, 125-128. [Informace o kolokviu na toto téma.]

Village and city / Vesnice a město

Loré, Vito, „Poteri pubblici et élites rurali nel Mezzogiorno longobardo“, in: François  Bougard – Dominique  Iogna-Prat – Régine Le Jan (eds.), Hiérarchie et stratification sociale dans l’Occident médiéval (400-1100), (Haut Moyen Âge 6), Turnhout: Brepols 2008, 293-303. [FF MU (DZ), s.]

Structure of society, social organization, social hierarchy / Společenská struktura, organizace společnosti, společenská stratifikace

See also Feudal society.

Hierarchy and social stratification

Bougard, François  – Iogna-Prat, Dominique – Le Jan, Régine (eds.), Hiérarchie et stratification sociale dans l’Occident médiéval (400-1100), (Haut Moyen Âge 6), Turnhout: Brepols 2008. [392 p., softback. All essays under the appropriate parts of this bg. FF MU (DZ), s.]

Bührer-Thierry, Geneviève, „Pensée hiérarchique et différenciation sociale: Quelques réflexions sur l’ordonnancement des sociétés du haut Moyen Âge“, in: François  Bougard – Dominique  Iogna-Prat – Régine Le Jan (eds.), Hiérarchie et stratification sociale dans l’Occident médiéval (400-1100), (Haut Moyen Âge 6), Turnhout: Brepols 2008, 363-373. [FF MU (DZ), s.]

Three orders of society / Tři řády, trojí lid

Bílý, Jiří, Trojí lid: Panovníci a jejich lid v evropském středověku, Praha: Libri 2000.

Caby, Cécile – Dessi, Rosa Maria (eds.), Humanistes, clercs et laïcs dans l’Italie du XIIIe au début du XVIe siècle, (Collection d'études médiévales de Nice 13), Turnhout: Brepols 2012.

Duby, Georges, Les trois ordres ou l’imaginaire du féodalisme, Paris: Gallimard 1978. [Translated in Czech (among others).]

Duby, Georges, Tři řády aneb Představy feudalismu, (Historické myšlení 42), přel. Irena Kozelská, Praha: Argo 2008. [400 p., hardback. Czech translation of Les trois ordres... h.]

Goetz, Hans-Werner, „Les ordines dans la théorie médiévale de la société: Un système hiérarchique?“, in: François  Bougard – Dominique  Iogna-Prat – Régine Le Jan (eds.), Hiérarchie et stratification sociale dans l’Occident médiéval (400-1100), (Haut Moyen Âge 6), Turnhout: Brepols 2008, 221-236. [FF MU (DZ), s.]

Iwańczak , Wojcziech, Lidé meče, modlitby a práce, Praha: Argo 2011. [„Polský historik, známý v českém prostředí knihou o české šlechtické kultuře pozdního středověku (Po stopách rytířských příběhů) zasvěceným způsobem zkoumá podobu učení o trojím lidu v českém prostředí 14. a 15. století, tedy v době, kdy již v západní Evropě poněkud ztrácelo na síle. Iwanczak zkoumá jak přebírání modelů, zrozených v 11.-12. století, tak jejich adaptaci na české podmínky, na sociálně diferenciovanou společnost, v níž již hrála významnou úlohu dynamicky se rozvíjející města, pro jejichž obyvatele nebylo v tripartitním uspořádání společnosti původně místo. Stejně detailním způsobem však zkoumá i husitskou ideologií ovlivněné první pokusy o popření učení o trojím lidu (Petr Chelčický) a prosazení „republikánského“ vidění světa, v němž přestávalo platit dřívější hierarchické uspořádání.“ Anotace viz http://www.kosmas.cz/knihy/147902/lide-mece-modlitby-a-prace/; 27. 3. 2013.]

Le Goff, Jacques, „Poznámky o tripartitní společnosti, monarchické ideologii a ekonomickém vzestupu křesťanské společností 9.-12. století“, in: Jacques Le Goff, Za jiný středověk: Čas, práce a kultura na středověkém Západě, (Historické myšlení 21), Praha: Argo 2005, 79-89. [h.]

Peasants, view of peasants / Rolníci, pojetí rolníků

Le Goff, Jacques, „Rolníci a venkovský svět v literatuře raného středověku (5.-6. století)“, in: Jacques Le Goff, Za jiný středověk: Čas, práce a kultura na středověkém Západě, (Historické myšlení 21), Praha: Argo 2005, 127-140. [h.]

View of work, classes of workers, crafts, craftsmen / Pojetí práce, tříd pracujících, řemesel, řemeslníků

For economic aspects, see „Guilds, artisans, crafts“.

Le Goff, Jacques, Pour un autre Moyen Âge. Temps, travail et culture en Occident : 18 essais, Gallimard, [Paris] 1991. [422 p. Several articles on the topic.FF MU.]

Le Goff, Jacques, „Práce, technický pokrok a řemeslníci v hodnotovém systému raného středověku (5.-10. století)“, in: Jacques Le Goff, Za jiný středověk: Čas, práce a kultura na středověkém Západě, (Historické myšlení 21), Praha: Argo 2005, 106-126. [h.]

Le Goff, Jacques, „Přípustná a zapovězená řemesla ve středověkém západním světě“, in: Jacques Le Goff, Za jiný středověk: Čas, práce a kultura na středověkém Západě, (Historické myšlení 21), Praha: Argo 2005, 90-105. [h.]

Le Goff, Jacques, „Řemeslo a profese podle středověkých zpovědních příruček“, in: Jacques Le Goff, Za jiný středověk: Čas, práce a kultura na středověkém Západě, (Historické myšlení 21), Praha: Argo 2005, 158-174. [h.]

Norm / Norma

Proceedings and collections of articles

See also Law; only more general issues (mostly anthropological) here.

Beulande-Barraud, Véronique – Claustre, Julie – Marmursztejn, Elsa (eds.), La fabrique de la norme: Lieux et modes de production des normes au Moyen Âge et à l’époque moderne, Rennes: Presses universitaires de Rennes 2012. [266 p., softback. A collection of articles in French. Introduction by E. Marmursztejn is important – changes in in (French) history of law visible since ca 1980: plurality of norms; the opposition of norm and practice is insufficient. Fabric and reception of the norm (summary here); fabric of norm at the University of Paris, 13th c.; modern casuistry between expression and production of norms; theft in Frank kingdom; barbarian laws; Aymar Hennequin; synodal statutes and Beauvais; legalising transgression – municipal norm of prejudice and honour; letters of remission; debt in Reims; regulation of behaviour in 16th-c. criminal archives; pilgrimage litterature as mediator of Tridentine norms; French court and clothing norms; conclusions. Footnotes; summaries; name index; general index; authors. BNF, v.]

Efficacy of norms and clashing of different norms

Leveleux-Teixeira, Corinne, „Fabrique et réception de la norme: Brèves remarques sur l’effectivité en droit médiéval“, in:Véronique Beulande-Barraud – Julie Claustre – Elsa Marmursztejn (eds.), La fabrique de la norme: Lieux et modes de production des normes au Moyen Âge et à l’époque moderne, Rennes: Presses universitaires de Rennes 2012, 17-30. [Reminds Bruno Latour’s book La fabrique du Droit, 2002. Complexifies the functioning of norms in medieval society. BNF, v.]

Tradition, authority / Tradice, autorita

Morrison, Karl. F., Tradition and Authority in the Western Church, 300-1140, Princeton: Princeton University Press 1969. [Obsahuje poznámky pod čarou. Podrobně se zabývá bojem o investituru (265-360).]

Anthropology of politics / Politická antropologie

Anderson, Perry, Lineages of the Absolutist State, London 1979. [Dost pozitivně a v zajímavých souvislostech cituje Given ISS, mohlo by být zajímavé.]

Ryan, Magnus,„Rulers and Justice, 1200-1500“, in: Peter Linehan – Janet L. Nelson, The Medieval World, London – New York: Routledge 2001, 503-517. [h.]

Bisson, Thomas N., The Crisis of the Twelfth Century: Power, Lordship, and the Origins of European Government, Princeton – Oxford: Princeton University Press 2009. [xxx, 677 s., brož. Monografie věnovaná proměně způsobu vládnutí v západní Evropě ve 12. stol. Sleduje krizi panování a hledání jejího řešení a předkládá vývojovou teorii. Vypadá velmi zajímavě – zásadní pro Racionality, ač jde víceméně čistě o politickou historii. Recenze: Theo Riches, http://www.history.ac.uk/reviews/review/754; Robert I. Moore, „Thomas N. Bisson: The Crisis of the Twelfth Century: Power, Lordship, and the Origins of European Government“, The American Historical Review 115/1, 2010, 172-174 (JSTOR, přes MU 2011 nepřístupné). h.]

Sbriccoli, Mario, „‚Tormentum idest torquere mentem‘: Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell’Italia comunale“, in: Jean-Claude Maire Vigueur – Agostino Paravicini Bagliani (eds.), La parola all’accusato, Palermo: Sellerio 1991, 17-32. [Puts torture in the wider context of development of urban legal procedures, stresses regulations of torture, and its functions. c.; h.; l.]

Power, its representation, its symbolic foundations / Moc, její reprezentace, její symbolické základy

Miscellaneous / Různé

Bolton, Brenda – Meek, Christine (eds.), Aspects of Power and Authority in the Middle Ages, Turnhout: Brepols 2007. [xii, 349 s., váz. Spíše nesourodý sborník, ale některé příspěvky jsou zajímavé. Úvod; vytvoření obrazu nového království – Karel I. z Anjou; obrazy pro dobyvatele Anglie – Knut a Vilém I.; oblečení a autorita na Bayeuxské tapisérii; okázalost, moc a souboj rodin v pozdně středověkém Římě – nejranější kaple S. Maria in Aracoeli; „chrámové poklady“ a nárok na autoritu v Římě 12. stol.; autorita a mateřství v pozdně středověké Kastilii – 4 vládnoucí královny; královská choť v pozdně středověkém Portugalsku; Matilda z Boulogne a mocenské boje; moc osobních vazeb – klerkové jako političtí aktéři v konfliktu kapetovské Francie a Flander koncem 12. stol.; poznání jako moc u farního kléru pozdně středověké Anglie; lichva, židé a křižáci, 1198-1245; koncept moci v anglosaské poezii; moc, poezie a násilí – Battle of Maldon; moc dokumentu – Laudabiliter; autorita dokumentu v raně středověkých italských žádostech; autorizace nadpřirozena – přezkum některých anglických zázraků kolem 1318; autorita zázraků – Caesarius z Heisterbachu a křížová výprava do Livonska (nezabývá se vírou v zázraky, nýbrž otázkou spolehlivosti Caesaria jako pramene o pozadí křížové výpravy do Livonska); svatá moc jako model královské autority – královský dotek a další zázraky v raných životopisech Edvard Vyznavač. Pozn. aparát. BL, v.]

Blanchard, Joël (ed.), Représentation, pouvoir et royauté à la fin du Moyen Âge, Paris: Picard 1995. [Sborník z konference Université du Maine 1994. Římské právo a monarchie; následnictví francouzských králů a ordonance 1374; královi finančníci za Karla VIII.; intertextualita v politické invektivě za Karla VI.; reprezentace moci koncem středověku; anglická monarchie; politika a reprezentace v městském divadle; sjednocení generálních stavů; Radulphus Niger a Mikuláš z Lyry a jejich politické myšlení; Petr Jan Olivi a vznik smluvní teorie království ve 13. stol.; ikonografie moci v Evropě 14. stol. (o; tělo krále – úpadek a obnova; Livres de Fauvel a královská moc; královská moc v rituálu královského pomazání a korunovace; bretaňský vévoda a jeho obraz; archeologické a literární obrazy krále a dvora. FF MU (DZ), s.]

Fleckner, Uwe (ed.), Handbuch der politischen Ikonographie I-II, München 2011.

Giansante, Massimo, Politica e retorica a Bologna nel Duecento: I notai e la metafisica del potere comunale, doktorská práce, Torino – Bologna – Parma – Pisa – Roma: Università degli Studi 1996-1997. [202 s., brož., strojopis. Zvláštně uvedené místo/univerzita: „Università degli Studi di Torino, Bologna, Parma, Pisa, Roma II“. Rok uveden takto (jako akademický rok). Císařské modely a lidová ideologie ve statutu boloňských směnárníků 1245; dopisy mezi Fridrich II. a Boloňou o uvěznění krále Enza (1249); Liber Paradisus (1257) a komunální ideologie v jeho prolozích; andělské hierarchie a komunální instituce (toto asi shrnuto v samostatné studii níže). BNCF, v.]

Giansante, Massimo, „Uomini e angeli: Gerarchie angeliche e modelli di potere nel Duecento“, Nuova rivista storica 81/2, 1997, 349-372. [UB Wien HB, c.]

Soria Audebert, Myriam, La crosse brisée: Des évêques agressés dans une Église en conflits (royaume de France, fin Xe-début XIIIe siècle), Turnhout: Brepols 2005. [Monografie věnovaná napadením biskupů ve francouzském království v 10.-13. stol. Důležitá též pro postavení církve a církevních institucí ve společnosti.]

Soria Audebert, Myriam – Treffort, Cécile, Pouvoirs, Église, société: Conflits d’intérêts et convergence sacrée (IXe-XIe siècle), Rennes: Presses universitaires de Rennes 2008. [224 s. Důležitá studie o vztahu mezi laickými mocemi a církevní institucí. Jde o přínosnou knihu, která bez přebujelé metaforiky popisuje velmi konkrétní mocenské struktury a jejich reprezentace v 9.-11. stol. se zaměřením na francouzské území. Stručný poznámkový aparát (205-208), bibliografie. FF MU (DZ).]

Weiler, Björn – MacLean, Simon (eds.), Representations of Power in the Medieval Germany, 800-1500, Turnhout: Brepols 2006.

Wood, Charles T., Joan of Arc and Richard III: Sex, Saints, and Government in the Middle Ages, New York – Oxford: Oxford University Press 1988. [xii, 269 s. Velmi zajímavá kniha věnovaná politice a reprezentaci moci, zřejmě jedna z nejpřínosnějších v tomto oddíle. Jednotlivé části nejsou úplně organicky propojeny, kniha má spíše charakter sborníku, ač ji tak autor nedefinuje. Královny a království; dítě, které mělo být králem; sv. Ludvík a amienská dohoda; Edward I. a potvrzení listin; Ricard II. a wiltonský diptych; Celestin V., Bonifác VIII. a autorita parlamentu; Jana z Arku; sesazení Eduarda V.; Richard III. Poznámkový aparát (209-249), bibliografie (251-262), rejstřík. BNF, v.]

Proceedings and collections of articles / Sborníky

Nelson, Janet L., Politics and Ritual in Early Medieval Europe, (History Series 42), London – Ronceverte: The Hambledon Press 1986. [Unchanged reprint (with new pagination) of several articles (all of them previously published in Studies in Church History or elsewhere besides one). Queens as Jezebels: Brunhild and Balthild in Merovingian History; On the Limits of the Carolingian Renaissance; Royal Saints and Early Medieval Kingship; Charles the Bald and the Church in Town and Countryside; Legislation and Consensus in the Reign of Charles the Bald; The Church’s Military Service in the Ninth Century: a Contemporary Comparative View?; Kingship, Law and Liturgy in the Political Thought of Hincmar of Rheims; The Annals of St. Bertin; Public Histories and Private History in the Work of Nithard; National Synods, Kingship as Office, and Royal Anointing: An Early Medieval Syndrome; Symbols in Context: Rulers’ Inauguration Rituals in Byzantium and the West in the Early Middle Ages; Inauguration Rituals; The Problem of King Alfred’s Royal Anointing; Ritual and Reality in the Early Medieval Ordines; The Earliest Royal Ordo: Some Liturgical and Historical Aspects; The Second English Ordo (first published here); The Rites of the Conqueror. Bibliographical notes, index. BNF, v.]

Nodl, Martin – Pleszczyński, Andrzej (eds.), Moc a její symbolika ve středověku, (Colloquia mediaevalia Pragensia 13), Praha: Filosofia 2011. [Articles in English, Czech, and Polish. Function and symbolism of Polish bulls; the royal gestures of Vladislav II in Vincent of Prague; royalty as a tool of modernization and political influence of the Přemyslid dynasty in the 13th century; Charles IV and the rituals of power (M. Nodl); manuscripts of the Ordo ad coronandum regis in the preservation context; the symbolic meaning of the scabbard decoration of the Reich sword (c. 1070); Kazimierz Jagiellon – why he did not use the royal seal?; changes of royal symbolism in Hussite Bohemia. Footnotes, name index. FF MU (not in the Central Library); NKČR, v.]

Nodl, Martin – Wihoda, Martin (eds.), Šlechta, moc a reprezentace ve středověku, (Colloquia mediaevalia Pragensia 9), Praha: Filosofia 2007. [Articles in Czech and Polish. The Prince and his faithful in Kosmas; Gallus Anonymus on rulers; the birth of Czech nobility; lady Bohatěj and her fellows; the birth of Polish nobility; social mentality of Czech nobility; late medieval transformation of Kosmas’ myth about the beginnings of laws of the Czech tribe; typology and position of vassals; the importance of the land court for the formation of nobility; Hynce Ptáček of Pirkštejn and his role; German summary of the individual papers in the end. NKČR, v.]

Flambard Héricher, Anne-Marie – Le Maho, Jacques (eds.), Château, ville et pouvoir au Moyen Âge, (Tables rondes du CRAHM 7), Caen: CRAHM 2012.

Conceptions of power – general / Pojetí moci – obecné

Dalarun, Jacques, Gouverner c’est servir: Essai de démocratie médiévale, Paris: Alma 2012. [456 p., softback. A study on a dissident strand in the tradition of the conceptions of power – a strand conceiving of government as humble service. Focuses on different reformist movements (Fontevraud, Grandmont...) including of course that of Francis of Assisi. The third part focuses on the idea maternal government. h.]

Sbriccoli, Mario, Crimen laesae maiestatis: Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna, Milano: Giuffrè 1974. [400 s. Monografie zabývající se anatomií moci ve středověku. Intelektuálové a právní obhajoba státu; politický rámec; mytologie a propaganda; liturgie poslušnosti; posedlost zradou; zločin urážky majestátu (vč. rebellio, seditio); závěry. c.]

Ruler, king, kingship / Vládce, král, královláda

For rituals, see bgkr / Korunovace, pomazání na krále, rituální ustavení sakrální autority krále.

Miscellaneous / Různé

Ågren, Henrik – Michelsson, Elisabeth – Sundqvist, Olof, Royalties and Sanctuaries: Religious and Historical Symbols in the Context of Cultural Change in Sweden and England c. 1000-1600, Gävle: Gävle University Press 2009. [108 s. Obsahuje 3 články vycházející z konference ve Stockholmu 2007, z nichž některé už vyšly jinde; spíše nepříliš konzistentní soubor. Recenze Temenos 48/1, 2012 (h.) kritizuje absenci shrnující kapitoly a nepřihlédnutí k archeologickým pramenům.]

Azzara, C., L’ideologia del potere regio nel papato altomedievale (secoli VI-VIII), Spoleto 1997.

Blanchard, Joël (ed.), Représentation, pouvoir et royauté à la fin du Moyen Âge, Paris: Picard 1995. [Sborník z konference Université du Maine 1994. Římské právo a monarchie; následnictví francouzských králů a ordonance 1374; královi finančníci za Karla VIII.; intertextualita v politické invektivě za Karla VI.; reprezentace moci koncem středověku; anglická monarchie; politika a reprezentace v městském divadle; sjednocení generálních stavů; Radulphus Niger a Mikuláš z Lyry a jejich politické myšlení; Petr Jan Olivi a vznik smluvní teorie království ve 13. stol.; ikonografie moci v Evropě 14. stol. (o; tělo krále – úpadek a obnova; Livres de Fauvel a královská moc; královská moc v rituálu královského pomazání a korunovace; bretaňský vévoda a jeho obraz; archeologické a literární obrazy krále a dvora. FF MU (DZ), s.]

Depreux, Philippe, „Hiérarchie et ordre au sein du palais: L’accès au prince“, in: François  Bougard – Dominique  Iogna-Prat – Régine Le Jan (eds.), Hiérarchie et stratification sociale dans l’Occident médiéval (400-1100), (Haut Moyen Âge 6), Turnhout: Brepols 2008, 305-323. [FF MU (DZ), s.]

Guyotjeannin, Olivier, „Le roi de France en ses préambules (XIe-début du XIVe siècle)“, Annuaire-bulletin de la Société de lʼhistoire de France, 1998, 21-44. [p.]

Havlíček, Jakub, Duchovní svět Karla IV. [rukopis magisterské diplomové práce], Brno: Masarykova univerzita v Brně 2001.

Havlíček, Jakub, „Karel IV. a jeho pojetí vladařského majestátu“, Sacra aneb Rukověť religionisty 3/2, 2005, 5-20. [h.]

Havlíček, Jakub, Pramen moci: Studie k dějinám mocenského dualismu [rukopis bakalářské diplomové práce], Brno: Masarykova univerzita v Brně 2003. [https://is.muni.cz/auth/th/21167/ff_b/.]

Kantorowicz, E. H., The Kings Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology, Princeton 1957.

Ricci, Giovanni, Il principe e la morte: Corpo, cuore, effigie nel Rinascimento, Bologna: Il mulino 1998. [Summary here. c.]

Roux, Jean Paul, Král: Mýty a symboly, Praha: Argo 2009.

Sawyer, P. H. – Wood, I. N. (eds.), Early Medieval Kingship, Leeds 1977. [Cituje Keen, Chivalry. Zřejmě sborník; Keen z něj cituje jednu stať.]

Holy kingship / Posvátná královláda

Bertelli, Sergio, Il corpo del re: Sacralità del potere nell’Europa medievale e moderna, Firenze: Ponte Alle Grazie 21995. [282 s., brož. 1. vyd. 1990. Původní, přínosná, živá a poutavě napsaná monografie uvádějící královský majestát do vztahu k tělu a tělesnosti krále. Její podnětnost spočívá jednak v důrazu na tělo, jednak v překročení hranice středověku a novověku a v pokusu o celkový výklad. Královský majestát; rituály násilí; jenž přichází ve jménu Páně – adventus, triumphus apod.; korunovační rituály; hostina pro lid po korunovační mši; král a oběť – ceremonie oběti voskového beránka; král jako slunce a Sol Invictus, rituál královského ranního vstávání a jeho sluneční reminiscence; rituály narození následníka a zplození královského potomka; Večeře Páně – panovnické jídlo, vyande royalle; králova smrt a pohřeb, panovnické nekropole; vzpoura proti králi, sesazení, zohavení jeho těla apod.; králova justice. Poznámkový aparát (pod čarou), obrazová příloha, bibliografie. BNF, v.]

Bertelli, Sergio, The King’s Body: Sacred Rituals of Power in Medieval and Early Modern Europe, University Park: Pennsylvania State University Press 2001. [b.r., c2001. Anglický překlad Il corpo del re. BNF.]

Bloch, Marc, Králové divotvůrci: Studie o nadpřirozenosti přisuzované královské moci, zejména ve Francii a Anglii, Praha: Argo 2004. [Orig. Les Rois Thaumaturges, Paris 1924. Klasická práce. Angl. překlad The Royal Touch. h.]

Boureau, Alain, „How Christian was the Sacralization of Monarchy in Western Europe (Twelfth-Fiftenth Centuries)?“, in: Jeroen Deploige – Gita Deneckere (eds.), Mystifying the Monarch: Studies on Discourse, Power, and History, Amsterdam: Amsterdam University Press 2006, 25-34.

Boureau, Alain, Le simple corps du roi: L’impossible sacralité des souverains français (XVe-XVIIIe siècles), Paris: Éditions de Paris 1989. [Odkaz Boesch Gajano.]

Boureau, Alain – Ingerflom, Claudio Sergio (eds.), La royauté sacrée dans le monde chrétien, Paris: École des hautes études en sciences sociales 1992. [167 s., větší formát. Podtit. Colloque di Royaumont, mars 1989. Sborník z konference. Úvodní studie; Le Goff: náb. a posv. aspekty fr. monarchie v 10.-13. stol.; Boureau: hierarchický princip jako překážka královské posvátnosti; dualita monarchií; Klaniczay: rytířský obraz svatého krále ve 12. stol.; skandinávské královlády; Kastilie; kněz Jan; posvátná královláda ve střv. Srbsku; král dítě – chronologie a geografie jednoho monarchického kultu; hrdinská imaginace a vládcovská posvátnost; Moskva jako třetí Řím; korunovace ruských carů v 16.-18. stol.; kolektivní reprezentace moci a „urážky majestátu“ v Rusku v 18.-20. stol. Poznámky pod čarou za jednotl. studiemi. Obrazové přílohy. BNF, v.]

Čech, Pavel, „Česká knížata a ugaritští králové“, in: Pavel Čech (ed.), Pocta profesoru Jaroslavu Oliveriovi, Praha: Karolinum 2003, 43-58.

Erkens, Franz-Reiner, Herrschersakralität im Mittelalter: Von den Anfängen bis zum Investiturstreit, Stuttgart: Kohlhammer 2006. [282 s., brož. Co je sakralita a posvátná královláda?; tradice a předobrazy, od starého orientu po římskou pozdní antiku; recepce a zprostředkování: Irsko, vizigótské Španělsko a merovejská Francie; francké pomazání na krále; Davidova královláda a karolínské císařství; napodobení Krista – „teokratické“ panovnictví v liturgii a obraze; Canossa a krize posvátné královlády; shrnutí a výhledy. Poznámkový aparát (228-259), bibliografie, jmenný rejstřík. KTF Wien, v.; FF MU (DZ), s.]

Folz, Robert, Les saintes reines du Moyen Âge (VIe-XIIIe siècles), Bruxelles: Société des Bollandistes 1992. [Odkaz Boesch Gajano.]

Folz, Robert, Les saints rois du Moyen Âge en Occident (VIe-XIIIe s.), Bruxelles: Société des Bollandistes 1984. [248 s. Dle Sigala jde o „pěknou syntézu“.]

Schramm, P. E. (ed.), Herrschaftszeichen und Staatsymbolik: Beiträge zu ihrer Geschichte vom dritten bis zum sechzehnten Jahrhundert I-III, Stuttgart 1955. [Sborník 48 studií.]

Ševčíková, Marie, Sacerdotium et regnum – duše a tělo: Posvátná královláda v západním křesťanství a její proměny během církevní reformy 11.-13. století [rukopis bakalářské diplomové práce], Brno: Masarykova univerzita 2010. [h.]

Theuws, Frans – Nelson, Janet L. (eds.), Rituals of Power: From Late Antiquity to the Early Middle Ages, Leiden: Brill 2000. [viii, 503 s. Sbírka esejů, ve kterých se autoři pokoušejí rozumět problematice rituálů – tomu, jak jsou rituály předváděny, co to konkrétně znamená pro pozorovatele, pro samotné účastníky a především, jaké činnosti lze vůbec rituálem nazývat. Některé příspěvky se znovu věnují již známým tématům, jako např. královskému inauguračnímu rituálu, další eseje třeba přezkoumávají přeměty, které nepřímo s rituály souvisí. Z recenze: Jedná se o důležitých svazek, který je bohužel negativně poznamenán obrovským množstvím tiskových chyb. Obsah: Introduction: Rituals in Transforming Societies; Migration Period Europe: The Formation of a Political Mentality; The Theoretical Strength and Practical Weakness of the Visigothic Monarchy of Toledo; Kingship Rituals and Ideology in Lombard Italy; Imperial Funerals in the Later Roman Empire: Change and Continuity; Carolingian Royal Funerals; Transformations of Penance; The Dead and Their Gifts the Will of Eberhard, Count of Friuli, and His Wife Gisela, Daughter of Louis the Pious (863-864); Frankish Giving of Arms and Rituals of Power: Continuity and Change in the Carolingian Period; Beyond Power Ceremonial Exchanges in Beowulf; The Circulation of Weapons in Anglo-Saxon Society; A Kind of Mirror for Men: Sword Depositions in Late Antique Northern Gaul;Rituals of Power: By Way of Conclusion. PřF MU.]

?, Le sacre royal.

Charles IV / Karel IV.

Some scholars: Eva Schlotheuber (as of 2014, she is working in Prague on Charles IV).

State, state power, state institutions / Stát, státní moc, státní instituce

Coleman, Janet (ed.), L’individu dans la théorie politique et dans la pratique, Paris: Presses universitaires de France 1996. [xxiv, 457 s. Překlad z angličtiny. Zajímavý, ale pro sledované specializace poměrně málo využitelný interdisciplinární sborník, financovaný z evropských prostředků. Jednotlivec ve středověkém státě (Coleman); jednotlivec v historiografii středověku; zrod individualismu a samostatného myšlení – příspěvek středověkých univerzit; laický stát ve věku reformace a počátky debaty o náboženské toleranci; občanská svoboda, práva a povinnosti v Evropě 16. stol. – příklad Holandské republiky; vina a individuální svědomí – jednotlivec, církev a stát v 16.-17. stol. (Dupont-Bouchat); politika a nespokojenost intelektuálů v období baroka; filosofické školy lidských práv ve Francii a Německu; panovník a poddaný – absolutismus a zrod jednotlivce (W. Weber); poddaný, jednotlivec, občan – co je „člověk“ v 17. stol.?; stát a jednotlivec v 17.-18. stol. – příklad Británie; občan ve filosofickém myšlení; občanská společnost jako příklad procesu individualizace; rovnost práv v novověkém státě – zrovnoprávnění jednotlivců; jednotlivci, skupiny a státy – obecná komparace. Poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie, stručný jmenný rejstřík, medailony autorů. BNF, v.]

Reinhard, Wolfgang (ed.), Les élites du pouvoir et la construction de l’État en Europe, Paris: Presses universitaires de France 1996. [xvi, 414 s. Překlad z angličtiny. Zajímavý, ale pro sledované specializace takřka nepoužitelný sborník věnovaný interdisciplinárnímu studiu původu moderního státu v období 13.-18. stol., financovaný z evropských prostředků. Mocenské elity, služebníci státu, vládnoucí vrstvy a vzrůst moci státu; vliv centrálních institucí; vůdci a reprezentativní instituce – rivalové, nebo partneři?; centrum a periferie – definice mocenských elit; mocenské elity a „závislá“ území; mocenské elity a vládce; klientismus a mocenské elity; utváření a profesionalizace mocenských elit; klérus ve státě; vltah státu a šlechty; města, buržoazie a stát; způsoby sociokulturní reprodukce mocenských elit v Evropě. Poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie, stručný jmenný rejstřík, medailony autorů. BNF (VV), v.]

Tabacco, Giovanni, La dissoluzione medievale dello stato nella recente storiografia, Spoleto: Centro italiano di studi sull’alto medioevo 1979. [V, 50 s. (číslováno 397-446). Otisk ze Studi medievali 4, obsaženo též ve Sperimentazioni. Zajímavá studie o problému státu ve středověku, jeho slabosti a upevňování a historiografii těchto otázek. BNF, v.]

Tabacco, Giovanni, Sperimentazioni del potere nell’alto medioevo, Torino: Einaudi 1993. [392 s., malý formát. Velmi zajímavý sborník věnovaný konkrétním problémům moci ve středověku. Středověký kosmos jako otevřený proces nestabilních struktur; nejasnost instuticí ve francké Evropě; království, panování a aristokracie v pokarolínské Itálii; struktury italského panování v 11.-12. stol.; procesy ideologického formování karolínské Evropy; církev a moc v karolínské době; autorita papeže a císařství; středověká fragmentace státu v nedávné historiografii; rozvoj panstva ve vrcholném středověku; kulturní zrod italského komunálního hnutí; instituce komunální orientace v 11. stol. Poznámkový aparát, bibliografie, jmenný rejstřík. BNF, v.]

Royal abbeys / Královská opatství

Saint-Denis; Suger

Große, Rolf (ed.), Suger en question: Regards croisés sur Saint-Denis, (Pariser historische Studien 68), München: R. Oldenbourg 2004.

Suger, Spisy o Saint-Denis, přel. Iva Adámková, Praha: Oikúmené 2006. [423 s. h.]

Church administration / Církevní správa

See also Papal policy, papacy.

Overviews / Přehledy

Noble, Thomas F. X., „The Christian Church as an Institution“, in: Thomas F. X. Noble – Julia M. H. Smith (eds.), The Cambridge History of Christianity III: Early Medieval Christianities c. 600-c. 1100, Cambridge: Cambridge University Press 2008, 249-274. [FF MU (DZ).]

Diocese / Diecéze

Burns, James, „Fullness of Power? Popes, Bishops and the Polity of the Church, 1215-1517“, in: Peter Linehan – Janet L. Nelson (eds.), The Medieval World, London – New York: Routledge 2001, 534-552. [h.]

Mazel, Florian (ed.), L’espace du diocèse: Genèse d’un territoire dans l’Occident médiéval (Ve-XIIIe siècle), Rennes: Presses universitaires de Rennes 2008. [434 s. Sborník studií věnovaných diecézi a její reprezentaci v 5.-13. stol. Kontlikty, meze a reprezentace diecéze; narbonská diecéze mezi antikou a středověkem; Remeš raného středověku; založení bretonských biskupství; magdeburská arcidiecéze – chápání prostoru a identity, 10.-11. stol.; hranice a svatí; světští páni a diecéze; symbolické a „přirozené“ hranice biskupství; biskupství ve francké Sýrii, 12.-13. stol.; diecéze Arezzo; děkanství a organizace prostoru – případ Bas-Maine; prostor diecéze v katedrálních listinářích. FF MU (DZ), s.]

Parish / Farnost

Miscellaneous / Různé

Women’s Space: Parish, Place, and Gender in the Medieval Church, 2005.

Terminology / Terminologie

Lauwers, Michel, „Paroisse, paroissiens et territoire: Remarques sur parochia dans les textes latins du Moyen Âge“, Médiévales 49, 2005. [Je na http://medievales.revues.org/document1260.html.]

Overviews and introductions / Přehledy, úvody a obecná pojednání

Aubrun, M., La paroisse en France des origines au XVe siècle, Paris: Picard 1986.

Resl, Brigitte, „Material support I: Parishes“, in: Miri Rubin – Walter Simons (eds.), The Cambridge History of Christianity IV: Christianity in Western Europe c. 1100-c. 1500, Cambridge: Cambridge University Press 2009, 99-106. [FF MU (DZ).]

Vauchez, André, „La parocchia nel Medioevo“, in: id.,Esperienze religiose nel Medioevo, přel. Cristina Colotto, Roma: Viella 2003, 183-191. [h.]

Origin and birth of the parish / Původ a zrození farnosti

Poble, Pierre-Éric, „Les vicariae et la genèse des ‚paroisses‘ dans le Massif Central (fin IXe-milieu XIe siècle“, in: Lieux sacrés et espace ecclésial (IXe-XVe siècle), (Cahiers de Fanjeaux 46), Toulouse: Privat 2011, 369-393. [h.]

Kümin, Beat A., The Shaping of a Community: The Rise and Reformation of the English Parish c. 1400-1560, Aldershot: Scolar Press 1995. [xiv, 362 s. Monografie věnovaná chodu anglických farností, zejména s ohledem na finanční toky, a jejich proměně za reformace. Obsahuje hodně kvantitativních údajů. Podrobný pozn. aparát, bg, rejstřík. ETF Wien, v.]

Médiévales 49, 2005 (La paroisse, genèse d’une forme territoriale). [Tematické číslo věnované farnostem ve středověku. V HTML dostupné na http://medievales.revues.org/sommaire3132.html.]

Functioning, administration / Fungování, správa

Paravicini Bagliani, Agostino – Pasche, Véronique (eds.), La parrocchia nel Medio Evo: Economia, scambi, solidarietà, Roma: Herder 1995. [325 s. Zásadní sborník. Předmluva (Chiffoleau); bratrstva městského kléru, problém s prameny; liturgie, svátosti a příjmy farářů; Saint-Étienne de Beauvais; proměny farní ekonomie v Languedoku; typologie; solidarita se zesnulými; biskupové a klerická disciplína; závěr (Vauchez). Odkaz Lauwers, Mémoire. BNCF, v.]

Proprietary churches, proprietary monasteries / Vlastnické kostely, vlastnické kláštery

Wood, Susan, The Proprietary Church in the Medieval West, Oxford: Oxford University Press 2008. [xiv, 1021 s., brož. Monumentální historické dílo. Dodává živost fenoménu vlastnických kostelů, ovšem odmítá rozšířený výklad, podle kterého šlo o zásadní prvek vztahů mezi církví a státem a sporů za dob gregoriánské reformy (s. 1); vyvrací také představu „germánskosti“ tohoto zvyku (v rámci běžného historiografického modelu o zavlečení nešvarů do církve germánskými barbary – DZ). FF MU (DZ), s.]

Bishop, bishops / Biskup, biskupové

See also Priesthood; Ecclesiology; Society, organizations.

Some scholars: Christine Barralis, Fabrice Delivré, Véronique Julerot, Emilie Nathalie Rosenblieh, Claire Sotinel.

Some associations, centers and networks: Episcopus – Society for the Study of Episcopal Power and Culture in the Middle Ages.

Benvenuti Papi, Anna, Pastori di popolo: Storie e leggende di vescovi e di cittè nell’Italia medievale, Firenze: Arnaud 1988. [264 s. Sborník dříve porůznu vydaných studií ABP k tématu biskupů a jejich hagiografie. Ardnigno, biskup Florencie na počátku 13. stol.; sv. Zanobi – biskupská paměť, občanské tradice a rodinná důstojnost; sv. Ubaldo z Gubbia, pogregoriánský biskup; sv. Emidio; patronát a patrocinium. Poznámky za jednotlivými studiemi, bibliografie, rejstřík. FF MU (DZ), s.]

Gasparri, Stefano, „Recrutement social et rôle politique des évêques en Italie du VIe au VIIIe siècle“, in: François  Bougard – Dominique  Iogna-Prat – Régine Le Jan (eds.), Hiérarchie et stratification sociale dans l’Occident médiéval (400-1100), (Haut Moyen Âge 6), Turnhout: Brepols 2008, 137-159. [FF MU (DZ), s.]

Harmes, Marcus H., Bishops and Power in Early Modern England, : Bloomsbury 2013.

Il difficile mestiere di vescovo (secoli X-XIV), Verona: Cierre 2000 (Quaderni di storia religiosa 7, 2000). [272 s. Tematické číslo časopisu věnované funkci biskupa v 10.-14. stol. se zaměřením na Itálii. Nezdá se, že by poskytoval podstatné příspěvky s obecným dosahem; spíše prosopografické zaměření. Raterio, Verona a ukradení těla sv. Metrona; arcibiskup Robaldo a kanonie Crescenzago – otázka desátků; Lanfrank z Pavie mezi hagiografií a historií; Lanfrank z Bergama; Guidotto da Correggio, biskup Mantovy; Niccolò da Calvi, minorita a biskup Assisi; biskupové 14. stol. – problémy, studie, perspektivy. Poznámky za jednotl. studiemi, rejstřík. KTF Wien, v.]

Merlo, Grado Giovanni (ed.), Vescovi medievali, (Studi di storia del Cristianesimo e delle Chiese cristiane 6), Milano: Biblioteca Francescana 2003. [326 s., brož. Nekonferenční sborník nesourodého obsahu; příspěvky většinou dobře opřeny o prameny, často archivní (nevydané). Vasalové biskupa Trevisa, 1179-1201; Otto Visconti, biskup Milána; kuriální notáři a zrod biskupské byrokracie – případ Verony; diecéze Concordia ve Furlansku a biskup Artico da Castello (1317-1331); „konstrukce“ biskupského registru: Mikuláš z Brna, biskup Tridentu (1338-1347) a Coded Wangianus Maio; misál biskupa Ildebrandino Conti. Poznámkový aparát (pod čarou), rejstřík. BEFR, v.]

Miller, Maureen C., The Bishop’s Palace: Architecture and Authority in Medieval Italy, New York: Cornell University Press 2000.

Ott, John S. – Trumbore Jones, Anna, The Bishop Reformed: Studies of Episcopal Power and Culture in the Central Middle Ages, Aldershot: Ashgate 2007. [Obsahuje např. článek Theo Riches, „Gerard I of Cambrai, the Three Orders and the Problem of Human Weakness“, 122-136.]

Patzold, Steffen, „Eine Hierarchie im Wandel: Die Ausbildung einer Metropolitanordnung im Frankreich des 8. und 9. Jahrhunderts“, in: François  Bougard – Dominique  Iogna-Prat – Régine Le Jan (eds.), Hiérarchie et stratification sociale dans l’Occident médiéval (400-1100), (Haut Moyen Âge 6), Turnhout: Brepols 2008, 161-184. [FF MU (DZ), s.]

Picard, J.-C., Le souvenir des évêques: Sépultures, listes épiscopales et culte des évêques dans l’Italie du Nord des origines au Xe siècle, Rome: École française de Rome 1988.

Rapp, Claudia, Holy Bishops in Late Antiquity: The Nature of Christian Leadership in an Age of Transition, Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press 2005. [xii, 346 s., váz. Velkmi pěkně vypadající kniha. Povaha vůdcovství v pozdní antice; pragmatická autorita; duchovní autorita; asketická autorita; biskupové v akci; sociální kontexty; města; říše; biskup jako nový městský funkcionář. Pozn. aparát, bibliografie, rejstřík. KTF Wien, v.; FF MU (DZ), s.]

Rebillard, Éric – Sotinel, Claire (eds.), L’évêque dans la cité du IVe au Ve siècle: Image et autorité: Actes de la table ronde organisée par l’Istituto patristico Augustinianum et l’École française de Rome (Rome, 1er et 2 décembre 1995), (Collection de l’École française de Rome 248), Rome: École française de Rome 1998. [FF MU (DZ).]

Rhijn, Carine van, Shepherds of the Lord: Priests and Episcopal Statutes in the Carolingian Period, (Cultural Encounters in Late Antiquity and the Middle Ages 6), Turnhout: Brepols 2007. [viii, 246 s., váz. Důležitá monografie o postavení kněží a biskupů v karolínské době. Texty: koncilní dekrety (biskupská statuta; kontext Capitula episcoporum); kontexty; ideály kněžství, 800-820; ideály kněžství v neklidných časech, 850-875; postavení místních kněží (pozadí, chudoba a bohatství, místní pověst a místní spolupráce). Poznámkový aparát, bibliografie. KTF Wien, v.; FF MU (DZ), s.]

Sot, Michel, Gesta episcoporum, Gesta abbatum, (Typologie des sources du Moyen Âge occidental 37), Turnhout: Brepols 1981. [60 s. Definice žánru, geneze textu (objednatel, ústní traduce, užívání archivů, literární zdroje). Historie a geografie žánru Gest, pravidla textové kritiky vztahující se k těmto pramenům, přínos žánru pro historii. Mocenským a diskurzivním aspektům se nevěnuje. BNF, v.]

Priesthood, priests / Kněžství, kněží

See also Bishop; Ecclesiology; Society, organizations.

Miscellaneous / Různé

La vita commune del clero nei secoli XI e XII: Atti della settimana di studio, Mendola, settembre 1959 I-II, (Miscellanea del Centro di studi medioevali 3), Milano 1962.

Lawrence, C. H., „The English Parish and Its Clergy in the Thirteenth Century“, in: Peter Linehan – Janet L. Nelson (eds.), The Medieval World, London – New York: Routledge 2001, 648-670. [h.]

Mériaux, Charles, „Ordre et hiérarchie au sein du clergé rural pendant le haut Moyen Âge“, in: François  Bougard – Dominique  Iogna-Prat – Régine Le Jan (eds.), Hiérarchie et stratification sociale dans l’Occident médiéval (400-1100), (Haut Moyen Âge 6), Turnhout: Brepols 2008, 117-136. [FF MU (DZ), s.]

Rauwel, Alain, „Les hiérarchies internes à l’ordre sacerdotal et la question de la sacramentalité de l’épiscopat dans l’Église romaine de saint Augustin à Pierre Lombard“, in: François  Bougard – Dominique  Iogna-Prat – Régine Le Jan (eds.), Hiérarchie et stratification sociale dans l’Occident médiéval (400-1100), (Haut Moyen Âge 6), Turnhout: Brepols 2008, 105-115. [FF MU (DZ), s.]

Reynolds, Roger E., Clerical Orders in the Early Middle Ages: Duties and Ordination, Aldershot: Ashgate 1999. [352 s. Spisy do raného 12. století – dopisy, traktáty, kázání, ordinační instrukce, liturgické komentáře a kanonické právo. Anotace ve Speculum: výbor z díla obsahující dříve zveřejněné Reynoldsovy články (zde vyjmenovány) a 1 dříve nezveřejněný. Názvy ukazují na velmi zajímavé články, ovšem středně nesourodé – nepodá přehled, spíš dost specializované články o konkrétních textech, přehledovějšího charakteru by mohly být cca 2.]

Reynolds, Roger E., Clerics in the Early Middle Ages: Hierarchy and Image, Aldershot: Ashgate 1999. [Anotace ve Speculum: další výbor z článků (vyjmenovány), obvykle dost specializované: posvátná matematika – počty a seznamy církevních úřadů; patristický „presbyterianismus“ v raně středověké teologii círk. úřadů; Raganaldus Sacramentary; obraz a text (pdf.); rituály a znaky koncilních rozhodnutí; a dosud nevydané: klerici – hierarchie a funkce v raném středověku; Kristus jako klerik; podjáhen jako vyšší svěcení; klerické liturgické oděvy a liturgické barvy ve středověku. Zdá se mi zajímavější než svazek Clerical Orders.]

Swanson, Robert N., „Apostolic Successors: Priests and Priesthood, Bishops, and Episcopacy in Medieval Western Europe“, in: Greg Peters – C. Colt Anderson (eds.), A Companion to Priesthood and Holy Orders in the Middle Ages, (Brill’s Companions to the Christian Tradition 62), Leiden: Brill 2016.

Tabbagh, Vincent, Gens d’église, gens de pouvoir, Dijon: Éditions universitaires de Dijon 2006. [FF MU (DZ), s.]

Everyday life / Každodenní život

A B.A. topic in the IS MU.

Barrow, Julia, The Clergy in the Medieval World: Secular Clerics, Their Families and Careers in North-Western Europe, c.800–c. 1200, Cambridge: Cambridge University Press.

Bonassie, P. (ed.), Le clergé rural dans l’Europe médiévale et moderne: Actes des XIIIe journées internationales d’histoire de l’Abbaye de Flaran, 6-8 octobre 1991, Toulouse: Presses universitaires du Mirail 1995.

Kerby-Fulton, Kathryn, „The Clerical Proletariat: The Underemployed Scribe and Vocational Crisis“, The Journal of the Early Book Society for the Study of Manuscripts and Printing History 17, 2014, 1-34. [Academia.edu?]

Le clerc séculier au Moyen Âge: Actes du XXIIe congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, Amiens, juin 1991, Paris: Publications de la Sorbonne 1993.

Thomas, Sarah, „Clerical Illegitimacy in the Diocese of Sodor: Exception or Rule in the Late Medieval Church?“, in: Andrew P. Roach – James R. Simpson (eds.), Heresy and the Making of European Culture: Medieval and Modern perspectives, Farnham – Burlington: Ashgate 2013, 313-332. [The failure to enforce clerical celibacy is, concludes the author, a defining feature of the late medieval Church across Western Europe (331). FF MU (DZ), s.]

Celibacy / Celibát
Early Christian legacy / Odkaz raného křesťanství

Brown, Peter, Tělo a společnost: Muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2000. [436 s. Z angl. orig. The Body and Society: Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity (New York 1988) přel. Eva Lajkepová. Monografie věnovaná praxi trvalého sexuálního odříkání mezi Pavlem a Augustinem (1.-5. stol.). Tělo a město; od apoštola k apologetovi; od Herma k Tertulliánovi; Markión, Tatiános a enkratité; Valentinos a gnosticismus; Klémens; Órigenés; Cyprián, Mání, Eusebios; pouštní otcové; mniši, ženy a manželství v Egyptě; Řehoř z Nyssy; Jan Zlatoústý; Ambrož; Jeroným; Augustin. MZK prez., FF MU, v.]

Clark, Elizabeth A., Reading Renunciation: Asceticism and Scripture in Early Christianity, Princeton: Princeton University Press 1999. [xv, 420 s. Velmi zajímavá monografie věnovaná vztahu odříkání a četby, psaní a prožívání textu v raném křesťanství. Askeze v pozdně antickém křesťanství; čtení v raně křesťanském světě; výhody a nebezpečí figurativní exegeze; exegetické a rétorické strategie asketického čtení; tři modely asketického čtení; od reprodukce k defamiliarizaci; od rituálu k askésis; exegeze rozvodu; 1 K 7 v raně křesťanské exegezi; od Pavla k pastýřským listům. Odkaz Karras aj. Poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie, rejstříky. KTF Wien (My-3730), v.; FF MU (DZ), s.]

McNamara, Jo Ann, A New Song: Celibate Women in the First Three Christian Centuries, New York: Haworth Press 1983. [Odkaz Wiesner WG (jako na vysoce kontroverzní), Karras.]

Pagels, Elaine, Adam, Eve and the Serpent, New York: Random House 1988. [Odkaz Wiesner WG jako na vysoce kontroverzní.]

Pisi, Paolo, Genesis e phthorà: Le motivazioni protologiche della verginità in Gregorio di Nissa e nella tradizione dell’enkrateia, Roma: Ateneo 1981. [216 s. BNF.]

Overviews / Přehledy

Abbottová, Elizabeth, Historie celibátu, Praha: BB art 2005. [524 s. Populární přehledová práce napříč kulturami. Řecký božský celibát; prvotní kř.; pozdější kř.; další hlavní náboženství; celibát jako prostředek zachování spermatu; ženský celibát přesahující pohlaví; celibát jako ženská povinnost; vynucený celibát; impotence a celibát; celibát v literatuře; nový celibát. Stručnější poznámkový aparát (467-516). MZK, v.]

Denzler, Georg, Dějiny celibátu, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2000. [178 s. Popularizující kniha historického zaměření, ovšem otevřeně angažovaná proti povinnému kněžskému celibátu v katolické církvi. Stručný poznámkový aparát. FF MU, v.]

Denzler, Georg, Zakázaná slast: Dva tisíce let křesťanské sexuální morálky, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 1999. [250 s. Užitečná přehledová práce církevního historika, angažovaná ve prospěch smíru křesťanství se sexualitou (srov. 11 a závěr). Kniha je rozdělena na tyto kapitoly: podstata a účel manželství; uzavírání manželství; rozvod; regulace porodnosti; mimomanželský pohlavní styk; „abnormality“ (onanie, kastrace, homosexualita, prostituce, ilegitimita dítěte); zóny ohrožení; žena jako poddaná muži; žena jako hříšnice nebo světice; žena jako čarodějnice; žena jako liturgička. Poznámkový aparát (220-232), bibliografie, jmenný rejstřík. FF MU, v.]

Houtin, Albert, Courte histoire du célibat ecclésiastique.

Cholij, Roman, Clerical Celibacy in East and West, Leominster: Fowler Wright 1988. [xi, 226 s. Recenze v Church History: doktorská disertace hájící myšlenku, že klerický celibát je apoštolského původu, celibát nikde jasně nedefinuje, velmi kategorická tvrzení o absolutním celibátu, nevysvětluje, proč byl celibát tak důležitý, práce zcela podemleta ideologickou premisou apoštolského původu celibátu.]

Gregorian reform and the introduction of priestly celibacy / Gregoriánská reforma a prosazení kněžského celibátu

Elliott, Dyan, Fallen Bodies: Pollution, Sexuality, and Demonology in the Middle Ages, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1998. [22,5 $. ISBN 0812216652. Poluce a představy, sex na posvátných místech, knězova žena a její avatáři, neuvěřitelná čistota démonů. h.]

Frassetto, Michael (ed.), Medieval Purity and Piety: Essays on Medieval Clerical Celibacy and Religious Reform, New York – London: Garland 1998. [Klerický celibát a jeho historiografie, klerická čistota v karolínském období, Odo z Cluny a nová sexuální morálka, manželství, zdrženlivost a panenství v politice 10. a 11. stol., hereze, celibát a reforma u Ademara z Chabannes, Řehoř VII. a celibát, biskup jako ženich, nikolaité aj. FF MU (DZ), s.]

Frazee, Charles A., „The Origins of Clerical Celibacy in the Western Church“, Church History 41/2, 1972, 149-167. [JSTOR, p.]

Miller, Maureen C., „Masculinity, Reform, and Clerical Culture: Narratives of Episcopal Holiness in the Gregorian Era“, Church History 72/1, 2003, 25-52. [JSTOR, p.]

Parish, Helen, Clerical Celibacy in the West, c. 1100-1700, Aldershot: Ashgate 2010. [xii, 282 s. 125 $. Přehledová práce. Klerický celibát a svatba v rané církvi; celibát a svatba na Východě a Západě; celibát, svatba a gregoriánská reforma; klerický celibát a ženatí kněží v době reformace; klerický celibát a katolická církev po reformaci; závěr – celibát v současné církvi. Poznámky, bibliografie, rejstřík. c.]

Discussions on mandatory priestly celibacy, 19th-21st century / Diskuse o povinném celibátu kněží v 19.-21. století

Babíček, Ondra, Diskuse o zrušení povinného kněžského celibátu v římskokatolické církvi po Druhém vatikánském koncilu [rukopis bakalářské diplomové práce], Brno: Masarykova univerzita 2011. [Vedoucí: D. Zbíral. IS MU.]

Celibacy in different cultures, comparative works / Celibát v různých kulturách, komparativní práce

Viz též různé kapitoly věnované mnišství.

Sobo, Elisa J. – Bell, Sandra (eds.), Celibacy, Culture, and Society: The Anthropology of Sexual Abstinence, Madison: The University of Wisconsin Press 2001. [x, 274 s. Vysoce zajímavý sborník (převážně velmi kvalitní studie s nezanedbatelnými obecnými implikacemi). Stručné poznámky za jednotlivými studiemi, použitá literatura za jednotlivými studiemi, rejstřík (převážně věcný). Celibát v mezikulturní perspektive – přehled; soukromé životy a veřejné identity – příklad ženského celibátu v severozápadní Indii; mnišky v severozápadní Indii; udržování a posilování celibátu v institucionalizované společnosti (65-86, jasně koncipovaná, teoreticky velmi uvážlivá antropologická studie, která se snaží vyložit, proč zdraví jedinci jednají velmi často „antievolučně“ a rozhodnou se pro celibát – strategie, která by z darwinovského úhlu pohledu měla být mimořádně zřídkavá, a přitom není; jde zároveň o studii otvírající možnosti výkladu kulturně podmíněného „antievolučního“ jednání vůbec); ideál cudného mládí (srovnávací studie o různě restriktivních společnostech, pracující se standardním kulturním vzorkem – 186 předindustriálních společností ze všech kontinentů; zabývá se i alternativami heterosexuálního styku u mladých lidí); panictví v duchu – programový celibát u shakerů (The United Society of Believers in Christ’s Second Appearing); Mazatékové, rituální celibát a sexuální orientace; může žít žena v celibátu? Sexualita a odříkání v théravádovém buddhismu; gender u brahmačárji; rituální celibát – poetika inverze v Chile a Keni; celibát a já v anorexia nervosa; kulturní schémata celibátu; celibát v amerických věznicích – zákonné a interpretativní perspektivy; motivace katolických kněží k celibátu (tato studie je poněkud konfesní). BNF (VV), v.]

Councils and synods / Koncily a synody

Miscellaneous / Různé

Walsh, Katherine, „Zwischen Mission und Dialog: Zu den Bemühungen um Aussöhnung mit den Ostkirchen im Vorfeld des Konzils von Ferrara-Florenz“, in: Alexander Patschovsky – Harald Zimmermann (eds.), Toleranz im Mittelalter, Sigmaringen: Thorbecke 1998, 297-333. [c.]

State of research

Krafl, Pavel, „Synody a synodální zákonodárství ve středovýchodní Evropě: Přehled bádání za posledních patnáct let“, Český časopis historický 111, 2013, 117-143.

Editions / Edice

Melloni, Alberto – Dainese, Davide (eds.), Conciliorum oecumenicorum et generalium decreta II: The General Councils of Latin Christendom from Constantinople IV (869/870) to Lateran V (1512-1517), Turnhout: Brepols 2013. [A new edition replacing that by Tanner.]

Krafl, Pavel (ed.), Sacri canones servandi sunt: Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV, Praha: Historický ústav AV ČR 2008. [684 s., [40] s. barev. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 25 cm.]

Tanner, Norman P. (ed.), Decrees of the Ecumenical Councils I: Nicaea I to Lateran V, Washington: Georgetown University Press 1990.

Conciliarism / Konciliarismus

Miscellaneous / Různé

Hlaváček, Ivan – Patschovsky, Alexander (eds.), Reform von Kirche und Reich zur Zeit der Konzilien von Konstanz (1414-1418) und Basel (1431-1449), Konstanz: Universitätsverlag Konstanz 1996.

Tierney, Brian, Foundations of the Conciliar Theory: The Contribution of the Medieval Canonists from Fratian to the Great Schism, (Studies in the History of Christian Thought 81), Leiden – New York – Köln: Brill 21998. [xxxiv, 255 s., váz. 1. vyd. Cambridge University Press 1995. Papež a církev; papež a koncil; papež a kardinálové. Prvky eklesiologie 13. stol.: proměny pohledu na řízení církve; struktura středověké církve; celá církev jako korporace. Konciliární ideje ve 14. stol.: Jan Pařížský; svářící se kritiky papežské monarchie; postoj akademických kanonistů; Franciscus Zabarella; závěr. Dodatky. Pozn. aparát, dodatky, bibliografie, rejstřík. KTF Wien, v.]

Ullmann, Walter, „Julius II and the Schismatic Cardinals“, in: Derek Baker (ed.), Schism, Heresy and Religious Protest, Cambridge: Cambridge University Press 1972, 177-193. [h.]

Wünsch, Thomas, „Konziliarismus in Polen: Beispiele für ideellen Transfer von West- nach Osteuropa und die eigenständige Weiterentwicklung im Osten“, in: Jerzy Kłoczowski – Paweł Kras – Wojciech Polak (eds.), Christianity in East Central Europe: Late Middle Ages / La chrétienté en Europe du Centre-Est: Le bas Moyen Âge, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 1999, 137-146. [BJ, v.]

Marsilius of Padova / Marsilius z Padovy

Battaglia, F., Marsilio da Padova e la filosofia politica del medio evo, Firenze 1928.

Brett, Annabel S., The defender of the peace, [Angl. překlad Defensor pacis.]

Gewirth – Nederman, Marsilius of Padua, Defensor pacis. [Edice, nebo angl. překlad?]

Jeudy – (eds.), Marsile de Padoue, Œuvre Mineures: Defensor Minor – De translatione imperii, texte établi, traduit et annoté par Colette Jeudy et Jeannine Quillet Paris 1979.

Lee, Hwa-Yong, Political Representation in the Later Middle Ages: Marsilius in Context, New York etc.: Lang 2008.

Nederman, Cary J., Community and Consent: The Secular Political Theory of Marsiglio of Padua’s Defensor Pacis, London/Lanham 1995.

Nederman, Cary J., „From Defensor Pacis to Defensor Minor: The Problem of the Empire in Marsiglio of Padua“, History of Political Thought 16, 1995, 311-329.

Nederman, Cary J. (trans.), Writings on the Empire: Defensor minor and De translatione imperii, Cambridge University Press, 1993. [Angl. překlad.]

Scholz, Richard (ed.), Marsilius Patavinus, Defensor pacis (Monumenta Germaniae Historica: Fontes Iuris Germanici Antiqui in usum Scholarum, separatim editi, Hannoverae 1932/33.

Jean Gerson / Jan Gerson

Burrows, Mark, „Jean Gerson after Constance: ‚Via Media Et Regia‘ As a Revision of the Ockhamist Covenant“, Church History 59/4, 1990, 467-481.

Glorieux, Palémon (ed.), Jean Gerson: Œuvres complètes I-X, Paris: 1960-1973.

McGuire, Brian Patrick (ed.), A Companion to Jean Gerson, (Brill’s Companions to the Christian Tradition 3), Leiden: Brill 2006.

McGuire, Brian Patrick, Jean Gerson and the Last Medieval Reformation University Park 2005.

Pierre d’Ailly / Petr z Ailly

Bernstein, Alan E., Pierre d’Ailly and the Blanchard Affair: University and Chancellor of Paris at the Beginning of the Great Schism, Leiden: Brill 1978.

Guenée, Bernard, Between Church and State: The Lives of Four French Prelates in the Late Middle Ages, přel. Arthur Goldhammer, Chicago: University of Chicago Press 1991.

Oakley, Francis, Political Thought of Pierre d’Ailly: The Voluntarist Tradition, New Haven: Yale University Press 1964.

Pascoe, Louis B., Church and Reform: Bishops, Theologians, and Canon Lawyers in the thought of Pierre d’Ailly (1351-1420), Leiden: Brill 2005.

Raymond, Irving W., http://www.jstor.org/stable/3161859.

http://www.jstor.org/pss/25024940

Smoller, Laura A., History, Prophecy, and the Stars: The Christian Astrology of Pierre d’Ailly, 1350-1420, Princeton: Princeton University Press 1994.

Council of Constance / Kostnický koncil

Kůrka, Pavel B., „How Constantia became Kostnice (and vice versa)“ [online], trans. Zdeněk V. David, The Bohemian Reformation and Religious Practice6, 2004 [2007], <http://www.brrp.org/proceedings/brrp6/kurka.pdf>, [6. 9. 2013].

Provvidente, Sebastián, „Inquisitorial process and plenitudo potestatis at the Council of Constance (1414–1418)“ [online], The Bohemian Reformation and Religious Practice8, 2008 [2011], <http://www.brrp.org/proceedings/brrp8/provvidente.pdf>, [6. 9. 2013].

Stump, Philip H., The Reforms of the Council of Constance (1414-1418), Leiden: Brill 1994.

Conciliarism and protestant or modern political thought / Konciliarismus a protestantské či moderní politické myšlení

Koch, Bettina, Zur Dis-Kontinuität mittelalterlichen politischen Denkens in der neuzeitlichen politischen Theorie, Berlin: Duncker und Humblot 2005.

Heckel, Johannes, „Marsilius von Padua und Luther“, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kanonistische Abteilung 44, 1958, 268-336.

France / Francie

Pontal, Odette – Avril, Joseph (eds.), Les statuts synodaux français du XIIIe siècle I-V, Paris 1971-2004.

Southern France / Jižní Francie

Fournié, Michelle – Le Blévec, Daniel (eds.), L’archevêché de Narbonne au Moyen Âge, Toulouse: Université de Toulouse-Le Mirail 2008. [25 €, prodává CEC.]

Kol., La paroisse en Languedoc (XIIIe-XIVe s.), (Cahiers de Fanjeaux 25), Toulouse: Privat 1990. [429 s. Diecéze a farnost podle statut, původ farností v Toulouse, Saint-Firmin, farní ekonomika v Provence, síť kostelů v diecézi Rieux, decimář: příklad Prouille, farnost a kanovníci, dominikáni a farnost, farní kněz, světci uctívaní ve farnostech diecéze Saint-Papoul v 15. stol. h.]

Czech lands / České země

Miscellaneous / Různé

Církevní správa a její písemnosti na přelomu středověku a novověku, Praha: Karolinum 2003. [285 s.]

Doležalová, Eva, Svěcenci pražské diecéze 1395-1416, (Práce Historického ústavu AV ČR 25), Praha: Historický ústav 2010. [Includes a DVD. h.]

Hrdina, Jan – Zilynská, Blanka (eds.), Církevní topografie a farní síť pražské církevní provincie v pozdním středověku, Praha : Filosofia, 2007. [207 s.: il., mapy, plány; 24 cm.]

Krafl, Pavel, Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku, Praha: Historický ústav AV ČR 2003. [272 s.]

Kordiovský, Emil (ed.), Vývoj církevní správy na Moravě: 9.-10.října 2002, Brno: Moravský zemský archiv v Brně – Mikulov: Státní okresní archiv Břeclav – Brno: Muzejní a vlastivědná společnost 2003. [379 s.]

Polc, Jaroslav V. – Hledíková, Zdeňka, Pražské synody a koncily předhusitské doby, Praha: Karolinum 2002. [322 p., softback. Introductory study; manuscripts; editions. h.]

Henry Zdík, bishop of Olmütz / Olomoucký biskup Jindřich Zdík

Bistřický, J., „K tak zvanému Zdíkovu homiliáři“, Listy filologické 1960, 106-115; 1961, 63-84.

Bistřický, J., Písemnictví a Rukopisy Jindřicha Zdíka, Sborník k 850. výročí posvěcení katedrály sv. Václava v Olomouci, Olomouc 1982.

Bistřický, J., Studien zum Urkunden – Brief – und Handschriftenwesen den Bischofs Heinrich, Archiv für Diplomatik 26, 1980, 135-258.

Flor, M., Skriptorium olomoucké, Praha 1960.

Hrbáčová, Jana (ed.), Jindřich Zdík (1126-1150): Olomoucký biskup uprostřed Evropy, Olomouc: Muzeum umění Olomouc 2009. [Váz., 247 s.]

Everyday life / Každodenní život

Miscellaneous / Různé

Beattie, Cordelia – Maslakovic, Anna – Jones, Sarah Rees (eds.), The Medieval Household in Christian Europe, c. 850 – c. 1550: Managing Wealth, Power, and the Body, Turnhout: Brepols 2004.

Le Goff, Jacques, Za jiný středověk: Čas, práce a kultura na středověkém Západě, (Historické myšlení 21), Praha: Argo 2005. [428 s. Středověk podle Micheleta, čas církve a čas kupců, od středověkého k novověkému času, přípustná a zapovězená řemesla, práce a technický pokrok, řemeslo podle zpovědních příruček, povědomí univerzity o sobě samé, učená a lidová kultura, sny, Meluzína, rituál vasalství. h.]

Overviews / Přehledy

Klaniczay, Gábor, „Everyday Life and Elites in the Later Middle Ages: The Civilised and the Barbarian“, in: Peter Linehan – Janet L. Nelson (eds.), The Medieval World, London – New York: Routledge 2001, 671-690. [h.]

Le Goff, Jacques (ed.), Středověký člověk a jeho svět, Praha: Vyšehrad 1999. [320 s. Odborná literatura – historie – středověk. Přel. z různých jazyků originálních studií (v it. vydání byly překlady, nakladatelství si získalo originální texty autorů a ty byly předlohou). Prakticky bez pozn. aparátu. Každá studie obsahuje seznam doporučené literatury.]

Nodl, Martin – Šmahel, František (eds.), Člověk českého středověku, (Každodenní život 14), Praha: Argo 2002. [502 s., váz. Člověk v českém středověku; panovníci z rodu Přemyslovců; urozená paní; moravský údělník; dvořan – diplomat; biskup; řeholník; farář; Viklefice a její předchůdkyně; český kacíř – husita; vzdělanec, učenec, profesor; spisovatelé, vzdělanci, básníci; lékař; měšťan; řemeslník a kupec; měšťanka; sedlák; lidé na okraji. No footnotes; further reading at the end of individual chapters. NKČR, v.]

Clothing / Odívání, oblékání

Kania, Katrin, Kleidung im Mittelalter: Materialien – Konstruktion – Nähtechnik: Ein Handbuch, Köln – Weimar – Wien: Böhlau 2010. [529 s., váz., křídový papír. Zevrubný přehled. Bohaté obrazové přílohy (vyobrazení dochovaných kousků, rozkreslení střihů...).]

Food, meal, alimentation / Jídlo, potrava, stravování

Miscellaneous / Různé

Biller, Peter, „The Abundance and Scarcity of Food in the Inquisition Records of Languedoc“, in: Simon Barton – Peter Linehan (eds.), Cross, Crescent and Conversion: Studies on Medieval Spain in Memory of Richard Fletcher, Leiden – Boston: Brill 2008, 263-276.

Montanari, Massimo, Hlad a hojnost: Dějiny stravování v Evropě, Praha: NLN - Nakladatelství Lidové noviny 2003.

Symbolic meanings of food and meal / Symbolické významy jídla

Effros, Bonnie, Creating Community With Food and Drink in Merovingian Gaul, New York: Palgrave Macmillan 2002. [xviii, 174 s. 80 $. Velmi podnětná a původní práce věnovaná jídlu a pití jako prostředku tvorby společenství v merovejské Galii. Rituální význam půstu při formování křesťanských komunit; jídlo, pití a výraz klerické identity; gender a autorita – hostiny a půst v raně středověkých ženských klášterech; jídlo jako zdroj vyléčení a moci; pohřební postění v raně středověké Galii a přilehlých oblastech. Podrobný poznámkový aparát (97-143), bibliografie, rejstřík. ÖNB, UB Wien, v., c. tit., obsah; h.]

Laurioux, Bruno – Moulinier-Brogi, Laurence (eds.), Scrivere il Medioevo: Lo spazio, la santità, il cibo: Un libro dedicato ad Odile Redon, Roma: Viella 2001. [458 s., brož. Kniha rozdělená na 3 části: Prostor a společnost v Toskánsku; svatí a poustevníci; psaní a uvažování o jídle. Les a jiskra; Toskánsko v italských geografických pramenech 14. stol.; siennská termální krajina počátkem 16. stol.; městské státy a komuny – několik historiografických problémů; úředníci Sieny ve 14. stol.; statuta komuny Asciano jako pramen; magnáti Squarcialupi z Florencie; otroci v Sieně koncem středověku; vlastníci a měšťané v Sieně ve 14. stol.; dlouhá kontinuita v agrárním prostoru – okolí města Lucca v 8.-10. stol.; uhlí ve vesnici. Sv. Ubaldesca da Calcinaia; příbuzné, přítelkyně, sousedky – ženy počátkem 14. stol. dle kanonizačního procesu Mikuláš z Tolentina; husí noha sv. Neomoise; dopisy z Pisy sienskému bratru; čarodějnictví v toskánských procesech 15. stol.; Vintíř na pomezí Bavorska a Čech; ďábelská kuchyně a hospic svatého. Super facto piscium – ryby; traktáty o rybách; věhlasné sýry v 15. stol.; jídelníček rychtářů narbonnského arcibiskupa; židé a křesťané u stolu; dietetika a pořadí chodů; dietetické praktiky u dvora Francesco Sforza; lékaři ve 13.-15. stol.; lékařství; jídlo a fantastické bytosti. Pozn. aparát, rejstřík. FF MU (DZ), s.]

Menstruation / Menstruace

Delaney, Janice – Lupton, Mary Jane – Toth, Emily, The Curse: A Cultural History of Menstruation, Urbana: University of Illinois Press 1988. [Odkaz Elliott jako na obecnou práci o menstruaci napříč kulturami.]

Kirby, Danielle, „Women and Blood: Ambivalent Symbology in the Christian Tradition“, Khthónios 1/1, 2003, 26-31. [Not in MU e-resources.]

Miramon, Charles de, „La fin d’un tabou? L’interdiction de communier de la femme menstruée au Moyen Âge: Le cas du XIIe siècle“, in: Le sang au Moyen Age: Actes du quatriéme colloque international de Montpellier, (Cahiers du C.R.I.S.I.M.A. 4), Montpellier: Association C.R.I.S.I.M.A. – Université Paul-Valéry 1999, 163-181.

Miramon, Charles de, „Déconstruction et reconstruction du tabou de la femme menstruée: XIIe-XIIIe siècle“, in: Andreas Thier et al. (eds.), Kontinuitäten und Zäsuren in der Europäisschen Rechtsgeschichte, (Rechtshistorische Reihe 196), Frankfurt am Main: Peter Lang 1999, 79-107. [Sborník konference Europäisches Forum Junger Rechtshistorikerinnen und Rechtshistoriker, München 22.-24. Juli 1998.]

Vitatio prolis – abortion, contraception, masturbation / Vitatio prolis – potrat, antikoncepce, masturbace

Miscellaneous / Různé

Biller, Peter, „Birth-control in the West in the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries“, Past and Present 94, 1982, 3-26. [p.]

Overviews / Přehledy

Biller, Peter, „Confessors’ Manuals and the Avoiding of Offspring“, in: Peter Biller – Alastair J. Minnis (eds.), Handling Sin: Confession in the Middle Ages, York: York Medieval Press 1998, 165-187. [FF MU (DZ), s.]

McLaren, Angus, A History of Contraception from Antiquity to the Present Day, Oxford: Blackwell 1990. [Odkaz Wiesner-Hanks.]

Müller, Wolfgang P., The Criminalization of Abortion in the West: Modern Assumptions, Medieval Realities,Ithaca – London: Cornell University Press ???.

Noonan, John T., Contraception: A History of Its Treatment by Catholic Theologians and Canonists, Cambridge: Belknap Press of Harvard University 1966. [561 s. Přehledová práce od počátků až po r. 1965 (se zhruba vyváženým rozsahem pro jednotlivá období). Poznámkový aparát, rejstřík. BNF, v.]

Riddle, John M., Contraception and Abortion from the Ancient World to the Renaissance, Cambridge: Harvard University Press 1992. [Pegg, Corruption, 214. Dle Billera in Handling Sin nekritické, ale užitečné v tom, jak přitáhlo pozornost k problému účinnosti bylinných metod.]

Riddle, John M., Eve’s Herbs: A History of Contraception and Abortion in the West, Cambridge 1997.

Excursus – other times / Exkurz – jiná období

Langlois, Claude, Le crime d’Onan: Le discours catholique sur la limitation des naissances (1816-1930), Paris: Les Belles Lettres 2005. [503 s. Přehledová práce o regulaci porodů (antikoncepci) v uvedené době. Autor je historik moderního katolictví z EPHE – Ve section. Celkem dostatečný pozn. aparát; bg; jmenný rejstřík. BEFR, v.]

Memory in the Middle Ages: remembering, remembrance, forgetting, externalization of memory / Paměť ve středověku: zapamatování, připomínání, zapomínání, externalizace paměti

See also Script, print and communication and bg / Text, textuality.

Some scholars: Sara Shroukh (art of memory).

Some research centers, institutions, projects: MeMO – Medieval Memoria Online Project; HERA Project: Cultural Memory and the Resources of the Past (CMRP).

Miscellaneous / Různé

Beddel, John, „Memory and Proof of Age in England 1272-1327“, Past and Present 162, 1999, 3-27. [Available online: http://www.jstor.org/stable/pdfplus/651063.pdf?acceptTC=true.]

Brand, Hanno – Monnet, Pierre – Staub, Martial (eds.), Memoria, communitas, civitas: Mémoire et conscience urbaines en Occident à la fin du Moyen Âge, Ostfildern: Jan Thorbecke 2003. [276 s., váz. Konferenční sborník, studie v němčině (5), angličtině (1) a francouzštině (všechny ostatní). Městská paměť; hryy identity – kolektivní a individuální vzpomínky v Benátkách; konstruování identity v Janově 17. stol – oficiální paměť a odpor proti ní; židé v jihoněmeckých městech koncem středověku a výuka paměti; paměť městských elit Svaté říše římské koncem středověku mezi psaním o sobě a dějinami města; explicitní sebepojetí sociálních skupin ve městě;individualizovaná paměť a vědomí společenství – vzpomínka, dobročinnost a reprezentace u elit Leidenu koncem středověku; připomínání mrtvých na pařížské univerzitě 13. stol.; bratrstva jako výraz solidarity a městské sounáležitosti v Nizozemí koncem středověku; španělská města – od dějin ke genealogii; představy o minulosti a přítomnosti – historické vědomí a městská identita ve Flandrech koncem středověku; seberozumění, nebo identita? Městské dějepisectví jako pramen pro zkoumání identity; spor o paměť – vzpomínky na sv. Ambrože a politické boje v Miláně 15. stol.; topografie trestu a paměť sociálního řádu – londýnská vězení v pozdním středověku; memoria v katedrálním městě – hrobky arcibiskupů Trevíru, Kolína a Mohuče ve 14.-16. stol.; připomínkové slavnosti v pozdně středověkých městech. Pozn. aparát, soupis účastníků kolokvia. BL, v.]

Carruthers, Mary, The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture, Cambridge – New York: Cambridge University Press 22008 (1. vyd. 1990). [xvi, 519 s., váz. (1992 vyšla brož. verze 1. vyd.). Velmi zajímavá a zásadně vypadající monografie o pojímání, mechanismech a využívání paměti ve středověku. Zdůrazňuje její kreativní povahu (její podhodnocení nás vede k mylnému dojmu, že středověk přikládal malou roli kreativitě – 1). Zabývá se například konceptem memoria, mechanismy záznamu během vznikání děl Tomáše Akvinského, pojetím snů a mozku, mechanismy učení a zapamatování atd. atd. Z externalizace paměti se zabývá hlavně textem (jinými aspekty hmotné kultury spíše ne). Velmi zajímavá tím, že se zakládá na poznatcích vědecky pojaté psychologie. Mezi inspirátory uvádí teoretiky jako Ricœur, Derrida, Trimpi, Rorty, Geertz, Greimas, Stock (s. 17). Odkaz mj. Given. Modely paměti dostupné ve středověku (Faidros aj.); popisy neuropsychologie paměti (to zde užívá jako metaforu pro středověké systematické filosofické a lékařské diskuse, které bychom dnes nazvali neuropsychologickými – 57); základní design paměti; umění paměti; paměť a etika čtení; paměť a autorita (vztah mezi fungováním paměti a středověkými představami o povaze autority a autorství); paměť a kniha. Pozn. aparát (369-457), bg, rejstřík. BL, v.; h.]

Clanchy, Michael T., From Memory to Written Record: England, 1066-1307, Malden – Oxford – Chichester: Wiley-Blackwell 32013. [xiv, 404 s., brož. Vyd. 2013 ve skutečnosti vydáno 2012 (obdrženo 3. 9. 2012). Klíčové k pochopení vzestupu psaného práva a vůbec významu psaného dokumentu v technologii vládnutí v 11.-13. stol. (v této souvislosti na knihu odkazuje Given). Má za to, že tyto změny byly neméně důležité než knihtisk a netýkají se jen prostého objemu dokumentů, ale i šíření určitých způsobů správy a uvažování (1-2). Nespojuje gramotnost ve středověku s městským životem, ale s životem náboženským: argumentuje, že se gramotnost šířila v rodinách a jejím nositelem byla četba modlitebních knih. Gramotnost byla podle něj daleko vyšší, než se běžně soudí. Úvod; vzpomínky a mýty o normanském dobytí; vzestup dokumentů na různých úrovních společnosti; typy záznamů; technologie psaní; uchovávání a užívání dokumentů; jazyky záznamu; vzdělaní a nevzdělaní; slyšení a vidění; věření psanému slovu; pragmatická vzdělanost; post scriptum; doporučená literatura. Pozn. aparát, obrazová příloha, rejstřík. h.]

Coleman, Janet, Ancient and Medieval Memories: Studies in the Reconstruction of the Past, Cambridge: Cambridge University Press 2005.

Corradini, Richard – Meens, Rob – Pössel, Christina – Shaw, Philip (eds.), Texts and Identities in the Early Middle Ages, (Forschungen zur Geschichte des Mittelalters 12), Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 2006. [460 s., velký formát (A4). Velmi zajímavě vypadající sborník studií v angličtině, němčině a francouzštině (1). Úvod (vč. Wood, McKitterick). Pojímání římské minulosti v raně středověké Evropě: Aeneas a Fineus – klasický příklad záměny identity; srovnávací historie – Vandalové, Švábové a Isidor Sevillský; Pavel Jáhen a jeho pojetí identity, barbarů a jeho strategie odlišení v Historia Romana; paměť a identita ve Flodoardovi z Remeše. Historiografie a paměť – přítomnost francké minulosti: role Brunhildy v merovejské historiografii; historiografie a identita ve franckém světě; konstrukce identity východofrancké říše v Annales Fuldenses; překlad Continuatio Reginonis; mýty o původu a konstrukce středověkých identit – normanské kroniky 11. stol.; Maxmilián I., Jakob Mennel a raně středověké dějiny Habsburků. Texty, autorita a identity: utváření autority a identity – sv. Antonín a jeho následovníci v raných mnišských textech; penitenciály a kanonická autorita; katalogy králů; kněží a karolínská reforma; královská, či mnišská identita? Smaragdus, Via regia a Diadema monachorum; autoři a recipienti karolínských kapitulářů, 779-829. Časové a prostorové odlišení jako znamení identity: svatost baziliky sv. Martina: Řehoř Tourský a praxe svatostánku; období letnic v liturgických komunitách raně středověké Galie (Els Rose); paměť a identita – Annales necrologici z Fuldy; liturgický čs a politická historie v kronice Lobbes. Náboženská identifikace a rozdílnost: vlasy a pohané – zobrazování pohanů v Exeter Book a rukopisu Beowulfa; mnohost identit v Pseudoisidorské kronice; etnická a politická identita mnišských společenství raného středověku; karolínská obnova a utváření křesťanství – Bavorsko 9. stol.; etnická identita – slovanští náčelníci a křesťanstvo podle Conversio Bagoariorum et Carantanorum. ON, BL, v.]

Cubitt, Geoffrey, History and Memory, Manchester – New York: Manchester University Press 2007. [viii, 263 s., brož. Velmi pěkně vypadající monografie věnovaná konceptu paměti v historických vědách. Uvažování o dějinách a paměti; paměť a jednotlivec; pamatování ve společnosti; paměť a přenos (šíření představ, včetně materiálních aspektů a aspektů souvisejících s prostředím); sociální paměť a kolektivní minulost. Stručný pozn. aparát, rejstřík. h.]

Doležalová, Lucie (ed.), The Making of Memory in the Middle Ages: Later Medieval Europe, Leiden – Boston: Brill 2010. [499 s., pevná vazba. Zaměřeno na případové studie středověké Evropy, které se týkají nejen historie, ale i jazyka, filosofie, literatury, sociální historie. Paměť je chápána dvěma způsoby: (1) paměť jako významy uložených a znovuvzkříšených znalostí, (2) paměť jako vzpomínání a konstrukce minulosti. FF MU.]

Geary, Patrick J., Phantoms of Remembrance: Memory and Oblivion at the End of the First Millenium, Princeton: Princeton University Press 1996. [294 s., brožovaná vazba. Rozvzpomínání a zapomínání v 11. století; paměti archívů, dekonstrukce minulosti aj. Působí jako užitečná publikace i dle recenze.]

Hen, Yitzhak – Innes, Matthew (eds.), The Uses of the Past in the Early Middle Ages, Cambridge: Cambridge University Press 2000.

Houts, Elisabeth van, Memory and Gender in Medieval Europe, 900-1200, Houndmills – London: MacMillan Press 1999. [xii, 196 s., brož., menší formát. Kniha věnovaná otázce genderu v udržování paměti. Klade důraz na to, že i ženy měly velkou roli v udržování paměti. Třebaže ve výsledku méně psaly, mnoho z toho, co muži napsali, je z jejich vyprávění. Gender a autorita ústních svědků – kroniky a letopisy, životy svatých a zázraky; pamatování minulosti – předkové, rodina, ženské tradice; objekty jako záchytné body paměti; případová studie o pamatování – normanské dobytí Anglie 1066; závěr. Dodatky – texty. Poznámkový aparát (163-179), doporučená četba, rejstřík. KTF Wien, v.]

Innes, Matthew, „Memory, Orality and Literacy in an Early Medieval Society“, Past & Present 158, 1998, 3-36. [JSTOR.]

McKitterick, Rosamond, History and Memory in the Carolingian World, Cambridge: Cambridge University Press 2004. [xvi, 337 s., brož. Monografie věnovaná čtení a psaní historie v karolínském světě jako procesu budování paměti. Úvod; karolínské historické knihy; Pavel Jáhen; Karlovci o své minulosti; politika a historie; království a psaní historie; sociální paměť, připomínání a kniha; dějiny a paměť v raně středověkém Bavorsku; čtení historie v Lorsch a St Amand; texty, autorita a dějiny církve; křesťanství jako historie; závěr – historie a její publikum v karolínském světě. Pozn. aparát, bg, rejstříky. FF MU (DZ), s.]

McKitterick, Rosamond, Perceptions of the Past in the Early Middle Ages, 2006.

Yates, Frances A., The Art of Memory, Chicago 1966. [Odkaz Given v zajímavé souvislosti: o umění paměti, jak bylo chápáno ve středověku. Na knihu odkazují i narativní psychologové (viz Narrative and Consciousness, 87).]

Anthologies and readers / Antologie a čítanky

Carruthers, Mary – Ziolkowski, Jan M. (eds.), The Medieval Craft of Memory: An Anthology of Texts and Pictures, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2004. [320 s., brož. vazba. Paměť jako řemeslo. Antologie textů a vizuálních obrazů z 12. – 15. stol., které jsou dle autorů důležité k porozumění paměti a techniky jejího vytváření ve středověku.]

Commemoration / Připomínání

See also: Medieval historiography; Genealogy.

Brunn, Mette B. – Glaser, Stephanie (eds.), Negotiating Heritage: Memories of the Middle Ages, (Ritus et Artes), Turnhout: Brepols 2009. [396 s., pevní vazba, sborník studií.]

Carrozi, Claude, Faire mémoire: Souvenir et commémoration au Moyen Âge, ???: Université de Provence 1999.

Douglas, Mark, The Archaeology of Memory: An Investigation into the Links between Collective Memory and the Architecture of the Parish Church in Late Medieval Yorkshire, Durham: Durham University 2003. [Available at http://etheses.dur.ac.uk/1260/1/1260.pdf.]

Schleif, Corine, „Medieval Memorials: Sights and Sounds Embodied; Feelings, Fragrances and Flavors Re-membered“, Senses and Society 5/1, 2010, 73-92. [EBSCO.]

Williams, Howard, Death and Memory in Early Medieval Britain, (Cambridge Studies in Archaeology), Cambridge: Cambridge University Press 2006.

Chivalry, knighthood, milites Christi / Rytířstvo a rytířství, milites Christi

Barthélemy, Dominique, „Modern Mythologies of Medieval Chivalry“, in: Peter Linehan – Janet L. Nelson (eds.), The Medieval World, London – New York: Routledge 2001, 214-228. [h.]

Duby, Georges, Rytíř, žena a kněz: Manželství ve Francii v době feudalismu, přel. Věra Dvořáková, Praha: Garamond 2003. [240 s. Z fr. orig. Le chevalier, la femme et le prêtre přeložila Věra Dvořáková.]

Duby, Georges, Tři řády aneb Představy feudalismu, (Historické myšlení 42), přel. Irena Kozelská, Praha: Argo 2008. [Summary here. h.]

Flori, Jean, Chevaliers et chevalerie au Moyen Âge, Hachette 1998.

Keen, M., Chivalry, New Haven – London: Yale University Press 1984. [Cardini in Le Goff, Střv. člověk, 99 to doporučuje jako obecný přehled: jediný obecný přehled, který zmiňuje. Jde o výbornou, dobře promyšlenou přehledovou monografii – zřejmě stále nejlepší. Zabývá se heraldikou, ideou rytířství, „třemi látkami“, turnajem atd.]

Le Goff, Jacques (ed.), Středověký člověk a jeho svět, Praha: Vyšehrad 1999. [320 s. Odborná literatura – historie – středověk. Přel. z různých jazyků originálních studií (v it. vydání byly překlady, nakladatelství si získalo originální texty autorů a ty byly předlohou). Prakticky bez pozn. aparátu. Každá studie obsahuje seznam doporučené literatury.]

Martin, Céline, „Hiérarchie et service dans le monde wisigothique: La militia des laïcs“, in: François  Bougard – Dominique  Iogna-Prat – Régine Le Jan (eds.), Hiérarchie et stratification sociale dans l’Occident médiéval (400-1100), (Haut Moyen Âge 6), Turnhout: Brepols 2008, 325-341. [FF MU (DZ), s.]

Exile / Vyhnanství, exil

Napran, Laura – van Houts, Elizabeth (eds.), Exile in the Middle Ages, Turnhout: Brepols 2004.

Gestures / Gesta, gesto

Overviews / Přehledy a obecná pojednání

Schmitt, Jean-Claude, Svět středověkých gest, Praha: Vyšehrad 2004. [344 s. h.]

Derision / Výsměch, posměch

Crouzet-Pavan, Elisabeth – Verger, Jacques (eds.),La dérision au Moyen Âge: De la pratique sociale au rituel politique, Paris: Presses de l’Université Paris-Sorbonne 2007.

Illness and healing / Nemoc a léčení

Miscellaneous / Různé

Touati, François Olivier, Maladie et société au Moyen Age: La lèpre, les lépreux et les léproseries dans la province ecclesiastique de Sens jusqu’au milieu du XIVe siècle, Paris – Bruxelles: De Boeck 1998.

Mitre Fernandez, Emilio, Fantasmas de la sociedat medieval: Enfermedat, peste, muerte, Valladolid: Universidad de Valladolid 2004. [192 s. Recenze Heresis 41, 114 ad.]

Paulasová, Aneta, Nemoc jako boží trest: Vnímaní nemoci v křesťanském kontextu do 18. století [rukopis bakalářské diplomové práce], Brno: Masarykova univerzita 2011. [Vedoucí: D. Zbíral. IS MU.]

Porter, Roy, Největší dobrodiní lidstva.

Overviews / Přehledy a obecná pojednání

Horden, Peregrine, „Sickness and Healing“, in: Thomas F. X. Noble – Julia M. H. Smith (eds.), The Cambridge History of Christianity III: Early Medieval Christianities c. 600-c. 1100, Cambridge: Cambridge University Press 2008, 416-432. [FF MU (DZ).]

Healing / Léčení

Csepregi, Ildikó – Burnett, Charles (eds.), Ritual Healing: Magic, Ritual and Medical Therapy from Antiquity until the Early Modern Period, (Micrologus’ Library 48), Firenze: SISMEL / Edizioni del Galluzzo 1998. [Muzikoterapie v 1 S 16,14-23; životy a časy židovské exorcistické formule, od Kumránu po Káhiru; od Noeho do Galenu – středověká latinská historie lékařství; gemy a prsteny k magickému léčení v řecko-římském světě; léčící sochy v řeckém a římském světě; změny ve vzorcích snu mezi antikou a Byzancí – vliv lékařství na léčení sny (inkubace); sny a vidění ve středověkých zprávách o zázracích (G. Klaniczay); rituální zranění a rituální léčení – Bartoloměj Carrichter 1556; lékař jako vyléčení v lékařské scholastice. FF MU (DZ), s.]

Epidemics / Epidemie

Paravicini Bagliani, Agostino – Santi, Francesco (eds.), The Regulation of Evil: Social and Cultural Attitudes to Epidemics in the Late Middle Ages, (Micrologus’ Library 2), Firenze: SISMEL / Edizioni del Galluzzo 1998. [h.]

Concept of contagion / Pojem nákazy, nakažlivosti

Stearns, Justin K., Infectious Ideas: Contagion in Premodern Islamic and Christian Thought in the Western Mediterranean, Baltimore: The Johns Hopkins University Press 2011. [Selective but interesting, from antiquity to early modern period. BNF, v.]

Natural disasters / Přírodní katastrofy

Hanska, J., Strategies of Sanity and Survival: Religious Responses to Natural Disasters in the Middle Ages, Helsinki 2002.

Death / Smrt

Miscellaneous / Různé

Ariès, Philippe, Dějiny smrti I, Praha: Argo 2000.

Ariès, Philippe, Dějiny smrti II, Praha: Argo 2000.

DuBruck, Edelgard E. – Gusick, Barbara I. (eds.), Death and Dying in the Middle Ages, New York et al.: Peter Lang [1999]. [516 s., váz., nepříliš profesionální sazba. Lékař a smrt za středověku a renesance; role bekyní v péči o nemocné, umírající a mrtvé; oltář sv. Kříže a ideál Adamova ptomstva; Bernardino ze Sieny o čtyřech posledních věcech; Tomáš Akvinský – jeho dilema o poznání po smrti; Jean Delumeau o pozdně středověkých obavách a nadějích; cesta do jiných světů; některé středověké obrazy cesty duše do nebe; průvodkyně životem – sv. Barbora z Nikomédie v kontextu devotio moderna; svatí jako pomocníci umírajících; virtuální smrt ve středověku – apoteóza Marie Magdalské v lidovém kázání; magie a zázrak; básnické vidění a imaginace smrti; smrt a konec práce v pozdně středověké anglické lyrice; smrt a vzkříšení v Lazarovi od Towneleye; smrt Krista v pozdním středověku jako divadlo spasení; ars moriendi a zesnutí Bohorodičky; knihy hodinek a středověký pohřeb. Pozn. za studiemi, rejstřík. ETF Wien, v.]

La mort et l’au-delà en France méridionale (XIIe-XVe siècle), (Cahiers de Fanjeaux 33), Toulouse: Privat 1998. [546 s. Sborník. Smrt svatých a jihofrancouzské kanonizační procesy, liturgie za zemřelé, připomínání mrtvých, kacíři od r. 1000 a smrt, konec života v katarství, závěti, městské elity a památka mrtvých, hebrejská epigrafika a soteriologie, středověké hřbitovy a pohřební rituály z archeologického pohledu, revenanti, smrt a pohřeb v synodálních statutech, pohřeb dětí, trest smrti a kanonické právo, aj. Poznámky za studiemi, obrazové přílohy, rejstříky. h.]

Mitre Fernandez, Emilio, Fantasmas de la sociedat medieval: Enfermedat, peste, muerte, Universidad de Valladolid, Valladolid 2004. [192 s. Recenze Heresis 41, 114 ad.]

Ohler, Norbert, Umírání a smrt ve středověku, přel. Vladimír Petkovič, H + H 2001.

Paxton, Frederick S., Christianizing Death: The Creation of a Ritual Process in Early Medieval Europe, Ithaca – New York: Cornell University Press 1996. [h.]

Overviews / Přehledy a obecná pojednání

Paxton, Frederick S., „Birth and Death“, in: Thomas F. X. Noble – Julia M. H. Smith (eds.), The Cambridge History of Christianity III: Early Medieval Christianities c. 600-c. 1100, Cambridge: Cambridge University Press 2008, 383-398. [FF MU (DZ).]

Burial, dying, practices relating to dying and death (reference) / Pohřeb, umírání, praktiky související s umíráním a se smrtí (odkaz)

See bgkr /

Corpse / Mrtvola

„Il cadavere / The Corpse“, Micrologus: Natura, scienze e società medievali 7, 1999. [552 s. Odkaz Canetti, Frammenti di eternità. Příspěvky v angličtině, italštině, francouzštině, němčině (1). Úvod (Vauchez); fenomenologie mrtvoly; mrtvola v antice; tělo jako náboženská věc a směna (Y. Thomas); kult svatých a praktiky; dějiny zvířecího pohřbu; démoni, mrtvoly a opera vitae od poč. 12. stol. do Akvinského; lékařská praxe a její zacházení s mrtvým tělem ve službách úřadů a soudů; zdechliny a mrtvoly v exemplech; důkaz skrze krvácející mrtvolu ve 13. století, mezi obecnou zkušeností a scholastikou (Boureau); mrtvola v quodlibetu Jindřicha z Gand; mumia ve středověkých herbářích; vládcovo tělo; červi jako dědicové – poetika závěti ve 14.-15. stol.; techniky k zachování mrtvoly koncem středověku; ukřižovaní (?) a média městské moci (něm.); anatomické divadlo renesanční medicíny; anatomie a alchymie – Oporino; královská těla, pohřební hostiny a officium ve Francii 16. stol. BNCF, v.; h.]

Suicide / Sebevražda

Bourquelot, Felix, „Recherches sur les opinions et la legislation en matière de mort volontaire, pendant le Moyen Age“, Bibliothèque de l’École des chartes , 1841, 539-560.

Droge, Artur J. – Tabor, James D., A Noble Death: Suicide and Martyrdom among Christians and Jews in Antiquity, New York: HarperSanFrancisco 1992. [DP?]

Duma, Paweł, „Śmierć samobójcza w mieście przedindustrialnym na przykładzie Wrocławia“, Roczniki Historyczne 77, 2011, 149-168. [Suicide in early modern Wrocław; reconstitution of the process of treating suicides in the city with a comparson to other large European cities of the time. Also contains a discussion of the evolution of the way of dealing with the corpses and a preliminary statistic. Evolution German and English summary. BJ, c.]

Malenová, Anna, Teologické pohledy na sebevraždu ve starověkém a středověkém křesťanství [rukopis bakalářské diplomové práce], Brno: Masarykova univerzita 2011. [Vedoucí: D. Zbíral. IS MU.]

Murray, Alexander, Suicide in the Middle Ages I: The Violent against Themselves, Oxford – New York: Oxford University Press 1998. [FF MU.]

Murray, Alexander, Suicide in the Middle Ages II: The Curse on Self-Murder, Oxford – New York: Oxford University Press 1998. [FF MU.]

Murray, Alexander, Suicide in the Middle Ages III: The Mapping of Mental Desolation, [Third volume exploring the emotions of self-murderers by medieval psychologists, poets and pastors. Not found – it probably was not published.]

Schmitt, Jean-Claude, „Le suicide au Moyen Âge“, Annales: Économies, sociétés, civilisations 31/1, 1976, 3-28. [persee.fr, p.]

Šrajer, Jindřich, Suicidium: Sebeobětování nebo mučednictví?, Praha: Triton 2009.

Violence / Násilí

Brown, Violence in Medieval Europe, Routledge 2010.

Criminality / Zločinnost, kriminalita

Miscellaneous / Různé

Bazán Díaz, Iñaki, Delincuencia y criminalidad en el País Vasco en la transición de la edad media a la moderna, Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco 1995. [Odkaz Barahona.]

Chiffoleau, Jacques, Les justices du pape: Délinquance et criminalité dans la région d’Avignon au quatorzième siècle, Paris: Publications de la Sorbonne 1984. [335 s., brož. Velmi podnětná monografie zaměřená nejen na konkrétní data, ale i na obecnější otázky, např. na kontrolu těla a sexuality skrze svědomí. Soudní prostor; soudní personál; praktiky; účinnost; rámec násilí – války, emoce...; pomsty, agrese; krádež a defraudace; vášně; urážka Boha; systém pokuty; od vězení k tělesným trestům; delikvence a marginalita; k novému morálnímu řádu?. Dodatek – soupis soudců (283-317). Podrobný poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie (19-34), rejstřík (321-329). BNF; c.]

Eisner, Manuel, „Long-term Historical Trends in Violent Crime“, Crime and Justice 30/83, 2003, 83-142. [p.]

Martines, Lauro (ed.), Violence and Social Disorder in Italian Cities, 1200-1500, Berkeley 1972.

Musson, Anthony – Powell, Edward, Crime, Law, and Society in the Later Middle Ages, (Manchester Medieval Sources), Manchester – New York: Manchester University Press – Palgrave Macmillan 2009.

Murder, homicide / Vražda

Given, James B., Society and Homicide in Thirteenth-Century England, Stanford: Stanford University Press 1977.

Popular political dissent; popular rebellion / Lidový politický disent; lidová vzpoura, lidové povstání

Cohn, Samuel Kline, Popular Protest in Late Medieval Europe: Italy, France, and Flanders,Manchester – New York: Manchester University Press – Palgrave 2004. [Publikace se zaměřuje na téma šíření lidových rebelií napříč evropskými společnostmi v době před, během a po vypuknutí morové epidemie ve 14. stol., s níž jsou kladeny do souvislosti. Rozdílné sociální, politické a ekonomické pozadí jednotlivých vln protestů ilustrují anglické překlady pramenných materiálů, jejichž autoři jsou zástupci různých intelektuálních vrstev – lidoví revolucionáři, aristokraté, obchodníci, církevní hodnostáři. Kritické překlady a kontextuální analýzy textů přibližují průběh jednotlivých případů rebelií a přináší hlubší vhled do lidového myšlení pozdního středověku ovlivněného morovou ranou. Práce je rozdělená podle časové osy na etapy před vypuknutím morové epidemie (1245-1348), od jejího počátku po rok 1378 a dobu postupného utišení. Ve zmíněných celcích jsou pak popsány jednotlivé případy lidových rebelií, vzniku různých intelektuálních hnutí i reakcí autorit na jejich působení ve studovaných lokalitách, tedy v Itálii, Francii a Flandrech.]

Kinship / Příbuzenství

Famille et parenté dans la vie religieuse du Midi, (Cahiers de Fanjeaux 43), 2008. [32 €.]

Klapisch-Zuber, Christiane, L’ombre des ancêtres: Essai sur l’imaginaire médiéval de la parenté, Paris: Fayard 2000. [458 s., brož. Kvalitně vypadající monografie z oboru historické antropologie věnovaná středověkým představám o příbuzenství. Spatřuje kořeny těchto představ v různorodých zdrojích: filosofii, právu, teologii, genealogii. Antické dědictví; první klerické stromy; biblické genealogie; praxe genealogie kolem 1100; ikony moci; čas; světové kroniky; královská kronika a genealogie; genealogie národů a rodin; stromy rozumu a víry; arbor conversa; okolí stromu; výzvy knihtisku; strom triumfuje; strom a diagram, riskantní spojení; závěr. Černobílá obrazová příloha (zejm. genealogické a jiné „stromy“). Podrobný pozn. aparát, bg, rejstřík. BNCR, v.]

Klapisch-Zuber, Christiane, La maison et le nom: Stratégies et rituels dans l’Italie de la Renaissance, (Civilisations et sociétés 81), Paris: École des hautes études en sciences sociales 1990. [396 s., brož. Soubor esejů z let 1976-1988, vycházející převážně z reflexe autorčiny předchozí práce na florentském katastru z r. 1427. Vynalezení rodinné minulosti; genalogická práce; příbuzní, přátelé a sousedé; strategie jména; kmotrové a kmotřenci – komparativní studie; soukmotři a klientismus; etnologie svatby za časů humanismu; svatební rituály mezi Giottem a Tridentským koncilem; Griseldin komplex – věno a svatební dary; koše nevěsty – součást věna, nebo ne?; středověká mattinata; mateřství, vdovství a věno; příbuzenství krví a příbuzenství mlékem; svaté panenky – hra, umění a zbožnost; jak se děti učily ve Florencii číst. Pozn. aparát, bibliografie (343-375), rejstřík. BNCR, v.]

Lett, Didier (ed.), „Frères et sœurs: Ethnographie d’un lien de parenté“, Médiévales 54, 2008 (tematické číslo). [CEC, v.]

Médiévales 54, 2008 (tematické číslo věnované příbuzenství).

Otis-Cour, Leah, Rozkoš a láska: Dějiny partnerských vztahů ve středověku, přel. Kateřina Novotná, Praha: Vyšehrad 2002. [182 s. Úvod se věnuje příbuzenství. MZK, h.]

Schmugge, L. (ed.), Illegitimität im Spätmittelalter, Munich 1994.

Godparenthood, spiritual kinship / Kmotrovství, duchovní příbuzenství

Jussen, Bernhard, Spiritual Kinship as Social Practice: Godparenthood and Adoption in the Early Middle Ages, Newark: University of Delaware Press – London: Associated University Presses 2000. [362 s. Rozšířené anglické vydání. Zajímavá antropologicky pojatá práce odvolávající se na teorie příbuzenství (mj. na Lévi-Strausse), pečlivě podložená prameny. Strategie příbuzenství – král Gunthchramn; právní kultura; Gunthramn; antické praxe; Merovejci; aj. Podrobný poznámkový aparát (239-327), bibliografie, rejstřík. BNF, v.]

Sexuality, marriage / Sexualita, manželství

Sources – miscellaneous / Prameny – různé

Brożyna, Martha A. (ed.), Gender and Sexuality in the Middle Ages: A Medieval Source Documents Reader, Jefferson – London: McFarland 2005. [316 s. Široce zaměřená čítanka. SZ, NZ, rancírkevní otcové, středověcí scholastici, reformátoři a kazatelé, mystika, hagiografie, kroniky, právní texty, vědecké texty, literární texty, čarodějnictví a hereze, judaismus a sex, islám a sex. BNF, v.]

McCarthy, Conor (ed.), Love, Sex and Marriage in the Middle Ages: A Sourcebook, London – New York: Routledge 2004. [292 s. Pěkná čítanka anglických překladů s úvodem, od církevních otců (zejm. Augustina) přes anglosaskou Anglii a teologii a kanonické právo až po líčení příběhů ze života. Právní texty, dopisy, kroniky, literární prameny aj. Překlady doprovázejí občasné poznámky pod čarou. Bibliografie, stručný rejstřík. BNF, v.]

Miscellaneous / Různé

Arjona Castro, Antonio, La sexualidad en la España musulmana, Córdoba: Universidad de Córdoba 2[1990]. [125 s. b.r., jediný náhradní údaj je kód D.L., tj. povinného výtisku, který končí 1990. Zajímavá, byť poněkud stručná popisná monografie s některými rysy popularizace. Poznatky španělských muslimských lékařů o pohlavních orgánech; ženská sexualita; homosexualita v muslimském Španělsku; pedofilie chalífy al-Hakíma II.; sexualita eunuchů; potrat a antikoncepce; venerické choroby; sexualita a alkoholismus; afrodiziaka; bestialita mezi španělskými muslimy; drogová závislost a homosexualita v Granadě; traktát o pohlavním styku od Maimonida, sepsaný pro Saladinova syna, sultána al-Málika (překlad). Velmi stručný poznámkový aparát. BNF, v.]

Baldwin, John W., Les langages de l’amour dans la France de Philippe Auguste: La sexualité dans la France du Nord au tournant du XIIe siècle, Paris: Fayard 1997. [479 s. Překlad z angl. Zaměřeno na teologická a literární díla (výběr pěti děl, mj. Verbum abbreviatum, Ondřej Kaplan a fablely). Tematicky se zabývá sexuálním tělem, lexikálním vyjádřením touhy, vyprávěními o původu pohlavního styku a sexem z hlediska reprodukce. BNF, v.]

Baldwin, John W., The Language of Sex: Five Voices from Northern France around 1200, Chicago 1994. [Odkaz Biller (prakticky bez komentáře). Fr. překlad (v.) viz výše.]

Bullough, Vern L., Sexual Variance in Society and History, New York: John Wiley 1976.

Daumas, Maurice, Au bonheur des mâles: Adultère et cocuage à la Renaissance, 1400-1650, Paris: Armand Collin 2007. [400 s. Užitečná kniha. Vychází z literárních děl a zčásti i soudních záznamů a zkoumá problém strachu z manželčiny nevěry a prevenci této nevěry v období 1400-1650. Psáno mírně popularizujícím slohem. Bibliografie (345-358), poznámky (359-393). BNF, v.]

Dinshaw, Carolyn, Getting Medieval: Sexualities and Communities, Pre- and Postmodern, Durham – London: Duke University Press 1999. [FF MU (DZ), s.]

Dinzelbacher, Peter, „Pour une histoire de l’amour au moyen âge“, Le Moyen Âge: Revue d’histoire et de philologie 93, 1987, 223-241. [ENC, tit. str. přiložena k Bériac Persécution des lépreux; c.]

Elliott, Dyan, Fallen Bodies: Pollution, Sexuality, and Demonology in the Middle Ages, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1998. [22,5 $. ISBN 0812216652. Poluce a představy, sex na posvátných místech, knězova žena a její avatáři, neuvěřitelná čistota démonů. h.]

Elliott, Dyan, Proving Woman: Female Spirituality and Inquisitional Culture in the Later Middle Ages, Princeton – Oxford: Princeton University Press 2004. [Někde se uvádí, že jde o 2. vyd., ale kniha o tom nic neuvádí a na internetu nenalezeno, že by existovalo nějaké vydání před r. 2004; i v životopise Elliottové se uvádí, že jde o publikaci z r. 2004. FF MU, s.; h.]

Linehan, Peter, Les dames de Zamora: Secrets, stupre et pouvoirs dans l’Église espagnole du XIIIe siècle, Paris: Les Belles Lettres 1998. [253 s. Z angl. orig. přel. Sylvain Piron. Studie věnovaná sexuální aféře v konventu dominikánek v kastilském městě Zamoře tak, jak ji zachytilo biskupské vyšetřování v roce 1279. Obsahuje edice latinských textů, poznámkový aparát a bibliografii. BNF, v.]

Morsel, Joseph, „Dieu, l’homme, la femme et le pouvoir: Les fondements de l’ordre social d’après le Jeu d’Adam“, in: kol., Retour aux sources: Textes, études et documents d’histoire médiévale offerts à Michel Parisse, Paris: Picard 2004, 537-549. [c.]

Murray, Jacqueline – Eisenbichler, Konrad (eds.), Desire and Discipline: Sex and Sexuality in the Premodern West, Toronto – Buffalo – London: University of Toronto Press 1996. [xxviii, 315 s., brož. Sborník příspěvků, některé jsou dost zajímavé. Sexuální chování a právní normy ve středověké Evropě (Brundage); genderové modely v Alfonso X., Siete partidas – sexuální politika přirozenosti a společnosti; sexuální dohody v raně portugalské expanzi do západní Afriky; sex v tudorovském Londýně; sexuální povídačky v anglické politice – Alžběta I. a Jakub I.; homosexualita Jindřicha III. u Pierre de l’Estoile; mužskosti a homosexuality ve francouzských renesančních zprávách o cestách na Střední východ a do severní Afriky; Bernardino ze Sieny proti debitum carnale; sex, peníze a prostotuce ve středověké anglické kultuře (Karras); cizoložství, šílenství a manželská bída – Tizian, padovské fresky; svoboda skrze odříkání? Ženské hlasy, ženská těla a falický řád (B. R. Straus, v poněkud pouťové rétorice představuje z ženské literatury příklady proti představě nadměrné ženské sexuality u církevních otců); psaní o sexu; měli mystikové sex? Pozn. aparát (za jednotlivými studiemi). Odkaz Wiesner-Hanks aj. Karras odkazuje jako na užitečný sborník. BL, v.]

Otis-Cour, Leah, Rozkoš a láska: Dějiny partnerských vztahů ve středověku, Praha: Vyšehrad 2002. [182 s. Pěkná, čtivě napsaná a dobře přeložená přehledová práce s poznámkovým aparátem. MZK, h.]

Radcliff-Umstead, Douglas, Human Sexuality in the Middle Ages and Renaissance, Pittsburgh: University of Pittsburgh 1978. [Odkaz Bullough – Brundage.]

Romantic Review Special issue: The Production of Knowledge: Institutionalizing Sex, Gender, and Sexuality in Medical Discourse. ed. Kathryn Gravdal. Vol. 86, 2 (March 1995). [Na internetu pořádně nenalezeno.]

Rubio García, Luis, Vida licenciosa en la Murcia bajomedieval, Academia Alfonso X el Sabio [349 s., brož. Velikost písmen „Alfonso X el Sabio“: takto kniha. Celkem zajímavá monografie věnovaná sexuálnímu životu v Murcii ve 14.-15. stol.; založena na soudních záznamech, bohužel bez poznámkového aparátu. 4 části: muž a žena, církev, marginalizovaní, minority. Obsáhlé, ač nekritické edice španělských soudních textů s přesnými odkazy na rukopisy (125-346). BNF, v.]

Ruggiero, Guido, The Boundaries of Eros: Sex Crime and Sexuality in Renaissance Venice, New York – Oxford: Oxford University Press 1985. [223 s. Výborná monografie zaměřená na Benátky 14.-15. stol. Sexuální atmosféra renesančních Benátek; smilstvo a posléze svatba; cizoložství – manželství a pak sex; sexuální zločiny proti Bohu; násilí a sexualita: raptus; Sodoma a Benátky; esej o perspektivách o normální sexualitě. Poznámkový aparát (169-198), komentovaná doporučená literatura (199-206), bibliografie (207-212), rejstřík (213-223). Odkaz D. Elliott. BNF. k., FF MU (DZ), s.]

Ruggiero, Guido, Patrizi e malfattori: La violenza a Venezia nel primo Rinascimento, Bologna 1982. [Jaký je vztah knihy k Ruggierově angl. monografii? Jde o anglický překlad této práce? Název tomu nenasvědčuje. Odkaz Ricardo Córdoba.]

Verdon, Jean, Le plaisir au Moyen Âge, Paris: Perrin 1997. [200 s., malý formát. Zajímavá monografie zabývající se ve středověku povolenými i nepovolenými sexuálními praktikami se zřetelem k problému potěšení. BNF, v.]

Overviews / Přehledy a obecná pojednání

Brundage, James A., „Sin, Crime, and the Pleasures of the Flesh: The Medieval Church Judges Sexual Offences“, in: Peter Linehan – Janet L. Nelson (eds.), The Medieval World, London – New York: Routledge 2001, 294-307. [h.]

Karras, Ruth Mazo, Sexuality in Medieval Europe: Doing unto Others, New York – London: Routledge 2005. [viii, 200 s. Pěkná přehledová práce, která otvírá aspoň v základním náčrtu většinu běžných témat spojených se sexualitou ve středověké Evropě. Úvod o sexu ve středověku; sexualita cudnosti; sex a manželství; ženy mimo manželství; muži mimo manželsví; doslov – středověká a moderní sexualita. Velmi užitečná komentovaná bibliografie k jednotlivým kap. (160-181), poznámky (182-192), rejstřík (193-200). BNF, l. FF MU (podnět DZ).]

Karras, Ruth Mazo, „Sexuality in the Middle Ages“, in: Peter Linehan – Janet L. Nelson (eds.), The Medieval World, London – New York: Routledge 2001, 279-293. [h.]

Lutterbach, Hubertus, Sexualität im Mittelalter: Eine Kulturstudie anhand von Bußbüchern des 6. bis 12. Jahrhunderts, Köln – Weimar – Wien: Böhlau 1999. [299 s. Studie založená na penitenciálech z perspektivy dějin náboženství. Sexualita, manželství, panenství. Rozděleno na úvodní část, penitenciály a koncilní statuta raného středověku. Podrobný poznámkový aparát, bibliografie, rejstříky. KTF Wien, v.]

Poly, Jean-Pierre, Le chemin des amours barbares: Genèse médiévale de la sexualité européenne, Paris: Perrin 2003. [609 s. Podrobná přehledová monografie. Řím na konci císařství; germánské příbuzenství; příkazy a zákazy; kouzla a magická moc; augustinovská nauka o manželství; feudální sňatky; problém hříchu. Poznámkový aparát (495-571), bibliografie (573-603). BNF, v.]

Readers / Čítanky

Murray, Jacqueline (ed.), Love, Marriage, and Family in the Middle Ages: A Reader, Toronto: Broadview Press 2001. [524 s., brož.]

Proceedings and collections of articles / Sborníky

Blackmore, Josiah – Hutcheson, Gregory S. (eds.), Queer Iberia: Sexualities, Cultures, and Crossings from the Middle Ages to the Renaissance, Durham – London: Duke University Press 1999. [480 s. Sv. Pelagius – eféb a mučedník, misaliance s Maury, Petr II. Aragonský a genderování hereze, sémiotika falické agrese a anální penetrace v Libro de buen amor, vztahy mezi muži, básníci Sodomy, sexuální jinakost jako choroba, diskurz o zženštilosti, tělo a stát, otrok a hermafrodit. FF MU (DZ), s., c.]

Bullough, Vern L. – Brundage, James A. (eds.), Handbook of Medieval Sexuality, New York: Garland 1996. [xviii, 441 s., váz., trochu menší písmo. Sborník přehledového charakteru. Velmi citovaná práce, vypadá jako dobrá investice. Dle Karras je velmi přístupná širokému okruhu čtenářů, ač kvalita jednotlivých studií je různá. Úvod; zpověď a studium sexu; sex a kanonické právo; západní lékařství a přírodní filosofie; genderovaná sexualita; cudné manželství ve středověku; mužská sexualit ve středověku; homosexualita; lesbičky a jejich neviditelnost; transvestité a zaměňování genderových rolí; prostituce; antikoncepce a potrat; sebekastrace a eunuši; židovská sexualita ve středověku; sexualita a islám; východní křesťanství; sexualita ve středověké francouzské literatuře; staronorská sexualita – muži, ženy a zvířata; sexuální role a role sexu ve středověké anglické literatuře. Pozn. aparát a bg za jednotlivými příspěvky. BL, v.]

Bullough, Vern L. – Brundage, James A. (eds.), Sexual Practices and the Medieval Church, Amherst: Prometheus Books 21994. [James A.: A. A. neuvedeno na tit. str., ale v (c) a v nadpisu příspěvku. 1. vyd. asi Buffalo: Prometheus Books 1982. Sborník. Utváření středověkých ideálů, cudné manželství a kněžský celibát, prostituce v raném středověku, transvestismus ve střdověku, hřích proti přirozenosti a homosexualita, sexuální přestupky ve středověké Skandinávii, sex a kanonické právo, manželství Marie a Josefa, konkubinát a manželství v kanonickém právu, cizoložství a smilstvo, impotence, znásilnění a svedení, prostituce v kanonickém právu, sex ve fablelech, prostituce v pozdním středověku, sexualita ve vědeckých dílech 12.-15. stol., hereze, čarodějnictví a sexualita. Poznámky za textem (227-284). Zajímavá kniha, ač ne vždy úplně kritická. Odkaz Arnold, Inq., 277 aj. h.]

Dean, Trevor – Lowe, K. J. P. (eds.), Crime, Society and the Law in Renaissance Italy, Cambridge: Cambridge University Press 1994. [xii, 281 s., váz. Odkaz DZ dle knihy. Velmi přínosný sborník věnovaný zločinosti a společnosti v renesanční Itálii. Psaní historie zločinu v italské renesanci; trestní procesy v Boloni v 15. stol.; právní systém ve Florencii ve 14. a 15. stol.; zločin na Sicílii; teologie, přirozenost a zákon – sexuální hřích a sexuální zločin; praktické problémy v prosazení italského zákona, 1200-1500; vládce, soudci a zákony: Cosimo I. a sexuální násilí, 1558; zásah církve a státu do manželských sporů ve Florencii 16. a 17. stol.; pisatel a člověk – il caso Cellini; politický zločin spiknutí v Římě 15. a 16. stol.; loupežnictví v benátské Terraferma; aristokratické klany a venkovské komunity ve Furlansku na konci 15. a počátku 16. stol. Podrobný poznámkový aparát (pod čarou), rejstřík. BNCF, v.; FF MU (DZ), s.]

Comportamenti e immaginario della sessualità nell’alto medioevo, Spoleto: Centro italiano di studi sull’alto medioevo 2006. [1042 s. + černobílé obrazové přílohy. Bez editora, jen je tu seznam správní a vědecké rady. Sborník studií v italštině, francouzštině, angličtině a němčině. Za každou studií následuje diskuse. Sexualita v pohanokřesťanské etice pozdní antiky; erós v pozdně antickém světě; sexualita v patristické tradici; sex s eunuchy a chlapci; pozdně antická římská legislativa o sexualitě; sexualita v předislámském íránském světě; sexualita ve středověkém islámském světě; sexualita v ráji; sexualita a nemoc v raném středověku; mužskost jako sexualita – lékařsko-magické spisy a praktiky; sexualita v manželství; misogynní tradice od antiky po pozdní středověk; homoerotika jako básnická praxe v raném středověku; ženy, sexualita a moc v Byzanci; eunuši v Byzanci; ženy, muži a eunuši v byzantské vojenské kultuře; sexuální potěšení; sexuální odříkání a kř. dokonalost; asketické panenství ve 4.-7. stol.; sexualita v hagiografické literatuře; revize střv. sexuality na základě penitenciálů; mniši, klerici a sexualita; sexualita ve východním kanonickém právu; teologie chtíče v raném střv.; Justiniánova legislativa; konzervatismus a inovace; synův pohled na Noeho – případ, nebo příčina virilofobie?; motiv incestu v legendách a zpodobeních světců. Podrobné poznámky pod čarou. BNF, l.]

Edwards, Robert R. – Spector, Stephen (eds.), The Olde Daunce: Love, Friendship, Sex, and Marriage in the Medieval World, New York: State University of New York Press 1990. [311 s. Sborník studií, převážně zaměřených na literární prameny. Úvod; Augustin a raná kř. debata o manželství; maritalis affectio; středověký básník jako voyeur; láska a moc ve 12. stol., zejm. na základě Chrétiena de Troyes a Marie de France; Decameron; Dante a proměna fin amor v přátelství; Chaucer a láska; aj. Společné poznámky za textem (239-302). BNF, v.]

Laikou, Angeliki E. (ed.), Consent and Coercion to Sex and Marriage in Ancient and Medieval Societies, Washington: Dumbarton Oaks Research Library 1993. [298 s. Užitečný sborník. Souhlas a sex v klasických Athénách; svedení a únos v řecké mytologii; Liviova Lukrécie; sociální dynamika souhlasu v římské komedii; Byzance (109-221); germánské společnosti v 5.-10. stol.; právní problém implikovaného souhlasu; souhlas a debitum; souhlas ve staronorském světě. Neobsahuje kupodivu žádnou podrobnou studii o raptus ve středověku. BNF, v.]

McDonald, Nicola (ed.), Medieval Obscenities, Woodbridge: York Medieval Press 2006. [Sborník esejů, které byly prezentovány v rámci interdisciplinárních seminářů na University of York (UK) zabývající se historií a proměnami obsahu kategorie „obscénního“ od počátku středověku až po raně moderní dobu. Texty jsou věnovány tématům jako jsou společensky přijatelné či nepřijatelné sexuální aktivity, způsoby vyjadřování se o nich, vizuální reprezentace lidské sexuality, pohlavních orgánů, jejich symbolika, dále skatologie, voyerismus, dobová cenzura těchto témat, intencionalita zachycování obscénností ve středověkých textuálních i vizuálních materiálech. Analyzována z tohoto hlediska je historická poezie, lidová i učená latinská literatura, doklady lidových zvyků a bohatý obrazový materiál pocházející z rukopisů a dalších památek středověké vizuální kultury. Z obsahu: Representing Obscene Sound – E. Dillon; Obscene Hermeneutics in Troubadour Lyric – S. Gaunt; John Skathelokʼs Dick: Voyerism and ,Pornography‘ in Late Medieval England – J. Goldberg; Diet, Defecation and the Devil: Disgust and the Pagan Past – C. Larrington; From Cilles do Bel Chose: Discourses of Obscenity in Jean de Meun and Chaucer – A. Minnis; Latin Literature, Christianity and Obscenity in Later Roman West – D. Schanzer. Kniha svými tématy láká k prostudování, ovšem také se zdá, že je třeba k ní přistupovat s jistou mírou obezřetnosti, neboť místy působí jako publikace cílící na senzacechtivého čtenáře. Nicméně pro zájemce o studium středověké sexuální morálky může být určitě zajímavým příspěvkem do diskuse. Anotovala O. Čejková.]

Poumarède, Jacques – Royer, Jean-Pierre (eds.), Droit, histoire et sexualité, Lille: L’espace juridique 1987. [Římské právo a sociální reality sexuality otroků, homosexualita u Salviana z Marseille, sexualita ve středověkém kanonickém právu, potlačování cizoložství ve středověké jižní Francii, novoty v sexuálním chování v 16.-18. stol., kontrola mravů reformovanou církví, hermafroditi 1663, čarodějnictví a sexualita v démonologickém diskurzu, diskurz o sexuálním násilí v 18. stol., právo a Sodomie v Paříži v 18. stol., mimomanželský sex za revoluce, incest a městské právo, sexualita v dnešním právu, etnologické pohledy na sexualitu. Odkaz Given. c. tit.-223, 336-451.]

Rouche, Michel (ed.), Mariage et sexualité au Moyen Âge: Accord ou crise?, Paris: Presses de l’Université de Paris-Sorbonne 2000. [367 s. Užitečný průřezový sborník. Nevlastní příbuzná a sálský únos; ženská počestnost a sexuální čistota – totéž, nebo paradox?; znásilnění spáchané Rodriguem a ztráta Španělska v mozarabské tradici; sexualita a manželství na pohanském a křesťanském Islandu; svatba ve Skandinávii; starokřesťanská svatba; copula carnalis u středověkých kanonistů; zplození krále v karolínské době; Noeho nahota; právní realita páru podle languedockých právních pramenů před r. 1100; manželské strategie aristokracie; sexuální život Filipa Augusta; satiry na manželství ve fablelech; reprezentace Marie Magdalské koncem středověku; svatba ve Florencii v 15. stol.; rouhání a sexualita ve 13.-16. stol.; Nicolas Venette. BNF, v.]

Salisbury, Joyce E. (ed.), Sex in the Middle Ages: A Book of Essays, New York – London: Garland 1991. [258 s. Váz., standardní formát, dost malé písmo. Sborník studií od různých autorů. Absence ženského těla ve staré norštině; erotická magie ve středověké Evropě; průvodce středověkého lékaře po panenství; erotické prvky ve středověké italské literatuře; postoj lékaře 15. století k sexualitě – Johann Hartlieb; sex a zpověď ve 13. stol.; rozmanitost sexuálních praktik; láska k chlapcům v hebrejské a arabské poezii; bestialita ve středověku; svatá a sex; penis captivus, vaginismus; Brundage: Politika sodomie (též přetištěno v Brundage, Sex, Law and Marriage (l., kd59). Poměrně podrobné poznámkové aparáty za jednotlivými studiemi. BNF, v.]

Stanton, Domna C. (ed.), The Discourses of Sexuality: From Aristotle to AIDS, Ann Arbor: University of Michigan Press 1992. [Wiesner-Hanks chválí zejm. úvod. FSS MU.]

Marriage / Manželství

Rituál uzavírání manželství: pod Křesťanství / Kult.

Aurell, Martin, Les noces du comte: Mariage et pouvoir en Catalogne (785-1213), Paris: Publications de la Sorbonne 1995. [624 s. Obsažná monografie o manželství ve středověkém Katalánsku a jeho mocenských rovinách. Manželství ve službách mocenských strategií, žena v centru majetkové konsolidace, mnišství a jeho ženská podpora; prosazování gregoriánských zásad do instituce manželství v Katalánsku na základě případových studií; vítězství politiky a sňatky u nejvyšších tříd. BNF, v.]

Avray, David d’, Medieval Marriage: Symbolism and Society, Oxford – New York: Oxford University Press 2005. [xii, 322, váz., 2008 brož. (nepříliš kvalitní – pevný a rozpadavý). Věnuje se symbolismu manželství a jeho sociální síle – dopadu na společnost. Věnuje se celému středověku, ale okolí r. 1200 identifikuje jako rozhodující. Masová komunikace, masová komunikace o manželství; nerozlučitelnost – historický vývoj, reálná praxe; bigamie – bigamie a kněžství, uzavření manželství; završení manželství, rozloučení nekonsumovaného manželství, Alexandr III. a jeho rozhodnutí, vývoj v dlouhé perspektivě; závěr. Rozsáhlé edice textů v dodatku (208-287), pozn. aparát, bibliografie, rejstříky. KTF Wien, v.; FF MU (DZ), s.]

Avray, David d’, Medieval Marriage Sermons: Mass Communication in a Culture without Print, Oxford – New York: Oxford University Press 2001. [Asi tatáž kniha jako výše. Odpovídá cca rozsah a zejm. z anotace a z 1. kap. „Mass Communication“ v 2005 soudím, že je to totéž – i když 2005 odkazuje i na předchozí knihu (s. xii), aniž by totožnost uvedl – těžko říct.]

Aznar Gil, Federico R., La institución matrimonial en la Hispania cristiana bajomedieval (1215-1563), Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca – Caja de Salamanca 1989. [Odkaz Barahona.]

Biller, Peter, „Marriage Patterns and Womenʼs Lives: A Sketch of a Pastoral Geography“, in: P. J. P. Goldberg (ed.), Woman in a Worthy Wight: Women in English Society c. 1200-1500, Wolfeboro Falls: Alan Sutton Publising 1992, 60-107.

Brooke, N. L., The Medieval Idea of Marriage, Oxford: Clarendon Press 1994. [Odkaz Wiesner-Hanks 56.]

Davis, Isabel – Müller, Miriam – Jones, Sarah Rees (eds.), Love, Marriage, and Family Ties in the Later Middle Ages, Turnhout: Brepols 2003.

Duby, Georges, Le chevalier, la femme et le prêtre: La mariage dans la France féodale, Hachette, Paris 1992. [320 s. Odborná literatura – kulturní historie, dějiny institucí – středověk. Práce o manželství ve středověké Francii. Poznámky jsou spíše střídmé, zabírají jen několik stran a chybí tu zásadní odkazy na prameny. Svatba krále Filipa, Roberta Zbožného, morálka kněží a bojovníků, pojetí svatby a manželství u Burcharda z Wormsu a Guiberta z Nogentu, v souvislosti s heretiky (117-132), v životech svatých atd. Často nepřijatelné generalizace, např. zkresluje myšlení Řehoře Velikého k nepoznání.]

Duby, Georges, Rytíř, žena a kněz: Manželství ve Francii v době feudalismu, přel. Věra Dvořáková, Praha: Garamond 2003. [240 s. Z fr. orig. Le chevalier, la femme et le prêtre přeložila Věra Dvořáková.]

Esmein, Adhemar, Le Mariage en droit canonique I-II, Paris 1891, přetisk New York 1968.

Flandrin, Jean-Louis, Un temps pour embrasser: Aux origines de la morale sexuelle occidentale (VIe-XIe siècle), Paris: Le Seuil 1983. [253 s. Význam periodické abstinence v manželské morálce, inventář časů zdrženlivosti, sexuální život párů respektujících příkazy, původ a důvody zákazů, zdrženlivost a posvátný čas, válka s rozkoší, postoj kleriků a laiků. Podrobný poznámkový aparát. c.]

Gauvard, Claude, „Le meurtre de l’épouse en France à la fin du Moyen Âge: Le mari, la femme, l’amant et l’oison“, in: kol., Retour aux sources: Textes, études et documents d’histoire médiévale offerts à Michel Parisse, Paris: Picard 2004, 485-495. [c.]

Helmholz, Richard, Marriage Litigation in Medieval England, Cambridge: Cambridge University Press 1974. [Odkaz Wiesner-Hanks 56, Karras.]

Howell, Martha C., The Marriage Exchange: Property, Social Place, and Gender in Cities of the Low Countries, 1300-1550, Chicago: University of Chicago Press 1998. [294 s.]

Le Bras, Gabriel, „Le mariage dans la théologie et le droit de l’Église du XIe au XIIIe siècle“, Cahiers de civilisation médiévale 11/42, 1968, 191-202. [p.]

Makowski, Elizabeth M., „The Conjugal Debt and Medieval Canon Law“, Journal of Medieval History 3, 1977, 99-114. [Odkaz Elliott. Wien, c.]

Picasso, Giorgio, „I fondamenti del matrimonio nelle collezioni canoniche“, in: Giorgio Picasso, Sacri canones et monastica regula: Disciplina canonica e vita monastica nella società medievale, Milano: Vita e Pensiero 2006, 229-261. [FF MU (DZ), s.]

Sheenan, Michael M., Marriage, Family and Law in Medieval Europe: Collected Studies, Toronto: University of Toronto Press 1996. [Odkaz Wiesner-Hanks 56.]

Family, family life / Rodina, rodinný život

Beattie, Cordelia – Maslakovic, Anna – Jones, Sarah Rees (eds.), The Medieval Household in Christian Europe, c. 850 – c. 1550: Managing Wealth, Power, and the Body, Turnhout: Brepols 2004.

Lett, Didier, Famille et parenté dans l’Occident médiéval, Ve- XVe siècle, Paris: Hachette 2000. [256 s. Užitečný přehled bez poznámek pod čarou, ale velmi dobrý jako první přiblížení. Je rozdělen na čtyři části: struktury příbuzenství, manželství a struktury rodiny, rodinný život. Široké a nerozlišené příbuzenství v 5.-10. stol.; zrod a prosazení rodové linie v 10.-13. stol.; revoluce ve jménech, christianizace křestního jména; rody a domácnosti ve 13.-15. stol.; duchovní rodičovství – kmotři a kmotry. Endogamní a povrchně christianizované manželství; prosazení gregoriánského manželství v 11.-12. stol.; manželství, církev a rodiny koncem středověku. Rodina jako jednotka života a práce; rodiné struktury v době krize, 14.-15. stol. Život páru; rodina jako místo výchovy a citů; rodinná sociabilita. Strukturovaná bibliografie (245-251). BNF, v.]

Sexual morals / Sexuální morálka

Zbíral, David, „‚Bylo a bude, svět tak běží, že s ženou jiného, kdo může, leží‘: ‚Alternativní‘ sexuální morálky a jejich regulace v inkvizičním registru Jakuba Fourniera“, Dějiny – teorie – kritika 5/2, 2008, 191-217. [Dostupné i online. c., h., p.]

Zbíral, David, „Sexuální morálka, koexistence norem a kontrola myšlení ve středověké Evropě: Případ Petra Vidala“, Religio: Revue pro religionistiku 21/1, 2013, 57-71. [h., p.]

Zbíral, David, „The Norm-Deviation Model Reconsidered: Four Cases of ‚Alternative‘ Sexual Morals Judged by the Inquisition“, Journal of Religion in Europe 3/2, 2010, 215-240. [h., p.]

Sexual asceticism (besides priestly celibacy) / Sexuální odříkání (mimo kněžského celibátu)

For priestly celibacy, see Celibacy.

Elliott, Dyan, Spiritual Marriage: Sexual Abstinence in Medieval Wedlock, Princeton: Princeton University Press 1993. [375 s. Střední cesta – manželská cudnost jako teoretická obtíž a provokace; duchovní manželství; duch reformy a kult panického krále v 11. stol.; debitum coniugii a sliby cudnosti – teoretický a pastorální diskurz ve vrcholném a pozdním středověku; duchovní manželství a kajícnický étos; panenské manželky. Poznámkový aparát (pod čarou), dodatky, bibliografie (321-354), podrobný rejstřík (355-375). BNF, v. FF MU (podnět DZ), k.]

Castration and self-castration – thoughts and practice; eunuchs / Kastrace a sebekastrace – myšlenky a praxe; eunuši

Browe, Peter, Zur Geschichte der Entmannung: Eine religions- und Rechtsgeschichtliche Studie, Breslau: Müller und Seiffert 1936. [Cituje Kuefler jako první kritickou monografii.]

Kuefler, Mathew S., „Castration and Eunuchism in the Middle Ages“, in: Vern L. Bullough – James A. Brundage (eds.), Handbook of Medieval Sexuality, New York: Garland 1996, 279-306. [Obsahuje bibliografii. BL, v.]

Tracy, Larissa, Castration and Culture in the Middle Ages.

Prostitution / Prostituce

Brundage, James A., „Prostitution in the Medieval Canon Law“, in: Vern L. Bullough – James A. Brundage (eds.), Sexual Practices and the Medieval Church, Amherst: Prometheus Books 21994, 149-160. [h.]

Bullough, Vern L., „Prostitution in the Later Middle Ages“, in: Vern L. Bullough – James A. Brundage (eds.), Sexual Practices and the Medieval Church, Amherst: Prometheus Books 21994, 176-186. [h.]

Bullough, Vern L., The History of Prostitution, New York 1964.

Bullough, Vern L., „The Prostitute in the Early Middle Ages“, in: Vern L. Bullough – James A. Brundage (eds.), Sexual Practices and the Medieval Church, Amherst: Prometheus Books 21994, 34-42. [h.]

Karras, Ruth Mazo, Common Women: Prostitution and Sexuality in Medieval England, New York: Oxford University Press 1996. [Odkaz Wiesner-Hanks 57, D. Elliott. Zřejmě zajímavá monografie.]

Mazzi, Maria Serena, Prostitute e lenoni nella Firenze del Quattrocento, Milano: Arnoldo Mondadori 1991. [414 s. Původní práce založená zejm. na procesních pramenech. Ideje a chování; politika moralizace Florencie, soudy; místa a organizace prostituce; lidé; kariéra; klienti; každodenní život. Poznámkový aparát, bibliografie (409-412). BNF, v.]

Otis, Leah Lydia, Prostitution in Medieval Society: The History of an Urban Institution in Languedoc, Chicago – London: The University of Chicago Press 1985. [240 s. Výborně podložená a velmi citovaná práce (Odkaz Arnold, Inq., 246; Moore, Formation, 94; Elliott...), vzniklá pod vedením Johna H. Mundyho. Poznámkový aparát (153-216), bibliografický esej (zč. zpracován), běžná bibliografie. BNF, v.; FF MU (DZ), s.]

Rossiaud, Jacques, La prostitution médiévale, Paris 1988. [Hodně cituje Chiffoleau. Angl. překlad: níže.]

Rossiaud, Jacques, La prostituzione nel Medioevo, Roma – Bari 1984. [Od téhož autora je příspěvek o měšťanovi v Le Goff (ed.)., Střv. člověk... Vydán angl. překlad. Orig. je it., nebo fr.? Angl. překlad: níže.]

Rossiaud, Jacques, Medieval Prostitution, Oxford: Blackwell 1988. [Odkaz Wiesner-Hanks 57 a Karras; jde o překlad z fr.]

Rape, sexual crimes / Znásilnění, raptus, sexuální zločiny

Miscellaneous / Různé

Córdoba de la Llave, Ricardo, El instinto diabólico: Agresiones sexuales en la Castilla medieval, Córdoba: Universidad de Córdoba 1994. [85 s., větší formát. Inverze jména podle Barahona. Navzdory malému rozsahu užitečná kniha založená na archivních dokumentech (Registro General del Sello, 45 případů mezi lety 1474 a 1498) i relevantní sekundární literatuře. Tématem je znásilnění, v 2. části pak průběh soudního procesu ve věci znásilnění. Poznámkový aparát, bibliografie. BNF, v.]

Dufresne, J., „Les comportements amoureux d’après le registre de l’officialité de Cerisy“, Bulletin philologique et historique ?, 1973, 131-156. [Odkaz Otis-Cour.]

Gravdal, Kathryn M., Ravishing Maidens: Writing Rape in Medieval French Literature and Law, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1991. [Odkaz Karras s poznámkou, že čerpá zejm. z lit. (ne právních) pramenů.]

Robertson, Elizabeth – Rose, Christine m. (eds.), Representing Rape in Medieval and Early Modern Literature, New York: Palgrave 2001. [Odkaz Karras s poznámkou, že čerpá zejm. z lit. (ne právních) pramenů.]

Rodríguez Ortiz, Victoria, Historia de la violación: Su regulación jurídica hasta fines de la edad media, Madrid: Comunidad de Madrid 1997. [Odkaz Barahona.]

Rape as a form of marriage / Raptus jako druh sňatku

Joye, Sylvie, La femme ravie: Le mariage par rapt dans les sociétés occidentales du Haut Moyen Age, (Haut Moyen Age 12), Turnhout: Brepols 2012.

Homosexuality in medieval Europe / Homosexualita ve středověké Evropě

Sources – miscellaneous / Prameny – různé

Liber Gomorrhianus, Jacques-Paul Migne (ed.), Patrologia Latina CXLV, col. 161-190. [Nejde o kvalitní edici, je navíc eufemická (sodomita nahrazuje carnalis homo, vyřazuje explicitní odkazy na anální styk). Viz níže kritickou edici.]

Payer, Pierre J. (trans.), Book of Gomorrah, Waterloo: Wilfrid Laurier University Press 1982. [Dost kritizovaný překlad.]

Reindel, Kurt (ed.), Die Briefe des Petrus Damiani I, München: Monumenta Germaniae Historica 1983, 284-330. [MGH, Epistolae, II: Die Briefe der deutschen Kaiserzeit, IV/1. Liber Gomorrhianus – pojednání Petra Damiána o sexuálních praktikách, které jsou „proti přirozenosti“. Italský překlad. c. tit., obsah, 1-35, 211-216, 284-330.]

Miscellaneous / Různé

Bailey, Derrick Sherwin, Homosexuality and the Western Christian Tradition, London 1955 (přetisk Hamden: Archon Books 1975). [Cituje R. Carrasco i Bullough – Brundage.]

Boquet, Damien, „Pour une généalogie de l’homosexualité masculine: Le rameau de l’amitié chrétienne: Antiquité tardive et Moyen Âge“, in: Bruno Perreau (ed.), Le choix de l’homosexualité: Recherches inédites sur la question gay et lesbienne, Paris: EPEL 2007, 57-74.

Boswell, John, Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality: Gay People in Western Europe from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century, Chicago – London: University of Chicago Press 1980. [424 s. Velmi často citovaná práce. Dle Dinshaw podnětná a velmi vlivná kniha, která hájí, že až do poloviny 13. století bylo křesťanství k homosexualitě poměrně snášenlivé. Problém terminologie, římská tradice, Bible, křesťané, raný středověk, městský revival, literatura gayů ve vrcholném středověku, změna a konstrukce nepřátel, intelektuální změna (lidé, zvířata a přirozenost), závěry. Kniha je založena na modelu minority, intolerance a represe (DZ). Průběžný poznámkový aparát, texty s překlady, bibliografie, rejstřík. BNF, v.; FF MU (DZ), s., k.]

Boswell, John, Chrześcijaństwo, tolerancja społeczna i homoseksualność: Geje i lesbijki w Europie Zachodniej od początku ery chrześcijańskiej do końca XIV wieku, Kraków: Nomos 2006. [Polish translation of Christianity, Social...]

Canosa, Romano, Storia di una grande paura: La sodomia a Firenze e a Venezia nel Quattrocento, Milano: Feltrinelli 1991. [200 s. Ucházející deskriptivní kniha, která postrádá obecnější zaměření na teorii, ale rozhodně je užitečná. Obsahuje statistické údaje. Poznámky za jednotlivými kapitolami, bibliografie (191-197). BNF, v.]

Courouve, Claude, Les origines de la répression de l’homosexualité, Paris 1978. [Zřejmě jen 19 s.]

Goodich, Michael, „Sodomy in Medieval Secular Law“, Journal of Homosexuality 1, 1976, 295-302. [Odkaz R. Carrasco.]

Goodich, Michael, „Sodomy in Ecclesiastical Law and Theory“, Journal of Homosexuality 1, 1976, 427-434. [Odkaz R. Carrasco.]

Goodich, Michael, The Unmentionable Vice: Homosexuality in the Later Medieval Period, Santa Barbara – Oxford: American Bibliographical Center – Clio 1979. [165 s., váz. Clio sídlí v Santa Barbara i Oxfordu, A. B. C. v Santa Barbara, proto uvedeno takto. Užitečná přehledová kniha založená na slušné znalosti pramenů i sekundární literatury. Úvod; homosexualita ve středověku; gregoriánská reforma; koncilní výnosy; Čtvrtý lateránský koncil a scholastika; světské zákony. Poznámkový aparát (125-142), bibliografie, rejstřík, v dodatku překlad procesu s Arnoldem z Verniolles (92 podivná poznámka spojující případy s Montaillou). Odkaz Bullough – Brundage. BNF, v.; FF MU (DZ), s.]

Jordan, Mark D., The Invention of Sodomy in Christian Theology, Chicago: University of Chicago Press 1997. [190 s. Důležitá a podnětná kniha. Sv. Pelagius; objev sodomie; Petr Damián a jeho Liber Gomorrhianus; Alan z Lille; zacházení se sodomity; Albert Veliký; Tomáš Akvinský. Poznámky pod čarou, bibliografie, stručný rejstřík. Odkaz Wiesner-Hanks, Queer Ib., Karras aj. Karras: klíčová práce pro středověké chápání „sodomie“. BNF, v.]

Puff, Helmut, „Localizing Sodomy: The ‚Priest and Sodomite‘ in Pre-Reformation Germany and Switzerland“, Journal of the History of Sexuality 8, 1997, 165-195. [Odkaz Wiesner-Hanks.]

Rosselló, Ramon, L’homosexualitat a Mallorca a l’edat mitjana, Barcelona – Palma de Mallorca: Calamus scriptorius 41978. [25 s. c.]

Transvestism / Transvestismus

Bullough, Vern – Bullough, Bonnie (eds.), Cross-Dressing, Sex, and Gender, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1993. [Odkaz Wiesner-Hanks.]

Hotchkiss, Valerie, Clothes Make the Man: Female Cross-Dressing in Medieval Europe, New York: Garland 1996. [Odkaz Wiesner-Hanks 56.]

Bestiality, zoophily / Bestialitas, zoofilie

See also Animal trials.

Dittmar, Pierre-Olivier, „Naissance de la bestialité: Une anthropologie du rapport homme-animal dans les années 1300“, L’Atelier du Centre de recherches historiques, 2010. [Patrně přepracovaný text disertace Dittmar, Pierre-Olivier, L’invention de la bestialité: Une anthropologie du rapport homme-animal dans les années 1300, 2010.]

Dubois-Desaulle, Gaston, Étude sur la bestialité au point de vue historique, médical et juridique, Paris: Charles Carrington 1905. [Historical preliminaries; bestiality and mythology; bestiality and heresy; bestiality and witchcraft; bestiality in trial proceedings under the Ancien Régime (some 40 trials included, the largest part of the book); execution of animals; love of animals for humans; bestiality and modern science; bestiality in literature. And in literature. BNF; Gallica, v.; h.]

Regulation and control of sexuality / Regulace a kontrola sexuality

Viz též obecnou kapitolu o regulaci sexuality a paralelní kapitolu pod novověkým kř.

Brundage, James A., Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe, Chicago – London: University of Chicago Press 1987. [674 s. Důkladná, propracovaná a výborně podložená monografie. Zákon a sex v antickém světě; sex a zákony v judaismu a raném křesťanství; od Konstantina po Justiniána; 6.-11. stol. (germánské zákoníky, sex. aktivity kléru, penitenciály...); reforma, intelektuální oživení a urbanizace – 1076-1140; Decretum Gratiani; raní dekretisté, 1140-1190; manželství a sex od Alexandra III. po Liber Extra; komentátoři právních textů 1234-1348; období 1348-1517; sex v době reformace; rekapitulace a závěry. Odkaz Wiesner-Hanks 56 jako na nejdůležitější práci o sexu v kanon. právu, a kniha skutečně působí tímto dojmem. Poznámky pod čarou, obrázky, výběrová bibliografie, podrobné rejstříky. BNF, v.; FF MU (DZ), s.]

Brundage, James A., Sex, Law and Marriage in the Middle Ages, Aldershot: Variorum 1993. [xiv, 280 s. Nezměněné přetisky četných Brundageových článků, s původní paginací, bez celkové paginace. Tělesné potěšení – kanonistické teorie sexuality; sex a středověké kanonické právo; sexualita, manželství a reforma křesťanské společnosti v myšlení Řehoře VII.; sex a kanonické právo – statistická analýza (ze Sexual Practices, h.); rovnost pohlaví ve středověkém kanonickém právu; konkubinát a svatba ve středověkém kanonickém právu; raptus a manželství ve středověkém kanonickém právu; manželství a sexualita v dekretálech Alexandra III.; impotence, neplodnost a neplatnost manželství v raných dekretálech; kanonisté a teologové o sexuálních polohách; manželství v Questiones Londinenses; svatba mezi křesťany a židy ve středověkém kanonickém právu; prostituce ve střv. kanonickém právu; manželská politika v Aragonsku ve 13. stol.; politiky sodomie – král kontra Hugo de Ampurias (1311). Odkaz Wiesner-Hanks 56. BNF, v.]

Comba, R., „Apetitus libidinis coherceatur: Structures démographiques, délits sexuels et contrôle des mœurs dans le Piémont du Moyen Âge“, in: M. Hébért (ed.), Vie privée et ordre public à la fin du Moyen Âge, Aix 1987, 65-104. [Odkaz Chiffoleau.]

Lanz, Eukene Lacarra (ed.), Marriage and Sexuality in Medieval and Early Modern Iberia, New York – London: Routledge 2001. [265 s. Sborník. BNF, v.]

Payer, Pierre J., Sex and the Penitentials: The Development of a Sexual Code, 550-1150, Toronto – Buffalo – London: University of Toronto Press 1984. [219 s. Úvod o penitenciálech s metodologickými poznámkami, heterosexuální život manželů, heterosexuální život nemanželů, homosexualita, bestialita, masturbace, poluce, recepce penitenciálů v 9. stol., penitenciálové texty v kanonických sbírkách po r. 906. Podrobný poznámkový aparát, bibliografie, rejstřík. Odkaz Wiesner-Hanks. BNF, v.]

Richards, Jeffrey, Sex, Dissidence and Damnation: Minority Groups in the Middle Ages, London – New York: Routledge 1991. [Anotace zde. FF MU (DZ), s.]

Rocke, M. J., „Il controllo dell’omosessualità a Firenze nel XV secolo: Gli ufficiali di notte“, Quaderni storici 66, 1987, 701-723. [Odkaz Chiffoleau.]

Gender

Some scholars: Michaela Antonín Malaníková (see Academia.edu).

Miscellaneous / Různé

Bartlett, Anne Clark, Male Authors, Female Readers: Representation and Subjectivity in Middle English Devotional Literature, Ithaca – London: Cornell University Press 1995. [xii, 212 s. Velmi užitečná monografie psaná z pozic umírněných gender studies a uvážlivé reflexe Foucaulta. Zabývá se náboženskou četbou středověkých žen ve střední angličtině, včetně paradoxu, že o jejich spiritualitě psali pro ně a pro jejich poučení muži. Autorka uvádí, že se odklonila od svého původního předpokladu univočního misogynního pohledu středověkých kleriků na ženu, a zdůrazňuje mnohohlasost diskurzů o ženě. Kapitoly: četba náboženské literatury středověkými ženami; gender: příklad De institutione inclusarum; ženská kurtoazie a náboženská výuka; „duchovní sestra v Ježíši Kristu“ – duchovní přátelství a sexuální politika; překlad, rozjímání a gender. Dodatek – soupis dochovaných knih vlastněných středověkými anglickými jeptiškami a konventy. Poznámky pod čarou, bibliografie (173-205), rejstřík. BNF, v.; FF MU (DZ), s.]

Bitel, Lisa M. – Lifshitz, Felice (eds.), Gender and Christianity in Medieval Europe: New Perspectives, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2007. [viii, 159 s., váz. Zajímavý sborník velmi slušně vypadajících příspěvků. K metodologii dějin náboženství a genderu; Tertullián, andělský život a nevěsta Kristova (Elliott); jedno tělo, dvě pohlaví, tři gendery? (J. Murray); pás cudnosti Tomáše Akvinského – klerická mužnost ve středověké Evropě (R. M. Karras); ženské kláštery a posvátný prostor (Schulenburg); kněžské ženy, panenžští mužové – litanie a jejich problémy. Pozn. za celým textem ke všem (103-128), bibliografie. KTF Wien, v.]

Griffiths, Fiona, „Siblings and the Sexes Within Medieval Religious Life“, Church History 2007. [Velmi doporučuje A. Clarková.]

Karras, Ruth Mazo, „‚This Skill in a Woman is By No Means to Be Despised‘: Weaving and the Gender Division of Labor in the Middle Ages“, in: E. Jane Burns (ed.), Medieval Fabrications: Dress, Textiles, Clothwork and Other Cultural Imaginings, New York: Palgrave Macmillan 2004, 89-104, 225-227. [ÖNB, c.]

Cadden, Joan, Meanings of Sex Difference in the Middle Ages: Medicine, Science, and Culture, Cambridge: Cambridge University Press 1993. [310 s. Původní monografie zaměřená na konceptualizaci sexuální odlišnosti a genderu, s mírně větším důrazem na lékařskou a vědeckou literaturu středověku. Pracuje s mnoha nevydanými rukopisy. Muž a žena ve scholastickém lékařství a přírodní filozofii (teorie o způsobu, jak embryo získává pohlaví, apod.), ženské a mužské typy, neplodnost a selhání, problém sexuálního odříkání. Podrobný průběžný poznámkový aparát, bibliografie (283-303), rejstřík (305-310). BNF, v.]

Riches, Samantha J. E. – Salih, Sarah (eds.), Gender and Holiness: Men, Women and Saints in Late Medieval Europe, London – New York: Routledge 2002. [xiv, 200 s., hezká sazba. Úvod – gender a svatost; problém mužského tělesna (embodiment); role patronace a poslouchání v kultech sv. Markéty a sv. Mariny z Antiochie; panenské důsledky – text a identita v Ancrene Wisse; bolest, mučení a smrt v Legenda aurea; sv. Jiří jako panický mučedník; panický král – Richard II. a Eduard Vyznavač; ženská zbožnost a nezbožnost – vybrané obrázky na nástěnných malbách v Anglii po r. 1300; náboženské hry v Digby a Kniha Margery Kempe; gender a charita ve středověké hagiografii; ecce homo (velmi „divoký“ příspěvek srovnatelný s Dinshaw, ale stejně jako ona otvírající radikální průhledy do středověké spirituality a erotismu, diskutuje Bynum a její důraz na odlišnost pojetí homosexuality a sexuality vůbec ve středověku od moderních a její odmítavou odpověď na Steinberg, The Sexuality of Christ in Renaissance Art and in Modern Oblivion, ve výsledku konstatuje, že Bynum odmítá přijmout erotično jako smysluplnou kategorii středověké křesťanské zbožnosti – 167). KTF Wien, v.; c.]

Women’s Space: Parish, Place, and Gender in the Medieval Church, 2005.

Overviews / Přehledy a obecná pojednání

Coon, Lynda L., „Gender and the Body“, in: Thomas F. X. Noble – Julia M. H. Smith (eds.), The Cambridge History of Christianity III: Early Medieval Christianities c. 600-c. 1100, Cambridge: Cambridge University Press 2008, 433-452. [FF MU (DZ).]

Lett, Didier, Hommes et femmes au Moyen Âge: Histoire du genre XIIe-XVe siècle, Paris: Armand Collin 2013

Inconsistencies, hybridity / Nejasnost genderu, nekonzistence, hybridita

Clark, Anne L., „The Priesthood of the Virgin Mary: Gender Trouble in the Twelfth Century“, Journal of Feminist Studies in Religion 18/1, 2002, 5-24. [Text je dostupný pouze ke čtení na JSTOR: http://www.jstor.org/stable/25002421.]

Masculinity, manhood, perceptions of manhood / Mužství, reprezentace mužství

Antonín Malaníková, Michaela, „Maskulinita jako koncept medievistického bádání“, in: Radmila Švaříčková Slabáková a kol., Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti: Koncepty, metody, perspektivy, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2012, 24-35.

Lees, Clare (ed.), Medieval Masculinities: Regarding Men in the Middle Ages, Minneapolis: University of Minnesota Press 1994. [Odkaz Wiesner-Hanks 56 a D. Elliott. Je to práce spíše o genderu než prostě o „mužích ve středověku“.]

McAvoy, Asa Simon, „Monstrous Masculinities in Julian of Norwich A Revelation of Love and The Book of Margery Kempe“, in: Bettina Bildhauer – Robert Mills (eds.), The Monstrous Middle Ages, Cardiff: University of Wales Press 2003, 55-74. [h.]

Steckel, Sita – Kluge, Stephanie, „Under Pressure: Secular-mendicant Polemics and the Construction of Chaste Masculinity within the Thirteenth-century Latin Church“, in: Almut Höfert – Matthew Mesley – Serena Tolino (Eds.), Ambiguous Masculinity and Power: Ruling Bishops and Eunuchs in the Pre-Modern World, Aldershot: Ashgate 2016. [publishing in preparation, Academia.edu, p.]

Customs relating to marriage / Zvyky související se sňatkem

Charivari

Baroja, Julio Caro – Thompson, Edward P. – Montesino, Antonio, Las cencerradas: El ruido hostil y disciplinante de la comunidad, Límite 2004 (La Ortiga: Revista cuatrimestral de arte, literatura y pensamiento 48-50, 2004). [239 s. brož., větší formát. Tematické číslo časopisu, které obsahuje 3 studie. Charivari ve Španělsku a dvě o cencerradas a sociální kontrole. BNF, v.]

Right of the lord / Právo první noci

Boureau, Alain, Le droit de cuissage: La fabrication d’un mythe (XIIIe-XXe siècle), Paris: Albin Michel 1995. [331 s. Detailní práce dekonstruující literární a mediální mýtus práva první noci a průběžně nabízející zajímavé průhledy do feudálních institucí. Konstatuje, že před 16. stoletím nelze mezi různými systémy reprezentace práva první noci shledat žádnou kontinuitu, a popírá reálnou existenci této instituce. Poznámkový aparát, chronologicky seřazená bibliografie. BNF, v.]

Women in medieval Europe / Žena ve středověku, ženy ve středověku

See also „Women’s religiosity“.

Miscellaneous / Různé

Amt, Emilie (ed.), Women’s Lives in Medieval Europe: A Sourcebook, New York: Routledge 1993. [360 s., brož.]

Baker, Derek (ed.), Medieval Women, (Studies in Church History: Subsidia 1), Oxford: Blackwell 1978. [399 s. Úvod o pojetí žen; ženy v době Bedy Ctihodného; Brunhilda a Balthilda; rodinná politika synů a matek v raném středověku; císařovna Irena; sv. Markéta Skotská; ženy v křižáckých státech – královny Jeruzaléma (Hamilton); Robert z Arbrisselu a ženy; Kristýna z Markyate; problém s cisterciáckými jeptiškami ve 12. a raném 13. stol.; vitae matrum; sv. Klára; vilemínité ve 13. stol.; alegorické ženy a praktičtí muži; lollardky 1380-1530. Odkaz Wiesner WG aj. Poznámkové aparáty (pod čarou). MSH, v., c. tit., obsah, 289-303, 358-380.]

Bennet, Judith M. – Froide, Amy M., Singlewomen in the European Past, 1250-1800, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1999. [Odkaz Karras.]

Benvenuti Papi, Anna, In castro poenitentiae: Santità e società femminile nell’Italia medioevale, Roma: Herder 1990. [713 s., brož. Sic, santità e società femminile. Velmi přínosná a podrobná monografie. Mendikanti ve Florencii; kajícníci; svatá vdova. Topografie ženské svatosti; mendikanti a ženy; ženské napodobování Krista; rodina jako negovaný prostor svatosti; duchovní otcové; svět a klášter; reclusae; Alibech; nábožné ženy ve Florencii 13.-14. stol.; dobročinnost a ženská marginalita. Poznámky pod čarou, podrobný rejstřík. Doporučuje Lobrichon, Religion des laïcs, 225. BNF; FF MU (DZ), s.]

Biller, Peter, „Black Women in Medieval Scientific Thought“, (Micrologus 13), 2005, 477-492.

Biller, Peter, „The Common Woman in the Western Church in the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries“, Studies in Church History 27, 1990, 127-157. [Obsahuje mj. kritiku Abels – Harrison.]

Biller, Peter, „Women and Dissent“, in: Alastair J. Minnis – Rosalynn Voaden (eds.), Medieval Holy Women in the Christian Tradition c. 1100 – c. 1500, Turnhout: Brepols 2010, 133-162.

Bitel, Lisa M., Women in Early Medieval Europe, 400-1100, Cambridge: Cambridge University Press 2002. [xvi, 326 s. Gender a krajina; invaze, migrace a barbarské královny; teorie a praxe náboženství; přežití příbuzenstvím, manželstvím a mateřstvím; mobilita a ekonomické příležitosti; závěr – slavné ženy před a po r. 1100. Poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie, stručný rejstřík. FF MU, s.]

Blamires, Alcuin – Pratt, Karen – Marx, C. W. (eds.), Woman Defamed and Woman Defended: An Anthology of Medieval Texts, New York: Oxford University Press 1992. [352 s., brož.]

Consiglia de Matteis, M., Idee sulla donna nel Medioevo: Fonti e aspetti guiridici, anthropologici, religiosi, sociali e letterari della condizione femminile, Bologna 1981.

Dalarun, Jacques, „Argument e silentio: Les femmes et la religion“, Clio 8, 1998. [Revues.org, html.]

Dalarun, Jacques, Dieu changea de sexe, pour ainsi dire: La religion faite femme, XIe-XVe siècle, Paris: Fayard 2008. [442 s. Sborník starších, lehce přepracovaných studií (zejm. z let 1991-1995) na téma žen a zbožnosti, resp. žen a svatosti. Důstojenství ženského těla v 6.-12. stol.; Marie Magdalská na Západě na přelomu 11. a 12. stol.; modely ženství u Hildeberta z Lavardinu; moc a autorita v řádu Fontevrault; František z Assisi a ženy; Klára z Assisi a muži; ženské světice Itálie ve 13.-14. stol.; existovala Angela da Foligno?; Klára z Rimini; Jana ze Signa, toskánská poustevnice 14. stol.; kult Michaly z Pesaro; klášter sv. Lucie ve Foligno. Poznámky pod čarou, rejstříky. FF MU (DZ), s.]

Dillard, Heath, Daughters of the Reconquest: Women in Castilian Town Society, 1100-1300, Cambridge: Cambridge University Press 1984. [Odkaz Barahona.]

Dinshaw, Carolyn – Wallace, David (eds.), The Cambridge Companion to Medieval Women’s Writing, Cambridge:Cambridge University Press 2003. [316 s., brož.]

Duby, Georges, Rytíř, žena a kněz: Manželství ve Francii v době feudalismu, Praha: Garamond 2003.

Duby, Georges, Vznešené paní z 12. století I-III, Brno: Atlantis 1997-1999.

Ennenová, Edith, Ženy ve středověku, Praha: Argo 2001. [Užitečný přehled od raného až do pozdního středověku. Žena v dvorské kultuře, v městském životě atd. l.a.]

Goody, Jack, Proměny rodiny v evropské historii, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2006. [232 s. Historicko-antropologický esej.]

Hancke, Gwendoline, „Femmes et féminité d’après le registre de Jacques Fournier“, in: Emmanuel Le Roy Ladurie (ed.), Autour de Montaillou, un village occitan: Histoire et religiosité d’une communauté villageoise au Moyen Âge, Castelnaud la Chapelle: L’Hydre 2001, 157-166. [c.]

Kienzle, Beverly Mayne – Walker, Pamela J. (eds.), Women Preachers and Prophets through Two Millenia of Christianity, Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press 1998. [xxii, 362 s., brož. Autorita; prorocká moc a autorita žen – případ Evangelia Mariina; raně křesťanská orantka; Marie Magdalská jako apostolorum apostola; prostitutka-kazatelka – vzorce polemiky proti valdenským kazatelkám; pastorální a kněžské role žen v katarské církvi (Brenon); právo žen na náboženské vyučování ve 13. stol; učení a kázání středověkých žen; proklamace svatosti prostřednictvím zakázaného – Rosa z Viterba; ženská kázání konce středověku; ženské příklady v reformaci; uršulinky ve Francii 17. stol.; ženy a kongregace u Moravských bratří v 18. stol.; kázání žen u kvakerů; literatura černošek; Catherine Booth a služba žen v Armádě spásy; Leaf Anderson a černošské spirituální církve New Orleansu; kázání a proroctví v britském hnutí za volební právo; doslov. Poznámkový aparát (za jednotlivými studiemi), medailony přispěvatelů, rejstřík. FF MU (DZ); h.]

Kirschner, Julius – Wemple, Suzanne (eds.), Women of the Medieval World: Essays in Honor of John H. Mundy, New York – London: Blackwell 1985. [Odkaz Wiesner WG aj.]

Klapisch-Zuber, Christiane, Women, Family and Ritual in Renaissance Italy, přel. Lydia Cochrane, Chicago: University of Chicago Press 1985. [Sborník. Odkaz C. Lansing.]

La femme dans la vie religieuse du Languedoc (XIIIe-XIVe siècle), (Cahiers de Fanjeaux 23), Toulouse: Privat 1988. [379 s. Marie z Montpellier, Konstance z Rabastens: mystička?, kartuziánská světice Roselína z Villeneuve, postavení ženy v toulouském právu, podmínky vdané ženy v Languedoku, obraz ženy v románském sochařství, žena v pastorální teologii, modely ženského života v náb. literatuře, role žen v dobročinnosti, posvěcený život, sv. Dominik a řeholnice, první klarisky, reclusae, ženská společenství. Recenze Heresis 11, 1988, 105-107. Obrazové přílohy, rejstříky. h.]

La femme dans les civilisations des Xème-XIIIème siècles: Actes du colloque tenu à Poitiers les 23-25 septembre 1976, Poitiers 1977.

Larrington, Carolyne (ed.), Women and Writing in Medieval Europe: A Sourcebook, London – New York: Routledge 1995. [xiv, 277 s., brož., kříd. papír (žloutnoucí od okrajů). Celkem užitečně vypadající čítanka textů o situaci ženy ve středověku (ne o ženském psaní!!!) s úvody (ke každému tematickému oddílu i každému textu). Texty jsou uspořádany do sedmi tematických oddílů: manželství; láska, sex a přátelství; mateřství a práce; ženy a křesťanství; ženy a moc; vzdělání a vědění; ženy a umění (sic, ne svobodná umění). ETF Wien, v.]

Müller, Daniela, „Procès de sorcellerie et répression féminine“, Heresis 1989, č. 12, 33-51.

Mundy, John Hine, Men and Women at Toulouse in the Age of the Cathars, Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies 1990. [236 s. Představení dokumentů, společnost, sex, vztahy, manželství, kontexty. Dodatky, bibliografie, rejstřík. Velmi příznivá recenze Duvernoy in Heresis 1990, č. 15, 136-139. c.]

Muños Fernández, Angela (ed.), Las mujeres en el cristianismo medieval: Imágenes teóricas y cauces de actuación religiosa, Madrid 1989. [508 s. Recenze Heresis 15, 134-135.]

Olson, Linda – Kerby-Fulton, Kathryn (eds.), Voices in Dialogue: Reading Women in the Middle Ages, ???: University of Notre Dame Press 2005. [Doporučuje A. Clarková.]

Pernoudová, Régine, Žena v době katedrál, Praha: Vyšehrad 2002. [MZK (sign. 94(4) PER). MZK, l.]

Petot, Pierre – Vandenbossche, André, „Le statut de la femme dans les pays coutumiers français du XIIIe au XVIIe siècle“, in: La femme, (Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions 12), Bruxelles: Librairie Encyclopédique, 1959-1962. [Zabývá se zřejmě problémem příbuzenství.]

Power, Eileen, Medieval Women, Cambridge: Cambridge University Press 21997. [xxviii, 104 s. Soubor studií od Eileen Powerové (1889-1940). Středověké myšlenky o ženách; dáma; pracující žena ve městě a na venkově; vzdělání žen; ženské kláštery. Obrazové přílohy, stručný poznámkový aparát, stručný rejstřík. FF MU, s.]

Prevenier, Walter, „Les multiples vérités dans les discours sur les offenses criminelles envers les femmes dans les Pays-Bas méridionaux (XIVe et XVe siècles“, in: kol., Retour aux sources: Textes, études et documents d’histoire médiévale offerts à Michel Parisse, Paris: Picard 2004, 955-964. [c.]

Rosenthal, Joel T. (ed.), Medieval Women and the Sources of Medieval History, Athens – London The University of Georgia Press 1990. [xx, 384 s., váz. Soubor studií. Středověká ženy ve francouzských sigilografických pramenech; exempla – diskuse a případová studie; sexuální rovnost ve středověkém kanonickém právu (J. A. Brundage); německé sbírky pramenů – případ salcburské arcidiecéze; interakce mezi muži a ženami v mnišských záležitostech – listiny Le Ronceray d’Angers; ženy ve městech severní Itálie; staronorské prameny; ženy a literatura o menstruaci a gynekologii; de quibusdam mulieribus – dějiny žen z nepřátelských pramenů; anglosaské postoje; životy svatých jako pramen pro dějiny žen (J. T. Schulenburg); ražba mincí ve jménu středověkých žen (jde o veřejnou manifestaci jejich vlády – mince jsou jediný produkt vládnutí, se kterým byla, na rozdíl od textů, obeznámena celá populace); prameny o ženách ve středozemských archivech. ETF Wien, v.]

Sheils, W. – Wood, D. (eds.), Women in the Church, Oxford 1990. [Obsahuje např. studii P. Billera o ženách ve 13. a 14. stol.]

Stafford, Pauline, „Powerful Women in the Early Middle Ages: Queens and Abbesses“, in: Peter Linehan – Janet L. Nelson (eds.), The Medieval World, London – New York: Routledge 2001, 398-415. [h.]

Ward, Jennifer, Women in Medieval Europe, 1200-1500, London: Pearson 2002. [viii, 322 s. Přehledová práce věnovaná postavení ženy ve společnosti pozdního středověku. Výchova; manželství; ženy a rodina; domácnost; domácí práce, zemědělství, obchod a řemeslo; léčení, kojení, prostituce; laičky a svobodná umění; jeptišky; bekyně, penitentky a reclusae; mystičky a světice; laičky a charita; laické víry a náboženská praxe; ženy, hereze a čarodějnictví. Doporučená literatura (256-263), poznámkový aparát (264-314), rejstřík (315-322). FF MU, s.]

Wemple, Suzanne F., Women in Frankish Society: Marriage and the Cloister, 500 to 900, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1985. [Odkaz D. Elliot.]

Overviews and introductions / Přehledy, úvody, obecná pojednání

McLaughlin, Megan, „Women and Men“, in: Miri Rubin – Walter Simons (eds.), The Cambridge History of Christianity IV: Christianity in Western Europe c. 1100-c. 1500, Cambridge: Cambridge University Press 2009, 187-199. [FF MU (DZ).]

Man, men, manhood / Muž, mužství

Viz též Gender / Mužství.

Cohen, Jeffrey Jerome – Wheeler, Bonnie (eds.), Becoming Male in the Middle Ages, New York: Garland 1997. [Odkaz Queer Iberia.]

Child, children, childhood / Dítě, děti, dětství

Ariès, Philippe, L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, 1960.

Bailey, Merridee L., Socialising the Child in Late Medieval England, c. 1400-1600, Woodbridge: Boydell and Brewer 2012.

Biller, Peter, „Medieval Childbirth“, History Today 36, 1986, 42-49.

Giallongo, Angela, Il bambino medievale: Educazione ed infanzia nel Medioevo, Bari: Dedalo 21997 (1. vyd. 1990). [320 s. 18,5 €.]

Goldberg, John C. P. – Riddy, Felicity (eds.), Youth in the Middle Ages, Rochester: Boydell and Brewer 2004.

Nodl, Martin, „Dětství v předmoderní době“, Souvislosti 4, 1996, 7-29.

Law, justice, trial procedure / Právo, právní věda, soudnictví, proces

For norm in general, see Norm.

Sources – miscellaneous / Prameny – různé

Krueger, Paul – Theodorus Mommsen (eds.), Corpus iuris civilis I: Institutiones, Digesta, Weidmann, Berlin 1922.

Krueger, Paul (ed.), Corpus iuris civilis II: Codex Iustinianus, Weidmann, Berlin 1915.

Krueger, Paul (ed.), Corpus iuris civilis III.

Richter, Emil Ludwig – Friedberg, Emil, Corpus Iuris Canonici II: Decretalium Collectiones, Leipzig 1881. [Edice Liber decretalium Řehoře IX.]

Miscellaneous / Různé

Chiffoleau, Jacques, Les justices du pape: Délinquance et criminalité dans la région d’Avignon au quatorzième siècle, Paris: Publications de la Sorbonne 1984. [335 s., brož. Velmi podnětná monografie zaměřená nejen na konkrétní data, ale i na obecnější otázky, např. na kontrolu těla a sexuality. Soudní prostor; soudní personál; praktiky; účinnost; rámec násilí – války, emoce...; pomsty, agrese; krádež a defraudace; vášně; urážka Boha; systém pokuty; od vězení k tělesným trestům; delikvence a marginalita; k novému morálnímu řádu?. Dodatek – soupis soudců (283-317). Podrobný poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie (19-34), rejstřík (321-329). BNF; c.]

Duvernoy, Jean, „Le droit de ‚cugutia‘ et le paréage d’Andorre“, in: Jean Duvernoy, Cathares, vaudois et béguins, dissidents du pays d’Oc, Toulouse: Privat 1994, 254-263. [h.]

L’Église et le droit dans le Midi (XIIIe-XIVe siècles), (Cahiers de Fanjeaux 29), Toulouse: Privat 1994. [h.]

Les justices d’Église dans le Midi (XIe-XVe siècles), (Cahiers de Fanjeaux 42), Toulouse: Privat 2007. [h.]

Overviews and introductions / Přehledy, úvody a obecná pojednání

Bellomo, Manlio, The Common Legal Past of Europe, 1000-1800, (Studies in Medieval and Early Modern Canon Law 4), trans. Lydia G. Cochrane, Washington: The Catholic University of America Press 1995. [xx, 252 p., softback. First Italian edition: 1988. An overview of Western European legal history; it is even called textbook in the foreword (ix). National codifications; per pugnamsine iustitia; ius commune; ius proprium; the university and the ius commune; legal science; the systém of ius commune. Footnotes, bg note (very useful), index. FF MU (DZ), s.]

Nelson, Janet L., „Law and Its Applications“, in: Thomas F. X. Noble – Julia M. H. Smith (eds.), The Cambridge History of Christianity III: Early Medieval Christianities c. 600-c. 1100, Cambridge: Cambridge University Press 2008, 299-326. [FF MU (DZ).]

Trusen, Winfried, Gelehrtes Recht im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, (Bibliotheca eruditorum 23), Goldbach: Keip 1997.

Vallerani, Massimo, Medieval Public Justice, Washington: The Catholic University of America Press 2012. [372 s.]

Winroth, Anders, „The Legal Underpinnings“, in: Miri Rubin – Walter Simons (eds.), The Cambridge History of Christianity IV: Christianity in Western Europe c. 1100-c. 1500, Cambridge: Cambridge University Press 2009, 89-98. [FF MU (DZ).]

Dictionaries and encyclopedias / Slovníky a encyklopedie

Tretera – ???, Slovník církevního práva, Grada. [Spíše základní příručka, nevhodná pro hloubkové studium středověkého kanonického práva.]

Justice and judicial practice – miscellaneous / Soudnictví a soudní praxe – různé

See also bgher / Inquisition.

Muholland, Maureen – Pullan, Brian S. – Pullan, Anne (eds.), Judicial Tribunals in England and Europe, 1200-1700 I, Manchester – New York: Manchester University Press 2003. [Sborník devíti esejů uchopuje soudní procesy z různých teoretických hledisek: nejen jako úřední řízení vedoucí k prověření nějaké skutečnosti, ale také jako jistou formu ritualizovaného chování. J. Jaconelli ve své stati jmenuje tři základní prvky určující povahu soudního procesu: vnitřní racionalitu charakterizující jednotlivé procesy, veřejnou povahu a v různé míře dodržovaný požadavek nezávislosti na politických intencích. Další čtyři eseje se zabývají soudními procesy v anglickém prostředí: A. Musson zakládá svou práci na předpokladu, že soudci královských soudů byli profesionálové, ale lokální soudci nikoli, čemuž také odpovídala rozdílnost obou právních prostředí; D. Klerman se zabývá aktivní rolí soudce v procesu získávání důkazů a informací o případu a postupným utišením jejich aktivity v tomto směru; M. Muholland se zabývá důvody, proč se panské soudy stávají pro širší vrstvy středověké společnosti efektivnější alternativou než královské soudy a tuto skutečnost spojuje s lepší veřejnou dostupností jejich služeb; R. H. Helmholz podává komparaci kontinentálních a anglických církevních soudů, opět co do veřejné dostupnosti. Poslední čtyři eseje z per historiků se zabývají některými konkrétními soudními procesy, které se odehrály na kontinentu. J. Denton se zaměřuje na soudní proces iniciovaný Filipem IV. proti papeži Bonifáci VIII, který měl být posmrtně obviněn z hereze, soudní proces se však nakonec nekonal. W. G. Naphy píše o procesech se sodomity v kalvinistické Ženevě v letech 1555 a 1665. M. Laven přibližuje benátský proces s jeptiškou Laurou Querini, která byla r. 1614 souzena za opakované porušení slibu čistoty s mladým šlechticem. Poslední esej předkládá analýzu soudních záznamů z dalšího benátského proces z r. 1589 s námořníkem souzeným za odpadlictví od křesťanství a konverzi k judaismu, jelikož si vzal za manželku židovku. Pullan zde popisuje průběh procesu, pohled veřejnosti na případ a dotýká se také otázky postavení Židů v Benátkách konce 16. stol. Recenzent shrnuje rozdílnost přístupů v esejích pojednávajících o kontinentálním soudním prostředí jako zaměřených hlavně na vyprávění, obranné strategie obžalovaných či otázky identity, kdežto eseje z anglického prostředí zohledňují spíše otázky profesionalizace soudnictví, soudních kompetencí či veřejné dostupností soudů. Obě skupiny textů tak zároveň ukazují možné osy zájmu historiografie soudních procesů středověké a raně moderní Evropy. Anotovala O. Čejková.]

Ordeal / Ordál (Boží soud)

Baldwin, John W., „From the Ordeal to Confession: In Search of Lay Religion in Early Thirteenth-Century France“, in: Peter Biller – Alastair J. Minnis (eds.), Handling Sin: Confession in the Middle Ages, York: York Medieval Press 1998, 191-209. [FF MU (DZ), s.]

Baldwin, John W., „The Crisis of the Ordeal: Literature, Law, and Religion around 1200“, Journal of Medieval and Renaissance Studies 24, 1994, 327-353.

Barthélémy, D., „Présence de l’aveu dans le déroulement des ordalies (IXe-XIIIe siècle“, in: L’aveu: Antiquité et Moyen Âge, Rome: École française de Rome 1986, 261-282. [CEC.]

Bartlett, Robert, Trial by Fire and Water: The Medieval Judicial Ordeal, Oxford: Oxford University Press 1986. [182 s. Raná historie ordálu, ordál na vrcholu, konec ordálu a sociální změna, ordál soubojem, ozvuky. Moore, Formation, 125 a Pegg, Corruption, 199. FF MU (DZ), s., k.]

Boureau, Alain, „La preuve par le cadavre qui saigne au XIIIe siècle, entre expérience commune et savoir scolastique“, Micrologus: Natura, scienze e società medievali 7, 1999, 247-281.

Brown, Peter, „Society and the Supernatural: A Medieval Change“, Daedalus 104, 1975, 133-151. [A functionalistic account of the ordeal, interpreted as a ritual in which a group costumes its judgement as a miracle of God. Disputed in Bartlett, Trial... See the comments in Justice, „Did the Middle...“, 10.]

Dinzelbacher, Peter, Das fremde Mittelalter: Gottesurteil und Tierprozess, Essen: Magnus Verlag 2006. [288 s. FF MU (DZ), s.]

Duvernoy, Jean, „La procédure de répression de l’hérésie en Occident au Moyen-Âge“, Heresis 6, 1986, 45-53. [Sleduje vývoj. Ordály aj. h.]

Gaudamet, J., „Les ordalies au moyen âge“, Recueils de la société Jean Bodin 17, 1965, 99 ad. [Moore, Formation, 125.]

Glitsch, Heinrich, Mittelalterliche Gottesurteile: Wasserprobe, Feuerprobe, Zweikampf zwischen Mann und Frau, Leipzig: R. Voigtländer 1918. [63 s.]

Hyams, Paul R., „Trial by Ordeal: The Key Proof in the Early Common Law“, in: Moris Arnold et al., On the Laws and Customs of England: Essays in Honor of Samuel E. Thorne, Chapel Hill 1981, 90-126. [Ref. Justice, „Did the Middle Ages...“.]

Lea, Henry Charles, The Ordeal, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1973.

Lea, Henry Charles, Superstition and Force: Essays on the Wager of Law, the Wager of Battle, the Ordeal, Torture, Philadelphia: Collins Printer 1866 (2. vydání, 3. vydání 1878, 4. vydání 1892).

Leeson, Peter T., Ordeals, http://www.peterleeson.com/Ordeals.pdf, 10. 1. 2010. [Poznámky i bibliografie, dobrý úvod do problému, přehled.]

Péter, Tóth G. „River Ordeal – Trial by Water – Swimming of the Witches: Procedures of Ordeal in Witch Trials“, in:Gábor Klaniczay – Éva Pócs (eds.), Witchcraft Mythologies and Persecutions, (Demons, Spirits, Witches 3), Budapest – New York: Central European University Press 2008, 129-163. [h.]

Vallerani, Massimo, Medieval Public Justice, přel. Sarah Rubin Blanshei.

Animal trials in medieval and early modern times / Procesy se zvířaty ve středověku a raném novověku

See also Bestiality.

See one thesis topic in IS MU.

Dinzelbacher, Peter, „Animal Trials: A Multidisciplinary Approach“, Journal of Interdisciplinary History 32/3, 2002, 405-421. [http://courses.csusm.edu/hist400ae/culturaltrials.pdf, p.]

Chène C., „Exorcisme, malédiction et procès d’animaux“, in: Les Pays romands au Moyen Âge, Paris: Payot 1997, 259-262.

Smith, Justin, „The Criminal Trial and Punishment of Animals: A Case Study in Shame and Necessity“, in: Andreas Blank (ed.), Animals: New Essays, Munich: Philosophia ???, ???-???. [Interesting.]

Medieval law – miscellaneous / Středověké právo – různé

Boureau, Alain, La loi du Royaume: Les moines, le droit et la construction de la nation anglaise (XIe-XIIIe siècles), Paris: Les Belles Lettres 2004. [359 s., brož. Monografie zkoumající vliv mnišství na utváření náboženského práva a politického subjektu. h.]

Dean, Trevor, Crime and Justice in Late Medieval Italy, Cambridge: Cambridge University Press 2007. [x, 226 s., váz. Důkladně vypadající monografie opřená o prameny. Pozn. aparát (pod čarou), bg, rejstřík. První část věnována pramenům, druhá popisu a analýze. Procesní záznamy; kroniky; fikce; statuta; consilia. Urážka a pomsta; sexuální zločiny; lektvary a jedy; násilí; krádež; závěr. BEFR, v.]

Humfress, Caroline, „A New Legal Cosmos: Late Roman Lawyers and the Early Medieval Church“, in: Peter Linehan – Janet L. Nelson (eds.), The Medieval World, London – New York: Routledge 2001, 557-575. [h.]

Legislazione e società nell’Italia medievale: Per il VII centenario degli Statuti di Albenga (1288). Atti del convegno, Albenga, 18-21 ottobre 1988, (Collana storico-archeologica della Lituria occidentale 25), Istituto internazionale di studi liguri – Museo Bicknell 1990. [542 s. Konferenční sborník věnovaný jurisdikci a společnosti ve střv. Itálii. Témata a problémy středověkých dějin Albengy; statuta Albengy 1288; problémy a perspektivy studia statut v Toskánsku; lombardská legislativa za Viscontiů; piemontská statuta; k edici komunálních statut Lazia; consuetudines sicilských měst; možnosti informatiky; nejstarší lombardská statuta; městská statuta Trevisa (1207-1316); jazyk statut; markýzové z Clavesany; pozdní středověk v Albenze; rituály a chování ve středověkém Janově; první mendikanští biskupové v ligurské oblasti; městští písaři a notáři v kollegiu Albengy ve 13. stol.; obchodní styk mezi Piemontem a Riviera di Ponente ve 13. stol. BEFR, v.]

Spáčil, Vladimír – Spáčilová, Libuše, Míšeňská právní kniha: Historický kontext, jazykový rozbor, edice, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2010.

Wormald, Patrick, Legal Culture in the Early Medieval West: Law as Text, Image and Experience, London – Rio Grande: Hambledon Press 1999.

Law and theology in medieval Europe / Právo a teologie ve středověké Evropě

Boureau, Alain, „Droit et théologie au XIIIe siècle“, Annales: Économies, Sociétés, Civilisations 47/6, 1992, 1113-1125. [p.]

Decock, Wim, Theologians and Contract Law: The Moral Transformation of the Ius Commune (ca. 1500-1650), Leiden – Boston: Martinus Nijhoff 2013.

Iogna-Prat, Dominique, „Institutionnalisation de la grâce et retour de la Loi: un parcours médiéval“, Revue de l’histoire des religions 229/2, 2012, 215-225. [c., p.]

Medieval canon law / Kanonické právo ve středověku

Některé materiály dostupné na internetu uvádí rozcestník.

Brundage, James A., Medieval Canon Law, London – New York: Longman 1995. [xii, 260 p., softback. A concise overview, starting with two chapters on ancient and early medieval Christianity and then focusing on the high medieval period starting with Gratian. FF MU (DZ), s.]

Cortese, Ennio, Le grandi linee della storia giuridica medievale, Roma: Il cigno 2000. [531 s. Zásadně vypadající přehledová práce o vývoji práva ve středověku se zaměřením na Itálii. Císařství a církev po Konstantinovi; římsko-barbarská království a jejich vulgarizace římského práva; Justinián; Langobardi; církev, Byzance a Karlovci; karolínská říše; začátky feudalismu; byzantské právo; právní praxe (notáři, convenientia...); rané školy; Bologna a Irnerius; menší školy; Modena a Pillio, Bologna a Accursio; Gracián a dekretistika, 1140-1234; od Řehoře IX.; čas laických komentátorů; právnický humanismus; komuny a další autonomie ve 13.-15. stol.; italská královská nařízení. Poznámkový aparát (pod čarou), podrobné rejstříky. FF MU (DZ), s.]

Giuliani, A., Il concetto di prova: Contribuito alla logica giuridica, Milano 1971. [Celkem často citují specialisté na inkviziční proceduru.]

Picasso, Giorgio, Sacri canones et monastica regula: Disciplina canonica e vita monastica nella società medievale, Milano: Vita e Pensiero 2006. [LVI, 416 s. Výbor z autorova mnohaletého díla, týkající se kanonického práva, zejména (ale nejen) disciplinárních záležitostí mnišského a kněžského života. Excerpta Ambrosii v právních sbírkách 11. a 12. století; Řehoř Veliký a odsudek simonie ve středověku – Causa I Decretum Gratiani; koncil v Piacenze v kanonistické tradici; usus a consuetudines Cluny v Itálii; sacri canones et monastica regula v kultuře podalpského mnišství v 11. stol.; patristické prameny mezi teologií a kanonickým právem v 1. pol. 12. stol.; eklesiologické motivy v Collectio canonum kardinála Deusdedita; ozvuky eucharistických sporů 11. stol. v kanonických sbírkách; bible v kanonických sbírkách a středověkých koncilech; milánský kajícnický kánon raného středověku; mnišství a kanovnice v kanonistických syllogiích; patristické florilegium o požadavcích na mnichy; nesmiřitelný kánon o životě kněží-pastýřů; základy manželství v kanonických sbírkách; cura animarum a farnosti v Itálii v kanonistických normativních pramenech; reformatio Ecclesiae a kanovnická disciplína; společný život kléru v kanonické sbírce gregoriánské doby; kanonické sbírky a společnost; laici a laickost ve středověku; venkov a venkované v církevní legislativě do Graciána; eschatologie v kanonických sbírkách před Graciánem. Bibliografie autora; poznámkový aparát (pod čarou); výběrová bibliografie; rejstřík jmen a zeměpisných názvů. FF MU (DZ), s.]

Reynolds, Susan, „Medieval Law“, in: Peter Linehan – Janet L. Nelson (eds.), The Medieval World, London – New York: Routledge 2001, 485-502. [Rozsáhlá bg. h.]

Thomas, Yan, „L’extrême et l’ordinaire: Remarques sur le cas médiéval de la communauté disparue“, in: J. Revel – A. Passeron (eds.), Penser par cas. Enquête n° 7 Marseille, 2005, 45-73. [Možná bude zajímavé pro dějiny mimořádné procedury; srov. Chiffoleau, Dire. Ostatně Chiffoleau na přednáškách Yana Thomu často cituje.]

Ownership, property / Vlastnictví

Morris, Rosemary, „The Problems of Property“, in: Thomas F. X. Noble – Julia M. H. Smith (eds.), The Cambridge History of Christianity III: Early Medieval Christianities c. 600-c. 1100, Cambridge: Cambridge University Press 2008, 327-344. [FF MU (DZ).]

Proof, evidence (in law) / Důkaz, doklad (v právu)

Boureau, Alain, „La preuve par le cadavre qui saigne au XIIIe siècle: Entre expérience commune et savoir scolatique“, in: „Il cadavere / The Corpse“, Micrologus: Natura, scienze e società medievali 7, 1999, 247-281. [h.]

Ho, H. L., „The Legitimacy of Medieval Proof“, Journal of Law and Religion 19/2, 2003-2004, 259-298. [p.]

Oath / Přísaha

Esders, Stefan, „Fidelität und Rechtsvielfalt: Die sicut-Klausel der früh- und hochmittelalterlichen Eidformulare“, in: François  Bougard – Dominique  Iogna-Prat – Régine Le Jan (eds.), Hiérarchie et stratification sociale dans l’Occident médiéval (400-1100), (Haut Moyen Âge 6), Turnhout: Brepols 2008, 239-255. [FF MU (DZ), s.]

Grant, Jeanne E., „Oaths and Credibility in the Middle Ages: Práva zemská česká As a Starting Point“, in:Eva Doležalová – Robert Novotný – Pavel Soukup (eds.), Evropa a Čechy na konci středověku: Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi, Praha: Filosofia 2004, 159-169.

Punishments / Tresty

Miscellaneous

See also bgher / Inquisition (search for punishment).

Gonthier, Nicole, Le châtiment du crime au Moyen Âge, XIIe-XVIe siècles, Rennes: Presses universitaires de Rennes 1998. [215 s. Přehledová práce věnovaná trestům (vč. popravy) ve 12.-16. stol. Zločin a jeho závažnost; prevence; policejní struktury; justice; pokuta a vězení; tresty hanby; vyhnání; zmrzačení; poprava; důvody trestu: obnovit rovnováhu, chránit společnost, odstrašující účinek, záchrana a reintegrace zločince, odpuštění. FF MU (DZ), s.]

Merback, Mitchell B., The Thief, the Cross and the Wheel: Pain and the Spectacle of Punishment in Medieval and Renaissance Europe, Chicago: The University of Chicago Press 1999. [352 s., brož., křídový papír. Dobře vypadající kniha. Zabývá se vizuální reprezentací tělesné bolesti a trestu zejm. se zaměřením na utrpení Krista a obráceného a neobráceného lotra. Psáno převážně v perspektivě dějin umění, ale s lehkým, neexplicitním antropologickým přelivem, který zvyšuje zajímavost práce. Vzestup Kalvárie; dva lotři; rozlámané tělo jako podívaná; rituály trestu v pozdně středověké Evropě; lámání kolem – symbol; kříž a kolo; Dysmas a Gestas – model a antimodel; obraz a podívaná v době umění. Pozn. aparát, bg, rejstřík, četné obrazové přílohy. ETF Wien, v.]

Punishment as a spectacle

Friedland, Seeing Justice Done: The Age of Spectacular Capital Punishment in France.

Exception, dispensation, privilige / Výjimka, dispenz, výjimečné privilegium

Téma v ISu.

Boureau, Alain, „Privilege in Medieval Societies from the Twelfth to the Fourteenth Centuries, or: How the Exception Proves the Rule“, in: Peter Linehan – Janet L. Nelson (eds.), The Medieval World, London – New York: Routledge 2001, 621-634. [Zajímavá bg. h.]

Excommunication / Exkomunikace

For an „inverse“ rite, see also bgher / „Revocation, reconciliation, rituals of reintegration of heretics“.

Beaulande, Véronique, Le malheur d’être exclu? Excommunication, réconciliation et société à la fin du Moyen Âge, Paris: Publications de la Sorbonne 2006. [384 s. Zásadní monografie věnovaná exkomunikaci a interdiktu na sklonku středověku. Poznámkový aparát, dodatky (edice latinských pramenů), bibliografie, rejstřík. FF MU (DZ), s.]

Hyland, Francis Edward, Excommunication: Its Nature, Historical Development and Effects, Washington: Catholic University of America 1928. [181 s.]

Jaser, Christian, Ecclesia maledicens: Rituelle und zeremonielle Exkommunikationsformen im Mittelalter, (Spätmittelalter, Humanismus, Reformation 75), Tübingen: Mohr Siebeck 2013. [633 p., hardback. An extensive monograph on ritual excommunication in the Middle Ages. Introduction; local and translocal formulars of excommunication, from Reims to Rome, 900-1300 (mostly on the 10th and 11th c.); evolution of excommunication in the later Middle Ages; the practice of publication of an excommunication bull until the 16th c.; conclusion. Footnotes, impressive bibliography, detailed index. FF MU (DZ), s.]

Legendre, Pierre, Gli scomunicanti: Saggio sull’ordine dogmatico, Venezia: Marsilio 1976. [246 p.]

Little, Lester K., Benedictine Maledictions: Liturgical Cursing in Romanesque France, Ithaca – London: Cornell University Press 1996. [296 s. Benediktinské obřadní kletby v románské Francii, asi 990-1250. h.]

Logan, F. Donald, Excommunication and the Secular Arm in Medieval England: A Study in Legal Procedure from the Thirteenth to the Sixteenth Century, (Studies and Texts 15), Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies 1968. [239 p., softback. A careful study from the point of view of the history of law. The power to excommunicate; persons subject to excommunication; the procedure of excommunication; the effect; absolution and reconciliation. Appendices (edition of some texts, pointing to some mss.). FF MU (DZ), s.]

Mierau, Heike Johanna, „Exkommunikation und Macht der Öffentlichkeit: Gerüchte im Kampf zwischen Friedrich II. und der Kurie“, in: Karel Hruza (ed.), Propaganda, Kommunikation und Öffentlichkeit (11.-16. Jahrhundert), (Forschungen zur Geschichte des Mittelalters 6), Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften 2002, 47-80. [FF MU (DZ), s.]

Reynolds, R. E., „Rites of Separation and Reconciliation in the Early Middle Ages“, in: Segni e riti nella Chiesa altomedievale occidentale I, Spoleto 1987, 425-433.

Vodola, Elisabeth, Excommunication in the Middle Ages, Berkeley – Los Angeles: University of California Press 1986. [281 s. Dle recenzí dobrá práce o exkomunikaci. Historický úvod; formy exkomunikace; exkomunikovaní v komunitě; exkomunikace a ztráta práv; exkomunikace u soudu; exkomunikace mimo soud; exkomunikovaní na světských soudech. Dodatky – dokumenty. FF MU (DZ), s.]

Wojciechowska, Beata, „Rytuał ekskomuniki i jego recepcja w Polsce średniowiecznej“, in: Martin Nodl – František Šmahel (eds.), Rituály, ceremonie a festivity ve střední a východní Evropě 14. a 15. století, (Colloquia mediaevalia Pragensia 12), Praha: Centrum medievistických studií 2009, 453-463. [German summary. p.]

Interdict / Interdikt

Clarke, Peter D., The Interdict in the Thirteenth-Century: A Question of Collective Guilt, Oxford: Oxford University Press 2007. [320 s. Poznámky i bibliografie. Obsahuje kapitolu věnovanou právní stránce interdiktu, včetně kanonické procedury.]

Krehbiel, Edward Benjamin, The Interdict, Its History and Its Operation: With Special Attention to the Time of Pope Innocent III, 1198-1216, Washington: American Historical Association 1909. [184 s.]

Maisonneuve, Henri, „L’interdit dans le droit classique de l’Église“, in: Mélanges Louis Halphen, ???: ??? 1951, 465-481.

Papal absolution; the Apostolic Penitentiary

See also Excommunication (some information e.g. in Vodola).

Clarke – Zutshi (eds.), Supplications from England and Wales in the Registers of the Apostolic Penitentiary, 1410-1503 I: 1410-1464, (Canterbury and York Society 103), : Boydell 2013.

Kloek, Fred, De pauselijke banvloek: Een geestelijk wapen in de middeleeuwse politiek, Amsterdam: Amarinth 1987.

Salonen, Kirsi – Schmugge, L., A Sip from the Well of Grace, Washington 2009.

Salonen, Kirsi – Krötzl, Christian (eds.), The Roman Curia, the Apostolic Penitentiary and the Partes in the Later Middle Ages, (Acta Instituti Romani Finlandiae 28), Rome: Institutum Romanum Finlandiae 2003.

Trials and procedures / Procesy a procedury

See also bgher / Inquisition.

Boudet, Avec Jean-Patrice, „Le procès de Jean XXII contre l’archevêque d’Aix Robert de Mauvoisin (1317-1318): Astrologie, arts prohibés et politique“, in: Michelle Fournié (ed.), Jean XXII et le Midi, (Cahiers de Fanjeaux 45), Toulouse: Éd. Privat 2012, 159-235. [Academia.edu, p.]

Coste, Jean (ed.), Boniface VIII en procès: Articles dʼaccusation et dépositions des témoins (1303-1311): Édition critique, introductions et notes, Rome: «LʼErma» di Bretschneider 1995. [1032 p., softback. FF MU (DZ), s.]

Parent, Sylvain, „Entre rébellion, hérésie, politique et idéologie: Remarques sur le procès de Jean XXII contre les rebelles italiens“, in: Antonio Rigon – Francesco Veronese (eds.), L’età dei processi: Inchieste e condanne tra politica e ideologia nel ’300: Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XIX edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani, 30 novembre-1 dicembre 2007), Roma: Istituto storico italiano per il Medio Evo 2009, 145-179. [FF MU (DZ), s.]

Pirani, Francesco, „I processi contro i ribelli della Marca anconitana durante il pontificato di Giovanni XXII“, in: Antonio Rigon – Francesco Veronese (eds.), L’età dei processi: Inchieste e condanne tra politica e ideologia nel ’300: Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XIX edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani, 30 novembre-1 dicembre 2007), Roma: Istituto storico italiano per il Medio Evo 2009, 181-209. [FF MU (DZ), s.]

Rigon, Antonio – Veronese, Francesco (eds.), L’età dei processi: Inchieste e condanne tra politica e ideologia nel ’300: Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XIX edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani, 30 novembre-1 dicembre 2007), Roma: Istituto storico italiano per il Medio Evo 2009. [Summary in bgher. Most individual articles under relevant chapters. FF MU (DZ), s.]

Schmidt, T., Der Bonifaz-Prozess: Verfahren der Papstanklage in der Zeit Bonifaz VIII. und Clemens V., Köln 1989.

Théry-Astruc, Julien, „‚Excès‘ et ‚affaires d’enquête‘: Les procédures criminelles de la papauté contre les prélats, de la mi-XIIe à la mi-XIVe siècle: Première approche“, in: Patrick Gilli (ed.), La pathologie du pouvoir: Vices, crimes et délits des gouvernants, (Studies in Medieval and Reformation Traditions 198), Leiden: Brill 2016, 164-236. [Academia.edu.]

Torture (including modern era) / Tortura – mučení (vč. novověku)

Miscellaneous / Různé

Asad, Talal, „Pain and Truth in Medieval Christian Ritual“, in: id., Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam, Baltimore: Johns Hopkins University Press 1993, 83-124. [Focuses on the „ways in which particular rituals in the Christian Middle Ages depended on the inflicting of physical pain, and with how their transformation enabled discipline to take effect in different ways“ (83). Studies also judicial torture (following Foucault, but putting ritual in). FF MU (DZ), s.]

Cordero, F., Riti e sapienza del diritto, Bari 1981. [Frequently cited by Sbriccoli in relation to torture and legal reforms of the 12th century.]

Ferreiro, Alberto (ed.), The Devil, Heresy and Witchcraft in the Middle Ages: Essays in Honor of Jeffrey B. Russell, Leiden – Boston – Köln: Brill 1998. [c.]

Fiorelli, Piero, La tortura giudiziaria nel diritto comune I-II, Milano: Guiffre 1953. [Odkaz Pegg, Corruption, 206 a Sbriccoli: ten doporučuje velmi – detailní, i 35 let po zveřejnění nepřekonané.]

Langbein, John H., Torture and the Law of Proof: Europe and England in the Ancient Régime, Chicago – London: The University of Chicago Press 22006 (first ed. Chicago – London 1976). [xvi, 229 p., softback. Revised ed. 2006. First part on Europe, second on England. Copious endnotes, index. FF MU (DZ), s.]

Peters, Edward, Torture: Expanded Edition, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 21996 (1. vyd. 1985). [xii, 291 p., softback. A historical overview of torture. Greek and Roman law; legal revolution of the 12th c.; „the sleep of reason“; torture today. With a bibliographical essay, addendum 1985-1995, and documents (English translation) with commentary. FF MU (DZ), s.]

Tomas y Valiente, F., La tortura en España: Estudios históricos, Barcelona 1965. [Odkaz Sbriccoli.]

Sbriccoli, Mario, „‚Tormentum idest torquere mentem‘: Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell’Italia comunale“, in: Jean-Claude Maire Vigueur – Agostino Paravicini Bagliani (eds.), La parola all’accusato, Palermo: Sellerio 1991, 17-32. [Stresses discursive aspects, and precise regulations of torture in legal procedures. c.; h.]

Ullmann, Walter, „Reflections on Medieval Torture“, in: id., Law and Jurisdiction in the Middle Ages, London: Variorum 1998, XVII, 124-137.

Welling, J. C., The Law of Torture: A Study in the Evolution of Law, Washington 1982. [Odkaz Sbriccoli.]

Proceedings and collections of essays

Burschel, Peter – Distelrath, Götz – Lembke, Sven (eds.), Das Quälen des Körpers: Eine historische Anthropologie der Folter, Köln: Böhlau 2000. [Contains: Scharff, Thomas, „Seelenrettung und Machtinszenierung: Sinnkonstruktionen der Folter im kirchlichen Inquisitionsverfahren des Mittelalters“.]

Abolition of torture in European legal history / Zrušení tortury v dějinách evropského práva

Kreuz, Petr, „Zrušení tortury a jeho vliv na vývoj trestního práva procesního v českých zemích a ve střední Evropě ve druhé polovině 18. a v 19. století“, in: „Občanská společnost na papíře“ aneb „Konstrukce, kodifikace a realizace konceptu občanské společnosti v habsburské monarchii“: Sborník z mezinárodní konference ke 200. výročí vydání Všeobecného občanského zákoníku konané ve dnech 26.-29. října 2011 v Praze, Praha 2013.

Execution / Poprava

Spierenburg, Pieter, The Spectacle of Suffering: Executions and the Evolution of Repression, from a Preindustrial Metropolis to the European Experience, Cambridge 1984.

Notaries / Notáři

Atti della Società ligure di storia patria 4/1, 1964. [XXXVI, 281 s., obrazové přílohy včetně příloh většího formátu (rozkládacích). Tematické číslo časopisu doprovázející výstavu „Mostra storica del notariato medievale ligure“ v Janově. Obsahuje 3 příspěvky: dvě slavnostní otevření výstavy (s některými historickými údaji, bez poznámek pod čarou) a příspěvek Giorgio Costamagna – Dino Puncuh, „Mostra storica del notariato medievale ligure“, 1-281, kterou fotografie a edice rukopisů. Tyto edice jsou rozděleny do několika tematických celků, každý z nich je velmi stručně uveden: notář ve veřejných službách; notář v soudní správě; notář a církev; různé tváře notáře; zvyk, pověra, lékařství; škola a kultura; notář a ekonomika; janovští notáři ve Středomoří a Černomoří. Číslo tedy neobsahuje žádnou studii o středověkých italských notářích, jejich postavení, jejich dílnách apod. BNF, v.]

Bartoli Langeli, Attilio, Notai: Scrivere documenti nell’Italia medievale, Roma: Viella 2006. [Zajímavá, v podstatě prosopografická studie věnovaná konkrétním italským notářům od 8. do 14. stol. BNF; FF MU (DZ), s.]

Chiese e notai (secoli XII-XV), Verona: Cierre 2004 (Quaderni di storia religiosa 11, 2004). [352 s. Tematické číslo časopisu, složené převážně z velmi úzce zaměřených studií. Lokální církve, biskupové a notáři v 8.-11. stol.; notáři a biskupské spisy v Mantově ve 12.-14. stol.; orvietská laboratoř – biskup Jan (1211-1212) a Rainer (1228-1248) a jejich notáři; biskupští notáři v Trevisu ve 14. stol., v Pavii ve 14.-15. stol.; kostely, notáři a rodiny ve Furlansku ve 13.-14. stol.; notáři a abatyše – sv. Zachariáš Benátkách; notáři kláštera sv. Ambrože v Miláně ve 13. stol.; sv. Justýna z Padovy a její notáři; notáři a kanovníci. KTF Wien, v.]

Le notaire et la vie quotidienne des origines à 1870, Québec: [Ministère des Affaires culturelles] [1986]. [128 s., formát cca A4. Průvodce výstavou věnovanou kanadskému notářství v každodenním životě od počátků po rok 1870. Obsahuje portréty a životní data notářů, reprodukce dobových obrazů aj. Bibliografie. BNF, v.]

Leone, Alfonso, Il notaio nella società del quattrocento meridionale, Salerno: P. Laveglia 1979. [94 s., malý formát. Stručná přehledová práce s poznámkovým aparátem, která se nechce věnovat technickému vývoji této notářské funkce, nýbrž její roli v jihoitalské společnosti 15. stol. Dost zajímavá kniha, ale pro výzkum kanonizačních a inkvizičních procesů jen okrajově. Čtyři kapitoly: notáři a obchodníci, notář-obchodník, důvěra v notáře, urozený notář. Podrobný poznámkový aparát (61-87), jmenný rejstřík. BNF, v.]

Michetti, Raimondo (ed.), Notai, miracoli e culto dei santi: Pubblicità e autenticazione del sacro tra XII e XV secolo, Milano: Giuffrè 2004. [XVIII, 690 s. Řada Studi storici sul notariato italiano, 12. Zásadní, bohatý sborník z mezinárodního semináře (2002). Studie v italštině a méně ve francouzštině. Dosvědčování zázraku ve středověku – prameny a problémy; notář jako veřejná osoba a instrumentum jako veřejný dokument; notářský dokument jako privilegovaný doklad ve věci zázraku; zázrak ve věrouce a obecném právu; kritéria autentifikace a kritéria ověřování – sbírky zázraků sv. Dominika (Canetti); několik příkladů notářského vkladu do hagiografie; Siena – zázraky archivované od 1287; hagiografové a notáři – dva styly v konfrontaci; sbírky zázraků a jejich dosvědčování ve střední Evropě (Klaniczay); signa sanctitatis a signa notarii – kanonizační proces Giovanni Bono; konfrontace případů Rosa da Viterbo a Simonino da Trento; Bernardino ze Sieny – zázraky – notářská praxe a stratifikace textů; notářské dosvědčování v kanonizačním procesu v severní Evropě – Brigita Švédská; zveřejnění zázraku a jeho dosvědčení ve 13.-14. stol.; notáři a démoni – záznam případu posedlosti v Lodi ve 12. stol.; notáři a zázrak v Bolseně; zázraky sv. Sperandie a notáři; notáři a osvědčení pro relikvie – znovunalezení hlav Petra a Pavla; záznam zázraků – delegování práv církve kultuře laiků?. Poznámkové aparáty (pod čarou), rejstřík jmen a moderních autorů. Odkaz Merlo. BNCF; FF MU (DZ), s.]

Utz Tremp, Kathrin, „Fiat littera ad dictamen sapientum“: Notare, Lombarden und Juden in Freiburg im Üchtland (14. Jahrhundert), [On notarial registers.]

Zabbia, Marino, I notai e la cronachistica cittadina italiana nel Trecento, Roma: Istituto storico italiano per il Medio Evo 1999. [XIV, 385 s. Monografie věnovaná notářům v roli kronikářů a písmáků ve 14. stol. Poznámkový aparát, bibliografie, rejstřík. BNCF, v.]

Law in particular areas / Právo v různých oblastech

Italy / Itálie

Rossi, Guido, „Premesse generali all’edizione critica del ‚Processus de causis civilibus et criminalibus‘, formulario bolognese del secolo XIII“, Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano 75, 1963, 239-245. [Sic, Bullettino (viz tit. str.). Obsahuje ed. latinského textu. c.]

Case studies / Případové studie

Smith, David M., „The Exercise of the Probate Jurisdiction of the Medieval Archbishops of York“, in: Diana Wood (ed.), Life and Thought in the Northern Church c. 1100-c.1700: Essays in Honour of Claire Cross, Woodbridge: The Ecclesiastical History Society – The Boydell Press 1999, 123-144. [c.]

Material culture of the Middle Ages, archeology ov medieval European cultures / Hmotná kultura středověku, archeologie středověkých evropských kultur

For Christian visual arts (images, statues etc.), see a special chapter.

For other periods of Christian material culture see bgkr.

See also Relics.

Miscellaneous

Duvernoy, Jean, „Des discoidales du Lauragais aux auges funéraires du Comminges“, in: Jean Duvernoy, Cathares, vaudois et béguins, dissidents du pays d’Oc, Toulouse: Privat 1994, 215-224. [h.]

Overviews

Petráň, Josef a kol., Dějiny hmotné kultury I-II, Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1985.

Textiles

Burns, E. Jane, Medieval Fabrications: Dress, Textiles, Clothwork and Other Cultural Imaginings, New York: Palgrave Macmillan 2004. [ÖNB, c. (tuším 55-69, 219-222).]

Political and cultural history by topic / Politické a kulturní dějiny podle témat

See also Christianity in different regions.

Miscellaneous / Různé

Duby, Georges, Neděle u Bouvines. 27. červenec 1214, Praha: Argo 1996. [Bitva Filipa II. Augusta a Oty IV. Brunšvického, historické pozadí a utváření legendy...]

Chronicles / Kroniky

Editions and translations / Edice a překlady

Černý, V. (ed.), Staré francouzské kroniky, Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění 1962.

Jean Froissart, Kronika stoleté války, přel. Alois Bejblík, Mladá Fronta, Praha 1977. [Náklad 46 000 výtisků.]

Feudalism, feudal society / Feudalismus, feudální společnost

See also Structure of society, social organization, social hierarchy

Classics

Bloch, Marc, Feudální společnost, (Historické myšlení 53), trans. Irena Kozelská, Praha: Argo 2010. [An anatomy of power relations in medieval European feudal society. h.]

Proceedings and collections of articles / Sborníky

Structures féodales et féodalisme dans l’Occident Méditerranéen (Xe-XIIIe siècles): Bilan et perspectives de recherches, Rome: École française de Rome 1988. [768 s. Zásadní sborník. Geneze a modality feudální nadvlády; feudální nadvláda; panoši; předaragonská Sardinie – společnost bez feudalismu?; atd. BNCF, v. ]

Economy / Ekonomika

Sources / Prameny

Adam, Michel – Escartin, Dominique (eds.), Marigny, le Lorey, Camprond: Aveux du XVème siècle, [Začátek nečíslovaný, edice číslována podle foliace. Fotografická reprodukce a edice středofrancouzských pramenů. Věnuje se majetkoprávním vztahům, nemá nic společného s výpověďmi před soudem o přestupcích, hříších apod. formát A4. v.?]

Church and war / Církev a válka

Nelson, Janet L., „The Church’s Military Service in the Ninth Century: A Contemporary Comparative View?“, Politics and Ritual in Early Medieval Europe, (History Series 42), London – Ronceverte: The Hambledon Press 1986, 117-132.

Crusades / Křížové výpravy

Sources / Prameny

Hrochová, Věra, Křížové výpravy ve světle soudobých kronik, Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1982. [Čítanka, výbor z různých pramenů arabských, byzantských i západních.]

Jean de Joinville, Paměti křižákovy, přel. Václav Černý, Praha: SNKLU 1965.

Usáma ibn Munkiz, Kniha zkušeností arabského bojovníka s křižáky, přel. Rudolf Veselý, Praha: Odeon 1971. [Z arab. orig. Kitáb al-i‘tibár (vyd. Philip Hitti, Princeton University Press 1930, zda je název díla totožný s názvem Hittiho edice, to není uvedeno) přel., pozn. a předmluvu napsal Rudolf Veselý. Náklad 3500 výtisků. Světová četba sv. 430.]

Whitby, Mary (ed.), Byzantines and Crusaders in Non-Greek Sources, 1025-1204, Oxford: Oxford University Press 2007.

Overviews and introductions / Přehledy, úvody, obecná pojednání

Atiya, Aziz Suryal, nar. 1898, Crusade, commerce, and culture, Bloomington: Indiana University Press 1962. [280 p. maps (2 fold.) 21 cm. Companion volume to [the author's] The crusade: historiography and bibliography. ETF abs., sign. IK 23292.]

Between the Crusade and the Mongol Empire: The Romanians in the 13th century. [FF historie, 36-b-110.]

Boas, Adrian J., Jerusalem in the Time of the Crusades, London – New York: Routledge 2001. [xvi, 272 s., brož. Velmi pěkně vypadající kniha o křižáckém Jeruzalému. Rozděleno na 3 části: 1) město a společnost, 2) archeologické doklady křižáckého Jeruzaléma, 3) křižácké umění a vliv Jeruzaléma na středověké křesťanské umění. Autor učí archeologii v Haifě. Fyzická dispozice; křižácká doba; správa; události v životě města; vzdělání a intelektuální život; populace. Fortifikace; citadela; královské paláce; čtvrti; za hradbami; kostely a kláštery; ulice a náměstí; trhy; další veřejné stavby (špitály, lázně...); řemeslo a obchod; soukromý prostor; vodní zdroje; kanalizace; pohřbívání ve městě a mimo město. Středověké umění v Jeruzalémě (191-198); Jeruzalém ve středověkém umění (199-201). Obrazové přílohy, mapy, poznámkový aparát (204-251), bibliografie, rejstřík. KTF Wien, v.; FF MU (DZ), s.]

Breuers, Dieter, Zemřít za Jeruzalém: Rytíři, mniši, mohamedáni a první křížové tažení, Praha: Argo 2001. [Populární líčení od slavného novináře, blížící se spíše historickému románu.]

Bridge, Antony, Křížové výpravy, Praha: Academia 22000. [228 s. Popularizující, bez odkazů na literaturu, ale užitečný přehled. První vyd. Praha 1995. MZK abs. (starší vyd.).]

Bull, Marcus, „Crusade and Conquest“, in: Miri Rubin – Walter Simons (eds.), The Cambridge History of Christianity IV: Christianity in Western Europe c. 1100-c. 1500, Cambridge: Cambridge University Press 2009, 340-352. [FF MU (DZ).]

Hamilton, Bernard, Crusaders, Cathars and the Holy Places, Aldershot – Brookfield: Ashgate 2000. [Přetištěné studie o rozmanitých tématech: ženy v křižáckých státech, Bejrútské léno, šlechta latinského Východu, Manuel I. Komnénos a Baldvin IV. Jeruzalémský, Eleanor Kastilská a křižácké hnutí, Ralf z Domfrontu, Aimery z Limoges, latinská církev v křižáckých státech, střv. městská církev v křižáckých státech, západní pohled na islám; kataři a sedm církví Asie, recepce bog. textů katary, katol. pohledy na východoevropský dualismus; vliv křižáckého Jeruzaléma na Západě, idey svatosti, Osmanští Turci.]

Hamilton, Bernard, Monastic Reform, Catharism and the Crusades (900-1300), Aldershot: Ashgate 1997. [Přetisky prací k různým tématům: Řím a vých. církve v 10. stol., mnišské oživení, řecké vlivy na západní mnišství, sv. Petr Damián; původ drugontské církve, albigenská výprava, Saint-Félix; cisterciáci v křižáckých státech, svatá místa v Jeruzalémě, arménská církev a papežství, Reynald z Châtillonu. c. ???-??? (loc. Other, not Heresy)]

Hrochová, Věra – Hroch, Miroslav, Křižáci v Levantě, Praha: Mladá fronta 1975. [Užitečná kniha. Obsahuje chronologickou tabulku.]

Hrochová, Věra – Hroch, Miroslav, Křižáci ve Svaté zemi, Praha: Mladá fronta 21996. [296 s., obrazová příloha. Nové, upravené vydání knihy z r. 1975.]

Lebédel, Claude, Les Croisades: Origines et conséquences, Ouest-France 2004. [CEC 15 €.]

Pelc, J., Kruciády v 11.-13. stol., Scholaforum, Ostrava 1997. [26 s. Základní středoškolský přehled. Jednotlivá tažení. Rytířské řády.]

Riley-Smith, J., The Crusades: A Short History, Yale University Press – Athlone Press, New Haven – London 1987. [302 s. Odborná literatura – historie – křížové výpravy. Dobrá přehledová práce o křížových výpravách, včetně pozdních (proti husitům aj.). Odkazy na literaturu chybí. Několik map. ISBN 0-300-04700-2. xxx : mapy. ETF abs. (signatura IK 32186). Athlone: podle tiráže. Na titulní straně je jen Yale University Press. Zč. c.]

Runciman, S., A History of the Crusades II, [524 s. Vůbec nemá jasný bibl. údaj; Peregrine Books, ale nejasné, zda to je nakladatelství, a rok vůbec neuveden, ani copyright. Podrobný rejstřík, poznámky pod čarou. Klasická práce o křížových výpravách. Příloha: genealogie vládců palestinských území. MZK.]

Runciman, S., A History of the Crusades III, [530 s. Vůbec nemá jasný bibl. údaj. Podrobný rejstřík, poznámky pod čarou. Klasická práce o křížových výpravách. Kapitoly o Mongolech a mamlúcích. MZK.]

Soukup, Pavel – Svátek, Jaroslav, Křížové výpravy v pozdním středověku, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2010.

Tate, George, Křižáci v Orientu, [Bratislava:] Slovart 1996. [192 s. Populární příručka, bohatá barevná obrazová dokumentace. Ne vždy dobrý překlad, např. skloňování Komnénosem.]

Tyerman, Ch., The Invention of the Crusades, Houndmills – London: Macmillan Press 1998. [Odborná literatura – historie, religionistika – křížové výpravy. Inocenc III., kázání za výpravu, křížové výpravy a ženy, kritika a úpadek. Cca 99-126 pojednání o historiografii výprav od 16. stol. do současnosti.]

Proceedings and collections of articles / Sborníky

Barber, Malcolm, Crusaders and Heretics, 12th-14th Centuries, Aldershot: Ashgate 1995. [Původ templářů; Jakub de Molay; ženy a katarství; spiknutí malomocných 1321; pastýři 1320; templáři a turínské plátno; Filip Sličný – obraz; sociální kontext templářů; křížová výprava pastýřů 1251; Latinské císařství – západní postoje k němu; katarství a okcitánská šlechta – pánové Cabaret, Minerve, Terme; role templářů; řád sv. Lazara a křížové výpravy. c.]

Murray, Alan V. (ed.), From Clermont to Jerusalem: The Crusades and Crusader Societies 1095-1500, Turnhout: Brepols 1998.

Overall interpretations / Celkové výklady

Tyerman, Christopher, „What the Crusades Meant to Europe“, in: Peter Linehan – Janet L. Nelson (eds.), The Medieval World, London – New York: Routledge 2001, 131-145. [h.]

The idea of the crusades / Idea křížových výprav

X Congresso Internazionale di Scienze Storiche: Relazioni III: Storia del medioevo, Firenze: Sansoni 1955, 515-541. [Tematický oddíl. FF MU (DZ), s.]

Crusading propaganda / Křižácká propaganda

Maier, Christoph T., Crusade Propaganda and Ideology: Model Sermons for the Preaching of the Cross, Cambridge: Cambridge University Press 2000. [viii, 280 s., váz. Edice křižáckých kázání s úvodní studií. Doplňuje autorovu monografii (disertaci) Preaching the Crusades. KTF Wien, v.]

Maier, Christoph T., Preaching the Crusades: Mendicant Friars and the Cross in the Thirteenth Century, (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought 4), Cambridge: Cambridge University Press 1998. [Zřejmě „velmi důležitá kniha k problematice politických procesů a protikacířských kampaní a jejich vztahů na jedné straně s vysokou politikou, na druhé straně s žebravými řády: Podle náhledu se kniha věnuje i vyhlášeným (byť třeba neuskutečněným) výpravám proti heretikům“ (FN). FF MU (suggested by DZ).]

Eastern perspectives / Východní pohledy

Moosa, Matti, „The Crusades: An Eastern Perspective, With Emphasis on Syriac Sources“, The Muslim World 93/2, 2003, 249-290. [p.]

Children’s crusade / Křížová výprava dětí

Dickson, G., „Prophecy and Rationalism: Joachim of Fiore, Jewish Messianism and the Children’s Crusade of 1212“, Florensia 13-14, 1999-2000, 97-104.

Gabrieli, Francesco, Křížové výpravy očima arabských kronikářů, Praha: Argo 2010.

Gaebler, Ulrich, „Der ‚Kinderkreuzzug‘ vom Jahre 1212“, Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 28/1-2 , 1978, 1-14.

Raedts, Peter, „The Children’s Crusade of 1212“, Journal of Medieval History 3, 1977, 297-323. [Zásadní příspěvek. Katalogizuje a klasifikuje prameny o výpravě dětí a zdůrazňuje, že pueri znamenalo spíš davy chudých než děti a skutečná křížová výprava dětí se rodila až v mytických naracích půl století po události.]

Scheck, Raffael, „Did the Children’s Crusade of 1212 Really Consist of Children? Problems of Writing Childhood History“, The Journal of Psychohistory 16/2, 1988.

Later crusades (1291-1600) / Pozdější křížové výpravy (1291-1600)

Christiansen, E., The Northern Crusades, London 1980.

Houslay, N., The Later Crusades from Lyon to Alcazar, 1274-1580, Oxford 1992.

Crusading and pilgrimage / Křížové výpravy a pouť

Dupront, A., „La spiritualité des croisés et des pèlerins d’après les sources de la première croisade“, in: Pelegrinagi e culto dei santi in Europa fino alla prima crociata, Todi 1963, 451-481.

Rousset, P., „L’idée de croisade chez les chroniqueurs d’Occident“, in: Relazioni del Xe Congresso di Science storiche, sv. 3, Roma 1956, 546-563.

Villey, M., „L’idée de la croisade chez les chroniqueurs d’Occident“, in: Relazioni del Xe Congresso di Science storiche, sv. 3, Roma 1956, 565-594.

Crusaders’ Holy land / Křižácká Svatá země

Miscellaneous / Různé

Möhring, Hannes, „Die Kreuzfahrer, ihre muslimischen Untertanen und die heiligen Stätten des Islam“, in: Alexander Patschovsky – Harald Zimmermann (eds.), Toleranz im Mittelalter, Sigmaringen: Thorbecke 1998, 129-157. [c.]

Crusaders’ Jerusalem / Křižácký Jeruzalém

Hamilton, Bernard, Crusaders, Cathars and the Holy Places, Aldershot: Ashgate – Brookfield 2000. [Přetištěné studie o rozmanitých tématech: ženy v křižáckých státech, Bejrútské léno, šlechta latinského Východu, Manuel I. Komnénos a Baldvin IV. Jeruzalémský, Eleanor Kastilská a křižácké hnutí, Ralf z Domfrontu, Aimery z Limoges, latinská církev v křižáckých státech, střv. městská církev v křižáckých státech, západní pohled na islám; kataři a sedm církví Asie, recepce bog. textů katary, katol. pohledy na východoevropský dualismus; vliv křižáckého Jeruzaléma na Západě, idey svatosti, Osmanští Turci.]

Hamilton, Bernard, Monastic Reform, Catharism and the Crusades (900-1300), Aldershot: Ashgate 1997. [Přetisky prací k různým tématům: Řím a vých. církve v 10. stol., mnišské oživení v Římě 10. stol., řecké vlivy na západní mnišství, sv. Petr Damián; původ drugontské církve, albigenská výprava, Saint-Félix; cisterciáci v křižáckých státech, svatá místa, kostely a kláštery v Jeruzalémě ve 12. stol., arménská církev a papežství, Reynald z Châtillonu. c. ???-??? (loc. Other, not Heresy).]

Papal policy, papacy / Papežská politika, papežství

Overviews and encyclopedias / Přehledy a encyklopedie

Duffy, Eamon, Saints and Sinners: A History of the Popes. [MZK.]

Perron, Anthony, „The Bishops of Rome, 1100-1300“, in: Miri Rubin – Walter Simons (eds.), The Cambridge History of Christianity IV: Christianity in Western Europe c. 1100-c. 1500, Cambridge: Cambridge University Press 2009, 22-38. [FF MU (DZ).]

Dictionaries and encyclopedias / Slovníky a encyklopedie

Coulombe, Charles A., Náměstkové Kristovi: Životopisy papežů,

Dokoupil, Antonín, Papežové I-IV, Přerov 1934-1941.

Gelmi, Josef, Papežové: Od svatého Petra po Jana Pavla II., Praha: Mladá fronta 1994. [Z něm. orig. Die Päpste in Lebensbildern (Graz – Wien – Köln: Styria 1989) přel. Marie Goldmannová.]

Kelly, J. N. D. – Walsh, Michael, A Dictionary of Popes, Oxford: Oxford University Press 22010.

Kowalski, Jan Wierusz, Encyklopedie papežství, Praha: Academia 1994. [328 s. Chronologicky seřazené medailony papežů.]

Proceedings and collections of articles / Sborníky

Crises et réformes dans l’Église de la réforme grégorienne à la préréforme, Paris: Comité des travaux historiques et scientifiques 1991. [Odkaz Given. Počátky opatství sv. Rufa v Avignonu, kanovnická reforma v Normandii ve 12. stol., bydlení v kapitulách, toulouské Gaskoňsko a mniši, expanze Cîteaux na evropském jihovýchodě, farnosti (vícero studií), katarství, „Une famille d’Albi face à l’Inquisition...“, inkvizičních tresty ve 14. stol., papežství a kardinálové a jejich vztah k reformě, velké schizma aj. FF MU (DZ), s.]

Sources – miscellaneous / Prameny – různé

Hledíková, Zdeňka (ed.), Acta pontificum Romanorum: Clementis V. 1305-1314, Johannis XXII. 1316-1334, Benedicti XII. 1335-1342, Pragae: Academia 2003. [xxxiv, 893 s. MZK.]

Patrimonium sancti Petri, papal state / Patrimonium sancti Petri, papežský stát

Partner, Peter, The Lands of St Peter: The Papal State in the Middle Ages and the Early Renaissance, London: Eyre Methuen 1972. [471 s. Poznámkový aparát. MZK.]

Perceptions of the papacy / Pojetí papežství

Paravicini Bagliani, Agostino, Il trono di Pietro: L’universalità del papato da Alessandro III a Bonifacio VIII, Roma: Nis 1996.

Church and state / Stát a církev, církev a stát

Miscellaneous / Různé

Rusconi, Roberto, „Public Purity and Discipline: States and Religious Renewal“, in: Miri Rubin – Walter Simons (eds.), The Cambridge History of Christianity IV: Christianity in Western Europe c. 1100-c. 1500, Cambridge: Cambridge University Press 2009, 458-471. [FF MU (DZ).]

The Church and the birth of modern state / Církev a zrod moderního státu

État et Église dans la genèse de l’État moderne: Actes du colloque de Madrid (novembre-décemnre 1984), Madrid 1986.

Tierney, B., Religion et droit dans le développement de la pensée constitutionnelle (1150-1650), Paris: Presses universitaires de France 1993 (first ed. 1982).

Papacy and empire / Papežství a císařství

Goez, Elke, Papsttum und Kaisertum im Mittelalter, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2009. [Učebnice (včetně grafických nástrojů učebnic). Rané doby; karolínská doba; Otoni; reforma a boj o investituru; 1139-1254; pozdní středověk. KTF Wien, v.]

Papal monarchy / Papežská monarchie

 

Papal economy and accounting / Papežská ekonomika a účetnictví

Anheim, Étienne, „La normalisation des procédures d’enregistrement comptable sous Jean XXII et Benoît XII (1316-1342): Une approche philologique“ in:Michelle De Fornel – Cyril Lemieux, Naturalisme versus constructivisme?, (Enquête 6), Paris: Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales 2007, 183-201.

Church reform in 11th-13th century (Gregorian reform) / Církevní reforma 11.-13. století (gregoriánská reforma)

Some sources

Reiter, Erich H. (ed.), Stella Clericorum, (Toronto Medieval Latin Texts 23), Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies 1997. [A short treatise on clerical dignity, which was immensely popular (over 450 mss.) in the later middle ages from mid 13th century onward, in all of Latin Europe. Pointed to by R. Välimäki.]

Miscellaneous / Různé

See also Celibacy / Gregorian reform and the introduction of priestly celibacy.

Barstow, Anne Llewellyn, Married Priests and the Reforming Papacy: The Eleventh-Century Debates, New York: Edwin Mellen 1982. [xii, 274 s., váz., strojopisná sazba. Často cituje D. Elliott, zřejmě dost zásadní práce; doporučuje též Encyclopedia Britannica. Poznámkový aparát, rejstřík. FF MU (DZ), s.]

Beach, Alison I. (ed.), Manuscripts and Monastic Culture: Reform and Renewal in Twelfth-Century Germany, Turnhout: Brepols 2007. [xiv, 347 s., váz. Sborník studií, které spojuje analýza rukopisů věnovaných praxi mnišského života během reformní doby. Mnohé se zaměřují na klášter Admont ve středním Rakousku, jeden z nejvýznamnějších mnišských center vrcholného středověku. Místo Německa v renesanci 12. stol.; umění, exegeze a citová zbožnost v něm. rukopisech z 12. stol.; vidění a rétorika reformy v Otloh ze sv. Jimrama, Liber visionum; funkce vyobrazení v rukopisech admontských jeptišek; dějiny spásy a kniha Rút v Admontu 12. stol.; ženské čtení a mnišská reforma v Německu 12. stol.; vzdělanost, spiritualita a gender v Admontu 12. stol.; scholastická teologie v mnišském prostředí 12. stol. – případ Admontu; úvod do biblické exegeze Huga od sv. Viktora v Admontu; Bernard z Clairvaux, Kázání na Píseň písní v Rakousku 12. stol. FF MZ (DZ), s.]

Blumenthal, Uta-Renate, The Investiture Controversy: Church and Monarchy from the Ninth to the Twelfth Century, 1988, 21991. [Pův. německé vydání: 1982. Doporučuje Enc. Britannica jako zásadní historickou monografii s bohatou strukturovanou bibliografií.]

Brooke, Christopher, „Gregorian Reform in Action: Clerical Marriage in England, 1050-1200“, Cambridge Historical Journal 12/1, 1956, 1-21, dodatky 12/2, 1965, 187-188. [Odkaz D. Elliott. journals.cambridge.org nemá. JSTOR, p.]

Chiesa e riforma nella spiritualità del sec. XI, Todi: Presso l’Accademia Tudertina 1968. [Odkaz D. Elliott, FB, 213 na studii o proměnách architektury souvisejících se separací kněžského a laického stavu.]

Cowdrey, H. E. J., The Cluniacs and the Gregorian Reform, Oxford 1970. [Odkaz Sumption, Pilgrimage.]

Cowdrey, H. E. J., Popes and Church Reform in the 11th Century, Aldershot: Ashgate 2000. [viii, 310 s. Nezměněné přetisky studií. Pohledy reformátorů na Konstantina Velikého; spiritualita Řehoře VII.; Řehoř VII. a čistota kněžstva; Šimon Mág v jižní Itálii; gregoriánské papežství a poustevnické mnišství; papežství a beregariovský spor; gregoriánská reforma v anglonormanských zemích a Skandinávii; Řehoř VII. a biskupství střední Itálie; závěti na smrtelné posteli; Lanfrank, papežství a arcibiskupství v Canterbury; tajemství arcibiskupa Lanfranka. KTF Wien, v.]

Elliott, Dyan, Fallen Bodies: Pollution, Sexuality, and Demonology in the Middle Ages, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1998. [22,5 $. ISBN 0812216652. Poluce a představy, sex na posvátných místech, knězova žena a její avatáři, neuvěřitelná čistota démonů. h.]

Fliche, A., La réforme grégorienne, I-?. [Zřejmě standardní, dost citovaná práce.]

Fliche, A. – Martin, V., Histoire de l’Église depuis les origines jusqu’à nos jours VIII: La réforme grégorienne et la reconquête chrétienne (1057-1123), Bloud et Gay, Paris 1946.

Hartmann, Wilfried, „Toleranz im Investiturstreit“, in: Alexander Patschovsky – Harald Zimmermann (eds.), Toleranz im Mittelalter, Sigmaringen: Thorbecke 1998, 26-51. [c.]

Howe, John, Church Reform and Social Change in Eleventh-Century Italy: Dominic of Sora and His Patrons, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1997. [xxiv, 220 s., váz. Dosti úzce zaměřená monografie, avšak jako konkrétní sonda vypadá dosti cenně a možná poopravuje některé rychlé generalizace o církevní reformě. V dodatku přehled „dossieru“ Dominika ze Sory aj. BEFR, v.]

McLaughlin, Megan, Sex, Gender, and Episcopal Authority in an Age of Reform, 1000-1122, Cambridge: Cambridge University Press 2010. [x, 277 s. Velmi zajímavě vypadající monografie týkající se otázky manželství a biskupské autority v církevní reformě. Je solidně historická, avšak zároveň interpretativní a lze hovořit o přesazích do historické antropologie. Reforma manželství; manželka Kristova; dvojznačnosti mateřství; matka věřících; otcové a synové; otcové v Duchu. KTF Wien, v.; FF MU (DZ), s.]

Miller, Maureen C., The Formation of a Medieval Church: Ecclesiastical Change in Verona, 950-1150, Ithaca – London: Cornell University Press 1993. [xx, 216 s., váz. Zajímavá kniha o změně na jedné konkrétní církvi – ve Veroně (zajímavá i v tom, že se celá drží tématu změny a hledá její vysvětlení). Vzhledem ke zvolené době jde zároveň o knihu o církevní reformě. Zdůrazňuje, že ve sledované době došlo k zásadní proměně, která vytvořila středověkou církev, jak ji známe, s mnoha institucemi, papežem jako hlavou atd. (1). Mezi příčinami zdůrazňuje zejm. demografický růst a ekonomický rozvoj (2). KTF Wien, v.]

Morrison, Karl. F., Tradition and Authority in the Western Church, 300-1140, Princeton: Princeton University Press 1969. [Obsahuje poznámky pod čarou. Podrobně se zabývá bojem o investituru (265-360).]

Picasso, Giorgio, „‚Reformatio Ecclesiae‘ e disciplina canonica“, in: Giorgio Picasso, Sacri canones et monastica regula: Disciplina canonica e vita monastica nella società medievale, Milano: Vita e Pensiero 2006, 277-298. [FF MU (DZ), s.]

Schafer, Williams (ed.), The Gregorian Epoch : Reformation, Revolution, Reaction?, Boston: Heath [1964]. [xiv, 110 p. 24 cm. Sborník příspěvků od autorů z různých dob, např. na témata: Latin Christianity, The Holy Roman Empire, The Influence of Clunic Movement, The Gregorian Programme, The Gregorian Reform. Anotovala M. Ševčíková.]

Schatz, Klaus, Dějiny papežského primátu, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2002.

Overviews / Přehledy a obecná pojednání

Barrow, Julia, „Ideas and Applications of Reform“, in: Thomas F. X. Noble – Julia M. H. Smith (eds.), The Cambridge History of Christianity III: Early Medieval Christianities c. 600-c. 1100, Cambridge: Cambridge University Press 2008, 345-362. [FF MU (DZ).]

Constable, Giles, The Reformation of the Twelfth Century, Cambridge: Cambridge University Press 1996. [411 s. Velmi zajímavá kniha věnovaná mnišské reformně ve 12. století. Pestrost reformy; okolnosti a typy reformy; rétorika reformy; reforma a komunita; reforma, mnišské aktivity a vztahy ke světské společnosti; spiritualita reformy; širší kontext. Vzorný poznámkový aparát, bibliografie, podrobný rejstřík. Odkaz Brunn, Des contestataires, 35. BNF, v.; FF MU (DZ), s.]

Cushing, Kathleen G., Reform and the Papacy in the Eleventh Century: Spirituality and Social Change, Manchester – New York: Manchester University Press 2005.

Gieysztor, Aleksander, Cesarstwo i papiestwo w walce o władzę powsczechą, (Europa feudalna 6), ???: Wiedza powszechna 1947. [32 p., softback. A basic overview, mostly for teaching purposes. BJ, v.]

Leyser, Henrietta, „Clerical Purity and the Re-ordered World“, in: Miri Rubin – Walter Simons (eds.), The Cambridge History of Christianity IV: Christianity in Western Europe c. 1100-c. 1500, Cambridge: Cambridge University Press 2009, 11-21. [FF MU (DZ).]

Robinson, Ian, The Papal Reform of the Eleventh Century: Lives of Pope Leo IX and Pope Gregory VII, Manchester – New York: Manchester University Press 2004.

Proceedings and collection of articles / Proceedings and collections of articles / Sborníky

Bellitto, Christopher M. – Flanagin, David Zachariah (eds.), Reassessing Reform: A Historical Investigation into Church Renewal, Washington: Catholic University of America Press 2012.

La réforme „grégorienne“ dans le Midi (milieu XIe-début XIIIe siècle), (Cahiers de Fanjeaux 48).

Mentalities / Mentality

Duby, Georges, Rok tisíc, (Každodenní život 35), přel. Veronika Středová, Praha: Argo 2007. [152 p., hardback. h.]

Reform ideas and the dynamics of reform / Reformní ideje a dynamika reformy

Davis, A. J., The Holy Bureaucrat: Eudes Rigaud and Religious Reform in Thirteenth-Century Normandy, Ithaca – London: Cornell University Press 2006.

Roest, Bert, „Observant Reform in Religious Orders“, in: Miri Rubin – Walter Simons (eds.), The Cambridge History of Christianity IV: Christianity in Western Europe c. 1100-c. 1500, Cambridge: Cambridge University Press 2009, 446-457. [FF MU (DZ).]

Rusconi, Roberto, „Public Purity and Discipline: States and Religious Renewal“, in: Miri Rubin – Walter Simons (eds.), The Cambridge History of Christianity IV: Christianity in Western Europe c. 1100-c. 1500, Cambridge: Cambridge University Press 2009, 458-471. [FF MU (DZ).]

White, Hayden V., „The Gregorian Ideal and Saint Bernard of Clairvaux“, Journal of the History of Ideas 21/3, 1960, 321-348. [JSTOR.]

Clerics and laymen in the Church reform / Vztah kněží a laiků a mnichů a laiků a církevní reforma

Viz též níže obrazy kněží a obrazy laiků.

Bijsterveld, Arnoud-Jan A. – Teunis, Henk – Wareham, Andrew (eds.), Negotiating Secular and Ecclesiastical Power: Western Europe in the Central Middle Ages, Turnhout: Brepols 1999.

Iogna-Prat, Dominique, „La place idéale du laïc à Cluny: D’une morale statutaire à une éthique absolue?“, in: id., Études clunisiennes, (Les médiévistes français 2), Paris: Picard 2002, 93-124. [h.]

Jamroziak, Emilia Burton, Janet (eds.), Religious and Laity in Western Europe, 1000-1400: Interaction, Negotiation, and Power, Turnhout: Brepols 2007. [400 s., váz. Soubor studií o vztahu laiků a řeholníků ve středověku, z různých oblastí (původně konferenční sborník). Úvod; měnící se očekávání od královského dobrodince – Jindřich II.; Roger z Mowbray jako zakladatel klášterů; móda a dobrodinství ve Francii ve 12. stol.; jak opatství Rievaulx pamatovalo na své dobrodince; mnišští dobrodinci v Anglii a Dánsku – třída a gender; patronství a vědomí rodiny – opatství Sorø; královští patroni a místní dobrodinci – špitály; odkazy a pohřby v anglických a velšských klášterech; Lucembursko a císařská dynastie; Garsinda vs. sv. Věra; spolupráce mezi králem a rádcem; cisterciačky pečující o malomocné v severní Francii 12.-13. stol.; reprezentace mnišsko-laických vztahů v kanonizačních záznamech – Ludvík IX.; patronství a vita apostolica ve Flandrech; rozlišování mezi obyčejným laickým bratrem a rytířem; od mnišské fraternitas k bratrstvu v Nizozemí, 10.-12. stol.; bratrstva ve středověké Anglii; mendikanti v městském životě – Londýn; přehled historiografie nizozemských bratrstev. KTF Wien; c.]

Monks in the reforming Church

Porter, J. M. B., Compelle Intrare: Monastic Reform Movements in Twelfth-Century Northwestern Europe [unpublished Ph.D. thesis], Nottingham 1997. [Cited by Clair Taylor.]

Priests: perceptions of priesthood and the status of priest in the reforming Church / Kněží: obraz kněžství a postavení kněží v reformní církvi

Brouns, Bénoît, „Les curés de campagne dans le Registre de Jacques Fournier“, in: L’Église au village: Lieux, formes et enjeux des pratiques religieuses, (Cahiers de Fanjeaux 40), Toulouse: Privat 2005, 229-253. [h.]

Laudage, Johannes, Priesterbild und Reformpapsttum im 11. Jahrhundert, 1984. [Doporučuje Enc. Britannica jako výborný úvod do mnoha stránek církevní reformy, ač se nesetkala s všeobecným přijetím.]

Lay people: perceptions and status of laymen in the reforming Church / Laikové: obraz a postavení laiků v reformní církví

Matějek, Marek, „Vliv laiků v církvi v 11. století“, Studia theologica 33/3, 2008, 1-18.

Picasso, Giorgio, „Campagna e contadini nella legislazione della Chiesa fino a Graziano“, in: Giorgio Picasso, Sacri canones et monastica regula: Disciplina canonica e vita monastica nella società medievale, Milano: Vita e Pensiero 2006, 345-363. [FF MU (DZ), s.]

Picasso, Giorgio, „Laici e laicità nel medioevo“, in: Giorgio Picasso, Sacri canones et monastica regula: Disciplina canonica e vita monastica nella società medievale, Milano: Vita e Pensiero 2006, 327-344. [FF MU (DZ), s.]

Changes in Church administration during the reform / Církevněsprávní změny během reformy

Pásztor, Edith, „Riforma della Chiesa nel secolo XI e l’origine del collegio dei cardinali: Problemi e ricerche“, in: Studi sul medioevo cristiano offerti a Raffaello Morghen II, Roma: Istituto storico italiano per il Medio Evo 1974, 609-625. [FF MU (DZ), s.]

Simony and Gregorian polemics against simony / Simonie a gregoriánská polemika proti simonii

See also Bibliography of Christian heresy, inquisition, and witchcraft for simony as heresy.

Gilchrist, John, „‚Simoniaca Haeresis‘ and the Problem of Orders from Leo IX to Gratian“, in: Proceedings of the Second International Congress of Medieval Canon Law, 1965, 209-235. [Doporučuje Encyclopedia Britannica.]

Propaganda and media in the 11th- to 13th-century Church reform / Propaganda a média v církevní reformě 11.-13. století

Mierau, Heike Johanna, „Exkommunikation und Macht der Öffentlichkeit: Gerüchte im Kampf zwischen Friedrich II. und der Kurie“, in: Karel Hruza (ed.), Propaganda, Kommunikation und Öffentlichkeit (11.-16. Jahrhundert), (Forschungen zur Geschichte des Mittelalters 6), Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften 2002, 47-80. [FF MU (DZ), s.]

Suchan, Monika, „Publizistik im Zeitalter Heinrichs IV.: Anfänge päpstlicher und kaiserlicher Propaganda im ‚Investiturstreit‘?“, in: Karel Hruza (ed.), Propaganda, Kommunikation und Öffentlichkeit (11.-16. Jahrhundert), (Forschungen zur Geschichte des Mittelalters 6), Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften 2002, 29-45. [FF MU (DZ), s.]

Oposition against the Gregorian reform / Opozice vůči gregoriánské reformě

Stoller, Michael, „Eight Anti-Gregorian Councils“, Annuarium Historiae Conciliorum 17/2, 1985, 252-321. [Odkaz D. Elliott. BNCF, p.]

Papal legates and nuncii / Papežští legáti a nunciové

Kalous, Antonín, Plenitudo potestatis in partibus? Papežští legáti a nunciové ve střední Evropě na konci středověku (1450–1526), Brno: Matice moravská 2010.

Papacy and individual regions / Papežství a jednotlivé oblasti

Poland / Polsko

Drabina, Jan, „The Evolution of the Diplomatic Relations between the Papacy and Poland in the XVth Century“, Studia religiologica 11, 1984, 19-29. [FF MU.]

Gregory VII / Řehoř VII.

Grudziński, Tadeusz, Politika papieža Grzegorza VII wobec państw Europy Srodkovej i Wschodniej (1073-1080). [MZK.]

Laudage, Johannes, „Gregor VII. – ein intoleranter Papst?“, in: Alexander Patschovsky – Harald Zimmermann (eds.), Toleranz im Mittelalter, Sigmaringen: Thorbecke 1998, 53-73. [c.]

Robinson, Ian, The Papal Reform of the Eleventh Century: Lives of Pope Leo IX and Pope Gregory VII, Manchester – New York: Manchester University Press 2004.

Alexander III / Alexandr III.

Clarke, Peter D. – Duggan, Anne J. (eds.), Pope Alexander III (1159-81): The Art of Survival, Farnham – Burlington: Ashgate 2012. [452 s., váz. Dobrá kolektivní monografie spíše než sborník; pokrývá téma se slušnou reprezentativností. Úvod; papežem; římský kontext schizmatu 1159; říše a schizma; Alexandr III., Alessandrie a Lombardská liga; A. a patrimonium; A. a Francie; A. a Španělsko; Becketovo pallium; Jindřich II. a papežství; A. a Byzance; A. a Benátky; A. a křížové výpravy; mistr dekretálů – příspěvek A. ke kanonickému právu (podrobně se zabývá hlavně výnosy o manželství, ale i koncily Tours 1163 a Třetí lateránský, 5.-19. 3. 1179). Pozn. aparát, rejstřík. KTF Wien, v.]

Somerville, Robert, Pope Alexander III and the Council of Tours (1163): A Study of Ecclesiastical Politics and Institutions in the Twelfth Century, Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press 1977. [xi + 110 s. 1977 je c. a datum předmluvy, jinak b. r. MZK.]

Innocent III / Inocenc III.

Sources

Die Register Innocenz III. I-XII-?.

Literature

Bolton, B., Innocent III: Studies on Papal Authority and Pastoral Care, Aldershot 1995.

Innocent III et le Midi, (Cahiers de Fanjeaux 50), Toulouse: Privat 2015. [h.]

Moore, John C., Pope Innocent III (1160/1161-1260): To Root Up and to Plant, Leiden – Boston: Brill 2003. [xx-316 s., 114 $. Recenze Heresis 41, 117 ad.]

Sayers, Jane, Innocent III: Leader of Europe 1198-1216, London 1994. [Odborně pojatý životopis s rozsáhlou bibliografií.]

Stevens, Travis Allen, „Innocent III et la rhétorique contre l’hérésie“, in: Anne Brenon (ed.), 1209-2009: Cathares: Une histoire à pacifier?, Portet-sur-Garonne: Loubatières 2010, 53-64. [h.]

Sweeney, James Ross, „Innocent III, Canon Law and Papap Judges Delegate in Hungary“, in: James Ross Sweeney – Stanley Chorodow (eds.), Popes, Teachars, and Canon Law in the Middle Ages, Ithaca – London: Cornell University Press ???, 26-52. [CEC (sign. B6281).]

Théry, Julien, „Le gouvernement romain de la Chrétienté autour de 1206: Innocent III et les débuts de la théocratie pontificale“, in: „Dominique avant dominicains: 8e centenaire de la rencontre de Castelnau-Montpellier“, Mémoire dominicaine 21, 2007, 33-37. [Probably the identical text, but in different typesetting (with references to the original page numbers) on Academia.edu (p.).]

Gregory IX / Řehoř IX.

Segl, Peter, „‚Stabit Constantinopoli‘: Inquisition und päpstliche Orientpolitik unter Gregor IX.“, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 32, 1976, 209-220. [DigiZeitschriften (ÖNB), p.]

Boniface VIII / Bonifác VIII.

The process of Boniface VIII

Coste, Jean (ed.), Boniface VIII en procès: Articles dʼaccusation et dépositions des témoins (1303-1311): Édition critique, introductions et notes, Rome: «LʼErma» di Bretschneider 1995. [1032 p., softback. Summary here. FF MU (DZ), s.]

Coste, Jean, „Le deposizioni al processo di Bonifacio VIII: Studio di un caso“, in: Jean-Claude Maire Vigueur – Agostino Paravicini Bagliani (eds.), La parola all’accusato, Palermo: Sellerio 1991, 157-169. [c.; h.]

Paravicini Bagliani, Agostino, Boniface VIII: Un pape hérétique?, Paris: Payot 2003. [508 s. Recenze Heresis 41, 123 ad.]

John XXII / Jan XXII.

Anheim, Étienne, „La normalisation des procédures d’enregistrement comptable sous Jean XXII et Benoît XII (1316-1342): Une approche philologique“ in:Michelle De Fornel – Cyril Lemieux, Naturalisme versus constructivisme?, (Enquête 6), Paris: Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales 2007, 183-201.

Fournié, Michèle – Ryckebusch, Fabrice – Dubreil-Arcin, Agnès, „Jean XXII et le remodelage de la carte ecclésiastique du Midi de la France: Une réforme discrète“, Revue d’histoire ecclésiastique 98/1-2, 2003, 29-59. [Pečlivá studie s podrobným poznámkovým aparátem. CEC, v.]

Jean XXII et le Midi, (Cahiers de Fanjeaux 45), Toulouse: Privat 2012. [Historiography of John XXII; Jacques Duèze as a bishop of Fréjus; the construction of a pontifical entourage; John XXII and Avignon; the trial of John against archbishop Robert of Mauvoisin – astrology, forbidden arts, and politics; the papal tax system in Languedoc under John XXII; political networks and military recruitment during hte legation of Cardinal Bedtrand of Pouget; Johm XXII and the Jews of southern France; John XXII and the franciscans; John XXII and Bertrand de la Tour; Avignon under John XXII, a theologians’ eldorado; John XXII and Louis of Anjou; caritas or paupertas – John XXII and Martin Donadieu’s sainthood; the prayers of John XXII; the studium of the pontifical curia under John XXII; decretal Dicta sanctorum patrum and ars nova; stylistic observations on John XXII’s painted manuscripts; conclusion (G. Lobrichon). h.]

Maier, Anneliese, Ausgehendes Mittelalter: Gesammelte Aufsätze zur Geistesgeschichte des 14. Jahrhunderts III, Roma: Edizioni di storia e letteratura 1977. [FF MU (DZ), s.]

Maier, Anneliese, „Eine Verfügung Johanns XXII. über die Zuständigkeit der Inquisition für Zauberprozesse“, in: ead., Ausgehendes Mittelalter: Gesammelte Aufsätze zur Geistesgeschichte des 14. Jahrhunderts II, Roma: Edizioni di storia e letteratura 1967, 59-80. [Pův. v AFP 22, 1952, 226-246. ÖNB; FF MU (DZ), s.]

Avignon papacy / Avignonské papežství

Aux origines de l’État moderne: Le fonctionnement administratif de la papauté d’Avignon: Actes du colloque d’Avignon, 23-24 janvier 1988, (Collection de l’École française de Rome 138), Rome: École française de Rome 1990.

Cassagnes-Brouquet, Sophie, Sur les pas des Papes d’Avignon, Ouest-France 2005. [CEC 15 €.]

Guillemain, Bernard, Les papes d’Avignon (1309-1376), Le Cerf 1998.

La papauté d’Avignon et le Languedoc, 1316-1342, (Cahiers de Fanjeaux 26), Toulouse: Privat 1991. [c. tit., 39-67; h.]

Western schisma, papal schisma / Západní schizma, papežské schizma, dvojpapežství, trojpapežství

Crises et réformes dans l’Église de la réforme grégorienne à la préréforme, Paris: Comité des travaux historiques et scientifiques 1991. [Odkaz Given. Počátky opatství sv. Rufa v Avignonu, kanovnická reforma v Normandii ve 12. stol., bydlení v kapitulách, toulouské Gaskoňsko a mniši, expanze Cîteaux na evropském jihovýchodě, farnosti (vícero studií), katarství, „Une famille d’Albi face à l’Inquisition...“, inkvizičních tresty ve 14. stol., papežství a kardinálové a jejich vztah k reformě, velké schizma aj. FF MU (DZ), s.]

Rollo-Koster, Joëlle – Izbicki, Thomas M. (eds.), A Companion to the Great Western Schism (1378-1417), Leiden: Brill 2009. [viii, 467 s., váz., asi 160 €. Sborník studií. Velké schizma a bádání o něm; občanské násilí a počátek schizmatu; luxus a extravagance papežského dvora v Avignonu a vznik velkého schizmatu; lokální zkušenosti velkého schizmatu; konceptualizace a obrazivost ohledně schizmatu; Honorat Bovet; Byzance, islám a velké schizma; umění a rukopisy pro avignonské papeže; reformní kontext schizmatu; eklesiologie a autorita v pozdějším středověku; užívání biblické autority během schizmatu; Kostnický koncil a konec schizmatu; stín schizmatu. Pozn. aparát, bg (výběr hlavních prací, nejcitovanějších v knize), rejstřík. p.]

The Blach Death / Velký mor, morová epidemie

Bergdolt, Klaus, Černá smrt v Evropě: Velký mor a konec středověku, Praha: Vyšehrad 2002. [Historická studie zabývající se dějinami moru a jeho dopadem na kulturu a společnost. Mor, který Evropu postihl v letech 1346 až 1350, autor považuje za jednu z největších katastrof v dějinách Západu, které padla za oběť zhruba třetina obyvatelstva. Klaus Bergdolt se zabývá nejprve epidemiemi antiky a raného středověku a lékařskou problematikou moru, a posléze na základě poutavých svědectví soudobých kronikářů líčí každodenní život za moru, zabývá se průvodními jevy černé smrti, jako byly průvody flagelantů a pogromy, a vlivem moru na hospodářskou a společenskou strukturu evropských zemí. V závěru se zaměřuje na vliv moru na umění a literaturu pozdního středověku. (Anotace: Pavel Varga, s úpravami.)]

Boeckl, Christine M., Images of Plague and Pestilence: Iconography and Iconology, (Sixteenth Century Essays and Studies 53), Kirksville: Truman State University Press 2000. [xiv, 209 s., váz., 45 černobílých obr. příloh. Věnuje se analýze výtvarného zpracování moru a nákazy v letech 1347-1990, tj. nutně zůstává trochu na povrchu. Na tomto tématu studuje též vztah obrazu a textu. Lékařské aspekty; literární zdroje ikonografie moru; vizuální zdroje; černá smrt a potom; 16. stol.; tridentský svět; revival tématu moru. V dodatku pár textů o moru, které ovlivnily ikonografii tématu. Pozn. aparát, bg, rejstřík. ETF Wien, v.]

Čechura, J., Mor, krize a husitská revoluce, in: ČČH 92, 1994, 286-303.

Gottfried, R. S., The Black Death..., New York 1983.

Herliny, David, The Black Death and the Transformation of the West, Harvard 1997. [fr. La peste noire et la mutation de l’Occident.]

Maur, Morová epidemie roku 1380 v Čechách, in: Historická demografie 10, 1986, 37-71.

Maur, Příspěvek k demografický problematice husitských Čech (1348-1419), in: AVC – PhilHist, ... 34, 1989, 42-52.

Mezník, Mor roku 1380 a příčiny husitské revoluce, in: ČČH 93, 1995, 702-710.

Mezník, Mory v Brně ve 14. století, in: Medievalia Historica Bohemiae 3, 1993, 225-235.

Williman, Daniel, The Black Death. The Impact of the 14th Century..., in: Medieval and Renaissance ... Studies 13, 1982.

Political and cultural history by regions and states / Politické a kulturní dějiny podle oblastí a států

Miscellaneous / Různé

Ludvík Pobožný: viz Boz. Helv. Reliques 250 n. 64.

Miguel de Oliveira, P., Historia ecclesiastica de Portugal, Lisabon 1948.

Musset, L., Les peuples scandinaves au Moyen Âge, Paris 1951. [Z bibliografie Rappa, Církev...]

Byzantium / Byzanc, byzantská říše

Overviews / Přehledy

Havlik, L. E., Přehledné dějiny Byzance, Brno 1979.

Macůrek, J., Dějepisectví evropského východu, Historický klub, Praha 1946. [Je to skutečně převážně o dějepisectví, o dějinách bádání, a to od velmi starých dob: zapracovává byzantské dějepisectví, staré kroniky u Slovanů, osmanské období, ruské dějepisectví atd.]

Müller, K., Vznik a sláva byzantské říše, Praha 1927.

Müller, K., Soumrak byzantské říše, Praha 1927.

Uspěnskij, Fjodor Ivanovič, Istorija Vizantijskoj imperii I-III.

Zástěrová, Bohumila a kol., Dějiny Byzance, Praha: Academia 1996. [532 s. Odborná literatura – historie – Byzantská říše. Dějiny, křížové výpravy, latinské císařství, Angelovci, zánik Byzance, Byzantská kultura ve slovanském prostředí, knihy, výtvarné umění, byz. studia, bibliografie, přehled císařů, chronologické tabulky, jmenný rejstřík. Bibl. údaj: titulní strana takto. Tiráž: 1992, dotisk 1994 a 1996. Tiráž uvádí vydání první. MZK abs.]

Proceedings and collections of essays / Sborníky

Kol., Vybrané problémy současné byzantologie, Kabinet pro studia řecká, římská a latinská ČSAV, Praha 1978. [106 s. Odborná literatura – Byzanc. Dostálová, Hrochová, Loos, Vavřínek. Byzantský feudalismus, byzantské město, urbanismus, periodizace a kontinuita řecké lit., dualistická heretická hnutí. MZK, l.]

Sources / Prameny

Readers / Antologie

Hrochová, Věra (trans.), Křížové výpravy ve světle soudobých kronik, Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1982.

Hrochová, V., Výběr textů k byzantským dějinám, Praha 1967.

Chronicles / Kroniky

Anna Komnena, Paměti byzantské princezny, přel. Růžena Dostálová, Praha: Odeon 1996. [568 s. Přeloženo z řeckého originálu v edici Bernarda Leiba, Paris. K bogomilům s. 476-484. Obsahuje komentář k vybraným obratům a doslov.]

Laonikos Chalkokondyles, Poslední zápas Byzance, přel. J. Kalivoda – R. Dostálová, Praha 1988.

Michal Psellos, Byzantské letopisy, přel. Růžena Dostálová, Praha: Odeon 1982. [352 s. Překlad pramenů – Byzanc. Náklad 14 500 výtisků. Michal: sic. Události let 976-1077. Poznámky, doslov.]

Prokopios z Kaisareie, Válka s Peršany a Vandaly. Válka s Góty, přel. A. Hartmann – K. Rubešová – P. Beneš, 2 sv., Praha 1985.

Theofylaktos Simokattes, Na přelomu věků, přel. V. Bahník, Praha 1987.

Zosimos, Stesky posledního Římana, Praha 1983.

Culture and scholarship / Kultura a vzdělanost

Dostálová, R., Byzantská vzdělanost, Praha 1990.

Orsini, Pasquale, „Quale coscienza ebbero i Bizantini della loro cultura grafica?“, Medioevo greco: Rivista di storia e filologia byzantina 5, 2005, 215-248. [Scan available at https://www.academia.edu/6621551/Quale_coscienza_ebbero_i_Bizantini_della_loro_cultura_grafica.]

Byzance and the Slavs / Byzanc a Slované

Byzantinoslavica. [Specialized journal.]

Dvorník, František, Byzantské misie u Slovanů, Praha: Vyšehrad 1970.

Havlík, L. E., Slovanské státní útvary raného středověku, Praha 1987.

Kadlec, J., Byzantské křesťanství u slovanských národů, Praha 1946.

Hauptová, Zoe – Bechyňová, Věnceslava (trans.), Zlatý věk bulharského písemnictví: Výbor textů od X. do počátku XV. století, Praha: Vyšehrad 1982. [440 s. Překlad pramenů – středověk. Výbor obsahuje vedle úvodní studie Ivana Dujčeva tyto ukázky: Pochvalné slovo svatému Cyrilovi od Klimenta Ochridského, Obrana slovanského písma (mnich Chrabr), Dějiny Boží a Předmluva k Výkladům evangelia (Konstantin Presbyter), prolog Šestodněvu a další ukázky z díla Jana Exarcha, pochvala caru Symeonovi, legendy o Naumovy, Řeč proti bogomilům od presbytera Kozmy, život Cyrilův, soluňská legenda, Bulharský apokryfní letopis, Život Ivana Rylského, Synodik cara Borila, pochvaly Ivanu Alexandrovi, Evtimij Trnovský, Grigorij Camblak, Isaj Serský, Joasaf Bdynský, Konstantin Kostenecký, Bulharská kronika. Rejstřík. Úvod a poznámky ke každému textu. Kdo co překládal: 47-216 a 342-348 Zoe Hauptová, 217-429 Věnceslava Bechyňová. Obě jsou v tiráži uvedeny jako editorky a překladatelky, na titulní straně nejsou vůbec. h.]

Niederle, Lubor, Slovanské starožitnosti I-XII, Praha 1902-1927.

Bibliography / Bibliografie

Bibliographie de la byzantinologie tchécoslovaque I-II, Praha 1966. [V MZK nenal.]

Bohemia and Moravia / Čechy a Morava

Sources / Prameny

Bartoňková, Dagmar – Radová, Irena, Antické písemné prameny: K dějinám střední Evropy, Praha: KLP 2010.

Flodr, Miroslav (ed.), Pamětní kniha města Brna z let 1391-1515, Brno: Matice moravská 2010.

Literature / Literatura

Bůžek, Václav a kol., Společnost českých zemí v raném novověku: Struktury, identity, konflikty, Praha: NLN 2010.

Czechowicz, Bogusław, Dvě centra v Koruně: Čechy a Slezsko na cestách integrace a rozkolu v kontextu ideologie, politiky a umění (1348-1458), České Budějovice – Hradec Králové: Veduta – Univerzita Hradec Králové 2011.

Jan, Libor, Václav II. a struktury panovnické moci, Matice moravská 2006. [Nevztahuje se k tématu božného krále či antropologickým studiím moci apod., jde spíše o studii z politických dějin.]

Knoz, Tomáš – Dvořák, Jan (eds.), Šlechta v proměnách věků, Brno: Matice moravská 2011.

Mendelová, Jaroslava, Knihy měšťanských práv na Novém Městě pražském 1518-1581, Praha – Ústí nad Labem: Scriptorium 2011.

Nodl, Martin, Dekret kutnohorský, Praha: NLN 2010.

Nodl, Martin, Tři studie o době Karla IV., Praha: Argo 2006. [Zajímavé studie. Svár obrazu s textem – sen Karla IV. o smilstvu; nacionalismus na poč. 14. stol. a Karlova snaha o bezkonfliktní obraz soužití Čechů a Němců; Prokop Démonobijec a dvojí cesta vnitřní christianizace karlovských Čech. MZK, v.]

Smékalová, Anna, Vincenciova a Jarlochova kronika v kontextu svého vzniku: K dějepisectví přemyslovského období, Brno: Matice moravská 2010.

Wihoda, Martin – Reitiger, Lukáš a kol., Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku: Mocenské souvislosti a paralely, Brno: Matice moravská 2010.

Catalonia / Katalánsko

Bonnassie, P., Histoire sociale de la Catalogne médiévale I-II?, disertační práce, Toulouse: Université de Toulouse-Le Mirail 1972.

England / Anglie

Bartlett, Robert, England Under the Norman and Angevin Kings: 1075-1225, Oxford: Clarendon Press 2000.

France / Francie

Merovingian era / Merovejská doba

Fouracre, Paul – Gerberding, Richard A., Late Merovingian France: History and Hagiography, 640-720, Manchester – New York: Manchester University Press 1996. [397 s. Obecné představení pramenů, merovejská latina; poté anglické překlady a podnětné analýzy jednotlivých pramenů (každému je věnována jedna kapitola): Liber historiae Francorum, Vita domnae Balthidis, Vita Audoini episcopi Rotomagensis, Acta Aunemundi, Passio Leudegarii, Passio Praeiecti, Vita Sanctae Geretrudis, Additamentum Nivialense de Fuilano, Annales Mettenses Priores. Poznámky pod čarou, bibliografie (371-87), rejstřík. BNF, v.]

Geary, P. J., Before France and Germany: The Creation and Transformation of Merovingian Gaul, Oxford – New York 1988.

Wood, Ian N., The Merovingian Kingdoms, 450-751, London 1993.

Carolingian renaissance, Carolingian reform / Karolínská renesance, karolínská reforma

Miscellaneous / Různé

Hinkmar z Remeše: PL 129, tuto ed. cituje ještě Thouzellier.

Rabanus Maurus: PL 112.

Nelson, Janet L., „Kingship, Law and Liturgy in the Political Thought of Hincmar of Rheims“, in: ead., Politics and Ritual in Early Medieval Europe, (History Series 42), London – Ronceverte: The Hambledon Press 1986, 133-171.

Nelson, Janet L., „On the Limits of the Carolingian Renaissance“, in: ead., Politics and Ritual in Early Medieval Europe, (History Series 42), London – Ronceverte: The Hambledon Press 1986, 49-67.

Reform of the life of the clergy; Chrodegang of Metz and the Regula canonicorum / Reforma života kléru; Chrodegang z Met a Regula canonicorum

Claussen, Martin A., The Reform of the Frankish Church: Chrodegang of Metz and the Regula canonicorum in the Eighth Century, Cambridge: Cambridge University Press 22008. [xiv, 342 s., brož. Monografie věnovaná Chrodegangovi z Met a jeho reformě včetně uvedení nových liturgických praxí usilujících proměnit Mety ve svaté město (což se stalo modelem pro pozdější karolínskou reformu). FF MU (DZ), s.]

Joan of Arc / Jana z Arku

Beaune, Colette, Jeanne d’Arc, Perrin 2004. [CEC 23,50 €.]

Feld, Helmut, Jeanne d’Arc: Geschichtliche und virtuelle Existenz des Mädchens von Orléans, (Christentum und Dissidenz 5), Berlin: Lit 2016. [339 p., hardback. h.]

Meltzer, Françoise, For Fear of the Fire: Joan of Arc and the Limits of Subjectivity, Chicago – London: University of Chicago Press 2001. [xii, 248 s. Esejistická práce se značným teoretickým přínosem, která užívá postavu Jany z Arku k problematice ženské subjektivity a subjektivity jako takové (6). Nevěnuje se ani tak Janě z Arku, jako spíš pohledům teologů, historiků, současníků aj. (8). Vychází z předpokladu, že subjektivita je iluze založená na genderovém rozlišení já-jiné. Špatně přístupnou, nejasnou koncepcí, která přitom otvírá zásadní teoretické otázky, přirovnatelné k Dinshaw. Tělo a gender; diskurz o panenství (inspirováno mj. Freudem a Foucaultem); proces s Janou z Arku a Janin hlas (119-164); smrt a nemožné. Spíše stručný poznámkový aparát (pod čarou), rejstřík vlastních jmen. BNF, v.]

Pernoudová, Régine, Život Jany z Arku, Brno 2000.

Pernoudová, Régine, Život a smrt Jany z Arku: Svědectví z rehabilitačního procesu (1450-1456), Olomouc: Refugium Velehrad-Roma 2009.

Sullivan, Karen, The Interrogation of Joan of Arc, Minneapolis – London: University of Minnesota Press 1999. [204 s. Recenze Heresis 38, 125-127.]

Warner, M., Joan of Arc, London 1981. [Historická práce. Odkaz Keen, Chivalry.]

Languedoc

Given, James B., State and Society in Medieval Europe: Gwynedd and Languedoc under Outside Rule, Ithaca – London: Cornell University Press 1990. [xiv, 302 s. Monografie věnovaná průzkumu sociálních omezení, které utvářely povahu států, jež se formovaly během 13.-14. stol., a vyhodnocení vlivu těchto států na systémy sociálních a ekonomických vztahů v západní Evropě, a to na základě srovnání dvou lokálních společností, Gwyneddu a Languedoku (1). Úvod; problémy a metody; státní aparáty a struktury vlády; autorita a zákon; osídlení; boj o nadbytek; staří vládci a noví pánové; vnitřní konflikt a nový řád; odpor a vzpoura; závěr. Pozn. pod čarou, bg, rejstřík. FF MU (DZ), s.]

Italy / Itálie

Miscellaneous

Ascheri, Mario, „Beyond the Comune: The Italian City-State and Its Inheritance“, in: Peter Linehan – Janet L. Nelson (eds.), The Medieval World, London – New York: Routledge 2001, 451-468. [h.]

Capitani, Ovidio, Storia dell’Italia medievale: 410-1216, Roma – Bari: Laterza 52009. [VII, 541 s. Bibliogr. údaj: takto jako podtitul s dvojtečkou data uvedena i v předmluvě. Přehledová práce pokrývající období 416-1216 od velkého italského klasika. Minimální poznámkový aparát, komentovaná bibliografie, jmenný rejstřík. FF MU (DZ), s.]

Kudrna, Jaroslav, Dějiny Itálie V.-XVIII. století, Brno: Univerzita J. E. Purkyně v Brně 21983. [266 s. Vysokoškolské skriptum, základní přehled. Bez poznámek pod čarou. Obsahuje bibliografii.]

Girolamo Savonarola

Černý, V. (ed.), Staré francouzské kroniky, Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění 1962, 370-374.

Geisendorf des-Gouttes, Savonarola, ritier Kristov, Liptovský Mikuláš 1951.

Chiaroni, V., Fra Girolamo Savonarola, Olomouc 1935. [Životopis.]

Chlíbec, Jan – Černušák, Tomáš, Savonarola a Florencie: Jeho působení a estetické názory, Praha: Artefactum 2008. [Brož. 179 s.]

Ridolfi, R., Vita di G. Savonarole, 2 sv., Rome 1952.

Savonarola, G., Po cestách mystiků k lásce Boží, 1937. [153-173: překlad výňatku: ten i v Salve 4/1992.]

Savonarola, G., Útěcha mého putování a Poslední meditace nad žalmem Miserere, přel. Ondřej Koupil, Markéta Zettlová a Stanislav Straka, Krystal OP, Praha 1998. [152 s. Překlad pramenů – středověk. Dopisy přel. z it., Meditace z fr., Útěcha z lat. orig. Životopisný úvod. Cenná kniha.]

Savonarole, Opera, ed. Nazionale, 8 sv., Rome, 1955-1968.

Soranzo, G., Il tempo di Alessandro VI e di fra G. Savonarola, Milan 1960.

Další zdroje v ČJ a slovenštině: Salve 2-3/1998, Akord 2/1929, Na Hlubinu 3/1931.

Pyrenees / Pyrenejská oblast

Viader, Roland, L’Andorre du IXe au XIVe siècle: Montagne, féodalité et communautés, Toulouse: Presses Universitaires du Mirail 2003. [440 s., 38 €. Recenze Heresis 42-43, 210-212.]

Christianity in different regions; Christianization of Europe / křesťanství v jednotlivých oblastech; Christianizace Evropy

Theory / Teorie

Bartlett, Robert, „The Conversion of a Pagan Society in the Middle Ages“, History 70/229, 1985, 185-201.

Starý, Jiří, „Pohanské náboženství ve staroseverských krajových zákonících: Několik případových studií k době náboženského přechodu“, Religio: Revue pro religionistiku 22/2, 2014, 179-210.

Overviews / Přehledy

Berendová, Nora (ed.), Christianizace a utváření křesťanské monarchie: Skandinávie, střední Evropa a Rus v období 10.-12. století, přel. Milan Rydvan, (Dějiny Evropy), Praha: Argo 2013. [458 s., váz. Úvod; od pohanství ke křesťanství (R. Bartlett); Království dánské; Království norské; Království švédské; Čechy a Morava; Polsko; Království uherské; Rus. Orig. Cambridge: Cambridge University Press 2007. h.]

Cusack, Carole M., Conversion among the Germanic Peoples, London – New York: Cassell 1998. [x, 214 s., váz. Přehledová práce věnovaná šíření křesťanství u Germánů. Obálka slibuje rozvinutí „nového modelu konverze odpovídajícího Germánům“, je ale spíše popisná, užitečná svou faktografickou povahou. Povaha konverze; křesťanství a Germáni v pozdní antice; Frankové; Anglosasové; anglosaské misie; křesťanství na severu; konverze Islandu; závěr. Poznámky za jednotl. kapitolami, bibliografie, rejstřík. KTF Wien, v.]

Fletcher, Richard, The Barbarian Conversion: From Paganism to Christianity, Berkeley – Los Angeles: University of California Press 21999. [Nové vyd. The Conversion of Europe pod novým názvem. Důležitá deskriptivní přehledová práce klasického střihu, bez výraznějších teoretických ambicí. Pro koho je křesťanství?; výzva venkova; za hranice císařství; noví Konstantinové; Anglie; Frankové a jejich šíření křesťanství na východ; konsolidace; soupeřící monoteismy (judaismus, islám); velkomoravská misie; Skandinávie; Pobaltí a dál. V poslední kapitole shrnuje, poukazuje např. na to, že víme velmi málo o tom, od čeho konvertovali (512). Poukazuje také na problém pojmu konverze, který je formován W. Jamesem, Druhy náboženské zkušenosti, 1902 (513). Komentovaná bibliografie doporučené četby, pozn. aparát, rejstřík. FF MU (DZ), s.]

Fletcher, Richard, The Conversion of Europe: From Paganism to Christianity, 371-1386 AD, London: HarperCollins 1997. [xiv, 562 s., váz. i brož. Anotaci viz výše pod novým vyd. ETF Wien, v.]

Lincoln, Bruce, [o christianizaci Norů].

MacMullan, Ramsay, Christianity and Paganism in the Fourth to Eighth Centuries, New Haven – London: Yale University Press 1997. [vi, 282 s., váz. (nepříliš kvalitně). Kniha věnovaná interakci, pojatá spíš jevově než chronologicky. Teoreticky se zdá dost klasická. Perzekuce pohanství; vrstvy pohanství, které byly ničeny; pověra – přechod od klasického myšlení ke středověkému a byzantskému; asimilace – přijetí pohanských praktik církví spolu s konvertity. Podrobný pozn. aparát (161-245), bibliografie, rejstřík. KTF Wien, v.]

Wood, Ian, The Missionary Life: Saints and the Evangelisation of Europe, 400-1050, Edinburgh: Pearson 2001. [xiv, 309 s. Zásadní monografie k tématu, která je na půli cesty mezi standardní (faktografickou) a inovativní prací. Proces christianizace Evropy studuje důsledně optikou pramenů se stálým přihlédnutím k jejich ideologickému pozadí. Poznámkový aparát (za jednotlivými kapitolami), bibliografie, mapy, rejstřík. Vymezení pojmů a problémů – pohanství aj.; od Patrika k Bedovi; Bonifác, Mohuč a Fulad; Alkuin a Echternach; Utrecht a Münster; Hamburg a Brémy; Salzburg a Frísinky; latinské legendy o sv. Václavu; Vojtěch; Bruno z Querfurtu; závěr – misionář známý a neznámý. BNF, v.]

Readers / Čítanky

Hillgarth, J. N. (ed.), Christianity and Paganism, 350-700: The Conversion of Western Europe, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1986. [Čítanka textů. 1. verze vyšla 1969 jako The Conversion of Western Europe, 350-750 (xiii). Odkaz in Hazlett, zřejmě stále důležitá práce, ale zdá se dosti. Křesťanský apel: nový životní rámec, noví hrdinové a ideje; římský stát a církev; pokus o konverzi venkova; církev a barbaři; spojení církve a monarchie v germánských královstvích; legislativa; křesťanství na severu (Irsko, Francie a její hranice, Anglie, Bonifác a konverze Germánie); liturgie. FF MU (DZ).]

Proceedings, collections of articles / Sborníky

Armstrong, Guyda – Wood, Ian N. (eds.), Christianizing Peoples and Converting Individuals, Turnhout: Brepols 2000. [xii, 330 s., 14 čb obr. příloh za textem, váz. Sborník angl. studií (1 fr.) na téma christianizace a konverze v křesťanském středověku. Úvod (Ian N. Wood); život sv. Nino – obrácení Gruzie ženou; proč se pravoslaví nerozšířilo u Bulharů na Krymu v raném středověku? Raně byzantský model konverze; historické re-identifikace a christianizace Kentu; misionářská aktivita ve Frísku a Sasku; Lombardové a křesťanství; nový náhled na starý problém – Uppsala a christianizace Švédska; raně křesťanské pohřby ve Švédsku; Adam Brémský a konverze Skandinávie; konverze Finů – idologie, symboly a archeologické znaky; znaky konverze v raně středověkých listinách; znaky konverze v zákonících ze střední Evropy; znaky konverze ve vitae sanctorum; konverze v kronikách – případ Maďarska; misie k pohanům do Pruska a Livonska – rytířské řády; vynucené křty židů – úvodní přehled; zkušenost židovských konvertitů ve středověké Anglii; manželství jako prostředek konverze v Pierre Dubois, De recuperatione Terre Sancte; misie a hranice ve středozemním prostoru – pokusy válečnické společnosti (fr.); konverzní vyprávění šajcha Abú Izáka Kázarúního; křtít chány, nebo obracet národy? Cíle misionářů ve střední Asii ve 14. stol.; zahrnutí Asie do křesťanského světa (orbis Christianus); teorie konverze u Tomáše Akvinského; Akvinský, intelekt a boží osvícení; augustinovský jazyk „konverze“ ve středověké teologii; obrátit ostatní a obrátit sebe – dvojité cíle ve františkánských vzdělávacích spisech; skrývání ve středověké filosofii (argumentuje, že střv. myslitelé zastírají své znalosti o islámu, ale i že jejich setkání s islámem vrhlo pochybnosti na jejich pojem univerzální pravdy; používá trochu divnou terminologii, např. tuto pochybnost označuje za „nihilismus“); obrácení krále Jana Bezzemka (1199-1216) a jeho důsledky pro worcesterskou katedrálu; vyobrazení konverze podle apokryfních evangelií Ježíšova dětství na taškách z pálené hlíny (tzv. Tring tiles) z 14. stol. Pozn. pod čarou. ON, v., c. tit., 157-167, 246-265, 338-352.]

Bartlett, Robert – MacKay, Angus (eds.), Medieval Frontier Societies, Oxford: Clarendon Press – New York: Oxford University Press 1989.

Migration of peoples, German nations, 3th-7th c. / Stěhování národů, germánské kmeny (3.-7. stol.)

Ausenda, Giorgio (ed.), After Empire: Towards an Ethnology of Europe’s Barbarians, (Studies in Historical Archaeoethnology), Woodbridge: The Boydell Press 1995. [vi, 318 s., váz. Úvod; segmentární příbuzenství v současné antropologii a u Langobardů (fara); archeologie anglosaské Anglie; kulturní změna a sociální organizace v rané anglosaské Anglii; historie, věk a antropologové; města a trhy v raném středověku; vzestup Germánie ve světle jazykových dokladů; problémy kontinuity a struktury autority v Kolíně; idea vládnutí v postřímské Británii; dánští králové a dendrochronologie – archeologický pohled na rané dějiny Dánska; pohanské náboženství a pověry na Východ od Rýna, 5.-9. stol. (I. N. Wood). Pozn. v textu (závorkový styl), podrobný rejstřík. ETF Wien, v.]

Bednaříková, Jarmila, Stěhování národů, Praha: Vyšehrad 2003. [416 p., hardback. Bibliography, indices. l.; h.]

Geary, Patrick, https://www.academia.edu/12070625/Europe_of_Nations_or_the_Nation_of_Europe.

Heather, P., Gótové, Praha 2002.

Holy Land, Palestine, Jerusalem / Svatá země, Palestina, Jeruzalém

Limor, Ora – Stroumsa, Guy G. (eds.), Christians and Christianity in the Holy Land: From the Origins to the Latin Kingdoms, Turnhout: Brepols 2006. [xii, 527 s., váz. Přehledová práce s příspěvky různých autorů. I. Dějiny: Počátky křesťanství ve Svaté zemi; palestinská církev 135-303; byzantská doba; Jeruzalém a „melkité“ – utváření „arabské pravoslavné“ křesťanské identity ve světě islámu, 750-1050; křesťanské komunity v latinském Jeruzalémském království. II. Hlavní témata: intelektuálové a církevní otcové ve 3.-4. stol.; mnišství; křesťané a Židé v byzantské Palestině; pouť a křesťanská posvátná krajina (O. Limor); raně křesťanské církve ve Svaté zemi; palestinské kláštery v byzantské době; jeruzalémská liturgie v byzantské době; Svatá země jako faktor v křesťanském umění; doslov. h.]

Italy / Itálie

Benati, Amedeo – Samaritani, Antonio, La chiesa di Ferrara nella storia della città e del suo territorio: Secoli IV-XIV, Ferrara: Corbo 1989. [548 s. Velmi důkladné dílo rozdělené do dvou částí – 4.-8. stol. a 8.-14. stol. Původ ferrarské diecéze, gregoriánská reforma, biskup, cura animarum, laická a lidová religiozita, náboženství prizmatem politiky a institucí. Neobsahuje poznámky pod čarou, ale za každou kapitolou se nachází velmi hutná bibliografická poznámka. Obrazové přílohy, podrobné rejstříky. BNF, v.]

Costambeys, Marios, Power and Patronage in Early Medieval Italy: Local Society, Italian Politics and the Abbey of Farfa, c. 700-900, Cambridge: Cambridge University Press 2011.

Load, G. A., The Latin Church in Norman Italy, Cambridge: Cambridge University Press 22011.

Manselli, Raoul, „Profilo della storia religiosa italiana del secolo XII“, in: Raoul Manselli, Il secolo XII: Religione popolare ed eresia, Roma: Jouvence 31995, 311-331. [h.]

Miller, Maureen C., The Formation of a Medieval Church: Ecclesiastical Change in Verona, 950-1150, Ithaca – London: Cornell University Press 1993. [xx, 216 s., váz. Zajímavá kniha o změně na jedné konkrétní církvi – ve Veroně. Vzhledem ke zvolené době jde zároveň o knihu o církevní reformě. Zdůrazňuje, že ve sledované době došlo k zásadní proměně, která vytvořila středověkou církev, jak ji známe, s mnoha institucemi, papežem jako hlavou atd. (1). Mezi příčinami zdůrazňuje zejm. demografický růst a ekonomický rozvoj (2). KTF Wien, v.]

Morghen, Raffaello, Tradizione religiosa nella civiltà dell’Occidente cristiano: Saggi di storia e di storiografia, (Studi Storici 112-114), Roma: Istituto storico italiano per il Medio Evo 1979. [294 s. Kult svatých v raně středověkých hagiografických pramenech; hagiografie a ikonografie na mozaikách (sv. Pudenziana); nápisy biskupa Cassia; úvod do četby Řehoře z Toursu; Historia Langobardorum; kult sv. Markéty a sv. Reparaty ve Florencii; heretické aspekty lidových náb. hnutí; kard. Matteo Rosso Orsini; Bonifác VIII. a jubileum 1300 v soudobé historiografii; Dante a Averres; katolická reforma a historická kultura v Římě na poč. 16. stol.; konfraternity a aspekty laické zbožnosti v novověku; Giuseppe Mazzini a sekularizace kř. tradice; obnova historických studií v Římě po 1870; Louis Duchesne a Ernesto Buonaiuti; krize občanství a současná historiografie. BNF, v.]

Murray, Alexander, „Piety and Impiety in Thirteenth-Century Italy“, in: G. J. Cuming – Derek Baker (eds.), Popular Belief and Practice, (Studies in Church History 7), Cambridge: Cambridge University Press 1972, 83-106. [Summary in bgher. Not in BNF (?); not in BJ; available, for the most part, on Google Books (missing: 87-88, 94-95, 101-102). FF MU (DZ), s.]

Najemy, John M. (ed.), Italy in the Age of the Renaissance, 1300-1550, Oxford: Oxford University Press [344 s. KTF Wien, v., c. tit., obsah, mapy.]

Ramseyer, Valerie, The Transformation of a Religious Landscape: Medieval Southern Italy, 850-1150, Ithaca – London: Cornell University Press 2006. [xviii, 222 s., váz. Pěkná kniha. Pozn. aparát, bibliografie, rejstřík. I. Křesťanství v době lombarské (asi 849-1077): společnost a vláda před Normany; náboženská autorita a církevní organizace před centralizací; náboženské domy a klérus před reformou. I. Reorganizace a reforma v době normanské (1050-1130): nové arcibiskupství v Salernu; budování mnišského panství – Cava, Opatství sv. Trojice. Epilog: změny a kontinuity. KTF Wien, v.]

Tabacco, Giovanni, L’Italie médiévale: Hégémonies sociales et structures du pouvoir, Chambéry: Université de Savoie 2005. [313 s. Z it. orig. přel. Colette Orsat. Francouzský překlad uznávané a velmi užitečné přehledové práce. Translated also into English. BNF, v.]

Tabacco, Giovanni, The Struggle for Power in Medieval Italy: Structures of Political Rule, trans. Rosalind Brown Jensen, Cambridge: Cambridge University Press 1989. [vi, 353 p., softback. A very good overview since the decline of the Roman Empire through Lombards and Franks to communal Italy and state-formation. Footnotes, select bibliography, index. FF MU (DZ), s.]

Thompson, Augustine, Cities of God: The Religion of the Italian Communes, 1125-1325, University Park: The Pennsylvania State University Press 2005. [xiv, 502 s., váz. Velmi zajímavá a detailní monografie, pečlivě opřená o širokou základnu pramenů a poskytující náhled do mnohočetných kontextů. Program je nezabývat se svatými, heretiky a vůdci, ale majoritou. Matka církev; od konverze ke komunitě; svaté město; uspořádávání rodin, sousedství, měst; svaté osoby a města; městské kulty; hostiny, půsty a pokání; vzkříšení a obnova; dobří katolíci na modlitbách; závěr. Pozn. aparát (pod čarou), bg, podrobný rejstřík. BEFR; h.]

Toubert, Pierre, Études sur l’Italie médiévale (IXe-XIVe s.), London: Variorum 1976. [352 s. Celkem zajímavý výbor nezměněných přetisků starších Toubertových článků v it. (1) a fr. Zemědělský život ve středověku; vesnická Itálie v 8.-9. stol.; oběh měny v papežském státě kolem 1200; osobní svoboda ve vrcholném středověku a problém arimanni; principát Albericha Římského; notářské techniky a společnost ve 12.-13. stol.; komunální statuta a historie lombardského venkova ve 14. stol.; hereze a církevní reforma; hagiografické modely gregoriánské reformy; běžný život kleriků v 11.-12. století; deviace křížových výprav v polovině 13. stol. – Alexandr IV. proti Manfrédovi. BSG, BNF, l., c. tit., obsah, VIII 58-71.]

Gaul, France / Galie, Francie

Moreira, Isabel, Dreams, Visions, and Spiritual Authority in Merovingian Gaul, Ithaca – London: Cornell University Press 2000. [262 s. Vizionářští asketici, vize a autorita (Řehoř z Toursu, sny u hrobů svatých, vizionářské cesty do zásvětí), sny a vize v merovejské hagiografii. Poznámky pod čarou, bibliografie, stručný rejstřík. BNF, v. FF MU (podnět DZ).]

Tada, Satoshi, The Creation of a Religious Centre: Christianisation in the Diocese of Liège in the Carolingian Period“, Journal of Ecclesiastical History 54/2, 2003. [p.]

Spain / Španělsko

Rubellin, Michel, „Hérésie et parenté (fin VIIIe – début IXe siècle)“, in:Michel Rubellin, Église et société chrétienne d’Agobard à Valdès, Lyon: Presses Universitaires de Lyon 2003, 69-102. [h.]

England / Anglie

Blair, John, The Church in Anglo-Saxon Society, Oxford – New York: Oxford University Press 2006. [604 s. Zásadní publikace s časovým rozpětím 550-1100. Věnuje se mj. vytváření farní struktury. FF MU, s.]

Brown, Andrew, Church and Society in England, 1000-1500, Houndmills – New York: Palgrave Macmillan 2003. [x, 253 s., brož., menší formát. Dobře vypadající přehledová práce. Obsahuje i kap. o ortodoxii a herezi (146-181, 223-229). Poměrně podrobný pozn. aparát (189-229), tematicky členěná doporučená četba, rejstřík. KTF Wien, v.]

Chaney, William A., „Paganism to Christianity in Anglo-Saxon England“, The Harvard Theological Review 53/3, 1960, 197-217. [p.]

Crawford, J., Anglo-Saxon Influence on Western Christendom, 600-800, Oxford 1933.

Wood, Diana (ed.), Life and Thought in the Northern Church c.1100-c.1700: Essays in Honour of Claire Cross, Woodbridge: The Ecclesiastical History Society – The Boydell Press 1999. [c. tit., obsah, 11-37, 86-103, 122-171, 226-255, 510-531.]

Ireland / Irsko

Bradley, Ian, Celtic Christianity: Making Myths and Chasing Dreams, Edinburgh: Edinburgh University Press [1999]. [246 s. 1999 podle c1999. Zajímavá práce s pozn. aparátem za jednotlivými kapitolami; je věnována nikoli keltskému křesťanství jako takovému, ale vývoji jeho historiografie. KTF Wien, v.]

Charles-Edwards, Thomas M., „Beyond Empire II: Christianities of the Celtic Peoples“, in: Thomas F. X. Noble – Julia M. H. Smith (eds.), The Cambridge History of Christianity III: Early Medieval Christianities c. 600-c. 1100, Cambridge: Cambridge University Press 2008, 86-106. [FF MU (DZ).]

Corning, Caitlin, The Celtic and Roman Traditions: Conflict and Consensus in the Early Medieval Church.

Ferstová, Renata, Proměna „křesťanského optimismu“ ohledně posmrtného života v 6.-10. století: Prověření na případu Irska [rukopis bakalářské diplomové práce], Brno: Masarykova univerzita 2012. [Ved. D. Zbíral. Práce přesvědčivým způsobem argumentuje ve prospěch mínění, že (1) důraz na pokání nelze automaticky spojovat s nárůstem strachu a s mizením „křesťanského optimismu“ ohledně posmrtného života, (2) není dostatečně odůvodněno chápat strach z posmrtných trestů jako výhradní motivaci kajícné praxe a (3) je nevyvážené zdůrazňovat strach z Posledního soudu a posmrtných trestů na úkor „léčebných metod“ (včetně pomoci přes hranice smrti). Autorka vědomě zaujímá poněkud subjektivnější perspektivu, její závěry o motivacích k pokání a dalších aspektech souvisejících s tématem jsou nicméně opřeny o konkrétní práci s prameny. Důležité podněty i pro tematiku „prehistorie očistce“ a pro úvahy, zda se možnost posmrtného vysvobození od trestu v pekle skutečně propojila s reálnou sociální praxí až koncem 12. stol.]

Herbert, Máire, Iona, Kells, and Derry: The History and Hagiography of the Monastic Familia of Columba, Dublin: Four Courts Press 1996 (1. vyd. Oxford University Press 1988). [xiv, 327 s., brož. Dějiny Kolumbánovy mnišské federace; hagiografie; texty. Pozn. aparát, bibliografie, rejstřík. KTF Wien, v.]

Hughes, Kathleen, Church in Early Irish Society. [Zřejmě základní práce. Renata F.]

Hughes, Kathleen, Early Christian Ireland: Introduction to Sources. [Zřejmě základní práce. Renata F.]

Chatháin, P. N – Richter, M. (eds.), Ireland and Europe: The Early Church, Stuttgart 1984. [Sborník. Jméno prvního editora nejisté, nutno ověřit.]

Markale, J., Le Christianisme celtique et ses survivances populaires, Paris 1983. [Populární, nespolehlivé, zcela nedoporučené. AFB.]

Picard, Jean-Michel, „Christianisation et hiérarchie dans la société irlandaise des VIIe et VIIIe siècles“, in: François  Bougard – Dominique  Iogna-Prat – Régine Le Jan (eds.), Hiérarchie et stratification sociale dans l’Occident médiéval (400-1100), (Haut Moyen Âge 6), Turnhout: Brepols 2008, 23-37. [FF MU (DZ), s.]

Vopatrný, Gorazd, Keltská církev prvního tisíciletí a její spiritualita, Brno: L. Marek 2002. [143 s. Původně disertace. Obsahuje poznámkový aparát. MZK prez.; FF MU.]

Vopatrný, Gorazd Josef, Keltské křesťanství, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2010. [164 s. Přehledová práce o křesťanství u Keltů v raném středověku. Druidové; sv. Patrik; sv. Kolumba a středisko na Ioně; iroskotské misie; bohoslužby keltských křesťanů; keltské křesťanské umění; intelektuální kultura. FF MU (DZ), s.]

Germany / Germánie, Německo

Abrams, Lesley, „Germanic Christianities“, in: Thomas F. X. Noble – Julia M. H. Smith (eds.), The Cambridge History of Christianity III: Early Medieval Christianities c. 600-c. 1100, Cambridge: Cambridge University Press 2008, 107-129. [FF MU (DZ).]

Bührer-Thierry, Geneviève, „Un évêque d’Empire face aux païens: Thietmar de Mersebourg et les Liutizes“, in: kol., Retour aux sources: Textes, études et documents d’histoire médiévale offerts à Michel Parisse, Paris: Picard 2004, 591-599. [c.]

Lebecq, Stéphane, „Mission de Frise et tradition orale: Retour à la Vie de Vulfran“, in: kol., Retour aux sources: Textes, études et documents d’histoire médiévale offerts à Michel Parisse, Paris: Picard 2004, 669-676. [c.]

Mayr-Harting, Henry, Church and Cosmos in Early Ottonian Germany: The View from Cologne, Oxford – New York: Oxford University Press 2007. [308 s. Monografie na zajímavě pojaté téma intelektuální kultury vládnutí za ottonské dynastie, která vychází z prolínání pojetí církve a učeného modelu světa. Založeno na Ruotgerově Životě Bruna Kolínského a dalších pramenech z kolínské diecéze. Politická symbolika; navazování na církevní otce; svobodná umění v Kolíně v 10.-11. stol.; aritmetika, platonismus a počítání v Kolíně; Kolín a Martián Capella. ÚR FF MU (př DZ).]

Padenberg, L. E. von, „Odin oder Christus? Loyalitäts- und Orientierungsknflikte in der frühmittelalterlichen Christianisierungsepoche“, Archiv für Kulturgeschichte 77, 1995, 249-278.

Padenberg, L. E. von, Mission und Christianisierung: Formen und Folgen bei Angelsachsen und Franken im 7. und 8. Jahrhundert, Stuttgart 1995.

Prochowska-Sularz, Anna, „Młot Thora – Krzyż Chrystusa: Recepcja symbolu krzyża przez ludy germańskie w procesie chrystianizacji“, Nomos 45-46, 2004, 73-80.

Russell, J. C., The Germanization of Early Medieval Christianity: A Sociohistorical Approach to Religious Transformation, Oxford 1994.

Scandinavia and Iceland / Skandinávie a Island

Nordeide, Saebjorg Walaker, The Viking Age as a Period of Religious Transformation: The Christianization of Norway from AD 560 to 1150/1200, Turnhout: Brepols 2012. [approx. x + 355 p., 77 b/w ills. and 13 b/w line art, 156 x 234 mm, 2012, HB, ISBN 978-2-503-53480-0, approx. € 80.]

Palmer, James T., „Rimbert’s Vita Anskarii and Scandinavian Mission in the Ninth Century“, Journal of Ecclesiastical History 55/2, 2004, 235-256. [p.]

Słupecki, Leszek Paweł, „Świątynia pogańska – świątynia chrześciańska: Problem pogańskich budowli kultowych w Skandynawii“, in: Krzysztof Bracha – Czesław Hadamik (eds.), Sacrum pogańskie, sacrum chrześcijańskie: Kontynuacja miejsc kultu we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej / Pagan Sacrum, Christian Sacrum: The Continuation of the Cult-Places in the Early-medieval Central Europe, Warszawa: DiG 2010, 319-360. [English summary. Criticizes the presumptions of some archeologists that a pagan temple should look like a Christian one (no such pagan buildings in Scandinavia, of course). Then examines the scarce evidence.]

Czech lands (Bohemia, Moravia, Silesia) / České země (Čechy, Morava, Slezsko)

Sources – miscellaneous / Prameny – různé

Fontes rerum bohemicarum I: Vitae sanctorum et aliorum quorundam pietate insignium, V Praze: Nákladem Musea království českého 1873. [FF MU, (chybí s. 1-120).]

Miscellaneous / Různé

Chaloupecký, Václav, Středověké legendy prokopské, Praha: Nakladatelství ČSAV 1953.

Chaloupecký, Václav, Sv. Vojtěch a slovanská liturgie, Bratislava: vl. n. 1934.

Hledíková, Zdeňka, Svět české středověké církve, Praha: Argo 2010. [506 s., váz. Soubor autorčiných studií z let 1975-2004 věnovaných české církvi ve 14. a 15. století: její roli ve společnosti, její správě a jejímu vztahu k papežství. Vztah duch. a světské moci v Čechách; struktura duchovenstva; šlechta a hierarchie; fundace českých králů; Karel IV. a církev; situace církve v Čechách ve 14. stol.; církev v čes. zemích na přelomu 14. a 15. století; projevy religiozity v Praze v době předhusitské; Alžběta, dcera Václava III.; narace soudních listin jako pramen historiografie všedního dne; opomenutá listina k životu Karel IV.; zápisy manželských sporů jako pramen; slavnosti církevního roku v kostele i na ulici; k počátkům blanické pověsti; vyvrcholení církevně správního vývoje v době Jana z Jenštejna; pražské arcibiskupství a písemná kultura; administrace pražské diecéze na sklonku 1: pol. 15. stol.; kodifikační úloha synodálních statut; synody v pražské diecézi; pronikání kuriálního centralismu do čes. zemí; cesty českých kleriků ke kurii; Jan IV. z Dražic a Avignon; z domácnosti Fridricha z Pernštejna; Jan z Lokte. h.]

Hrejsa, Ferdinand, Dějiny křesťanství v Československu, Praha: Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká 1947.

Kadlec, Jaroslav, Přehled českých církevních dějin I, Praha: Zvon 1991. [Přetisk podle vydání pod týmž názvem, Křesťanská akademie, Řím 1987. h, l.]

Kadlec, Jaroslav, Svatý Prokop, Řím: Křesťanská akademie 1986.

Karel IV., Legenda o svatém Václavovi, přel. Richarda Maška, Praha: Bonaventura 2008. [27 s.]

Kolár, Jaroslav (ed.), Středověké legendy o českých světcích, Praha: Lidové noviny 1998.

Králík, Oldřich, Nejstarší legendy Přemyslovských Čech, Praha: Vyšehrad 1969.

Pekař, Josef, Postavy a problémy českých dějin, Praha: Vyšehrad 1990.

Sommer, Petr, Svatý Prokop: Z počátků českého státu a církve, Praha: Vyšehrad 2007. [Váz., 337 s.] .

Třeštík, Dušan, Kosmova kronika: Studie k počátkům českého dějepisectví a politického myšlení, Praha 1968. [K václavskému kultu zejm. 189 ad.]

Třeštík, Dušan, Počátky Přemyslovců, Praha: Academia 1981.

Třeštík, Dušan, Počátky Přemyslovců, Praha: Vyšehrad 1997.

Tůmová, Alena, Sázavský klášter v 11. století [rukopis bakalářské diplomové práce], Brno: Masarykova univerzita 2010. [Ved. Iva Doležalová.]

Sommer, Petr (ed.), Der heilige Prokop, Böhmen und Mitteleuropa: Internationales Symposium, Praha: Filosofia 2005. [Sborník.]

Overviews / Přehledy

Zlámal, Bohumil, Příručka českých církevních dějin I: Počátky latinského a slovanského křesťanství na Velké Moravě a v Čechách (800-1000), Olomouc: Matice cyrilometodějská 2005. [364 s. Původně skripta z 60. let 20. stol. ISBN 80-7266-192-2 (brož.). MZK, v.]

Zlámal, Bohumil, Příručka českých církevních dějin II: Doba románské katolicity (1000-1200), Olomouc: Matice cyrilometodějská 2006. [240 s. Původně skripta z 60. let 20. stol. MZK, v.]

Christianization of Great Moravia, Kyrillos and Methodios mission / Šíření křesťanství na Velké Moravě, cyrilometodějská misie

Dvorník, František, Byzantské misie u Slovanů, Praha: Vyšehrad 1970. [396 s. Přel. Vladimír Vavřínek. MZK, l.]

Chaloupecký, Václav, Legendy o sv. Ludmile, o sv. Václavu a sv. Cyrilu a Metodějovi, Praha: vl. n. 1939.

Třeštík, Dušan, Vznik Velké Moravy, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2001.

Vašica, J., Literární památky epochy velkomoravské 863-885, Praha: Vyšehrad 1996.

Vavřínek, Vladimír, Církevní misie v dějinách Velké Moravy, Praha: Lidová demokracie 1963.

Vavřínek, Vladimír, Staroslověnské životy Konstantina a Metoděje, Praha: ČSAV 1963.

Zlesák, Ondřej, Křesťanská misie na Velké Moravě [rukopis bakalářské diplomové práce], Brno: Masarykova univerzita 2008 (Filozofická fakulta, Ústav religionistiky, vedoucí práce: PhDr. Iva Doležalová). [l.]

Christianization and beginnings of Christianity in Bohemia / Christianizace a počátky křesťanství v Čechách

Justová-Princová, Jarmila, „Die Christianisierung der Slawnikendomäne“, in: Petr Charvát – Jiří Prosecký (eds.), Ibrahim ibn Ya‘qub at-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c.800-1300 A.D. Proceedings of the International Colloquy 25-29 April 1994, Praha: Orientální ústav AV ČR 1996, 37-51. [MZK, v.]

Kantor, M. (trans.), Origins of Christianity in Bohemia: Sources and Commentary, Evanston 1990.

Sommer, Petr, Začátky křesťanství v Čechách: Kapitoly z raně středověké duchovní kultury, Praha: Garamond 2001. [176 s. Dobrá publikace s bohatou obrazovou dokumentací.]

Šolle, Miloš, Od úsvitu křesťanství k sv. Vojtěchu, Praha: Vyšehrad 1996. [240 s. Obrazové přílohy vč. barevných, bibliografie, rejstřík. Neobsahuje poznámkový aparát. Vývoj křesťanství; příchod Slovanů; ráz českého pohanství a náboženského vědomí; nejstarší misie ve střední Evropě; křesťanské misie na Moravě; počátky státní organizace a christianizace v Čechách; západní orientace českého křesťanství; éra Boleslava I. a II.; základy rodu Slavníkova; sv. Vojtěch; pokračování svatovojtěšských tradic. FF MU, v.]

St. Wenceslas and his cult / Svatý Václav a svatováclavský kult

Bláhová, Marie, „Der Kult des heiligen Wenzel in der Ideologie Karls IV.“, in: Marek Derwich – Michel Dmitriev (eds.), Fonctions sociales et politiques du culte des saints dans les sociétés de rite grec et latin au Moyen Âge et à l’époque moderne: Approche comparative, Wrocław: Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych – Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego 1999, 227-236. [BNF, l.]

Dvorník, František, Život svatého Václava, Praha: Dědictví svatováclavské 2001.

Florja, B. N., „Václavská legenda a borisovsko-glebovský kult: Shody a rozdíly“, Československý časopis historický 26/1, 1978, 82-95. [MZK, c.]

Hošna, Jiří, Kníže Václav v obrazu legend, Praha: Univerzita Karlova 1985.

Junová, Lenka, Kult svatého Václava ve 20. století [rukopis bakalářské diplomové práce], Brno: Masarykova univerzita v Brně 2009. [IS MU.]

Kubín, Petr (ed.), Svatý Václav: Na památku 1100. výročí narození knížete Václava Svatého, Praha: Togga 2010.

Ludvíkovský, Jaroslav, Kristiánova legenda, Praha: Vyšehrad 1978.

Obrazová, Pavla – Vlk, Jan, Maior Gloria: Svatý kníže Václav, Litomyšl: Paseka 1994.

St. Adalbert and his cult / Svatý Vojtěch a svatovojtěšský kult

Dvorník, František, Svatý Vojtěch, Olomouc: Matice cyrilometodějská 1997.

Polc, Jaroslav V., Svatý Vojtěch: Sborník k mileniu, Praha: Zvon 1997. [Sborník. Vojtěch a slavníkovská Libice; svatovojtěšská úcta v českých zemích; svatovojtěšská patrcinia; bilokace; Hus a sv. Vojtěch; renesanční a barokní ikonografie sv. Vojtěcha; středověké pečeti s Vojtěchem; nález ostatků 1880; porovnání ostatků; svatovojtěšské oslavy r. 1947. FF MU, s.]

Třeštík, Dušan – Žemlička, Josef (eds.), Svatý Vojtěch, Čechové a Evropa, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1997. [k.]

Moravia / Morava

Medek, Václav, Osudy moravské církve do konce 14. věku, 1971.

Czech lands in the late Middle Ages / České země v pozdním středověku

See also bgher / Hussitism / Historical context.

Doležalová, Eva – Novotný, Robert – Soukup, Pavel (eds.), Evropa a Čechy na konci středověku: Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi, Praha: Filosofia 2004. [Collection of articles in Czech, English, and German. Image of the Czech lands and their rulers in French literature of the 14th century; five little known documents of Wenceslas IV; Hussites in Italian polemics; the Franciscan and diplomat Gabriel Rangoni of Verona; St. Pancracius at Vyšehrad; Codex „Speciálník“ and Europe; localisation of a disputed coin; royal saints in 14th-century Prague; oath and credibility; Přemek Opavský; Mathias Corvin in Wrocław; origins of the Prague bishopric; St. Jerome in Bohemia; Písek martyrs, 1419; damnation and redemption in medieval Bohemia; religiosity of citizens of Nové město pražské; four „Jan of Varadín“; lower nobility in Moravia; nobilitation in the later Middle Ages; nobiliar appellation; Zdeněk Kostka of Postupice; Lacek of Kadaň; matrimony of scholars – a theme in ancient and medieval philosophy; humor and laughter in Kosmas; beasts in medieval Czech woods; Jakoubek of Stříbro’s sermon Abiciamus opera tenebrarum; Petrarca, utraquists, and Czech Brethren in Jagiellonian era; some notes on contemporary Slovak medieval studies (V. Múcska). NKČR, v.]

Vyskočil, Jan Kapistran, Arnošt z Pardubic a jeho doba, 1947.

Zelený, Rostislav, Councils and Synods of Prague and Their Statutes (1343-1361), 1972. [Also published in Apollinaris 45, 1972, 471-532 and 698-740.]

Hungary / Uhersko

Bator, Wiesław, „Początki chrześcijaństwa w Kotlinie Karpackiej i bizantyjsko-rzymska rywalizacja o dusze Węgrów we wczesnym średniowieczu“, Studia religiologica 32, 1999, 103-123. [FF MU.]

Central Europe – other / Střední Evropa – ostatní

Bracha, Krzysztof – Hadamik, Czesław (eds.), Sacrum pogańskie, sacrum chrześcijańskie: Kontynuacja miejsc kultu we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej / Pagan Sacrum, Christian Sacrum: The Continuation of the Cult-Places in the Early-medieval Central Europe, Warszawa: DiG 2010. [516 p., hardback. Title: Early-medieval sic. Collection of articles in Polish with summaries in German or (sometimes not very good) English. Continuation of the cult places in theory and practice of the early medieval Church; Slavic pagan cult on Polish territory – state of research; cult centre on Łysa Góra and colonization by Przeworsk culture; Łysiec before the monastic period – cult-place or refuge?; archeology of the centre at the top of Łysiec mountain; other contributions on Łysiec; Kiev Mointains as locum sacrum in Ruthenia; Blaník mountain – transformations of the myth (Martin Nodl); Ślęża mointain as axis mundi; walls on Grodowa Mountain in Tumlin; shaping and transformations of the sacred space – early medieval Pałuki; continuation or transformation of pagan sites in the Sandomierz region; pagan and Christian sites and the christianization of the Central Poland; pagan sacrum in the scenery of Pomeranian Slavs; the issue of pagan cult buildings in Scandinavia; the so-called relics of paganism in Polish Church sources from the 14th-15th century (S. Bylina); Tria ydola Polonorum on Whitsun in the preacher’s criticism; from pagan sanctuaries to Christian churches among Western Slavs; archeological research of St. Antony and St. Roch’s chapels in Łódź-Łagiewniki, or aquatic sacrum in the baroque period. BJ (only Instytut Religioznawstva, book no. 6997 III), v.]

Kłoczowski, Jerzy – Kras, Paweł – Polak, Wojciech (eds.), Christianity in East Central Europe: Late Middle Ages / La chrétienté en Europe du Centre-Est: Le bas Moyen Âge, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 1999. [Book of essays in English, French, German and Italian. Preface; comparison of eastern European conciliar prescriptions and French legislation in the 13th century; national synods in Hungary in the Arpad-Age; catechesis in eastern central Europe in the 14th-15th centuries; preaching; christianization of Silesia and the catalogue of superstitions by Rudolfus (c. 1235-1250); A. Karłowska-Kamzova, iconographic programme in Gothic churches in eastern Europe and Scandinavia; some papers on comparative approaches, mainly between Polish and western European situation; conciliarism in Poland; humanism at the Jagiellonian court; Polish Bible culture; clerics and students from Central Europe in the West; the text Descriptiones terrarum; first reformation in Hussite Bohemia; Hussitism in 15-th century Poland (Kras); Hussite revolution in Polish research; Tabulae veteris et novi coloris by Nicolas of Dresden; K. Bracha, critique of superstition in reform texts of the late Middle Ages; Šanjek, Bosnian Christians: evangelical current or Cathar sect? (fr.); Christian unity vs. the Moldavian county; the Dominicans in Ukraine, Podolie, Moldavia; wall paintings and devotional interaction in Transylvania and Moldavia; medieval liturgy in Hungary; Maria’s patronate over the Polish nation; Liber ordinarius 1563 – Breslau; liturgical care over the ill; holy fools in medieval Russia; Cistercian expansion towards central-eastern europe (fr.); Cistercian abbeys in Small Poland; regular canon monasteries in Silesia; mendicants in central eastern Europe. BJ, v., c. tit., ToC, 104-111, 232-243, 270-295.]

Byzantium, Greece, eastern Europe, Rus’ – orthodox Christianity (reference) / Byzance, Řecko, východní Evropa, Rus – pravoslaví (odkaz)

See bgkr.

Identity and representation, intercultural encounters, communication and conflict, minorities / Identita a reprezentace, interkulturní střetávání, komunikace a konflikt, menšiny

Identity in medieval Europe – miscellaneous / Identita ve středověké Evropě – různé

See also Memory.

Bedos-Rezak, Brigitte M., „When Ego Was Imago: Signs of Identity in the Middle Ages“, in: Visualising the Middle Ages, Leiden: Brill 2010.

Bedos-Rezak, Brigitte M., „Medieval Identity: A Sign and a Concept“, American Historical Review, 105/5, 2000, ???-???. [přístupné na: http://www.historycooperative.org/journals/ahr/105.5/ah001489.html.]

Frazer, William O. – Tyrrell, Andrew, Social Identity in Early Medieval Britain, (Studies in the Early History of Britain), London: Leicester University Press 2000.

Jones, Rhys, „Changing Geographies of Governance and Group Identities in the Middle Ages: The Role of Societal Interaction and Conflict“, Political Geography 19/7, 2000, 901-926. [SD.]

Intercultural contact – miscellaneous / Interkulturní kontakt – různé

Agius, Dionisius A. – Netton, Ian Richard (eds.), Across the Mediterranean Frontiers: Trade, Politics and Religion, 650-1450, Turnhout: Brepols 1997.

Cahen, C., Orient et Occident au temps des Croisades, Paris 1983.

Ebersolt, J., Orient et Occident: Recherches sur les influences byzantines et orientales en France pendant les croisades, Paris 1954.

Friedman, John Block – Mossler Figg, Kristen (eds.), Trade, Travel, and Exploration in the Middle Ages: An Encyclopedia, London – New York: Garland 2000. [FF MU, s. JV.]

Grebner, Gundula – Fried, Johannes (eds.), Kulturtransfer und Hofgesellschaft im Mittelalter: Wissenkultur am sizilianischen und kastilischen Hof im 13. Jahrhundert, Berlin: Akademie Verlag 2008. [Sborník německých a v menší míře anglických studií. Kulturní transfer a kultura na sicilském a kastilském dvoře. FF MU, dlouhodobá výpůjčka J511 (JV?).]

Lewis, B., Comment l’Islam a découvert l’Europe, Paris 1984.

Malvezzi, A., L’islamismo e la cultura europea, Firenze 1956.

Nirenberg, David, Neighboring Faiths: Christianity, Islam, and Judaism in the Middle Ages and Today, Chicago: The University of Chicago Press 2014. [v, 341 pp. A collection of nine essays, most previously published but revised. Caldwell Ames characterizes the essays (positively) as ethically engaged. He has some comparisons but overall, he warns from teleological history searching for the roots of modern coexistence of communities in premodern Europe.]

Nirenberg, David, „Sibling Rivalries, Scriptural Communities: What Medieval History Can and Cannot Teach us About Relations Between Judaism, Christianity, and Islam“, in: Nina Caputo – Andrea Sterk (eds.), Faithful Narratives: Historians, Religion, and the Challenge of Objectivity, Ithaca, United States: Cornell University Press 2014, 63-79. [Academia.edu, p.]

Ohnsorge, W., Abendland und Byzanz, Darmstadt 1958.

Manselli, Raoul, „La leggenda di Barlaam e Joasaph a Bisanzio e nell’Europa romanza“, in: Raoul Manselli, Il secolo XII: Religione popolare ed eresia, Roma: Jouvence 31995, 195-208. [h.]

Senac, Ph., L’Image de l’autre: l’Occident médiéval face à l’Islam, Paris 1983.

Wilpert, P. (ed.), Miscellanea Medievalia I: Antike und Orient im Mittelalter, Berlin 1962.

Conflict, negotiation and conflict resolution / Konflikt, vyjednávání, řešení konfliktů

Biller, Peter, „Cathar Peace-making“, in: Simon Ditchfield (ed.), Christianity and Community in the West: Essays for John Bossy, Aldershot: Ashgate 2001. [Odkaz Arnold, Inquisition, 263. c.]

Nodl, Martin – Wihoda, Martin (eds.), Rituál smíření: Konflikt a jeho řešení ve středověku: Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 31. května – 1. června 2007 v Brně, (Země a kultura ve střední Evropě 8), Brno: Matice moravská 2008. [348 p., hardback. Introductory word; Vikings and conflict handling; ritual of reconciliation and the oldest Wenceslas legends; reconciliation of Czechs with st. Adalbert (Vojtěch) in Kosmas; rituals of reconsiliation in the fights over the throne of Hungary in the 11th century; conflicts and reconciliations of Přemyslid princes; local nobility in opposition to Přemyslid kings; reconciliation of Wenceslas I with margrave Přemysl, 1249; feudality and its function in reconciliation under Wenceslas II; ritual of reconciliation as a myth? The conflict of Wrocław bishops with dukes of Silesia and its handling; John of Luxembourg and Peter I of Rožmberk; Sigismund of Luxembourg, the council and the Hussites; Viktorin of Poděbrady as an arbiter of orphan conflicts; rituals of conclict and reconciliation in medieval land law; disputes over priority; reconciliation pilgrimages; arbitration in Brno; Velký Hlohov and conflict; university of Paris end censure in 1277; reconciliation of the nations in Prague university; the role of clergymen in handling conflict and in reconciliation rituals; disobedience and punishment in the Cistercian monastery; conflict and reconciliation at the elections of Czech Hospitallers. NKČR, v.]

Minorities, otherness, social exclusion, stigma, persecution, repression – miscellaneous / Menšiny, jinakost, sociální vyloučení, stigma, perzekuce, represe – různé

Viz též další, specifické kap. níže.

Miscellaneous / Různé

RELMIN project (principal investigator: John V. Tolan).

<http://www.cn-telma.fr/relmin/index/>.

Aurast, Anna – Goetz, Hans-Werner (eds.), Die Wahrnehmung anderer Religionen im früheren Mittelalter: Terminologische Probleme und methodische Ansätze, Berlin: Lit 2012. [Pohané, pohanství; co se v raném středověku rozumělo herezí; představy o islámu a Saracénech ve Vita Hludowici imperatoris a Annales Bertiniani; islám v křesťanské historiografii severního Španělska raného středověku; křesťanské přestavy o Židech v raném středověku. FF MU (DZ), s.]

Bossy, John, „Nepřátelé lidského rodu“, in: id., Křesťanství na Západě 1400-1700, přel. Lucie Johnová, Praha: Karolinum 2008, 101-113. [This chapter deals with the margins and „others“ of christianitas: Muslims, usurers, witches, lollards, Hussites, Jews (the enemies No. 1). h.]

Boswell, John, Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality: Gay People in Western Europe from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century, Chicago – London: University of Chicago Press 1980. [Závěrečné kapitoly zpracovávají nárůst netolerance ve 12. a 13. století. BNF, v.; FF MU (DZ), s., k.]

Caziers, Pierre – Delmaire, Jean-Marie (eds.), Violence et religion, Villeneuve d’Ascq: Université de Lille 3 1998. [217 p. Sborník věnovaný náboženství a násilí se zvláštním zaměřením na křesťanský středověk. Compelle intrare, Řehoř Veliký, pojem džihádu v koránu, vraždy kléru, zázračné utrpení, represe katarství, novověké vynucené konverze a inkviziční represe, protikřesťanské násilí v Číně v 17. a 18. stol. FF MU (DZ), s.]

Cohen, Meredith – Firnhaber-Baker, Justine (eds.), Difference and Identity in Francia and Medieval France, Aldershot: Ashgate 2010. [229 s.]

Conklin Akbari, Suzanne, Idols in the East: European Representations of Islam and Orient, 1100-1450, Ithaca – London: Cornell University Press 2009. [Odborná monografie, 323 s. Kniha se zabývá poměrně širokým tématem, a sice reprezentacemi islámu, Saracénů, Židů a „Orientu“ ve středověku a možnými vazbami některých stereotypů a názorů se současností. Autorka témata zpracovala v kontextu středověkých geografických a etnografických tradic. I přes rozsáhlý tematický záběr a určité menší výtky recenzentů je hodnocena velmi dobře a je obecně doporučována (The Journal of Religion, Middle East Journal). FF MU (suggested by DZ); FF MU (J. Valtrová).]

Delumeau, Jean, La peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), Paris: Hachette 1999 (1. vyd. Fayard 1978). [Summary here. Also translated into Czech.]

Farmer, Sharon – Rosenwein, Barbara H. (eds.), Monks and Nuns, Saints and Outcasts: Religion in Medieval Society. Essays in Honor of Lester K. Little, Ithaca – London: Cornell University Press 2000. [xvi, 249 s. Zajímavý různorodý sborník obsahující převážně studie na téma mnišství, svatosti a vyloučených. Mnišská paměť a proměna roku 1000 (Geary); stálá modlitba v Agaune; rozdělení a spolupráce pohlaví ve skriptoriu 12. stol.; zázraky Petra z Morrone; ženská náboženská zkušenost a společnost v Itálii 13. stol.; svatí a rozzlobení sousedé – politika kletby v irské hagiografii; žebrákovo tělo – průsečíky genderu a sociálního statusu ve vrcholně středověké Paříži; polibek malomocného; kolonizace sakrální architektury –Panna Maria, mešity a chrámy ve středověkém Španělsku a v Mexiku raného 16. stol. (189-219); svatí, heretici a ordál (T. Head). BNF, l.]

Föcking, Marc – Goetz, Hans-Werner (eds.), Ungläubige, Teufelsdiener, Abtrünnige: Der Umgang mit Andersgläubigen in Geschichte und Gegenwart, Berlin: Lit 2013. [FF MU (DZ), s.]

Goodich, Michael E., Minorities, Heretics and Life on the Margins in the Middle Ages, New York: Praeger 2007. [Podle všeho velmi málo citovaná práce. Monografie? Čítanka?]

Goodich, Michael E. (ed. et trans.), Other Middle Ages: Witnesses at the Margins of Medieval Society, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1998. [Čítanka středověkých textů. Židé; odpadlíci a konvertité; sexuální nonkonformismus; posednutí; hereze; liminální a dočasně marginalizovaní.]

Gregg, Joan Young, Devils, Women, and Jews: Reflections of the Other in Medieval Sermon Stories, Albany: State University of New York Press 1997. [x, 275 s., brož. Anglický překlad výběru ze středověkých kazatelských příběhů (exempel) s úvodem a poznámkami. Klade postoj k „jinému“, zejm. ženám a Židům, do souvislosti s podáváním ďábla jako jiného, vyvrženého z nebe. KTF Wien, v.]

Jackson, Peter, „Christians, Barbarians and Monsters: The European Discovery of the World beyond Islam“, in: in: Peter Linehan – Janet L. Nelson (eds.), The Medieval World, London – New York: Routledge 2001, 93-110. [Dost rozsáhlá bg k tématu. h.]

Mellinkoff, Ruth, Outcasts: Signs of Otherness in Northern European Art of the Late Middle Ages I-II, Berkeley – Los Angeles – Oxford: University of California Press 1993. [360 s.; 2. svazek zhruba stejně silný, strany v něm nečíslovány, je tvořen obrázky; křídový papír, větší formát (cca A4). Vysoce zajímavá monografie. Věnuje se barvám, oděvu, fyzickým znakům apod. v imaginárnu vyloučení v pozdním středověku. Množství obrazového materiálu je též výjimečné (celý 2. sv.). MSH; FF MU (DZ), s.]

Moore, Robert I., The Formation of a Persecuting Society: Authority and Deviance in Western Europe 950-1250, Oxford: Blackwell 22007. [Summary in bgher. 1. vyd. Oxford: Blackwell 1987 (FF MU (DZ), s., c.). h., p.]

Moore, Robert I., „The War against Heresy in Medieval Europe“, Historical Research 81, 2008, 189-210. [Konstatuje disproporci mezi rozměrem hereze a zákrokem a hledá proto jiné celkové vysvětlení zákroku. Nachází je v rozvinutí sebeuvědomění nové administrativní elity vzešlé z demografické a kulturní proměny Evropy v 11. století. Jde tedy víceméně o novou formulaci toho, co je patrné již ve Formation (nebo ne?). EBSCO, p.]

Müller, Daniela, „Das Bild vom ‚Anderen‘ und die eigene Identität“,in: Daniela Müller, Ketzer und Kirche: Beobachtungen aus zwei Jahrtausenden, Berlin: Lit 2014, 32-51. [h.]

Nirenberg, David, Communities of Violence: Persecution of Minorities in the Middle Ages, Princeton: Princeton University Press 1996. [301 s. Druhé vytištění, údajně s opravami, ale uvedeno jako 1. vyd., tj. ponechávám datum 1996. Kniha zaměřená na Aragonské království (zčásti i Francouzské království, jež bylo zákrokům v Království aragonském inspirací) ve 14. století, na čemž sleduje obecné téma násilí na základě pojmu menšiny a modelu obětního beránka (destabilizace a neklid > nalezení obětního beránka). Není přítelem pronásledování shora (jako Moore, Formation); spíše sleduje, jak se násilí a perzekuce rodí v lokálních komunitách. Nevěnuje se heretikům, nýbrž Židům, muslimům, malomocným, zcela okrajově prostitutkám. Historické pozadí, křížové výpravy r. 1320, masakr v Aragonsku r. 1320, malomocní, židé, muslimové a trávení studní, sex a násilí mezi majoritou a minoritou, minority v konfrontaci – židé proti muslimům, dvě tváře posvátného násilí, černá smrt. Poznámky pod čarou, bibliografie, podrobný rejstřík. Francouzský překlad: David Nirenberg, Violences et minorités au Moyen Âge. FF MU (DZ), s., k. (Aneta Paulasová, cs; Stamatia Noutsou, en).]

Richards, Jeffrey, Sex, Dissidence and Damnation: Minority Groups in the Middle Ages, London – New York: Routledge 1991. [xii, 179 s., váz., 1994 brož. (v.). Popularizující přehled bez pozn. aparátu. Postaven na značných zjednodušeních literatury (tolerantní 12. vs. netolerantní 13. stol. a nastolení nesvobody – 1, 9; touha po penězích a moci jako dominantní charakteristiky 12.-13. stol. – 8; apod.). Propojuje tematiku s eschatologickými očekáváními (2-3), chválí Cohnův Pursuit (3) a Moore Formation (13) a očividně na ně navazuje. Hlavní tezí knihy je, že Moorea je potřeba zasadit do všeobecného kontextu, kterým je sex: spíše než jako produkt vzestupu literati vidí pronásledující společnost jako produkt puritánské reformy po přelomu tisíciletí (lepra jako trest za sexuální hřích, hereze a sexualita). Toto by šlo propojit s Iogna-Prat i s Moore, ale autor to zdůrazňuje jako svébytné, aby legitimizoval svou knihu. Hovoří mj. o individualizaci religiozity ve sledované době (7). Středověký kontext; sex ve středověku; kacíři; čarodějnice; Židé; prostitutky; homosexuálové; malomocní. Doporučená četba, rejstřík. ETF, v.; FF MU (DZ), s.]

Salih, Sarah, „Idols and Simulacra: Paganity, Hybridity and Representation in Mandeville’s Travels“, in: Bettina Bildhauer – Robert Mills (eds.), The Monstrous Middle Ages, Cardiff: University of Wales Press 2003, 113-133. [h.]

Waugh, Scott L. – Diehl, Peter D. (eds.), Christendom and its Discontents: Exclusion, Persecution, and Rebellion, 1000-1500, Cambridge: Cambridge University Press 1996. [Obsahuje např. Moorovu studii „Heresy, Repression, and Social Change...“ (19-46), neochota k pronásledování hereze v Itálii 13. stol., sociální tlak a inkvizitoři v Languedoku, Durand de Huesca, Arnold z Vilanovy, lolardské kázání kolem r. 1400, Alžběta a Ekbert z Schönau, Lucia Brocadelli da Narni a Ercole d’Este, spory o klauzuru v italských ženských komunitách, konverze židů na Menorce (Ginzburg), obraz židů, monarchové a minority, muslimské španělsko, mučení těla Kristova, svatost a čarodějnictví v pozdně středověké Evropě (Kieckhefer), autorita a svatokrádežná exegeze (Peters). h.]

Wojciechowska, Beata, „Ekskomunikowani w Polsce późnego średniowiecza: Kategorie spraw i przypadki“, in: Martin Nodl (ed.), Zbožnost středověku, (Colloquia mediaevalia Pragensia 6), Praha: Filosofia 2007, 135-147. [h.]

Zaremska, Hanna, Les bannis au Moyen Âge, Paris: Aubier 1996. [239 s. Celkem zajímavé. Antika a vypovězení, vyloučení hříšníka ve středověku (exkomunikace...), právo a vyloučení, tuláci, prostitutky, lupiči, poutě vrahů a pokání. Zaměřeno zejm. na polský materiál. Poznámky pod čarou (s. 199-223). Překlad z polštiny Thérèse Douchy. BNF, v.]

Proceedings and collections of essays

Exclure de la communauté chrétienne.

State of research / Stav bádání

Moore, Robert I., „Bibliographical Excursus: Debating the Persecuting Society“, in: id., The Formation of a Persecuting Society: Authority and Deviance in Western Europe 950-1250, Oxford: Blackwell 22007, 172-196. [A very useful commented overview of the debates following the first edition of the book. Moore emphasizes (with citations of the original edition) that his intention was not to give a balanced view of medieval Europe but to account for a particular change (190). He restates his inspirations in philosophy (Foucault, with an insightful comment on limited importance of theoretical inputs like that one and the dispersed nature of their influence) and anthropology (E. Leach, M. Douglas etc.). He reviews scholarship on persecution in Europe published since 1987 (organized by topic: heresy, Jews, lepers), answers in a balanced way to some of the critics (including Cary J. Nederman but, interestingly enough, exluding Nirenberg besides a reference at p. 177), praises M. G. Pegg, and engages in a slightly more detailed argument with Laursen – Nederman, eds., 1998. The idea of nothing pre-1500 influencing modernity is a folly (190-191). Moore seriously misrepresents Weber’s view of the Middle Ages when claiming that for Weber (along with Marx), it was as a millenium of stagnation, serving mostly as „the other“ for modernity (see 191). h.]

Representation of Others – miscellaneous / Zobrazování jiného – různé

Higgs Strickland, Debra, Saracens, Demons and Jews: Making Monsters in Medieval Art, Princeton: Princeton University Press 2003.

Topics / Témata

Classifications of peoples, ethnicity, race, racism / Klasifikace lidí, etnicita, rasa, rasismus

Bartlett, Robert, „Language and Ethnicity in Medieval Europe“, in: John Hutchinson – Anthony D. Smith (eds.), Ethnicity, Oxford: Oxford University Press 1996, 127-133.

Bartlett, Robert, „Medieval and Modern Concepts of Race and Ethnicity“, Journal of Medieval and Early Modern Studies 31/1, 2001, 39-56.

Biller, Peter, „Proto-racial Thought in Medieval Science“, in: Miriam Eliav-Feldon – Benjamin Isaac – Joseph Ziegler (eds.), The Origins of Racism in the West, Cambridge: Cambridge University Press 2009, 157-180. [FF MU (DZ), s.]

Eliav-Feldon, Miriam –  Isaac, Benjamin – Ziegler, Joseph (eds.), The Origins of Racism in the West, Cambridge: Cambridge University Press 2009. [FF MU (DZ), s.]

Smith, Jonathan Z., „Nothing Human is Alien to Me“, Religion 26, 1996, 297-309. [Summary in bg.]

Persecution stereotypes / Perzekuční stereotypy

Miscellaneous / Různé

Cook, William A., „The Destructive Power of Medieval Mythology: A Revisionist View of the Extermination of the Cathars and Pequots“, in: Terrie Waddell (ed.), Cultural Expressions of Evil and Wickedness: Wrath, Sex, Crime, Amsterdam – New York: Rodopi 2003, 13-36. [Studie věnovaná roli mytologie ve vyhlazení Pequotů (indiánského kmene vyhlazeného puritány roku 1637) a katarů (těm věnováno spíše méně prostoru – použiti pro srovnání). Mírně esejistická, jen stručný poznámkový aparát, mnoho chyb (autor se v katarství nevyzná), ale některé zajímavé úvahy o roli mýtů v perzekuci. CEC (sign. B6024, separát), v.]

Ferreiro, Alberto (ed.), The Devil, Heresy and Witchcraft in the Middle Ages: Essays in Honor of Jeffrey B. Russell, Leiden – Boston – Köln: Brill 1998. [388 s. Nepříliš sourodý sborník. Špitálníci na Mallorce, elfové v žalmech, Šimon Mág a Šimon Petr, pomstít krev křesťanských dětí, učení a propagace zpovědi v Paříži 13. stol., paradoxy mučení, proroctví a řád, středověcí kacíři jako předchůdci reformace v protestantské historiografii, apokalyptické kalkulace, Satan, valdenské laické kazatelství, lollardské inkvizice, zlo ve středověkém dramatu, Petr Ctihodný a „ďábelská hereze saracénů“, Nicolas Eymeric. Poznámky pod čarou, rejstřík. c.]

Kieckhefer, Richard, „The Holy and the Unholy: Sainthood, Witchcraft and Magic in Late Medieval Europe“, in: Scott L. Waugh – Peter D. Diehl (eds.), Christendom and its Discontents: Exclusion, Persecution, and Rebellion, 1000-1500, Cambridge: Cambridge University Press 1996, 310-337. [h.]

Langmuir, Gavin I., „The Tortures of the Body of Christ“, in: Scott L. Waugh – Peter D. Diehl (eds.), Christendom and its Discontents: Exclusion, Persecution, and Rebellion, 1000-1500, Cambridge: Cambridge University Press 1996, 287-309. [h.]

Analogies in the ancient Mediterranean / Analogie v antickém Středomoří

Frankfurter, David, „Martyrology and the Prurient Gaze“,  Journal of Early Christian Studies 2009, 215-245. [Paper based on Christian martyrological narratives, novels and apocalyptic passages from 100-400 showing Christian interest in sado-erotic violence, with its relation to the Other. Compares martyrology with pornography. p.]

Profanation of the host / Hanobení hostie

Schefer, Jean Louis, L’hostie profanée: Histoire d’une fiction théologique, Paris: P.O.L. 2007. [552 p., hardback. Parting from a painting by Uccello, the author reviews a number of narratives of the profanated host, mostly by the Jews. Contains several photographies of visual representations of this profanation. FF MU (DZ), s.]

Ritual murder / Rituální vražda

Caliò, Tommaso, La leggenda dell’ebreo assassino: Percorsi di un racconto antiebraico dal medioevo ad oggi, Roma: Viella 2007. [271 s., brož. Navzdory názvu se nevěnuje středověku jinak než odkazy na zdroj této legendy, začíná dobou protireformační. Pedagogické využívání příběhu za protireformace; mezi strigami a upíry – otázka rituální vraždy v Itálii 18. stol.; Damašek 1840 (případ zmizelého misionáře, kapucína, včetně budování jeho kultu); hagiografie a legenda o rituální vraždě v 19.-20. století; proměny vyprávění v současnosti. KTF Wien, v.]

Menache, Sophia, „Faith, Myth, and Politics: The Stereotype of the Jews and Their Expulsion from England and France“, The Jewish Quarterly Review 75/4, 1985, 351-371.

Dundes, Alan (ed.), The Blood Libel Legend: A Casebook in Anti-Semitic Folklore, Madison: The University of Wisconsin Press 1991. [x, 385 s., brož. Užitečně vypadající sborník studií věnovaných židovské rituální vraždě v dějinách (včetně hilsneriády, Egypta 19. stol. aj.). Studie mají zdá se převážně informativní charakter, nepředkládají výrazné teoretické analýzy. Poznámkový aparát (za jednotlivými studiemi). KTF Wien, v.]

Geldermans-Jörg, Kathrin, „Schreiben, sag, berichte, antwort: Kommunikationswege und soziale Netzwerke am Beispiel des Waldkircher Ritualmordverfahrens (1504/05)“, in: Daniel Bauerfeld – Lukas Clemens (eds.), Gesellschaftliche Umbrüche und religiöse Netzwerke: Analysen von der Antike bis zur Gegenwart, Bielefeld: Transcript-Verlag 2014, 173-.

Po-chia Hsia, Ronnie, The Myth of Ritual Murder: Jews and Magic in Reformation Germany, New Haven: Yale University Press 1988. [FF MU (suggested by DZ).]

Tokarska-Bakir, Joanna, Legendy o krwi: Antropologia przesądu, Warszawa: WAB 2008. [Based on an anthropological field study in 2005 (400 interviews) in relation with the discussion whether a 17th c. image of a ritual murder by the rabbis, located in the Sądomerz cathedral. An informative English review at http://www.booksandideas.net/spip.php?page=print&id_article=1054&lang=fr.]

Ritual cannibalism and eating children / Rituální kanibalismus a jedení dětí

See also Taboo / Cannibalism.

McGowan, Andrew, „Eating People: Accusations of Cannibalism against Christians in the Second Century“, Journal of Early Christian Studies 2, 1994, 413-442. [p.]

Practices of exclusion and repression / Praktiky vyloučení a represe

Written polemic / Písemná polemika

See also Simony; bgher / Anti-heretical writing.

„Womens’ religion“ / „Ženské náboženství“

Hugh McLeod argues that at the end of the 19th c., some practices were not necessarily abandoned but were seen as „womens’ religion“.

Cuffel, Alexandra, „From Practice to Polemic: Shared Saints and Festivals as ,Womens’ Religion‘ in the Medieval Mediterranean“, Bulletin of the School of Oriental and African Studieshttp://search.proquest.com/assets/r2013.1.3-0/core/spacer.gif68/3, http://search.proquest.com/assets/r2013.1.3-0/core/spacer.gif2005, 401-419. [p.]

Prison, imprisonment / Vězení, uvěznění

Castan, Nicole – Zysberg, André, Histoire des galères, bagnes et prisons en France de l’Ancien Régime, Tolouse: Privat 2002. [221 s., brož. Monografie věnovaná dějinám věznění a nucených prací ve Francii od 13. do 18. stol. O inkvizici se zmiňuje jen krátce, cenná by byla spíš pro získání dalšího vývoje než studium středověkého stavu (a neobsahuje poznámky). Prehistorie vězení; od velkého zavírání do revoluce; čas galejí, 1481-1748; zrození galejního (pracovního) vězení za osvícenství; model nucených prací a jeho aplikace. Neobsahuje pozn. aparát. Stručný rejstřík. BL, v.]

Grand, Roger, „La prison et la notion d’emprisonnement dans l’ancien droit“, Revue historique de droit français et tranger ???, 1960-1961, 58-97. [Vychází od kritiky názoru, že antika a středověk neznaly trestní vazbu, a snaží se doložit, že odnětí svobody (nejen vyšetřovací vazba) existovala (i v antice – zde jsou ovšem doklady výjimkami). Středověké doklady jsou převážně z 12. stol. a dále, což může potenciálně nabourávat názor, podle nějž vězení přinesla až inkvizice. CEC (sign. B6866), v.]

Harding, Christopher – Hines, Bill – Ireland, Richard – Rawlings, Philip, Imprisonment in England and Wales: A Concise History, London: Croom Helm 1985. [xiv, 308 s., váz. Přehledová historická monografie, pro dějiny inkvizičního věznění zajímavá jen zčásti (spíš pro srovnání). Středověk (1-51): struktura a uspořádání věznění; podmínky ve vězeních. Raný novověk: rozvoj trestání; vězeňský systém. 1750-1877: znovuobjevení vězení; náprava, nebo trest? 1877-současnost: uspořádání státního vězeňského systému; typy rozsudků a režim; sociální funkce uvěznění; závěr. Pozn. aparát (za jednotlivými studiemi), komentovaný přehled literatury, stručný rejstřík. BL, v.]

Morris, Norval – Rothman, David J. (eds.), The Oxford History of the Prison: The Practice of Punishment in Western Society, New York – Oxford: Oxford University Press 1995. [xiv, 489 s., větší formát. Přehledový sborník o dějinách věznění s výrazně větším zaměřením na anglicky mluvící svět a na 19.-20. stol. Středověku je věnována jen jedna kap., dokonce spolu s antikou. Vězení před vězením – antika a středověk; tělo a stát; Anglie 1780-1865; USA, 1789-1865; Anglie 1865-1965; USA 1865-1965; kontinentální Evropa 1865-1965; současné vězení; australská zkušenost – kolonie; místní justice – žalář; vězení pro ženy; polepšovna; boj proti disentu – politické věznění. Bez pozn. aparátu; bg za jednotlivými příspěvky. Rejstřík. UB GW; BL, v.]

Petit, Jacques-Guy et al. (eds.), Histoire des galères, bagnes et prisons, XIIIe-XXe siècles: Introduction à l’histoire pénale de la France, Toulouse 1991.

Marks of exclusion / Znamení vyloučení, speciální označení, zvláštní označení, zvláštní znamení

Jütte, Robert, „Stigma-Symbole: Kleidung als identitätsstiftendes Merkmal bei spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Randgrupen (Juden, Dirnen, Aussatzige, Bettler)“, Saeculum 44, 1993, 65-89.

Langmuir, Gavin I., „The Transformation of Anti-Judaism“, in: id., Toward a Definition of Antisemitism, Berkeley 1990. [Odkaz Given v souvislosti se speciálním označením, není ale jisté, že je přímo o něm.]

Robert, Ulysse, Les signes d’infamie au Moyen Âge: Juifs, Sarrasins, hérétiques, lépreux, cagots et filles publiques, Paris: Honoré Champion 1891. [190 s., malý formát, velké okraje. Zajímavá, i když poněkud zastaralá studie věnovaná znakům hanby, zejm. speciálnímu oděvu. Rozděleno podle jednotlivých skupin: židé; saracéni a kacíři...; prostitutky. Odkaz Given. Podrobný poznámkový aparát (pod čarou), obrazové přílohy. Given, ISS, 127 označuje za stále jedinou monografii o symbolech vyloučených skupin. ÖNB (sign. 185657-B. Neu Mag), c.]

Toleration and cohabitation (including limits) / Tolerance a soužití (včetně omezení)

Miscellaneous / Různé

Výzkumná skupina Toleranz im Mittelalter (členkou je např. Pavlína Rychterová). Jana Valtrová (zabývá se středověkým pojetím tolerance v kurzu RLB247 Křesťané a jinověrci ve středověku na FF MU).

Bejczy, István, „Tolerantia: A Medieval Concept“, Journal of the History of Ideas 58/3, 1997, 365-384. [Shows how Christians began to be more tolerant towards Jews and Muslims, but not towards heretics, the “internal ennemies”. JSTOR, p.]

Bertuzzi, Roberta, “Tolleranza religiosa e ireniche aspettative nel pensiero escatologico-apocalittico duecentesco”, Ricerche di storia sociale e religiosa 59, 2006, 45-81.

Boswell, John, Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality: Gay People in Western Europe from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century, Chicago – London: University of Chicago Press 1980. [Anotace bgstrv. FF MU (DZ), s., k.]

Drabina, Jan, „Modele koegzystencji wyznaniowej w Polsce średniowiecznej“, Studia religiologica 27, 1994, 9-32. [FF MU.]

Drabina, Jan, „Koegzystencja religii i wyznań w Polsce w latach 1333-1370“, Studia religiologica 25, 1992, 37-50. [FF MU.]

Kamen, H., The Rise of Toleration, New York – Toronto 1967.

Kracik, Jan, „Tolerancja i nietolerancja w dziejach Kościola: Starożytność i średniowiecze“, Znak 45/6, 1993, 56-67. [A theological/historical essay by a priest, mostly citing the Bible and Augustine. Cited by some of the heresy research, but does not seem analytical enough to be useful. BJ, v.]

Kras, Paweł, „Religious Tolerance in the Jagiellonian Policy during the Age of the Reformation: Polish-Lithuanian Commonwealth“, in: Dietmar Popp – Robert Suckale (eds.), Die Jagiellonen: Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit, Nürnberg: Germanisches Muzeum 2002, 131-138. [BJ, c.]

Laursen, John Christian – Nederman, Cary J. (eds.), Beyond the Persecuting Society: Religious Toleration before the Enlightenment, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1998. [viii, 288 s., brož. Soubor studií. Obecný úvod – politické a historické mýty v literatuře o toleranci; úvod – diskurzy a kontexty tolerance ve středověké Evropě; Petr Abélard a dialog; tolerance, skepticismus a souboj idejí – principy svobody u Jan ze Salisbury; teorie náboženské tolerance u provensálského učence Menachema ben Šlomo ha-Me’írí (1249-1316); proměny dlouhého 16. stol.; kardinál Pole, jeho kroužek a potenciál tolerance; koncept tolerance v Jean Bodin, Colloquium Heptaplomeres; náboženská koexistence a konfesní konflikt ve Vier Dörfer; kontexty a cesty k toleranci v 17. stol.; Samuel von Pufendorf o toleranci; bayleovský liberalismus – tolerance vyžaduje netoleranci; deismus a klima náboženské tolerance – Afra Behn a jeho dílo; skepticismus o náboženství a millenaristický dogmatismus – dva zdroje tolerance v 17. stol.; problém tolerance v Novém Izraeli – náboženský komunalismus v Massachusetts 17. stol. h.]

Nederman, Cary J., Worlds of Difference: European Discourses of Toleration, c. 1100-c. 1550, University Park: The Pennsylvania State University Press 2000. [x, 157 s., brož. Monografie kladoucí důraz na prvky tolerance ve středověkém křesťanství; zpochybňuje univerzální intoleranci a perzekuci. Snaží se zpochybnit dvě teze: 1) vznik tolerance jako pragmatické odpovědi na situaci fragmentace křesťanství za reformace a 2) asociace mezi tolerancí a politickou teorií liberalismu (od Lockea dál), a na jejich implikaci, že křesťanský středověk toleranci nepovažoval za hodnotu a nijak k ní nepřispěl (1-3). Autor se snaží proti tomu ukázat důrazy na toleranci. Mimo intoleranci – prameny a místa středověké náboženské disputace; důkaz a vzájemná kultivace v mezináboženském dialogu; skepticismus, svoboda a střet názorů ve spisech Jana ze Salisbury; vyjednávání o tolerantní společnosti – Vilém Rubruk; hereze a společenství v politickém myšlení Marsilia z Padovy; národnost a „různorodost ritů“ – Mikuláš Kusánský; rovnost, civilizace a američtí Indiáni – Bartolomé de Las Casas; závěr. BL, v.; h.]

Nederman, Cary J. – Laursen, John Christian (eds.), Difference and Dissent: Theories of Toleration in Medieval and Early Modern Europe, Langham – London: Rowman and Littlefield 1996. [Date 1977 in a previous bibliography but not found in BL and LoC and unlikely with respect to the content.. v.; JV; FF MU (suggested by DZ).]

Patschovsky, Alexander – Zimmermann, Harald (eds.), Toleranz im Mittelalter, Sigmaringen: Thorbecke 1998. [A collection of German studies. Self and the other – theoretical aspects of tolerance in the high and late Middle Ages; tolerance in the investiture controversy; Gregory VII as an intolerant pope?; princes’ protection and medieval Jews; Muslims and Christians in Wilhelm of Tyr and Rodrigo Ximénez de Rada; crusaders, their Muslim subjects and holy places of Islam; tolerance in Sicily under Normans; tolerance in medieval Hungary; acceptance of others in eastern Germany; from holy war to enforced tolerance in Hussite Bohemia (F. Šmahel); catholics and orthodox in Poland; between mission and dialogue – searching for unity with the Eastern churches at the council of Ferrara-Florence; tolerantia in Augustine studies; tolerance in the Middle Ages – ideas and realities (A. Patschovsky). c.]

Byzanc a Západ, pravoslaví a Západ

Overviews / Přehledy

Kolbaba, Tia M., „Latin and Greek Christians“, in: Thomas F. X. Noble – Julia M. H. Smith (eds.), The Cambridge History of Christianity III: Early Medieval Christianities c. 600-c. 1100, Cambridge: Cambridge University Press 2008, 213-229. [FF MU (DZ).]

Intercultural encounters / Interkulturní setkávání

Borsari, S., „I monasteri bizantini nell’Italia meridionale langobarda“, Archivio storico per le provinci napoletane 32, 1950. [Odkaz Hamilton, Greek infl., bez uvedení strany.]

Ciggaar, Krijnie N., Western Travellers to Constantinople. The West and Byzantium, 962-1204: Cultural and Political Relations, Leiden – New York – Köln: Brill 1996. [XIV, 396 s. Monografie věnovaná západním cestovatelům do Byzance v letech 962-1204 (vylučuje z tématu slovanský svět). Úvod; cestování do Byzance; co táhlo do Byzance; severské země; Británie; Francie; Svatá říše římská; italský poloostrov; iberský poloostrov. Soupis byzantských císařů. Dobrý poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie, rejstřík. Zkopírovány dle rejstříku všechny zmínky knihy o Hugo Eteriano. ÖNB, v., c. tit., 90-93, 230-231, 272-273, 322-323, 348-349.]

Gay, J., L’Italie méridionale et l’Empire byzantin, 867-1071, Paris 1891. [Min. 2 sv.]

Politics / Politika

Gill, J., Byzantium and the Papacy, 1198-1400, Rutgers University Press, New Brunswick 1979.

Christians and pagans (heathens), Christians and pre-Christian traditions / Křesťané a pohané, křesťané a předkřesťanské tradice

Some scholars: Daniela Müller (see her lecture in Brno, she is preparing an article).

Acknowledgements: some bg data courtesy Daniela Müller.

Sources / Prameny

Fiedrowicz, M. (ed.), Christen und Heiden: Quellentexte zu ihrer Auseinandersetzung in der Antike, Darmstadt 2004.

Forbes, Clarence A. (trans.), Firmicus Maternus, De errore profanarum religionum, (Ancient Christian Writers 37), New York 1970.

Zangemeister, C. (ed.), Paulus Orosius, Historiae adversus paganos, (CSEL 5), Wien 1892.

Miscellaneous / Různé

Brown, Peter, Authority and the Sacred: Aspects of the Christianization of the Roman World, 1995. [Also translated in Czech (l.).]

Cameron, Averil, The Last Pagans of Rome, New York 2011.

Overviews / Přehledy

Fox, R. L., Pagans and Christians in the Mediterranean World, 1986.

Wood, Ian N., „The Northern Frontier: Christianity Face to Face with Paganism“, in: Thomas F. X. Noble – Julia M. H. Smith (eds.), The Cambridge History of Christianity III: Early Medieval Christianities c. 600-c. 1100, Cambridge: Cambridge University Press 2008, 230-246. [FF MU (DZ).]

Proceedings, collections of articles / Sborníky

Steel, Carlos – Marenbon, John – Verbege, Werner (eds.), Paganism in the Middle Ages: Threat and Fascination, (Mediaevalia Lovanensia).

Representation, views of pagans / Reprezentace, pojetí pohanství

Starý, Jiří, „Pohanské náboženství ve staroseverských krajových zákonících: Několik případových studií k době náboženského přechodu“, Religio: Revue pro religionistiku 22/2, 2014, .

Zech, Kerstin, „Heidenvorstellung und Heidendarstellung: Begrifflichkeit und ihre Deutung im Kontext von Bedas ‚Historia Ecclesiastica‘“, in: Anna Aurast – Hans-Werner Goetz (eds.), Die Wahrnehmung anderer Religionen im früheren Mittelalter: Terminologische Probleme und methodische Ansätze, Berlin: Lit 2012, 15-45. [FF MU (DZ), s.]

Attitudes towards heretics (reference) / Postoje ke kacířům (odkaz)

See Bibliography of ancient, medieval, and early modern Christian heresy, inquisition, and witchcraft.

Jews in Medieval Europe; attitudes towards the Jews / Židé ve středověké Evropě; postoje k Židům

Jews in Medieval Europe – overviews and collections of essays / Židé ve středověké Evropě – přehledy a sborníky

Cohen, Mark R., Pod křížem a půlměsícem: Židé ve středověku, Praha: Vyšehrad 2013.

Denjean, Claude, Juifs et chrétiens: De Perpignan à Puigcerda, XIIIe-XIVe siècles, Trabucaïre 2004. [CEC 20 €.]

Chazan, Robert, Židé středověkého západního křesťanského světa (1000-1500), (Každodenní život 42), přel. Eduard Geissler, Praha: Argo 2009. [310 s., váz. Stručný pozn. aparát, bg, jmenný rejstřík. h.]

Juifs et judaïsme de Languedoc, (Cahiers de Fanjeaux12), Toulouse: Privat 1977. [h.]

Langmuir, G. I., Toward a Definition of Antisemitism, Berkeley: University of California Press 1990.

Wood, Diana (ed.), Christianity and Judaism, (Studies in Church History 29),Oxford: Blackwell 1992. [Órigenés o Židech; Židé a křesťané v Byzanci; antisemitismus a zrod Evropy (R. I. Moore); židovská tělesnost v myšlení renesance 12. století; víra křesťanů a nepřátelství k Židům; Židé a křesťané v gregoriánských dekretálech; Vilém z Auvergne a Židé; Židé, obyvatelé Poitiers a biskup Winchesteru; mnišská dobročinnost pro židovské konvertity; role Židovek ve středověké Anglii; znesvěcování hostie – zrození obvinění (M. Rubin); pohled z Paříže okolo 1300; úvahy o židovské přísaze; španělská inkvizice; papežové a židovské peníze; katolický antijudaismus v reformačním německu – Johann Eck; Židé v homiliích z 16. stol;. pojetí judaismu jako náboženství v Holandsku 17. stol.; Lancelod Addison; fenomén filosemitismu; adventisté a jejich objev sabatu; evangelikálové a Židé v raně viktoriánské Anglii; anglikánské postoje k Židům v dobách emancipace; volnomyšlenkáři, Židé a křesťané v Británii 19. stol.; užívání varhan v synagogách; američtí fundamentalisté a Židé; James Parkes a Židé; římskokatolická církev a genocida v Chorvatsku, 1941-1945; židovské a křesťanské koncepty času a moderní antisemitismus. KTF Wien, v.; FF MU (DZ), s.]

Jews in Medieval Europe – readers / Židé ve středověké Evropě – čítanky

Edwards, John (ed.), The Jews in Western Europe: 1400-1600, (Manchester Medieval Sources), Manchester: Manchester University Press 1994. [Kniha sdružuje anglické překlady primárních pramenů týkajících se témat přítomnosti Židů ve středověké křesťanské Evropě. Určena je především studentům a badatelům v oblasti medievistiky. Kromě původních židovských textů se zde objevují především prameny dokládající podoby interkulturní komunikace mezi Židy a křesťany, a to především z křesťanské perspektivy. Práci je recenzenty vytýkáno místy příliš jednostranné zaměření se na křesťanskou regulaci židovského života a menší důraz kladený na vnitřní historii židovských komunit žijících v evropských společnostech, dále pak určitá homogenizace evropského židovství bez přihlédnutí k lokálním zvláštnostem (např. rozdílům mezi aškenázskou a sefardskou kulturou). Zahrnuty jsou např. překlady tematických pasáží z textů Martina Luthera doplněné o kontextuální analýzu či texty dokládající podoby interakcí Židů s křesťany na Iberském poloostrově aj. Kapitoly: The Church and the Jews; Expulsion of Jews; Jews in the European Economy; Jews in European Society; Jews in the Reformation; Jews in European Culture.]

Intercultural communication between Jews and Christians in medieval Europe / Interkulturní komunikace mezi Židy a křesťany ve středověké Evropě

Miscellaneous / Různé

Chazan, Robert, „Confrontation in the Synagogue of Narbonne: A Christian Sermon and a Jewish Reply“, The Harvard Theological Review 67/4, 1974, 437-457. [p.]

Sarnowsky, Jürgen, „Muslime und Juden auf Rhodos unter der Herrschaft des Johanniterordens 1421-1522“, in:Marc Föcking – Hans-Werner Goetz (eds.), Ungläubige, Teufelsdiener, Abtrünnige: Der Umgang mit Andersgläubigen in Geschichte und Gegenwart, Berlin: Lit 2013, 59-74. [FF MU (DZ), s.]

Vajda, Georges, „De quelques infiltrations chrétiennes dans l’œuvre d’un auteur anglo-juif du XIIIe siècle“, Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge 28, 1961, 15-34. [Sv. 28: hřbet; titulka: 36. ročník. Doporučované. BNCF. FF MU (DZ), s.]

Vose, Robin, Dominicans, Muslims and Jews in the Medieval Crown of Aragon, Cambridge: Cambridge University Press 2009.

Overviews / Přehledy

Albert, Bat-Sheva, „Christians and Jews“, in: Thomas F. X. Noble – Julia M. H. Smith (eds.), The Cambridge History of Christianity III: Early Medieval Christianities c. 600-c. 1100, Cambridge: Cambridge University Press 2008, 159-177. [FF MU (DZ).]

Limor, Ora, „Christians and Jews“, in: Miri Rubin – Walter Simons (eds.), The Cambridge History of Christianity IV: Christianity in Western Europe c. 1100-c. 1500, Cambridge: Cambridge University Press 2009, 135-148. [FF MU (DZ).]

Forced conversions, forced baptisms / Nucené konverze, nucené křty

Ravid, Benjamin, „The Forced Baptism of Jews in Christian Europe: An Introductory Overview“, in: Guyda Armstrong – Ian N. Wood (eds.), Christianizing Peoples and Converting Individuals, Turnhout: Brepols 2000, 157-167. [ÖNB, c.]

Representation of the Jews; anti-Judaism, persecution stereotypes / Reprezentace Židů; antijudaismus, perzekuční stereotypy

Miscellaneous / Různé

Aurast, Anna, „Verwandte Feinde: Christliche Vorstellungen von Juden und ihrer Religion in ausgewählten erzählenden und Rechtszeugnissen des frühen Mittelalters“, in: Anna Aurast – Hans-Werner Goetz (eds.), Die Wahrnehmung anderer Religionen im früheren Mittelalter: Terminologische Probleme und methodische Ansätze, Berlin: Lit 2012, 169-208. [FF MU (DZ), s.]

Biller, Peter, „A ,Scientificʻ View of Jews from Paris around 1300“, in: Gli Ebrei e le Scienze / The Jews and Sciences, (Micrologus 9), 2001, 138-168.

Biller, Peter, „Views of Jews from Paris around 1300: Christian or ,Scientificʻ?“, in: Diana Wood (ed.), Christianity and Judaism, (Studies in Church History 29),Oxford: Blackwell 1992, 187-208. [FF MU (DZ), s.]

Callahan, Daniel F., „Ademar of Chabannes, Millennial Fears and the Development of Western Anti-Judaism“, Journal of Ecclesiastical History 46/1, 1995, 19-35. [c. (chybí někt. pozn.), p.]

Dundes, Alan (ed.), The Blood Libel Legend: A Casebook in Anti-Semitic Folklore, Madison: The University of Wisconsin Press 1991. [x, 385 s., brož. Sborník studií věnovaných židovské rituální vraždě v dějinách (včetně hilsneriády, Egypta 19. stol. aj.). KTF Wien, v.]

Frassetto, Michael, „Heretics and Jews in the Writings of Ademar of Chabannes and the Origins of Medieval Anti-Semitism“, Church History 71/1, 2002, 1-15. [ProQuest, JSTOR, p.]

Iogna-Prat, Dominique, Ordonner et exclure: Cluny et la société chrétienne face à l’hérésie, au judaïsme et à l’islam, 1000-1150, Paris: Aubier 22000. [FF MU (DZ); h.]

Lerner, Robert, The Feast of Saint Abraham: Medieval Millenarians and the Jews, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2000. [viii, 186 p., hardback. Lerner rejects the claim that all versions of Christian millenarism in medieval Europe were anti-Jewish. (I.e., Lerner comes back to his original admiration for Cohn 1957, from whom he took his distances already in 1972, and expands his thoughts on the topic. But the book is framed with Moore and Nirenberg, not with Cohn, see p. 1.) Introducing Joachim of Fiore; Joachim and the Jews; Franciscan Joachism; the New Jerusalem of Peter Olivi; John of Rupercissa; Frederick of Brunswick; Francesc Eiximenis; Nicholas of Buldesdorf. FF MU (DZ), s.]

Mittman, Asa Simon, paper „Cartographies of Exclusion: Mapping Jews in the Middle Ages“ at the IMC 2012.

Nirenberg, David, Anti-Judaism: The Western Tradition, New York – London: W. W. Norton 2013. [610 p., hardback. An overview of anti-Judaism in the West, from antiquity to the present (but does not focus on Nazi Germany). Sees anti-Judaism not as a result of occasional conjunctures or crises but as one of the key tools of the construction of Western identity. Proudly declares that the book belongs to „history of thought“ (7), i.e. history of ideas, but without subscribing to unchanging ideas – Nirenberg himself was trying to dismantle teleological accounts of the history of persecution leading eventually to the Holocaust (7-8). The ancient world; early Christianity; early Church; Jewish enmity in islam; Jews and power in medieval Europe; extinction of Spain’s Jews; Reformation and its consequences; Jews in Shakespeare’s England; Enlightenment revolts against Judaism; revolution, 1789-? (including Marxism); philosophical struggles with Judaism; modernity thinks with Judaism. Endnotes, index. FF MU (DZ), s.]

Nirenberg, David, Anti-Judaism: The Way of Thinking, London: Head of Zeus 2013. [624 p. This is probably the same book as above (a UK edition with a different subtitle).]

Resnick, Irven M., Marks of Distinction: Christian Perception of Jews in the High Middle Ages, 2012

Schmitt, Jean-Claude, Konverze Hermanna žida: Autobiografie, historie a fikce, přel. Helena Beguivinová, Praha: Academia 2010. [h.]

Watt, Jack, „Parisian Theologians and the Jews: Peter Lombard and Peter Cantor“,in: Peter Biller – Barrie Dobson (eds.), The Medieval Church: Universities, Heresy, and the Religious Life: Essays in Honour of Gordon Leff, (Studies in Church History: Subsidia 11), Woodbridge: The Boydell Press 1999, 55-76. [c.]

Watt, J. A., „The Crusades and the Persecution of the Jews“, in: Peter Linehan – Janet L. Nelson (eds.), The Medieval World, London – New York: Routledge 2001, 146-163. [h.]

Waugh, Scott L. – Diehl, Peter D. (eds.), Christendom and its Discontents: Exclusion, Persecution, and Rebellion, 1000-1500, Cambridge: Cambridge University Press 1996. [Několik studií se věnuje tomuto tématu. h.]

Ancient roots and conterparts of medieval anti-Judaism / Starověké kořeny a protějšky středověkého antijudaismu

Iluk, Jan, „Antyczne początki średniowiecznego antyjudaizmu I“, in: Błażej Śliwiński (ed.), Władcy, mnisi, rycerze, Gdańsk: Wydawnictvo Uniwersytetu Gdańskiego 1996, 29-65. [A very useful study on 4th- to 6th-century antijudaism. Lists different imperial documents; lists and comments some of the relevant Christian texts. BJ, c. (lok. sub Śliwiński).]

Learned anti-Jewish Writing / Učená protižidovská polemika

Boureau, Alain, „L’inceste de Judas: Essai sur la genèse de l’antisémitisme au XIIe siècle“, in: „Retours sur la question juive“, Penser/rêver 7, 2005, 125-150.

Frassetto, Michael, „Heretics and Jews in the Writings of Ademar of Chabannes and the Origins of Medieval Anti-Semitism“, Church History 71/1, 2002, 1-15. [ProQuest, p.]

Schreckenberg, Heinz, Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte und ihr literarisches und historisches Umfeld (13.-20. Jh.), Frankfurt am Main – New York: Lang 1994.

Smith, Lesley, „William of Auvergne and the Law of the Jews and the Muslims“, in:Thomas J. Heffernan – Thomas E. Burman (eds.), Scripture and Pluralism: Reading the Bible in the Religiously Plural Worlds of the Middle Ages and Renaissance, (Studies in the History of Christian Traditions 123), Leiden: Brill 2005, 123-142. [Dle autora stojí Vilém z Auvergne (1190-1249) na pomezí mezi mnišskou minulostí a budoucností – do značné míry scholastickou. Šlo o sekulárního kněze, rádce blízkého sv. Ludvíkovi a posléze biskupa Paříže. BNCF, l.]

Zajchowska, Anna, „Judaizm jako herezja chrystologiczna w kazaniach dominikanina Jana z Ząbkowic (zm. 1446 r.)“, in: Paweł Kras (ed.), Inkwizycja papieska w Europie Środkowo-Wschodniej, (Studia i źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie 7), Kraków: Esprit 2010, 293-307. [On the concept of Judaism as christological heresy in the written sermons (Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ms. I Q 377) by Jan of Ząbkowice, a papal inquisitor in the diocese of Wrocław in 1429-1441 (records of his inquisitorial activities are missing). English summary (307). BJ, v.; FF MU (DZ); h.]

Status and handling of the Jews in medieval Europe – miscellaneous / Postavení Židů a zacházení s nimi ve středověké Evropě – různé

Jan, Libor, „Václav II. a Židé“, in: Jan Hrdina (ed.), Pater familias: Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Ivana Hlaváčka, Praha: Scriptorium 2002, 233-247. [On the status of the Jews, their economic function, and Jewish settlement in Bohemia under Wenceslas II in a European context. NKČR, v.]

Jordan, W. Ch., The French Monarchy and the Jews: From Philipp Augustus to the Last Capetians: Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1989.

Kohn, R., Les juifs dans la France du Nord dans la seconde moitié du XIVe siècle, Paris – Louvain: Peeters 1988.

Lohrman, Klaus, „Fürstenschutz als Grundlage jüdischer Existenz im Mittelalter: Zur Frage der Toleranz genenüber Juden im Mittelalter, in: Alexander Patschovsky – Harald Zimmermann (eds.), Toleranz im Mittelalter, Sigmaringen: Thorbecke 1998, 75-99. [c.]

Nicolas, Élie, „Jean XXII et les juifs du Midi“, in: Jean XXII et le Midi, (Cahiers de Fanjeaux 45), Toulouse: Privat 2012, 293-313. [h.]

Persecution of the Jews, expulsions, pogroms / Pronásledování Židů, vyhánění, pogromy

Overviews, concepts, miscellaneous / Přehledy, pojmy, různé

See also bgher, chapter „Inquisition and the Jews“.

Bale, Anthony, Feeling Persecuted: Christians, Jews and Images of Violence in the Middle Ages, London: Reaktion Books 2010. [Review by S. Noutsou in Religio 2/2014. k. (S. Noutsou, en).]

Marmursztejn, Elsa,„La raison dans l’histoire de la persécution: Observations sur l’historiographie des relations entre juifs et chrétiens sous l’angle des baptêmes forcés“, Annales 67/1, 2012, 7-40. [Available at http://www.armand-colin.com/upload/Extrait_gratuit_AHSS.pdf, 6. 6. 2013, p.]

Patschovsky, Alexander, „Der ‚Talmudjude‘: Vom mittelalterlichen Ursprung eines neuzeitlichen Themas“, in: Alfred Haverkamp – Franz-Josef Ziwes (eds.), Juden in der christlichen Umwelt während des späten Mittelalters, Berlin: Duncker & Humblot 1992, 13-27.

Persecution of the Jews in France, 1320-1322 / Pronásledování Židů ve Francii kolem roku 1320-1322
Miscellaneous / Různé

Brown, Elisabeth A. R., „Philip V, Charles IV, and the Jews of France: The Alleged Expulsion of 1322“, Speculum 66/2, 1991, 294-329. [p.]

Dossat, Yves, „Les juifs à Toulouse“, in: Juifs et judaïsme de Languedoc, (Cahiers de Fanjeaux12), Toulouse: Privat 1977, 117-139. [For the context.]

Menache, Sophia, „Faith, Myth, and Politics: The Stereotype of the Jews and Their Expulsion from England and France“, The Jewish Quarterly Review (n. s.) 75/4, 1985, 351-374. [p.]

Yerushalmi, Yosef Hayim, „The Inquisition and the Jews of France in the Time of Bernard Gui“, Harvard Theological Review 63/3, 1970, 317-376. [Zajímavá a podložená studie s poznámkami pod čarou. Zdůrazňuje, že jde o zanedbávané téma, a přitom pozdější španělská inkvizice přináší obdivuhodně málo nového oproti pozdně středověké na rovině procedury, teorie i praxe (s. 317-318). CEC (sign. B5578), v.; JSTOR, p.]

The Shepherds’ crusade in France and Aragon, 1321 / Křížová výprava pasáčků (pastoureaux) ve Francii a Aragonu, 1321

Lerner, Robert E., „The Uses of Heterodoxy: The French Monarchy and Unbelief in theThirteenth Century“, French Historical Studies 4, 1965, 189-202. [Summary bgher. p.]

Nirenberg, Communities of Violence. [Several chapters. Summary here. FF MU (DZ), s., k. (A. Paulasová, cs; Stamatia Noutsou, en).]

Vidal, Jean-Marie, L’émeute des pastoureaux en 1320: Lettres du pape Jean XXII; déposition du juif Baruc devant l’inquisition de Pamiers, Rome: Imprimerie de la Paix 1898. [Separátní vydání podle Annales de Saint-Louis-des-Français. Edice pramenů s úvodem. c.]

Other particular cases / Další jednotlivé případy

Blasse, C., 1306: L’expulsion des juifs du royaume de France, Bruxelles: De Boeck 2008.

Rees Jones, Sarah – Watson, Sethina (eds.), Christians and Jews in Angevin England: The York Massacre of 1190: Narratives and Contexts, York – Woodbridge – Rochester: York Medieval Press – Boydell Press 2013. [On York Massacre of 1190 and its contexts, including e.g. legal status, dehumanization, transmission of learning, etc. FF MU (DZ), s.]

Steinová, Evina, „Passio Iudeorum Pragensium: Tatsachen und Fiktionen über das Pogrom im Jahr 1389“, in: Helmut Teufel – Pavel Kocman – Milan Řepa (eds.), Avigdor, Benesch, Gitl: Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien in Mittelalter: Samuel Steinherz zum Gedangen (1857 Güssing – 1942 Theresienstadt), Brünn – Prag – Essen: Společnost pro dějiny židů v České republice – Historický ústav Klartext-Verlag 2016, 159-. [Only the first page on Academia.edu.]

Persecutions of the Jews during the Black Death / Pronásledování Židů za velkého moru

Ginzburg, Carlo, „Just One Witness: The Extermination of the Jews and the Principle of Reality“, in: id., Threads and Traces: True, False, Fictive, přel. Anne C. Tedeschi – John Tedeschi, Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press 2012, 165-179. [A critical reading of Hayden White’s view of historical writing and a case against radical skepticism towards records and historical narratives. h.]

Christianity and Islam in the Middle Ages / Křesťanství a islám ve středověku

See also Crusades.

Overviews / Přehledy

Griffith, Sidney H., „Christians under Muslim Rule“, in: Thomas F. X. Noble – Julia M. H. Smith (eds.), The Cambridge History of Christianity III: Early Medieval Christianities c. 600-c. 1100, Cambridge: Cambridge University Press 2008, 197-212. [FF MU (DZ).]

Kennedy, Hugh, „The Mediterranean Frontier: Christianity Face to Face with Islam, 600-1050“, in: Thomas F. X. Noble – Julia M. H. Smith (eds.), The Cambridge History of Christianity III: Early Medieval Christianities c. 600-c. 1100, Cambridge: Cambridge University Press 2008, 178-196. [FF MU (DZ).]

Nirenberg, David, „Christendom and Islam“, in: Miri Rubin – Walter Simons (eds.), The Cambridge History of Christianity IV: Christianity in Western Europe c. 1100-c. 1500, Cambridge: Cambridge University Press 2009, 149-169. [FF MU (DZ).]

Representations of Islam and anti-islamic polemic in medieval Europe / Reprezentace islámu a protimuslimská polemika ve středověké Evropě

Bade, Norman, „Vorstellungen vom Islam und den Sarazenen in der ‚Vita Hludowici imperatoris‘ und den ‚Annales Bertiniani‘: Möglicheiten und Grenzen einer terminologischen Untersuchung“, in: Anna Aurast – Hans-Werner Goetz (eds.), Die Wahrnehmung anderer Religionen im früheren Mittelalter: Terminologische Probleme und methodische Ansätze, Berlin: Lit 2012, 89-119. [FF MU (DZ), s.]

Blanks, David R., „Islam and the West in the Age of the Pilgrim“, in: Michael Frassetto (ed.), The Year 1000: Religious and Social Response to the Turning of the First Millenium, New York – Basingstoke: Palgrave Macmillan 2002, 257-271. [FF MU (DZ), s.]

Bray, Jennifer, „The Mohammetan and Idolatry“, in: W. J. Sheils (ed.), Persecution and Toleration, (Studies in Church History 21), Oxford: Blackwell 1984, 89-98. [W. J.: v knize nerozvinuto. BSG, KTF Wien, c., p.]

Catlos, Brian A., Muslims of Medieval Latin Christendom c. 1050-1614, Cambridge: Cambridge University Press.

Conklin Akbari, Suzanne, Idols in the East: European Representations of Islam and Orient, 1100-1450, Ithaca – London: Cornell University Press 2009. [323 p. Summary here. FF MU (suggested by DZ).]

Daniel, Norman, Islam and the West: The Making of an Image, Oxford: One World 21993 (first ed. Edinburgh 1960). [This is a revised edition.]

Frasetto, Michael – Blanks, David (eds.), Western Views of Islam in Medieval and Early Modern Europe: Perception of the Other, New York: St. Martin’s Press 1999.

Iogna-Prat, Dominique, Ordonner et exclure: Cluny et la société chrétienne face à l’hérésie, au judaïsme et à l’islam, 1000-1150, Paris: Aubier 22000. [508 s. Základy postojů k heretikům tak, jak se utvářely v Cluny. Základní typologie pojetí církve (S. Javornický): Na jednej strane neviditeľná cirkev spiritualistická – decentralizovaná, subsidiárna, anti-ritualistická, anti-sacerdotálna, laicistická, anti-legalistická, morálne striktná, duchovne horlivá, komunitná, neformálna, maximálne možne nezávislá na materiálnych statkoch, stavbách, inštitúciách, neprepletená so svetskou mocou a politikou, založená do značnej miery na charismatickej autorite, so sklonmi k ikonoklazmu. Na druhej strane viditeľná „telesná“ cirkev – prísne centralizovaná, hierarchizovaná, inštitucionálizovaná, ritualistická, sacerdotálna, klerikálna, legalistická, morálne a duchovne vlažná, neosobná, formálna, závislá na materiálnej stránke, prepojená so svetskou mocou, založená na presne definovanej tradičnej autorite. 1. ed. 1998; ed. 2000 se označuje za „opravenou“. Recenze Heresis 38, 136ad. FF MU (DZ); h.]

Soukup, Pavel, „‚Machometáni‘ v polemikách Husovy doby“, in:Robert Novotný – Petr Šámal a kol., Zrození mýtu: Dva životy husitské epochy, Praha – (Historická paměť 22), Litomyšl: Paseka 2011, 216-229. [A research into the function of the term „Mohammedan“ as a label in polemical discourse around Hussitism, first by the reformists against the conservatives.]

Southern, Richard W., Western Views of Islam in the Middle Ages, Cambridge 1962.

Tolan, John V., Saracens: Islam in the Medieval European Imagination, New York: Columbia University Press 2002. [xxvii, 372 p., softback. Introduction; Foundations (7th-8th c.); forging polemical images, 8th-11th c. (Saracens as Pagans, Muhammad as Heresiarch); thirteenth-century dreems of conquest and conversion (including apocalyptic feers and hopes inspired by the 13th-c. crusades; and the strategies of Fransican and Dominican missionaries); conclusion. Recommended by P. Biller. Endnotes, very useful select bibliography, index. FF MU (suggested by DZ), s.]

Tolan, John V., Les Sarrazins: L’islam dans l’imagination européenne au Moyen Âge, ???: Aubier 2003. [Translation from English.]

Tolan, John V., Sons of Ishmael: Muslims through European Eyes in the Middle Ages, 2013. [A book of 11 essays.]

Valenzuela, Claudia, „‚Ritu Mamentiano‘: Auf der Suche nach den christlichen Wahrnehmungen vom Islam in der frühmittelalterlichen Historiographie Nordspaniens“, in: Anna Aurast – Hans-Werner Goetz (eds.), Die Wahrnehmung anderer Religionen im früheren Mittelalter: Terminologische Probleme und methodische Ansätze, Berlin: Lit 2012, 121-168. [FF MU (DZ), s.]

Winowski, Leszek, Innowiercy w poglądach uczonych zachodniego chrześcijaństwa XIII-XIV w., Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1985. [184 p., softback. A monograph on the view of non-Christians in 13th- to 14th-century Christian Europe. Interesting and based on the sources, but does not seem to have priority (in contemporary discussions). Introduction; view of the non-Christians; to what law the non-Christians are they subject?; forms of life of the non-Christians; war against non-Christians; inner non-Christians; final considerations. Footnotes, bibliography, French summary. BJ, v.]

O Václavu Budovci z Budova: Religio 9, 2001.

Lepers / Malomocní, malomocenství, lepra

Some scholars: Anne Paton, Rhiannon Mead.

Miscellaneous

Bériou, Nicole – Touati, François-Olivier, Voluntate Dei leprosus: Les lépreux entre conversion et exclusion aux XIIe et XIIIe siècles, Spoleto: Centro Italiano di studi Sull’altro Medioevo 1991.

Grigsby, Bryon Lee, „Leprosy and Spiritual Sins in Medieval Literature“, in: Grigsby, Bryon Lee, Pestilence in Medieval and Early Mmodern English Literature, New York: Routledge, 2004, 79-102. [Není dostupné online, e-zdroje MU neobsahují.]

Hsy, Jonathan, „,Be more strange and bold‘: Kissing Lepers and Female Same-Sex Desire in the Book of Margery Kempe“, Early Modern Women 5, 2010, 189-199. [Není dostupné online, e-zdroje MU neobsahují.]

Orlemanski, Julie, „How to Kiss a Leper“, Postmedieval 3/2, 2012, 142-157. [p.]

Peyroux, Catherine, „The Leper’s Kiss“, in: Sharon Farmer – Barbara H. Rosenwein (eds.), Monks and Nuns, Saints and Outcasts: Religion in Medieval Society: Essays in Honor of Lester K. Little., Ithaca – New York: Cornell University Press 2000. [Není dostupné online, e-zdroje MU neobsahují.]

Picot, Johan, „La Purge: Une expertise juridico-médicale de la lèpre en Auvergne au Moyen Âge“, Revue Historique 662/2, 291-321. [Není dostupné online, e-zdroje MU neobsahují.]

Shoham-Steiner, Ephraim, „An Ultimate Pariah? Jewish Social Attitudes toward Jewish Lepers in Medieval Western Europe“, Social Research 70/1, 2003, 237-268. [p.]

Touati, François-Olivier, „Contagion and Leprosy: Myth, Ideas and Evolution in Medieval Minds and Societies“, in: Lawrence I. Conrad – Dominik Wujastyk, Contagion: Perspectives from Pre-Modern Societies, Aldeshot: Ashgate, 2000, 179-201. [Není dostupné online, e-zdroje MU neobsahují.]

Zimmerman, Susan, „Leprosy in the Medieval Imaginary“, Journal of Medieval and Early Modern Studies 38/3, 2008, 559-587. [p.]

Overviews

Bériac, Françoise, Histoire des lépreux au Moyen Âge: Une société d’exclus, Paris: Le Grand Livre du Mois 1998. [285 s. 1. vyd. Paris: Imago 1988. Důležitá monografie. Bohužel takřka chybí poznámkový aparát (v celé knize jen několik odkazů na zdroje). Středověké lékařství a lepra; lepra jako alegorie a výsledek hříchu; zázračná vyléčení; Lazar a František z Assisi; leprosária a jejich fungování, segregace malomocných; život a smrt malomocných; každodenní život v leprosáriích. Bibliografie (271-274). BNF, v.]

Bériac, Françoise, Des lépreux aux cagots: Recherches sur les sociétés marginales en Aquitaine médiévale, Bordeaux: Fédération historique du Sud-Ouest 1990. [531 s., váz. Monografie o malomocných a cagotech ve středověké Akvitánii. Vědecky daleko kvalitnější práce než Histoire des lépreux, jelikož narozdíl od ní pečlivě odkazuje na zdroje. Zakládání leprosárií a jejich svět; marginalizace a segregace; perzekuce malomocných v jižní Francii; konec lepry a úpadek leprosárií ve 14.-16. stol.; údajní malomocní – marginalizace; život cagotů; segregace cagotů a zrod rasistického diskurzu. Podrobný poznámkový aparát, bibliografie, podrobné rejstříky. BNF; c.]

Brody, Saul Nathaniel, The Disease of the Soul: Leprosy in Medieval Literature, Ithaca – London: Cornell University Press 1974. [Kniha je průvodcem po různých aspektech onemocnění leprou ve středověku. Je rozdělena na čtyři základní části. První část, která se zabývá medicínským pojetím nemoci (jak středověkým, tak moderním), je založena zejména na moderních překladech, edicích a autoritách. Další kapitola pojednává o lepře a společnosti. Autor popisuje podmínky, za jakých museli malomocní žít a to, jak byli vnímáni svými současníky. Třetí kapitola se zabývá postojem křesťanské církve k malomocným. Autor zde shromažďuje množství různých prohlášení o malomocenství, v nichž nachází pravidelné vzorce. Soustředí se především na souvislost lepry a hereze nebo lepry a tělesnosti. V poslední kapitole se věnuje středověkým literárním dílům (Nebohý Jindřich, Amis a Amiloun, Tristan a Isolda) a ukazuje na nich, že je nemožné je plně pochopit bez znalosti tradičního pojetí lepry ve středověku. Anotovala A. Paulasová. FF MU (DZ), s.]

Moore, Formation.

Lepers and society; leprosaries / Malomocní a společnost; leprosária

Mundy, John Hine, „Hospitals and Leprosaries in Twelfth and Early Thirteenth-Century Toulouse“, in: John H. Mundy – Richard W. Emery – Benjamin N. Nelson (eds.), Essays in Medieval Life and Thought Presented in Honor of Austin Patterson Evans, New York: Columbia University Press 1955, 181-205. [FF MU (DZ), s.]

Persecution of the lepers around 1321 / Pronásledování malomocných 1321

Linked to the persecution of the Jews in the same period; see „Persecution of the Jews in France, 1320-1322“.

Fournier II, 135-147. [Vilém Agassa – výpověď před Jakubem Fournierem.]

Barber, Malcolm, „Lepers, Jews, and Moslems: The Plot to Overthrow Christendom in 1321“, History 66, 1981, 1-17. [EBSCO nal. titul, ale ne ke stažení. Přetištěno v Barber, Crusaders and Heretics (c.).]

Bériac, Françoise, „La persécution des lépreux dans la France méridionale en 1321“, Le Moyen Âge: Revue d’histoire et de philologie 93, 1987, 203-221. [ENC, c.]

Brody. [Též píše o tomto případu. h.]

Fay, H.-Marcel, Histoire de la lèpre en France I: Lépreux et cagots du Sud-Ouest, notes historiques, médicales, philologiques, suivies de documents, Paris: Honoré Champion 1910. [Gallica.]

Ginzburg, Noční příběh.

Ginzburg, Carlo, „The Witches’ Sabbat: Popular Cult or Inquisitorial Stereotype?“, in: Brian P. Levack (ed.), Witchcraft in the Ancient World and the Middle Ages, New York – London: Garland 1992, 183-195. [Ginzburg zde komentuje spiknutí malomocných s tím, že se Duvernoy (mylně zde Ginzburgem označený za 1. vydavatele procesu – vyšel už u Vidala, La poursuite..., 42-59) snaží očistit soudce s tím, že si absurdní doznání vynutili proto, aby zachránili Viléma Agassu před lynčováním. c.]

Ginzburg, „The Witches’ Sabbat...“, slibuje, že v chystané knize prozkoumá spojitost mezi spiknutím z r. 1321 a věcmi, které to připravily – procesy proti templářům, údajný pokus Hugues Géraud, biskupa Cahors, o vraždu Jana XXII. a křížovou výpravu Pastoureaux.

Chrétien, H., Le prétendu complot des juifs et lépreux en 1321, Châteauroux: A. Majesté 1887. [24 s. Dostupné též online na http://www.rachelnet.net/media/aiu/livres/FR_AIU_L_8JBR511.pdf a http://www.europeana.eu/portal/record/09305/487A222557F89ACEB985005F7285E23CD1B0E7A9.html, 19. 4. 2013. p. (trochu nekontrastní, zažloutlý sken).]

Ladurie, Montaillou, Paris 1975, 17, 583. [Odkaz Ginzburg.]

Lavergne, Géraud, „La persécution et la spoliation des lépreux à Périgueux en 1321“, in: Recueil de travaux offert à M. Clovis Brunel par ses amis, collèques et élèves II, Paris: Société de l’École des Chartes 1955, 107-113. [c. (loc. Recueil).]

Moore, Formation. [Prověřit, zda se případu věnuje.]

Nirenberg, Communities of Violence, 43 ad. [Summary here. FF MU (DZ), s., k. (A. Paulasová, cs; Stamatia Noutsou, en).]

Rivière-Chalan, ???, La marque infâme des lépreux et de christians sous l’Ancien Régime, Paris 1978. [Odkaz v souvislosti se spiknutím malomocných s tím, že tuto práci zřejmě nezná Barber.]

Sismondi, Jean Charles Léonard Simonde de, Histoire des Français IX: 1296-1328, Paris: Treuttel et Würtz 1826. [Datum dle tit. str. Gallica, p. (391-402).]

Vidal, Jean-Marie, La poursuite des lépreux, [Podle Vidal, Le tribunal..., 34, jde o „brožuru“, a Duvernoy také uvádí, že vyšlo i separátně. Dle anotace v http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1900_num_61_1_452612_t1_0360_0000_2 se Vidal zastává existence skutečného spiknutí.]

Vidal, Jean-Marie, „La poursuite des lépreux“, in: Mélanges de littérature et d’histoire religieuses publiés à l’occasion du jubilé épiscopal de Mgr de Cabrières, évêque de Montpellier, 1874-1899 III, Paris: Picard 1899, 483-518. [Jiné vydání článku uvedeného níže?]

Vidal, Jean-Marie, „La poursuite des lépreux en 1321 d’après des documents nouveaux“, Annales de Saint-Louis-des-Français 4/1, 1899, 419-478. [Dle Duvernoy vydáno i separátně. CEC (sign. B5872, nezřetelná kopie), v.; c.]

Vincent, ?, „Le complot de 1320 (V. S.) contre les lépreux et ses répercussions en Poitou“, Bulletin de la Société des Antiquaires de l’Ouest (3. s.) 7, 1927, 325-344. [Name of the author not stated, only „par M. le Dr Vincent. c.]

Representation of the Orient, Asia and Asian religions / Představy o Východě, Asii a asijských náboženstvích

Miscellaneous / Různé

Some scholars: Camille Rouxpetel (strv.doc).

Baltrušaitis, Jurgis, Fantastický středověk: Antické a exotické prvky v gotickém umění, Praha: Jitro 2008.

Hlaváček, Petr (ed.), Františkánství v kontaktech s jiným a cizím, Praha: Univerzita Karlova v Praze 2009. [267 s., 16 s. obr. příl. O ediční řadě; teologie dějin; J. Rozehnalová, tradice a empirie ve středověkých zprávách o Asii; biblická topografie a inscenace orientálního cizího; Antonín z Padovy; Odorik z Pordenone; františkáni na periferiích Evropy v pozdním středověku; slunce jako christologický symbol u Bernardina Sienského; nejstarší pečeť a patron české františkánské provincie; iluminované rukopisy; františkáni jako papežští vyzvědači v Bamberku; Vilém Antonín Brouček; Jakub Římař OFM a snaha o misii v Etiopii; turnovští františkáni a (re)katolizace regionu v 17. stol. h.]

Le Goff, Jacques, „Indický oceán: Snový obzor středověkého Západu“, in: Jacques Le Goff, Za jiný středověk: Čas, práce a kultura na středověkém Západě, (Historické myšlení 21), Praha: Argo 2005, 269-288. [h.]

Nicholson, Helen J., „Myths and Reality: The Crusades and the Latin East as presented during the Trial of the Templars in the British Isles, 1308-1311“, in: Helen J. Nicholson (ed.), On the Margins of Crusading: The Military Orders, the Papacy and the Christian World, Farnham: Ashgate 2011, 89-99.

Offermanns, Jürgen, „Debates on Atheism, Quietism, and Sodomy: The Initial Reception of Buddhism in Europe“, Journal of Global Buddhism 6, 2005, 16-35. [p.]

Rubiés, Joan-Pau, „Nature and Customs in Late Medieval Ethnography: Marco Polo and John Mandeville“, in: Maaike van der Lugt (ed.), La nature comme source de la morale au Moyen Âge, (Micrologus Library 58), Firenze: SISMEL / Edizioni del Galluzzo 2014, 189-232.

Rozehnalová, Jana, Obrazy Východu ve středověkých cestopisech, disertační práce, Brno: Masarykova univerzita 2006. [doc.]

Rozehnalová, Jana, „Za obzory dobového poznání: Tradice a empirie ve středověkých zprávách o Asii“, [p.]

Ryan, James D., „To Baptize Khans or to Convert Peoples? Missionary Aims in Central Asia in the Fourteenth Century“, in: Guyda Armstrong – Ian N. Wood (eds.), Christianizing Peoples and Converting Individuals, Turnhout: Brepols 2000, 247-257. [ÖNB, c.]

Schmieder, Felicitas, „Cum hora undecima: The Incorporation of Asia into the orbis Christianus“, in: Guyda Armstrong – Ian N. Wood (eds.), Christianizing Peoples and Converting Individuals, Turnhout: Brepols 2000, 259-265. [ÖNB, c.]

Valtrová, Jana, „Beyond the Horizons of Legends: Traditional Imagery and Direct Experience in Medieval Accounts of Asia“, Numen 57/2, 2010, 154-185. [p.]

Valtrová, Jana, Středověká setkání s „jinými“: Modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii, (Každodenní život 47), Praha: Argo 2011. [The book has two main arguments: (1) medieval travel accounts of Asia are based on a combination of literary knowledge and experience, but with a clear preference given to experience, and (2) medieval missionaries did not find a general concept comparable to the modern concept of religion but they were searching for it and contributed to the processes which created the concept of religion as we know it. h.]

Missionary accounts of Asia / Misionářské zprávy o Asii

Valtrová, Jana, „Martyrdom in Medieval Christian Missionary Accounts from Asia“, Medieval Encounters (v recenzním řízení).

Ex Oriente lux – cultural inspirations from the Orient / Ex oriente lux – kulturní inspirace (z) Východu

Uhlig, Marion – Foehr-Janssens, Yasmina, D’Orient en Occident: Les recueils de fables enchâssées avant les Mille et une Nuits de Galland: Barlaam et Josaphat, Calila et Dimna, Disciplina clericalis, Roman des Sept Sages, (Cultural Encounters in Late Antiquity and the Middle Ages 16), Turnhout: Brepols 2013.

Eastern religions – miscellaneous / Východní náboženství – různé

Rozehnalová, Jana, „Asijská náboženství v evropských středověkých cestopisech“, in: Petr Sommer – Vladimír Liščák (eds.), Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět. Setkávání na cestách Starého světa ve 13.-14. století, (Colloquia mediaevalia Pragensia 10), Praha: Filosofia 2008, 209-226. [Academia.edu; Separát h.]

Rozehnalová, Jana, „Indičtí křesťané apoštola Tomáše“, in: Studia Orientalia Slovaca V, Bratislava: FiF UK Bratislava, 2006, 31-54. [Academia.edu.]

The Priest John and his realm / Kněz Jan a jeho říše

Delumeau, Jean, Dějiny ráje: Zahrada rozkoše, přel. Zdeněk Müller, Praha: Argo 2003. [Kniha zabývající se křesťanskými představami o ráji, zejména ve středověku a raném novověku, s přesahy ke starověkým židovským a křesťanským apokalypsám i „zmizení kouzelné zahrady“ (souvislost s odkouzlením světa). Kněz Jan. h.]

Marinescu, C., „Le Prêtre Jean“, in: Bulletin de la Section Historique de l’Académie Roumaine 10, Bukurešť 1923. [Odkaz Runciman, Crusades, sv. 2; bez str. údaje.]

Rouxpetel, Camille, „La figure du Prêtre Jean: Les mutations d’une prophétie“, Questes, La prophétie“ 28, 2014, 99-120.

Martyrdom and martyrologies / Mučednictví

Jewish martyrologies, kidush ha-Shem / Jewish martyrologies, kiduš ha-Šem

Shepkaru, Shmuel, Jewish Martyrs in the Pagan and Christian Worlds, Cambridge: Cambridge University Press 2006.

Světlíková, Ivona, První křížová výprava a její aškenázská reflexe: Izolace jako modus vivendi? [B.A. thesis], Brno: Masarykova univerzita 2016. Available online at <http://is.muni.cz/th/399296/ff_b/>, [15 June 2016]. [Vedoucí: Dalibor Papoušek. p.]

Books, manuscripts, libraries; paleography, codicology / Kniha, knihy, rukopisy, knihovny; paleografie, kodikologie

Miscellaneous / Různé

Livres et bibliothèques (XIIIe-XIVe siècle), (Cahiers de Fanjeaux 31), Toulouse: Privat 1996. [c. tit., obsah, 263-285, 314-331.]

Maier, Anneliese, Ausgehendes Mittelalter: Gesammelte Aufsätze zur Geistesgeschichte des 14. Jahrhunderts II, Roma: Edizioni di storia e letteratura 1967. [Several texts on manuscripts, mostly from the papal library. FF MU (DZ), s.]

Overviews and introductions / Přehledy, úvody, obecná pojednání

Brubaker, Leslie – Cunningham, Mary B., „The Christian Book in Medieval Byzantium“, in: Thomas F. X. Noble – Julia M. H. Smith (eds.), The Cambridge History of Christianity III: Early Medieval Christianities c. 600-c. 1100, Cambridge: Cambridge University Press 2008, 554-580. [FF MU (DZ).]

Rouse, Mary A. – Rouse, Richard H., Authentic Witnesses: Approaches to Medieval Texts and Manuscripts, Notre Dame: University of Notre Dame Press 1991. [FF MU (suggested by DZ).]

Manuscripts – různé / Rukopisy – různé

Bilotta, Maria Alessandra, „Quelques remarques stylistiques sur les manuscrits peints du pape Jean XXII (1316-1334)“, in: Jean XXII et le Midi, (Cahiers de Fanjeaux 45), Toulouse: Privat 2012, 573-614. [h.]

Interpreting manuscripts as material objects / Interpretace rukopisů jako hmotných objektů

See also Textual practices (many overlaps).

See also Biblical manuscripts as material objects.

Miscellaneous / Různé

Some scholars: Malcolm Parkes (paleographer).

See also Marguerite Porete (two articles by P. García Acosta on the marginalia in the mss. of the Mirouer).

Jean-Claude Schmitt has some interesting ideas on the subject, e.g. on the deleting and distortion of images of the devil in architecture and manuscripts (Schmitt 2001: 92), on the folios with the crucifixion scene where Jesus’ hands and feet are pierced at the place of the nails, etc.

Adamska, Anna – Mostert, Marco, „The ‚Violent Death‘ of Medieval Charters: Some Observations on the Symbolic Uses of Documents“, in: Paweł Kras – Agnieszka Januszek – Aagnieszka Nalewajek – Wojciech Polak (eds.), Ecclesia – cultura – potestas: Studia z dziejów kultury i społeczeństwa [I], Kraków: Societas Vistulana 2006, 699-709. [Following very much Clanchy’s From Memory... and its interest in the documents as objects (which may be just as important as the texts for their interpretation), this text inquires into violence towards charters as symbolic behavior and offers some suggestions for further research. BJ, c.]

Chastang, Pierre, „L’archéologie du texte médiéval: Autour de travaux récents sur l’écrit au Moyen Âge“, Annales: Histoire, sciences sociales 63/2, 2008, 245-269. [Cairn.info (18. 11. 2014), p.]

Light, L. – Poleg E. (eds.), Form and Function in the Late Medieval Bible, Leiden – Boston: Brill 2013. [p. (105-125).]

Nichols, Stephen G., „Philology in a Manuscript Culture“, Speculum 65/1, 1990, 1-10. [Cited by P. García Acosta. JSTOR, p.]

Rice, Nicole R. (ed.), Middle English Religious Writing in Practice: Texts, Readers and Transformations, Turnhout: Brepols 2013. [Cited by P. García Acosta.]

Saenger, Paul, „Manières de lire médievales“, in: Henry Jean Martin, – Jean-Pierre Vivet –Roger Chartier (eds.), Histoire de l’édition française I, Paris: Promodis 1982, 137-150. [Cited by P. García Acosta.]

Spiegel, Gabrielle, „History, Historicism, and the Social Logic of the Text in the Middle Ages“, Speculum 65/1, 1990, 59-86. [JSTOR, p.]

Wenzel, Siegfried, „Reflections on (New) Philology“, Speculum 65/1, 1990, 11-18. [Cited by P. García Acosta. JSTOR, p.]

Programmatic articles / Programové články

Guyotjeannin, Olivier, „L’érudition transfigurée“, in: Jean Boutier – Dominique Julia (eds.), Passés recomposés: Champs et chantiers de l’histoire, Paris: Autrement 1995, 152-162. [An article starting the wave of the „new erudition“ (S. Piron prefers call it simply intensive study of documents).]

Annotations, marginalia and reader marks

Barney, Stephen A. (ed.), Annotation and Its Texts, New York – Oxford: Oxford University Press 1991. [Most contributions concern medieval Europe (some of them listed here individually). FF MU (DZ), s.]

Hanna III, Ralph, „Annotation as a Social Practice“, in: Stephen A. Barney (ed.), Annotation and Its Texts, New York – Oxford: Oxford University Press 1991, 178-184. [Cited by P. García Acosta. FF MU (DZ), s.]

Jackson, H. J., Marginalia: Readers Writing in Books, New Haven: Yale University Press 2001.

Keefer, Sarah Larratt – Bremmer, Rolf H. Jr. (eds.), Signs on the Edge: Space, Text and Margin in Medieval Europe, Paris – Leuven – Dudley: Peeters 2007. [Contains, among others: Schipper, William, „Textual Varieties in Manuscript Margins“, 25-56. Cited by P. García Acosta.]

Myers, Robin – Harris, Michael – Mandelbrote, Giles (eds.), Owners, Annotators and the Signs of Reading, New Castle – London: Oak-Knoll 2005. [Cited by P. García Acosta.]

Nichols, Stephen, „On the Sociology of Medieval Manuscript Annotation“, in Stephen A. Barney (ed.), Annotation and Its Texts, New York – Oxford: Oxford University Press 1991, 43-73. [I would situate this paper in the field of sociology of literature. It does not go so far as historical anthropology of manuscripts in the social scientific interpretation, and it is definitely not functionalistic (for the good and for the bad). It remains a fine study of literature with interest in the materiality of text and in text production (this concept is used, see p. 65), and with sociological overtones. Most examples are taken from the Roman de la Rose. FF MU (DZ), s.]

Use of manuscripts

Corbellini, Sabrina, „Beyond Orthodoxy and Heterodoxy: A New Approach to Late Medieval Religious Reading“, in:Sabrina Corbellini (ed.), Cultures of Religious Reading in the Late Middle Ages: Instructing the Soul, Feeding the Spirit, and Awakening the Passion, (Utrecht Studies in Medieval Literacy 25), Turnhout: Brepols 2013. [FF MU (suggested by DZ).]

Corbellini, Sabrina (ed.), Cultures of Religious Reading in the Late Middle Ages: Instructing the Soul, Feeding the Spirit, and Awakening the Passion, (Utrecht Studies in Medieval Literacy 25), Turnhout: Brepols 2013. [VI, 308 p. 90 €. FF MU (suggested by DZ).]

Libraries / Knihovny

Hlaváček, Ivan, Knihy a knihovny v českém středověku: Studie k jejich dějinám do husitství? Praha: Karolinum 2005. [396 p., softback. Manuscripts, its functions and readers; Břevnov monastery; beginnings of Southern Moravian monastic libraries; Czech-Polish book contacts in Přemyslid era; history of Czech libraries in the 13th century; Czech-Polish cultural relations in pre-Hussite era; book in the Czech state; Třeboň monastery in the framework of the libraries of Czech Augustinian monasteries; some private libraries; book culture in Brno; book culture under Charles IV and Wenceslas IV; Prague carthusia; library of Carthusians in Donaly; Czech libraries during Hussitism. NKČR, v.]

Ożóg, Krzysztof – Gałuszka, Tomasz – Zajchowska, Anna (eds.), Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, (Studia i źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie 4), Kraków: Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie 2008. [Several articles on libraries and manuscripts of Cracow mendicants. See here. h.]

Circulation of manuscripts / Oběh rukopisů

Hledíková, Zdeňka, „Drobnosti k pohybu rukopisů na sklonku prvé poloviny 15. století“, in: Miloslav Polívka – Michal Svatoš (eds.), Historia docet: Sborník prací k poctě šedesátých narozenin prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc., Praha: Historický ústav ČSAV 1992, 101-113.

Catalogues of manuscripts / Katalogy rukopisů

Catalogues and repertories of digitised manuscripts

http://digitizedmedievalmanuscripts.org/app/

Bohemia and Moravia / Čechy a Morava

Brodský, Pavel – Pařez, Jan, Katalog iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny, Praha: Masarykův ústav – Archiv Akademie věd České republiky 2008.

Italy / Itálie

Fois, Luca, Pergamene milanesi dei secoli 12.-13. nella Bibliothèque Nationale de France di Parigi,

Mancini, Fausto, Inventari dei manoscritti delle biblioteche d’Italia I-???. [Available in Ateneo, upon subscription.]

Mancini, Fausto, Inventari dei manoscritti delle biblioteche d’Italia LXXIX: Bologna, Biblioteca comunale dell’Archiginnasio (Continuazione voll. LIII, LXIX, LXXV), Firenze: Leo S. Olschki 1954. [BCA, v.]

Ullman, B. L. – Stadter, P. A., The Public Library of Renaissance Florence: Niccolò Niccoli, Cosimo de’ Medici and the Library of San Marco, (Medioevo e Umanesimo 10), Padova 1972. [Edition of the 16th-c. catalogue of the library of the Dominican convent San Marco (Modena, Archivio di Stato, Cancelleria Ducale, busta 17) and of its index (Milano, Biblioteca Ambrosiana, ms. M 94).]

Poland / Polsko

Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum, qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur I-X- . [BJ.]

Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej: Nr. 4175-6000, Kraków: Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Jagiellońskiej 1938. [Typescript. A continuation of Wisłocki, also only very short and rudimentary descriptions. Index: no instance of heres*, herety*, inquis*, valdens* or waldens*. BJ (Lectorium, sign. Lect. 981, divided into two parts), v.]

Katalog rękopisów dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu I-XXVI [online], <http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication?id=10035&amp;from=&amp;dirids=1&amp;tab=1>, [25 Aug 2014].

Wisłocki, Władysław, Katalog rękopisów Biblijoteki Uniwersytetu Jagiellońskiego / Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Universitatis Jagellonicae I: Wstęp. Rękopisy 1-1875, Kraków: Uniwersytet Jagielloński 1877. [Title: sic, Biblijoteki (now Biblioteki). Very short descriptions only, partially replaced by the other catalogues (but as of 2013, not all mss. seem to be catalogued in the more recent catalogues). BJ (Lectorium, sign. Lect. 980), v., c. 180-183, 336-339 (ms. 403, 1356).]

Wisłocki, Władysław, Katalog rękopisów Biblijoteki Uniwersytetu Jagiellońskiego / Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Universitatis Jagellonicae II: Rękopisy 1876-4176. Index, Kraków: Uniwersytet Jagielloński 1881. [Title: sic, Biblijoteki (now Biblioteki). Index: no instance of heres*, herety*; one instance of inquisitiones – ms. 404; valdens*/waldens* in ms. 1356 and 2471 (see annotations in bgher), and a certain Thomas Waldensis ord. Carmel. in mss. 1759 and 1760 (treatises by him, nothing in the catalogue suggests that his surname would mark a former Waldensian). BJ (Lectorium, sign. Lect. 980), v., c. 590-591 (ms. 2471).]

Studies of manuscripts (with or without reproductions)

Miscellaneous / Různé

Krása, Josef, Rukopisy Václava IV., Praha: Odeon 21974 (1. vyd. 1971).

Illuminated manuscripts

Searchable databases

http://manuscripts.kb.nl/

British Library – katalog iluminovaných rukopisů

http://mandragore.bnf.fr

http://www.manuscriptorium.com [Rukopisy obecně, včetně iluminovaných, konkrétní iluminace se ale nehledají úplně dobře.]

http://www.enluminures.culture.fr

http://www.moyenageenlumiere.com

http://www.enluminure-medievale.com

http://www.gslis.utexas.edu/%7Eslavman/home.html [Slovanské iluminované rkp., fotografie dekorací chrámů atd.: informace a nějaké ukázky.]

http://www.kb.nl/manuscripts/ [Katalog iluminovaných rukopisů, ale obrázky nejsou přístupné v lepší než náhledové kvalitě.]

Forgery, forgeries / Padělky, falsa

Bak, János M. – Geary, Patrick J. – Klaniczay, Gábor, Manufacturing a Past for the Present: Forgery and Authenticity in Medievalist Texts and Objects in Nineteenth-Century Europe, Leiden: Brill 2013.

Šrámek, Josef, „‚Aby události neunikly paměti‘: Středověká listinná falza a kláštery“, Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 2, 2009, 13-37. [Academia.edu, p.]

Šrámek, Josef, „Středověká listinná falza:. Podvod nebo prostředek uchování dějinné paměti?“, Dějiny a současnost 4, 2009, 37-40. [Academia.edu, p.]

Religiosity, piety, religious life; religion and society / Zbožnost, religiozita, náboženský život; náboženství a společnost

Miscellaneous / Různé

Bynum, Caroline Walker, Jesus as Mother: Studies in the Spirituality of the High Middle Ages, Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press 1982. [xiv, 279 s. Sborník studií. Spiritualita řeholních kanovníků ve 12. stol.; cisterciácká koncepce společenství; objevilo 12. století individuum?; Ježíš jako matka a opat jako matka – témata cisterciáckých textů ve 12. stol.; ženské mystičky ve 13. stol. – případ Helfty. Poznámkový aparát (pod čarou), rejstříky. BNF. FF MU (DZ), s.]

Constable, Giles, Religious Life and Thought (11th-12th centuries), London: Variorum 1979. [380 s. Odborná literatura – religionistika – středověk. Reprinty článků v AJ a FJ. Poznámkový aparát, rejstřík. Mnišství, poutě a opozice proti poutím, Remiremontův Liber Memorialis, karolínská ekonomika, opozice proti desátkům, druhá křížová výprava, duchovní autoři 12. stol. a jejich oblíbenost v pozdním středověku. FF MU.]

Lutton, Rob, Lollardy and Orthodox Religion in Pre-Reformation England: Reconstructing Piety, Woodbridge: The Boydell Press 2006. [xvi, 236 p., softback. Book trying to read the Lollards comparatively, without setting orthodoxy and heresy apart. Method and theory in the reconstruction of piety in late medieval England; family pieties and urban identity; boundaries, identities and symbols: piety at Small Hythe, Tenterden; the social origins of parsimonious piety; religious dissent and heterodox pieties; epilogue – late medieval piety and the Reformation. Footnotes, bg, good index. FF MU (DZ), s., k.]

Theory and method / Teorie a metodologie

Coulton, C. G., „The Plain Man’s Religion in the Middle Ages“, Medieval Studies 13, 1916.

Dictionaries and encyclopedias

Arnold, John. H. (ed.), The Oxford Handbook of Medieval Christianity, Oxford – New York: Oxford University Press 2014. [Contains a chapter by G. G. Merlo on „Christian Experiences of Religious Non-conformism“.]

Overviews / Přehledy

Angenendt, Arnold, Geschichte der Religiosität im Mittelalter, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1997. [xiv, 986 s., váz. Rozsáhlá, historicko-fenomenologicky pojatá monografie o středověké religiozitě. Osvětlení otázky; období a hnutí; Bůh; Ježíš Kristus; andělé a ďábel; bible a teologie; prostor a čas; lidé a rodina; skupiny a společenství; chování a jednání; čas a místo; náboženští specialisté; iniciace; poslouchání a modlitba; eucharistie; zacházení s božským; zacházení s lidským; hříchy; pokání a zpověď; smrt a její liturgie; mezi smrtí a vzkříšením; poslední den. Pozn. aparát (759-848), bibliografie, rejstříky. KTF Wien, v.; FF MU (DZ), s.]

Duffy, Eamon, The Stripping of the Altars: Traditional Religion in England, c. 1400-c. 1580, New Haven – London: Yale University Press 22005 (1. vyd. 1992). [xxxviii, 654 s., brož. Velmi dobře vypadající monografie. Mapuje i kulturní změnu za reformace a klade si některé antropologicky zajímavé otázky. Gorski: katolický historik, proti pojetí anglické reformace jako rychlé reformace odspoda. Liturgie, učení a laici; mše (diváci, nebo účastníci? Privatizace? farní zkušenost; pozdravení pokoje); cechy a křesťanství; svatí; laická modlitba; zbožnost k Ježíšovým ranám a Marii; kouzla a sliby; poslední věci (obraz smrt, ars moriendi, smrt a paměť; utrpení v očistci; útok na tradiční náboženství (chronologický sled kapitol); vliv reformace – farnosti; vliv reformace – poslední vůle; Marie Krvavá; Alžběta. Poznámkový aparát, bibliografie, rejstřík, černobílé obrazové přílohy. NKČR, v.; FF MU (DZ), s.]

Elder, E. Rozanne (ed.), The Spirituality of Western Christendom, Kalamazoo: Cistercian Publications 1976. [Přehled velkých osobností spirituality západního křesťanství. Úvod (Jean Leclercq, převážně představuje příspěvky sborníku); Augustin z Hipponu; Dionýsios Areopagita; raně premonstrátská eschatologie; Bernard z Clairvaux; Vilém ze Saint-Thierry; Guido II.; František z Assisi; severní spiritualita v pozdně středověkém dramatu v Yorku; Martin Luther; Jan Kalvín. Pozn. aparát (za textem). ETF Wien, v.]

Hamilton, Bernard, Religion in the Medieval West, London 1986.

Chélini, Jean, Histoire religieuse de l’Occident médiéval, Paris: Hachette [1991] (1. vyd. 1968). [662 s. Klasický přehled. h.]

Rapp, Francis, Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 1996. [MZK, l.]

Swanson, Robert N., Religion and Devotion in Europe, c.1215-c.1515, Cambridge: Cambridge University Press 1995. [xv, 377 s., brož. Zajímavý přehled bez poznámek pod čarou (řada Cambridge Medieval Textbooks). Úvod; víra a její požadavky; přístup k víře (komunikační kanály, způsoby osvojení...); náboženský život (liturgie, struktura života); zbožnost (mše, prostředníci, člověk a Bůh, „pověra“); pouť života a smrti (pouť, charita, modlitba za někoho); kněží, lid, moc; začleňování a vyčleňování; realita náboženství (žitá víra, náb. zkušenost). Odkaz Texts and the Repression, 48. KTF Wien, v.; FF MU (JV); FF MU (DZ).]

Šmahel, František, Mezi středověkem a renesancí, (Historické myšlení 16), Praha: Argo 2002. [430 p., hardback. A collection of articles by Šmahel focusing on the non-Hussite part of his scholarship, all of them previously published (in different languages); these are new, reviewed versions. From the Middle Ages to the modern era – modi legendi et videndi; archeological evidence of medieval spiritual culture; literacy of popular social strata in 14th- to 15th-century Bohemia; women at the edge of pre-Hussite society – concubines of village parish priests; antitheses of the late medieval Czech culture; royal festivities; mourning ceremonies at the funeral of Charles IV; blasphemy? Three funerals of Wenceslas IV; war of symbols – goose and chalice against the cross; the broken scepter of the Czech king – an iconographic marginal note; written and spoken word in the service of early Czech reformation; audiovisual media of Hussite propaganda; magic, superstition and spells of the Hussite age; heresy and premature reformation – causa ad disputandum; the ancient world and Czech literacy in 14th-15th century; sourecs of Jerome’s Praise of liberal arts; beginnings of humanism in Bohemia; existential prospects and career of Czech humanists; touches between early reformation and renaissance; everyday life at Karlštejn during the Hussite revolution; Mr. Krušina at Zlatá hora?; Blue hat from Sezimovo ústí; Czech/Moravian missions of Jan Kapistran. NKČR, v.; h.]

Vauchez, André, Esperienze religiose nel Medioevo, přel. Cristina Colotto, Roma: Viella 2003. [333 s., brož. Jde o výběr studií a podle úvodu nemá francouzský ekvivalent, na rozdíl od jiných překladů Vauchezových děl. Čtyři části. Svatost laiků: svatost laiků – zrod a vývoj hagiografického modelu ve 12.-13. stol.; novota 12. stol. – laičtí svatí v Itálii komun; místo laiků ve středověké eklesiologii; složitý zrod laické svatosti v Benátkách 12.-13. stol.; sv. Roch – poslední laický svatý středověku. Ženská svatost: mezi pannami a duchovními manželkami – modely ženské svatosti; sv. Klára a ženská hnutí její doby; Alžběta Durynská – láska a chudoba; Markéta z Cortony – od občanského náboženství k všeobecnému kultu; Ermína z Remeše – vidění mezi Bohem a Satanem; Margery Kempe aneb nevydařená svatost; sv. Panesia/Panacea v diecézi Novara. Místa setkání středověkého člověka s posvátnem: farnost; katedrála; zázraky a každodenní život za Stoleté války; hrobka, smrt a osud těla; občanské náboženství. Čas a prostor ve středověké religiozitě: christianizace „folklórního“ času v Legenda aurea; poutě a odpustky; prostor, člověk a posvátno; Notre-Dame-de-l’Hermitière – proměny a kontinuita lidového kultu od 15. do 19. stol.; svatá místa, kultovní místa a svatyně. Pozn. aparát, bg, rejstřík. FF MU (DZ), s.]

Vauchez, André, La spiritualité du Moyen Âge occidental, VIIIe-XIIe siècle, Paris: Seuil 21994. [218 s. 1. vyd. 1975, ale toto vydání je výrazně přepracované a doplněné o kapitolu týkající se 13. stol. FF MU (DZ), s.]

Proceedings and collections of articles / Sborníky

Boucheron, Patrick – Chiffoleau, Jacques (eds.), Religion et société urbaine au Moyen Âge: Études offertes à Jean-Louis Biget par ses anciens élèves, Paris: Publications de la Sorbonne 2000. [568 s. Biskup jako garant integrity města, církevní reforma a městská dominance, reformní biskupové v Bretagni, církevníci a městská laická společnost v Dijonu, spory o katedrálu v italských městech, katarství v Limoux, obraz křížové výpravy proti albigenským v Bretani, role výpravy a hereze v městských politických bojích, aféra Jana z Monzon, náboženský polycentrismus ve městě, prostor, zbožnost a příbuzenství v Paříži, templáři v Auxerre, mariánský kult na cestě do Compostelly, náboženská obnova Konstantinopole za Michala VIII. Palailoga (1261-1282), Paříž, útoky na panské pevnosti ve středověku, konzul, mnich a král, náboženské praktiky pařížských studentů ve středověku, finanční úředníci z pohledu jejich náboženského chování, convivencia, medicína a prevence, guelfismus a městská paměť, františkánská hagiografická paměť, trinitární ikonografie ve Španělsku 12. stol. c. 119-163, 226-253; FF MU (DZ), s.]

Lutton, Rob – Salter, Elisabeth (eds.), Pieties in Transition: Religious Practices and Experiences, c. 1400-1640, Aldershot: Ashgate 2007. [xii, 241 p., hardback. Collection of articles divided into three parts: Orthodoxies and heterodoxies, Institutions as evidence for transitions of piety, and Reading and representation: material cultures of piety. Geographies and materialities of piety – reconciling competing narratives of religious change in pre-reformation and reformation England; martyrs – Elisabeth Barton, Joan Bocher and martyrdom in Reformation Kent; the poor, hospitals and charity in 16th-century Canterbury; educational provision and piety in Kent, 1400-1640; the continuum of resistance to tithe, 1400-1600; a quantitative approach to late medieval transformation of piety in the Low Countries – historiography and new ideas; representations of piety in post-Reformation gentry funeral monuments; devotional reading, 1450-1560; transitions between the contemplative and the active life; afterword by A. Walsham. FF MU (DZ), s.]

Nodl, Martin (ed.), Zbožnost středověku, (Colloquia mediaevalia Pragensia 6), Praha: Filosofia 2007. [h.]

Rubellin, Michel, Église et société chrétienne d’Agobard à Valdès, Lyon: Presses Universitaires de Lyon 2003. [552 s. CEC 28 €. Výbor ze starších Rubellinových studií. ďábel, světec, klerik, křest jako vstup do společnosti a do života v karolínské době, křesťanská společnost z pohledu zpovědi a pokání v 9. stol., hereze a příbuzenství na konci 8. a začátku 9. stol., soudní souboje, doktrína karolínských biskupů o vlastnictví a příjmech církve, Lyon v karolínských dobách, Agobard, lyonský pohled na papeže a římskou církev v 1. pol. 9. stol., kláštery lyonské diecéze, Lyon v 11.-13. stol., Lyon a sv. Bernard, když Valdès nebyl kacíř..., Guichard z Pontigny a Valdès, exemplum v Clairvaux, synodální statuty jako nástroj biskupské kontroly ve 13. stol. h.]

Rubin, Miri (ed.), Medieval Christianity in Practice, Princeton – Oxford: Princeton University Press 2009. [Zajímavé příspěvky předních odborníků v celkově dosti nesourodém sborníku. Křestní praxe v Německu; kataři a křest (Shahar); raně středověký rituál dospělosti – barbatoria; lollardské vzdělávání; svatba ve Florencii 15. stol.; anulování „svatby“ Jindřicha III.; smrt abatyše Hathumody; královský pohřeb r. 1498 (Boureau); rybáři a námořníci; námořní bouře; pravidla a rituál na výpravě do Lisabonu v rámci 2. křížové výpravy; konsekrace kostela (Iogna-Prat); jak se chovat v kostele; pastorace; kontemplativní život – jedno kázání; pokání; laikovo pokání; modlitby; léčivé modlitby; ukřižování; kouzlo devíti bylin; amulety a kouzla; odkazy pro chudé; pouť a duchovní léčení v 9. stol.; přenos těla sv. Juniána; výslechy valdenských (Biller, překlad textu s krátkým a nepříliš zajímavým komentářem); život beghardů; renovace kaple v bekynáži Lille; praktiky devotio moderna; Jordán Saský; Markéta Uherská – stigmata; eschatologické proroctví; Rajmund de Sabanac; Štěpán z Obazine; rituál ordinace jeptišek; anglosaské svěcení královen; mše při volbě starosty Londýna, 1406. FF MU (DZ), s.]

Violante, Cinzio, Studi sulla cristianità medioevale: Società, istituzioni, spiritualità, Milano: Vita e Pensiero 1972. [399 s. Výbor z díla C. Violanta: clunyjské mnišství v konfrontaci s politickým a církevním světem, téma chudoby v herezích, život kléru, poustevnictví, laici v patarínském hnutí, politika Enrika III., Benátky v 11. stol. mezi papežstvím a císařstvím, biskupové středoseverní Itálie a rozvoj peněžní ekonomiky, hereze ve městech a v contado v Itálii od 11. do 13. stol. Poznámky pod čarou, stručný rejstřík. Odkaz mj. Moore, Origins, 296. BNF, v.; c. tit., obsah, 349-371; FF MU (DZ), s.]

Religion and society – miscellaneous / Náboženství a společnost – různé

Smith, Katherine Allen – Wells, Scott (eds.), Negotiating Community and Difference in Medieval Europe: Gender, Power, Patronage and the Authority of Religion in Latin Christendom, Leiden: Brill 2009. [320 s. p.]

Market of religions in medieval Europe / Trh náboženství, náboženský trh ve středověké Evropě

Guerreau, Alain, „Avant le marché, les marchés: En Europe, XIIIe-XVIIIe siècle (note critique)“, Annales ???/???, 2001, 1129-1175. [O jiných trzích než náboženském, ale mohlo by být přínosné i pro toto.]

Zbíral, David, „Osobní religiozita, náboženství a členství: Případ Armanna ‚Pungilupa‘ z Ferrary“, Religio: Revue pro religionistiku 19/2, 2011, 147-178. [Zmínka o trhu náboženství.]

Rituals, cult (reference) / Rituály, kult (odkaz)

See bgkr.

Monasticism / Mnišství

Bibliographies and handbooks / Bibliografie a příručky

Vauchez, André – Caby, Cécile (eds.), L’histoire des moines, chanoines et religieux au Moyen Âge: Guide de recherche et documents, Turnhout: Brepols 2003. [372 s. Systematická komentovaná bibliografie, shrnutí klíčových diskusí, ukázky z textů. Úvod, průvodce po rukopisných pramenech, mniši a kanovníci, správa domů, žebravé řády, vztahy s vyššími instancemi, autoři a literární žánry, scriptoria a knihovny. FF MU (DZ), s.]

Overviews / Přehledy a přehledové sborníky

Berlioz, Jacques (ed.), Moines et religieux au Moyen Âge, Paris: Le Seuil 1994. [350 s. Sborník prací publikovaných původně v L’Histoire. Sv. Benedikt (Vauchez), Robert z Arbrisselu (Dalarun), sv. Bernard (Berlioz), Abélard, řád německých rytířů; prostor mnišství – krajina, katalánská opatství, stavitelé Cluny, Clairvaux, Guibert z Nogentu; ženy – každodenní život, svatost a anorexie; žebravé řády – František z Assisi, sv. Dominik, inkvizitor Štěpán z Bourbonu, Tomáš Akvinský, Vilém z Rubruku u Mongolů. FF MU (DZ), s.]

Burton, Janet, „Material Support II: Religious Orders“, in: Miri Rubin – Walter Simons (eds.), The Cambridge History of Christianity IV: Christianity in Western Europe c. 1100-c. 1500, Cambridge: Cambridge University Press 2009, 107-113. [FF MU (DZ).]

Frank, Karl Suso, Dějiny křesťanského mnišství, Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty 2003. [200 s. Ediční řada Pietas benedictina 7. Dobrá příručka. Recenze Religio 2/2003. Z něm.. originálu Geschichte des christlichen Mönchtums, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 51993 přel. Zdeněk Lochovský. Náklad 1000 výtisků.]

Gilchrist, Roberta, Contemplation and Action: The Other Monasticism, London : Leicester University Press, c1995. [xiv, 250 s. : il. ; 26 cm. Kláštery ve Velké Británii ve středověku. ISBN 0-7185-1730-X váz. NK ČR.]

Helvétius, Anne-Marie – Kaplan, Michel, „Asceticism and Its Institutions“, in: Thomas F. X. Noble – Julia M. H. Smith (eds.), The Cambridge History of Christianity III: Early Medieval Christianities c. 600-c. 1100, Cambridge: Cambridge University Press 2008, 275-298. [FF MU (DZ).]

Hrudníková, M. (ed.), Řeholní život v českých zemích: Řeholní řády a kongregace, sekulární instituty a společnosti apoštolského života v České republice, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 1997.

Kłoczowski, Jerzy, Wspólnoty chrześcijańskie: Grupy życia wspólnego w chrześcijaństwie zachodnim od starożytności do XV wieku, Kraków: Znak 1964. [A historical, chronologically organized overview of the Christian communal life (monasticism) from the beginnings in the 3rd century until the 15th century with special focus on Western Christianity (including the account of the crisis in the 14th to 15th century). As the title is not „christian monasticism“, that the author could have paid much more attention to the non-formal or even non-conform communities. No footnotes but contains commented further reading, detailed indexes. BJ (Instytut Religioznawstwa, book no. 3404 II and 4131 II), v.]

Kožiak, Rastislav – Múcska, Vincent (eds.), Rehole a kláštory v stredoveku, Banská Bystrica – Bratislava: Chronos 2002. [212 s. Recenze Religio 2/2003. FF MU, l., pdf (CD).]

Krüger, Kristina, Řády a kláštery: 2000 let křesťanského umění a kultury, přel. Jitka Kňourková et al., Praha: Slovart 2008. [Váz., 431 s., 1499 Kč.]

Lawrence, Hugh, Dějiny středověkého mnišství, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury – Praha: Vyšehrad 2001. [326 s. Odborná literatura – historie, religionistika – středověké mnišství. V angl. orig. přel. Pavel Pšeja a Jan Vomlela. Podrobná, přehledná, dobře zvládnutá práce o středověkém mnišství. h.]

McGuire, Brian Patrick, „Monastic and Religious Orders, c. 1000-c. 1350“, in: Miri Rubin – Walter Simons (eds.), The Cambridge History of Christianity IV: Christianity in Western Europe c. 1100-c. 1500, Cambridge: Cambridge University Press 2009, 54-72. [FF MU (DZ).]

Melville, Gert, []

Nelson, Janet L., „Medieval Monasticism“, in: Peter Linehan – Janet L. Nelson (eds.), The Medieval World, London – New York: Routledge 2001, 576-604. [h.]

Němec, J., Rozvoj duchovních řádů v českých zemích, Řím: Křesťanská akademie 1988.

Pacaut, Marcel, Les ordres monastiques et religieux au Moyen Âge, Paris: Nathan 2004. [256 s. Přehledová publikace. Uvedení mnišství na Západ, Benedikt, keltské mnišství, Cluny, poustevnické řády, cisterciáci, žebravé řády, mnišství koncem středověku. Bez poznámek pod čarou. Bibliografie u jednotlivých kapitol. Obrazové přílohy, plánky, mapy. FF MU (DZ), s.]

Proceedings and collections of articles / Sborníky

Blanks, David – Frassetto, Michael – Livingstone, Amy (eds.), Medieval Monks and Their World: Ideas and Realities, Leiden – Boston: Brill 2006. [vi, 212 s. Sborník věnovaný mnišství ve středověku. Portrét egyptského mnišství; karolínské mnišství v Miracula sancti Germani; Paschasius Radbertus; Ademar z Chabannes, Karel Veliký a pouť do Jeruzaléma 1033; „feudalismus“, Cluny a boj o investituru; mniši a jejich rodina na Chartreusku, 1000-1200; praktická exegeze – Skutky a Chrodegangova Regula canonicorum; karolínské eucharistické myšlení a kázání Ademara z Chabannes; heterodoxie a antiklerikalismus v Languedoku (Blanks); doktrína o Božím předzvědění u Viklefa. FF MU, s.; c.]

Crises et réformes dans l’Église de la réforme grégorienne à la préréforme, Paris: Comité des travaux historiques et scientifiques 1991. [Odkaz Given. Počátky opatství sv. Rufa v Avignonu, kanovnická reforma v Normandii ve 12. stol., bydlení v kapitulách, toulouské Gaskoňsko a mniši, expanze Cîteaux na evropském jihovýchodě, farnosti (vícero studií), katarství, „Une famille d’Albi face à l’Inquisition...“, inkvizičních tresty ve 14. stol., papežství a kardinálové a jejich vztah k reformě, velké schizma aj. FF MU (DZ), s.]

Farmer, Sharon – Rosenwein, Barbara H. (eds.), Monks and Nuns, Saints and Outcasts: Religion in Medieval Society. Essays in Honor of Lester K. Little, Ithaca – London: Cornell University Press 2000. [xvi, 249 s. Zajímavý různorodý sborník obsahující převážně studie na téma mnišství, svatosti a vyloučených. Mnišská paměť a proměna roku 1000 (Geary); stálá modlitba v Agaune; rozdělení a spolupráce pohlaví ve skriptoriu 12. stol.; zázraky Petra z Morrone; ženská náboženská zkušenost a společnost v Itálii 13. stol.; svatí a rozzlobení sousedé – politika kletby v irské hagiografii; žebrákovo tělo – průsečíky genderu a sociálního statusu ve vrcholně středověké Paříži; polibek malomocného; kolonizace sakrální architektury –Panna Maria, mešity a chrámy ve středověkém Španělsku a v Mexiku raného 16. stol.; svatí, heretici a ordál (T. Head). BNF, l.]

Trolese, Francesco G. B. (ed.), Il monachesimo italiano nell’età comunale: Atti del IV Convegno di studi storici sull’Italia benedettina, Cesena: Badia di Santa Maria del Monte 1998. [viii, 818 s. Obsažný sborník. Úvod; kláštery a městské komuny; kláštery a komuny v západním Piemontu; ekonomická krize klášterů ve východním Piemontu; Certosini v Piemnontu; kláštery a komuny v Ligurii; kláštery a komuny v západní Lombardii; kláštery a venkovská ekonomika v Lombardii 12.-13. stol.; humiliáti a mnišství; Pontida v době komun; nové kláštery – řád Vallombrose; architektura clunyjských – San Paolo d’Argon; clunyjští v Lombardii; mnišství v Treviské a Veronské marce; cisterciácká architektura v severní Itálii; kláštery a komuny – Modena, Reggio, Mantova, Romagna, Toskánsko, Umbrie; Camaldoli; struktury panství ve Vallombrose; mnišství a žebravé řády; mnišství a teologická kultura; bilancování. Rejstříky. KTF Wien, v.]

Vanderputten, Steven (ed.), Understanding Monastic Practices of Oral Communication (Western Europe, Tenth-Thirteenth Centuries), Turnhout: Brepols 2011. [xii + 390 p., 7 b/w ills. and 3 b/w tables, 156 x 234 mm, 2011, HB, ISBN 978-2-503-53482-4, € 85].

Dictionaries and encyclopedias / Slovníky a encyklopedie

Buben, Milan M., Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích I-, Praha: Libri 2002- . [Díl I: rytířské řády a křižovníci; II/1 řeholní kanovníci.]

Buben, Milan M., Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích III/1: Žebravé řády, Praha: Libri 2006. [471 s.]

Buben, Milan M., Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích III/2: Žebravé řády, Praha: Libri 2007. [423 s.]

Buben, Milan, Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích III/3: Řeholní klerikové, Praha: Libri 2008. [Brož., 183 s., 250 Kč.]

Johnston, William M. (ed.), Encyclopedia of Monasticism, London: Fitzroy Dearborn Publishers [2000]. [1556 s., 2 sv. c2000. Katolické, pravoslavné, buddhistické mnišství.]

Jirásko, Luděk, Církevní řády a kongregace v zemích českých, Fénix, Praha 1991. [176 s. Vydal Klášter premonstrátů na Strahově v nakl. Fénix. Úvod a pak většinou zhruba dvoustránkové medailony o jednotlivých řádech včetně ukázky jejich řeholního roucha.]

Verdon, Timothy Gregory, Monasticism and the Arts, Syracuse: Syracuse University Press 1984. [354 s. : obr. il. ; 23 cm. Vztah mnišství a výtvarného umění. NK ČR.]

Vlček, P. – Sommer, P. – Foltýn, D. et al., Encyklopedie českých klášterů, Praha: Libri 1997.

Sociology of medieval Christian monasticism / Sociologie středověkého křesťanského mnišství

Kaelber, Lutz, Schools of Asceticism: Ideology and Organization in Medieval Religious Communities, University Park: The Pennsylvania State University Press 1998. [Mnišství, kataři, valdenští. FF MU (DZ), s.; zč. c.]

Lauwers, Michel, Monachisme et espace social: Topographie, circulation et hiérarchie dans les ensembles monastiques de l’Occident médiéval, (Collection d’études médiévales de Nice 12), Tournhout: Brepols 2010.

Pansters, Krijn, „Norm and Form: Virtues as Constituents of Identity in Medieval Religious Communities“, in: Mirko Breitenstein – Julia Burkhardt – Stefan Burghardt – Jörg Sonntag (eds.), Identität und Gemeinschaft: Vier Zugänge zu Eigengeschichten und Selbstbildern institutioneller Ordnungen, Berlin: Lit 2016, 99-124. [Academia.edu, p.]

Monasticism in individual regions / Mnišství v jednotlivých oblastech

England / Anglie

Foot, Sarah, Monastic Life in Anglo-Saxon England, c. 600-900, Cambridge: Cambridge University Press 2006. [xvi, 398 s., váz., brož. (2009), větší formát. Úvod; ideální minster; utváření minsterů; komunita minsteru; denní život minsterů; závislosti, afinity; minstery ve světě. Podrobný pozn. aparát, bg, dobrý rejstřík. KTF Wien, v.]

Ireland / Irsko

Kožiak, Rastislav, „Špecifické črty vývoja kresťanstva a monasticizmu v Írsku v ranom stredoveku“, in: Rastislav Kožiak – Vincent Múcska (eds.), Rehole a kláštory v stredoveku, Banská Bystrica – Bratislava: Chronos 2002, 31-48. [FF MU, pdf, l.]

Flanders / Flandry

Ugé, Karine, Creating the Monastic Past in Medieval Flanders, York – Woodbridge – Rochester: University of York – York Medieval Press – Boydell Press 2005.

Beginnings of monasticism, ancient monasticism (reference) / Počátky mnišství, starověké mnišství (odkaz)

See bgkr.

Monasteries – architectonic, historical and administrative aspects / Kláštery – architektonické, historické a církevněsprávní aspekty

Bernhard, M., Kláštery: Sto architektonických klenotů Západu, Praha: Grafoprint-Neubert – München: International Publishing 1995.

Kadlec, Jaroslav, Klášter augustiniánských kanovníků v Třeboni. [340 s.]

Kaindl, Dominik, Dějiny kláštera Vyšší Brod v Čechách, Libice nad Cidlinou: Gloriet ve spolupráci s Cirsterciáckým opatstvím Vyšší Brod 2008. [Váz., 204 s., neprodejné.]

Krenz, Marianna, Średniowieczna symbolika wirydarzy klasztornych, Kraków: Nomos 2005.

Life in a monastery / Život v klášteře

Miscellaneous / Různé

Foltýn, Dušan – Charvátová, Kateřina – Sommer, Petr (eds.), Historia monastica I, Praha: Centrum medievistických studií – Filosofia 2005. [296 s.]

Power, Eileen, Medieval English Nunneries: c. 1275 to 1535, Cambridge: Cambridge University Press 2010 (1. vyd. 1922).

Silence and sign language / Mlčení a znaková řeč

Bruce, Scott G., Silence and Sign Language in Medieval Monasticism: The Cluniac Tradition, c. 900-1200, Cambridge: Cambridge University Press 2009. [p.; FF MU (DZ), s.]

Monastic rituals, liturgy in monasteries / Mnišské obřady, liturgie v klášterech

Asad, Talal, „On Ritual and Discipline in Medieval Christian Monasticism“, Economic and Society 16/2, 1987, 159-203. [p.]

La formation liturgique dans les monastères (Liturgie et monastères, Etudes 2), Bruges 1967.

Monastic vows / Professio, mnišské sliby

Belsole, Kurt, „Complements to Monastic Profession: Perspectives on Symbol and Environment“, Word and Spirit 18, 1998, 49-66. [KTF Wien, c. (řaz. pod Word).]

Boureau, Alain, Le Désir dicré: Histoire du vœu religieux dans l’Occident médiéval, Paris: Les Belles Lettres 2014. [216 p.]

Casey, Michael, „Sacramentality and Monastic Profession“, Word and Spirit 18, 1998, 27-48. [KTF Wien, c. (řaz. pod Word).]

Dekkers, Eligius, „Profession – second baptême: Qu’a voulu dire S. Jérôme“, Historische Jahrbuch 77, 1958, 91-97.

Ernetti, Pellegrino M., „La professione monastica secondo S. Pacomio, Basilio, Cassiano, Benedetto“, Vita Monastica 11, 1957, 152-161; 12, 1958, 3-12.

Huerre, Denis, „Anthropologie et profession monastiques“, Liturgie 92, 1995, 11-27.

Kline, Francis, „The Dilemma of First Profession“, Word and Spirit 18, 1998, 131-141. [KTF Wien, c. (řaz. pod Word).]

Leclercq, Jean, „Monastic Profession and the Sacraments“, Monastic Studies 5, 1968, 59-85.

Leclercq, Jean, „Profession According to the Rule of S. Benedict“, Cistercian Studies 4, 1970, 252-277.

Leclercq, Jean, „Professione religiosa, secondo battesimo“, Vita religiosa: Rivista di studi e di informazione per istituti religiosi e secolari 3/1, 1967, 3-8. [BNCF, p.]

Malone, Edward E., „Martyrdom and Monastic Profession as a Second Baptism“, in: Anton Mayer – Johannes Quasten – Burkhard Neunheuser (eds.), Vom christlichen Mysterium: Gesammelte Arbeiten zum Gedächtnis von Odo Casel, Düsseldorf: Patmos 1951, 115-134. [UB Wien HB, c.]

Nocent, Adrien, „Rites monastiques et profession religieuse“, in: Aimé Georges Martimort (ed.), Monastic Rites and Religious Profession, Collegeville 1988, 285-309.

Raffin, Pierre, The Western Ritual of Religious Profession, Word and Spirit 18, 1998, 77-89. [KTF Wien, c. (řaz. pod Word).]

Rippinger, Joel, „Monastic Profession“, Word and Spirit 18, 1998, 3-10. [KTF Wien, c. (řaz. pod Word).]

Rippinger, Joel: „Monastic Profession and its Role in Benedictine Spirituality“, The American Benedictine Review 39, 1988, 102-112.

Théolepte de Philadelphe, „Discours sur la profession monastique, autres chapitres“, in: Philocalie des Pères neptiques, Bégrolles-en-Mauge 1990, 13-34.

Vuillaume, Christophe, „Monastic Profession: Its Theological Background and Spiritual Meaning“, Word and Spirit 18, 1998, 11-26. [KTF Wien, c. (řaz. pod Word).]

Wathen, Ambrose, „Rituals of Admission in the Rule of the Master“, Word and Spirit 18, 1998, 90-100. [KTF Wien, c. (řaz. pod Word).]

Yeo, Richard, The Structure and Contents of Monastic Profession: A Juridical Study, with Particular Regard to the Practice of the English Benedictine Congregation since the French Revolution, (Studia Anselmiana 83), Roma: Pontificio Ateneo S. Anselmo 1982. [360 s. Důležitá monografie, zhruba z poloviny se věnuje starověkému a středověkému období. Úvod; přehled dějin professio; 2. vatikánský koncil a professio; řehole sv. Benedikta a professio; rané komentáře v 9. stol.; pozdně středověké komentáře; komentáře v 17. a 18. stol.; kongregace Paula Delatte a kongregace v Solesmes; spisovatelé 20. stol. o professio; professio v anglické kongregaci; syntéza – struktura a obsah professio. BNF, v.]

Enclosure / Klauzura

Women enclosure and disputes over it / Ženská klauzura a spory o ni

Bitel, Lisa M., „Women’s Monastic Enclosures in Early Ireland: A Study of Female Spirituality and Male Monastic Mentalities“, Journal of Medieval History 12/1, 1986, 15-36. [ScienceDirect.]

Gill, Katherine, „Scandala: Controversies Concerning clausura and Women’s Religious Communities in Late Medieval Italy“, in: Scott L. Waugh – Peter D. Diehl (eds.), Christendom and its Discontents: Exclusion, Persecution, and Rebellion, 1000-1500, Cambridge: Cambridge University Press 1996, 177-203. [h.]

Makowski, Elizabeth, Canon Law and Cloistered Women: Periculoso and Its Commentators 1298-1545, Washington: Catholic University of America Press 1974. [Odkaz Wiesner-Hanks 56.]

Paolin, Giovanna, Lo spazio del silenzio: Monacazioni forzate, clausura e proposte di vita religiosa femminile in Italia nell’età moderna, Pordenone: Biblioteca dell’Imagine 1996. [197 s., brož. Zajímavě vypadající monografie věnovaná vynuceným vstupům mezi jeptišky v Itálii raného novověku. Je postavena na kombinaci zpracování širšího společenského rámce a konkrétních životních osudů. Úvod; před Tridentem; po Tridentu – přerývka; nespokojenost (sestra Mansueta; další příklady nespokojenosti); odpor (klarisky v Udine; „Le dimesse di Murano“; sestra Arcangela Taraboti); hledání jiné cesty; mezi přetrváváním a změnou. Poznámkový aparát (143-167); dodatky – edice textů (zejm. inkviziční proces se sestrou Mansuetou, 1574); neobsahuje rejstřík ani bibliografii. BNCF, v.; FF MU (DZ), s.]

Female monasticism – miscellaneous / Ženské mnišství – různé

Alberzoni, Maria Pia, „Papato e nuovi ordini religiosi femminili“, in: Il papato duecentesco e gli ordini mendicanti, 207-261. [CEC.]

Röckelein, Hedwig, „Hiérarchie, ordre et mobilité dans le monachisme féminin“, in: François  Bougard – Dominique  Iogna-Prat – Régine Le Jan (eds.), Hiérarchie et stratification sociale dans l’Occident médiéval (400-1100), (Haut Moyen Âge 6), Turnhout: Brepols 2008, 205-220. [FF MU (DZ), s.]

Yorke, Barbara, Nunneries and the Anglo-Saxon Royal Houses, London – New York: Continuum 2003. [x, 229 s., váz. Monografie zaměřující se na fundace založené královskými rodinami a často vedené princenzami a královnami. Zaměřuje se zejm. na jejich specifika a na úzké vazby ke královským rodinám. Pozn. aparát (za kapitolami), bibliografie, rejstřík. KTF Wien, v.]

Sources Prameny

Rules / Řehole

Augustin, Řehole pro komunitu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2004. [102 s.]

Řehole svatého Augustina a stanovy kongregace sester III. řádu svatého Norberta, Na sv. Kopečku: [nákladem vlastním] 1934. [94 s.]

Consuetudines

Hallinger, Kassius et al. (ed.), Corpus consuetudinum monasticarum, min. I-XI.

Hallinger, Kassius et al. (ed.), Corpus consuetudinum monasticarum VI: Consuetudines Benedictinae variae, Siegburg: Apud Franciscum Schmitt 1975. [396 s. Edice: Horologium stellare monasticum, Statuta Petri Venerabilis, Consuetudines Affligenienses, Statuta Casinensia, Consuetudines Cestrenses. Rejstříky. BNF, l.]

Cartularies and archives / Listináře a archivy

Douais, Célestin (ed.), Cartulaire de l’abbaye de Saint-Sernin de Toulouse (844-1200), Paris: Alphonse Picard – Toulouse: Édouard Privat 1887. [Gallica, p.]

Gérard, Pierre – Gérard, Thérèse (eds.), Cartulaire de Saint-Sernin de Toulouse, Amis des Archives de la Haute-Garonne, [Toulouse] 1999. [1700 s. Pojednání o této edici: Heresis 41, 137-149.]

Guiraud, Jean (ed.), Cartulaire de Notre-Dame de Prouille II, Paris: Alphonse Picard 1907. [ENC, c. tit., 47, 198-199.]

Mnoho starších edic je dostupných na Gallice (hledají se nejlépe přes „cartulaire“).

Dokumenty konfraterni czeskich, morawskich i śląskich klasztorów z pierwszej połowy XV. wieku : z archiwum klasztoru kanoników regularnych laterańskich w Krakowie-Kazimierzu / Pavel Krafl. [MZK.]

Hagiography and monasticism / Hagiografie a mnišství

Atanáš, Život sv. Antonína Poustevníka, přel. Edita Mendelová – Václav Ventura, Olomouc: Refugium Velehrad-Roma 2010. [104 s.]

Sulpicius Severus, Život sv. Martina, přel. Pavel Ryneš, Praha: Hermann & synové 2003. [272 s.]

Influence of orthodox monasticism in the West / Vliv pravoslavného mnišství na středověkém Západě

Dunn, M., „Eastern Influence on Western Monasticism in the Eleventh and Twelfth Centuries“, in: J. Howard-Jonhston (ed.), Byzantium and the West c. 850-c. 1200, Amsterdam 1988, 245-259.

Hamilton, Bernard, Monastic Reform, Catharism and the Crusades (900-1300), Aldershot: Ashgate 1997. [c. ???-??? (loc. Other, not Heresy).]

Hamilton, Bernard – McNulty, P. A., „Orientale lumen et magistra Latinitatis: Greek Influences on Western Monasticism (900-1100)“, in: B. Hamilton, Monastic Reform, Catharism and the Crusades (900-1300), Aldershot: Ashgate 1997, oddíl V, 181-216. [c.]

Benedictines / Benediktini

Overviews / Přehledy

Clark, James G., Benedictines in the Middle Ages, Boydell & Brewer.

Matějek, Marek, Benediktini ve středověku, Třebíč: Vivat Academia 2011.

Rule of St. Benedict / Benediktova řehole
Editions and translations

Regula Benedicti / Řehole Benediktova, přel. Alžběta Franecová, upravili Vojtěch Engelhart a Ondřej Koupil, Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty 1998. [LXX, 240 s. Vydání a překlady pramenů – západní mnišství. Latinsko-české vydání Benediktovy řehole. Obsahuje předmluvy „Vznik mnišství“, „Spiritualita Řehole Benediktovy“, „Latinský text Řehole“, „Řehole Benediktova v češtině“.]

Řehole sv. Benedikta latinsky a česky, Praha: Čeští benediktini 1993. [218 s. l.]

Commentaries

Böckmann, Aquinata, Perspectives on the Rule of St. Benedict: Expanding Our Hearts in Christ, trans. Matilda Handl – Marianne Burhkard, Collegeville: Liturgical Pres 2005. [Valuable commentary to some parts of the rule (e.g., on instruction: p. 43 etc.), including references to other texts, comparisons with the Master’s Rule, explanations of original Latin key words etc.]

11th-15th century / 11.-15. století

Viz též Cluny.

Boynton, Susan, Shaping a Monastic Identity: Liturgy and History at the Imperial Abbey of Farfa, 1000-1125, Ithaca: Cornell University Press 2006. [xiv, 289 s. Příkladná lokální práce o italském benediktinském opatství 30 km severně od Říma. Pozn. aparát (pod čarou), bibliografie, rejstřík. KTF Wien, v.]

Les moines noirs (XIIIe-XIVe s.) , (Cahiers de Fanjeaux 19), 1984.

Skutky opata Sugera, přel. Petr Šourek – Lubomír Konečný, Praha: Triáda 2003.

Klesnilová, Jitka, Vliv rajhradských benediktinů na středověkou obec věřících [rukopis bakalářské diplomové práce], Brno: Masarykova univerzita 2007 (Filozofická fakulta, Ústav religionistiky, vedoucí práce: PhDr. Iva Doležalová).

Klesnilová, Jitka, Kalendária v rukopisech rajhradských benediktinů [rukopis bakalářské diplomové práce], Brno: Masarykova univerzita 2007 (Filozofická fakulta, Ústav pomocných věd historických a archivnictví, vedoucí práce: PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.). [doc.]

Military orders – miscellaneous / Rytířské řády – různé

Overviews, proceedings and miscellaneous / Přehledy, sborníky a různé

Carraz, Damien, Ordres militaires, croisades et sociétés méridionales: L’ordre du Temple dans la basse vallée du Rhône (1124-1312), doktorská práce, Université Lumière, Lyon 2003, dir. Jacques Chiffoleau. [Summary in Heresis 40, 185-189. Published 2005.]

Carraz, Damien, L’Ordre du Temple dans la basse vallée du Rhône (1124-1312): Ordres militaires, crosaides et sociétés méridionales, Lyon: Presses universitaires de Lyon 2005. [h. F. Novotný.]

Demurger, Alain, Les chevaliers du Christ: Les ordres religieux militaires au Moyen Âge, Le Seuil 2002.

Fleckenstein, J. – Hellmann, M. (eds.), Die geistlichen Ritterorden Europas, Sigmaringen 1980. [Odkaz Keen, Chivalry.]

Nicholson, Helen J., „Charity and Hospitality in Military Orders“, in: Isabel Cristina Ferreira Fernandez (ed.), As Ordens Militares, Freires, Guerreiros, Cavaleiros: Actas do VI Encontro sobre Ordens Militares I., Palmela: GEOS – Município de Palmela 2012, 193-206. [Discusses among other things the validity of the inquisitorial evidence.]

Templars / Templáři

Overviews / Přehledy

Barber, Malcolm, Crusaders and Heretics, 12th-14th Centuries, Aldershot: Ashgate 1995. [Původ templářů; Jakub de Molay; ženy a katarství; spiknutí malomocných 1321; pastýři 1320; templáři a turínské plátno; Filip Sličný – obraz; sociální kontext templářů; křížová výprava pastýřů 1251; Latinské císařství – západní postoje k němu; katarství a okcitánská šlechta – pánové Cabaret, Minerve, Terme; role templářů; řád sv. Lazara a křížové výpravy. c.]

Barber, Malcolm, Noví rytíři: Dějiny templářského řádu, přel. Jiří Kasl, Praha: Argo 2006. [435 s. Přehledová historická práce kladoucí templáře do kontextu vyvíjejí se myšlenky křížových výrav a sledující vnitřní život řádu, politiku, zrušení řádu a nakonec i další život templářů v 18. a 19. století. Podle L. Jana (s. 415) první v češtině vydaný úvod z pera profesionálního historika. Obsahuje stať: Libor Jan, „Templářský řád v Čechách a na Moravě“, s. 406-420. h.]

Frale, Barbara, Templáři, Praha: Argo 2009. [Sporná práce.]

Fraleová, Barbara, Templáři a Kristův rubáš, přel. Josef Prokop, Praha: Argo 2011. [196 s. Dle F. Novotného neseriózní kniha.]

Demurger, Alain, Les Templiers: Une chevalerie chrétienne au Moyen Âge, Seuil 2005. [CEC 25 €.]

Demurger, Alain, Vie et mort de lʼordre du Temple 1118-1314, Paris: Éditions du Seuil 1989. [Publikace je druhým revidovaným vydáním knihy, která vyšla poprvé ve stejném nakladatelství r. 1985. Zabývá se historií řádu templářů od jeho založení r. 1118/19. Popsány jsou jeho aktivity ve Svaté zemi, jeho prosazení se na křesťanském Západě, bakovní činnost templářů, stručný popis některých soudních procesů s nimi, zrušení řádu na koncilu ve Viennes r. 1312. Výčet historie řádu uzavírá popis procesu a popravy posledního velmistra řádu Jakuba z Molay. Kniha je významným příspěvkem ke kritické analýze templářské historie, přestože některá detailní tvrzení a Demurgerovy interpretace historických událostí jsou dle recenzenta nedostatečně opřena o pramennou základnu. Dílo působí jako relevantní přehled historie templářského řádu. Dobrá kritická recenze: Gilmour-Bryson, Anne, „Alain Demurger, Vie et mort de l'ordre du Temple 1118-1314“, Speculum 65/4, 1990, 971-972.]

Martin, Sean, Templáři: Vzestup, moc, pád a mystéria templářských rytířů, přel. Jan Kordač, Praha: Grada 2009. [Brož., 125 s., 199 Kč.]

Nicholson, Helen, Templáři 1120-1312, přel. Jiří Knap, Brno: Computer Press 2008. [Váz., 62 s., 247 Kč. Jde o překlad The Knights Templar 2001?]

Nicholson, Helen, The Knights Templar: A New History, Sutton Publishing 2001. [Poměrně ceněná publikace od autorky z University of Cardiff, v recenzích jsou i srovnání s Barberem. Reedice 2004].

Read, Piers Paul, Templáři, Praha: BB art 2001. [Dle anotací nepůjde o příliš důležitou knihu; autor píše spíš beletrii, hodně pozornosti tu věnuje křížovým výpravám, kniha je dosti povšechná a nejde příliš ad fontes. L. Jan: kniha vcelku poučeného publicisty, ale opomíjí strukturu řádu (in: Barber, Noví rytíři, s. 415).]

Wasserman, James, Templáři a asasínové: Nebeští bojovníci, Praha: BB art 2004. [315 s.]

Wright, Thomas, Narratives of Sorcery and Magic: From the Most Authentic Sources, New York: Redfield 1852. [Contains a chapter on the Templars. Available at Google Books.]

Templar history in specific regions – local studies / Dějiny templářů v konkrétních oblastech – lokální studie

Bellomo, Elena, The Templar Order in North-West Italy (1142–c. 1330), (The Medieval Mediterranean: Peoples, Economies and Cultures, 400–1500 72), Leiden – Boston: Brill 2008.

Riley-Smith, Jonathan, Templars and Hospitallers as Professed Religious in the Holy Land, Notre Dame: University of Notre Dame Press 2009. [xii, 131 s., brož. Pěkná a dobře podložená studie o správě řádů a jejich vnitřním životě v Levantu (ve 12.-13. stol.). Podrobný pozn. aparát, bg, rejstřík. KTF Wien, v.]

Nicholson, Helen J., „International Mobility versus the Needs of the Realm: The Templars and Hospitallers in the British Isles in the Thirteenth and Fourteenth Centuries“, in: Jochen Burgtorf – Helen Nicholson (eds.), International Mobility in the Military Orders (Twelfth to Fifteenth Centuries): Travelling on Christ’s Business, Cardiff – Tuscaloosa: University of Wales Press – University of Alabama Press 2006, 87-101.

Nicholson, Helen J., „Relations between Houses of the Order of the Temple in Britain and their Local Communities as Indicated during the Trial of the Templars, 1307-12“, in: Malcolm Barber – Norman Housley (eds.), Knighthoods of Christ: Essays on the History of the Crusades and the Knights Templar, Aldershot – Burlington: Ashgate 2007, 195-207.

Selwood, Dominic, Knights of the Cloister: Templars and Hospitallers in Central-Southern Occitania c.1000-c.1300, Woodbridge: The Boydell Press 1999. [xx, 261 s., váz. Pěkně vypadající, hodně konkrétní, o prameny i sekundární literaturu zdá se dobře opřená historická monografie věnovaná templářům a johanitům v středojižní Okcitánii. Oblast, dobový kontext; raná činnost zde; církev a rytířské řády; laici a rytířské řády; administrativní struktura; východní horizont; portrét konkrétní komendy – sv. Eulálie. Podrobný pozn. aparát, bg, rejstřík. UB HB; BL, v.]

Vinas, Robert, L’Ordre du Temple en Roussillon, Perpignan: Trabucaïre 2001. [219 s. Recenze Heresis ?, 169 ad.]

Image of the Templars before the process / Obraz templářů před jejich procesem

Hensler, Ines, „Das Bild des Templer-Ordens vor seiner Vernichtung“, in: František Šmahel (ed.), Geist, Gesellschaft, Kirche im 13.-16. Jahrhundert, (Colloquia mediaevalia Pragensia 1), Praha: Filosofia 1999, 45-51.

Trial of the Templars / Proces s templáři

Doplněno mj. rešeršemi: M. Hanáčková (3/2013).

Miscellaneous / Různé

Boutaric, Edgar, „Clément V, Philippe le Bel et les Templiers [I]“, Revue des questions historiques 10, 1871, 301-342.

Boutaric, Edgar, „Clément V, Philippe le Bel et les Templiers [II]“, Revue des questions historiques 12, 1872, 5-42.

Burrows, Toby, „The Templars’ Case for their Defence in 1310“, Journal of Religious History 13, 1985, 248-259.

Forey, Alan J., „Ex-Templars in England“, Journal of Ecclesiastical History 53, 2002, 18-37. [CJO, p.]

Editions and translations of sources / Edice a překlady pramenů

Doplněno mj. rešeršemi: M. Hanáčková (3/2013), DZ (4/2013).

Baluze, Étienne – Mollat, Guillaume, Vitae paparum Avinionensium III, Paris, 1914-1922.

Castle, E. J., „Proceedings against the Templars in France and England for Heresy, etc., A.D. 1307-1311: Taken from the Official Documents of the Period“, in: Ars Quatuor Coronatorum, Margate: Keeble 1907, 47-70, 112-142. [Odkaz Gilmour-Bryson.]

Dupuy, Pierre, Traittez concernant l’histoire de France,sçavoir la condamnation des Templiers, avec quelques actes l’histoire du schisme, les papes tenans le siège en Avignon et quelques procez criminels: Composez par Monsieur Dupuy conseiller du Roy en ses Conseils, Garde de sa bibliotheque, Paris 1654.

Finke, Heinrich (ed.), Papsttum und Untergang des Templerordens I-II, Münster: Aschendorffschen Buchhandlung 1907. [Stále základní edice, vedle Micheleta (Barber 2008: 364). h.]

Gilmour-Bryson, Anne (trans.), The Trial of the Templars in Cyprus: Complete English Edition, Leiden – Boston – Köln: Brill 1998. [Anglický překlad kyperských procesů s templáři. Pracovala s rukopisy, ale neobsahuje edici; edici kyperských procesů (dle F. Novotného spíše úplnou, ale neví to jistě) obsahuje Schottmüller. Zahrnuje i fantaskní obvinění známá z Francie (uctívání kočky, hlava). c.]

Lizerand, Georges, Le dossier de l’affaire des Templiers, Paris: Les Belles Lettres 42007 (1. vyd. Paris: Honoré Champion 1923). [xxiv, 229 s., brož. Templiers autor píše s velkým T, zachováno v titulu. Latinský text a francouzský překlad podstatných částí pařížského procesu; pořadí zatčení templářů; zápisy z výslechů a prohlášení J. de Molay a G. de Charnayé a dalších templářů; inventarizace majetku; dokumenty týkající se potlačení řádu a převodu majetku. FF MU (DZ), s.]

Ménard, Léon (ed.), Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la ville de Nismes, avec des notes et les preuves, suivie de dissertations historiques et critiques sur ses antiquités et de diverses observations sur son histoire naturelle I, 1744-1758. [Podle Krämera stále jediná edice. Je sedmisvazková a (snad) vše k templářům by se mělo nacházet v prvním svazku. Krämer edici používá, protože na ní ukazuje vývoj výpovědí v závislosti na tlaku ze strany inkvizice (obsahuje opakované výpovědi). Měla by se zde objevovat „fantastická“ obvinění (kočka, hlava, démoni, především pak uctívání démona v ženské podobě, což uniká Barberovi i Hergemöllerovi, kteří edici nezmiňují). Krämer píše, že démon v ženské podobě byl „zhmotněn“, z pasáže, kterou cituje v latině, žádné „zhmotnění“ nevyplývá, ale může jít o jinou pasáž. (F. Novotný) Gallica, p.]

Michelet, Jules (ed.), Procès des templiers I, Paris: Imprimerie royale 1841. [Na tuto edici stále odkazuje Barber 2008. C'est la publication in extenso (en latin) de l’enquete menée à Paris par les commissaires du Pape, avec l'interrogatoire subit par le Grand-Maître et 231 Chevaliers ou frères servants. Cet interrogatoire fut conduit lentement et minutieusement par de hauts dignitaires ecclésiastiques, et de ce fait mérite plus de confiance que les aveux extorqués sous la torture par les inquisiteurs juste après l’arrestation. h.]

Michelet, Jules (ed.), Le procès des templiers II, Paris: Imprimerie royale 1851. [h.]

Nicholson, Helen J. (ed.), The Proceedings against the Templars in the British Isles I, Aldershot: Ashgate 2011. [ISBN 9781409436508. The Latin text with critical apparatus and an introduction. FF MU (DZ).]

Nicholson, Helen J. (ed.), The Proceedings against the Templars in the British Isles II, Aldershot: Ashgate 2011. [ISBN 9781409436522. A commentary and analysis of the text, the translation of the text and three appendices (a complete list of the Templars mentioned in the text, a list of the Templar houses in the British Isles mentioned in the text, and a list of the locations in London where proceedings took place), bibliography and index. FF MU (DZ).]

Raynouard, François-Just-Marie (ed.), Monumens historiques relatifs à la condamnation des chevaliers du Temple, Paris: Égron 1813. Available in Google Books and at <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58102175>.

Sève, Roger – Chagny-Sève, Anne-Marie (eds.), Le procès des templiers d’Auvergne (1309-1311): Édition de l’interrogatoire de juin 1309, Paris: Comité des travaux historiques et scientifiques 1987. [c.]

Schottmüller, Konrad, Der Untergang des Templer-Ordens: Mit urkundlichen und kritischen Beiträgen I, Berlin: Ernst Siegfried Mittler & Sohn 1887. [760 s. Vyšlo i v r. 1923 a 2012, dostupné i na internetu, ale tištěná verze by byla vhodnější i s ohledem na nedostatky, které se a) vyskytovaly v původním artefaktu, b) vznikly při procesu skenování. Obsahuje i edici kyperských procesů (celou? Dle F. Novotného spíše ano). Přetisk 2012, FF MU (DZ), s.]

Schottmüller, Konrad, Der Untergang des Templer-Ordens: Mit urkundlichen und kritischen Beiträgen II, Berlin: Ernst Siegfried Mittler & Sohn 1887. [Přetisk 2012, FF MU (DZ), s.]

Tommasi, Francesco, „Interrogatorio di Templari a Cesena“, in: Francesco Tommasi (ed.), Acri 1291: La fine della presenza degli ordini militari in Terra Santa e i nuovi orientamenti nel XIV secolo, Perugia 1996, 295-310. [Cited as edition by B. Frale.]

Wilkins, D. (ed.), Concilia Magnae Britanniae et Hiberniae, A.D. 446-1718 II, 328-401. [Odkaz Gilmour-Bryson jako na edici anglických pramenů k templářům včetně záznamů výpovědí. Jde o edici asi čtvrtiny materiálu z Oxford, Bodleian Library, MS Bodley 454. Tato edice posléze nahrazena edicí Nicholsonové.]

Overviews / Přehledy

Barber, Malcolm, Proces s templáři, přel. Jiří Kasl, Praha: Argo 2008. [398 s., váz. Zevrubná historická monografie o procesu s templáři. Pozn. aparát, bg, rejstřík. h.]

Barber, Malcolm, The Trial of the Templars, Cambridge: Cambridge University Press 1980. [Přeloženo i do češtiny (h.).]

Courtenay, William J. – Ubl, Karl, Gelehrte Gutachten und königliche Politik im Templerprozeß, (Monumenta Germaniae Historica: Studien und Texte 51), Hannover: Hahnsche Buchhandlung 2010. [Role francouzské univerzity v procesu s templáři. k. (F. Novotný, cs); c.]

Demurger, AlainJacques de Molay: Le crépuscule des templiers, Paris: Payot 2002.

Forey, Alan J., The Fall of the Templars in the Crown of Aragon, Aldershot: Ashgate 2001. [30 let po obecné studii o templářích v Aragonu Forey publikuje toto zpracování jejich procesu a zrušení, založené na asi veškerých dostupných pramenech. Ukazuje opatrný přístup Jakuba II., omezené využívání tortury a nejdivočejších obvinění, přičemž žádný ze 71 členů řádu, jejichž výpovědi se dochovaly, taková obvinění nepřiznal. (DZ dle recenze v JEH.)]

Frale, Barbara, L’ultima battaglia dei Templari: Dal codice ombra d’obbedienza militare alla costruzione del processo per eresia, Roma: Viella 22007 (1. vyd. 2001). [xiv, 338 s., brož. Možná přeloženo do češtiny (dvě autorčiny knihy česky vyšly). Přehledová monografie věnovaná procesu s templáři. Papež, král a Templ; zrady; smrtící stroj; Klement V. a snaha o mírové řešení; „nemáme kodex“; Vilém z Nogaretu a Bernard Gui; vydírání. Dodatky – dokumenty. Celkem podrobný pozn. aparát, bg. FF MU (DZ).]

Gobry, Ivan, Le procès des Templiers, Paris: Le Grand Livre du Mois 1999. [316 p., softback. A historical overview, at first sight not very original and without interest in broader cultural history. Historical context and fall of crusader states; the 1307 complot and arrest; interrogatories; Tours 1308; trials against persons; trials against the order; papal process and the condemnation of the order, Vienne, supression. BJ, v.]

Michelet, Jules, Le procès des Templiers, Paris: Les Editions du C.T.H.S. 1987. [První vydání Paris: Impr. royale 1841-1851.]

Prutz, HansEntwicklung und Untergang des Tempelherrenordens mit Benutzungbisher ungedruckter Materialien, Berlin:G. Grotesche Verlagsbuchhandlung 1888.

Collections of articles / Sborníky

Burgtorf, Jochen – Crawford, Paul – Nicholson, Helen (eds.), The Debate on the Trial of the Templars, 1307-1314, Farnham – Burlington: Ashgate 2010. [xxvi, 399 s. Sborník. F. Novotný: „Velmi realisticky pojatá historiografie, zabývá se spíše politickým pozadím procesu a technickými aspekty jeho vedení. Dává nicméně cenný vhled do současných debat o procesu s templáři. Používám spíše selektivně, dobré studie tam má Krämer o biskupském vyšetřování v Nimes, Forey se svou argumentací proti dnes módním hypotézám o tom, že templáři skutečně prováděli kacířské obřady a Stretter obecně o papežském a biskupském šetření.“ Mohly údajné zlořády templářů zůstat po desetiletí neodhaleny?; volba Jakuba de Molay; instituční závislost na světských a církevních patronech a základ templářského procesu; měnové výkyvy za Filipa IV. a jejich relevance pro zatýkání templářů; nový pohled na výpovědi templářů; templáři před inkvizicí – papežská komise a diecézní tribunály ve Francii; tři „zrádci“ Templu – byla jejich pravda celou pravdou?; soudní inventáře templářských domů ve Francii; případ biskupa Guicharda z Troyes; zapojení pařížské univerzity do procesu s Markéta Porete a templáři; výpovědi templářů jako pramen o příbuzenstvích v templářském řádu; sociální recepce procesu s templáři ve Francii 14. stol. – přenos informací; rozpuštění templářů – král Dinis a jejich zrušení v Portugalsku; ikony, kříže a liturgické předměty v templářských kaplích v Aragonské Koruně; konec templářů ve Valencijském království a rané Montese; král Edward II. Anglický a templáři; proces s templáři v Irsku; johanitské zisky z templářského procesu v Anglii; zatčení templářů na Kypru; Rinaldo z Concorezza, arcibiskup Ravenny, a proces s templáři v severní Itálii; proces na Sicílii; proces ve Flanderském hrabství; templářské komendy v Polsku; templářští odpadlíci před, při a po procesu; kněží templářů – co nám mohou prozradit?; přijetí templářského majetku špitálníky; rozbor mýtu o přežití templářů po r. 1307; závěr. Podrobný poznámkový aparát, rejstříky. NKČR (elektronicky, čtenářům dostupné na dálku přes ebrary), v.; p. (obr.) 71-85; FF MU (DZ), s.]

Chevalier, Marie-Anna (ed.), La fin de l’ordre du Temple, Geuthner 2012.

Wider political and social context

Lizerand, GeorgesClément V et Philippe IV le Bel, Paris: Hachette 1910.

Théry, Julien, „Philippe le Bel, la persécution des ‚perfides templiers‘ et la pontificalisation de la royauté capétienne“, in: Antonio Rigon – Francesco Veronese (eds.), L’età dei processi: Inchieste e condanne tra politica e ideologia nel ’300: Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XIX edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani, 30 novembre-1 dicembre 2007), Roma: Istituto storico italiano per il Medio Evo 2009, 63-80. [FF MU (DZ), s.]

Local studies / Lokální studie

Frale, Barbara, „Lo strano caso del processo ai Templari in Italia“, in: Antonio Rigon – Francesco Veronese (eds.), L’età dei processi: Inchieste e condanne tra politica e ideologia nel ’300: Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XIX edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani, 30 novembre-1 dicembre 2007), Roma: Istituto storico italiano per il Medio Evo 2009, 31-61. [Begins with an overview of Templar presence in Italy; continues with an overview of the process elsewhere; then (49 sqq.) presents the Italian sources and lists the extant records: Brindisi (2 persons), Abruzzo and the Patrimony of St Peter (7), Cesena (2), Firence and Lucca (6) and Ravenna (7). Mentions also lost records. FF MU (DZ), s.]

Gilmour-Bryson, Anne, The Trial of the Templars in the Papal State and the Abruzzi, Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana 1982. [MZK.]

Nicholson, Helen J., „Myths and Reality: The Crusades and the Latin East as presented during the Trial of the Templars in the British Isles, 1308-1311“, in: Helen J. Nicholson (ed.), On the Margins of Crusading: The Military Orders, the Papacy and the Christian World, Farnham: Ashgate 2011, 89-99.

Nicholson, Helen J., The Knights Templar on Trial: The Trial of the Templars in the British Isles, 1308-1311, Stroud: The History Press 2009. [Overview of the trial in the British Isles, focuses mostly on political and economic history of the trial (not so much cultural and intellectual history). FF MU (DZ).]

Nicholson, Helen J., „The Testimony of Brother Henry Danet and the Trial of the Templars in Ireland“, in: Iris Shagrir – Ronnie Ellenblum – Jonathan Riley-Smith (eds.), In Laudem Hierosolymitani: Studies in Crusades and Medieval Culture in Honour of Benjamin Z. Kedar, (Crusades Subsidia 1), Aldershot – Burlington: Ashgate 2008, 411-423.

Nicholson, Helen J., „The Trial of the Templars in Ireland“, in: Jochen Burgtorf – Paul F. Crawford – Helen J. Nicholson (eds.), The Debate on the Trial of the Templars (1307-1314), Farnham: Ashgate 2010, 225-35. [FF MU (DZ), s.]

Nicholson, Helen J., „The Trial of the Templars in the British Isles“, in: Anthony Luttrell – Francesco Tommasi (eds.), Religiones militares: Contributi alla storia degli Ordini religioso-militari nel medioevo, Citta di Castello Perugia: Selecta Editrice 2008, 131-54.

Nicolotti, Andrea, „L’interrogatorio dei Templari imprigionati a Carcassonne“, Studi medievali 52/2, 2011, 697-729. [p.]

Perkins, Clarence, „The Trial of the Knights Templars in England“, The English Historical Review 24/95, 1909, 432-447. [Starší článek, obsahuje další odkazy na prameny a edice.]

Théry, Julien, „Le procès des templiers“, in: Nicole Bériou – Ph??? Josserand (eds.), Prier et combattre: Dictionnaire européen des ordres militaires, Paris: Fayard 2009, 743-750. [p. (different pagination – different version).]

Vinas, Robert, „Le destin des templiers du Roussillon, 1276-1330“, Cahiers de Fanjeaux 41, 2006, 189-212.

Overall interpretations and reflexions / Celkové výklady a úvahy

Gilmour-Bryson, A, „The Templar Trials: Did the System Work?“, Medieval History Journal 3/1, 2000, 41-65. [p.]

Théry, Julien, „A Heresy of State: Philip the Fair, the Trial of the ‚Perfidous Templars,‘ and the pontificalization of the French Monarchy“, Journal of Medieval Religious Cultures 39/2, 2013, 117-148. [p.]

Théry, Julien, „Philippe le Bel, pape en son royaume“, in: „Dieu et la politique: Le défit laïque“, L’histoire 298, 2004, 14-17. [p.]

Théry, Julien, „Une hérésie d’État: Philippe le Bel, le procès des ‚perfides templiers‘ et la pontificalisation de la royauté française“, Médiévales 60, 2011, 157-185. [English version: above.]

The question of guilt (Schuldfrage) / Otázka viny templářů

Beck, Andreas, „Der“ Untergang der Templer: Größter Justizmord des Mittelalters?, Fribourg: Herder GmbH 1992.

Riley-Smith, Jonathan, „Were the Templars Guilty?“, in: Susan J. Ridyard (ed.), The Medieval Crusade, Woodbridge: Boydell 2004, 107-124.

Anthropology of Templar trial records; the supernatural in the Templar trial records / Antropologie templářských procesních záznamech; nadpřirozeno v templářských procesních záznamech

Chiffoleau, Jacques, „Dire l’indicible: Remarques sur la catégorie du nefandum du XIIe au XVe siècle“, Annales 45/2, 1990, 289-324. [Persee.fr, p., c. 1:1.]

Gilmour-Bryson, Anne, „The London Templar Trial Testimony: ‚Truth‘, Myth or Fable“, in: Anne Gilmour-Bryson (ed.), A World Explored: Essays in Honour of Laurie Gardiner, Victoria: University of Melbourne 1993, 44-46. [http://web.archive.org/web/20100622025817/http://www.deremilitari.org/resources/pdfs/bryson.pdf, 3. 4. 2013, p.]

Given, James, „Chasing Phantoms: Philip IV and the Fantastic“, in: Michael Frassetto (ed.), Heresy and the Persecuting Society in the Middle Ages: Essays on the Work of R. I. Moore, Leiden: Brill 2006, 271-289. [Rozbor Filipa IV. jako politika – obvinění templářů autor chápe jako snahu projevit a dokázat vlastní moc: stíhal přízraky, aby triumfoval alespoň na nějaké frontě, když jinde jeho moc narážela na velký odpor. c., p.]

Krämer, Thomas, „Terror, Torture and the Truth: The Testimonies of the Templars Revisited“, in:Jochen Burgtorf – Paul Crawford – Helen Nicholson (eds.), The Debate on the Trial of the Templars, 1307-1314, Farnham – Burlington: Ashgate 2010, 71-85. [NKČR (elektronicky, čtenářům dostupné na dálku přes ebrary), p. (obr.).; FF MU (DZ), s.]

Krüger, Anke, „Das ‚Baphomet-Idol‘: Ein Beitrag zur Provenienz der Hauptvorwürfe gegen den Templerorden“, Historisches Jahrbuch 119, 1999, 120-133. [F. Novotný: Zabývá se konstrukcí motivu templářské modly, všímá si i rozdílů v jednotlivých zprávách, hlubší analýza než u Barbera, který se omezuje na poněkud povrchní zmínky o paralelách s katarstvím. p.]

Novotný, František, Antirituál: Procesy s templáři a pozdně středověké představy o antinomické herezi [M.A. thesis], Brno: Masarykova univerzita 2015. Available online at <http://is.muni.cz/th/383646/ff_m/>, [25 January 2016]. [Vedoucí: David Zbíral.]

Novotný, František, Utváření obrazu kacířské iniciace templářů: Studie o vybraném prameni z jara 1310 [B.A. thesis], Brno: Masarykova univerzita 2013. [Na základě rozboru 25 výpovědí z biskupského vyšetřování v roce 1310 ukazuje průběh vyjednávání o antirituálu mezi vyšetřovateli a vyšetřovanými templáři. Dospívá k různým dílčím závěrům, například k závěru, že templáři snáze přiznávali hanobení posvátných předmětů než přímé uctívání Satana, a poukazuje na strategie zmírňování doznání (zřekli se Ježíše ústy, ne však srdcem; kočku políbili na záda, ne však na řiť; apod.). Vedoucí: David Zbíral.]

Manuscripts / Rukopisy

Oxford, Bodleian Library, MS Bodley 454. [About 1/4 published by Wilkins; complete edition: Nicholson 2011.]

Vatican Archives, MS Arm. XXXV, v. 147. [„Deminutio laboris examinantium processus contra ordinem Templi in Anglia, quasi per modum rubricarum“. Abridged from the version extant in the Bodleian Library. Published by Konrad Schottmüller, Der Untergang des Templerordens mit urkundlichen und kritischen Beiträgen II, Berlin, 1887, repr. Liechtenstein: Vaduz, 1991, p. 78-102 (a full transcription, with a few errors that can be corrected through comparison with MS Bodley 454; FF MU (DZ), s.). (Annotation taken from http://www.cf.ac.uk/hisar/people/hn/trial.htm.)]

Bibliographies

Dessubré, M., Bibliographie de l’ordre des Templiers: Imprimées et manuscrits, Paris 1928.

Neu, H., Bibliographie des Templer-ordens (1927-1965), Bonn 1965.

Nachleben and historiography of the Templars / Nachleben a historiografie templářů

Napp, Anke, Templermythen, und was dahinter steckt, München 2010. [Píše i romány, ale je to historička (roz. Krüger).]

Partner, Peter, The Murdered Magicians: The Templars and Their Myth, Rochester: Crucible [2]1987 (first ed. Oxford – New York: Oxford University Press 1982). [xxi, 209 p.; hardback (1982), softback (1987). Oxford – New York: Oxford University Press 1982: Library of Congress. 1987: place not stated in the book. Book on the subsequent formation of the myth of the Templars, backed by a good bibliography. Argues that Philip the Fair believed sincerely the accusations and his motivations were not only financial. Then turns to the Nachleben: Renaissance writers turned the Templars into magicians, good or evil, then anticlerical Freemasons appropriated the heritage of the Templars in the 18th century. (DZ based on a review by J. B. Russell in Church History). FF MU (DZ), s. (softback); h. (softback).]

Novels / Romány

Chocholoušek, Prokop, Templáři v Čechách, Praha: Vyšehrad 1970. [Historický román.]

Sommer, Ernst, Templáři, Praha: Mht 21994. [Historický román.]

Hospitaller / Johanité

Bradford, Ernle, Řádoví rytíři, Praha: Zvon 1996. 

Hrochová, Věra – Hroch, Miroslav, Křižáci v Levantě, Praha: Mladá fronta 1975.

Pořízka, Jiří, Řád maltézských rytířů: Z Palestiny na Via Condotti, Praha: Elka Press – Knižní klub 1997. [248 s. Užitečný přehled dějin řádu maltézských rytířů až do současnosti. Nakladatelské údaje: výslovně uvedena 2 nakladatelství: Elka Press ve spolupráci s nakl. Knižní klub (má i 2 ISBN).]

Pořízka, Jiří, Maltézští rytíři u nás, Brno: Petrov 1990.

Selwood, Dominic, Knights of the Cloister: Templars and Hospitallers in Central-Southern Occitania c.1000-c.1300, Woodbridge: The Boydell Press 1999. [UB HB; BL, v.]

Waldstein-Wartenberg, Berthold, Řád johanitů ve středověku: Kulturní dějiny řádu, přel. Jiří Jiskra, Praha: Academia 2008. [Váz, 473 s.]

Teutonic knights / Němečtí rytíři

Adam, Petr, Řád německých rytířů a jeho působení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha: Libri 2005. [254 s.: il. a portréty (některé barev.), faksim.; 21 cm. - ISBN 80-7277-283-X.]

Bogan, Henry, Řád německých rytířů, Praha: Garamond 2009. [k.]

Nicolle, David, Řád německých rytířů: 1190-1561, přel. Petr Šťastný, Brno: Computer Press 2009. [Váz., 62 s.]

Toomaspoeg, Kristjan, Histoire des chevaliers teutoniques, Flammarion 2003. [7,20 €.]

Cluny and Cluniac reform / Cluny a clunyjská reforma

Miscellaneous / Různé

Barone, Giulia, „Gorze e Cluny a Roma“, in: kol., Retour aux sources: Textes, études et documents d’histoire médiévale offerts à Michel Parisse, Paris: Picard 2004, 583-590. [c.]

Constable, Giles, Cluny from the Tentz to the Twelfth Centuries: Further Studies, Aldershot: Ashgate 2000. [xii, 312 s. Nezměněné přetisky studií. Cluny v mnišském světě 10. stol; seniores a pueri v Cluny; vstup do Cluny v 11. a 12. stol.; privilegium přijímání v Cluny; privilegium interdiktu a exkmunikace pro Cluny v papežských bulách 1097 a 1100; od Cluny k Cîteaux; Cluny a první křížová výprava; Baume a Cluny; soupisy vlastnictví; komemorace a konfraternita Cluny za Petra Ctihodného; nezveřejněný dopis Petra Ctihodného převorům Paray-le-Monial aj.; opati a protiopat Cluny za papežského schizmatu 1159; opat a měšťané Cuny ve 12. stol. KTF Wien, v.]

Cowdrey, H. E. J., The Cluniacs and the Gregorian Reform, Oxford 1970. [Odkaz Sumption, Pilgrimage.]

Duby, Georges, Tři řády aneb Představy feudalismu, (Historické myšlení 42), přel. Irena Kozelská, Praha: Argo 2008. [Summary here. h.]

Evans, Joan, Monastic Life at Cluny, 910-1157, Hamden: Archon 1968. [Cited by Ferguson.]

Hamilton, Bernard, Monastic Reform, Catharism and the Crusades (900-1300), Aldershot: Ashgate 1997. [Přetisky prací k různým tématům: Řím a vých. církve v 10. stol., mnišské oživení v Římě 10. stol., řecké vlivy na západní mnišství, sv. Petr Damián; původ drugontské církve, albigenská výprava, Saint-Félix; cisterciáci v křižáckých státech, svatá místa v Jeruzalémě, arménská církev a papežství, Reynald z Châtillonu. c. ???-??? (loc. Other, not Heresy).]

Iogna-Prat, Dominique, Études clunisiennes, (Les médiévistes français 2), Paris: Picard 2002. [240 s. Soubor autorových dříve publikovaných článků (nová paginace) na téma eklesiologie a historické sociologie clunyjského klášterního hnutí. Clunyjská eklesiologie a církevní systém; opatská hagiografie Cluny; oddanost kříži a politická teologie v Cluny kolem r. 1000; ideální místo laika v Cluny; mrtví v nebeském účenictví Cluny; Odo z Cluny; clunyjská historiografie v 11. a 12. stol.; Cluny ve vrstvách paměti, 910-1910. Poznámky pod čarou, bibliografie. Recenze Heresis 38, 148 ad. KTF Wien, v.; h.]

Iogna-Prat, Dominique, Order and Exclusion: Cluny and Christendom Face Heresy, Judaism, and Islam (1000-1150), přel. Graham R. Edwards, Ithaca: Cornell University Press 2002. [xv, 407 s., váz. Anglický překlad knihy Ordonner et exclure. h., p.]

Iogna-Prat, Dominique, Ordonner et exclure: Cluny et la société chrétienne face à l’hérésie, au judaïsme et à l’islam, 1000-1150, Paris: Aubier 22000. [508 s. Summary here. FF MU (DZ); h.]

Méhu, D., Paix et communautés autour de l’abbaye de Cluny (Xe-XVe siècle), Lyon: Presses universitaires de Lyon 22010 (first ed. 2001). [Cited by Chiffoleau.]

Moore, Michael E. Hoenicke, „Demons and the Battle for Souls at Cluny“, Studies in Religion / Sciences religieuses32/4, 2003, 485-497. [p.]

Nizet, Jean, „Les ordres religieux du Moyen Âge: des organisations fermées? Le cas de Cluny“, Archives des sciences sociales des religions 2003, 123, 41-60. [revues.org.]

Pacaut, Marcel, L’Ordre de Cluny. [Přehledová práce, neobsahuje poznámky pod čarou.]

Sackur, E., Die Cluniacenser und ihrer kirchlichen und allgemeingeschichtlichen Wirksamkeit bis zur Mitte des elften Jahrhunderts I-II, Halle, 1892-1894. [Iogna-Prat, Ordonner, 40 na to odkazuje jako na velkou syntézu, ke které se pozdější bádání pořád vrací, nicméně dosti kriticky.]

Peter the Venerable / Petr Ctihodný

Iogna-Prat, Dominique, Ordonner et exclure: Cluny et la société chrétienne face à l’hérésie, au judaïsme et à l’islam, 1000-1150, Paris: Aubier 22000. [508 s. Základy postojů k heretikům tak, jak se utvářely v Cluny. 1. ed. 1998; ed. 2000 se označuje za „opravenou“. Recenze Heresis 38, 136ad. FF MU, h.]

Tolan, John, „Peter the Venerable on the ‚Diabolical Heresy of the Saracens“, in: Alberto Ferreiro (ed.), The Devil, Heresy and Witchcraft in the Middle Ages: Essays in Honor of Jeffrey B. Russell, Leiden – Boston – Köln: Brill 1998, 345-367. [c.]

Torrell, J.-P. – Bouthillier, D., Pierre le Vénérable et sa vision du monde, Louvain 1986.

Eremitism / Poustevnictví

Anchoritic Traditions of Medieval Europe,

Simons, Walter, „On the Margins of Religious Life: Hermits and Recluses, Penitents and Tertiaries, Beguines and Beghards“, in: Miri Rubin – Walter Simons (eds.), The Cambridge History of Christianity IV: Christianity in Western Europe c. 1100-c. 1500, Cambridge: Cambridge University Press 2009, 311-323. [FF MU (DZ).]

Eremitic orders of the 11th and 12th century, eremitic reform movement / Poustevnické řády 11. a 12. století, poustevnické reformní hnutí

Hamilton, Bernard – McNulty, P. A., „Orientale lumen et magistra Latinitatis: Greek Influences on Western Monasticism (900-1100)“, in: B. Hamilton, Monastic Reform, Catharism and the Crusades (900-1300), Aldershot: Ashgate 1997, oddíl V, 181-216. [c. (loc. Other, not Heresy).]

Leyser, Henrietta, Hermits and the New Monasticism: A Study of Religious Communities in Western Europe, 1000-1150, London: Macmillan Press 1984. [135 s. Utváření tradice, noví poustevníci, geografické rozšíření, organizace, observance, poustevníci a reforma, reakce na poustevníky, přijetí řehole a consuetudines, konec pousteven. c.]

Picasso, Giorgio, „‚Sacri canones et monastica regula‘ nella cultura del monachesimo subalpino (secolo XI)“, in: Giorgio Picasso, Sacri canones et monastica regula: Disciplina canonica e vita monastica nella società medievale, Milano: Vita e Pensiero 2006, 69-83. [FF MU (DZ), s.]

Tabacco, Giovanni, Spiritualità e cultura nel Medioevo, Napoli 1993. [334 s. Souborné vydání velmi zajímavých porůznu rozptýlených studií z let 1954-1990, rozdělené do tří částí: „Náboženství a moc“, „Aristokracie askeze“ a „Hagiografie a démonologie“. Biskupové a kláštery v 11.-12. stol., kněžství a císařství, avignonské papežství ve františkánské krizi, církev a hereze v právním a politickém horizontu papežské monarchie, Romuald z Ravenny a počátky camaldoliánského mnišství, romualdská spiritualita, Petr Damiani, „Agiografia e demonologia come strumenti ideologici in età carolingia“. BNF. h.]

Werner, Ernst, Die gesellschaftlichen Grundlagen der Klosterreform im 11. Jahrhundert, 1955. [A Marxist account. The author also studied medieval heresy (see bgher). Ref. Le Goff, Time, Work..., 291, n. 11.]

Monastic reforms in the 12th century / Mnišské reformy 12. století

Wessley, Stephen E., Joachim of Fiore and monastic reform, c1990. [Je v ČR. ABD027.]

Regular canons / Řeholní kanovníci

Miscellaneous

Viz Brunn, Des contestataires, 35 ad. (kapitola o kanovnické reformě v Porýní s rozsáhlou bibliografií).

Bynum, Caroline Walker, „The Spirituality of Regular Canons in the Twelfth Century“, in: ead., Jesus as Mother: Studies in the Spirituality of the High Middle Ages, Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press 1982, 22-58. [Nové vydání studie z Medievalia et humanistica: Studies in Medieval and Renaissance Culture (n. s.) 4, 1973, 3-24 (BNCF, v.), prozkoumávající vývojovou teorii, podle které kanovníci, rozkročení mezi mnišstvím a službou bližnímu, tvoří přechod mezi mnišstvím a mendikanty. Zde hodně bg údajů. FF MU (DZ), s.]

Canonici delle cattedrali nel medioevo, Verona: Cierre 2003 (Quaderni di storia religiosa 10, 2003). [305 s. Tematické číslo časopisu, věnované kanovníkům katedrál. Komunity anglických katedrál v 10.-12. stol. v nedávné historiografii; italské katedrální kapituly; kanovnický liturgický prostor; hudba a liturgie v kanonii Sanctae Mariae Patavensis; špitál sv. Štěpána v Piacenze; vizita kanovníků veronské katedrály; kapitula Santa Maria Maggiore v Como; kanovníci v klerických společenstvích ve Viterbu; medailony několika francouzských světských kanovníků 1250-1530. KTF Wien, v.]

Fournée, Jean, „Le renouveau canonial en Normandie au XIIe siècle“, in: Crises et réformes dans l’Église de la réforme grégorienne à la préréforme, Paris: Comité des travaux historiques et scientifiques 1991, 27-38. [FF MU (DZ), s.]

Führer, Julian, König Ludwig VI. von Frankreich und die Kanonikerreform, Frankfurt am Main: Peter Lang 2003.

Le monde des chanoines, (Cahiers de Fanjeaux 24), 1989.

Millet, Hélène, Les chanoines du chapitre cathédrale de Laon (1272-1412), Rome: École française de Rome 1982.

Picasso, Giorgio, „La vita comune del clero in una collezione canonica dell’età gregoriana“, in: Giorgio Picasso, Sacri canones et monastica regula: Disciplina canonica e vita monastica nella società medievale, Milano: Vita e Pensiero 2006, 299-310. [FF MU (DZ), s.]

Vanderputten, Steven, Monastic Reform as Process: Realities and Representations in Medieval Flanders, 900–1100, Ithaca: Cornell University Press 2013. [Není dostupné online, e-zdroje MU neobsahují – vydání se připravuje.]

Monographies on individual chapters

Some scholars:

Gane, R., Le chapitre de Notre-Dame de Paris au XIVe siècle: Étude sociale d’un groupe canonial, Saint-Étienne: Publications de l’Université de Saint-Étienne 1999. [Cited by Chiffoleau.]

Premonstratensians / Premonstráti

Čermáková, Gabriela, Počátky premonstrátů v Čechách a na Moravě v kontextu církevní reformy 12. století [bakalářská diplomová práce], Brno: Masarykova univerzita 2009 (Filozofická fakulta, Ústav religionistiky, vedoucí práce: David Zbíral). [h.]

Dolista, Karel, Majetkový rozvoj českých premonstrátských klášterů do konce 13. stol. [1950]. [Úvod o premonstrátských klášterech (jednotlivé funkce atd.); příchod premonstrátů do Čech 1143; Strahov, Želiv, Teplá atd. O Ebervinovi ze Steinfeldu přímo nepíše: ani zmínka, myslím. Strojopis. MZK préz.]

Elm, K. (ed.), Norbert von Xanten, Köln: Wienand 1984.

Roth, Friedrich Wilhelm Emil, „Eine Briefsammlung des Propstes Ulrich von Steinfeld aus dem 12. Jahrhundert“, Zeitschrift des Aachener Geschichtvereines 1896, 242-311. [Soudě dle Žáka jde o edici sbírky dopisů Oldřicha ze Steinfeldu. MZK nic (ani lístkový kat.).]

Říha, T., Svatý Norbert a jeho dílo, Řím: Křesťanská akademie 1971.

Trawkowski, Stanisław, Między herezją a ortodoksją: Rola społeczna premonstratensów w XII w., Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukove 1964. [214 p., softback. An overview of the Premonstatensians in the 12th-13th century. Foundation of Prémontré; beginnings of the congregation; crisis; building of the order; apostleship and contemplation; women converts and women canons; conclusion. Written in the framework of a seminar led by Tadeusz Manteuffel. BJ (Instytut Religioznawstwa, book no. 2243 II), v.]

Wolbrink, Shelley Amiste, „Women in the Premonstratensian Order of Northwestern Germany, 1120-1250“, The Catholic Historical Review 89/3, 2003, 387-408. [ProQuest (MU), p.]

Žák, Alfons (ed.), Listy Oldřicha, probošta steinfeldského, do Čech a na Moravu zaslané: Paběrky z klášterních kodexů XII. století, Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 1900.

Žák, Alfons, St. Norbertus-Album: Festschrift zum Jubiläum des Prämonstratenser-Ordens (1120-1920), Idlienfeld: Ferd. Wurst 1920. [129 s. MZK sign. 2-416.862.]

Cistercians / Cisterciáci

Miscellaneous / Různé

Turk, Josip (ed.), Charta caritatis prior, Roma 1945.

Overviews / Přehledy a obecná pojednání

Berman, C., The Cistercian Evolution: The Invention of a Religious Order in Twelfth-Century Europe, Philadelphia 2000. [Odkaz Kienzle, Cistercians, 15 jako na „důležitou studii“.]

Burton, Janet – Kerr, Julie, The Cistercians in the Middle Ages, Woodbridge: The Boydell Press 2011. [Vypadá velmi dobře – jako důležitá přehledová práce. Reforma a obnova; Cîteaux; šíření řádu; cisterciáci, jejich lokality a stavby; správa řádu; denní život; spiritualita; konvrši, grangie a ekonomika; cisterciáci a svět. Podrobný pozn. aparát; glosář; bibliografie; rejstřík cisterciáckých domů; obecný rejstřík. KTF Wien, v.; FF MU.]

Charvátová, Kateřina, 900 let cisterciáckého řádu, Praha 2000. [MZK préz.]

Kameník, Milan, Burgunsko, kraj mnichů, Praha: Vyšehrad 2002. [Velmi užitečná publikace. MZK préz.]

Cistercians in Languedoc / Cisterciáci v Languedoku

See also bgher / „Anti-Cathar preaching“.

Les cisterciens de Languedoc (XIIe-XIVe s.), (Cahiers de Fanjeaux 21), Toulouse: Privat 1986.

Cistercians in Bohemia and Moravia / Cisterciáci v Čechách a na Moravě

Charvátová, Kateřina, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420 II: Kláštery založené ve 13. a 14. století, Praha: Karolinum 2002. [404 s. Dějiny klášterů (Vyšší Brod, Zlatá Kouna, Svaté Pole, Zbraslav, Skalice, Pohled, Sezemice). Podrobný poznámkový aparát, rozsáhlá obrazová dokumentace.]

Pacaut, Marcel, Les moines blancs: Histoire de l’ordre de Cîteaux, Saint-Amand-Montrond 1993. [Odkaz Kienzle, Cistercians, 29 jako na přehledovou práci. V., neobsahuje poznámky pod čarou.]

Pojsl, Miloslav, Cisterciáci na Moravě: Sborník k 800. výročí příchodu cisterciáků na Moravu a počátek Velehradu, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2006. [324 s.]

Cistercians in Poland / Cisterciáci v Polsku

Manteuffel, Tadeusz, Papiestwo i cystersi ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w Polsce na przełomie XII i XIII w., Warszawa 1955.

Cistercians in Transylvania / Cisterciáci v Transylvánii

Tanase, Michel, „L’expansion de Cîteaux dans le sud-est européen: Essai de localisation des possessions cisterciennes de Transylvanie“, in: Crises et réformes dans l’Église de la réforme grégorienne à la préréforme, Paris: Comité des travaux historiques et scientifiques 1991, 79-90. [FF MU (DZ), s.]

Ordo Eremitarum sancti Augustini / Augustiniáni eremité

Šmeral, Jiří, Řád augustiniánů eremitů na Moravě v předhusitské době, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2008. [Brož., 151 s.]

Spiritual life outside monasteries – lay brothers, tertiaries, unformal communities, „donati“ / Duchovní život mimo mnišství – laičtí bratři, terciáři, neformální společenství, „donati“

See also Beguines, Devotio moderna.

Aertsen, Jan A. – Speer, Andreas (eds.), Geistesleben im 13. Jahrhundert, Berlin – New York: Walter de Gruyter 2000. [xii, 656 s. Velký sborník, ovšem nejen o duchovním životě, spíš velmi široce zaměřený. Studie v němčině, angličtině, francouzštině. Úvod; středověká filosofie – nemožný projekt?; existoval nějaký „první averroismus“?; filosofické sebepoznání; konstruktivní intelektualita – Dietrich z Freibergu; středověké pozadí rozlišení abstraktivní vs. intuitivní kognice; absolutní vůle versus reflexivní rozum; mezi milostí a svobodou – Olivi; středověká sebekritika rozumu; Aegidius Romanus; Albert Veliký (několik příspěvků); sebepochopení mistrů svobodných umění; metafyzika a teologie koncem 13. století; vzdělanost, teologie a církev; evangelijní chudoba a církev (U. Horst); františkáni a dominikáni v komentáři k Apokalypse od Alexandra Minority; amalriciánská krize v literatuře; heretické proudy v německé literatuře 13. stol.; fungování hudby; stavba; poezie; optika; lidové divadlo ve Francii; Fridrich II. jako sokolník (sic!); vzdělání žen podle děl Vincenta z Beauvais; základy písemné a knihovnické kultury v českém státě 13. stol.; intelektuální život v Čechách za posledních Přemyslovců; Nikolaos z Otranta; druhý lyonský koncil a „bludy Řeků“; změnitelnost světa – důsledky konfrontace Západu s „jiným“ ve 13. stol. KTF Wien, v.]

Miramon, Charles de, Les „donnés“ au Moyen Âge: Une forme de vie religieuse laïque (v. 1180-v. 1500), Paris: Le Cerf 1999. [486 s., brož. (pevná, lámavá, běžná u Le Cerf). Velmi důkladná monografie o instituci laiků, kteří se „dali“ nějaké náboženské instituci. Původně disertace pod vedením A. Boureau (jehož rukopis je poznat na důrazu na kontrakt a znamení). Odevzdat sebe a svůj majetek; mnišské roucho a signum; náboženské commendatio; bratrstvo ve 12. století; příbuzenství v mnišských statutech; rozšíření bratrstva na příkladu Aragonska. Zrození „daných“, 1180-1200: slova oblatus, redditus, donatus, condonatus; první smlouvy; krize bratrstva; náboženský kontext. Rámec objevení v normativním diskurzu: texty; rámec reflexe a spojené problémy. Daní ve vrcholném středověku – tvorba diskurzu: rozpznat a zařadit; vývoj právního režimu daných; jiné církevní diskurzy (včetně pejorativních). Využití a transformace ve 14.-15. stol.: doktrinální stagnace; v katalozích polořeholníků. Příklad kartuziánů. Renesance formy daného: belgičtí křížovníci, Windesheim, kongregace sv. Justiny v Padově, koncem středověku. Konec středověku, zmatení a kontaminace. Darovaní ve středověkých špitálech. Pozn. aparát, bibliografie. KTF Wien, v.; FF MU (DZ).]

Simons, Walter, „On the Margins of Religious Life: Hermits and Recluses, Penitents and Tertiaries, Beguines and Beghards“, in: Miri Rubin – Walter Simons (eds.), The Cambridge History of Christianity IV: Christianity in Western Europe c. 1100-c. 1500, Cambridge: Cambridge University Press 2009, 311-323. [FF MU (DZ).]

Uomini e donne in comunità, Verona: Cierre 1994 (Quaderni di storia religiosa 1, 1994). [350 s. Piemont ve 12.-13. stol.; obláti a oblátky u „menších bratří“ ve 13.-14. stol.; první humiliátské komunity v Lombardii; uctívači Vilemíny z Milána (Benedetti); špitály; špitál v Como; ženské komunity s mužskou přítomností na Cremonsku ve 13. stol.; ženské vedení dvojklášterů – sv. Jiří v Redoně; Verona; dvojkláštery a problém ženského řeholního života v Padově ve 13.-14. stol.; formy řeholního společného života v německé medievistice. KTF Wien, v.]

Mendicant orders – miscellaneous / Žebravé řády, mendikanti – různé

Andrews, Frances, The Other Friars: Carmelite, Augustinian, Sack and Pied Friars, Boydell 2006/2007. [ÖNB nic, UB nic.]

Benati, Amedeo, „Frater Armannus Pungilupus: Alla ricerca di una identità“, Analecta Pomposiana 7, 1982, 7-57. [Článek uvádějící Armanna do souvislosti s řádovým životem své doby. Obsahuje edice několika dokumentů souvisejících s Pungilupovou rodinou i samotným Armannem. Odkaz La chiesa di Ferrara, 412. c.]

L’economia dei conventi degli ordini mendicanti: Atti del XXXI convegno internazionale di studi francescani, Assisi, ottobre 2003, Spoleto: Centro italiano di studi francescani 2004.

Martin, Hervé, Les ordres mendiants en Bretagne, vers 1230-vers 1530: Pauvreté volontaire et prédication à la fin du Moyen Âge, Paris: C. Klincksieck 1975.

Moines et religieux dans la ville (XIIe-XVe siècle), (Cahiers de Fanjeaux 44), Toulouse: Privat

Samaritani, Antonio, „L’‚Ordo de poenitentia‘ a Ferrara nei secoli XIII-XIV“, Analecta Tertii ordinis regularis sancti Francisci 12/117, 1972, kolem s. 410.

Swanson, R. N., „The ‚Mendicant Problem‘ in the Later Middle Ages“,in: Peter Biller – Barrie Dobson (eds.), The Medieval Church: Universities, Heresy, and the Religious Life: Essays in Honour of Gordon Leff, (Studies in Church History: Subsidia 11), Woodbridge: The Boydell Press 1999, 217-238. [Opozice proti mendikantům, napětí v souvislosti s nimi. c.]

Mendicants – economy and religion / Žebravé řády – ekonomika a náboženství

Bériou, Nicole – Chiffoleau, Jacques (eds.), Économie et religion: L’expérience des ordres mendiants (XIIIe-XVe siècle), Lyon: Presses universitaires de Lyon 2009. [809 s., brož. Sborník příspěvků věnovaných vztahu ekonomiky a žebravých řádů. Úvod; strukturovaná komentovaná bibliografie; dokumentace o mendikantech v Trevisu ve 14.-15. stol.; účty klášterů Servitů Marie ve Veroně a Florencii; konventuální ekonomika, vedení záznamů a spiritualita; dominikáni a výroční poplatky; archivy františkánů v Avignonu; ekonomika žebravých konventů v Londýně; karmelitáni a ekonomie; burgundští vývodové a mendikanti; Santa Croce kolem 1300; provinční zákony františkánů a ekonomický život konventů; Jakub z Lausanne, dominikán a vlastník?; Verona v 15. stol.; obraz žebrání ve střední Itálii; mendikanti a jejich knihy; mendikanti, odkazy a umění – investice za nárůst Božího kultu; mendikanti a Neapol; ochránci; závěr (Chiffoleau). KTF Wien, v.; FF MU (DZ), s.]

Lenoble, Clément, L’exercice de la pauvreté: Économie et religion chez les franciscains d’Avignon (XIIIe-XVe siècles), Rennes: Presses universitaires Rennes 2013. [Places the accounting book of the Franciscan convent of Avignon in the context of the Spiritual controversy (also hints at the discourse on heresy). The links to protestant ethics and the spirit of capitalism in the publisher’s note is slightly overstated in the sense that the book does not address this issue so much, but the link between theology and economy is entertained throughout the book. Notes from the author’s presentation of the book: mnisi.doc (local file). h.]

Mendicants in interaction / Žebravé řády v interakci

Mendicants vs. secular clergy and traditional orders / Žebravé řády versus sekulární klérus a tradiční řády

Benati, Amedeo, „Armanno Pungilupo nella storia religiosa ferrarese del 1200“, Atti e memorie della Deputazione provinciale ferrarese di storia patria 4, 1966, 85-123. [Odkaz Merlo a Benati, Frater. Chyba v paginaci (2× s. 85). c.]

Congar, Yves Marie Joseph, „Aspects ecclésiologiques de la querelle entre mendiants et séculiers dans la seconde moitié du XIIIe siècle et le début du XIVe siècle“, Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge 28, 1961, 35-151. [Sv. 28: hřbet; titulka: 36. ročník. Doporučované. BNCF. FF MU (DZ), s.]

Steckel, Sita, „Professoren in Weltuntergangsstimmung: Religiöse Debatte und städtische Öffentlichkeit im Pariser Bettelordensstreit, 1252-1257“, in: Susanne Ehrich – Jörg Oberste (eds.), Pluralität – Konkurrenz – Konflikt: Religiöse Spannungen im städtischen Raum der Vormoderne, (Forum Mittelalter-Studien), Regensburg: Schnell & Steiner 2013, 51-79. [p.]

Franciscans and Dominicans / Františkáni a dominikáni

Benyovsky, Irena, „Trogirsko prigrađe na prijelazu 13. u 14. stoljeće: Utjecaj Dominikanaca i Franjevaca na oblikovanje prostora“, Croatica Christiana Periodica 27/52, 2003, 47-56. [p.]

Franciscans / Františkáni

Spirituální františkáni: speciální kapitola pod herezí.

Francis of Assisi and the „Franciscan question“ / František z Assisi, jeho život, počátky františkánů, vliv
Sources – editions and translations / Prameny

Bihl, Michael (ed.), „S. Bonaventurae Legenda Maior S. Francisci“, in: Legendae S. Francisci Assisiensis saeculis XIII et XIV conscriptae X/5, (Analecta franciscana 10), Firenze: Quaracchi 1941, 555-652. Available online at <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54971281>, [21. 12. 2014]. [Bihl 1941 cited as the authoritative edition of the Legenda maior by Jacques Dalarun as of 2014.]

Brooke, Rosalind B., Scripta Leonis, Rufini et Angeli, Sociorum S. Francisci: The Writings of Leo, Rufino and Angelo Companions of St. Francis, (Oxford Medieval Texts), Oxford: Clarendon Press 1970. [xviii, 357 p.]

Dalarun, Jacques (ed.), François d’Assise: Écrits, Vies, témoignages I-II, Paris: Le Cerf 2010. [French translation (by a large and qualified team) of the most important early sources including those by Francis, with important and up-to-date introductions and commentaries.]

Františkánské prameny I, Řím: Křesťanská akademie 1982. [Spisy sv. Františka, sv. Kláry, Bonaventurova Legenda maior a Legenda minor, Ubertino z Casale, Angelo Clareno atd.]

Pospíšil, Ctirad Václav (ed.), Františkánské prameny I, Olomouc: Matice cyrolometodějská 2001. Also available online at <http://www.frantiskanstvi.cz/FP%20I.pdf>, [6. 11. 2014]. [See below a newer edition.]

Solvi, Daniele, Uomini celesti e angeli terrestri: Una lettura francescana dei Fioretti, (Presenza di san Francesco 57), Milano: Edizioni Biblioteca Francescana 2015.

Štivar, Jiří Bonaventura (ed.), Františkánské prameny I: Spisy sv. Františka a sv. Kláry, Velehrad: Ottobre 12 2001.

Štivar, Jiří Bonaventura (ed.), Františkánské prameny II: Legendy o sv. Františkovi z let 1226-1235, Velehrad: Ottobre 12 2003.

Štivar, Jiří Bonaventura (ed.), Františkánské prameny III: Legendy o svatém Františkovi z let 1240-1253, Velehrad: Ottobre 12 2008. [366 s. Přeložil, redigoval, poznámkami a úvody opatřil J. B. Štivar OFMCap. Legenda perusina; Legenda tří druhů; Tomáš z Celana, Vita secunda; Tomáš z Celana, pojednání o zázracích blaženého Františka. FF MU (DZ), s.]

Review articles

Blastic, Michael W., „Toward a Resolution of the Franciscan Question“, Franciscan Studies 66, 2008, 484-491. [A round table on J. Dalarun’s book. JSTOR.]

Miscellaneous

Heresis 10, 21-26.

Cardini, Franco, František z Assisi, Praha: Zvon – Vyšehrad 1998. [232 s. Populární převyprávění Františkova života. Obsahuje jen několik poznámek. Bez bibliografie. Docela kritická k pramenům a užitečná. MZK abs., l.]

Chalupová, Jana, Komunita a nadpřirozeno: Podoba společenství a charakter nadpřirozených činitelů ve vybraných františkánských legendách (1228-1306) [B.A. thesis], Brno: Masarykova univerzita 2016. Available online at <http://is.muni.cz/th/356689/ff_b/>, [23. 1. 2017].

Dalarun, Jacques, Francesco, un passagio: Donna e donne negli scritti e nelle leggende di Francesco d’Assisi,

Dalarun, Jacques, François d’Assise, un passage: Femmes et féminité dans les écrits et les légendes franciscaines, trans. Catherine Dalarun-Mitrovitsa, Arles: Actes Sud 1997. [Translated from Italian.]

Dalarun, Jacques, Francesco d’Assisi: Il potere in questione e la questione del potere: Rifiuto del potere e forme di governo nell’Ordine dei frati minori. [Also published in French. BNF.]

Dalarun, Jacques, François d’Assise ou le pouvoir en question: Principes et modalités du gouvernement dans l’ordre des Frères mineurs, Bruxelles – Paris: De Boeck 1999. [154 s. Francouzský překlad nebo snad přepracování; překladatel neuveden, je jím tedy sám autor. Zabývá se komplexním postojem k moci u Františka z Assisi a v počínajícím františkánském řádu, a to v jednotlivých kapitolách na základě různých typů pramenů (podnětný přístup). Celkem dost poznámek pod čarou, bibliografie, stručný jmenný rejstřík. BNF, v.]

Felder, Hilarin, Ideály sv. Františka z Assisi, V Olomouci: Serafínské květy 1926. [Původně německy, toto je autorizovaný překlad. FF MU.]

Kybal, Vlastimil, Svatý František z Assisi, Brno: L. Marek 2006. [xiii, 245 s.]

Le Goff, Jacques, Svatý František z Assisi, přel. Kateřina Vinšová, Praha: Vyšehrad 2004. [192 s. Czech translation from Saint-François d’Assise (Paris: Gallimard 1999). Useful bibliography. MZK abs.]

Lehmann, L., František, mistr a učitel modlitby, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 1998.

Miccoli, Giovanni, Francesco: Il santo di Assisi all’origine dei movimenti francescani, Roma: Donzelli 2013. [XXIV, 296 p. Partly published before; according to the BNCF, this seems to be a version of the book Francesco d’Assisi.]

Miccoli, Giovanni, Francesco d’Assisi: Realtà e memoria di un’esperienza cristiana, Torino: Einaudi 1991. [Cited by Dalarun (lecture) as a seminal book of essays.]

Nigg, Walter, Muž z Assisi, Brno: Cesta b. r. [39 s. Stručný životopis sv. Františka z katolických pozic. Nejde o historickou práci, nýbrž vzpomínku na sv. Františka.]

Uribe, Fernando, Introducción a las hagiografías de san Francisco y santa Clara de Asís (siglos XIII y XIV), Murcia: Publicaciones Instituto Teológico Franciscano 1999. [See below for an Italian translation.]

Uribe, Fernando, Introduzione alle fonti agiografiche di san Francesco e santa Chiara d’Assisi (secc. XIII-XIV): Traduzione dell’edizione spagnola rivista ed ampliata, Assisi: Porziuncola 2002. [640 s. 50 €. Úvod, životopisná díla Tomáše z Celana, Legenda trium sociorum, sv. Bonaventura, Compilatio Assisiensis, Speculum perfectionis, drobnější hagiografické prameny, Actus beati Francisci; sv. Klára a její kanonizační proces. Poznámky pod čarou. Podrobná strukturovaná bibliografie. BNF, v.]

Vauchez, André, François d’Assise, Paris: Fayard 2009.

Vauchez, André, „Les stigmates de saint François et leurs détracteurs dans les derniers siècles du moyen âge“, Mélanges d’archéologie et d’histoire 80/2, 1968, 595-625. [p.]

Textual and source criticism of Francis’ vitae, the „Franciscan Question“

Clasen, Sophronius, Legenda antiqua S. Francisci: Untersuchung über die nachbonaventurianischen Franziskusquellen, Legenda trium sociorum, Speculum perfectionis, Actus B. Francisci et sociorum eius und verwandtes Schrifttum, Leiden: Brill 1967.

Dalarun, Jacques, Francis of Assisi and the Feminine, Allegany, NY: Franciscan Institute 2006.

Dalarun, Jacques, La malaventure de François d’Assise: Pour un usage historique des légendes franciscaines, Paris: Les Éditions Franciscaines 2002. [288 s. Z it. originálu přel. Pierre B. Beguin.]

Dalarun, Jacques, La malavventura di Francesco d’Assisi: Per un uso storico delle leggende francescane, Milano: Biblioteca Francescana 1996. [208 s. Velmi užitečné dílo od jednoho z předních znalců. Translated into English and French. Stručný poznámkový aparát. Bibliografie, rejstřík. BNF; h.]

Dalarun, Jacques, La vie retrouvée de François d’Assise, (Sources franciscaines), ???: Éditions franciscaines 2015.

Dalarun, Jacques, The Misadventure of Francis of Assisi, Allegany, NY: Franciscan Institute 2002.

Dalarun, Jacques, „Tractatus de Miraculis beati Francisci: Un manuscrit, un texte, un mot“, in: kol., Retour aux sources: Textes, études et documents d’histoire médiévale offerts à Michel Parisse, Paris: Picard 2004, 601-612. [c.]

Dalarun, Jacques, Vers une résolution de la question franciscaine: La Légende ombrienne de Thomas de Celano, Paris: Fayard 2007. [270 s. Kniha kladoucí si za cíl stanovit a vydat text legendy, identifikovat autora, upřesnit dataci a pochopit její historický význam (7). Obsahuje vzornou kritickou edici s francouzským překladem na protilehlých stranách. Pozn. aparát, rozsáhlá bibliografie, rejstřík. KTF Wien, v.; FF MU (DZ), s.]

Duffy, Eamon, „Finding St Francis: Early Images, Early Lives“, in: Peter Biller – Alastair J. Minnis (eds.), Medieval Theology and the Natural Body, Woodbridge: York Medieval Press – Boydell & Brewer 1997, 193-236. [c.]

Moorman, John R. H., The Sources for the Life of S. Francis of Assisi, Manchester: Manchester University Press 1940. [xvi, 176 p.]

Sabatier, Paul, Life of St. Francis of Assisi, trans. Louise Seymour Houghton, New York: Charles Scribner’s 1935. [English translation of La Vie de St. François d’Assise (first ed. 1894), a classic and initiator of the debate on the „Franciscan question“. Sees St. Francis as much less conformist than previous historiography.]

Salter, Emma Gurney, „Sources for the Biography of St. Francis of Assisi“, Speculum 5/4, 1930, 388-410.

Claire of Assisi / Klára z Assisi

Bartoli, Marco, Svatá Klára: Žena mezi mlčením a pamětí, Praha: Vyšehrad 2004. [170 s. Z italského originálu přeložil Petr Regalát. Podložené dílo kriticky životopisného zaměření, srovnatelné asi nejspíš s Le Goffovým Sv. Františkem. Poznámkový aparát, obrazové přílohy, rejstřík. FF MU, v.]

Klára z Assisi, Řehole a závěť sv. Kláry: Konstituce sester klarisek – kapucínek, Olomouc: Matice cyrilometodějská 1993.

Lainati, Chiara Augusta, Svatá Klára z Assisi, Praha: Alverna 1993.

Uribe, Fernando, Introduzione alle fonti agiografiche di san Francesco e santa Chiara d’Assisi (secc. XIII-XIV): Traduzione dell’edizione spagnola rivista ed ampliata, Assisi: Porziuncola 2002. [640 s. 50 €. Úvod, životopisná díla Tomáše z Celana, Legenda trium sociorum, sv. Bonaventura, Compilatio Assisiensis, Speculum perfectionis, drobnější hagiografické prameny, Actus beati Francisci; sv. Klára a její kanonizační proces. Poznámky pod čarou. Podrobná strukturovaná bibliografie. BNF, v.]

Overviews / Přehledy

Merlo, Grado Giovanni, Nel nome di san Francesco: Storia dei frati Minori e del francescanesimo fino agli inici del XVI secolo, Padova: Editrici francescane 2003.

Proceedings and collections of articles / Sborníky

Hlaváček, Petr (ed.), Františkánství v kontaktech s jiným a cizím, Praha: Univerzita Karlova v Praze 2009. [267 s., 16 s. obr. příl. O ediční řadě; teologie dějin; J. Rozehnalová, tradice a empirie ve středověkých zprávách o Asii; biblická topografie a inscenace orientálního cizího; Antonín z Padovy; Odorik z Pordenone; františkáni na periferiích Evropy v pozdním středověku; slunce jako christologický symbol u Bernardina Sienského; nejstarší pečeť a patron české františkánské provincie; iluminované rukopisy; františkáni jako papežští vyzvědači v Bamberku; Vilém Antonín Brouček; Jakub Římař OFM a snaha o misii v Etiopii; turnovští františkáni a (re)katolizace regionu v 17. stol. h.]

Czech lands / České země

Hlaváček, Petr, „Der Bildungsstreit unter den böhmischen Franziskanern-Observanten am Ende des Mittelalters“, in: František Šmahel (ed.), Geist, Gesellschaft, Kirche im 13.-16. Jahrhundert, (Colloquia mediaevalia Pragensia 1), Praha: Filosofia 1999, 241-262.

Women and franciscanism, Franciscan nuns / Ženy a františkánství, první klarisky

Movimento religioso femminile e francescanesimo nel secolo XIII, Assisi: Società internazionale di studi francescani 1980.

Field, Sean L., „Introduction“, in: Sean L. Field, Isabelle of France: Capetian Sanctity and Franciscan Identity in the Thirteenth Century, Notre Dame: University of Notre Dame Press 2006. [p.]

Franciscan nuns generally and in individual regions

Brunel-Lobrichon, Geneviève, „Diffusion et spiritualité des premières clarisses méridionales“, in: kol., La femme dans la vie religieuse du Languedoc (XIIIe-XIVe siècle), (Cahiers de Fanjeaux 23), Toulouse: Privat 1988, 261-280. [h.]

Bruzelius, Caroline A., „Hearing is Believing: Clarissan Architecture, c.1213-1340“, in: Constance Hoffman Berman (ed.), Medieval Religion: New Approaches, New York – London: Routledge 2005, 272-289. [Zabývá se klauzurou klarisek a uzpůsobením jejich kostelů a oddělením od oltáře; originalita studie je ve zdůraznění dopadu na spiritualitu klarisek. ETF Wien, v.]

Franciscans in France

Cahiers de Fanjeaux 8

Lenoble, Clément, „Jean XXII et les franciscains d’après un inventaire du couvent d’Avignon“, in: Jean XXII et le Midi, (Cahiers de Fanjeaux 45), Toulouse: Privat 2012, 315-337. [h.]

Franciscans in Flanders

Bertrand, Paul, Commerce avec Dame Pauvreté: Structure et fonctions des couvents mendiants à Liège (XIIIe-XIVe siècle), Liège: Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège 2004. [638 s. Důkladná práce rozdělená na dvě části: ekonomie minoritů a funkce minoritů v Liège. Předmluva Jacqua Chiffoleaua. Úvod, prameny, kláštery, chudoba a zisk, typologie vlastnictví, různé druhy klášterních příjmů, zádušní liturgie u mendikantů, kontrola laických náboženských hnutí, cura animarum, společenská a právní funkce, politická funkce – nástroje hierarchie v boji proti kacířství a v kázání křížových výprav. Mapy, obrazová příloha (pečetě). BNF, v.; c. Lenka Hassanin.]

Franciscans in the Czech lands
Miscellaneous / Různé

Beneš, Petr Regalát et al., Historia Franciscana I: Katalog výstavy pořádané k 400. výročí příchodu bratří františkánů do kláštera Panny Marie Sněžné v Praze (1604-2004), Praha: Provincie bratří františkánů 2004. [Catalogue of an exposition. 196 p.]

Beneš, Petr Regalát – Hlaváček, Petr (eds.), Historia Franciscana II: Sborník textů, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2005.

Hlaváček, Petr, Čeští františkáni na přelomu středověku a novověku, Praha: Academia 2005. [218 s. k.]

Houška, Petr Alkantara, České františkánství, Praha: P. A. Houška 1996.

Houška, Petr Alkantara et al., Františkánský klášter v Hájku v literatuře 17. a počátku 18. století, Unhošť: Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla 2000.

Křečková, Jitka – Beneš, Petr Regalát, „Nejstarší pečeť a původní patron české františkánské provincie“, in: Petr Hlaváček (ed.), Františkánství v kontaktech s jiným a cizím, Praha: Univerzita Karlova v Praze 2009, 186-202. [h.]

Agnes of Bohemia and her monastery / Anežka Česká a její klášter

Beran, Josef, Blahoslavená Anežka Česká, Řím: Křesťanská akademie 1974.

Hádek, C., Konec Přemyslovců v Čechách, Praha: Akropolis 2006.

Kybal, Vlastimil, Sv. Anežka Česká: Historický obraz ze 13. století, Brno: L. Marek 2001.

Mladějovská, M., Legenda o blahoslavené Anežce: Chebské zlomky, Praha: Vladimír Žikeš 1948.

Pánková, Eva, Anežka Česká, Olomouc: Matice cyrilometodějská 1993.

Polc, J., Světice Anežka Přemyslovna, Praha: Česká katolická charita 1988.

Pospíšilová, L., Spiritualita svaté Anežky České, Praha: Institut františkánských studií 2003.

Soukupová, Helena, Anežský klášter v Praze, Praha: Odeon 1989.

Stará, Lenka, Anežka Česká: Život a jeho idealizace [rukopis bakalářské diplomové práce], Brno: Masarykova univerzita 2007 (Filozofická fakulta, Ústav religionistiky, vedoucí práce: PhDr. Iva Doležalová).

Votočková-Joachimová, Jiřina, Anežka Přemyslovna, Praha: Českomoravský Kompas 1940.

Vyskočil, Jan Kapistrán, Legenda blahoslavené Anežky a čtyři listy svaté Kláry: Kritický rozbor, Praha: Universum 1932.

Franciscans in Poland / Františkáni v Polsku

Ożóg, Krzysztof – Gałuszka, Tomasz – Zajchowska, Anna (eds.), Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, (Studia i źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie 4), Kraków: Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie 2008. [564 p., softback. Collection of articles on mendicants in medieval Cracow. Mendicant relations to the court and cathedral at Wawel; Cracow mendicants and Jagiellonian spirituality; necropoles of rulers in mendicant cloisters; Cracow mendicant obituaries; the place of Cracow Franciscan cloister in the structure of the Czech-Polish province; Bolesław Wstydliwy, St. Kinga and Franciscan movement; beginnings of the cloister of St. Agnes in Cracow; libraries of Cracow mendicants; library of Carmelits in Piasek; medieval manuscripts from the Augustinian-Eremite cloister in Kazimierz-Cracow; recruitment in the Dominican order from students of Cracow university, 15st c.; Jan of Ząbkowice and his Hermon in nomine tuo; doctrinal aspect of the controversy between Sędziwoj of Czechlo with dominicans around the statue of Mother of God (two articles); architecture of the church of St Catherine in Kazimierz-Cracow; medieval Franciscan church; architecture of Cracow mendicants; Gothic crucifixion from the Dominican cloister in Cracow; Master of the Dominican triptych; inquisitional activity of Cracow Dominicans in the Middle Ages; Dominicans and St James; reception of the preaching of Peregryn of Opole; an unknown ca 1500 controversy between Cracow mendicants; bequests for the Dominican church and cloister in Cracow; Carelitans at Piasek in Cracow; economy of Cracow Dominicans. Footnotes, index. h.]

Franciscans and medieval culture, Franciscans and cultural change / Františkáni a středověká kultura, františkáni a kulturní změna

Garin, Eugenio, „Il francescanesimo e le origini del Rinascimento“, in: Filosofia e cultura in Umbria tra Medioevo e Rinascimento: Atti del IV convegno di studi umbri, Gubbio, 22-26 maggio 1966, Perugia: Centro di studi umbri 1967, 113-132. [Obsahuje úvahu o velkých vývojových teoriích a jejich nemodernosti v současné historiografii (tj. v 60. letech). BNCF, p.]

Franciscans in modern era / Františkáni v novověku

Matějka, Pacifik M., Prvopočátky kapucínského řádu, Praha – Olomouc: Institut františkánských studií 2005. [87 s.]

Dominicans / Dominikáni

Overviews, proceedings and miscellaneous / Přehledy, sborníky a různé

Heresis 13-14, 1989, 323-350.

Kol., L’ordre des prêcheurs et son histoire en France méridionale, (Cahiers de Fanjeaux 36), Toulouse: Privat 2001. [558 s. Dominikáni v Provence, konvent v Arles a v Perpignanu, dominikáni a město, teologie jihofrancouzských dominikánů, Humbert de Romans a kázání, dominikáni a avignonské papežství, dominikáni a inkvizice (Albaret, 319-341), dominikáni v jihofrancouzské ikonografii, dominikánské knihovny, historiografie dominikánů, vývoj Vitae fratrum, konstrukce dvou míst dominikánské paměti – Prouille a Fanjeaux, historiografie sv. Dominika. h.]

Hinnebusch, William A., Dějiny Řádu kazatelů, Praha: Krystal OP 2002. [141 s. Stručné dějiny řádu od založení až po 20. stol. Neobsahuje poznámkový aparát. Z angličtiny přeložil Petr Beneš. ISBN 80-85929-54-6. c. 5-49.]

Hunčaga, Gabriel P., Historické štúdie k dejinám dominikánov, Bratislava: Centrum pre štúdium kresťanstva – Chronos 2008. [186 s. Poznámkový aparát, anglické résumé, obrazové přílohy, jmenný rejstřík. Obsahuje studie o vzniku a významu dominikánů v kontextu střv. řeholního života, studijních cestách evr. dominikánů ve středověku, kanonizačním procesu a počátcích kultu sv. Dominika a o činnosti dominikánů ve Střední a Jižní Americe. Dar R. Kožiaka, h.]

St. Dominic / Sv. Dominik

Balme-Lelaidier (ed.), Cartulaire de saint Dominique I-?, Paris 1897-?.

Canetti, Luigi, L’invenzione della memoria: Il culto e l’immagine di Domenico nella storia dei primi frati Predicatori, Spoleto: Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo 1996. [558 s. Monumentální dílo od pronikavého historika. Dominikova kanonizace; Dominikův obraz v kanonizačním procesu a v Jordánově Libellu; cura mulierum; mezi hagiografií a historií řádu. V předmluvě Canetti zdůrazňuje, že jde v první řadě o případovou studii týkající se fenoménu paměti a přepracovávání vzpomínek. Obsahuje dlouhý exkurz o Dominikovi jako o „pronásledovateli heretiků“ (221-266). Podrobný poznámkový aparát, bibliografie (493-535), jmenný a místní rejstřík (537-554), rejstřík rukopisů. Odkaz Her. 40, 24. BNF, v.]

Hinnebusch, W. A., A History of the Dominican Order: Origins and Growth to 1550, New York 1965. [Odkaz Lawrence 307.]

Kol., Saint Dominique en Languedoc, (Cahiers de Fanjeaux1), Toulouse: Privat 1966. [184 s. Sv. Dominik v Prouille, Montréalu a Fanjeaux, jihofrancouzské prameny ke sv. Dominikovi, dominikánské archivy, evangelismus sv. Dominika, Toulouse kolem 1200 a jeho socioekonomické problémy, dům Petra Seila v Toulouse, dominikánské dokumenty v Archives de la Haute-Garonne. Bez poznámek pod čarou. Bibliografie, obrazové přílohy, mapy, jmenný rejstřík. FF MU (DZ), s.]

Koudelka, Vladimír J., Dominik, Tišnov: Sursum 1992.

Koudelka, Vladimír (ed.), Monumenta diplomatica sancti Dominici, Roma 1966.

Roquebert, Michel, Saint Dominique: La légende noire, Perrin 2003.

Scheeben, H. C. (ed.), Monumenta historica sancti patris nostri Dominici, Roma. [Vycházelo po sešitech. Odkaz Her. 40, 27.]

Thouzellier, Christine, „L’inquisitio et saint Dominique“, Annales du Midi: Revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale 80/2, 1968, 121-130. [BNCF, o., p.]

Tugwell, S., St Dominic, Strasbourg 1995. [Odkaz Lawrence 307.]

Vicaire, M.-H., Histoire de Saint Dominique, Le Cerf 2004. [Zřejmě rozsáhlá přehledová práce; dílo tohoto názvu už Paris 1957; toto bude patrně přetisk. 45 €.]

Vicaire, Marie-Humbert, „‚Persequutor hereticorum‘ ou les ‚persécutions‘ de Saint Dominique“, in: kol., Le Credo, la morale et l’Inquisition, (Cahiers de Fanjeaux 6), Toulouse: Privat 1971, 75-84.

Vicaire, M.-H., St Dominic and his Times, 1964. [Překlad z fr. Odkaz Lawrence 307.]

Teaching and learning, Dominican studia, schools / Výuka v dominikánském řádu, dominikánské školy

Douais, Célestin, Essai sur l’organisation des frères prêcheurs au treizième et au quatorzième siècle (1216-1342). Première province de Province – Province de Toulouse, Paris: Picard – Toulouse: Privat 1884. [511 s. Podrobná monografie věnovaná dominikánským studiím v letech 1216-1342, obsahující četné jinde nevydané dokumenty. Ve své tematice bude zřejmě dodnes nepřekonaná. CEC, v.]

Hunčaga, Gabriel P., Dominikáni na ceste k intelektuálnym elitám vrcholného stredoveku, Bratislava: Chronos 2013.

Some sources

Documents pour servir à l’histoire de l’ordre de St-Dominique en France, Lyon 1966.

Tugwell, (ed. et trans.), Early Dominicans: Selected Writings, New York: Paulist Press 1982. [Odkaz Arnold, Inq., 264.]

Dominicans in the Czech lands / Dominikáni v českých zemích

Černušák, Tomáš – Prokop, Augustin – Němec, Damián, Historie dominikánů v českých zemích, Praha: Krystal OP 2001. [240 s. ISBN 80-85929-50-3. History of the Dominicans in Czech Lands since the beginnings until the 20th c. h.]

Friars of penance (fratres de penitentia) / Kajícní bratři

Meersseman, G. G. (ed.), Dossier de l’ordre de la pénitence au XIIIe siècle, Fribourg: Éditions universitaires 21982. [xvi, 347 s. Kritické edice dokumentů věnovaných řádu „kajícných bratří“ ve 13. stol.: bulář; řehole a statuta; akta kapitul; listinář; výňatky z majetkových registrů florentského bratrstva; proces ohledně spojení černých a šedých kajícníků ve Florencii; příbuzné řehole (humiliáti, Katoličtí chudí, Lombardští chudí...). Poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie, rejstříky. KTF Wien, v.]

Views of monasticism / Stanoviska k mnišství

Humanists / Humanisté

Cortesi, Mariarosa (ed.), Laurentii Valle De professione religiosorum, Padova: Antenore 1986. [Dialog o mnišství mezi „bratrem“ a Vallou. Nevěnuje se rituálu professio, nýbrž obecně mnišství. BNF, v.]

Prayer / Modlitba

Miscellaneous

Angenendt, Arnold, „Sacrifice, Gifts, and Prayers in Latin Christianity“, in: Thomas F. X. Noble – Julia M. H. Smith (eds.), The Cambridge History of Christianity III: Early Medieval Christianities c. 600-c. 1100, Cambridge: Cambridge University Press 2008, 453-471. [FF MU (DZ).]

Bracha, Krzysztof, „Homo orans w dydaktyce kaznodziejskiej Polski późnego średniowiecza“, in: Martin Nodl (ed.), Zbožnost středověku, (Colloquia mediaevalia Pragensia 6), Praha: Filosofia 2007, 23-34. [h.]

Paternoster and commentaries of the Pater noster / Otčenáš a komentáře k němu

Aarts, F. G. A. M., The Pater Noster of Richard Ermyte: A Late Middle English Exposition of the Lord’s Prayer, The Hague: Martinus Nijhoff 1967.

Aarts, F. G. A. M., „The Pater Noster in Medieval Literature“, Papers on Language and Literature 5/1, 1969, 3-16. [c.]

Dahan, Gilbert, „L’exégèse du ‚Notre Père‘ au XIIe siècle: Quelques lignes générales“, in: Francesco Siri (ed.), Le Pater noster au XIIe siècle: Lectures et usages, Turnhout: Brepols 2015, 7-???. [h.]

Siri, Francesco (ed.), Le Pater noster au XIIe siècle: Lectures et usages, Turnhout: Brepols 2015. [Contains also an article by Uwe Brunn on the heretical Pater noster (see bgher). h.]

Dostál, Miloš – Žemla, Martin (trans.), „Výklad Otčenáše ‚Náš nejmilejší Pán Ježíš‘: Mystika jako katecheze v pozdně středověkém německém výkladu Otčenáše“, Religio: Revue pro religionistiku 12/2, 2004, 265-276. [h.]

Guyot, B., „À propos de quelques commentaires sur le „Pater Noster‘“, Revue des sciences philosophiques et théologiques 53/2, 1969.

Hussey, Maurice, „The Petitions of the Paternoster in Mediaeval English Literature“, Medium Aevum 27/1, 1958, 8-16. [c.]

Lewis, Anna, „Textual Borrowings, Theological Mobility, and the Lollard Pater Noster Commentary“, Philological Quarterly 88/1-2, 2009, 1-23. [EBSCO, p.]

Kellogg, A. L. – Talbert, Ernest W., „The Wycliffite Pater Noster and Ten Commandments, with Special Reference to English MSS. 85 and 90 in the John Rylands Library“, Bulletin of the John Rylands Library 42, 1960.

Alms, charity / Almužna, dobročinnost, charita

Mundy, John Hine, „Charity and Social Work 1100-1250“, in: John Hine Mundy, Studies in the Ecclesiastical and Social History of Toulouse in the Age of the Cathars, Aldershot: Ashgate 2005, 45-110. [FF MU (DZ), s.]

Pilgrimage, pilgrims / Poutě, pouť, poutnictví

Miscellaneous / Různé

Cahiers de Fanjeaux 15

Birch, Debra J., Pilgrimage to Rome in the Middle Ages: Continuity and Change, Woodbridge: The Boydell Press 1998. [Odborná literatura – religionistika – středověké poutnictví. Kult svatých, cesta do Říma, oživení díky milostivým létům. Kvalitní práce. Obsahuje poznámky pod čarou. Vídeň, UB (Institut für Österreichische Geschichtsforschung).]

Constable, G., Religious Life and Thought (11th-12th centuries), London: Variorum 1979. [380 s. Odborná literatira – religionistika – středověk. Reprinty článků v AJ a FJ. Poznámkový aparát, rejstřík. Mnišství, poutě a opozice proti poutím, Remiremontův Liber Memorialis, karolínská ekonomika, opozice proti desátkům, druhá křížová výprava, duchovní autoři 12. stol. a jejich oblíbenost v pozdním středověku. FF MU?]

Hunt, Edward David, Holy Land Pilgrimage in the Later Roman Empire AD 312-460, Oxford: Clarendon Press 1984. [280 s. Odborná literatura – religionistika – poutnictví. ETF Vídeň.]

I giubilei nella storia della Chiesa, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 2001. [Sborník věnovaný římským Jubilejím (milostivým létům). KTF Wien, v.]

Rose, Georges, „Les prieurs et le pèlerinage du Mont-Guillaume à Embrun (Hautes-Alpes)“, in: kol., Croyances religieuses et sociétés alpines: Actes du Colloque de Freissinières, 15, 16 et 17 octobre 1981, b.n. c1984, 17-25. [c.]

Ousterhout, R. (ed.), The Blessings of Pilgrimage, University of Illinois Press, Urbana – Chicago 1990. [Odborná literatura – religionistika, historie – poutnictví. Posvátný místopis v pozdní antice, vznik kř. palestiny, Hadrián a sv. Helena, suvenýry, byzantské poutnické ampulky z Thessaloniky. Název může být zavádějící; kniha se nevěnuje speciálně žehnacím formulím. KTF Vídeň.]

Sivry – Champagne, Dictionnaire géographique, historique, descriptif, archéologique des pèlerinages anciens et modernes et des lieux de dévotion les plus célèbres I-II, Paris 1850-1851. [Dle Sigala zastaralé a takřka nepoužitelné.]

Taylor, Larissa J. (ed.), Encyclopedia of Medieval Pilgrimage, ???: Brill 2009.

Vasques de Parga, L., Las peregrinaciones a S. Jago de Compostella, Madrid 1952. [Sumption píše Vazquez de Parga a stejně i Oursel. Jde o studii, ne o pramen.]

Overviews / Přehledy

Ohler, Norbert, Náboženské poutě ve středověku a novověku, Praha: Vyšehrad 2002. [232 s. Odborná literatura – religionistika, historie. Standardní přehled, dost cenný tím, že zahrnuje údaje o německých poutích, které velká část francouzských a anglických autorů víceméně opomíjí. Edice „Kulturní historie“. Z něm. orig. Pilgerstab und Jakobmuschel, Wallfahren in Mittelalter unt Neuzeit (Artemis & Winkler 2000) přel. Vladimír Marek. Vydání první. MZK i abs., sign. VV 2 OHL (2-1097.661).]

Oursel, Raymond, Pèlerins du Moyen Age: Les hommes, les chemins, les sanctuaires, Paris: Fayard 21978. [214 s. Druhé vydání. 1. vyd. Paris 1963. Název ověřen. Zaměřuje se takřka výhradně na Francii a severní Španělsko (a hlavně Compostellu). Odkazy na literaturu téměř chybí. Souhrnnou bibliografii nemá, spíš upozornění na důležité knihy. Naprosto nedosahuje podloženosti a šíře Sumption, Pilgrimage. Autor je dost fascinován předmětem svého studia a text je velmi procítěný. c.?]

Nešpor, Zdeněk R., „Náboženské pouti českého středověku a raného novověku“, in: Jiří Starý – Sylva Fischerová (eds.), Mýtus a geografie: Svět, prostor a jejich chápání ve starších i novějších kulturách, Praha: Herrmann & synové 2008, 263-280. [FSS MU, c.]

Sigal, P. A., Les marcheurs de Dieu: Pèlerinages et pèlerins au Moyen Âge, Paris: Armand Colin 1974. [160 s. Odborná literatura – religionistika, historie – středověké poutě. Velmi dobrý kratší přehled. Neobsahuje odkazy na literaturu, jen komentovanou bibliografii. c.?]

Sumption, Jonathan, Pilgrimage: An Image of Mediaeval Religion, London: Faber & Faber 1975. [392 s. Odborná literatura – religionistika, historie – středověk. Rozebírá kult svatých ostatky, zázračná vyléčení a jejich výklad (psychologie, placebo, změna podnebí atd.), různé druhy poutí, jubilea. Výtečná kniha s podrobnými odkazy na prameny, dodnes jeden z nejlepších přehledů. Bibl. údaj: Rapp uvádí London 1975, jinde Totowa 1976, přímo kniha London, first published in 1975. Sic, mediaeval. c.]

Unger, Pohřební ritus 1.-20. století v Evropě z antropologicko-archeologické perspektivy.

Webb, Diana, Pilgrimage in Medieval England.

Webb, Diana, Medieval European Pilgrimage, c.700-c.1500, Houndmills – New York: Palgrave 2002. [201 s. 1. vyd. Přístupný, užitečný přehled. Úvod; pohnutky pro pouť; poutník; geografie pouti; pouť ve středověké kultuře. Minimalistický poznámkový aparát (182-185), rejstříky. KTF Wien, v.; FF MU (DZ), s.]

Webb, Diana, Pilgrims and Pilgrimage in the Medieval West, London – New York: I. B. Tauris 1999. [viii, 290 s., brož. Kvalitní přehledová monografie o poutnictví ve středověkém latinském křesťanství. Rozvoj pouti, odpustky, kajícnost, cesta, suvenýry, poslední vůle, poutě Angličanů, trestné poutě. Obsahuje též četné anglické překlady ukázek z pramenů. KTF Wien, v.; FF MU (DZ), s.]

Conference proceedings, collections of articles / Sborníky

Le pèlerinage, (Cahiers de Fanjeaux 15), Toulouse: Privat 1980. [304 p., softback. Three conceptions of pilgrimage and itinerancy; mural paintings in the chalpe of Saint-Jacques in the church of Notre-Dame du Bourg à Rabastens; toponymy and pilgrimage in languedoc; three poems around pilgrimage; insignia of pilgrimage; a variant of the itinerary towards Santiago; admission of pilgrims in Toulouse; geography of pilgrimage to the tomb of Louis d’Anjou; lex peregrinorum; pilgrimage and penal code; unusual pilgrims – a heretic, a disguised, a proffessional; pilgrimage in Aude; the Jubilee in 1300 and Languedoc; popes of Avignon, indulgenses and pilgrimage; conclusions (E.-R. Labande). Footnotes, index. c. tit., 207-225; h.]

Antiquity / Starověk

Egerie.

Elsner, Jaś – Rutherford, Ian, Pilgrimage in Graeco-Roman and Early Christian antiquity, [FF MU (DP? AC?).]

Material culture of pilgrimage / Hmotná kultura poutnictví

Pilgrim badges / Poutnické odznaky

Some scholars: Hartmut Kühne, Denis Bruna, Brian Spencer.

http://www.pilgerzeichen.de/home

Bruna, Denis, Enseignes de pèlerinage et enseignes profanes, Paris: Musée national du Moyen Âge 1996.

Foskolou, Vicky, „Blessing for Sale? On the Production and Distribution of Pilgrim Mementoes in Byzantium“, Byzantinische Zeitschrift 105, 2012, 53-84.

Spencer, Brian (ed.), Medieval Pilgrimage Badges from Norfolk, Norfolk Museums Service 1980.

Spencer, Brian, Pilgrimage Souvenirs and Secular Badges, Boydell Press – Museum of London 2010 (first published 1988).

Spencer, Brian, Salisbury Museum Medieval Catalogue Part w: Pilgrim Souvenirs and Secular Badges, Salisbury and South Wiltshire Mueeum 1990.

Pilgrimage by destination

Jerusalem / Jeruzalém

Chareyron, Nicole, Les pèlerins de Jérusalem au Moyen Âge: L’aventure du Saint Voyage d’après Journaux et Mémoires, Imago, Paris 2000. [Odborná literatura – religionistika – poutnictví. Poznámkový aparát, bibliografie. Benátky, cesta po moři, Svatá země, Jeruzalém a svatá místa v něm, Svatý hrob, poutě a exkurze z Jeruzaléma, Saracéni, Židé, poušť, Sinajský klášter, Káhira, střv. zprávy o sfinze a pyramidách, Alexandrie. Bohatá základna pramenů i sekundární literatury. Bibl. údaj: tak, M. A. bez spojovníku. FF MU (DZ), s.]

Wilkinson, J., Jerusalem Pilgrims before the Crusades, Warminster 1977. [Cituje Vincent, The Holy Blood.]

Contemporary and modern pilgrimage / Poutě v novověku a současnosti

Nolan, Mary Lee – Nolan, Sidney, Christian Pilgrimage in Modern Western Europe, Chapel Hill – London: The University of North Carolina Press 1989. [422 s. Odborná literatura – religionistika – poutnictví (20. stol.).Metodologicky dobře zvážená práce. Rozsáhlý soubor poutních míst, na několika stech z nich prováděn autory terénní výzkum. Obsahuje i novověkou historii poutních míst (nezabývá se jen současností). Pečlivé tabulky, např. typů legend zdůvodňujících existenci poutního místa apod. FF MU (DZ), s.]

Post, Paul – Pieper, Jos – van Uden, Marinus, The Modern Pilgrim: Multidisciplinary Explorations of Christian Pilgrimage, Leuven: Peeters [1998]. [x, 369 s. Kniha od profesora liturgie, profesora psychologie náboženství a profesora klinické psychologie náboženství a psychoterapeuta. Zakotvena právě v rámci psychologie náboženství. Zajímavý pohled, zabývá se jednotlivými svatyněmi, zážitkem zázraku apod. Studuje motivace a zkušenost moderního poutníka. KTF Wien, v.]

Turner, Victor – Turner, Edith, Image and Pilgrimage in Christian Culture: Anthropological Perspectives, New York: Columbia University Press 1995. [Nové vyd.; první vyd. asi 1978, soudě podle (c). Velmi zajímavá, i teoreticky cenná kniha věnovaná antropologii křesťanské pouti a uctívání zpodobenin od středověku po současnost. Mexická pouť a Panna Maria Guadelupská, nacionalismus v patrikovské pouti, ikonofilie a ikonoklasmus v mariánské pouti, středověká pouť, postindustriální mariánská pouť, zjevení, Lough Derg. Dodatek věnovaný vymezení základních termínů Turnerovy procesuální symbolické antropologie. FF MU (DZ), s.]

Zapponi, Elena, „ Le pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle“, Archives de sciences sociales des religions 56/149, 2010, 73-87. [Not in MU e-resources.]

Confession / Zpověď

Overviews / Přehledy

Bechtel, Guy, La chair, le diable et le confesseur, Plon 1994. [438 s., malý formát. 10,5 €. Mírně konfesní, středně podnětná, ale celkově užitečná přehledová práce o zpovědi v souvislosti s pojetím hříchu a se sexualitou od antiky přes středověk dodnes, včetně podoby rituálu. Posléze autor postupuje tematicky a sleduje téma sexuality: odsouzení těla, vyznávání a uvádění konkrétních okolností, vyznávání svobodných, vyznávání hříchu proti přirozenosti (masturbace, nekrofilie, anální styk...), zpověď manželů, techniky zpovědi. Poté se vrací k časové ose a vykládá oblast zpovědi jako tu, ve které se rozhodovalo o úbytku praktikujících katolíků. BNF, v.]

Biller, Peter, „Confession in the Middle Ages: Introduction“, in: Peter Biller – Alastair J. Minnis (eds.), Handling Sin: Confession in the Middle Ages, York: York Medieval Press 1998, 3-33. [FF MU (DZ), s.]

Brambilla, Elena, Alle origini del Sant’Uffizio: Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo, Bologna: Il mulino 2000. [592 s. Mimořádně podrobná monografie úzce propojující pozdně středověkou zpovědnickou praxi se vznikem Svatého Officia. Biskupové jako úředníci – svátosti, světské právo a duchovní jurisdikce; soukromé a veřejné pokání v raném středověku; středověké inkvizice; zpověď, skryté hříchy a vyhrazené případy ve 13. a 14. stol.; exkomunikace a moc v době konciliarismu; případy vyhrazené papeži a papežskému penitenciáři; zpověď a odpustky v 15. stol.; biskupové z řad žebravých řádů a rigoristická zpověď v Itálii; zpovědní příručky z konce 15. stol.; papežští komisaři a kazatelé; biskupské tribunály na přelomu 15. a 16. stol.; k reformaci; edikty Julia III.; laicizace hereze ve Francii.; jezuité, inkvizitoři a biskupové; biskupové a Sv. Officium. Jmenný rejstřík. BNF, v.]

Hopkins, John Henry, The History of the Confessional, New York: Harper & Brothers 1850. [334 s. Teologické, celé psáno jako kritika římskokatolické praxe zpovědi a následného rozhřešení. Některé pasáže mohou být přínosné. Kniha je dostupná v elektronické podobě na books.google.com. Anotovala LS.]

Lea, Henry Charles, A History of Auricular Confession and Indulgences in the Latin Church I-III, Philadelphia 1896 (přetisk New York: Greenwood Press 1968). [Stále základní historická práce.]

Matuška, Peter J., Zpověď, Olomouc: Matice cyrilometodějská 2007.

Ohst, Martin, Pflichtbeichte: Untersuchungen zum Bußwesen um Hohen und Späten Mittelalter, Tübingen: Mohr 1995. [315 s. Monografie věnovaná povinné zpovědi, původně habilitace na teologické fakultě Universität Göttingen. Potenciálně užitečná. Prehistorie a vznik kánonu Omnis utriusque sexus a jeho inovace; povinná zpověď ve zpovědních příručkách vrcholného středověku; instituce zpovědi v boji katolictví proti herezi; povinná zpověď podle Summa angelica. Poznámkový aparát, bibliografie, stručný rejstřík. BNF, v.]

Ramos-Regidor, J., El sacramento de la penitencia, Salamanca: Sígueme 1985. [Min. 200 s. Odkaz Sarrión Mara 22.]

Rusconi, Roberto, L’ordine dei peccati: La confessione tra Medioevo ed età moderna, Bologna: Il mulino 2003. [360 s. Podrobná monografie věnovaná zpovědi na přelomu středověku a novověku. Zpověď koncem středověku; předávání a kontrola modelů chování, od kazatelského pultíku ke zpovědi; hřích, jednotlivec a církev; role žebravých řádů; svědomí v předvečer reformace; zpovědnické příručky. BNF, v.]

Thompson, Augustine, „Feasting, Fasting, and Doing Penance“, in: id., Cities of God: The Religion of the Italian Communes, 1125-1325, University Park: The Pennsylvania State University Press 2005, 273-308. [h.]

Vogel, Cyrille (ed.), Le pécheur et la pénitence au Moyen Âge, Paris: Le Cerf 1969 (přetisk 2007). [Čítanka s úvodem navazující na čítanku věnovanou pokání v antickém křesťanství. FF MU (DZ).]

Proceedings and collections of articles / Sborníky

Biller, Peter – Minnis, Alastair J. (eds.), Handling Sin: Confession in the Middle Ages, York: York Medieval Press 1998. [232 s. Zpověď ve středověku – úvod, frekvence a povaha raně středověkého pokání, doporučení a středověká zpověď, Jacqueline Murray: „Gendered Souls in Sexed Bodies: The Male Construction of Female Sexuality in Some Medieval Confessors’ Manuals“, Vilém z Auvergne a zpověď, zpověď, sociální etika a sociální disciplína, formulář v Memoriale presbiterorum, zpovědnické příručky a antikoncepce, od ordálu ke zpovědi – hledání laického náboženství ve Francii raného 13. stol. FF MU (DZ), s.]

Dalla penitenza all’ascolto delle confessioni: Il ruolo dei frati mendicanti, Spoleto: Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo 1996. [322 s. Editor neuveden, jen seznam členů výkonného výboru. Zajímavý sborník, studie jsou dobře podložené. Capitani: právo a každodennost; teorie a podoby pokání v přechodném období 11.-13. stol.; Summa de poenitentia od Servasanta z Faenzy; literatura v lidovém jazyce a kajícníci; duchovní vedení; zpověď a pokání v pozdně středověké novele; zbožní laici mezi zpovědí a pokáním; obrazy svátostné zpovědi ve 12.-16. stol. BNF, v.]

Pratiques de la confession: Des Pères du désert à Vatican II. Quinze études d’histoire, Paris: Le Cerf 1983. [301 s. Jako autor uvedena skupina – „Groupe de la Bussière“. Důležitý sborník. Terapeutická a pedagogická role doznání u pouštních otců; veřejné a soukromé pokání a doznání u Řehoře Velikého; Rubellin: křesťanská společnost prizmatem zpovědi a pokání v 9. stol.; 4. lateránský koncil; obrazy zpovědi v kázáních z počátku 14. stol.; zpověď a sociální kontrola na konci středověku; společná zpověď ve farnostech 16. stol.; kolektivní absoluce a disciplína namísto zpovědi v reformovaných církvích 16. stol.; zpověď mezi humanistickou a katolickou reformou; Karel Boromejský a jeho instrukce; misie a zpověď v 17. stol.; zpověď v 19. stol.; zpověď a zprávy z vizitací; krize zpovědi – případ bretonské farnosti 1900-1982. Stručná strukturovaná bibliografie, stručné rejstříky. BNF, KTF Wien, c. tit., 53-137.]

Some sources / Prameny

Broomfield, F. (ed.), Thomas de Chobham, Summa confessorum, Louvain – Paris 1968.

Longère, Jean (ed.), Alain de Lille, Liber poenitentialis, Louvain – Lille 1965.

Miscellaneous / Různé

Bériou, Nicole, „Autour de Latran IV (1215): La naissance de la confession moderne et sa diffusion“, Pratiques de la confession: Des Pères du désert à Vatican II, Paris 1983, 73-93. [KTF Wien, c.]

Bériou, Nicole, „La confession dans les écrits théologiques et pastoraux du XIIIe siècle: Médication de l’âme ou démarche judiciaire?“, in: L’aveu: Antiquité et Moyen Âge, (Publications de l’École française de Rome ???), Rome: École française de Rome 1986, 261-282. [CEC.]

Boyle, „Summae confessorum: ...“

Braswell, Mary Flowers, The Medieval Sinner: Characterization and Confession in the Literature of the English Middle Ages, London: Associated University Presses 1983.

Carozzi, Claude, „Le ministère de la confession chez les Prêcheurs“, in: Les mendiants au Pays d’oc, (Cahiers de Fanjeaux 8), 1973.

Delumeau, Jean, L’aveu et le pardon: Les difficultés de la confession, XIIIe-XVIIIe siècle, Paris 1990.

Elliott, Dyan, „Sacramental Confession as Proof of Orthodoxy“, in: Dyan Elliott, Proving Woman: Female Spirituality and Inquisitional Culture in the Later Middle Ages, Princeton – Oxford: Princeton University Press 2004, 9-43. [FF MU, s.; h.]

Hepworth, Mike – Turner, Bryan S., Confession: Studies in Deviance and Religion, London: Routledge – Kegan Paul 1982. [Odkaz Arnold, Inquisition, 253. FF MU (DZ), s.]

Little, Lester K., „Les techniques de la confession et la confession comme technique“, in: André Vauchez (ed.), Faire croire: Modalités de la diffusion et de la réception des messages religieux du XIIe au XVe siècle, Rome: École française de Rome 1981, 87-99. [c.]

Martin, Hervé, „Confession et contrôle sociale à la fin du Moyen Âge“, in: Pratiques de la confession: Des Pères du désert à Vatican II, Paris 1983, 117-136. [KTF Wien, c.]

Murray, Alexander, „Confession before 1215“, Transactions of the Royal Historical Society (6. ser.) 3, 1993, 51-81. [6. ser. Odkaz Arnold, Inquisition, 252. JSTOR ÖNB, p.]

Payer, Pierre J., „Sex and Confession in the Thirteenth Century“, in: Joyce E. Salisbury (ed.), Sex in the Middle Ages: A Book of Essays, New York – London: Garland 1991, 126-142. [BNF, v.]

Rusconi, Roberto, „De la prédication à la confession: Transmission et contrôle des modèles de comportement au XIIIe siècle“, in: André Vauchez (ed.), Faire croire: Modalités de la diffusion et de la réception des messages religieux du XIIe au XVe siècle, Rome: École française de Rome 1981, 67-85. [c.]

Tambling, Jeremy, Confession: Sexuality, Sin, the Subject, Manchester – New York: Manchester University Press 1990. [Přehledová práce. Středověká zpověď, mapování individuálního prostoru, protestantská zpověď, romantická zpověď, klinická praxe a zpověď, zpověď a postmodernismus. Odkaz Arnold, Inquisition, 253. FF MU (DZ), s.]

Tentler, Thomas N., Sin and Confession on the Eve of the Reformation, Princeton: Princeton University Press 1977. [Odkaz Arnold, Inquisition, 252, Wiesner-Hanks, i Van Engen. Zřejmě stále základní práce.]

Tentler, Thomas N., „The Summa for Confessors as an Instrument of Social Control“, in: Charles Trinkaus – Heiko Oberman (eds.), The Pursuit of Holiness in Late Medieval and Renaissance Religion, Leiden 1974, 103-126.

Theology of confession / Teologie zpovědi

Anciaux, P., La théologie du sacrement de pénitence au XIIe siècle, Louvain – Gembloux 1949.

Hamilton, Sarah, „Penance in the Age of Gregorian Reform“,in: Kate Cooper – Jeremy Gregory (eds.), Retribution, Repentance, and Reconciliation, (Studies in Church History 40), Woodbridge – Rochester: The Boydell Press 2004, 47-73. [KTF Wien, c.]

Discourse of confession / Zpovědní diskurz

Bell, Rudolf M., „Telling Her Sins: Male Confessors and Female Penitents in Catholic Reformation Italy“, in: Lynda L. Coon et al. (eds.), That Gentle Strenght: Historical Perspectives on Women in Christianity, Charlottesville: University of Virginia Press 1990, 118-133. [Odkaz Wiesner-Hanks 138.]

Boureau, Alain, „La confession: Mise en scène d’une intimité“, Penser / rêver 25, 2014, 115-126.

Elliott, Dyan, „Women and Confession: From Empowerment to Pathology“, in: Mary C. Erler – Maryanne Kowaleski (eds.), Gendering the Master Narrative: Women and Power in the Middle Ages, Ithaca – London: Cornell University Press 2003, 31-51. [FF MU (DZ), s.]

Root, Jerry, „Space to speke“: The Confessional Subject in Medieval Literature, New York: Peter Lang 1997. [271 s., váz. b.r., c1997. Velmi zajímavá monografie, která argumentuje, že zavedení povinné zpovědi mělo zásadní význam pro utváření „já“ jako literárního subjektu ve středověké literatuře (s. 1) a zpovědní jazyk sloužil k jeho prozkoumání (zadní strana obálky). Díky zaměření na středověk a užší vazbě ke zpovědi jako takové jde knihu užitečnější pro výzkum zpovědního diskurzu ve středověku než např. Tambling. Autor vychází z Augustina, Abélarda, lidové didaktické literatury o zpovědi a z literárních textů: Chaucer, Machaut, Juan Ruiz. Poznámkový aparát (187-238), bibliografie (239-271). BNF, v.]

Confessors’ manuals / Zpovědnické příručky, zpovědní příručky

Též další zde pod „zpovědní příručky“, „zpovědnické příručky“.

Kejř, Jiří, Summae confessorum a jiná díla pro foro interno v rukopisech českých a moravských knihoven / Summae confessorum et alii tractatus pro foro interno qui in codicibus manu scriptis in bibliothecis Bohemiae et Moraviae asservantur, (Studie o rukopisech: Monographia 7), Praha: Archiv Akademie věd České republiky 2003. [144 s. Hutný úvod a medailony jednotlivých děl se soupisem českých rukopisů. ISBN 80-86404-10-2. h.]

Michaud-Quantin, P., „Sommes de casuistique et manuels de confession au Moyen-Âge, XIIIe-XIVe siècles“, Analecta Medievalia Namurcensia 1962. [Neúplný odkaz Brambilla.]

Turrini, Miriam, La coscienza e le leggi: Morale e diritto nei testi per la confessione della prima Età moderna, Bologna: Il mulino 1991. [Anotace výše v tomto dokumentu. FF MU (DZ), s.]

Modern era (reference) / Novověk (odkaz)

bgkr

Penance / Kajícnost, pokání

Overviews / Přehledy

Hamilton, Sarah, „The Unique Favour of Penance: The Church and the People c. 800–c. 1100“, in: Peter Linehan – Janet L. Nelson (eds.), The Medieval World, London – New York: Routledge 2001, 229-245. [h.]

Meens, Rob, „Remedies for Sins“, in: Thomas F. X. Noble – Julia M. H. Smith (eds.), The Cambridge History of Christianity III: Early Medieval Christianities c. 600-c. 1100, Cambridge: Cambridge University Press 2008, 399-415. [FF MU (DZ).]

Proceedings and collections of articles / Sborníky

Cooper, Kate – Gregory, Jeremy (eds.), Retribution, Repentance, and Reconciliation, (Studies in Church History 40), Woodbridge – Rochester: The Boydell Press 2004. [xiv, 384 s., váz. Boj za usmíření ve 2. století; neformální pokání v raně středověkém křesťanství; pokání za gregoriánské reformy (S. Hamilton); pokání a usmíření v křižáckých státech; teologie usmíření v Anglii 13. stol.; církevní disciplína v pozdním středověku – převoři Durhamu; odčinění v raně novověké Evropě; Luther a svátostná povaha zpovědi; soud a pokání v tudorovském Manchesteru; měli kalvinisté komplex viny? Reformovaná tradice, svědomí a regulace v raně novověké Evropě; atd. (další již novověké). KTF Wien, v.]

Leites, Edmund (ed.), Conscience and Casuistry in Early Modern Europe, Cambridge: Cambridge University Press 2002. [Řízení chování, laxnost a liberálnost v anglickém politickém myšlení v 17. stol., kazuistika a charakter, předpisy a realita, Kant a kazuistika, sedm hlavních hříchů, Hobbes. FF MU (DZ), s.]

Trends, change / Trendy, změna

Postles, Dave, „Penance and the Market Place: A Reformation Dialogue with the Medieval Church (c. 1250-c. 1600)“, Journal of Ecclesiastical History 54/3, 2003, 441-468. [p.]

Practices of penance / Kajícné praktiky

Glucklich, A., Sacred Pain: Hurting the Body for the Sake of Soul, Oxford 2001.

Mansfield, Mary C., The Humiliation of Sinners: Public Penance in Thirteenth-Century France, Ithaca: Cornell University Press 1995. [Cituje Pegg, Corruption, 210 i Arnold, Inquisition. FF MU (DZ), s.]

Flagellants / Flagelanti

Dickson, G., „The Flagellants of 1260 and the Crusades“, Journal of Medieval History 15, 1989, 227-267.

Fodor, Heinrich, „Flagellantes in Hungaria“, Heresis 7, 1986, 77-78. [Krátký článek v němčině, zaměřuje se na případ flagelace v Uhersku v roce 1263, obsahuje (nekvalitní) reprodukci iluminace z pramene (Kálti-Kodex). Obsahuje pár bg údajů. h.]

Frugoni, Arsenio, „Sui flagellanti del 1260“, Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano 75, 1963, 211-237. [Sic, Bullettino (viz tit. str.). c.]

Kieckhefer, Richard, „Radical Tendencies in the Flagellant Movement of the Mid-Fourteenth Century“, Journal of Medieval and Renaissance Studies 4, 1974, 157-176.

Sin / Hřích

Braswell, Mary Flowers, The Medieval Sinner: Characterization and Confession in the Literature of the English Middle Ages, Rutherford – Madison – Teaneck: Fairleigh Dickinson University Press – London – Toronto: Associated University Presses 1982. [160 s. Převážně literárněhistorická práce o obrazu hříšníka a zpovědi ve středověké anglické literatuře. BNF, v.]

Delumeau, Jean, Hřích a strach: Pocit viny na evropském Západě ve 13. až 18. století, Praha: Volvox Globator 1998. [725 s. Klasická monografie o pocitu viny, vzestupu individualismu a perzekučních stereotypech pojících se k ideji Božího hněvu dopadajícího na křesťanstvo. Ke svým závěrům spěje od extenzivních příkladů (contemptus mundi, tance umrlců...). MZK, v.]

Delumeau, Jean, La peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), Paris: Hachette 1999 (1. vyd. Fayard 1978). [608 s., brož., malý formát, hustě tištěné, poměrně malé písmo. Všudypřítomnost strachu; strach z revenantů a tmy; typologie kolektivního chování v době moru; strach a povstání. Vládnoucí třída a strach: očekávání Boha; Satan; Satanovi služebníci – modloslužebníci, muslimové, Žid, žena; pronásledování čarodějnic – materiály a interpretace; hereze a morální řád. Poznámkový aparát za textem, stručný rejstřík. Přeloženo do češtiny. BNF, l.]

Delumeau, Jean, Le péché et la peur. [Přeloženo do češtiny; jiná práce než La peur en Occident.]

Newhauser, Richard – Ridyard, Susan J. (eds.), Sin in Medieval and Early Modern Culture: The Tradition of the Seven Deadly Sins, Woodbridge: York Medieval Press 2012.

Tentler, Thomas N., Sin and Confession on the Eve of the Reformation, Princeton: Princeton University Press 1977. [Odkaz Arnold, Inquisition, 252 a Wiesner-Hanks.]

Confessionalization and social disciplining in medieval Europe / Konfesionalizace a sociální disciplinace ve středověké Evropě

Viz též zde kap. „Zpověď“, „Kázání“, zčásti též bgher „Inkvizice“. Exempla. Novověká Evropa: bgkr.

strv.doc, teormet.doc.

Arnold, John H., Inquisition and Power: Catharism and the Confessing Subject in Medieval Languedoc, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2001. [Summary in bgher. c., h.]

Asad, Talal, „On Discipline and Humility in Medieval Christian Monasticism“, in: id., Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam, Baltimore: Johns Hopkins University Press 1993, 125-167. [FF MU (DZ), s.]

Asad, Talal, „Pain and Truth in Medieval Christian Ritual“, in: id., Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam, Baltimore: Johns Hopkins University Press 1993, 83-124. [FF MU (DZ), s.]

Baldwin, John W., „From the Ordeal to Confession: In Search of Lay Religion in Early Thirteenth-Century France“, in: Peter Biller – Alastair J. Minnis (eds.), Handling Sin: Confession in the Middle Ages, York: York Medieval Press 1998, 191-209. [FF MU (DZ), s.]

Dessi, R. M. (ed.), Prêcher la paix et discipliner la société: Italie, France, Angleterre (XIIIe-XVe s.), Turnhout: Brepols 2005.

Schmitt, Jean-Claude, „Kázání, zpověď a inkvizice“, in: id., Svatý chrt: Guinefort, léčitel dětí ze 13[.] století, přel. Helena Beguivinová, Praha: Academia 2007, 46-59. [h., k.]

Van Engen, John, „Taking the Spiritual Offensive: Caring for the Self, Examining the Soul, Progressing in Virtue“, in: John Van Engen, Sisters and Brothers of the Common Life: The Devotio Moderna and the World of the Later Middle Ages, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2008, 266-304. [FF MU (DZ), s.]

Urban and civic piety, civic religion / Městská a občanská zbožnost, občanské náboženství

Słoń, Marek, „Religijność komunalna w Europie środkowej późnego średniowiecza“, in: Martin Nodl (ed.), Zbožnost středověku, (Colloquia mediaevalia Pragensia 6), Praha: Filosofia 2007, 9-21. [Studie věnovaná problému „religion civique“ ve střední Evropě pozdního středověku. h.]

Vauchez, André, La religion civique à l’époque médiévale et moderne: Chrétienté et islam, Rome: École française de Rome 1995.

Religious confraternities in medieval Europe / Náboženská bratrstva ve středověké Evropě

Barr, Cyrilla, The Monophonic Lauda and the Lay Religious Confraternities of Tuscany and Umbria in the Late Middle Ages, Kalamazoo: Medieval Institute Publications 1988.

Crouch, David J. F., Piety, Fraternity, and Power: Religious Gilds in Late Medieval Yorkshire: 1389-1547, Woodbridge – Rochester: York Medieval Press 2000.

Gazzini, Marina, „Confraternite e società cittadina nel Medioevo: Percorsi di indagine sulla realtà milanese“, Nuova rivista storica 81/2, 1997, 373-400. [UB Wien HB, c.]

La religion populaire en Languedoc du XIIIe à la moitié du XIVe siècle, (Cahiers de Fanjeaux 11), Toulouse: Privat 1976. [c. tit. str., obsah, 114-122, 358-385; h.]

Little, Lester K., Liberty, Charity, Fraternity: Lay Religious Confraternities at Bergamo in the Age of the Commune, 1988.

Pátková, Hana, „Die Bruderschaften in Böhmen im Mittelalter: Ein Überblick“, in: František Šmahel (ed.), Geist, Gesellschaft, Kirche im 13.-16. Jahrhundert, (Colloquia mediaevalia Pragensia 1), Praha: Filosofia 1999, 207-213. [Also many other contributions on brotherhoods in late medieval Bohemia from this author, see her bg.]

Sandre Gasparini, Giuseppina de, „Laici devoti tra confessione e penitenza“, in: Dalla penitenza all’ascolto delle confessioni: Il ruolo dei frati mendicanti, Spoleto: Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo 1996, 209-261. [Studie věnovaná kajícnickým bratrstvům v Itálii 13. století, včetně flagelantů. V poznámkách další literatura, většinou hodně specializovaná (o konkrétních bratrstvech). BNF, v.]

Women’s religiosity / Ženská religiozita, ženská zbožnost

See also „Gender“ and „Women in medieval Europe“.

Lee, Becky R., „The Treatment of Women in the Historiography of Late Medieval Popular Religion“, Method and Theory in the Study of Religion 8/4, 1996, 345-360.

Anticlericalism (reference) / Antiklerikalismus (odkaz)

See bgher.

Belief and unbelief, scepticism, atheism, folk rationalism, materialism (reference) / Víra a nevíra, skepticismus, ateismus, lidový racionalismus, materialismus (odkaz)

See bgher.

The year 1000 / Rok 1000

See also bgher / Heresy in the West, 970-1100.

Barthélémy, Dominique, L’an mil et la paix de Dieu: La France chrétienne et féodale, 980-1060, Paris: Fayard 1999. [637 s. Recenze Heresis 41, 102 ad.]

Barthélémy, Dominique, „La mutation féodale a-t-elle eu lieu? Note critique“, Annales 47/3, 1992, 767-777. [persee.fr, p.]

Bisson, Thomas N., „The Feudal Revolution“, Past and Present 142, 1994, 6-42.

Callahan, Daniel F., „The Tau Cross in the Writings of Ademar of Chabannes“, in: Michael Frassetto (ed.), The Year 1000: Religious and Social Response to the Turning of the First Millenium, New York – Basingstoke: Palgrave Macmillan 2002, 63-71. [FF MU (DZ), s.]

Duby, Georges, L’An Mil, Paris: Julliard 1967. [240 s. Odborná literatura – historie – středověká imaginace. Zajímavá kniha o roce 1000 se širšími přesahy. Z velké části je tvořena pečlivě vybranými citacemi, zejm. z Rodolfa Glabera a Adémara z Chabannes (edice Adémara: Thouzellier, Rit., 299). Velmi pěkná práce. MZK.]

Duby, Georges, Rok tisíc, (Každodenní život 35), přel. Veronika Středová, Praha: Argo 2007. [152 p., hardback. h.]

Focillon, H., L’An Mil, Paris 1952.

Frassetto, Michael (ed.), Medieval Purity and Piety: Essays on Medieval Clerical Celibacy and Religious Reform, New York – London: Garland 1998. [Summary here. FF MU (DZ), s.]

Frassetto, Michael, „The Writings of Ademar of Chabannes, the Peaces of 994 and the Terrors of the Year 1000“, Journal of Medieval History 27, 2001, 241-255. [ScienceDirect, p.]

Frassetto, Michael (ed.), The Year 1000: Religious and Social Response to the Turning of the First Millenium, New York – Basingstoke: Palgrave Macmillan 2002. [Individual contributions here or in bgher. FF MU (DZ), s.]

Gabriele, Matthew, „Otto III, Charlemagne, and Pentecost A.D. 1000: A Reconsideration using Diplomatic Evidence“, in: Michael Frassetto (ed.), The Year 1000: Religious and Social Response to the Turning of the First Millenium, New York – Basingstoke: Palgrave Macmillan 2002, 111-132. [FF MU (DZ), s.]

Iogna-Prat, Dominique, „Entre anges et hommes: Les moines doctrinaires de l’An mil“, in: R. Delort (ed.), La France de l’An Mil, Paris: Seuil 1990.

Iogna-Prat, D. – Picard, J.-Ch. (eds.), Religion et culture autour de l’An Mil: Royaume capétien et Lotharingie, Paris: Picard 1990. [Cituje Bozóky, Reliques, 290, pozn. 83.]

Landes, Richard, „The Fear of an Apocalyptic Year 1000: Augustinian Historiography, Medieval and Modern“, Speculum [Pečlivě podložená studie. CEC (sign. B5762), v.]

Lobrichon, Gui, „L’ordre de ce temps et les désordres de la fin: Apocalypse et société, du IXe à la fin du XIe siècle“, in: Werner Verbeke – Daniel Verhelst – Andries Welkenhuysen (eds.), The Use and Abuse of Eschatology in the Middle Ages, Leuven: Leuven University Press 1988, 221-241. [ÖNB, v.]

Médiévales 37, 1999 (L’an mil en 2000). [192 s. Tematické číslo. Antikrist, poslední soud, násilí, náboženské úzkosti. h.]

Peters, Edward, „Mutations, Adjustments, Terrors, Historians, and the Year 1000“, in: Michael Frassetto (ed.), The Year 1000: Religious and Social Response to the Turning of the First Millenium, New York – Basingstoke: Palgrave Macmillan 2002, 9-28. [FF MU (DZ), s.]

Pognon, E. (ed.), L’an mil, Paris 1947. [Sic, Duby uvádí v bibliografii malými písmeny.]

Taylor, Claire, „The Year 1000 and Those Who Labored“, in: Michael Frassetto (ed.), The Year 1000: Religious and Social Response to the Turning of the First Millenium, New York – Basingstoke: Palgrave Macmillan 2002, 187-236. [FF MU (DZ), s.]

Zimmermann, M. (ed.), Les sociétés méridionales autour de l’an mil, Paris 1992.

The Peace of God, its context, its echoes / Boží mír, „hnutí Božího míru“, jeho kontext, jeho ozvuky

See also bgher, for early 11th c. reform movements.

Barthélémy, Dominique, L’an mil et la paix de Dieu: La France chrétienne et féodale, 980-1060, Paris: Fayard 1999. [637 s. Recenze Heresis 41, 102 ad.]

Bisson, Thomas N., „The Organised Peace in Southern France and Catalonia, c.1140-1233“, in: kol., Medieval France and Her Pyrenean Neighbours, London: Hambledon Press 1989, 215-236. [Odkaz Arnold, Inquisition, 241.]

Head, Thomas – Landes, Richard (eds.), The Peace of God: Social Violence and Religious Response in France around the Year 1000, Ithaca – London: Cornell University Press 1992. [366 s. Historiografie, kult relikvií a pouť v Burgundsku a Akvitánii v době mnišské reformy, označení za „nepřátele míru“ 500-1100, chiaroscuro hereze, auvergneský původ Božího míru, Boží mír a kult svatých v Akvitánii, lidová účast na Božím míru v Limoux a hereze, 994-1033, Boží soud, mniši a mír ve Flandrech v 11. stol., ochrana církve, obrana práva a reforma, znečištění, čistota a mír, Boží mír a sociální revoluce. V dodatku vybrané dokumenty. Odkaz Lobrichon in Bozóky – Helvétius, Reliques a Kienzle, Cistercians, 39. c.]

Landes, Richard, „The Dynamics of Heresy and Reform in Limoges: A Study of Popular Participation in the ‚Peace of God‘ (994-1033)“, Historical Reflections / Réflexions historiques 14, 1997, 467-511. [Also published in Head – Landes (eds.), The Peace of God..., 184-218.]

Paix de Dieu et guerre sainte en Languedoc au XIIIe siècle, (Cahiers de Fanjeaux4), Tolouse: Privat 1996. [Jde asi o 2. vyd.; zč. c.]

Töpfer, B., Volk und Kirche zur Zeit des beginnenden Gottesfriedensbewegung in Frankreich, Berlin 1957.

Holy war / Svatá válka

Flori, Jean, Guerre sainte, jihad, croisade: Violence et religion dans le christianisme et l’islam, Paris: Seuil 2002. [7,80 €.]

Flori, Jean, La guerre sainte: la formation de l’idée de croisade dans l’Occident chrétien, Paris: Aubier 2001, 406 s.

Housley, Norman, Religious Warfare in Europe, 1400-1536, Oxford – New York: Oxford University Press 2002. [A monograph trying to conceive of religious warfare. Defining the subject; Hussite wars; the assembling of authority – scripture, messianic individuals, and symbols; the three Turks: external, interior, and combined; the critique of religious war; perspectives – wars of religion. Footnotes, bibliography, indexes. NKČR, v.]

Paix de Dieu et guerre sainte en Languedoc au XIIIe siècle (Cahiers de Fanjeaux 4), Tolouse: Privat 1996. [Jde asi o 2. vyd.; zč. c.]

Purgatory and care for the dead, rituals connected to death and afterlife / Očistec a péče o mrtvé, rituály spojené se smrtí a posmrtnou existencí

Expanded among others thanks to the bibliographical search by M. Masláková (7/2013).

See also Economy of salvation.

Prehistory of the purgatory – antiquity and early Middle Ages / Prehistorie očistce – antika a raný středověk

Ferstová, Renata, Proměna „křesťanského optimismu“ ohledně posmrtného života v 6.-10. století: Prověření na případu Irska [rukopis bakalářské diplomové práce], Brno: Masarykova univerzita 2012. [Ved. D. Zbíral. Práce přesvědčivým způsobem argumentuje ve prospěch mínění, že (1) důraz na pokání nelze automaticky spojovat s nárůstem strachu a s mizením „křesťanského optimismu“ ohledně posmrtného života, (2) není dostatečně odůvodněno chápat strach z posmrtných trestů jako výhradní motivaci kajícné praxe a (3) je nevyvážené zdůrazňovat strach z Posledního soudu a posmrtných trestů na úkor „léčebných metod“ (včetně pomoci přes hranice smrti). Autorka vědomě zaujímá poněkud subjektivnější perspektivu, její závěry o motivacích k pokání a dalších aspektech souvisejících s tématem jsou nicméně opřeny o konkrétní práci s prameny. Důležité podněty i pro tematiku „prehistorie očistce“ a pro úvahy, zda se možnost posmrtného vysvobození od trestu v pekle skutečně propojila s reálnou sociální praxí až koncem 12. stol.]

Moreira, Isabel,Heaven’s Purge: Purgatory in Late Antiquity, Oxford: Oxford University Press 2010.

Miscellaneous / Různé

Fournié, Michelle, Le ciel peut-il attendre? Le culte du purgatoire dans le Midi de la France (v. 1320-v. 1520), Paris: Le Cerf 1997. [586 s. 58 €. Očistec v 15. stol. a jeho zobrazování, konkrétní případy očistcové ekonomiky, kněží a očistec, očistec ve 14. stol. – vznik kultu, jihofrancouzské odchylky (mystikové a revenanti), pozemský ráj, doktrinální upřesnění kultu. Bibliografie, rejstřík. Albert, Heresis 39, 96, knihu chválí. c.]

Chiffoleau, Jacques, La comptabilité de l’au-delà: Les hommes, la mort et la religion dans la région d’Avignon à la fin du Moyen Âge (vers 1320 – vers 1480), Paris: Albin Michel 22011. [572 p., softback. 1. vyd.: (Collection de l’École française de Rome 47), Rome: École française de Rome 1980. Znovuzrození závěti, sociologie závětí, praxe závětí ve 14. a 15. stol.; přítomnost smrti, hodina smrti, čas smrti (agónie, smrt, průvod, pohřební hostiny); místa pohřbení, rodina mrtvých; cena přechodu; viatikum, charita, mše za mrtvé; nebeský dvůr, očistec. Poznámkový aparát, bibliografie, rejstříky, obrazová příloha. c. (1st ed., 1 > 1); h.]

Kostková, Zuzana, Hřích a řád: Katolická nauka v Dantově uspořádání očistce [rukopis bakalářské diplomové práce], Brno: Masarykova univerzita 2011. [Vedoucí: D. Zbíral. IS MU.]

La mort et l’au-delà en France méridionale (XIIe-XVe siècle), (Cahiers de Fanjeaux 33), Toulouse: Privat 1998. [h.]

Lauwers, Michel, La mémoire des ancêtres, le souci des morts: Morts, rites et société au Moyen Âge (diocèse de Liège, XIe-XIIIe siècles), Paris: Beauchesne 1997. [538 s. Velmi důležitá monografie, která se nezaměřuje na smrt jako takovou, ale na společnost – na chování a dynamický vztah mrtvých a živých členů křesťanské společnosti. Utváření křesťanského kultu mrtvých – doktrína a zvyky, předkové a memoria, výměny s mrtvými, kontrola mrtvých, předkové-zakladatelé, přímluvy za mrtvé, nové ritualizace atd. Strukturovaná bibliografie, podrobný poznámkový aparát, rejstřík. h.]

Lauwers, Michel, La naissance du cimetière: Lieux sacrés et terre des morts dans l’Occident médiéval, Paris: Aubier 2005. [h.]

Watkins, Carl S., „Sin, Penance and Purgatory in the Anglo-Norman Realm: The Evidence of Visions and Ghost Stories“, Past and Present 175/1, 2002, 3-33. [JSTOR, p.]

Overviews and general / Přehledy a obecná pojednání

Dinzelbacher, Peter, Poslední věci člověka: Nebe, peklo, očistec ve středověku, Praha: Vyšehrad 2004.

Braet, Herman – Verbeke, Werner, Death in the Middle Ages, Leuven: Leuven University Press 1983.

Brandon, Samuel G. F., Man and His Destiny in the Great Religions: An Historical and Comparative Study Containing the Wilde Lectures in Natural and Comparative Religion Delivered in the University of Oxford, 1954–1957, Toronto: University of Toronto Press 1963.

Le Goff, Jacques, La naissance du purgatoire. [Přeloženo do češtiny.]

Le Goff, Jacques, Zrození očistce, Praha: Vyšehrad 2003. [Český překlad Naissance du purgatoire. Prehistorie (íránské představy atd.), otcové očistce (Řehoř I. aj.) a vlastní rozvoj očistce. h., k.]

Machan, R., „Posmrtná očista“, Mezinárodní katolická revue Communio 6/2, 2002, 138-154.

Malý, Tomáš, „Early Modern Purgatory: Reformation Debates and Post-Tridentine Change“, Archiv für Reformationsgeschichte / Archive for Reformation History 106, 2015, 241-271.

Malý, Tomáš – Suchánek, P., Obrazy očistce: Studie o barokní imaginaci, Brno 2013.

Local studies / Lokální studie

Jíšová, Kateřina, „Spása duše a očistec u novoměstských měšťanů: K religiozitě novoměstského měšťanstva v pozdním středověku“, in: Eva Doležalová – Robert Novotný – Pavel Soukup (eds.), Evropa a Čechy na konci středověku: Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi, Praha: Filosofia 2004, 253-268. [Mostly based on references in wills. Tries to assess the importance (or not) of the belief in purgatory in Prague taking into account the division between Catholics and Utraquists.]

Indulgences / Odpustky

See also Economy of salvation.

Hrdina, Jan, „Papežské odpustkové listiny pro země středovýchodní Evropy za pontifikátu Bonifáce IX. (1389-1404): Pokus o kvantitativní srovnání“, in: Martin Nodl (ed.), Zbožnost středověku, (Colloquia mediaevalia Pragensia 6), Praha: Filosofia 2007, 35-58. [h.]

Lea, Henry Charles, A History of Auricular Confession and Indulgences in the Latin Church I-III, Philadelphia 1896 (přetisk New York: Greenwood Press 1968). [Stále základní historická práce.]

Paulus, N., Geschichte des Ablasses, 1923. [Dle Sigal 1974 zůstává základním dílem.]

Shaffern, Robert W., „Learned Discussion of Indulgences for the Dead in the Middle Age“, Church History 61/4, 1992, 367-381. [JSTOR.]

Shaffern, Robert W., The Penitents’ Treasury: Indulgences in Latin Christendom, 1175-1375, Scranton – London: University of Scranton Press 2007. [FF MU (DZ), s.]

Swanson, R., Indulgences in Late Medieval England: Passports to Paradise?, Boydell & Brewer [Rozsáhlá, dobře vypadající lokální monografie. v.]

Swanson, R. (ed.), Promissory Notes on the Treasury of Merits: Indulgences in Late Medieval Europe, Leyden – Boston: Brill 2006.

Szymborski, Wiktor, „Uwagi o średniowiecznym przewodniku po odpustach nadanych szpitalowi duchaków w Krakowie“, Studia religiologica 41, 2008, 157-165. [FF MU.]

Purgatory in literature / Očistec v literatuře

Miscellaneous / Různé

Matsuda, Takami, Death and Purgatory in Middle English Didactic Poetry, Cambridge: Boydell & Brewer 1997.

Patch, Howard R., The Other World: According to Descriptions in Medieval Literature, Harvard University Press 1950.

Visions of the otherworld, voyages to the otherworld / Vidění zásvětí, cesty do zásvětí
Sources / Prameny

Moravová, Magdalena (ed.), Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních, Praha: Argo 2011. [282 s., váz. Výbor z pramenů (redigovala a k vydání připravila M. Moravová, přel. Jana Engelbrechtová – Josef Förster – Eva Hladká – Magdalena Moravová – Jana Zachová, předmluva Pavlína Cermanová – Martin Nodl). h.]

Literature / Literatura

Carozzi, Claude, Le voyage de l’âme dans l’au-delà d’après la littérature latine (Ve-XIIIe siècle), Rome: École française de Rome 1994. [712 s. Monumentální práce. Od Augustina po Juliána z Toleda; kosmický ordál; Barontus a jeho putování; irská a britská vyprávění, očistec a geografie zásvětí; říšské pohledy anglosaské, politické, živí a mrtví; putování duše; svět mrtvých a jeho reprezentace; pochybnost o možnosti cestování duše od 12. století; závěr. Poznámkový aparát (pod čarou), bibliografie, rejstříky. KTF Wien, v.]

Czapnik, Anna, „Wyobrażenia szczęśliwych zaświatów we wczesnośredniowiecznej literaturze wizyjnej“, Studia religiologica 31, 1998, 145-160. [FF MU.]

Dinzelbacher, Peter, „Die Visionen des Mittelalters. Ein Geschichtlicher Umriß1“, Zeitschrift für religions- und geistesgeschichte 30/2, 1978, 116-128.

Grebeňová, Kristýna, Výchova k sebekontrole prostřednictvím literárního žánru vidění zásvětí ve středověké Evropě [B.A. thesis], Brno: Masarykova univerzita 2015. Available at <http://is.muni.cz/th/400529/ff_b/>. [Supervisor: David Zbíral.]

Slíva, Jan, Vidění mimozemských světů v literatuře latinského středověku [M.A. thesis], Brno: Masarykova univerzita 2012.

St. Patrick’s Purgatory / Očistec sv. Patrika

Burrow, John, A Reading of Sir Gawain and the Green Knight, London: Routledge 1965.

Easting, Robert (ed.), St. Patrick’s Purgatory: Two Versions of "Owayne Miles" and "The Vision of William of Stranton" together with the Long Text of the "Tractatus de Purgatorio Sancti Patricii.", Oxford: Oxford University Press 1991.

Easting Robert, „The Date and Dedication of the Tractatus de Purgatorio Sancti Patricii“, Speculum 53/4, 1978, 778-783. [JSTOR.]

Haren, M., – Pontfarcy, Y.D, Review of The Medieval Pilgrimage to St. Patrick’s Purgatory: Lough-Derg and the European Tradition, Enniskillen: The Clogher Historical Society 1990.

Kosík, Štěpán, „Očistec svatého Patrika“, Souvislosti 3, 1994, 101-105.

Matsuda, Takami, „Sir Gawain and the Green Knight and St Patrick’s Purgatory“, English Studies 88/5, 2007, 497-505. [Ebsco]

Maurer, Konrad von, „Die Hölle auf Island“, Zeitschrift des Vereins für Volkskunde 4, 1894, 256-269.

Morgan, Gerald, Sir Gawain and the Green Knight and the Idea of Righteousness. Blackrock: Irish Academic Press 1991.

Wright, Thomas, St. Patrick’s Purgatory: An Essay on the Legends of Purgatory, Hell, and Paradise, Current During the Middle Ages, London: John Russell Smith 1844.

Zaleski, Carol G., „St. Patrick’s Purgatory: Pilgrimage Motifs in Medieval Otherworld Vision“, Journal of the History Ideas 46/4, 1985, 467-485. [JSTOR.]

Dante’s Divine commedy / Danteho Božská komedie

Morgan, Alison, Dante and the Medieval Other World, Cambridge: Cambridge University Press 2007.

Eschatology, soteriology, salvation, damnation / Eschatologie, soteriologie, spása, zavržení

See also: Apocalypticism; Purgatory; Penance.

Overviews and introductions / Přehledy, úvody, obecná pojednání

Baun, Jane, „Last Things“, in: Thomas F. X. Noble – Julia M. H. Smith (eds.), The Cambridge History of Christianity III: Early Medieval Christianities c. 600-c. 1100, Cambridge: Cambridge University Press 2008, 606-625. [FF MU (DZ).]

Bernstein, Alan E., „Heaven, Hell and Purgatory: 1100-1500“, in: Miri Rubin – Walter Simons (eds.), The Cambridge History of Christianity IV: Christianity in Western Europe c. 1100-c. 1500, Cambridge: Cambridge University Press 2009, 200-216. [FF MU (DZ).]

Local studies and case studies / Lokální a případové studie

Cermanová, Pavlína, „‚Čas nynější den pomsty slove a tresktánie...‘: O zatracení a spáse ve středověkých Čechách“, in: Eva Doležalová – Robert Novotný – Pavel Soukup (eds.), Evropa a Čechy na konci středověku: Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi, Praha: Filosofia 2004, 233-251.

Economy of salvation / Ekonomika spásy

See also Purgatory; Indulgences.

Chiffoleau, Jacques, La comptabilité de l’au-delà: Les hommes, la mort et la religion dans la région d’Avignon à la fin du Moyen Âge (vers 1320 – vers 1480), Paris: Albin Michel 22011. [Summary here. c. (1st ed., 1 > 1); h.]

Chiffoleau, Jacques, „Quantifier l’inquantifiable: Temps purgatoire et désenchantement du monde (vers 1270-vers 1520), in: Guillaume Cuchet (ed.), Le purgatoire: Fortune historique et historiographique d’un dogme, Paris: Éditions de l’EHESS

Iogna-Prat, Dominique, „Les morts dans la comptabilité céleste des Clunisiens aux XIe et XIIe siècles“, in: id., Études clunisiennes, (Les médiévistes français 2), Paris: Picard 2002, 125-150. [h.]

Todeschini, G., Il prezzo della salvezza: Lessici medievali del pensiero economico, Roma: La Nuova Italia scientifica 1994. [Cited by Chiffoleau in his bg.]

Salvation of different kinds of people / Spása různých druhů lidí

Final salvation of the Jews / Konečná spása Židů

Cohen, Jeremy, „The Mystery of Israel’s Salvation: Romans 11:25-26 in Patristic and Medieval Exegesis“, The Harvard Theological Review 98/3, 2005, 247-281. [JSTOR, p.]

Apocalypticism, millenarism, Antichrist / Apokalyptika, milenarismus, Antikrist

See also bgher / Prophecy, Joachim of Fiore, Spiritual Franciscans, Hussitism and apocalypticism.

Some manuscripts

Beatus z Liebany, BNF Richelieu Manuscrits Nouvelle acquisition latine 2290. [Na Gallice. Tam několik ukázek z rkp. Hledat přes Mandragore (Index); nicméně kvalita je nevalná.]

Mezi Codices Electronici Sangallenses k 11. 3. 2007 nenalezeny žádné iluminace k apokalypse, ale biblí obsahujících Zj je zde hned několik.

Some editions and translations of sources

Dus, Jan A. (ed.), Novozákonní apokryfy III: Proroctví a apokalypsy, Praha: Vyšehrad 2007. [h.]

Gryson, Roger (ed.), Beatus Liebanensis, Tractatus de Apocalipsin I: Pars prior, (Corpus Christianorum: Continuatio Mediaevalis 107B), Turnhout: Brepols 2012.

Gryson, Roger (ed.), Beatus Liebanensis, Tractatus de Apocalipsin II: Pars altera, (Corpus Christianorum: Continuatio Mediaevalis 107C), Turnhout: Brepols 2012.

Menčík, F., Česká proroctví: Příspěvek k dějinám prostonárodní literatury, Vídeň 1879. [47 s. Dosti zajímavá knížečka o českých proroctvích se zaměřením na raný novověk. Obsahuje některá nekritická vydání s odkazy na rukopisy (zejm. dvanácti Sibyl, což není český text, nýbrž překlad). ÖNB, v.]

Miscellaneous / Různé

Bischoff, Guntram, „Early Premonstratensian Eschatology: The Apocalyptic Myth“, in: E. R. Elder (ed.), The Spirituality of Western Christendom, Kalamazoo 1976. [Odkaz Brunn, Des contestataires, 97.]

Bynum, Caroline Walker – Freedman, Paul (eds.), Last Things: Death and the Apocalypse in the Middle Ages, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1999. [365 s. Sborník studií od různých autorů. Eschatologie v církvi mučedníků; Peter Brown: amnestie, pokání a budoucí život od pozdní antiky po středověk; tělo a bolest u Bonvesin de la Riva; eschatologie rané galské církve; Jáchym z Fiore; Arnold z Vilanovy; zemětřesení, mor a apokalypsa; Bernard z Clairvaux a všichni svatí; iluminované knihy hodinek a vyvolení; eschatologie v Commedia a Piers Plowman. Poznámkový aparát za textem (257-355), medailony přispěvatelů, rejstřík. BNF, v.; FF MU (DZ), s.]

Callahan, Daniel F., „Ademar of Chabannes, Millennial Fears and the Development of Western Anti-Judaism“, Journal of Ecclesiastical History 46/1, 1995, 19-35. [c. (chybí někt. pozn.), p.]

Carozzi, Claude, Apocalypse et salut dans le christianisme ancien et médiéval, Paris: Aubier 1999. [CEC 20 €.]

Carozzi, Claude – Taviani-Carozzi, Huguette (trans.), La fin des temps: Terreurs et prophéties au Moyen Âge, Paris: Flammarion 1999. [248 s. Rozsáhlý úvod a překlady textů (Guibert z Nogentu, Řehoř Tourský, Tanchelmovo kacířství, Eon de Stella, Rodolf Glaber, Jáchym z Fiore, Gerardo Segarelli a Dolcino aj.). 1. vyd. asi Paris: Stock 1982 (podle jednoho údaje na internetu); FF MU (DZ), s.]

Cohn, Norman, Les fanatiques de l’Apocalypse: Millénaristes révolutionnaires et anarchistes mystiques au Moyen Âge, Paris: Payot 1983. [Fr. překlad Pursuit (FF MU). Poznámky 315-346.]

Cohn, Norman, The Pursuit of the Millenium: Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages, London: Pimlico 42004 (1. vyd. 1957). [414 s. Tradice apokalyptického proroctví, tradice náboženského disentu, mesianismus dezorientovaných chudých, svatí proti následovníkům Antikrista, Fridrich II. jako mesiáš, sebeobětující spasitelé a flagelantské hnutí, amorální nadlidé, rovnostářství a milenarismus. Údaj o 1. vyd. 1957 Lambert SH a sama kniha. Poznámky za textem, bibliografie, rejstřík. FF MU (DZ), s.]

Dupré Theseider, Eugenio, „L’attesa escatologica durante il periodo avignonese“, in: Eugenio Dupré Theseider, Mondo cittadino e movimenti ereticali nel Medioevo, Bologna: Pàtron 1978, 393-438. [FF MU (DZ), s.]

Ferreiro, Alberto (ed.), The Devil, Heresy and Witchcraft in the Middle Ages: Essays in Honor of Jeffrey B. Russell, Leiden – Boston – Köln: Brill 1998. [c.]

Fin du monde et signes des temps: Visionnaires et prophètes en France méridionale (fin XIIIe-début XVe siècle), (Cahiers de Fanjeaux 27), Toulouse: Privat 1992. [399 s. Apokalyptická očekávání kolem r. 1300 – Petr Jan Olivi, hledání stop Jáchyma z Fiore v jižní Francii, vidění Rogera z Provence, Arnold z Villeneuve, Jan z Roquetaillade, eschatologie a politika v katalánsko-aragonské konfederaci (1282-1412), Merlin a stoletá válka, avignonské papežství a astrologie, zjevení Marie Robine z Avignonu a prorocký kontext počátku 15. stol., profétismus a eschatologie v kázáních Vincence Ferrera. h.]

Flanagan, Sabina, „Twelfth-Century Apocalyptic Imaginations and the Coming of the Antichrist“, Journal of Religious History 24/1, 2000, 57-69. [p.]

Guadalajara Medina, José, Las profecías del Antecristo en la Edad Media, Editorial Gredos, Madrid 1996. [506 s. Recenze Heresis 26-27, 1996, 204-206.]

Haupt, Barbara (ed.), Endzeitvorstellungen, Düsseldorf 2001. [Odkaz Brunn, Des contestataires, 24 na spec. studii o herezi a očekávání konce světa v Porýní.]

Chytil, Karel, Antikrist v naukách a umění středověku a husitské obrazné antithese, Praha: Česká akademie 1918.

Kerby-Fulton, Kathryn, Reformist Apocalypticism and Piers Plowman, Cambridge 1990.

Mineo, Nicoló, Profetismo e Apocalittica in Dante, Catania 1968. [MZK.]

Picasso, Giorgio, „Diritto canonico ed escatologia nelle collezioni canoniche dell’età pregrazianea“, in: Giorgio Picasso, Sacri canones et monastica regula: Disciplina canonica e vita monastica nella società medievale, Milano: Vita e Pensiero 2006, 365-377. [FF MU (DZ), s.]

Rusconi, Roberto, L’attesa della fine: Crisi della società, profezia ed Apocalisse in Italia al tempo del grande scisma d’Occidente (1378-1417), (Studi storici 115-118), Roma: Istituto storico italiano per il Medio Evo 1979. [283 s., brož. Prameny podložená monografie věnovaná apokalyptickým očekáváním na konci 14. a poč. 15. stol. Zabývá se mj. Kateřinou Sienskou, prorockou literaturou, souvislostmi apokalyptických proroctví a politické propagandy, souvislostmi rozšíření očekávání konce s heretickými skupinami a lidovými náboženskými hnutími, apokalyptikou v kazatelství v lidovém jazyce na poč. 15. stol. BNF, v.]

Williams, A. – Bloomfield, M. W. (eds.), Prophecy and Millenarianism, Harlow 1980.

Overviews / Přehledy a obecná pojednání

Emmerson, Richard Kenneth – Herzman, Ronald B., The Apocalyptic Imagination in Medieval Literature, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1992.

Himmelfarb, Martha, The Apocalypse: A Brief History, Chichester: Wiley-Blackwell 2000. [x, 178 s., brož. Velmi stručný přehled apokalyptiky se zaměřením zejm. na židovskou, méně křesťanskou (a, pokud vidím, vůbec islámskou) tradici. Doporučená četba k jednotl. kapitolám, rejstřík. Neobsahuje poznámky pod čarou. ETF Wien, v.]

McGinn, Bernard, Visions of the End: Apocalyptic Traditions in the Middle Ages, New York: Columbia University Press 21998 (first ed. 1979). [Obsahuje též překlady.]

Proceedings and collections of articles / Sborníky

Emmerson, Richard K. – McGinn, Bernard (eds.), The Apocalypse in the Middle Ages, Ithaca – London: Cornell University Press 1992. [xiv, 429 s., brož. Pěkně vypadající sborník angl. studií, relativně přehledové povahy (ne konferenční). První oddíl se zaměřuje na interpretace Zjevení, druhý na vizuální reprezentace, třetí na vliv představ o apokalypse na literaturu, liturgii ahagiografii. Úvod – Zj a apokalyptická mentalita; Tychonius a Augustin o Zj; Zj v raně středověké exegezi; středověký návrat k představám o miléniu (R. E. Lerner); Jáchym z Fiore; mendikantská čtení Zj (D. Burr); Zj ve středověkém umění; Zj v raně křesťanské monumentální dekoraci (historikové umění míní raným křesťanstvím zhruba 4.-7. stol., což potvrzuje i soupis vzadu); záměr a obrazivo v komentáři ke Zj od Beata z Liébany; apokalypsa v monumentálním umění 11.-13. stol.; exegeze a ilustrace v angl. apokalypsách z 13. stol.; vizionářský pohled a obrazy apokalypsy v pozdním středověku; apokalypsa ve středověké kultuře; apokalypsa a liturgie; apokalypsa v historických spisech; Domesday Bokes – Zj ve středověké anglické literární kultuře; Dante a Zj. Pozn. pod čarou, stručný rejstřík (jmenný a biblických citací). ETF Wien, v.]

Patschovsky, Alexander – Šmahel, František (eds.), Eschatologie und Hussitismus: Internationales Kolloquium, Prag 1.-4. September 1993, Praha: Historisches Institut 1995. [Summary in bgher. FF MU (DZ), s.]

Verbeke, Werner – Verhelst, Daniel – Welkenhuysen, Andries (eds.), The Use and Abuse of Eschatology in the Middle Ages, Leuven: Leuven University Press 1988. [x, 513 s., brož. Důležitý, spíše ovšem nesourodý sborník studií v angličtině, francouzštině a němčině, věnovaných křesťanské eschatologii ve středověku. Zobrazování Antikrista ve středověku; Sulpicius Severus a konec časů; konec časů mezi 5. a 8. stol.; Revelationes od Pseudo-Metoděje; apokalyptická očekávání a rysy západní chronografie, 100-800 n. l.; středověká eschatologie v několika hagiografických spisech 4.-9. stol.; Boží řád času a neřády konce, apokalypsa a společnost v 9.-11. stol.; Boží soudy a poslední soud – sv. Augustin a rodící se scholastika; eschatologické texty Liber Floridus; Fridrich II. ve františkánsko-joachymitské eschatologii; nepřátelé u Angela Clarena; eschatologické vidění spirituálů v souvislosti s jejich odsouzení; The Canterbury Tales v eschatologické perspektivě; eschatologie v Boec van der Wraken; rukopisná tradice proroctví v pozdně středověké itálii – od prorockých sbírek k prvním tištěným edicím (Rusconi); problém očistce ve střední a východní Evropě v pozdním středověku (S. Bylina). Poznámkové aparáty (pod čarou), rejstříky. ÖNB, v., c. tit., obsah.]

Exegesis of the Apocalypse / Výklad Zjevení Janova

Matter, E. Ann, „Exegesis of the Apocalypse in the Early Middle Ages“, in: Michael Frassetto (ed.), The Year 1000: Religious and Social Response to the Turning of the First Millenium, New York – Basingstoke: Palgrave Macmillan 2002, 29-40. [FF MU (DZ), s.]

Apocalyptic mentality, actualized eschatological expectations / Očekávání konce světa

Daniel, Randolph E.,„Medieval Apocalypticism, Millennialism and Violence“, Terrorism and Political Violence 14/1, 2002, 275-300. [p.]

Lerner, Robert E., „The Black Death and Western European Eschatological Mentalities“, The American Historical Review 86/3, 1981, 533-552. [JSTOR, p.]

Schulenburg, Jane T., „Early Medieval Women, Prophecy, and Millennial Expectations“, in: Michael Frassetto (ed.), The Year 1000: Religious and Social Response to the Turning of the First Millenium, New York – Basingstoke: Palgrave Macmillan 2002, 237-256. [FF MU (DZ), s.]

Wellman, Tennyson J., „Apocalyptic Concerns and Mariological Tactics in Eleventh-Century France“, in: Michael Frassetto (ed.), The Year 1000: Religious and Social Response to the Turning of the First Millenium, New York – Basingstoke: Palgrave Macmillan 2002, 133-163. [FF MU (DZ), s.]

Apocalypticism and politics / Apokalyptika a politika

Cermanová, Pavlína, Čechy na konci věků: Apokalyptické myšlení a vize hustiské doby, (Každodenní život 59), Praha: Argo 2013. [415 p., hardback. h.]

Patschovsky, Alexander, „Chiliasmus und Reformation im ausgehenden Mittelalter“, in: Max Kerner (ed.), Ideologie und Herrschaft im Mittelalter, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1982, 475-496.

Apocalyptic imagery / Apokalyptická obraznost

Miscellaneous

Rossing, Barbara R., The Choice between Two Cities: Whore, Bride, and Empire in the Apocalypse, Harrisburg 1999.

Visual representations of the Apocalypse

Duzer, Chet Van – Dines, Ilya, Apocalyptic Cartography: Thematic Maps and the End of the World in a Fifteenth-Century Manuscript, Leiden – Boston: Brill 2015. [From the publisher’s description: Huntington Library HM 83,an unstudied manuscript produced in Lübeck, Germany. The manuscript contains a rich collection of world maps produced by an anonymous but strikingly original cartographer. These include one of the earliest programs of thematic maps, and a remarkable series of maps that illustrate the transformations that the world wassupposed to undergo during the Apocalypse. The authors supply detailed discussion ofthe maps and transcriptions and translations of the Latin texts that explain the maps. Copies of the maps in a fifteenth-century manuscript in Wolfenbüttel prove that this unusual work did circulate.]

Antichrist / Antikrist

Bostick, Curtis V., The Antichrist and the Lollards: Apocalypticism in Late Medieval and Reformation England, Leiden – Boston – Köln: Brill 1998. [230 s. Odkaz Lambert SH. c.]

Emmerson, Richard Kenneth, Antichrist in the Middle Ages: A Study of Medieval Apocalypticism, Art, and Literature, Seattle 1992.

Ford, Josephine Massingbaerde, „Construction of the Other: The Antichrist“, Andrews University Seminary Studies 33/2, 1995, 203-230. Available online at <http://www.auss.info/auss_publication_file.php?pub_id=900>, [27 Jun 2014]. [Summary in bgher. p.]

Lerner, Robert E., „Antichrists and Antichrist in Joachim of Fiore“, Speculum 60/3, 1985, 553-570. [JSTOR, p.]

Nejedlý, Petr, „K vývoji substantiva Antikrist(us) ve staročeské slovní zásobě“, in:Robert Novotný – Petr Šámal a kol., Zrození mýtu: Dva životy husitské epochy, Praha – (Historická paměť 22), Litomyšl: Paseka 2011, 285-298.

Rauh, Horst D., Das Bild des Antichrist im Mittelalter: Von Tyconius zum deutschen Symbolismus, Münster 1973.

Apocalyptic monsters / Apokalyptická monstra

Pluskowski, Aleks, „Apocalyptic Monsters: Animal Inspirations for the Iconography of Medieval North European Devourers“, in: Bettina Bildhauer – Robert Mills (eds.), The Monstrous Middle Ages, Cardiff: University of Wales Press 2003, 155-176. [h.]

Apocalyptic imagery in political struggles / Apokalyptická imaginace v politických bojích

Potestà, Gian Luca, „Il drago, la bestia, l’Anticristo: Il conflitto apocalittico tra Federico II e il Papato“, in:Il diavolo nel Medioevo: Atti del XLIX Convegno storico internazionale, Todi, 14-17 ottobre 2012, Spoleto: Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo 2013, 395-420. [h.]

Prophecy / Proroctví

See also bgher / Joachim of Fiore.

Sources

Cues, Nicolas de, „Conjectura de novissimis diebus“ [online], Oliviana 2, 2006, <http://oliviana.revues.org/165>, 24. 3. 2006 [3. 9. 2014].

Cues, Nicolas de, „Conjecture sur les derniers jours“ [online], Oliviana 2, 2006, <http://oliviana.revues.org/170>, 24. 3. 2006 [3. 9. 2014].

Théologien protestant anonyme, „Avertissement au lecteur sur la première traduction“ [online], Oliviana 2, 2006, <http://oliviana.revues.org/163>, 24. 3. 2006 [3. 9. 2014].

Théologien protestant anonyme, „Remarques sur la conjecture du Cardinal de Cusa touchant les derniers temps“ [online], Oliviana 2, 2006, <http://oliviana.revues.org/167>, 24. 3. 2006 [3. 9. 2014].

Bibliographies, historiography, state of research

Lerner, Robert E. – Mesler, Katelyn, „Selective Bibliography of Studies and Editions of High and Late Medieval Latin Eschatological Prophecies“ [online], Oliviana 3, 2009, <http://oliviana.revues.org/347>, 1. 4. 2009 [3. 9. 2014].

Literature

Coote, Lesley A., Prophecy and Public Affairs in Later Medieval England, Woodbridge – Rochester: York Medieval Press – Boydell Press 2000.

Fanger, Claire, Rewriting Magic: An Exegesis of the Visionary Autobiography of a Fourteenth-Century French Monk, (Magic in History), University Park: The Pennsylvania State University Press 2015. [xvi, 215 p., softback. Studies the Liber florum celestis doctrine by the 14th-c. Benedictine John of Morigny (in parallel, the author publishes an edition with Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 2015; lists 7 mss. by John in the bibliography). h.]

Jurieu, Pierre, „Observations sur la conjecture du cardinal de Cusa touchant les derniers jours“ [online], Oliviana 2, 2006, <http://oliviana.revues.org/173>, 24. 3. 2006 [3. 9. 2014].

Lerner, Robert, E., „Medieval Prophecy and Religious Dissent“, Past and Present 72, 1976, 3-24. [Zabývá se vztahem proroctví k náboženskému dissentu v pozdním středověku – i jako pozadím k Lutherovu vystoupení. JSTOR, p.]

Reeves, Marjorie E., „Some Popular Prophecies from the Fourteenth to the Seventeenth Centuries“, in: G. J. Cuming – Derek Baker (eds.), Popular Belief and Practice, (Studies in Church History 7), Cambridge: Cambridge University Press 1972, 107-134. [Mainly on 15th-century collection Vaticinia de summis pontificibus. Partly on Google Books (up to 122 with some lacunae). FF MU (DZ), s.]

Reeves, Marjorie, The Influence of Prophecy in the Later Middle Ages: A Study in Joachimism, Notre Dame – London: University of Notre Dame Press 1993. [Annotation in bgher. FF MU, s.; k.; c.]

Schmieder, Felicitas, „Letteratura profetica, oracolare e sibillina fra XIII e XV secolo“ [online], Oliviana 3, 2009, <http://oliviana.revues.org/343>, 1. 4. 2009 [3. 9. 2014].

Taithe, Bertrand – Thornton, Tim (eds.), Prophecy: The Power of Inspired Language in History, 1300-2000, Thrupp – Stroud: Sutton 1997. [viii, 216 s., brož. Trochu rozostřený sborník s eventuálně přínosnými příspěvky. Nic moc vazba a sazba. Jazyk historie – minulost a budoucnost proroctví; proroctví a věci veřejné v pozdně středověké Anglii; proroctví a prozřetelnost za vlády Alžběty I.; rozvoj a využití provinčních politických proroctví, 1300-1900; apokalyptika a milenarianismus v raně stuartovské Evropě; prorocká role ministrů v rané Nové Anglii; prorocké myšlení Isaaca Newtona; gruzínští církevníci a biblické proroctví; proroctví a milenarianismus v taipingském povstání (J. A. G. Roberts); transformace proroctví v Británi raného 20. stol.; proroctví a současná francouzská extrémní pravice; bibliografický esej. Pozn. za jednotlivými texty, bg esej, stručné rejstříky. ETF Wien, v.]

Dance of death (danse macabre) / Tanec smrti

Ariès, L’homme devant la mort, Paris 1997, 112-125. [Česky vyšlo něco jako dějiny smrti, ne?]

Delumeau, J., La péché et la peur. La culpabilisation en Occident (XIIIe-XVIIIe s.), Paris 1983, 44-97.

Haas, A. M., Todesbilder im Mittelalter, Darmstadt 1989.

Patschovsky, Totentanz, hussitische Revolution und..., in: Pocta prof. JUDr. K. Malému..., Praha 1995, zvl. 151-157, 160-163.

Rosenfeld, H., Die mittelalterliche Totentanz..., Graz 31974, 372 s.

Stejskal, K., Obrazy smrti ve výtvarném umění a jejich divadelní inspirace, in: Miscellanea, oddělení rukopisů a starých tisků SLK ČSR 4, 1987, 315-316.

Vovelle, Michel, La mort et l’Occident de 1300 à nos jours, Paris 1983. [Není to i v ČJ?]

Medieval Christian mysticism / Středověká křesťanská mystika

Miscellaneous / Různé

Huizinga, Johan, „‚Realismus‘ a hranice obrazného myšlení v mystice“, in: id., Podzim středověku, přel. Gabriela Veselá – Šárka Belisová, Praha – Litomyšl: Paseka 22010, 237-251. [1. vyd. Jinočany: H&H 1999. h.]

Jestice, Phyllis G., „A New Fashion in Imitating Christ: Changing Spiritual Perspectives around the Year 1000“, in: Michael Frassetto (ed.), The Year 1000: Religious and Social Response to the Turning of the First Millenium, New York – Basingstoke: Palgrave Macmillan 2002, 167-185. [FF MU (DZ), s.]

Theory and method / Teorie a metodologie

Miscellaneous

Vaněk, David, „O redukci a vylučování ve studiu mystiky“, Religio: Revue pro religionistiku 6/1, 1998, 49-60. [h.]

Mysticism and disease, mysticism and anorexia nervosa / Mystika a nemoc, mystika a mentální anorexie

Contributors to this chapter: J. Milerová.

Bell, Rudolph M., Holy Anorexia, Chicago – London: University of Chicago Press 1985. [Anotace podle italského překladu (níže): spíše problematicky vypadající kniha, zejm. svým poněkud esejistickým přístupem a nekritickým přístupem k „postním“ stereotypům hagiografické literatury (nemocnost mystiček, extrémní umrtvování, požívání jen eucharistie). Nejde o pouhou metaforu či výzkumnou cestu; autor skutečně vnímá některé roviny mysticismu jako projevy anorexie. Může být zajímavým a provokativním doplňkem k tématu zejm. pozdně středověkého a raně novověkého mysticismu. Vychází z klinických příznaků anorexie (1. kap.) a poté je srovnává s projevy mystiček (např. Kateřina Sienská; pracuje celkem s 261 případy). Hlavní teze je ta, že tyto projevy spadají do téhož dvojího kontextu: 1) hledání čistoty (omezení spotřeby v moderní době, hledání svatosti ve středověku), 2) protest proti patriarchální společnosti. Stručnější poznámkový aparát (221-243), bibliografie, rejstřík. KTF Wien, v.; FF MU (DZ), s.]

Bell, Rudolph M., La santa anoressia: Digiuno e misticismo dal Medioevo a oggi, Roma – Bari: Laterza 1998. [XII, 281 s. Z angl. orig. Holy Anorexia, Chicago: University of Chicago Press 1985 přel. Anna Casini Paszkowski. BNCF, v.]

Boyatzis, Chris F. – Quinlan, Katherine B., „Women’s Body Image, Disordered Eating, And Religion: A Critical Review Of The Literature“, Research in the Social Scientific Study of Religion 19, 2008, 183-208.

Bynum, Caroline Walker, „Holy Anorexia in Modern Portugal“, Culture, Medicine and Psychiatry 12/2, 1988, 239-248.

Carroll, L. L., „Holy Anorexia Revisited: The Reputation of Fasting in the Case of Maria Janis“, The Psychohistory Review 26/2, 1998, 115-136.

Counihan, Carole M., „Uma visão antropológica do prodigioso jejum de mulheres ocidentais“, Cadernos Pagu 39, 2012, 15-53. Available online at <http://www.scielo.br/pdf/cpa/n39/02.pdf>. [Review of Bell, Holy Anorexia...; Brumberg, Fasting Girls: The Emergence of Anorexia Nervosa as Modern Disease..., and Bynum, Holy Feast... from an anthropological, cross-cultural perspective with the conclusion that these Western women were radically different from other kinds of fasting observed by anthropologists. Sees this behavior as „an interplay of ideological, economic, political, and social factors“ (from the author’s summary). p.]

EspiForcen,Fernando,AnorexiaMirabilis:ThePracticeofFastingbySaintCatherine ofSienaintheLateMiddleAges“,TheAmericanJournalofPsychiatry 170/4, 2013, 370-371.

Farber, S. K., „Ecstatic Stigmatics and Holy Anorexies: Medieval and Contemporary“, Journal of Psychohistory 31/2, 2003, 182-204.

Keel, P. K. – Klump, K. L., „Are Eating Disorders Culture-Bound Syndromes? Implications for Conceptualizing Their Etiology“, Psychological Bulletin 129/5, 2004, 747-769.

Mullen, Robert F., „Holy Stigmata, Anorexia and Self-Mutilation: Parallels in Pain and Imagining“, Journal for the Study of Religions and Ideologies 9/25, 2010, 91-110 [Expands the comparison: compares contemporary female self-cutters and medieval holy stigmatics. ProQuest, p.]

Pearce, J. M. S., „Richard Morton: Origins of Anorexia Nervosa“, European Neurology 52/4, 2004, 191-192. [Presents Morton’s 1689 description considered to be the first medical description of anorexia nervosa. More interesting for me the emergence of self-starvation in Hellenism by mentioning St. Jerome’s group of women of which one starved herself to death in 383 and Jerome had to flee. EBSCO, p.]

Polinska, Wioleta, „Bodies under Siege: Eating Disorders and Self-Mutilation among Women“, Journal of the American Academy of Religion 63/3, 2000, 569-589. [JSTOR, p.]

Reda, Mario – Sacco Giuseppe, „Anorexia and the Holiness of Saint Catherine of Siena“, Journal of Criminal Justice and Popular Culture 8/1, 2001, 37-47.

Rosa Behar, A., „Espiritualidad y ascetismo en la anorexia nerviosa“, Revista chilena de neuro-psyquiatria 50/2, 2012, 117-129. [Takes an inverted approach: searches Medline/Pubmed databases for evidence on spirituality and asceticism in sufferers from anorexia nervosa. Links the characteristics such as self-discipline, self-control, self-sacrifice, rationality, efficiency and goals achievement to Protestant ethics. Spirituality should be used to stimulate motivation and increase therapeutical adherence in patiens suffering from anorexia nervosa.]

Tolstrup, Kai, „Incidence and Causality of Anorexia Nervosa Seen in a Historical Perspective“, Acta Psychiatrica Scandinavica: Supplement 82/361, 1990, 1-6.

Vandereycken, Walter – Van Deth, Ron, From Fasting Saints to Anorexic Girls: The History of Self-Starvation, London: Athlone 1994.

Weinberg, C., „Do ideal ascético ao ideal estético: A evolução histórica da anorexia nervosa“, Revista latinoamericana de psicopatologia fundamental 13/2, 2010, 224-237. [The author’s summary: „This study of anorexia nervosa from a historical point of view is intended as a contribution to the research on a condition that involves the cultural influence on the origin and maintenance of a clinical reality. The article also questions opinions that consider anorexia nervosa a "modern evil" or the result of a single factor. An analysis of the lives of certain medieval Christian saints, for example, reveals how strongly their persistent behavior, based on asceticism, identifies them with modern anorexic girls, even though, in contrast, their concerns are esthetic.“]

Some sources / Různé prameny

Arnaud-Gillet, Claude (ed.), Entre Dieu et Satan: Les visions d’Ermine de Reims († 1396), Firenze: SISMEL / Edizioni del Galluzzo 1997. [FF MU (DZ), s.]

Blumenfeld-Kosinski, Renate, „The Strange Case of Ermine de Reims (c. 1347-1396): A Medieval Woman between Demons and Saints“, Speculum 85/2, 2010, 321-356. [p.]

Bonaventura, Opera Omnia I-X, 1882-1902. [Kritické vydání.]

Bonaventura z Bagnoregia, Putování mysli do Boha / Itinerarium mentis in Deum, přel. C. V. Pospíšil, Praha: Krystal 1997. [120 s. Překlad pramenů, odborná literatura – středověk. Podrobný komentář a překlad spisu sv. Bonaventury Itinerarium mentis in Deum. Bibliografie, bohatý poznámkový aparát.]

Dostál, Miloš (trans.), „Dialog ‚In principio‘“, Religio: Revue pro religionistiku 9/2, 2001, 209-221. [h.]

Dostál, Miloš (trans.), „O vznešeném člověku“, Religio: Revue pro religionistiku 8/2, 2000, 205-214. [h.]

Dostál, Miloš (trans.), „Traktát ‚O odloučenosti‘“, Religio: Revue pro religionistiku 9/1, 2005, 113-124.

Dostál, Miloš (trans.), „Traktát ‚Sestra Katrei‘ čili ‚O duchovní dceři zpovědníkově‘: Svědectví heretického proudu v porýnské mystice pozdního středověku“, Religio: Revue pro religionistiku 11/2, 2003, 275-294. [h.]

Dostál, Miloš – Žemla, Martin (trans.), „Sborník ‚Božské učení‘ čili ‚Institutiones‘, zvaný též ‚Medulla animae‘: Svědectví transformace německé středověké mystiky z počátku protireformace“, Religio: Revue pro religionistiku 13/1, 2005, 145-156. [h.]

Frater Colda ordinis praedicatorum, Tractatus mystici / Mystické traktáty, ed. et trad. D. Martínková, Praha: Oikúmené 1997. [xxviii + 92 s. Edice a překlad pramenů – středověk – mystika. Úvodní studie, též v angličtině. Edice latinského textu dvou traktátů Koldy z Koldic, De strenuo milite a De mansionibus celestibus, a jejich český překlad na protilehlých stranách. Obrazová příloha – iluminace z kodexu. vydala a přeložila Dana Martínková. MZK abs.]

Sokol, Jan, Mistr Eckhart a středověká mystika, Praha: Vyšehrad 22000, 32009. [360 s. Překlady pramenů, odborná literatura – religionistika – středověká mystika. Z lat. a něm. orig. přel. Lenka Karfíková (Anselm, Bernard), Miloš Dostál (Tauler) a Jan Sokol. h.]

Tauler, Jan, Propast k propasti volá: Kázání, přel. Miloš Dostál – Martin Žemla, Praha: Krystal OP 2003. [216 s. Přeloženo ze středohornoněmeckého originálu (vyd. Berlín 1910). S podrobnou úvodní studií překladatelů „Život a dílo Jana Taulera: Úvodní studie“ (s. 5-79). Překlad homilií na biblické verše. Bibliografie (včetně české bibliografie k Taulerovi, nevyjímaje drobné časopisecké studie). FF MU, v.]

Urbánková, Emma – Stejskal, Karel, Pasionál Přemyslovny Kunhuty / Passionale abbatissae Cunegundis, Praha: Odeon 1975. [240 s., velký formát. Náklad 6000 výtisků. Poznámkový aparát, barevné reprodukce. Jde o pasionál, který sestavil dominikán Kolda z Koldic a iluminoval kanovník Beneš (Benessius). Kniha obsahuje úvodní studie včetně analýzy astrologických významů díla a zkoumání užité malířské techniky, popis rkp., faksimile díla, v pozn. 30 překlad Paraboly. Mnoho výtečných knižních maleb zachycujících zejména Kristovo utrpení. h.]

Overall interpretations

Kieckhefer, Richard, „Convention and Conversion: Patterns in Late Medieval Piety“, Church History 67/1, 1998, 32-51. [JSTOR, p.]

Overviews and introductions / Přehledy, úvody, obecná pojednání

Albert, Jean-Pierre, Le sang et le Ciel: Les saintes mystiques dans le monde chrétien, Paris: Aubier 1997. [458 s., brož. Antropologická úvaha o ženské svatosti na středověkém Západě (primárně ne o mystičkách a jejich zkušenostech, ale o antropologickém přístupu k hagiografii). Bohatý a dosti rétorický styl, což vede k určité rozvláčnosti (dobře se čte, ale zabírá čas), nicméně kniha je rozumně kritická a dobře srozumitelná. Prameny a metodologické problémy; hypotézy; ženské mučednictví; trendy; vůně svatosti, otázka stigmat; temná tvář posvátna (metamorfózy eucharistie atd.); živoucí svatí; zapisování svatosti; závěr. BL, v.; FF MU (DZ), s.]

Bynum, Caroline Walker, Holy Feast and Holy Fast: The Religious Significance of Food to Medieval Women, Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press 1987. [446 s. Zásadní a originální monografie věnovaná roli jídla a symbolů jídla ve spiritualitě žen pozdního středověku. Nejde o monografii věnovanou všednímu životu, nýbrž o zásadní teoretickou interpretaci významu jídla pro středověké ženy. Hlavní teze jsou, že (1) výklad askeze jako odmítání světa a jako dualismu v praxi je neodpovídající a že nejde o útěk před tělesností, nýbrž využití možností tělesnosti (s. 6), že (2) symbolika půstu a eucharistie byla významnější pro ženskou než mužskou spiritualitu (s. 6, 69) a že (3) ženy ve svém prožívání vycházely více z běžných biologických a sociálních zkušeností jako rození, kojení, utrpení či příprava a rozdávání jídla, kdežto muži více z odmítnutí, zejm. odmítnutí bohatství a moci (s. 6). Snaží se o společnou kontextualizaci eucharistické úcty, půstu, laktačních vizí aj. (s. 75). Možnosti náboženského života žen v pozdním středověku; půst a eucharistie jako hlavní jídelní praxe křesťanství (vývoj těchto praxí a jejich symboliky); jídlo jako ženská záležitost (prokazuje, že jídlo bylo důležitým symbolem pro muže i ženy, ale pro ženy daleko víc); jídlo v životech světic; jídlo ve spisech mystiček, jídlo jako kontrola já, jídlo jako kontrola okolností, jídlo jako fyzično, žena jako tělo a jídlo, ženské symboly. ISBN 0520063295. FF MU (DZ), s.]

Dinzelbacher, Peter, Mittelalterliche Frauenmystik, Paderborn – Münich – Wien – Zurich: Ferdinand Schöningh 1993. [344 s. Recenze J. Duvernoye Heresis 20, 129.]

Dinzelbacher, P. – Ciccarese, M. P. – Christe, Y. – Berschin, W., Le „visiones“ nella cultura medievale: Testi della VI. Settimana Residenziale di Studi Medievali, Palermo: Officina di Studi Medievali 1994, 253-313. [UB Wien HB, c. tit., 253-312.]

Dinzelbacher, Peter, Světice, nebo čarodějky? Osudy „jiných“ žen ve středověku a novověku, Praha: Vyšehrad 2003. [288 s. Z něm. originálu Heilige oder Hexen?: Schicksale auffäliger Frauen in Mittelalter und Frühneuzeit, Artemis & Vinkler 1995 přel. Petr Babka. Průběžný poznámkový aparát, bibliografie. h.]

Geyer, Iris, Maria von Oignies: Eine hochmittelalterliche Mystikerin zwischen Ketzerei und Rechtgläubigkeit, Frankfurt am Main: Peter Lang 1992. [252 s.; 20 cm. Učení katarů 87-113. Chce zřejmě prokázat, že tato mystička byla ovlivněna katarstvím. Obsahuje bibliografii. KTF Vídeň, v.]

Griffiths, Fiona, Garden of Delights: Reform and Renaissance for Women in the Twelfth-Century, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2007.

Grundmann, Herbert, „Die geschichtlichen Grundlagen der Deutschen Mystik“, in: id., Ausgewählte Aufsätze I: Religiöse Bewegungen, (Schriften der Monumenta Germaniae Historica 25/1), Stuttgart: Anton Hiersemann 1976, 243-268. [FF MU (DZ), s.]

Grundmann, Herbert, „Mystik und Aufklärung im Mittelalter“, in: id., Ausgewählte Aufsätze I: Religiöse Bewegungen, (Schriften der Monumenta Germaniae Historica 25/1), Stuttgart: Anton Hiersemann 1976, 269-277. [FF MU (DZ), s.]

Hollywood, Amy, „Mysticism and Transcendence“, in: Miri Rubin – Walter Simons (eds.), The Cambridge History of Christianity IV: Christianity in Western Europe c. 1100-c. 1500, Cambridge: Cambridge University Press 2009, 297-307. [FF MU (DZ).]

Hollywood, Amy, The Cambridge Companion to Christian Mysticism, Cambridge: Cambridge University Press.

McGinn, Bernard, The Presence of God: A History of Western Mysticism, New York 1998. [Odkaz Lambert, MH.]

Petroff, Elizabeth Alvilda, Medieval Women’s Visionary Literature, New York – Oxford: Oxford University Press 1986. [xii, 402 s., brož., větší formát (širší než A4), nepříliš hezká sazba (malé písmo aj.). Přehledová kniha organizovaná podle osobností a jejich skupin, každá kapitola obsahuje překlady pramenů (často ne autorčiny). Sv. Perpetua a Macrina; světice christianizace Evropy (Hugeberka z Hildesheimu, sv. Leoba, Hrotsvita z Gandersheimu); vizionářky raného 12. stol.: Kristýna z Markyate, Hildegarda z Bingenu, Alžběta z Schönau; nové styly ženské spirituality – bekyně (Marie z Oignies, Kristýna Mirabilis, Hadewijch z Brabantu, Beatrice z Nazareta); bekyňská spiritualita a konvent Helfta (Mechtilda z Magdeburgu a Gertruda z Helfty); ženy a spiritualita ve středověké Itálii (Klára z Assisi, Anežka z Assisi, Umiltà z Faenzy, Anděla/Angela z Foligna, Kateřina Sienská); ženy, hereze a svatost ve Francii raného 14. stol. (Na Prous Boneta, Markéta d’Oingt, Markéta Porete); spisovatelky pozdního 14. stol. (Juliána z Norwiche, Margery Kempe, Leonor López de Córdoba, Christine de Pizan); individuální a kolektivní reformace koncem středověku (Mangdalena Beutler z Feiburgu, Marie z Nijmeghen). Pozn. za texty, bg, rejstřík. ETF Wien, v.; FF MU (DZ), s.]

Sokol, Jan, Mistr Eckhart a středověká mystika, Praha: Vyšehrad 22000, 32009. [360 s. Překlady pramenů, odborná literatura – religionistika – středověká mystika. Z lat. a něm. orig. přel. Lenka Karfíková (Anselm, Bernard), Miloš Dostál (Tauler) a Jan Sokol. h.]

Sudbrack, Josef, Mystika: Zkušenost mne samého, kosmická zkušenost, zkušenost Boha, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 1995. [150 s. Systematický konfesní přehled. Pokus o definici, medailony několika křesťanských mystiků atd.]

Proceedings and collections of articles / Sborníky

Bartlett, Anne Clark – Bestul, Thomas H. – Goebel, Janet – Pollard, William F. (eds.), Vox Mystica: Essays on Medieval Mysticism: In Honor of Professor Valerie M. Lagorio, Cambridge: D. S. Brewer 1995. [xiv, 235 s. Sborník dosti nesourodých studií, zajímavý spíše pro jednotlivá dílčí témata, s možnou výjimkou metodologického úvodu. Úvod – metody, praktiky, komunity, texty; smyslové vnímání ve středověké křesťanské mystické zkušenosti; náboženská stanoviska a mystický jazyk ove středověkých literárních textech – esej o metodologii; potomci Juliány z Norwich – recenze, překlady a verze jejích Zjevení; středověké myšlení o viděních a jejich ozvuky u Mechtildy z Magdeburgu; Beatrix z Nazaretu (1200-1268); Aelred z Rievaulx a jeho De spirituali amicitia jako pramen Oblaku nevědění; ženští muži a mužské ženy u Tomáše Kempenského a Terezie z Ávily; gender a duchovní přátelství ve středoanglické náboženské literatuře; hudba a tanec v knihách 14. stol.; Brigita a její Revelationes předělané do knihy nábožného poučení. KTF Wien, v.]

Dinzelbacher, Peter – Bauer, Dieter R. (eds.), Movimento religioso e mistica femminile nel Medioevo, Cinisello Balsamo: Edizioni Paoline 1993. [Italský překlad německého sborníku. Úvod; odmítnutí rolí a mystické zkušenosti žen; polirixká, kulturní a charitativní činnost žen ve středověku (E. Ennen); benediktinky v mnišském hnutí 10. a 11. stol.; náboženské hnutí v jižní Francii ve 12. a 13. stol. mezi ortodoxií a herezí; mystická zkušenost a jazyková mediace v dopisech Hadewijch; Gertruda z Helfty; středověká Vídeň a Anežka Blannbekin; Markéta Porete; Klára z Montefalka; Angela da Foligno; životy mystiček z mužského a ženského pohledu – konfrontace; politická akce mystiček – Hildegarda z Bingenu, Brigita Švédská, Kateřina Sienská; Markéta Ebner a a Jindřich z Nördlingenu; mystika utrpení v ženských dominikánských konventech ve 14. stol.; Dorota z Montau; Liedwy z Schiedamu – mystička, nebo hysterička?. c.]

Poor, Sara S. – Smith, Nigel (eds.), Mysticism and Reform, 1400-1750, 2015.

Medieval mysticism as textual tradition / Středověká mystika jako textová tradice

Fibla, Sergi Sancho, Texts as Images: The Visibility and the Role of Memory in the Process of Writing and Reading Medieval Mystical Works, 2012. [Není dostupné online, e-zdroje MU neobsahují; příspěvek na konferenci Commitments to Medieval Mystical Texts within Contemporary Contexts.]

Women mysticism / Ženská mystika – různé

Caciola, Nancy, Discerning Spirits: Divine and Demonic Possession in the Middle Ages, Ithaca: Cornell University Press 2003.

Dinzelbacher, Peter, Revelationes, Turnhout: Brepols 1991. [FF MU, filologie.]

Dinzelbacher, Peter – Bauer, Dieter R. (eds.), Religiöse Frauenbewegung und mystische Frömmigkeit im Mittelalter, Köln – Wien: Böhlau 1988. [Přeloženo do italštiny (c.).]

Dronke, Peter, Women Writers of the Middle Ages: A Critical Study of Texts from Perpetua (+203) to Marguerite Porete (+1310),Cambridge: Cambridge University Press 1983.

Kieckhefer, Richard, Unquiet Souls: Fourteenth-Century Saints and Their Religious Milieu, Chicago: University of Chicago Press 1984. [h.]

McNamara, Jo Ann, „The Rhetoric of Orthodoxy: Clerical Authority and Female Innovation in the Struggle with Heresy“, in: Ulrike Wiethaus (ed.), Maps of Flesh and Light the Religious Experience of Medieval Women Mystics, Syracuse – New York: Syracuse University Press 1993, 24-27.

McNamara, Jo Ann – Halborg, John E. – Whatley, Gordon E. (eds.), Sainted Women of the Dark Ages, Durham: Duke University Press 1992.

Newman, Barbara, „Religious Women in the Later Middle Ages“, in: Jill Raitt – Bernard McGinn – John Meyendorff (eds.), Christian Spirituality: High Middle Ages and Reformation II, London: Taylor&Francis 1987, 121-139.

Newman, Barbara, „Possessed by the Spirit: Devout Women, Demoniacs, and the Apostolic Life in the Thirteenth Century“, Speculum 73/3, 1998, 733-770. [JSTOR, p.]

Newman, Barbara, „What Did They Mean To Say ,I Saw‘? The Clash between Theory and Practice in Medieval Visionary Culture“, Speculum 80/1, 2005, 1-43.

Ross, Ellen, „Suffering, the Spiritual Journey, and Women’s Experience in Late Medieval Mysticism“, in: Ulrike Wiethaus (ed.), Maps of Flesh and Light the Religious Experience of Medieval Women Mystics, Syracuse – New York: Syracuse University Press 1993, 45-59.

Schweitzer, F. J., „Von Marguerite von Porete (d. 1310) bis Mme Guyon (d. 1717): Frauenmystik im Konflikt mit der Kirche“, in: Peter Dinzelbacher, Frauenmystik im Mittelalter, Ostfildern bei Stuttgart: Schwabenverlag 1985, 256-275.

Voaden, Rosalynn, God’s Words, Women’s Voices: The Discernment of Spirits in the Writing of Late-Medieval Women Visionaries, York: York Medieval Press 1999.

Assessing mystics; mystics and scholars / Posuzování mystiků a mystiček, učenci a mystičky

Lenka Stará.

Gerson, Jean, „De Distinctione Verarum Visionum A Falsis“, in: Paschal Boland, The Concept of Discretio Spirituum' in John Gerson's „De Probatione Spirituum“ and „De Distinctione Verarum Visionum A Falsis“, Washington: The Catholic University of America Press 1959, 76-107.

Gerson, Jean, „De Probatione Spirituum“, in: Paschal Boland, The Concept of Discretio Spirituum' in John Gerson's „De Probatione Spirituum“ and „De Distinctione Verarum Visionum A Falsis“, Washington: The Catholic University of America Press 1959, 25-38.

Gerson, Jean, „De Probatione Spirituum“,in: Hermann von der Hardt (ed.), Magnum oecumenicum Constantiense concilium II, Francofurti et Lipsiae 1697, col. 28-38.

Gerson, Jean, Teológia mistica: Versione italiana con testo latino a fronte a cura di M. Vannini, Miláno: Paoline 1992. [FF MU, filologie]

Elliott, Dyan, „Seeing Double: John Gerson, the Discernment of Spirits, and Joan of Arc“, American Historical Review 107/1, 2002, 26-54. [JSTOR.]

Hobbins, Daniel, „Jean Gerson’s Authentic Tract on Joan of Arc: Super facto puellae et credulitate sibi praestanda (14 May 1429)“, Mediaeval Studies 67, 2005, 99-155. [mám v pdf]

Hohmann, Thomas, Heinrichs von Langenstein „Unterschiedung der Geister“ Lateinisch und Deutsch, Munich: Artemis Verlag 1977.

McGuire, Brian P., „Late Medieval Care and Control of Women: Jean Gerson and His Sisters“, Revue d´histoire ecclésiastique 92/1, 1997, 4-37.

McGuire, Brian P. (ed.), A Companion to Jean Gerson, Leiden – Boston: Brill 2006. [NK ČR, elektronická verze]

McGuire, Brian P., Jean Gerson: Early Works, Mahwah: Paulist Press 1998.

Roth, Cornelius, Discretio Spirituum: Kriterien geistlicher Unterscheidung bei Johannes Gerson, Wurzburg: Echer 2001.

Topics / Témata

Unity with God and imitation of God

Benvenuti Papi, Anna, „Cristomimesi al femminile“, in: Anna Benvenuti Papi, In castro poenitentiae: Santità e società femminile nell’Italia medioevale, Roma: Herder 1990, 141-168. [Summary of the book here. FF MU (DZ), s.]

Marriage with God, Jesus as bridegroom

Muir, Carolyn, Saintly Brides and Bridegrooms: The Mystic Marriage in Northern Renaissance Art, Harvey Miller 2012.

Light / Světlo

Koch, Josef, „Über die Lichtsymbolik im bereich der Philosophie und der Mystik des Mittelalters“, in: id., Kleine Schriften I, Roma: Edizioni di storia e letteratura 1973, 27-67. [FF MU (DZ), s.]

Beatific vision / Visio beatifica

Duba, William, „The Beatific Vision in the Sentences Commentary of Gerald Odonis“, Vivarium 47/2-3, 2009, 348-363. [p.]

Beguines and beghards / Beghardi a bekyně

Some manuscripts / Vybrané rukopisy

Vaticano, Biblioteca apostolica vaticana, ms. Vat. Lat. 13119. [Cited by P. Kielar, „Traktat...“, 231, as a better version of the text edited by Ulanowski, Examen...]

Editions of sources / Edice pramenů
Beguine sources / Prameny pocházející od bekyň

Mazur, Zygmunt, „Ordinatio beguinarum in mortalitate“, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 23/3, 1968, 449-451. [A very short overview of beguines in Silesia (first instances date to the 1280s) and a notice on a short document in German from Wroclaw named Ordinatio beguinarum in mortalitate which is a contract between the city council and a beguine foundation from 1495. Contains its edition. BJ, c.]

Hagiography / Hagiografie

Huygens, R. B. C. (ed.), Iacobus de Vitriaco, Vita Marie de Oegnies, (Corpus Christianorum: Continuatio Mediaevalis 252), Turnhout: Brepols 2012.

Trial records / Záznamy procesů

See also „Na Prous Boneta“ and different local inquisitions.

Ulanowski, Bolesław (ed.), Examen testium super vita et moribus Beguinarum per inquisitorem hereticae pravitatis in Sweydnitz anno 1332 factum, (Scriptores rerum Polonicarum 13), Kraków: Akademia umiejętności 1888. [24 s., softback. Edition of the 1332 Schweidnitz inquisition by John of Swenkinfelt (upon quick look, I have not found the manuscript citation in the introduction; according to P. Kielar „Traktat...“, 231, Ulanowski relies upon an incomplete and bad copy; a better manuscript should be a two meters long parchment Cod. Vat. lat. 13119). Without apparatus, with an introduction (separate edition taken from Archiwum Komisyi historycznej V). Title: umiejętności, 1888: sic. BJ (card catalogue, no. 13767 II), c.]

Miscellaneous / Různé

Viz též pod mnišstvím neformální společenství a zasvěcený život a také pod vita apostolica.

Bolton, Brenda M., „Mulieres sanctae“, in: Derek Baker (ed.), Sanctity and Secularity: The Church and the World, Oxford: Blackwell 1973, 77-95. [Též možná ve: Studies in Church History 10, 1973, 77-95, přetištěno v: S. M. Stuard, ed., Women in Medieval Society, Philadelphia 1976, 141-158. Peters doporučuje k bekyním. c. bis.]

Brunel-Lobrichon, Geneviève, „Existe-t-il un christianisme méridional? L’exemple de Douceline: Le béguinage provençal“, Heresis 11, 1988, 41-51. [h.]

Carozzi, Claude, „Douceline et les autres“, in: kol., La religion populaire en Languedoc du XIIIe à la moitié du XIVe siècle, (Cahiers de Fanjeaux 11), Toulouse: Privat 1976, 251-267. [h.]

Fössel, Amalie – Hettinger, Anette, Klosterfrauen, Beginen, Ketzerinnen: Religiöse Lebensformen von Frauen im Mittelalter, Idstein: Schulz-Kirchner Verlag 2000. [211 p., softback. Opens many problems and cases, may serve as an overview book; first part is the overview, second part covering most of the book is sources (mostly two- to four-pages passages somehow relevant to women, in the original language and German translation). Women in the cloister; canonissae; sorores et fratres; inclusae; Beguines; Cathar women; Waldensian women; Guglielmites. FF MU (DZ), s.]

Grundmann, Herbert, „La mistica tedesca nei suoi riflessi popolari: Il beghinismo“, in: X Congresso Internazionale di Scienze Storiche: Relazioni III: Storia del medioevo, Firenze: Sansoni 1955, 467-484. [Navzdory nadpisu psáno německy. Pozn. aparát. BNCF, v. (vyloučeno z reprodukce – porušená vazba); FF MU (DZ), s.]

Grundmann, Herbert, Religious Movements in the Middle Ages: The Historical Links between Heresy, the Mendicant Orders, and the Women’s Religious Movement in the Twelfth and Thirteenth Century, with the Historical Foundations of German Mysticism, Notre Dame – London: University of Notre Dame Press 1995. [FF MU (DZ), s.]

Grundmann, Herbert, „Zur Geschichte der Beginen im 13. Jahrhundert“, Archiv für Kulturgeschichte 21, 1931, .

Kielar, Paweł, „Traktat przeciw beghardom Henryka Havrer“, Studia theologica Varsaviensia 8/2, 1970, 232-252. [Title: corrected according to the physical exemplar. Paweł Kielar OP. A study of a treatise against the Beghards by Henry Havrer (the correct reading of the ms. is Harrer: M. Zdanek, „Inkwizycja...“, 220, n. 3, following an information by T. Gałuszka) extant in the ms. Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ms. I F 292. BJ, c.]

Lauwers, Michel, „Entre béguinisme et mysticisme: La Vie de Marie d’Oignies ( 1213) de Jacques de Vitry ou la définition d’une sainteté féminine“, Ons geestelijk erf 66/1-2, 1992, 46-70. [Odkaz Brunn, Des contestataires, 361.]

Lauwers, Michel, „Expérience béguinale et récit hagiographique: À propos de la ‚Vita Mariae Oigniacensis‘ de Jacques de Vitry (vers 1215)“, Journal des savants 1989, 61-104. [persee.fr; ENC, c.]

Lauwers, Michel, „‚Noli me tangere‘: Marie Madelaine, Marie d’Oignies et les pénitents du XIIIe siècle“, Mélanges de l’École française de Rome: Moyen Âge 104, 1992, 209-268.

Lauwers, Michel, „Paroles de femmes et sainteté féminine: L’Église du XIIIe siècle face aux béguines“, in: Raive, Gaston – Cauchies, Jean-Marie (eds.), La critique historique à l’épreuve: Liber discipulorum Jacques Paquet, Bruxelles: Facultés universitaires Saint-Louis 1989, 99-116.

McDonnell, E. W., The Beguines and Beghards in Medieval Culture with Special Emphasis on the Belgian Scene, New Brunswick 1954.

Miller, Tanya S., „What’s in a Name? Clerical Representations of Parisian beguines (1200-1328)“, Journal of Medieval History, 33/1, 2007, 60-86.

Müller, Daniela, „Les Béguines“, Heresis 13-14, 1989, 351-389. [h.]

Murk-Jansen, Saskia, Brides in the Desert: The Spirituality of the Beguines, London 1998. [Roach chválí – ale to není moc berná mince.]

Patschovsky, Alexander, „Straßburger Beginnenverfolgung im 14. Jahrhundert“. [DigiZeitschriften ÖNB, zč. pdf (109-114).]

Simons, Walter, Cities of Ladies: Beguine Communities in the Medieval Low Countries, 1200-1565, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2001. [x, 352 s. Recenze v Utopian Studies chválí jako nejlepší přehled o bekyních v kterémkoli jazyce. AHR (B. Boltonová) také; zmiňuje rozsáhlý rejstřík a poznámkový aparát tvořící zhruba polovinu knihy. Ženy, práce a náboženství, utváření domů bekyň, kontemplativní a aktivní život, sociální skladba bekyňských společenství, konflikt a koexistence. Poznámky za textem (149-222), bibliografie (223-251), rejstřík, podrobné repertorium bekyňských komunit (dodatek). FF MU (DZ), s., c., p.]

Schmitt, Jean-Claude, Mort d’une hérésie: L’Église et les clercs face aux béguines et aux béghards du Rhin supérieur du XIVe au XVe siècle, Paris – La Haye – New York: Mouton – Paris: École des hautes études en sciences sociales 1978. [264 s. Prameny, bibliografie, domy bekyň a jejich fungování, heretizace bekyň a ustavování polemického diskurzu, úpadek domů bekyň, proměna polemického jazyka do posměchu a satyry, proč ne čarodějnice?; dodatky – ukázky z textů. Zásadní monografie. MSH. FF MU (DZ), s.]

Overviews and introductions / Přehledy, úvody, obecná pojednání

Simons, Walter, „On the Margins of Religious Life: Hermits and Recluses, Penitents and Tertiaries, Beguines and Beghards“, in: Miri Rubin – Walter Simons (eds.), The Cambridge History of Christianity IV: Christianity in Western Europe c. 1100-c. 1500, Cambridge: Cambridge University Press 2009, 311-323. [FF MU (DZ).]

Proceedings and collections of articles / Sborníky

Böhringer, Letha – Deane, Jennifer Kolpacoff – Engen, Hildo van (eds.), Labels and Libels: Naming Beguines in Northern Medieval Europe, (Sanctimoniales 1), Turnhout: Brepols 2014. [xii, 235 p. Shows how the concept of Beguines changed over time and space. FF MU (DZ), s.]

Flandres, Low Countries, Germany / Flandry, Nizozemí, Německo

Asen, J., „Die Beginnen in Köln“, Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein 111, 1927, around 84.

Bylina, Stanisław, Wizje społeczne w herezjach średniowiecznych: Humiliaci, begini, begardzi, Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1974. [Annotation here. BJ, v.]

Haupt, H., „Ein Beghardenprozess in Eichstädt vom Jahre 1381“, Zeitschrift für Kirchengeschichte 5, 1882, 487-498.

Kolpacoff Deane, Jennifer, „Elastic Institutions: Beguine Communities in Early Modern Germany“, in: Alison Weber (ed.), Devout Laywomen in the Early Modern World, London – New York: Routledge 2016, 175-195. [Academia.edu, p.]

Liebe, G., „Das Beginenwesen der sächsisch-thüringischen Lande in seiner sozialen Bedeutung“, Archiv für Kulturgeschichte 1, 1903, 37-???.

Nübel, O., „Mittelalterliche Beginen und Sozialsiedlungen in dem Niederlanden: Ein Beitrag zur Vorgeschichte der Fuggerei“, in: Studien zur Fuggergeschichte XXIII, Tübingen 1970, around 20 and 35.

Van Engen, John, „Marguerite (Porete) of Hainaut and the Medieval Low Countries“, in: Sean L.  Field – Robert E.   Lerner – Sylvain  Piron (eds.), Marguerite Porete et le Miroir des simples âmes: Perspectives historiques, philosophiques et littéraires, (Études de philosophie médiévale 102), Paris: Vrin 2013, 25-68. [h.]

Zuhorn, K., „Die Beginen in Münster: Anfänge, Frühzeit und Ausgang des münsterischen Beginentums“, Westfälische Zeitschrift / Zeitschrift für Vaterländische Geschichte und Altertumskunde 91, 1935, 4-???.

Northern France / Severní Francie

Hilka, A., „Altfranzösische Mystik und Beginentum“, Zeitschrift für romanische Philologie 47, 1927, around 121.

Miller, Tanya Stabler, The Beguines of Medieval Paris: Gender, Patronage, and Spiritual Authority, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2014. [viii, 293 p., hardback. Louis IX. and the foundation of the Beguinage of Paris; the world of the beguinage; Beguines, silk, and the city; Sorbonne scholars, Beguines and religious instruction; religious education and spiritual collaboration; perception; the king’s beguines. Appendix: list of Beguines whose occupations are known. Author from the University of Santa Barbara, 2015 moving to Chicago. Notes, bibliography, index. FF MU (DZ), s.]

Poland / Polsko

Lapis, Danuta – Lapis, Bohdan, „Beginki v Polsce w XIII-XV wieku“, Kwartalnik Historyczny 79/3-4, 1972, 521-544. [French summary. BJ, c.]

Librowski, S. (ed.), „Wizytacje diecezji włocławskiej“, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 8, 1964, 170-171 and around. [Edition of an interrogatory of beghards and beguines. Ref. Bylina.]

Maciejewski, Jacek, „Likwidacja bractwa begardów w Kaszczorku w świetle ugody z biskupem włocławskim z 1320 roku“, Nasza Przeszłość 84, 1995, 5-12. [The supression of the beghards in Kaszczorek in the light of the agreement with the bishop of Włocławek in 1320. BJ, c.]

Wyrozumski, Jerzy, „Beginki i begardzi w Polsce“, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 261 (Prace Historyczne 35), 1971, 7-22. [BJ, c.]

Individual mystics – miscellaneous / Konkrétní mystikové a mystičky – různé

Cabié, Robert, „Une mystique? Réflexions sur Constance de Rabastens“, in: kol., La femme dans la vie religieuse du Languedoc (XIIIe-XIVe siècle), (Cahiers de Fanjeaux 23), Toulouse: Privat 1988, 37-54. [h.]

Hildegard of Bingen Hildegarda z Bingenu

Sources

http://www.hlb-wiesbaden.de/index.php?p=201 [Digitalizovaný kodex známý jako Reisekodex. Obsahuje Scivias, Liber vitae meritorum, Liber divinorum operum, Symphonia, Ordo virtutum, Epistolarium aj. Neobsahuje naopak lékařsko-přírodovědné spisy.]

Acker, Lieven van, Hildegardis Bingensis Epistolarium I-III, Turnhout 1991, 1993, 2001.

Baird, Joseph L. – Ehrman, Radd K., The Letters of Hildegard of Bingen I-?, New York – Oxford: Oxford University Press 1994. [Anglické překlady s úvodem.]

Führkötter, Adelgundis, Briefwechsel, Salzburg 21990. [Obsahuje německé překlady dopisů Hildegardy z Bingenu.]

Führkötter, Adelgundis – Carlevaris, Angela (eds.), Hildegardis Scivias, (Corpus Christianorum: Continuatio Mediaevalis 43), Turnhout: Brepols 1978. [Dobře vypadající kritická edice. Obsahuje i barevné reprodukce.]

Havlová, Jana, Prophecia beate Hildegardis de fratribus minoribus: Kritický komentovaný přepis s literárněhistorickým výkladem [rukopis magisterské diplomové práce], Brno: Masarykova univerzita 2010. [p.]

Hildegarda z Bingenu, Symphonia: A Critical Edition of the Symphonie armonie celestium revelationum, Ithaca – London 1988.

Kienzle, Beverly Mayne (trans.), Hildegard of Bingen, Homilies on the Gospels, Trappist: Cistercian Publications 2011. [Google Books (část), úvod též na stránkách vydavatele, http://www.litpress.org/excerpts/9780879072032.pdf.]

Kienzle, Beverly Mayne – Muessig, Carolyn (eds.), Hildegardis Bingensis Opera minora, (Corpus Christianorum: Continuatio Mediaevalis 226), Turnhout: Brepols 2007. [Obsahuje mj.: Expositiones euangeliorum.]

Klaes, Monika (ed.), Vita sanctae Hildegardis: Canonizatio sanctae Hildegardis (Leben der heiligen Hildegard von Bingen: Kanonisation der heiligen Hildegard), Fontes Christiani, Bd. 29, Basel – Wien – Barcelona – Rom – New York: Verlag Herder Freiburg im Breisgau 1998.

Konařík, Bedřich (trans.), Listy sv. Hildegardy z Bingen: Výbor třicetitří listů svaté Hildegardy z Bingen podle vydání Mignova a překladu Clarusova, Olomouc: Krystal 1948.

Patrologia Latina.

Svaté Hildegardy Cestyvěz nebo Kniha vidění a zjevení I, přel. Jakub Deml, Praha: Malvern 2010. [152 s. FF MU (DZ).]

Zvelebil, Miroslav, Nebeská harmonie: Výklad Atanášova vyznání víry a výbor z liturgických zpěvů, Praha: Malvern 2015.

Literature

Beuysová, Barbara, Neboť jsem nemocná láskou: Život Hildegardy z Bingenu, Praha: Prostor 2005. [398 s., váz. Přeložila Helena Milcová. ISBN 80-7260-137-7.]

Crocombe, Jeff, „The Apocalypticism of Hildegard of Bingen: Vision 10: The Book of Divine Works“, Khthónios 2/1, 2004, 19-29. [p.]

Flanagan, Sabina, Hildegard of Bingen, 1098-1179: A Visionary Life, London – New York 1989.

Kerby-Fulton, Kathryn – Elliot, Dyan, „Self-image and the Visionary Role in Two Letters from the Correspondence of Elizabeth of Schönau and Hildegard of Bingen“, Vox Benedictina 2, 1985, 204-223. [Odkaz Brunn, Des contestataires, 241.]

Gössmann, E., „Das Menschenbild der Hildegard von Bingen und Elisabeth von Schönau vor dem Hintergrund der frühscholastischen Anthropologie“, in: Frauenmystik im Mittelalter, Ostfildern 1985, 24-47. [Odkaz Brunn, Des contestataires, 241.]

Grönau, Eduard, Hildegard von Bingen 1098-1179: Prophetische Lehrerin der Kirche an der Schwelle und am Ende der Neuzeit, Stein am Rhein: Christiana-Verlag 1985.

Haverkamp, Alfred (ed.), Hildegard von Bingen in ihrem historischen Umfeld: Internationaler wissenschaftlicher Kongreß zum 900jährigen Jubiläum, 13.-19. September 1998, Bingen am Rhein, Mainz: Philipp von Zabern 2000. [Sborník studií v angličtině a němčině. c. tit., obsah, 163-267, 320-351, 374-419, 461-489, 518-561.]

Kienzle, Beverly Mayne, A Companion to Hildegard of Bingen, [12/2011 prý takřka dokončen.]

Kienzle, Beverly Mayne, „Operatrix in vinea Domini: Hildegard of Bingen’s preaching and polemics against the Cathars“, Heresis 26-27, 1996, 43-56.

Kienzle, Beverly Mayne, „Crisis and Charismatic Authority in Hildegard of Bingen’s Preaching against the Cathars“, in: Katherine L. Jansen – Miri Rubin (eds.), Charisma and Religious Authority: Jewish, Christian, and Muslim Preaching, 1200-1500, Turnhout: Brepols 2006, 73-91. [Poměrně již známé z předchozích studií Kienzleové, se zdůrazněním pojmu charismatu, bez budování výraznějších teorií. BL, v.]

Koch, Josef, „Der heutige Stand der Hildegard-Forschung“, in: id., Kleine Schriften I, Roma: Edizioni di storia e letteratura 1973, 69-85. [FF MU (DZ), s.]

Meier, Ch., „Von der ‚Privatoffenbarung‘ zur öffentlichen Lehrbefugnis: Legitimationsstufen des Prophetentums bei Rupert von Deutz, Hildegard von Bingen und Elisabeth von Schönau“, in: Das Öffentliche und Private in der Vormoderne, Köln 1998, 97-123. [Odkaz Brunn, Des contestataires, 241.]

Newman, Barbara, Hildegard von Bingen: Schwester der Weisheit, [Z angl. orig. ... přel. Annette Esser.]

Newman, Barbara, „Hildegard of Bingen: Visions and Validation“, Church History 54, 1985, 163-175. [První kap. Sister of Wisdom přebírá části této studie.]

Newman, Barbara, Sister of Wisdom: St. Hildegard’s Theology of the Feminine, Aldershot: Scolar Press 1987. [xx, 289 s., váz. Vydání v USA: Berkeley – Los Angeles: University of California Press 1987. Monografie snažící se o zařazení Hildegardy do kontextu (spíš než zdůraznění její výjimečnosti); běžné zařazení do „ženské mystiky“ považuje za nedostatečné a tuto kategorii za zavádějící, protože v Hildegardině době taková subkultura, oddělená od světa mužů, neexistovala. Navíc nepsala o mystické modlitbě ani neovlivnila mystickou teorii či praxi pozdějších generací a i její chráněnka Alžběta z Schönau ji viděla víc jako prorokyni než kontemplativní ženu (xv-xvi). Došlo k podhodnoení jejích politických názorů, prezentovaných v apokalyptických kázáních (xvi). V této knize chce ovšem umístit Hildegardu do kontextu mudroslovné tradice, kterou definuje jako „stálou školu křesťanského myšlení“ zabývající se objevením a adorováním božské Moudrosti v dílech stvoření a spásy, a toto chce propojit s tematikou teologie ženství (xvii-xviii). Předmluva; úvod (život, dílo, teologie a problém ženské autority); ženské božství (teofanie a Boží nevěsta, panenský pramen a strom života, moudrost jako stvořitelka a anima mundi, šat moudrosti); žena a had (stvořena k Božímu obrazu, šat a zrcadlo, jasný mrak a stán, Eva a Satan); dcery Eviny (ženská sexualita a povaha, Bůh, satan a plodnost, gynekologie, léčení a magie); matka Boží (Marie, Eva a Marie, panenské zrození, Marie jako ženský ideál, Marie, církev a kněžství); Kristova nevěsta (věčná církev v nebi, synagoga a církev, svatba na Kalvárii, Kristovy panny a panenská církev, matka církev, „zženštilý věk“); sestra moudrosti (teologie a gender, mudroslovné myšlení ve 20. stol.; feminismus a budoucí Sofie. Pozn. aparát, latinská poezie v dodatku (275-282), rejstřík, obrazové přílohy v textu. UB Germanistik; BL; h.]

O’Dell, M. C., „Elizabeth of Schönau and Hildegard of Bingen: Prophets of the Lord“, Medieval Religious Women II: Peaceweavers, Kalamazoo 1987, 85-102. [Odkaz Brunn, Des contestataires, 241.]

Otlewska, Magdalena, „Relacja mężczyzny i kobiety w filozofii Hildegardy z Bingen“, Ex nihilo 1(3), 2010, 114-129. [FF MU, p.]

Pernoud, Régine, Hildegarde de Bingen, 1994. [Popularizace bez poznámek pod čarou, pro vědeckou práci nezajímavá, v.]

Schäfer, Thomas, Vize: Život, dílo a hudba Hildegardy von Bingen, Praha: Pragma 2003. [Popularizační, nepříliš kvalitní práce. FF MU, v. v.]

Storey, A., „‚A Theophany of the Feminine‘: Hildegard of Bingen, Elisabeth of Schönau, and Herrard of Landsberg“, Woman’s Art Journal 19/1, 1998, 16-20. [Odkaz Brunn, Des contestataires, 241.]

Elisabeth of Schönau / Alžběta z Schönau

Sources / Prameny

Clark, Anne L. (trans.), Elisabeth of Schönau: The Complete Works, Mahwah: Paulist Press 2000. [xviii, 306 s. Anglický překlad celého díla Alžběty z Schönau. Kniha vidění přeložena dle Rothovy edice. FF MU (podnět DZ).]

Roth, Friedrich Wilhelm Emil (ed.), Die Visionen der hl. Elisabeth und die Schriften der Aebte Ekbert und Emecho von Schönau, Brünn: Verlag der Studien aus dem Benedictiner- und Cistercienser-Orden 1884. [MZK, c.]

Tichý, Otto Albert (trans.), Knihy vidění a zjevení svaté Alžběty Šenavské, kteréžto jsou: Tři knihy vidění, Kniha cest Božích, Kniha zjevení o svatém vojště panen kolínských, Listy téže sv. Alžběty a List opata Eckeberta příbuzným o smrti její, Osvietimany na Moravě: A. L. Stříž 1913

Literature / Literatura

Beard, A., „The Visionary Life of Elisabeth of Schönau: A Different Way of Knowing“, in: Medieval Women Monastics: Wisdom’s Wellsprings, Collegeville 1996, 167-182. [Odkaz Brunn, Des contestataires, 241. ÖNB nic, UB nic.]

Beláňová, Andrea, Sv. Alžběta ze Schönau: Autorita a moc, nepublikovaný rukopis, Brno: Masarykova univerzita 2011. [Seminární práce. Belanova_Andrea-Alzbeta-z-Schonau-svatost-a-autorita.doc. Snad bude v nějaké formě vydáno.]

Clark, Anne L., Elisabeth of Schönau: A Twelfth-Century Visionary, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1992. [Chváleno jako vyvážená analýza, která jde velmi do detailu, víc než bylo možné v překladech z r. 2000. c.]

Clark, Anne L., „Repression or Collaboration? The Case of Elisabeth and Ekbert of Schönau“, in: Scott L. Waugh – Peter D. Diehl (eds.), Christendom and its Discontents: Exclusion, Persecution, and Rebellion, 1000-1500, Cambridge: Cambridge University Press 1996, 151-167. [h.]

Dinzelbacher, Peter, „Die Offenbarungen der heiligen Elisabeth von Schönau: Bildwelt, Erlebnisweise und Zeittypisches“, Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinenordens und seiner Zweige 97, 1986, 462-482. [Odkaz Brunn, Des contestataires, 242.]

Dinzelbacher, Peter, Die Werke der Heiligen Elisabeth von Schönau, Ferdinand Schöningh 2006. [188 s. Německý překlad.]

Fulton, K. – Elliot, D., „Self-image and the Visionary Role in Two Letters from the Correspondence of Elizabeth of Schönau and Hildegard of Bingen“, Vox Benedictina 2, 1985, 204-223. [Odkaz Brunn, Des contestataires, 241.]

Gössmann, E., „Das Menschenbild der Hildegard von Bingen und Elisabeth von Schönau vor dem Hintergrund der frühscholastischen Anthropologie“, in: Frauenmystik im Mittelalter, Ostfildern 1985, 24-47. [Odkaz Brunn, Des contestataires, 241.]

Kember, J., „Das benediktinische Doppelkloster Schönau und die Visionen Elisabeth von Schönau“, Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte 54, 2002, 55-102. [Odkaz Brunn, Des contestataires, 241.]

Kernerová, Charlotte, Všechna krása nebes: Životní příběh Hildegardy z Bingenu, Academia: Praha 2014.

Köster, Kurt, „Das visionäre Werk Elisabeths von Schönau: Studien zu Entstehung, Überlieferung und Wirkung in der mittelalterlichen Welt“, Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte 4, 1952, 79-119. [Odkaz Brunn 265.]

Köster, Kurt, „Elisabeth von Schönau: Werk und Wirkung im Spiegel der mittelalterlichen handschriftlichen Überlieferung“, Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte 3, 1951, 243-316. [Odkaz Brunn 265.]

Meier, Ch., „Von der ‚Privatoffenbarung‘ zur öffentlichen Lehrbefugnis: Legitimationsstufen des Prophetentums bei Rupert von Deutz, Hildegard von Bingen und Elisabeth von Schönau“, in: Das Öffentliche und Private in der Vormoderne, Köln 1998, 97-123. [Odkaz Brunn, Des contestataires, 241.]

O’Dell, M. C., „Elizabeth of Schönau and Hildegard of Bingen: Prophets of the Lord“, Medieval Religious Women II: Peaceweavers, Kalamazoo 1987, 85-102. [Odkaz Brunn, Des contestataires, 241.]

Roth, Friedrich Wilhelm Emil, Die Visionen der hl. Elisabeth und die Schriften der Aebte Ekbert und Emecho von Schönau, Brünn: Verlag der Studien aus dem Benedictiner- und Cistercienser-Orden 1884. [MZK, c.]

Storey, A., „‚A Theophany of the Feminine‘: Hildegard of Bingen, Elisabeth of Schönau, and Herrard of Landsberg“, Woman’s Art Journal 19/1, 1998, 16-20. [Odkaz Brunn, Des contestataires, 241.]

Helfta; Gertruda of Helfta / Klášter v Helftě a Gertruda z Helfty

Bynum, Caroline Walker, „Women Mystics in the Thirteenth Century: The Case of the Nuns of Helfta“, in: Caroline Walker Bynum, Jesus as Mother: Studies in the Spirituality of the High Middle Ages, Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press 1982, 170-262. [FF MU (DZ), s.]

Gertruda z Helfty, Poselství božské lásky, Olomouc: Refugium Velehrad-Roma ???. [Připravováno.]

Bridget of Sweden / Brigita Švédská

(Revelaciones dostupné v latině na < http://www.umilta.net/bk.html>)

Rychterová, Pavlína (ed.), Vidění svaté Brigity Švédské v překladu Tomáše ze Štítného, Praha: Filosofia 2009. [FF MU.]

Adman Fredriksson, A., Heymericus de Campo, Dyalogus super Reuelacionibus Beate Birgitte: A Critical Edition with an Introduction, Uppsala: Uppsala Universitet 2003. [p.?]

Baránková, Drahomíra, Matthaeus de Cracovia: Proposicio super canonizacione beate Brigide, disertační práce FF MU, Brno 2001.

Collijn, Isak, Liber de miraculis beate Brigide de Suecia, Roma 1378: Codex s. Laurentii de Panisperna in Roma, Hafniae: Einar Munksgaard 1946. [MZK]

Collijn, Isak (ed.), Acta et processus canonizacionis beate Birgitte, Uppsala: Almqvist 1924-1931.

Collijn, Isak (ed.), Birgerus Gregorii, Legenda sancte Birgitte: Efter Cod. Lund. Perg. 21 och Cod. Holm A 75 A, Uppsala: Almqvist 1946.

Cummings, William Patterson (ed.), The Revelations of Saint Birgitta,London: Oxford University Press 1929.

Colledge, Eric, „Epistola solitarii ad reges: Alphonse of Pecha as Organizer of Birgittine and Urbanist Propaganda“, Mediaeval Studies 18, 1956, 19-49. [latinská verze Epistola solitarii na <http://www.umilta.net/bk13.html>]

Gilkaer, Hans Torben, The Political Ideas of St. Birgitta and her Spanish Confessor Alfonso Pecha: Liber Celestis Imperatoris ad Reges, A Mirror of Princes,Odense: Odense University 1993.

Harris, Marquerite T. (ed.), Birgitta of Sweden: Life and selected Revelations, New York: Paulist Press 1990. [FF MU]

Holloway, Julia Bolton, „Saint Birgitta of Sweden, Saint Catherine of Siena: Saints, Secretaries, Scribes, Supporters“, Birgittiana 1, 1996, 29-45.

Holloway, Julia Bolton, Saint Bride and her Book: Birgitta of Sweden´s Revelations, Cambridge: Brewer 2000.

Hogg, James, „Adam Easton´s Defensorium Sanctae Birgittae“, in: Marion Glascoe (ed.), The Medieval Mystical Tradition 6, Woodbridge – Suffolk: Boydell and Brewer 1999, 213-240. [online zřejmě <http://www.umilta.net/abbess.html>]

Jönsson, Arne, Alfonso of Jaen: His Life and Works with Critical Editions of the Epistola Solitarii',Studia Graeca et Latina Lundensia 1, Lund: Lund University Press 1989. [to samé co Colledge, „Epistola Solitarii...“]

Jönsson, Arne (ed.), St Bridget´s Revelations to the Popes: An Edition of the So-Called Tractatus de summis pontificibus, Studia Graeca et Latina Lundensia 6, Lund: Lund University Press 1997.

Morris, Bridget, St. Birgitta of Sweden, Woodbridge: Boydell Press 1999.

Torquemada, Johann, „Defensiones quorundam articulorum rubrorum Revelationum S. Birgittae factae in Concilio Basileensi“, in: Johannes Dominicus Mansi (ed.), Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio XXX, Paris: Welter 1900-1924, 699-814.

Vrána, Ludvík (ed.), Tajemná slova: Zjevení a vidění svaté Brigitty Švédské, Olomouc: Dominikánská edice Krystal 1938. [KBB]

Angela of Foligno, 1242-1308 / Angela z Foligna, 1242-1308

Viz též porůznu v této bg.

Editions and translations

García Acosta, Pablo (trans.), Angela da Foligno, El libro de la experiencia. [First Spanish translation.]

Barone, Giulia – Dalarun, Jacques (eds.), Angèle de Foligno: Le dossier, Rome: École française de Rome 1999. [437 s. Sborník věnovaný Anděle z Foligna. Úvod; assiský kodex – Liber sororis Lelle; konfrontace kodexů; latina Liber; rétorika Liber; andělé v Liber; Angela a spirituální františkáni; schválení; Ubertino a Angela; „ženská“ mystika a Anděla – prvky typologie; historická hodnota Liber. Poznámkové aparáty s(pod čarou), rejstříky. KTF Wien, v.]

Literature

García Acosta, Pablo, „Shouting at the Angels: Visual Experience in Angela of Folignoʼs Memoriale“, Mirabilia 17/2, 2013, 115-139. [p.]

Marguerite Porete / Markéta Porete

Some scholars: Zan Kocher (maintains the International Bibliography on Marguerite Porete and the Mirror of Simple Souls at <http://margueriteporete.net/>), Justine Trombley.

Sources / Prameny

Babinsky, Ellen (trans.), Marguerite Porete, The Mirror of the Simple Souls, New York: Paulist Press 1993. [English translation with introduction.]

Guarneri, Romana, „Il movimento del Libero Spirito“, Archivio italiano per la storia della pietà 4, 1965, 351-708. [Edition of the Mirouer at p. 513-635. Ref. Lambert, SH, 276n. Newer edition: below. h.]

Guarnieri, Romana – Verdeyen, Paul (eds.), Marguerite Porete, Le mirouer des simples ames / Margaretae Porete Speculum simplicium animarum, (Corpus Christianorum: Continuatio Mediaevalis 69), Turnhout: Brepols 1986. [411 s. Edition of the French text (Guarnieri) and a medieval Latin translation (Verdeyen). According to S. Piron (11. 3. 2014), there are important corrections to this edition in a 1999 article by Geneviève Hasenohr (see below); other (?) corrections by Hasenohr in S. L.  Field – R. E.   Lerner – S. Piron (eds.), Marguerite Porete..., 119-126, where Hasenohr says that a wholly new edition should be prepared. c.]

Žemla, Martin (trans.), Markéta Porete, Zrcadlo prostých duší, Praha: Malvern 2013. [336 s. Postface by Martin C. Putna. h.]

Miscellaneous / Různé

International Bibliography on Marguerite Porete and the Mirror of Simple Souls at <http://margueriteporete.net/>. [A comprehensive bibliography.]

<http://independent.academia.edu/MariaLichtmann/Papers/893028/Marguerite_Porete_and_Meister_Eckhart_The_Mirror_for_Simple_Souls_Mirrored>

Acosta, Pablo García, „Ermeneutica dell’immagine nel Mirouer des simples ames di Marguerite Porete: Il caso dell’aquila di Ezechiele“, Atti dell’Istituto veneto di scienze, lettere ed arti: Classe di science morali, lettere ed arti 168, 2009-2010, 219-255. [h. (offprint).]

Cottrell, Robert D., „Marguerite Porete’s Heretical Discourse, or Deviating From the Model“, Modern Language Studies 21/1, 1991, 16-21. [JSTOR.]

Field, Sean L., „The Master and Marguerite: Godfrey of Fontaines’ Praise of The Mirror of Simple Souls“, Journal of Medieval History 35/2, 2009, 136-149.

Field, Sean L., The Beguine, the Angel, and the Inquisitor: The Trials of Marguerite Porete and Guiard of Cressonessart, Notre Dame: University of Notre Dame Press 2012. [424 s. Záznam procesu s Markétou Porete a jejím méně známým přívržencem Guiardem z Cressonessart, vedený inkvizitorem Vilémem z Paříže. Field využívá vlastní překlady nepublikovaných textů, připomíná starší vydání i s jejich chybami a nepřesnostmi a nabízí nové interpretace. Dále nabízí zhuštěný popis intelektuálních, kulturních a politických souvislostí, ve kterých fungovali náboženští disidenti a inkvizitor Vilém z Paříže. Dává dohromady různorodé a zdánlivě nesouvisející prameny, aby podpořil své argumenty. Nejedná se o popis hnutí bekyní. Obsahuje přílohy (překlady dokumentů z procesů, dopisů a dalších pramenů), rozšiřující poznámky, bibliografii a index. h.]

Hahn-Jooß, Barbara, Ceste Ame est Dieu par condicion d’Amour: Theologische Horizonte im „Spiegel der einfachen Seelen“ von Marguerite Porete, 2010. [xii, 272 s.]

Holywood, Amy, The Soul as a Virgin Wife: Mechtild of Magdeburg, Marguerite Porete, and Meister Eckhart, Notre Dame: University of Notre Dame Press 1995.

Kangas, David, „Dangerous Joy: Marguerite Porete’s Good-bye to the Virtues“, Journal of Religion 91/3, 2011, 299-319. [p.]

Lerner, Robert E., „Ceste Ame est Dieu par condicion d’Amour: Theological Horizons in the Mirror of Simple Souls of Marguerite Porete“, Journal of Ecclesiastical History 62/3, 2011, 597-598. [Recenze.]

McLaughlin, Eleanor, „The Heresy of the Free Spirit and Late Medieval Mysticism“, Medievalia et humanistica: Studies in Medieval and Renaissance Culture (n. s.) 4, 1973, 37-54. [Zaměřuje se zejm. na: Markéta Porete, Zrcadlo prostých duší. BNCF, v.]

Muraro, Luisa, „Margarita Porete, lectora de la Biblia sobre el tema de la salvación“, Duoda: Revista d’estudis feministes 9, 1995, 69-80. [Odkaz Benedetti. http://www.raco.cat/index.php/DUODA/article/view/61996/89334, p.]

Petroff, Elizabeth Alvilda, „Women, Heresy and Holiness in Early Fourteenth-Century France: Na Prous Boneta, Marguerite d’Oingt and Marguerite Porete“, in: Elizabeth Alvilda Petroff (ed.), Medieval Women’s Visionary Literature, New York – Oxford: Oxford University Press 1986, 276-298. [Příspěvek představující tři velmi odlišné mystičky, obsahuje ukázky z překladů. ETF Wien, v.; FF MU (DZ), s.]

Robinson, J. M., Nobility and Annihilation in Marguerite Porete’s Mirror of the Simple Souls, Albany: State University of New York Press 2001.

Schweitzer, F. J., „Von Marguerite von Porete (d. 1310) bis Mme Guyon (d. 1717): Frauenmystik im Konflikt mit der Kirche“, in: Peter Dinzelbacher, Frauenmystik im Mittelalter, Ostfildern bei Stuttgart: Schwabenverlag 1985, 256-75.

Viard, Jules, „Le concile de Paris de mai 1310“, Revue des questions historiques 115, 1931, 358-361.

Wei, Ian P., „The Masters of Theology at the University of Paris in the Late Thirteenth and Early Fourteenth Centuries: An Authority beyond the Schools“, Bulletin of the John Rylands Library 75, 1993, 37-63. [Ref. Field.]

Wei, Ian P., „The Self-Image of the Masters of Theology at the University of Paris in the Late Thirteenth and Early Fourteenth Centuries“, Journal of Ecclesiastical History 46/3, 1995, 398-431. [Ref. Field.]

Proceedings and collections of articles / Sborníky

Field, Sean L. – Lerner, Robert E. – Piron, Sylvain (eds.)Marguerite Porete et le Miroir des simples âmes: Perspectives historiques, philosophiques et littéraires, (Études de philosophie médiévale 102), Paris: Vrin 2013. [368 p., softback. Proceedings of a workshop organized in Paris, 31 May to 1 June 2010 (700th anniversary of Marguerite’s burning at stake). Important bibliography. h.]

Studies of the manuscripts

García Acosta, Pablo, „Forgotten Marginalia and French and Latin Manuscript Tradition in ‚Le Mirouer des simples ames‘ by Marguerite Porete“, Anuario de estudios medievales 44/1, 2014, 413-431. [Academia.edu (15. 11. 2014), p.]

García Acosta, Pablo, „Los marginalia de Le Mirouer des simples ames de Marguerite Porete: Hacia una historia de la lectura del manuscrito de Chantilly“, Critica del texto: Rivista del Dipartimento di studi europei, americani e interculturali 15/1, 2012, 245-270. [Introduction similar to „Forgotten...“ by the same author (terminology, points of departure, cited authors...). The more limited study allows him to focus on the marginalia in more detail and with more examples, but the overall argument is the same (including some literal parallels) as in „Forgotten...“. Summarizes the description and, briefly, the history of the Chantilly ms. Then focuses on his proper topic, the nota bene, maniculae, and diagrams in this ms. Underlines that red ink is an important marker constructing a page (p. 6). Three goals: new information on the history of reception of the (p. 6) text, identify places interesting for readers, and identify the interfaces through which the content of the book was mediated and how is it in contrast with modern reading practices (p. 7). There are different authors and styles in the Chantilly ms. annotations (p. 7). All are reading guides, not exegesis (p. 9). The question is the same as in „Forgotten“: reader marks vs. integral part of the work. Submitted version available at Academia.edu (15. 11. 2014); final version also available at Academia (23. 12. 2014, p.).]

Trombley, Justine, „The Latin Manuscripts of ‚The Mirror of Simple Souls‘“, in: Robert Stauffer – Wendy R. Terry (eds.), A Companion to Marguerite Porete and the Mirror of Simple Souls, Leiden – Boston: Brill, forthcoming 2015. [Short comparative description of the manuscripts (how rich they are etc.), reactions to the Latin versions, mostly cautious (speculatissimus, too high for the simpliciores, quasi scandalosus...) or negative (including removal), but not exclusively (the cryptic reference to margarita, probably pointing to a kind of positive memory of the author). p.]

Analyses and commentaries of the Mirouer

García Acosta, Pablo, Poética de la visibilidad del Mirouer des simples ames de Marguerite Porete [Ph.D. thesis], Barcelona: Universitat Pompeu Fabra 2009. [p.]

García Acosta, Pablo, „Lumen Dantis et Lumen Margaretae: El imaginario compartido por Dante Alighieri y Marguerite dicta Porete“ [submitted version, online], <https://www.academia.edu/4325730/Lumen_dantis_et_lumen_Margaretae_el_imaginario_compartido_por_Dante_Alighieri_y_Marguerite_dicta_Porete>, [11. 4. 2014].

Žemla, Martin, „Kurtoazní mystika Markéty Porete“, in: Martin Žemla (trans.), Markéta Porete, Zrcadlo prostých duší, Praha: Malvern 2013, 11-105. [h.]

Trials of Marguerite Porete and Guiard of Cressonessart

The trials of Marguerite Porete and Guiard de Cressonessart were led by the Dominican William of Paris, inquisitor of heresy in France and confessor to the king Philip the Fair.

Courtenay, William J., „Marguerite’s Judges: The University of Paris in 1310“, in: Sean L.  Field – Robert E.   Lerner – Sylvain Piron (eds.), Marguerite Porete et le Miroir des simples âmes: Perspectives historiques, philosophiques et littéraires, (Études de philosophie médiévale 102), Paris: Vrin 2013, 215-231. [h.]

Field, Sean L., „William of Paris’s Inquisitions against Marguerite Porete and Her Book“, in: Sean L.  Field – Robert E.   Lerner – Sylvain Piron (eds.), Marguerite Porete et le Miroir des simples âmes: Perspectives historiques, philosophiques et littéraires, (Études de philosophie médiévale 102), Paris: Vrin 2013, 233-247. [Shows that the inquiry of Marguerite and that of her book were led separately, i.e. the theologians assessing the Mirror did not know that the author is tried as well and is already in jail. h.]

Lerner, Robert E., „Addenda on an Angel“,in: Sean L.  Field – Robert E.   Lerner – Sylvain Piron (eds.), Marguerite Porete et le Miroir des simples âmes: Perspectives historiques, philosophiques et littéraires, (Études de philosophie médiévale 102), Paris: Vrin 2013, 197-213. [h.]

Lerner, Robert E., „An ‚Angel of Philadelphia‘ in the Reign of Philip the Fair: The Case of Guiard of Cressonessart“, in: W. C. Jordan – B. McNab – T. F. Ruiz (eds.), Order and Innovation in the Middle Ages: Essays in Honor of Joseph R. Strayer, Princeton: Princeton University Press 1976, 343-364.

Verdeyen, Paul, „Le procès d’inquisition contre Marguerite Porete et Guiard de Cressonessart (1309-1310)“, Revue d’histoire ecclésiastique 81, 1986, 47-94. [According to Lerner in S. L.  Field – R. E.   Lerner – S. Piron (eds.), Marguerite Porete..., 198, this article „added nothing substantial“ to Lerner’s own account.]

Textual tradition of the Mirror of simple souls

Hasenohr, Geneviève, „La tradition du Miroir des simples âmes au XVe siècle: De Marguerite Porète († 1310) à Marguerite de Navarre“, Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 4, 1999, 1347-1366.

Hasenohr, Geneviève, „La seconde vie du Miroir des simples ames en France: Le Livre de la discipline d’amour divine (XVe-XVIIIe s.)“, in: Sean L.  Field – Robert E.   Lerner – Sylvain Piron (eds.), Marguerite Porete et le Miroir des simples âmes: Perspectives historiques, philosophiques et littéraires, (Études de philosophie médiévale 102), Paris: Vrin 2013, 263-317. [With a partial edition of this source. h.]

Verdeyen, Paul, „La première traduction latine du Miroir de Marguerite Porete“, Ons geestelijk erf 58, 1984, 388-389. [A short notice (probably expanded in the 1986 edition).]

Reception / Ohlas

Lichtmann, Maria, „Marguerite Porete and Meister Eckhart: The Mirror of Simple Souls Mirrored“, in: Bernard McGinn (ed.), Meister Eckhart and the Beguine Mystics: Hadewijch of Brabant, Mechthild of Magdeburg and Marguerite Porete, New York: The Continuum Publishing Company 2001.

Trombley, Justine L., „The Master and the Mirror: The Influence of Marguerite Porete on Meister Eckhart“, Magistra: A Journal of Women’s Spirituality in History16, 2010. [EBSCO Discovery.]

Verdeyen, Paul, „Ruusbroec’s Opinion on Marguerite Porete’s Orthodoxy“, Studies in Spirituality 3, 1993, 121-129.

Watson, Nicholas, „Melting into God the English Way: Deification in the Middle English Version of Marguerite Porete’s Mirouer des simples âmes anienties“, in: Rosalynn Voaden (ed.), Prophets Abroad: The Reception of Continental Holy Women in Late-Medieval England, Woodbridge: Brewer 1996.

Catherine of Sienna / Kateřina Sienská

Sources / Prameny

Cavallini, Giuliana (ed.), Libellus de Supplemento: Legende Prolixe Virginis Beate Catherine de Senis, Rome: Edizioni Cateriniane 1974.

Grottanelli, F. (ed.), Leggenda minore di S. Caterina da Siena (e lettere dei suoi discepoli), Bologna: Presso Gaetano Romagnoli 1868.

Hlaváčová, Ivana (ed.), Kateřina Sienská: Dialog s Boží prozřetelností, Praha: Krystal OP 1998. [FF MU]

Kateřina Sienská, Dialog.

Listy svaté Kateřiny Sienské: V postupu časovém, jak uspořádány byly Mikulášem Tomassem a vydány 1860 ve Florencii, Osvětimany na Moravě: A. L. Stříž 1912. [MZK]

Petrů, Eduard – Vážný, Václav (eds.), Život svaté Kateřiny, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1999. [MZK]

Raymond of Capua, The Life of St. Catherine of Siena, New York: P. J. Kennedy & Sons 1960.

Raimondo da Capua, [Legenda major] S. Caterina da Siena, Siena: Cantagalli 1934.

Vrátný, Karel (ed.), Listy svaté Kateřiny Sienské, Olomouc: Dominikánská edice Krystal 1940. [FF MU, KBB]

Literature / Literatura

Kienzle, Beverly Mayne (ed.), A Companion to Catherine of Sienna, [12/2011 prý takřka dokončen.]

Drane, Augusta Theodosia, The History of St. Catherine of Siena and Her Companions, London: Longmans, Green and Co. 1915. [?]

Noffke, Suzanne (ed.), Catherine of Siena: The Dialogue, New York: Paulist Press 1980. [FF MU]

Oddasso Cartotti, Adriana, „La dottrina di S. Tommaso d´Aquino insegnata e vissuta da S. Caterina da Siena“, Rassegna di ascetica e mistica 25, 1974, 321-332.

Wohl, Louis de, Dobývat nebe: Život svaté Kateřiny Sienské, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2011. [MZK]

Julian of Norwich / Juliána z Norwiche

Sources / Prameny

Julian of Norwich, Showing of Love (online), <http://www.umilta.net/hertexts.html>

Julian of Norwich, Revelations of Divine Love, Grand Rapids, Michigan: Christian Classic Ethereal Library 2002. [L. Stará p.]

Literature / Literatura

McAvoy, Liz Herbert, Authority and the Female Body in the Writings of Julian of Norwich and Margery Kempe, Cambridge – Rochester – New York: The Boydell Press 2004.

Riddy, Felicity, „‚Publication‘ before print: The case of Julian of Norwich“, in: Julia Crick – Alexandra Walsham (eds.), The Uses of Script and Print, 1300-1700, Cambridge: Cambridge University Press 2004, 29-49. [FF MU (DZ), s.]

Watkins, Renee, „Two Women Visionaries and Death: Catherine of Siena and Julian of Norwich“, Numen 30/2, 1983, 174-198. [JSTOR.]

Watson, Nicholas, „The Composition of Julian of Norwich’s Revelation of Love“, Speculum 68/3, 1993, 637-683. [JSTOR.]

Windeatt, B. A., „Julian of Norwich and Her Audience“, The Review of English Studies 28, 1977, 1-17.

Margery Kempe

Sources

Windeatt, Barry A. (trans.), The Book of Margery Kempe, London: Penguin Books 32004. [A translation into modern English.]

Literature

See elswhere in this bibliography (Margery Kempe).

(Source of some of the data: Bayerová 2013.)

Arnold, John H. – Lewis, Katherine J. (eds.), A Companion to the Book of Margery Kempe, Woodbridge – Rochester: D. S. Brewer 2004.

Ashley, Kathleen, „Historicizing Margery: The Book of Margery Kempe as Social Text“, Journal of Medieval and Early Modern Studies 28, 1998, 371-388.

Bayerová, Tereza, Mezi Evou a Marií: Tělesnost a reprezentace ženské svatosti v Knize Margery Kempeové [unpublished B.A. thesis], Brno: Masarykova univerzita 2013. Available online at <https://is.muni.cz/auth/th/382872/ff_b/>. [Supervisor: Iva Doležalová.]

Davis, Isabel, „Men and Margery: Negotiating Medieval Patriarchy“, in: John H. Arnold – Katherine J. Lewis (eds.), A Companion to the Book of Margery Kempe, Woodbridge – Rochester: D. S. Brewer 2004, 35-54.

Goodman, Anthony, Margery Kempe and Her World, London – New York: Longman 2002.

Howes, Laura, „On the Birth of Margery Kempe’s Last Child“, Modern Philology 90, 1992, 220-225.

Lewis, Katherine J., „Margery Kempe and Saint Making in Later Medieval England“, in: John H. Arnold – Katherine J. Lewis (eds.), A Companion to the Book of Margery Kempe, Woodbridge – Rochester: D. S. Brewer 2004, 195-215.

McAvoy, Liz Herbert, Authority and the Female Body in the Writings of Julian of Norwich and Margery Kempe, Cambridge – Rochester – New York: The Boydell Press 2004.

Mitchell, Marcea, The Book of Margery Kempe: Scholarship, Community and Criticism, New York: Peter Lang 2005.

Phillips, Kim M., „Margery Kempe and the Ages of Woman“, in: John H. Arnold – Katherine J. Lewis (eds.), A Companion to the Book of Margery Kempe, Woodbridge – Rochester: D. S. Brewer 2004, 17-34.

Williams, Tara, „Manipulating Mary: Maternal, Sexual, and Textual Authority in The Book of Margery Kempe“, Modern Philology 107, 2010, 528-555.

Meister Eckhart / Mistr Eckhart

Sources / Prameny

Bradáč, Josef – Molinaro, Aniceto, Mistr Eckhart: Slovo věčnosti, Praha: Malvern 2011.

Bradáč, Josef, O rození věčného Slova, Praha: Malvern 2013.

Sokol, Jan, Mistr Eckhart a středověká mystika, Praha: Vyšehrad 22000. [360 s. Překlady pramenů, odborná literatura – religionistika – středověká mystika. Z lat. a něm. orig. přel. Lenka Karfíková (Anselm, Bernard), Miloš Dostál (Tauler) a Jan Sokol. Druhé, rozšířené a upravené vydání. h.]

Miscellaneous

Beccarisi, Alessandra, „‚Famosus est et satis publicum‘: Factionalism and the Limits of Doctrine in the Case Against Meister Eckhart“, in: Andrew P. Roach – James R. Simpson (eds.), Heresy and the Making of European Culture: Medieval and Modern perspectives, Farnham – Burlington: Ashgate 2013, 289-297. [FF MU (DZ), s.]

Grundmann, Herbert, „Meister Eckhart“, in: id., Ausgewählte Aufsätze I: Religiöse Bewegungen, (Schriften der Monumenta Germaniae Historica 25/1), Stuttgart: Anton Hiersemann 1976, 278-294. [FF MU (DZ), s.]

Koch, Josef, Kleine Schriften I, Roma: Edizioni di storia e letteratura 1973. [Několik studií se týká Eckharta. FF MU (DZ), s.]

The process

Miethke, Jürgen, „Der Eckhartprozess in Köln und Avignon“, in: Antonio Rigon – Francesco Veronese (eds.), L’età dei processi: Inchieste e condanne tra politica e ideologia nel ’300: Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XIX edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani, 30 novembre-1 dicembre 2007), Roma: Istituto storico italiano per il Medio Evo 2009, 119-143. [FF MU (DZ), s.]

Trusen, Winfried, Der Prozess gegen Meister Eckhart.

Eckhart in context and his afterlife

Grundmann, Herbert, „Dante und Meister Eckhart“, in: id., Ausgewählte Aufsätze I: Religiöse Bewegungen, (Schriften der Monumenta Germaniae Historica 25/1), Stuttgart: Anton Hiersemann 1976, 295-312. [ FF MU (DZ), s.]

Sokol, Jan, „Mistr Eckhart a jeho doba“, in: id., Mistr Eckhart a středověká mystika, Praha: Vyšehrad 22000, 13-70. [h.]

Devotio moderna, Brothers and sisters of common life / Devotio moderna, bratři a sestry společného života

Bylina, Stanisław, „‚Devotio moderna‘ et dévotion des masses chrétiennes en Europe centrale aux XIVe-XVe siècles“, in: M. Derwich – M. Staub (eds.), Die „Neue Frömmigkeit“ in Europa im Spätmittelalter, Göttingen 2004, .

Bylina, Stanisław, „Nowa dewocja, postawy wiernych i kult maryjny w Europie Środkowej późnego średniowiecza“, Studia Claromontana 5, 1984.

Derwich, M. – Staub, M. (eds.), Die „Neue Frömmigkeit“ in Europa im Spätmittelalter, Göttingen 2004.

Goudriaan, Koen, „Empowerment through Reading, Writing and Example: The Devotio moderna“, in: Miri Rubin – Walter Simons (eds.), The Cambridge History of Christianity IV: Christianity in Western Europe c. 1100-c. 1500, Cambridge: Cambridge University Press 2009, 407-419. [FF MU (DZ).]

Mezey, L., „Die Devotio moderna der Donauländer Böhmen, Österreich und Ungarn“, Acta litteraria Academiae scientiarum Hungaricae 12, 1970, .

Van Engen, John, Sisters and Brothers of the Common Life: The Devotio Moderna and the World of the Later Middle Ages, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2008. [xi, 433 p., softback/hardback. Zásadně vypadající monografie věnovaná devotio moderna v kontextu pozdně středověké zbožnosti. Konverze jako forma života; podezření a inkvizice; od konvertitů ke společenstvím – terciáři, sestry, bratři, žáci, kanovníci; vynález společné domácnosti; obrana devotio moderna; duchovní ofenzíva – péče o já, zbádání duše, pokrok ve ctnosti. Bibliografie, poznámkový aparát (za textem), rejstřík. KTF Wien, v.; FF MU (DZ), s. (softback).]

Stigmata

In 2014, Gábor Klaniczay is said to be writing a book on the stigmata with a wide time scope (from Francis of Assisi to Padre Pio).

Discorsi sulle stimmate dal Medioevo all’età contemporanea.

Herzig, Tamar, „Genuine and Fraudulent Stigmatics in Sixteenth-Century Europe“, in: Miriam Eliav-Feldon – Tamar Herzig (eds.), Dissimulation and Deceit in Early Modern Europe, Houndmills: Palgrave Macmillan 2015, 142-164. [Academia.edu.]

Davidson, Arnold I. – Fritz-Morkin, Maggie, „Miracles of Bodily Transformation, or How St. Francis Received the Stigmata“, Critical Inquiry 35/3, 2009, 451-480. [Analyzes the stigmata as a representation (i.e., not psychologically or scientifically). JSTOR, p.]

Frugoni, Chiara, Francesco e l’invenzione delle stimmate, Torino: Einaudi 1993. [Zřejmě kritická práce o počátečních dějinách tématu stigmat; odkaz P. Golinelli.]

Muessig, Carolyn, „Signs of Salvation: The Evolution of Stigmatic Spirituality Before Francis of Assisi“, Church History 82/1, 2013, 40-68.

Popular culture, lay religion in the Middle Ages / Lidová kultura, lidová zbožnost, náboženství laiků ve středověku

See also Zbožnost, Hagiografie, Ostatky; bgher / Belief and unbelief.

Miscellaneous / Různé

D’Avray, David, „Popular and Elite Religion: Feastdays and Preaching“, in: Kate Cooper – Jeremy Gregory (eds.), Elite and Popular Religion, Woodbridge: Boydell and Brewer 2006, 162-179. [Není dostupné online, e-zdroje MU neobsahují.]

Delaruelle, Étienne, La piété populaire au Moyen Âge, Torino 1975. [Takto ověřeno též u Rappa.]

Delaruelle, Étienne, „La pietà popolare alla fine del Medioevo“, in: X Congresso Internazionale di Scienze Storiche: Relazioni III: Storia del medioevo, Firenze: Sansoni 1955, 515-541. [Navzdory názvu psáno francouzsky. FF MU (DZ), s.]

Delaruelle, Étienne, „La pietà popolare nel secolo XI“, in: X Congresso Internazionale di Scienze Storiche: Relazioni III: Storia del medioevo, Firenze: Sansoni 1955, 309-332. [FF MU (DZ), s.]

Delaruelle, Étienne,„L’influence de saint François d’Assise sur la piété populaire“, in: X Congresso Internazionale di Scienze Storiche: Relazioni III: Storia del medioevo, Firenze: Sansoni 1955, 449-466. [FF MU (DZ), s.]

Gąssowska, Maja, „Religijność ludowa Inflant w świetle statutów synodalnych z 1422 i 1428 r. i źródeł miejskich z XV. w.“, in: Martin Nodl (ed.), Zbožnost středověku, (Colloquia mediaevalia Pragensia 6), Praha: Filosofia 2007, 157-173. [h.]

Ginzburg, C., Folklore, magia, religione. [Možná jde o sborník a v něm je Ginzburgova stať.]

Harmening, D., Superstitio: Überlieferungen und theoriegeschichtliche Untersuchungen zur kirchlichem Aberblaugensliteratur des Mittelalters, Berlin 1979.

Chaffaud, Françoise, „Le paganisme vu par Grégoire de Tours et Grégoire le Grand“, Heresis 20, 1993, 91-100. [h.]

La culture populaire au Moyen Âge, Québec 1979.

Llobet, G. de, „Variété des croyances populaires au comté de Foix au début du XIVe siècle d’après les enquêtes de Jacques Fournier“, in: kol., La religion populaire en Languedoc du XIIIe à la moitié du XIVe siècle, (Cahiers de Fanjeaux 11), Toulouse: Privat 1976, 109-126. [h.]

Spunar, Pavel, „Napětí mezi oficiálním a ‚lidovým‘ náboženstvím ve středověku“, in: Bělka, L. – Kováč, M. (eds.), Normativní a žité náboženství, Masarykova univerzita – Chronos, Brno – Bratislava 1999, 90-102. [h.]

Theory and method / Teorie a metodologie

Miscellaneous / Různé

See also acculturation; bg / Popular history.

Ages of Faith,

Burke, Peter, Lidová kultura v raně novověké Evropě, přel. Markéta Křížová, Praha: Argo 2005. [376 s. Z angl. orig. (2001) přel. Markéta Křížová. Hledání lidové kultury (objevení lidu, jednota a rozmanitost, prchavý pramen); struktury lidové kultury (přenos lidové kultury; tradiční formy; hrdinové, viníci a hlupáci; svět karnevalu); změny v lidové kultuře (triumf postu; lidová kultura a sociální změna). Průběžný pozn. aparát, bibliografie, jmenný rejstřík. FF MU; h.]

Bůžek, Václav – Dibelka, Jaroslav (eds.), Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku, České Budějovice: Jihočeská univerzita 2007.

Dülmen, Richard van, Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století) I: Dům a jeho lidé, Praha: Argo 1999.

Dülmen, Richard van, Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století) II.

Dülmen, Richard van, Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století) III.

Geremek, Bronisław (ed.), Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza, Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1978. [310 p., softback. Coronation of Polish kings; Corpus Christi processions in Cracow, 14th-16th century; gesture of prayer in the late Middle Ages; exempla and culture (B. Geremek); agency of the small folk in reform movements – Hussite preaching; stereotype of the heretic/non-believer in literature for preachers (c.); Nicolas of Jawor on mass piety and superstition (c.); St Hedwiga; medieval miracles; popular writing in Bohemia, 14th-15th century; upper education in Czech and Polish parishes; history in popular compilations; prodigia and racionalized thought in Jan Długosz’s Annales; edition of exempla by Peregrinus of Opole; Polish-Latin exempla; exempla and authorities in the preaching of James of Paradiso and Nicolas of Błonia. BJ, v., c. 121-153.]

Ginzburg, Carlo, Sýr a červi: Svět jednoho mlynáře kolem roku 1600, přel. Jiří Špaček, Praha: Argo 2000. [224 s. Náklad 1500 výtisků. Podrobný poznámkový aparát, jmenný rejstřík, doslov Pavla Himla. Velmi významná a čtivá kniha, důležitý „manifest“ mikrohistorie a historické antropologie. h.]

Lewis, Jaimie, „Negotiating ‚Popular‘ Religion: Clerical and Lay Culture in Thirteenth-Century Exempla“, 2009. [p.]

Manselli, Raoul, „La religiosità popolare nel Medio Evo: Problemi e metodi“, in: Raoul Manselli, Il secolo XII: Religione popolare ed eresia, Roma: Jouvence 31995, 9-26. [h.]

Manselli, Raoul, „San Bernardo e la religiosità popolare“, in: Raoul Manselli, Il secolo XII: Religione popolare ed eresia, Roma: Jouvence 31995, 165-178. [h.]

Rubin, Corpus Christi, 16. [Odkaz C. S. Watkins.]

Shinners, John (ed.), Medieval Popular Religion, 1000-1500: A Reader, Toronto: Broadview Press 2007. [Čítanka. FF MU, s.]

Schmitt, Jean-Claude, „La parole apprivoisée“, in: id., Le corps, les rites, les rêves, le temps, Paris: Gallimard 2001, 183-210. [FF MU; h.]

Schmitt, Jean-Claude, Svatý chrt: Guinefort, léčitel dětí ze 13[.] století, trans. Helena Beguivinová, Praha: Academia 2007. [276 s., váz. Tato kniha (jež se dle Spiegel 1997: 12 rychle stala klasikou středověké etnografie) se zabývá vztahem lidové a učené kultury na pozadí potlačování kultu sv. Guineforta, chrta považovaného za svatého. O potlačení kultu se pokusil inkvizitor Štěpán Bourbonský, který posléze tuto historii vtělil do exempla. h., k. bis (Lukáš Žlab, cs; I. Zemanová, cs).]

Tanner, Norman – Watson, Sethina,„Least of the Laity: The Minimum Requirements for a Medieval Christian“, Journal of Medieval History 32/4, 2006, 395-423.

Watkins, Carl, „‚Folklore‘ and ‚Popular Religion‘ in Britain during the Middle Ages“, Folklore 115/2, 2004, 140-150. [p.]

Zambelli, Paola, „From Menocchio to Piero Della Francesca: The Work of Carlo Ginzburg“, The Historical Journal 28/4, 1985, 983-999. [Zabývá se Ginzburgovým dílem; uznává jeho cenu, kritika se zaměřuje hlavně na Ginzburgovo praktické odmítnutí interakce lidové kultury s dominantní, jeho podávání dominantní kultury jako jednoho bloku a (dosti přesvědčivě) jeho předpoklad o archaičnosti a jednotě lidové kultury (altajské a védské paralely apod.). Nabízí alternativní vysvětlení metafory sýra a červů k popisu procesu spontánního vznikání a hledá její původ spíše v interakci lidové kultury s vysokou. Poté shrnuje reakce na Ginzburgovo (do té doby) nejnovější dílo, ve kterém se obrací k tématům z dějin umění: Indagini su Piero. JSTOR, p., t.]

Clerical vs. lay (learned vs. popular, elite vs. low, Latin vs. vernacular, textual/scriptural vs. oral) culture and religion / Klerická a laická, učená a lidová, elitní a subalterní, latinská a lidová kultura a náboženství

For textual vs. oral culture, see also Literacy.

Classics of the model / Klasikové modelu

J. Delumeau, J. Le Goff, J.-C. Schmitt, A. J. Gurevič, R. Rusconi, A. Vauchez, etc. See their works dispersed in this bg.

Le Goff, Jacques, „Církevní a lidová kultura ve středověku: Svatý Marcel Pařížský a jeho drak“, in: Jacques Le Goff, Za jiný středověk: Čas, práce a kultura na středověkém Západě, (Historické myšlení 21), Praha: Argo 2005, 226-268. [h.]

Le Goff, Jacques, „Církevní kultura a folklorní tradice v merovejské civilizaci“, in: Jacques Le Goff, Za jiný středověk: Čas, práce a kultura na středověkém Západě, (Historické myšlení 21), Praha: Argo 2005, 213-225. [h.]

Acculturation / Akulturace

See also „Pastoral care, preaching...“.

Acculturation is a term borrowed from anthropology which began to be used in medieval studies in the scholarship stressing two distinct cultures – clerical and lay, elite and low, Latin and vernacular, litterate and vernacular – to make sense of their communication. One of the common criticisms of the use of the term acculturation is that it stresses more the top-down communication. (DZ)

Arnold, John H., „Acculturation“, in: id., Belief and Unbelief in Medieval Europe, London: Hodder Arnold 2005, 27-68. [Summary here. h.]

L’encadrement religieux des fidèles au Moyen Âge et jusqu’au Concile de Trente: Actes du 190e Congrès national des sociétés savantes (Dijon 1984), Paris: CTHS 1995.

Criticism of the model / Kritika modelu

Boyle, Leonard E., „Popular Piety in the Middle Ages: What Is Popular?“, Florilegium 4, 1982, 184-193. [Ref. Arnold, Belief..., 12.]

Macy, Gary, „Was There a ‚the Church‘ in the Middle Ages?“, Studies in Church History 52, 1996, 107-116. [Criticizes the use of the concept „the Church“ in medieval studies. No such monolith ever existed. Ref. Arnold. p.]

Van Engen, John, „The Christian Middle Ages as an Historiographical Problem“, The American Historical Review 91/3, 1986, 519-552. [Summary here. p., l.]

Wirth, Jean, ???, in: id., Sainte Anne est une sorcière et autres essais, Genève: Droz 2003, ???-???. [Criticism of the notion of acculturation.]

Popular culture and survivals of paganism (?) / Lidová kultura a přetrvávání pohanství, přežitky, relikty pohanství (?)

Bylina, Stanisław, „Problem tzw. reliktów pogaństwa w polskich kościelnych źródłach normatywnych XIV-XV wieku“, in: Krzysztof Bracha – Czesław Hadamik (eds.), Sacrum pogańskie, sacrum chrześcijańskie: Kontynuacja miejsc kultu we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej / Pagan Sacrum, Christian Sacrum: The Continuation of the Cult-Places in the Early-medieval Central Europe, Warszawa: DiG 2010, 363-371. [Examines the Polish episcopal charters’ discourse on paganism in the 14th-15th centuries; concludes that there is not so much attention paid to the topic in the charters and extrapolates that the late medieval Polish Church had little interest in the beliefs of the rural population. BJ, v.]

Delumeau, Jean, „Religion populaire et christianisation“, in: Croyances religieuses et sociétés alpines: Actes du Colloque de Freissinières, 15, 16 et 17 octobre 1981, b.n. c1984, 243-253. [c.]

Kožiak, Rastislav – Nemeš, Jaroslav, Pohanstvo a kresťanstvo, Bratislava: Chronos 2004. [c. 139-146, pdf (CD).]

Newman, Barbara, „Did Goddesses Empower Women? The Case of Dame Nature“, in: Mary C. Erler – Maryanne Kowaleski (eds.), Gendering the Master Narrative: Women and Power in the Middle Ages, Ithaca – London: Cornell University Press 2003, 135-155. [FF MU (DZ), s.]

Watkins, Carl, „‚Folklore‘ and ‚Popular Religion‘ in Britain during the Middle Ages“, Folklore 115/2, 2004, 140-150. [p.]

Sources – miscellaneous / Prameny – různé

Harvánek, Kamil, O sedmi štědrovečerních zvycích: Largum sero Jana z Holešova, (Interpretationes 3), Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě 2014. [174 s. Largissimus vesper. ISBN 978-80-7464-705-5. h.]

Zíbrt, Čeněk, Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. věku: Indiculus superstitionum et paganiarum, V Praze: nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 1894 (přetisk Praha: Academia 1995). [Studie založená na uvedeném prameni.]

Overviews / Přehledy a obecná pojednání

Arnold, John H., Belief and Unbelief in Medieval Europe, London: Hodder Arnold 2005. [328 s. The virtue of this overview is to take unbelief in medieval Europe seriously, which makes it a very balanced book on medieval religiosity. h.]

Bachtin, Michail Michajlovič, François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance, Praha: Odeon 1975. [412 s. Odborná literatura – kulturní dějiny – středověk, renesance. Přel. J. Kolár. Náklad 2000 výtisků. Poznámkový aparát, obrazová příloha, rejstřík jmen a anonymních děl. Textová příloha (Goethe: Římský karneval). Zajímavá a kontroverzní práce; Rabelais, pouliční slovo, hodovní obrazy, grotesknost. Problematičnost knihy spočívá hlavně v tom, že ač tak často mluví o ambivalenci středověké grotesknosti, ve skutečnosti ji redukuje na „smíchový princip“: kritika A. Gureviče v Nebe... Dle Gureviče Bachtin vyvozuje své závěry z lidové kultury města a karnevalu, navíc z pozdního středověku a skrze síto Rabelaisova díla; zákonitě nemůže s takovým přístupem postihnout např. myšlení venkovana v raném středověku.]

Biller, Peter, „Popular Religion in the Central and Later Middle Ages“, in: M. Bentley (ed.), Companion to Historiography, London – New York: Routledge 1997, 221-246. [CEC.]

Biller, Peter, „Women and Texts in Languedocian Catharism“, in: Lesley Smith –Jane H. M. Taylor (eds.), Women, the Book and the Godly, (Selected Proceedings of the St Hilda's Conference 1993 1), Cambridge: D. S. Brewer 1995, 171-182.

Brooke, R. – Brooke, C., Popular Religion in the Middle Ages: Western Europe 1000-1300, London 1984.

Finucane, Ronald C., Miracles and Pilgrims: Popular Beliefs in Medieval England, Totowa: Rowman and Littlefield 1977. [Neutrální odkaz Bynum.]

Gurevič, Aron, Nebe, peklo, svět: Cesty k lidové kultuře středověku, přel. Jaroslav Kolár, Jinočany: H & H 1996. [528 s. Odborná literatura – religionistika – středověk. Originál: Moskva 1981. Z ruského originálu přel. Jaroslav Kolár. Pozn.: v některých bibliografiích se jako místo vydání uvádí Praha, to se ale neshoduje s údaji v knize; jde o chybu. Poznámkový aparát, bibliografie (s. 497-517), jmenný rejstřík. Dobrá kniha o lidové kultuře středověku; na základě hagiografie, penitenciálů, vidění (líčení návštěv zásvětí), dobové populární teologie atd. se zabývá duchovním světem středověkých vesničanů. h.]

Lobrichon, Guy, La religion des laïcs en Occident, XIe-XVe siècles, Paris: Hachette 1994. [246 p., softback. An excellent, freshly written overview of lay religion in the Latin part of Europe (mostly France and Italy), 11th-15th century. Wants to avoid the topic of folklore, and of writing a history of a minority, even if heresy is always present in the account (7). Refuses to make any sharp divide of learned and popular culture (7). Does not want to give a (fixed) content to the notion of lay religion, but to write a history of tendencies occupying Western societies from the point of view of laymen (26-27). Important notes on urban and civic religion in Italy and beyond. Institutions: administration; cracks; religion in the city; royal and civic religion. Traditional religiosity (eschatology, crusade, pilgrimage, sanctity); new religiosity (private religion; private reading and lay books; mysticism). Brief footnotes (213-229). h.]

Manselli, Raoul, La religion populaire au Moyen Âge: Problèmes de méthode et d’histoire, Montréal – Paris: Institut d’études médiévales Albert-le-Grand 1975. [234 p.; 19 cm. BNUS.]

Nedkvitne, Arnved, Lay Belief in Norse Society 1000-1350, Copenhagen: Museum Tusculanum Press 2009. [FF MU (DZ), s.]

Vauchez, André, Les laïcs du Moyen Âge: Pratiques et expériences religieuses, Paris: Le Cerf 1987. [Přeloženo do angl. (h.).]

Vauchez, André, The Laity in the Middle Ages: Religious Beliefs and Devotional Practices, přel. Margery J. Schneider, Notre Dame – London: University of Notre Dame Press 1993. [xx, 350 s., váz. i brož. Jiný, podrobnější přehled než La religion...; jde o překlad Les laïcs du Moyen Âge: Pratiques et expériences religieuses, Paris: Le Cerf 1987. Přehledová práce s rysy případových studií. Idea Boha; středověk „lidu“; lid ve feudální církvi; křížové výpravy; novota 12. stol. – laičtí světci městské Itálie; dva laici hledající dokonalost, Elzear ze Sabranu a Delfína z Puimichelu; laická víra kolem r. 1200; pastorální transformace ve 13. stol.; bratrstva v laické zbožnosti; penitenti; liturgie a lidové kultura ve Zlaté legendě; antisemitismus a lidová kanonizace – kult sv. Wernera; patronace svatých a občanské náboženství v Itálii; ženská svatost ve františkánství; manželská cudnost – nový ideál 13. stol.; panenské manželství Elzeara a Delfíny; svatá žena během stoleté války – Jana Marie z Maillé; prorokyně, vizionářky a mystičky; mystická svatost v době avignonského papežství a schizmatu; eucharistická zbožnost a mystické spojení u pozdně středověkých světic; reakce církve na pozdně středověký mysticismus a proroctví; Jana z Arku a ženské proroctví ve 14. a 15. stol. Pozn. aparát (271-331), rejstřík. ETF Wien, v.; FF MU (DZ), s.]

Watkins, Carl S., History and the Supernatural in Medieval England, Cambridge: Cambridge University Press 2007. [Summary here. h.; k. (M. Masláková, sk).]

Proceedings and collections of articles / Sborníky

Actes du 99e congrès national des sociétés savantes I: La piété populaire au Moyen Âge, Paris: Bibliothèque nationale 1977. [Podoby lidové zbožnosti, summae de poenitentia, adresáti sbírek kázání v lidovém jazyce ve 12. a 13. stol., francouzské kázání, obrazy biskupské svatosti v 6. stol., zbožné odkazy, krvácející mrtvola, lidová zbožnost skrze frašky, sotties a „veselá kázání“, typologie ex-voto v textech před 1200, mariánské zázraky, Guibert z Nogentu a kritika kultu relikvií, požehnání, poutě podnícené meteorem, bonosiovská a fótiovská her. v Galii 5.-7. stol. a její vztah s končícím pohanstvím, zpověď a inkvizice, vzpoura pastýřů, Aimeri de Peyrac, předzednářská iniciace v díle Hieronyma Bosche, hagiografie, sv. Druon, keltská světice – sv. Brigita z Kildary, názvy ulic v Perpignanu jako odraz lidové zbožnosti. c.]

Boglioni, P. (ed.), La culture populaire au Moyen Âge, Montréal 1978.

Comino, Giancarlo (ed.), La pietà dei laici. Fra religiosità, prestigio famigliare e pratiche devozionali: Il Piemonte sud-occidentale dal Tre al Settecento, Cuneo: Società per gli studi storici, archeologici e artistici della Provincia di Cuneo 2002. [304 s. ÖNB nic, UB nic.]

Cuming, G. J. – Baker, Derek (eds.), Popular Belief and Practice, (Studies in Church History 7), Cambridge: Cambridge University Press 1972. [Partly on Google Books. The abbreviated names G. J. are not stated fully in the book. FF MU (DZ), s.]

Formarier, Marie – Schmitt, Jean-Claude, Rythmes et croyances au Moyen Âge: Actes de la journée d’étude organisée par le Groupe d’anthropologie historique de l’Occident médiéval (Centre de recherches historiques, EHESS/CNRS), le 23 juin 2012, Paris, Institut national d’histoire de l’art, (Scripta Mediaevalia 25), Bordeaux: Ausonius 2014.

Ginzburg, Carlo (ed.), Religioni delle classi popolari, (Quaderni storici 41), Bologna: Il Mulino 1979.

L’Église au village: Lieux, formes et enjeux des pratiques religieuses, (Cahiers de Fanjeaux 40), Toulouse: Privat 2005. [432 s. Sborník. Role kostela ve strukturování návsi, hranice a farnosti, svatí v toponymii, vizitace, liturgické knihy, vesnické kulty koncem středověku, vesničtí faráři, hereze na vesnici, vesnické „hlasy“ v inkvizičních registrech, farní ekonomika. Poznámky za studiemi, rejstříky. h.]

La religion populaire en Languedoc du XIIIe à la moitié du XIVe siècle, (Cahiers de Fanjeaux 11), Toulouse: Privat 1976. [472 s. Kult svatých, hagiografie, mirákly, kanonizační procesy jako svědectví o lid. náb., tance dřevěných koní, exempla, Petr Jan Olivi a beguini, Lo cavalier armat. h.]

Obelkevich, J. (ed.), Religion and the People 800-1700, Chapel Hill 1979. [Sborník.]

Rossi, Mariaclara (ed.), Religione nelle campagne, (Quaderni di storia religiosa 14), Verona: Cierre 2007. [506 s. Tematické číslo časopisu, věnované středověku a ranému novověku. Vyprávění německých venkovanů o očistci (Dinzelbacher); farnosti a komunity v Piemontu ve 12.-13. stol.; povaha zázraků v Treviské marce v 16. stol.; centrum a periferie – malba a kult na Veronsku v 2. pol. 14. stol.; závěti – rodina, církev a vesnice; religiozita padovského venkova v polovině 15. stol.; Mantovsko na konci středověku; městské svatyně a venkovská zbožnost; teologické schematismy a „venkovský“ realismus v křesťanské ikonografii; epizody heterodoxie a nevíry na benátském venkově v 17. a 18. stol. KTF Wien, v.; h.]

Readers, anthologies / Čítanky, antologie

Shinners, John (ed.), Medieval Popular Religion, 1000-1500: A Reader, Peterborough: Broadview 2006. [xxii, 556 s. Antologie textů s úvody a zdroji. Vzdělávání ve víře: základní modlitby, příručky pro faráře, zpovědní příručka, symbolismus církevního umění, víra Jany z Arku aj.; Bůh: Hra o Adamovi, Caesarius z Heisterbachu atd.; Panan Maria: antifony, Vidění Alžběty z Schönau atd.; svatí, relikvie, pouť; ďáblové, démoni, duchové; rituály: poučení mladé ženy o mši a zpovědi; Vilém Durand a jeho soupis požehnání; litanie; liturgické drama; ceremonie vyloučení malomocného; křesťanská zaklínadla; každodenní zbožnost; nadšení; blud; smrt a Poslední soud. FF MU, s.]

Archaeology of lived religion / Archeologie žitého náboženství

Gilchrist, Roberta, „Magic for the Dead? Archaeology of Magic in Late Medieval Burials“, Medieval Archaeology 52/1, 2008, 119-159.

Local studies and case studies / Lokální a případové studie

Lecaque, Thomas, The Counts of Saint-Gilles and the Saints of the Apocalypse: Occitanian Culture and Piety in the Time of the First Crusade. [A dissertation in progress. Supervisor: Jay Rubenstein.]

Šimůnek, Robert, „Die Laienfrömmigkeit im 14. und 15. Jahrhundert im Lichte der Nekrologien“, in: František Šmahel (ed.), Geist, Gesellschaft, Kirche im 13.-16. Jahrhundert, (Colloquia mediaevalia Pragensia 1), Praha: Filosofia 1999, 229-239.

Laity’s religious reading / Laikové a náboženská četba

See also bgher / Heresy and literacy.

Hasenohr, Geneviève, „Religious Reading Amongst the Laity in France in the Fifteenth Century“, in: Peter Biller – Anne Hudson (eds.), Heresy and Literacy, 1000-1530, (Cambridge Studies in Medieval Literature 23), Cambridge: Cambridge University Press 1994, 205-221. [c.; h.]

Visitations, visitation records / Vizitace, vizitační záznamy

Scholars: Ian Forrest (cf. maily107).

Hledíková, Zdeňka, „Česká visitační interrogatoria do počátku 15. století“, Československý časopis historický 16, 1968, 71-98. [This paper is about the practice of visitation in 14. century in Czech Country. For this paper it was used only sources about visitation of secular clerics – mainly clerics from parish. The canonical visitation is personal visit in some of Church's units by appropriate supervisor. Such a visit was usually in parishes, because they were the representative of the basic unit of Church's organization. There are two types of the visitation – one is when the supervisor, or someone who has got the authorization, goes to visit the parish. The second is, when the cleric from parishes goes to visit his supervisor. The sources from visitations contain sophisticated instruction, sometimes also the list of questions, that the clerics were asked. The paper is about the interpretation of such documents and about the precess of visitation itself. p.]

„Superstition“ / „Pověry“, „pověra“

For the concept of superstition and its history, see also bg (as well as for the history of other concepts at the borders of the concept of religion).

Miscellaneous / Různé

Bailey, Michael D., „A Late-Medieval Crisis of Superstition?“, Speculum 84/3, 2009, 633-661. [JSTOR, p.]

Bailey, Michael D., „The Disenchantment of Magic: Spells, Charms, and Superstition in Early European Witchcraft Literature“, American Historical Review 111/2, 2006, 383-404. [p.]

MacMullan, Ramsay, „???“, in: id., Christianity and Paganism in the Fourth to Eighth Centuries, New Haven – London: Yale University Press 1997, . [Pověra – přechod od klasického myšlení ke středověkému a byzantskému. KTF Wien, v.]

Owen, Dorothy M., „Bacon and Eggs: Bishop Buckingham and Superstition in Lincolnshire“, in: G. J. Cuming – Derek Baker (eds.), Popular Belief and Practice, (Studies in Church History 7), Cambridge: Cambridge University Press 1972, 139-142. [FF MU (DZ), s.]

Swanson, Robert N., Religion and Devotion in Europe, c.1215-c.1515, Cambridge: Cambridge University Press 1995, ???-???. [Summary of the book here. Obsahuje: zbožnost (mše, prostředníci, člověk a Bůh, „pověra“). KTF Wien, v.; FF MU (JV); FF MU (DZ).]

Zuber, Rudolf, „Pověry, čarodějnické procesy, vampýrismus“, in: Rudolf Zuber – Josef Bezděčka – Jan Bombera, Z doby prvních letů na koštěti, Bruntál et al.: Moravská expedice 2000, 10-37. [An essay, explicitly anti-Marxist but indebted to the Enlightenment view of „superstitions“. NKČR, v.]

Criticism of superstitions and its place in medieval culture / Kritika pověr a její místo ve středověké kultuře

Sources

Zíbrt, Čeněk, Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. věku: Indiculus superstitionum et paganiarum, V Praze: nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 1894 (přetisk Praha: Academia 1995). [Studie založená na uvedeném prameni.]

Literature

Bracha, Krzysztof, „Der Einfluss der neuen Frömmigkeit auf die spätmittelalterliche Kritik am Aberglauben im Reformsschrifttum Mitteleuropas“, in: M. Derwich – M. Staub (eds.), Die „Neue Frömmigkeit“ in Europa im Spätmittelalter, Göttingen 2004, .

Bracha, Krzysztof, „Jana Milicza z Kromieryża krytyka zabobonów i błędów w kulcie w świetle kwestii ‚Errores divinorum compilati contra divinatores et ariolos‘ (ok. 1370 r.)“, in: Jan Hrdina (ed.), Pater familias: Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Ivana Hlaváčka, Praha: Scriptorium 2002, 313-326.

Bracha, Krzysztof, Teolog, diabeł i zabobony: Świadectwo traktatu Mikołaja Magni z Jawora De superstitionibus (1405 r.), Warszawa: Neriton – Instytut Historii PAN 1999. [267 p., softback. 500 exemplars. Monograph analyzing the De superstitionibus by Nicolas of Jawor / Nicolas of Javor (1405). Life and activity; sources and genesis of De superstitionibus; criticism of superstitions in late medieval reformation writing; devil; signs; holy objects and church rituals; word and writing; time and space. Footnotes, bg, index of persons. BJ, v.]

Bylina, Stanisław, „Licitum – illicitum: Mikołaj z Jawora o pobożności masowej i zabobonach“, in: Bronisław Geremek (ed.), Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza, Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1978, 137-153. [On Nicolas of Jawor’s 1405 treatise De superstitionibus (Nicolas, from Silesia, held a Master’s degree from Prague and Heidelberg universities). French summary. BJ, c.]

Morris, Colin, „A Critique of Popular Religion: Guibert of Nogent on The Relics of the Saints“, in: G. J. Cuming – Derek Baker (eds.), Popular Belief and Practice, (Studies in Church History 7), Cambridge: Cambridge University Press 1972, 55-60. [FF MU (DZ), s.]

Mostert, Marco, „La christianisation en profondeur en Silésie: Quelques réflexions occidentales à propos du catalogue de superstitions de Frater Rudolfus (vers 1235-1250)“, in: Jerzy Kłoczowski – Paweł Kras – Wojciech Polak (eds.), Christianity in East Central Europe: Late Middle Ages / La chrétienté en Europe du Centre-Est: Le bas Moyen Âge, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 1999, 105-110. [BJ, c.]

Spunar, Pavel, „Napětí mezi oficiálním a ‚lidovým‘ náboženstvím ve středověku“, in: Luboš Bělka – Milan Kováč (eds.), Normativní a žité náboženství, Brno: Masarykova univerzita – Bratislava: Chronos 1999, 90-102. [h.]

„Paganism“, pagans, pagani, heathens / Pohanství, pohani

Müller, Daniela, „Heiden: Eine Skizze zur Transformation eines frühchristlichen Konzepts im Mittelalter“, in: Daniela Müller, Ketzer und Kirche: Beobachtungen aus zwei Jahrtausenden, Berlin: Lit 2014, 75-96. [h.]

Salih, Sarah, „Idols and Simulacra: Paganity, Hybridity and Representation in Mandeville’s Travels“, in: Bettina Bildhauer – Robert Mills (eds.), The Monstrous Middle Ages, Cardiff: University of Wales Press 2003, 113-133. [h.]

Festivities, carnivals, charivari / Slavnosti, karnevaly, charivari

See also bgkr / Carnival.

Le Roy Ladurie, Emmanuel, Masopust v Romansu: Od Hromnic po Popelační středu 1579-1580, přel. Jana Smutná-Lemonnierová, Praha: Argo 2001. [434 p., hardback. h.]

Schmitt, Jean-Claude, „‚Jeunes‘ et danse des chevaux de bois“, in: id., Le corps, les rites, les rêves, le temps, Paris: Gallimard 2001, 153-182. [FF MU; h.]

Schmitt, Jean-Claude, „Les masques, le diable, les morts“, in: id., Le corps, les rites, les rêves, le temps, Paris: Gallimard 2001, 211-237. [FF MU; h.]

Cults / Kulty

Froeschle-Chopard, M. H., „Les lieux de culte de Provence orientale: Y-a-t-il contraste entre bas-pays et zone alpine?“, in: Croyances religieuses et sociétés alpines: Actes du Colloque de Freissinières, 15, 16 et 17 octobre 1981, b.n. c1984, 217-242. [c.]

Magic (reference) / Magie (odkaz)

See bgher.

Divination / Věštění

Alvira Cabrer, Martín, „Ut stulticie hispanorum et hominum terre hujus, qui sompnia curant et auguria, plenius contrairem [sic]: Sobre superstición y herejía durante la Cruzada contra los Albigenses“, Heresis 36-37, 2002, 253-277.

Boudet, J.-P., Entre science et nigromance: Astrologie, divination et magie dans l’Occident médiéval, XIIe-XVe siècle, Paris: Publications de la Sorbonne 2006.

Gri, Gian Paolo, Altri modi: Etnografia dell’agire simbolico nei processi friulani dell’Inquisizione, Trieste: Università di Trieste – Montereale Valcellina: Circolo culturale Menocchio 2001. [215 s. Zde 1 kap. věnovaná divinačním technikám. Summary in bgher. BNF; FF MU (DZ), s.]

Revenants, apparitions of the dead, vampyrism / Revenanti, zjevení mrtvých, vampyrismus

Miscellaneous / Různé

Caciola, Nancy, „Wraiths, Revenants and Ritual in Medieval Culture“, Past and Present 152, 1996, 3-45. [Hlavním tématem je proces konstrukce, zániku a rekonstrukce hranice mezi životem a smrtí v evropské kultuře v cca 12.-15. stol. Autorka pracuje se dvěma překrývajícími se modely: spirituálním modelem života a posmrtného života a hmotným modelem, který byl blízký lidem nezajímajícím se o teologické otázky ducha a duše. Asi kvalitní úzce zaměřená studie. p.]

Dinzelbacher, Peter, Poslední věci člověka, Praha: Vyšehrad 2004.

Krupicová, Lucie, Sociální status revenantů ve středověké Evropě [rukopis bakalářské diplomové práce], Brno: Masarykova univerzita 2006.

Lecouteux, Claude, Přízraky a strašidla středověku, Praha: Volvox Globator 1997.

Schmitt, Jean-Claude, Revenanti: Živí a mrtví ve středověké společnosti, přel. Kateřina Bavorová, Praha: Argo 2002. [278 s., váz. Historickoantropologická sonda do postoje středověkých křesťanů k mrtvým. Zahánění revenantů; sny o mrtvých; invaze revenantů; zázrační mrtví; Herlechinova družina; ochočená imaginace?; mrtví a moc; čas, prostor a společnost; zobrazování revenantů. h.]

Simpson, Jacqueline, „Repentant Soul or Walking Corpse? Debatable Apparitions in Medieval England“, Folklore 114/3, 2003, 389-402. [p.]

Wolf, Jiří, „Očistec a revenantni v lidové kultuře českého baroka: Případ pekaře Exelia z let 1648-1649“, in: Zdeněk R. Nešpor (ed.), Mezi náboženstvím a politikou: Lidová kultura raného novověku, Praha 2005, 71-78.

Atypical („vampyric“) burials (reference) / Zvláštní pohřby („vampyrické pohřby“)

See bgkr.

Vampyrism beliefs / Představy o vampyrismu a upírech

Bahna, Vladimír, „Explaining Vampirism: Two Divergent Attractors of Dead Human Concepts“, Journal of Cognition and Culture 15/3-4, 2015, 285-298. [ISSN 1567-7095. doi:10.1163/15685373-12342151.]

Maiello, Giuseppe, Vampyrismus v kulturních dějinách Evropy, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2005. [Dosti důkladná historickoantropologická studie (nejde o žádnou povrchní senzacechtivou knihu) věnovaná představám o upírech. Popisy „vampyrických pohřbů“ tu moc nejsou, rozhodně ne ve spec. kapitole (viz ale některé praktiky 120n.). FF MU, v.]

Summers, Montague, The Vampire, His Kith and Kin. London : K. Paul Trench, 1928.

Wollman, Frank, „Vampyrické pověsti v oblasti středoevropské“, Národopisný věstník českoslovanský 14, 1921, ???-???.

Wright, Dudley, Vampires and Vampirism, London: William Rider and Son 1914.

Zuber, Rudolf, „Pověry, čarodějnické procesy, vampýrismus“, in: Rudolf Zuber – Josef Bezděčka – Jan Bombera, Z doby prvních letů na koštěti, Bruntál et al.: Moravská expedice 2000, 10-37. [An essay, explicitly anti-Marxist but indebted to the Enlightenment view of „superstitions“. NKČR, v.]

Wild hunt / Divoký lov

Ginzburg, Carlo, Benandanti: Čarodějnictví a venkovské kulty v 16. a 17. století, přel. Josef Hajný, Praha: Argo 2002. [h.]

Liebrecht, F., La Mesnie furieuse ou la Chasse sauvage, [Odkazuje na to Ginzburg.]

Secret initiation associations / Tajná iniciační společenství

Höfler, O., Kultische Geheimbünden der Germanen, [Se zaujetím na to odkazuje Ginzburg, Benandanti a i Ginzburg 2014 na EASR 2014.]

Pol Falletti di Villafalletto, Associazioni giovanili e feste antiche I-IV, Milano 1939-1943. [Dle Ginzburga, Benandanti, 61 jde o zmatenou a diletantskou práci.]

Rituals connected with crops and agriculture / Obřady zaměřené na úrodu a zemědělství

Baur, J., Quatember in Kirche und Volk, [Odkaz Ginzburg.]

Ginzburg, Carlo, Benandanti: Čarodějnictví a venkovské kulty v 16. a 17. století, přel. Josef Hajný, Praha: Argo 2002. [h.]

„Diana’s“ cult, medieval fertility cults / Kult „Diany“, středověké kulty plodnosti

Runenberg, A., Witches, Demons and Fertility Magic, [Dost často na to odkazuje Ginzburg.]

Waschnitius, W., Perth, Holda und verwande Gestalten. Ein Beitrag zur deutshcen Religionsgeschichte, Wien 1914. [Odkazuje na to Ginzburg, Benandanti, 95, kde je též úplný údaj (... Phil-Hist. 174). Nekritizuje, uvádí, že tu je rozsáhlá bibliografie.]

Folk explanations of conception / Lidové výklady početí

Abry, Christian – Joisten, Alice, „Béatrice de Planissoles et les théories populaires de la génération en Europe“, Heresis 35, 2001, 129-137.

Saints, sanctity, cult of saints, hagiography / Svatí, svatost, kult svatých, hagiografie

See also Relics.

Králové a obřad pomazání: kapitola Královláda.

Some sources / Vybrané prameny

Viz též kapitolu Christianizace: legendy o sv. Cyrilu a Metodějovi, Václavu, Vojtěchovi atd.

Acta Sanctorum in text files (OCR): <http://87.106.137.194/ActaSanctorum/>.

Bartlett, Robert (ed.), Geoffrey of Burton: Life and Miracles of St Modwenna, Oxford: Clarendon Press – New York: Oxford University Press 2002.

Bartlett, Robert (ed.), The Miracles of St Aebbe of Coldingham and St Margaret of Scotland, Oxford: Clarendon Press – New York: Oxford University Press 2003.

Jakub de Voragine, Legenda aurea, přel. Václav Bahník – Anežka Vidmanová – Irena Zachová, Praha: Vyšehrad 21998. [448 s. Druhé, přepracované vydání. České překlady pořídil Václav Bahník, Anežka Vidmanová a Irena Zachová. Jde o výbor ze Zlaté legendy, obsahuje zhruba třetinu legend. 1. vyd. Praha 1984, uspořádala Vidmanová, přel. Vidmanová a Bahník. Staročeský pasionál, kt. je adaptací Zlaté legendy, ještě nebyl kriticky vydán, píše editorka r. 1998. Viz též níže edici Legendy aurey.]

Jacobi de Voragine Legenda aurea vulgo Historia Lombardica dicta. Ad optimorum librorum fidem recensuit Th. Grässe, Osnabrück 1969 (přetisk 3. vyd. Vratislaviae 1890). [Stará ed., viz níže novou. Bibl. údaj přepsán z českého překladu, ověřen.]

Kitzler, Petr (ed.),Příběhy raně křesťanských mučedníků: Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literatury, přel. Iva Adámková – Pavel Dudzik – Petr Kitzler, Praha: Vyšehrad 2009. [Váz., 395 s., 398 Kč.]

Kolár, Jaroslav (ed.), Středověké legendy o českých světcích, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1998. [264 s., menší formát. Život Konstantina, Život Metoděje, legendy o svatém Václavu, Vojtěch, Prokop, Anežka. Pěkná publikace. MZK abs.]

Maggioni, Giovanni Paolo (ed.), Legenda Aurea I-II, Tavarnuzze – Firenze: SISMEL / Edizioni del Galluzzo 1998. [Nová edice Legendy aurey. FF MU (Ústav klasických studií).]

Zachová, Jana (ed.), Legendy Wolfenbüttelského rukopisu, Praha: Filosofia 2010. [Edition, Czech translations and photographic reproduction. h.]

Literature / Literatura

Miscellaneous / Různé

Viz též kapitolu Christianizace: legendy o sv. Cyrilu a Metodějovi, Václavu, Vojtěchovi atd.

Aigle, D. (ed.), Le miracle dans les mondes chrétien et islamique médiévaux,

Aigrain, R., L’hagiographie: Ses sources, ses méthodes, son histoire, b.m. 1953. [V linii bollandistů, nezajímá se o problémy metody, z hlediska religionistiky zřejme bezcenné. v.?]

Bauer, Jan, Čeští světci a kacíři, Brno: Moba 2006. [224 s. Religionisticky nepříliš cenná popularizující práce bez poznámkového aparátu. Konstantin a Metoděj; Ivan; Ludmila; Václav; Podiven; Přibyslava; Mlada Přemyslovna; Vojtěch; Pět svatých bratří; Prokop; Hroznata; Anežka Česká; Zdislava z Lemberka; Jan Nepomucký; Jan Hus; Jeroným Pražský; Jakoubek ze Stříbra; Jan Želivský; Mikuláš z Pelhřimova; Petr Chelčický; Jan Sarkander; Mikuláš Drabík; Jan Nepomuk Neumann. MZK, v.]

Bekker-Nielsen, Hans – Foote, Peter – Jørgensen, Jørgen Højgaard – Nyberg, Tore (eds.), Hagiography and Medieval Literature: A Symposium, Odense University Press 1981. [170 s. Studie v angličtině, němčině a francouzštině. Pokus o typologii hagiografie, starošvédská sbírka miráklů, středověké německé a dánské legendáře, Hilda, sv. Knud. Poznámky pod čarou. BNF, v.]

Caroli, Martina, „Bringing Saints to Cities and Monasteries: Translationes in the Making of a Sacred Geography (Ninth-Tenth Centuries)“, in: Gianpietro Brogiolo – Nancy Gauthier – Neil Christie (eds.), Towns and Their Territories between Late Antiquity and the Early Middle Ages, Leiden – Boston – Köln: Brill 2000, 259-274. [Odkaz Canetti, Frammenti. Zde v bg je i anotace celé knihy (z většiny se týká nikoli svatosti, ale proměny měst). BNF, v.]

Corbet, Patrick, Les saints ottoniens: Sainteté dynastique, sainteté royale et sainteté féminine autour de l’an Mil, Sigmaringen: Jan Thorbecke 1986. [288 s., váz. Velmi důkladná a původní monografie. První část postupuje podle svatých: královna Matylda; Hathumoda, oda a Edith; Bruno Kolínský (925-965); císařovna Adelaida. Druhá část: základy pro Brunovu svatost ve vita mnicha Ruotgera; Cluny a svatost Adelaidy; ženský ideál v historických dílech Hrosvithy z Gandersheimu; rodinná tradice a hagiografie – Vita Mahthildis antiquior. Třetí část je věnována Vita Mahtildis posterior jako mistrovskému dílu otonské hagiografie. Čtvrtá část je interpretační esej věnovaný vztahu otonské dynastie ke svatosti. Bibliografie, poznámky pod čarou, černobílé obrazové přílohy, rejstřík. Velmi pozitivní odkaz Thiellet, Femmes. ENC, v.]

Damon, John Edward, Soldier Saints and Holy Warriors: Warfare and Sanctity in the Literature of Early England, Aldershot: Ashgate 2002. [IX, 327 s., váz. Zajímavá monografie zaměřující se zejm. na staroanglické prameny. Martin z Toursu; posvátná královláda a posvěcení války; sv. Guthlac – duchovní válečník; poetické vitae válečnických svatých – svatost a hrdinství; Alcuin a Abbo; Ælfric; válka a svatost – svědectví o změně étosu. Poznámky pod čarou, bibliografie, rejstřík. BNF, v.]

Dinzelbacher, P. – Bauer, D. (eds.), Heiligenverehrung in Geschichte und Gegenwart, Ostfildern 1990. [BNF ani BNCF nemá.]

Drabina, Jan, „Kult świętych w kościołach dekanatu bytomskiego w średniowieczu“, Studia religiologica 41, 2008, 37-54. [FF MU, p.]

Florentová, Helena – Kopecký, Vladimír, Evropští světci v umění a legendách, Praha: Granit 22004. [120 s., barev. il.; 30 cm. ISBN 80-7296-038-5.]

Gaposchkin, Cecilia M., „Boniface VIII, Philip the Fair, and the sanctity of Louis IX“, Journal of Medieval History 29, 2003, 1-26. [p.]

Geary, Patrick J., Living with the Dead in the Middle Ages, Ithaca – London: Cornell University Press 1994. [273 s., brož. Velmi dobře vypadající, i když ne úplně monotematický výbor z autorových studií. Svatí, učenci a společnost; užívání archeologických pramenů pro náboženskou a kulturní historii; germánská tradice a královská ideologie v 9. stol; výměny a interakce s mrtvými v raném středověku; ponižování svatých; management konfliktu ve Francii, 1050-1200; svatí a svatyně; obchod s ostatky v 9. stol. – odpověď na lidovou zbožnost? Poznámkový aparát. KTF Wien, v.; h.]

Hagiographie et culte des saints en France méridionale (XIIIe-XVe s.), (Cahiers de Fanjeaux 37), 2002. [CEC 30 €. h.]

Hagiographie, culture et sociétés, IVe-XIIe siècles, Paris: Études augustiniennes 1981. [607 s. Celkem zajímavý, byť ne antropologicky zaměřený sborník z konference, zabývající se převážně raným středověkem. Struktura latinských legendářů; rozšíření Pokání sv. Pelagie; pasionáře a legendáře vrcholného středověku ve Španělsku; Kosma a Damián; hagiografická literatura a informatika; Gesta episcoporum; Le Goff: vita a pre-exemplum u Řehoře Velikého; keltská hagiografie; světec, vědec, astrolog; zázrak v době pozdního císařství; zázraky a společnost; relikvie a zázraky za Augustina; démoni a zázraky u Řehoře Velikého; viri Dei za Řehoře Velikého; zázrak a hierarchie; zázrak v karolínské Francii; pedagogické funkce hagiografické literatury; dar přátelství; král a liturgie; donátoři podle řím. legendáře v 5.-7. stol.; římská hagiografie v 11. stol.; majetkové právo ve velšských vitae z 11. stol.; bulharská a byzantská hagiografie – jednota a rozdílnost; posvěcení panovníka; implantovaní a domácí světci; Vauchez: vliv hagiografických modelů na reprezentaci svatosti v kanonizačních procesech ve 13.-15. stol. Poznámky za jednotlivými studiemi, rejstřík. ENC (jen částečně rozřezané), v.]

Head, Thomas, Hagiography and the Cult of Saints: The Diocese of Orleans, 800-1200, New York: Cambridge University Press 1990. [342 s. Velmi zajímavá práce. Karolínská doba, kapetovská doba, formování ideálu svatosti, svatí jako posmrtní patroni, patronství a biskupská autorita, svatí, opati a politika ve Fleury a Pithiviers. Obsahuje poznámky pod čarou a bibliografii. Odkaz Russell, Dissent, 112 v souvislosti s Orléansem r. 1022. v.]

Henken, Elissa R., The Welsh Saints: A Study in Patterned Lives, Cambridge: D. S. Brewer 1991. [212 s. Studie o motivech v životech velšských světců. Obsahuje četné citace textů ve staré velštině. Netýká se přímo svatosti a autority, byť krátká kapitolka o vztazích světce ke světské moci (45-48) k tomuto tématu směřuje. Poznámky pod čarou (spíše stručné). Zajímavé zejména jako lokální studie, která zachycuje jak loci communes, tak některá specifika. Celkově je ale zaměřená na motivy, tj. spíše literárněvědně (studánky, rostliny, předvídání, andělé...). Rejstřík motivů (136-182). Zajímavý je rejstřík tradic spojovaných s danými svatými (183-212). BNF, v.]

Howard-Johnston, James – Hayward, Paul Antony (eds.), The Cult of Saints in Late Antiquity and the Middle Ages, Oxford: Oxford University Press 1999. [Bibliogr. údaj: sic, Howard-Johnston. Obálka Early Middle Ages, tit. str. bez toho. FF MU (ÚR); zč. c., l.]

Iogna-Prat, Dominique, Agni immaculati: Recherches sur les sources hagiographiques relatives à saint Maieul de Cluny (954-994), Paris: Le Cerf 1988. [480 s. Podrobné dílo, které se zaměřuje skutečně přímo na hagiografické spisy týkající se sv. Majola z Cluny. Představení pramenů a jejich edice, poznámky o jejich redakci a liturgickém užití, rukopisná tradice. Ve třetí části se ale zaměřuje i na širší kontext: svatá komunita, mniši a řád světa, vzdělání, svatý mnich a reforma, kult sv. Majola, závěr (Cluny kolem roku 1000 mezi karolínskou a gregoriánskou epochou). Neobvyklý font (patrně Lucida Console). Poznámky pod čarou, bibliografie, rejstřík citací z bible a dalších pramenů, věcný rejstřík, rejstřík latinských slov s počtem výskytů. BNF, v.]

Jankulak, Karen, The Medieval Cult of St Petroc, Woodbridge: The Boydell Press 2000. [266 s. Zajímavá práce. Hagiografické tradice, politické aspekty, kult Petroca v Cornwallu a v Bretagni. Bodminské převorství, krádež Petrokových relikvií. Podrobné poznámky pod čarou, rejstřík. BNF, v.]

Knapiński, Ryszard (ed.), Kult św. Jakuba Większego apostoła w Europie środkowo-wschodniej, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego c2002. [285 s. MZK.]

Kol., Agiografia nell’Occidente cristiano: Secoli XIII-XV, Roma: Accademia nazionale dei lincei 1980. [174 s. Studie v němčině (1), francouzštině (2), italštině (4) a španělštině (1). Aspekty raně středověké hagiografie, obrazy svatosti podle středověkých kanonizačních procesů (Vauchez), františkánská hagiografie mezi teologií a lidovou religiozitou, Girolamo Savonarola, hagiografie v kázáních, sv. Vincenc Ferrer jako kazatel (tento příspěvek hledá spíše historii a obsah Ferrerových reformních kázání; nezabývá se moc hagiografií). Obsahuje různě podrobné poznámky pod čarou. BNF, v.]

Kol., La fondation des églises locales, le culte des saints et des reliques, 2001. [Obrazová publikace doprovázející výstavu. Texty jsou čtivé, ale ne zvlášť zajímavé pro hlubší historické studium. BNF, v.]

Lauwers, Michel (ed.), Guerriers et moines: Conversion et sainteté aristocratiques dans l’Occident médiéval (IXe-XIIe siècle), Turnhout: Brepols 2005 (1. vyd. Antibes: Association pour la promotion et la diffusion des connaissances archéologiques 2002). [680 s. Velmi podařený a přínosný sborník. Specula; místo laiků v karolínské ekleziologii; córdobští mučedníci; Vita Geraldi (Iogna-Prat) a jeho rukopisná tradice; sv. Gengoul; obrácení a svatost aristokratů kolem roku 1000: ideální místo laiků v Cluny (Iogna-Prat); Arduin d’Ivrée; Pietro Orseolo; sv. Bouchard; tvorba svatého: Vita Guillelmi a opatství Gellonne na počátku 12. stol.; sv. Bobon; Vita Wicberti; Vilém IX. Akvitánský; Évrard de Breteuil; Šimon de Crépy; atd. Podrobné poznámky pod čarou, jmenný rejstřík. ENC?, BNF, v.; FF MU (DZ).]

Limone, Oronzo, Santi monaci e santi eremiti: Alla ricerca di un modello di perfezione nella letteratura agiografica dell’Apulia normanna, Galatina: Congedo 1988. [184 s. Mírně větší formát, ale text se vejde na A4. Hagiografické texty a medievistika, témata hagiografické literatury, hagiografie od poustevnictví k reformnímu mnišství, přenos těl svatých (67-87), hagiografie a církevní reforma ve třech „životech“ sv. Mikuláše Poutníka. V dodatku edice těchto tří textů. Zabývá se především 12. stoletím. Poznámky pod čarou, obrazová příloha, bibliografie. BNF, v.]

Marx, J. (ed.), Sainteté et martyre dans les religions du Livre, Bruxelles 1989.

Merdrignac, Bernard, Les Vies de saints bretons durant le haut Moyen Age: La culture, les croyances en Bretagne (VIIe-XIIe siècle), Rennes: Éditions Ouest-France 1993. [152 s. 17 €. Bez poznámek pod čarou, ale poměrně zajímavé. Ideál mnišské a biskupské svatosti, keltská témata, hagiografie a historie Bretaně atd. Obsahuje ukázky z textů ve francouzském překladu. v.]

Mulder-Bakker, Anneke B., Sanctity and Motherhood: Essays on Holy Mothers in the Middle Ages, New York – London: Garland 1995. [360 s. 110 $. Velmi užitečný sborník. Úvod; svatá Anna; ženská divinace v germánské Evropě, od Veledy k Völva; od mužského bojovníka k duchovní nevěstě-matce v pozdně antické ženské svatosti; matky a panny v rodinných vazbách v 9. stol.; Godelieve z Gistelu a Ida z Boulogne; Ivetta z Huy; Alžběta Durynská; Brigita Švédská; svatá Anna a humanisté. Obsahuje poměrně podrobné poznámky (za jednotlivými studiemi). BNF, v.]

Noble, Thomas F. X. – Head, Thomas (eds.), Soldiers of Christ: Saints and Saints’ Lives from Late Antiquity and the Early Middle Ages, University Park: The Pennsylvania State University Press 1995. [384 s. Anglické překlady životů svatých se stručnými úvody: sv. Martin, sv. Augustin, sv. Heřman z Auxerre, sv. Bonifác, sv. Willibald, sv. Sturm, sv. Willibrord, sv. Benedikt z Aniane, sv. Leoba, sv. Willehad, sv. Gerald Aurillaku. Velmi stručné poznámky pod čarou, krátká komentovaná bibliografie doporučené četby, stručný smíšený rejstřík. BNF, v.]

Pérez, Javier – Wamba, Embid, Hagiología y sociedad en la España medieval: Castilla y León (siglos XI-XIII), Huelva: Universidad de Huelva 2002. [290 s. ; 24 cm. Monografie. Kapitoly: kult svatých na počátku hispánského středověku, hagiologie a společnost v mnišském prostředí, hagiologie a společnost v biskupském prostředí, hagiologie a kazatelství – dílo Rodriga de Cerrato, hagiografie ve službách monarchie – dílo kanovníka Bernarda de Briguega, od hagiografie k národní historii – dílo františkána Juana Gila de Zamora. Poznámky pod čarou, bibliografie. BNF, MSH, v.]

Pfleiderer, Rudolf, Atributy světců, přel. Jitka Matějů, Praha: Unicornis 2008. [Brož., 159 s.]

Philippart, G., „L’hagiographie comme littérature: concept récent et nouveaux programmes?“, Revue des sciences humaines 251, 1998, 11-39.

Polehlová, Helena – Polehla, Petr, Non Angli sed Angeli: Kult svatých v latinské literatuře raně středověké Anglie, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2012. [161 s., váz. Británie a počátky křesťanství; anglo-latinská literatura; Řehoř Veliký v literatuře Anglů; Adamnanův Život svatého Kolumby; sv. Wilfrid a spory mezi keltskou a římskou tradicí; sv. Guthlac, zástupce anglosaského poustevnictví; Beda Ctihodný mezi historiografií a hagiografií. Pozn. aparát, bg, jmenný rejstřík. FF MU (DZ).]

Reames, Sherry L. (ed.), Middle English Legends of Women Saints, Kalamazoo: Western Michigan University 2003. [314 s. Obsahuje edice středoanglických legend s poznámkami, nikoli studie. Abatyše Frideswide z Oxfordu, legenda o Marii Magdalské, Margareta Antiochijská, Kateřina Alexandrijská a Kristýna z Bolseny, legendy o sv. Anně – matce Panny Marie. BNF, v.]

Renard, Étienne – Trigalet, Michel – Hermand, Xavier – Bertrand, Paul, „Scribere sanctorum gesta“: Recueil d’études d’hagiographie médiévale offert à Guy Philippart, (Hagiologia 3), Turnhout: Brepols 2005. [782 s. Zajímavý sborník tematicky velmi rozličných studií v němčině, francouzštině, angličtině, italštině. Basilikoi logoi, patronství, hagiografie a gender, publikum, jemuž byla určena hagiografie, v Galii 6. stol., clunyjský sanktorál, hagiografické rukopisy kostelů v Angers na konci středověku, Vitae Patrum v chorvatské středověké literatuře, Petr Mučedník ve Zlaté legendě (A. Boureau, 359-366), Speculum sanctorale Bernarda Guie, hagiografie a politika kolem roku 1000 – Notger, biskup Liège, a opatství Stavelot-Malmedy, sv. Roch z Montpellieru, Koloman z Melku, Vita prima Bavonis, právní základy hagiografie ve vrcholném středověku, sv. Pavel z Verdunu. BNF, ETF Wien, v.]

Rollason, David W., Saints and Relics in Anglo-Saxon England, Oxford: Blackwell 1989. [245 s. Odborná literatura – religionistika – ostatky. Poznámkový aparát, rejstřík. Počátky kultu svatých a ostatků v římské Británii, doba Bedova, politika a svatí atd. Pokrývá dobu od římské Británie až po 1100. Bozóky in Reliques, 291 knihu velmi chválí. Jde o dílo cenné a pečlivé. c.]

Schmitt, Jean-Claude (ed.), Les saints et les stars: Le texte hagiographique dans la culture populaire, Paris: Beauchesne 1983. [304 s. „Études présentées à la Société d’ethnologie française, Musée des Arts et traditions populaires, 1979.“ Konferenční sborník, který se programově chce zaměřit na etnografické aspekty hagiografie a kultu (včetně kultu mediálních hvězd), ale ve skutečnosti zůstává z velké části tradiční, a pokud ne, tak jde o sice zajímavé, ale vysoce specializované a roztroušené příspěvky bez pokusu o souhrnné závěry či uchopení fenoménu lidového hagiografického vyprávění v jeho celku. Sborník je tak zajímavý spíše ke konkrétním detailním tématům analyzovaným v jednotlivých studiích než k obecnému fenoménu „lidové hagiografie“. Paulinus z Noly a Sulpicius Severus jako hagiografové a lidová kultura; klerická a lidová narace – legenda o Placidu Eustácovi (Boureau, začíná Legendou aureou, ale pak se přesouvá k lidovým verzím zaznamenaným v Québeku, Ontariu a Novém Brunswicku); náboženskost textu a náboženský text na příkladu náboženské ediční řady Bibliothèque bleue; sv. Jindřich II. z otonské dynastie; sv. Exupère d’Arreau, biskup Toulouse (5. stol.), a jeho proměny v hagiografii 19. a 20. století; hagiografie bez textu – kult sv. Dibouana v americkém Cornwallu; geneze nové hagiografie na hranicích Anjou; sv. Vidian mezi církví a republikou; role hagiografického textu ve zvycích svátku sv. Mikuláše na severovýchodě Francie; zázraky „dobrého otce Gaschona“; poutní písně 1873-1969; turné Patti Smithové v Itálii 1979; Claude François jako předmět lidové zbožnosti. Stručné poznámkové aparáty (pod čarou). BNF, v.]

Smith, Katherine Allen, „Mary or Michael? Saint-Switching, Gender, and Sanctity in a Medieval Miracle of Childbirth“, Church History 74/4, 2005, 758-783. [EBSCOhost, p.]

Thiellet, Claire, Femmes, reines et saintes, Ve-XIe siècles, Paris: Presses de l’Université Paris-Sorbonne 2004. [424 s., brož., 23 €. Přepracovaná verze autorčiny doktorské disertace Sainteté féminine, sainteté royale dans le haut Moyen Âge, Ve-XIe siècles (2000). Biografie a prameny, portrét a rodina, velké vzory hagiografické literatury, napodobování Krista, dobročinnost, prorocké a divotvůrcovské charisma, královna panna, královna – manželka krále, zrod laické svatosti, vdova a svatá královna v klášteře, konverze a evangelizace, svatá královna v paláci, svatá královna a výkon moci. Poznámky pod čarou, bibliografie, rejstřík. BNF, v.; FF MU (DZ), s.]

Toy, John (ed.), English Saints in the Medieval Liturgies of Scandinavian Churches, London: The Boydell Press 2009. [xviii, 232. Kniha katalogizující a vydávající latinské liturgické texty ze Skandinávie svědčící o kultu anglických svatých ve středověké Skandinávii. Velmi specializované, pro běžný přehled okrajové.]

Vitse, Marc (ed.), La hagiografía entre historia y literatura en la España de la Edad Media y del Siglo de Oro: Homenaje a Henri Guerreiro, Madrid – Frankfurt am Main: Universidad de Navarra – Iberoamericana – Vervuert 2005. [1224 s. Rozsáhlý sborník studií ve španělštině a francouzštině. Literární diskurz a svatí v době baroka, Terezie z Ávily, sv. Rozálie, fraška o sv. Barbě, zavražděný inkvizitor Pedro Arbués (405-420), hagiografie v protifrancouzské propagandě r. 1635, sv. Isabela Portugalská, hagiografické divadlo, sv. Saturnin, sv. Isidor ze Sevilly v kastilské politické literatuře na konci středověku, ideologická užití sv. Jakuba kronikáři dobytí Mexika a Peru, František Xaverský, sv. Jakub jako národní světec, tělo svatého a tělo krále: „umučení“ krále Dona Sebastiána. Poznámky pod čarou, jmenný rejstřík. BNF, v.]

Wasyliw, Patricia Healy, Martyrdom, Murder, and Magic: Child Saints and Their Cults in Medieval Europe, New York: Peter Lang 2008. [203 s. Poznámky i bibliografie. Od antiky po 15. století.]

Overviews and introductions / Přehledy, úvody, obecná pojednání

Abou-El-Haj, Barbara, The Medieval Cult of Saints: Formations and Transformations, Cambridge: Cambridge University Press 21997. [xviii, 456 s., větší formát. Rok vydání: poprvé vydání 1994, 1. brož. edice 1997 (ta v. v BNF). Zásadní monografie založená na obrazových pramenech (autorka je docentkou dějin umění na State University of New York). Nemá vysloveně přehledový charakter, ale typem pramenů podává ideální úvod do problematiky svatosti na základě obrazových materiálů. Autorka studuje přes 30 hagiografických obrazových cyklů a zdůrazňuje roli obrazu v šíření a konkurenčním boji kultů svatých. Předkládá hypotézu, podle které obrázkové hagiografie odhalují zaměření na svaté ne ani tak jako na přímluvce u Boha, ale spíš jako výraz konkrétní jurisdikční a donucovací moci vykonávané „jejich“ komunitami. Tuto obecnou hypotézu autorka podrobněji testuje na kultu sv. Amanda z Elnone, jehož obrazová reprezentace v sobě nese vývoj politických a ekonomických okolností opatství. Další autorčin přínos tkví ve zdůraznění nerovné geografické a časové distribuce kultu světců ve středověké Evropě, ba dokonce jejich „prchavost a nestabilitu“, nikoli předpokládaný přímočarý rozvoj (3). Podrobný poznámkový aparát (210-284), bibliografie (285-305), černobílé obrazové přílohy (306-443), rejstřík. BNF, v.]

Benvenuti, Anna – Boesch Gajano, Sofia – Ditchfield, Simon – Rusconi, Roberto – Scorza Barcellona, Francesco – Zarri, Gabriella, Storia della santità nel cristianesimo occidentale, Roma: Viella 2005. [428 s. Zásadní přehledová práce, uvedení autoři figurují na titulní straně a jsou autory jednotlivých kapitol. 1) Počátky: idea svatosti v hebrejských a křesťanských spisech; mučedníci; vyznavači; kult svatých a kult relikvií; pozdně antické hagiografické prameny; odkaz. 2) Strukturování západního křesťanství: náboženský život, hagiografie a kulty v 6.-8. stol.; předměty a nástroje úcty (relikvie, poutě, obrazy); aristokratická a institucionální svatost; reforma a conquista; staré a nové prostory. 3) Městská svatost: kulty městských patronů; laická spiritualita mezi ortodoxií a heterodoxií; noví protagonisté – mendikanti; kanonizovaná i popíraná svatost; spisy a obrazy mezi tradicí a inovací. 4) Renesance: devotio moderna a křesťanský humanismus; papežství; prorocká a vizionářská svatost; modely, reprezentace, zbožnosti; kritiky a zpochybnění. 5) Svět reformace a protireformace: dynamika křesťanství; přivlastnit si posvátno; Kongregace rituálů a posvátno; liturgie, vzdělanost a kult svatých; misijní oblasti; kult svatých v době osvícenství. 6) Církev v konfrontaci se společností: sociální proměny a nové formy religiozity; žitá a kanonizovaná svatost; beatifikace a kanonizace, decentralizace procedur za Jana Pavla II.; mariánský kult a kult svatých; svatí a masmédia. Za každou kapitolou následuje velmi užitečná strukturovaná komentovaná bibliografie (zaměřená na kvalitu, nikoli kvantitu). Neobsahuje poznámky pod čarou, přesto ale velmi užitečná, vzorná přehledová práce. BNF; h.]

Boesch Gajano, Sofia, La santità, Roma – Bari: Laterza 1999. [174 s., brož., malý formát. Základní přehled dějin svatosti v křesťanství od počátků do dneška, vhodný jako první úvod, pro hlubší studium již méně užitečný. Strukturovaná bibliografie (2009 celkem projita a ledacos sem vypsáno); neobsahuje poznámkový aparát. BNCF, v.]

Doležalová, Eva, Die Heiligen und ihr Kult im Mittelalter, Praha: Filosofia 2010.

Histoire des saints et de la sainteté chrétienne I-X, Paris: Hachette 1986. [Popularizující, encyklopedická práce. Materiál je rozdělen chronologicky. X: 1801-současnost. Odkaz Lobrichon, Religion des laïcs, 231. BSG, v.]

Kieckhefer, Richard – Bond, George D. (eds.), Sainthood: Its Manifestations in World Religions, Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press 1988. [264 s. Široce a problematicky koncipovaný sborník. Religionisticky nepříliš zajímavý. Křesťanská tradice, judaismus, islám, hinduismus, théravádový buddhismus, mahájánový buddhismus, konfuciánství, komparativní doslov. Poznámky za jednotlivými texty. BNF, v.]

Kleinberg, Aviad, Histoires de saints: Leur rôle dans la formation de l’Occident, Paris: Gallimard 2005. [360 s. Z hebrejštiny přel. Moshé Méron. Rozmáchlá přehledová práce, značně obecná a málo procitovaná, nepříliš přínosná pro jiné než první seznámení s tématem. Pro první seznámení naopak celkem užitečná. Počátky; Perpetua; sv. Antonín; askeze a svatost; Symeon Stylita; vyprávění o svatých a rozvoj lidové literatury; František z Assisi; Fra Ginepro; několik portrétů podle díla Legenda aurea. Minimalistický poznámkový aparát, neobsahuje bibliografii. BNF, v.]

Santi e demoni nell’alto Medioevo occidentale (secoli V-XI) I, Spoleto: Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo 1989. [Studie v italštině, francouzštině, němčině. Svatí a démoni; hagiografie a víra v démony – jejich funkce v merovejské době; kult svatých a hagiografie a jejich vztah k písmu; svatí národů v 6.-10. stol.; modely svatosti v 5.-7. stol..; světec a jeho svět; sicilská hagiografie; modely svatosti v 9.-11. stol. podle hagiografických textů v metrickém verši; svatí a démoni v germánských literaturách; svět bez svatých – vědecká literatura; souboj andělů a démonů. BNF.]

Santi e demoni nell’alto Medioevo occidentale (secoli V-XI) II, Spoleto: Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo 1989. [Studie v it., angl., fr., něm. Souvislé číslování svazků, 1066 s. (tento sv. 573-1066). Vauchez, Ďáblové a kacíři; Dahan: svatí, démoni a židé; boj svatých s démony; ideologická paradigmata dedikace kostelů a oltářů; svatí, démoni a magie u relikviářů; Cardini, relikvie a poutě; Gurevič, rozzlobení svatí a hodní démoni. BNF, ENC?, v., c. 573-601.]

Smith, Julia M. H., „Saints and Their Cults“, in: Thomas F. X. Noble – Julia M. H. Smith (eds.), The Cambridge History of Christianity III: Early Medieval Christianities c. 600-c. 1100, Cambridge: Cambridge University Press 2008, 581-605. [FF MU (DZ).]

Pernoud, Régine, La Vierge et les saints au Moyen Âge, Paris: Bartillat 1998. [400 s. Přehledová, popularizující práce střihu příznačného pro Pernoudovou, tzn. živě a pěkně napsaná, ale bez poznámkového aparátu. Obsahuje kapitolu o svatých a moci (210-268). Dodatky: katalog patronů jednotlivých oblastí, profesí a strázní; liturgický kalendář (kupodivu uveden v novověkém, ne středověkém stavu). BNF, v.]

Vauchez, André, La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Âge d’après les procès de canonisation et les documents hagiographiques, Rome: École française de Rome 1981. [X, 765 s. Monumentální, nepostradatelná přehledová práce. Přeložena též do italštiny (FF MU). c.]

Vauchez, André, La santità nel Medioevo, Bologna: Il mulino [2009]. [686 s. Z francouzského originálu přel. Alfonso Prandi; copyright italské verze 1989, tj. asi nejde o první vydání – nebo bylo přetiskováno; tj. nejasné, navíc vyvozené jen z „finito di stampare“, proto v závorkách. FF MU (DZ).]

Vauchez, André, „Saints and Pilgrimages: New and Old“, in: Miri Rubin – Walter Simons (eds.), The Cambridge History of Christianity IV: Christianity in Western Europe c. 1100-c. 1500, Cambridge: Cambridge University Press 2009, 324-339. [FF MU (DZ).]

Weinstein, Donald – Bell, Rudolph M., Saints and Society: The Two Worlds of Western Christendom, 1000-1700, Chicago – London: The University of Chicago Press 1982. [314 s. Neobvyklá, velmi užitečná monografie. Nezaměřuje se na dějiny svatosti, nýbrž „fenomenologicky“: pokouší se najít běžná podání o svatých a zachytit tak model svatosti ve sledované době. Užívá i statistické metody (geografické členění, sociální vrstva, ze které světec pocházel, apod.). Užitečná je především tím, že se neomezuje na dojmy, ale předkládá kvantitativní zjištění o modelech svatosti ve středověku a raném novověku. 1) Povolání ke svatosti: děti; dospívající; cudnost; dospělí. 2) Pohledy na svatost: kdo byl světec?; místo; třída; muži a ženy. Dodatek o pramenech a o užité metodě. Poznámkový aparát za textem (291-308), rejstřík. BNF, l.; FF MU (DZ), s.]

Proceedings and collections of articles / Sborníky

Amri, Nelly – Gril, Denis (eds.), Saint et sainteté dans le christianisme et l’islam: Le regard des sciences de l’homme, Paris: Maisonneuve et Larose – Maison méditerranéenne des sciences de l’homme 2007. [372 s., měkká vazba, mírně větší formát než A4. Rok vydání rekonstruován dle data povinného výtisku. Celkem zajímavý sborník, který se zabývá svatostí v křesťanství a islámu z perspektivy věd o člověku. Je tedy zaměřen spíše antropologicky než textověkriticky (byť ne výhradně). Základy charismatické autority ve východním křesťanském mnišství; Ibn Arabí a svatost; jak rozpoznat svatého na středověkém Západě (Boesch Gajano); mučedníci a svatí v křesťanské Africe; šejch Majmún al-Fásí; svatost poutníka (Vauchez); askeze a patronace v islámu – Kairuan ve 13.-15. stol.; obrazy žen v maghrebských hagiografických pramenech; muslimský světec jako otec rodiny; svatý pár – legenda o konfliktu; formy a funkce zázraku v islámu; Maroko a pokladnice svatosti; záwíja v Egyptě v raném novověku; etnologické studium středověkých svatých a současných kultů. Stručné poznámky a bibliografie za jednotlivými studiemi. BNF, v.]

Barone, Giulia – Caffiero, Marina – Scorza Barcellona, Francesco (eds.), Modelli di santità e modelli di comportamento, Torino: Rosenberg & Sellier 1994. [446 s., měkká vazba. Velmi důležitý a užitečný sborník rozdělený na 3 oddíly: mezi pozdní antikou a středověkem, od papežské monarchie k rozpadu christianit