• Jump to the content

 • Articles in English

  David Zbíral, “A Compilation from Old Testament Sapiential Books in the Cathar Manuscript of the Liber de duobus principiis: Critical Edition with Commentary”, Graeco-Latina Brunensia 20/1, 2015, 149-173.

  David Zbíral, “The Norm-Deviation Model Reconsidered: Four Cases of ‘Alternative’ Sexual Morals Judged by the Inquisition”, Journal of Religion in Europe 3/2, 2010, 215-240. Acknowledgment to Brill (permission).

  Articles in French

  David Zbíral, “La Charte de Niquinta et les récits sur les commencements des églises cathares en Italie et dans le Midi”, Heresis: Revue semestrielle d’histoire des dissidences médiévales 44-45, 2006, 135-162.

  David Zbíral, “La Charte de Niquinta: Un faux moderne?”, Heresis: Revue semestrielle d’histoire des dissidences médiévales 42-43, 2005, 139-159.

  David Zbíral, “Les ‘esprits incrédules’ dans l’apocryphe bogomile Interrogatio Iohannis, Heresis: Revue semestrielle d’histoire des dissidences médiévales 42-43, 2005, 33-40.

  Articles in Czech

  David Zbíral, “Geneze rukopisu ‘Knihy o dvou principech’ a katarský výklad Bible v jeho doplňcích a margináliích”, Religio: Revue pro religionistiku 23/1, 2015, 25-56.

  Lenka Stará – David Zbíral, “Utváření nekonformní náboženské skupiny v záznamech z inkvizičního procesu s oddanými svaté Vilemíny”, Religio: Revue pro religionistiku 22/1, 2014, 55-88.

  David Zbíral, “Sexuální morálka, koexistence norem a kontrola myšlení ve středověké Evropě: Případ Petra Vidala”, Religio: Revue pro religionistiku 21/1, 2013, 57-71.

  David Zbíral, “Případ nekonfesní religiozity ve středověké Evropě: Bompietro z Boloně”, Religio: Revue pro religionistiku 20/2, 2012, 219-232.

  David Zbíral, “Skeptický a materialistický proud ve středověkém křesťanství: Případ z Itálie 13. století”, Religio: Revue pro religionistiku 20/1, 2012, 93-106.

  David Zbíral, “Osobní religiozita, náboženství a členství: Případ Armanna ‘Pungilupa’ z Ferrary”, Religio: Revue pro religionistiku 19/2, 2011, 147-178.

  David Zbíral, “Označení, typologie a genealogie středověkých herezí: Inspirace a výzvy pro teorii religionistiky”, Religio: Revue pro religionistiku 18/2, 2010, 163-190.

  David Zbíral, “Protikacířské pojednání ‘Odhalení albigenské a lyonské hereze’”, Religio: Revue pro religionistiku 16/2, 2008, 241-250.

  David Zbíral, “Zrod ‘katarské sekty’: Ekbert z Schönau v boji proti herezi v Porýní”, Religio: Revue pro religionistiku 15/2, 2007, 211-231.

  David Zbíral, “Ve dva bohy věřiti nebudeš: Konstruování ‘katarského dualismu’ v inkvizičních registrech”, Religio: Revue pro religionistiku 15/1, 2007, 29-46.

  David Zbíral, “Niquintova listina a vyprávění o počátcích katarských církví v Itálii a jihozápadní Francii”, Religio: Revue pro religionistiku 14/1, 2006, 19-40.

  David Zbíral, “Niquintova listina a historiografie katarství v 17. století”, Religio: Revue pro religionistiku 13/2, 2005, 307-328.

  David Zbíral, “Katarský komentář k Otčenáši ve Florentském obřadním spise”, Religio: Revue pro religionistiku 12/2, 2004, 255-264.

  David Zbíral, “Vztah bogomilství a katarství”, Religio: Revue pro religionistiku 12/1, 2004, 77-94.

  David Zbíral, “Grálová queste jako pouť: Od středověku po Ottu Rahna”, Religio: Revue pro religionistiku 11/2, 2003, 163-184.

  David Zbíral, “Bogomilsko-katarský apokryf ‘Otázky Jana Evangelisty’”, Religio: Revue pro religionistiku 11/1, 2003, 109-130.