← Dračí doupě

Alchymista
Dračí doupě – doplněk k pravidlům

David Zbíral

Společné schopnosti obou oborů

Jak v praxi probíhá extrakce magenergie?

Tomuto tématu je věnována stránka Předměty obsahující magenergii.

Nové alchymistické předměty

Bublifuk

magenergie: 0 nebo 1 mag

suroviny: 3 zl

základ: mydlinková voda

trvání: do vypotřebování (cca 100 vyfouknutí)

výroba: 10 kol

Zcela neškodný lektvar, určený pro děti (a alchymisty) na hraní, případně na zastrašení naprosto tupého a bojácného protivníka. K vyfukování bublin je třeba mít alespoň drátek zahnutý do očka. Dodání jednoho magu zajišťuje mimořádně krásné efekty, značnou velikost a neobvyklé barvy bublin. Případné požití způsobuje mírnou nevolnost, jako požití mydlinkové vody.

Živý bublifuk

magenergie: 2 magy

suroviny: 5 zl

základ: mydlinková voda

trvání: 1 směna

výroba: 20 kol

Lektvar určený k požití; není příliš chutný, ale nezpůsobuje nevolnost. Postava, která ho požije, může v následující směně z úst podle uvážení vyfukovat bubliny (žádné vyfukovátko nepotřebuje). Pokud je zrovna vyfukovat nechce, nemusí, ledaže by dostala škytavku.

Lektvar impregnace

magenergie: 1 mg

suroviny: 5 zl

základ: voda

trvání: 1 rok nebo podle okolností

výroba: 20 kol

Lektvar je určen předně k výrobě nepromokavých oděvů, zejména plášťů. Rozředí se asi dvěma litry vody a do vzniklé kapaliny se namočí libovolná tkanina, která je schopna vstřebat vodu. Pak se tkanina nechá uschnout. Stane se takřka dokonale nepromokavou na cca 1 rok, podle toho, jak moc je namáhaná (určí PJ). Poté se účinky postupně vytrácejí a do zhruba 2 let úplně zmizí. Lektvar látku nijak nechrání proti mechanickému poškození ani neovlivňuje kvalitu zbroje. Jedna dávka lektvaru stačí na napuštění čtyř čtverečních sáhů látky.

Fosforky (zápalky)

magenergie: 2 mg

suroviny: 15 zl

základ: fosfor

trvání: ihned

výroba: 20 kol

Roztok určený k zapalování. Přechovává se ve flakóncích. Když se v roztoku omočí dřevěná špejle či větvička, po opětovném vytažení na vzduch vzplane. Jeden flakónek vystačí asi na 100 zapálení. Roztok je jedovatý – postava, která jej požije, si hází Odl ~ 1-3/1-6. Má barvu, chuť i zápach. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Theurg

Astrální sféry

Poznámka o neprozkoumaných sférách

Poznámku, že je daná sféra neprozkoumaná, je třeba chápat tak, že se mezi theurgy obecně její schopnosti neznají. Neznamená to, že se s žádnou z nich ještě vůbec nikdo nespojil, nýbrž pouze že se o své znalosti z nějakého důvodu nepodělil.

Noví démoni

Démon teleportačního stínění

Démon teleportačního stínění (dále DTS) pochází z patnácté a vyšší sféry. Chrání před jakoukoli formou teleportace. Pokud se někdo chce teleportovat (hyperprostor, portál, ďáblíkova teleportace) přes předmět (většinou zeď nebo dveře), který je chráněn v místě, kudy „trasa“ teleportace – přímá spojnice výchozí pozice a místa určení – vede, teleportace je automaticky neúspěšná. Speciální případ je pravý teleport. Pokud někudy teleport už vede a „trasu“ až dodatečně přeruší DTS, teleport funguje beze změn dále. Jestliže ovšem „trasa“ tvořeného teleportu má vést přes něco, co je chráněno DTS, démoni teleportace začnou protestovat a vysvětlí vzniklou situaci theurgovi. S jeho souhlasem lze „trasu“ pozměnit, takže nepovede přímo. Jestli je theurg nepochopí a bude tvrdohlavě trvat na svém, prchnou do mateřské sféry.

Démon z patnácté sféry dokáže ochránit předmět o povrchu 375 sáhů čtverečních. Tato hodnota se za každou vyšší sféru zvyšuje o padesát čtverečních sáhů.

Démon ochránce před démonem nosičem

Tento démon, zvaný někdy též démon srážeč, pochází ze 13. a vyšší sféry. Zaklíná se do určitého území, které pak více či méně účinně chrání před přeletem předmětů, do nichž je zaklet démon nosič. Vždy, když předmět s démonem nosičem vletí nad území, do kterého byl zaklet démon ochránce před démonem nosičem (přesně se to zjistí podle toho, zda úsečka spojující střed předmětu s démonem se středem planety protíná chráněnou plochu; u nekulatých světů urči v případě nutnosti přesného výpočtu kritický bod podle směru gravitační síly), si majitel předmětu s démonem nosičem hází proti pasti Roz ~ 7 ~ nic/klesání. Roz je rozdíl mezi pořadovým číslem sféry, z níž byl vyvolán démon nosič, a sféry, z níž pochází démon ochránce. V případě úspěchu může démon nosič normálně pokračovat v letu, ale každou další směnu, kterou se pohybuje nad chráněným územím, se musí hod opakovat. Past se ověřuje při každém vletu nad dané území, takže není výhodné pendlovat mezi chráněným a nechráněným územím.

V případě neúspěchu začne předmět s démonem nosičem nezadržitelně klesat k zemi; démon nosič dokáže klesání bez problémů ubrzdit, aby se letci nic nestalo, ale jeho možnost odklonit let jsou omezené: místo dopadu se smí posunout nanejvýš o tolik stovek sáhů, kolik tvoří výsledek hodu proti pasti (záporná čísla ber jako nulu) a vynásobený výškou (v mílích), v jaké se pohybuje v okamžiku neúspěchu proti pasti, což může být u klesání na lávové pole či les zachvácený požárem zásadní.

Příklad: démon nosič ze 7. sféry vletí ve výšce 2 míle nad území chráněné démonem ochráncem proti démonu nosiči ze 13. sféry. Na kostce padne 5. Po opravě za rozdíl pořadových čísel sfér je hod proti pasti -1, což je neúspěch, a to takový, že se démonovi nepodaří posunout místo dopadu ani o jediný sáh. Kdyby padlo na kostce 10, byl by hod 4, což by znamenalo, že se mu podaří odklonit místo dopadu až o 800 sáhů (4*2*100). Kdyby při výsledku hodu proti pasti 4 letěl ve výšce 0,5 míle, mohl by místo dopadu změnit nanejvýš o 200 sáhů.

Pokud démon neuspěl, byť jen jednou, nebude už schopen nikdy přeletět či vzlétnout nad územím, které chrání tento konkrétní démon ochránce před démonem nosičem.

Démon ze 13. sféry je schopen ochránit až 200 čtverečních mil, za každou vyšší sféru plocha roste o 50 čtverečních mil (za plochu se pokládá dvojrozměrný rozsah, jakoby dvojrozměrná mapa 1:1, nikoli reálný povrch). Území musí být spojité. Nejmenší možná šířka každé části chráněného území (samozřejmě kromě okrajových částí, např. rohů čtvercové chráněné oblasti) je 1 míle, nelze tedy tvořit coulové bariéry přes půl světa.

Démon často bývá zaklínán do území podél hranic, aby se zamezilo nepovoleným přeletům.

Démon není přítomen v jednotlivých předmětech na daném území, a zakletí démonů do těchto předmětů tudíž neporušuje pravidlo o jednom démonovi na jeden předmět. Zvláštností tohoto démona je, že může chránit i území, které již jiný démon ochránce proti démonu nosiči chrání. I v takovém případě se ale hází na past jen jednou – na tu, která je pro letce nevýhodnější.

Démonovi lze před zakletím do území dát různé příkazy, například aby pouštěl všechny démony nosiče, které vyvolal příslušný theurg, apod.

Démon ochránce před démonem nosičem nechrání před žádnými přelety, které se uskutečňují jiným způsobem než s pomocí démona nosiče.

Démon odsávač klerické magenergie

Démon pocházející ze sféry Zezael. Má přesně stejné vlastnosti jako démon odsávač přírodní magenergie, ale účinkuje na kouzla klerická.

Ebenový démon

Jde o démona, který se zaklíná do ebenové hůlky, ale theurg jej může nasměrovat do jakéhokoli ebenového předmětu. Démonovy schopnosti se se vzrůstající sférou zvyšují. Démon z 2. sféry pohlcuje kouzla jen tehdy, když uživatel daný ebenový předmět drží v ruce. Předmět s démonem ze 3. sféry už není bezpodmínečně nutné držet v ruce (viz níže). Démon ze 4. sféry má kromě pěti základních kouzel jedno navíc dle theurgova výběru. Démon z 5. sféry má rovněž 6 kouzel, ale součet magenergie hůlky a pohlcovaného kouzla se pro výpočet pasti nedělí 5, jako u běžné ebenové hůlky, nýbrž 6. Dále každou sudou sféru přibývá jedno kouzlo navíc a každou lichou se přičítá 1 k číslu, kterým se dělí pro vypočítání pasti (6. sféra: dělí se 6, dvě kouzla navíc; 7. sféra: dělí se 7, 2 kouzla navíc; 8. sféra: dělí se 7, 3 kouzla navíc atd., 9. dělí se 8, 3 kouzla navíc, 10. dělí se 8, 4 kouzla navíc, 11. dělí se 9, 4 kouzla navíc, 12. dělí se 9, 5 kouzel navíc, 13. dělí se 10, 5 kouzel navíc atd.).

Pokud předmět se zakletým ebenovým démonem není držen v ruce či není na ruce, pro účely hodu na pohlcení kouzla se počítá, jako by postava měla postih za obratnost –5. Ale k hodu proti pasti se ještě přičítá pětina pořadového čísla sféry, z níž ebenový démon pochází (zaokrouhluj matematicky). Pokud postava drží předmět v ruce, počítá se jí jak její obratnost, tak oprava za pořadové číslo sféry.

Jak vidno, je užitečné mít démona zakletého do něčeho, co se nosí na ruce (ebenový prsten apod.). Ale nemá se i tak počítat postavě obratnost –5, pokud postava nevyužije na zachycení kouzla jednu akci (jíž by, podobně jako obranou, neztrácela pořadí)? U ebenové hůlky se její využití v rozšířeném soubojovém systému neřeší: o nutnosti využít jednu akci tu není ani slovo, ale zase past na obratnost zdá se naznačuje, že se majitel hůlky aktivně snaží kouzlo zachytit (na což potřebuje akci). Zřejmě by skutečně bylo dobré počítat obratnost –5, pokud držitel hůlky nechce nebo nemůže jednu akci pohlcování věnovat.

Předmět s ebenovým démonem lze „nabíjet“ – cíleně do něj sesílat kouzla. Vypadá to obvykle tak, že jej majitel někam položí a on či jeho druh do předmětu kouzla přímo zaměřuje. V takovém případě se k pasti počítá -6 za obratnost (předmět nikdo nedrží), ale +11 za to, že sesilatel kouzlo nasměruje přímo do ebenového předmětu, tj. výsledný bonus je +5.

Ebenový démon pohlcuje jen kouzla kouzelnická, nikoli klerická či hraničářská. U každého kouzla je možné mu vyslat telepatický příkaz, zda se má pokoušet kouzlo pohltit (a riskovat výbuch), nebo ne. Výbuch magenergie patří do třídy zranitelnosti J.


Publikování této verze: 9. 12. 2006 15:42

Sepsání: červenec 2003

Poslední celková revize: červenec 2003

Počet normostran (v přepočtu): 5,5

Počet slov: 1619

Umístění: http://www.david-zbiral.cz/alchymista.htm

← Dračí doupě