← Dračí doupě

Pravidla pro pohyb

David Zbíral

Měl bych jedno vylepšení co se týče pravidel pohybu. Jistě sis všiml, že tabulka naložení z PPP poskytuje značně velký prostor kalkulacím typu „nosnost mám 360 mincí, takže si koupím jenom devět hřebíků, a ne deset, abych nebyl s 360,5 mn mírně naložený a tedy se mi nesnížila pohyblivost...“. Také se mi zdá divné, že se např. postavě se silou 11 nesoucí 350 mn jde stejně dobře jako té samé postavě nesoucí 100 mn. Jinými slovy to chce ne tabulku, ale vzorec.

Pravidlo, které zanedlouho popíši, je samozřejmě potřeba vnímat jako *nepovinné*, neboť je celkem složité (ale zase nijak moc pro toho, kdo absolvoval alespoň základní vzdělání a má po ruce kalkulačku).

Vzorec zní: aktuální pohyblivost = (4 × nosnost - aktuální naložení postavy) × základní pohyblivost : 4 × nosnost. Výsledek se zaokrouhluje matematicky.

Všímáš si jistě, že zde je zakomponováno to, že pohyblivost klesá už od malého nákladu. To odpovídá skutečnosti, že i vcelku malý náklad znepříjemní a zpomalí pohyb (snížená pohyblivost). Navíc ze vzorce jasně vyplývá, že postava neunese víc než čtyřnásobek své nosnosti, na což poukazují internetové stránky Altaru.

Tento vzorec nahrazuje tabulku naložení, což mimo jiné znamená, že do tohoto nepovinného pravidla už nebudeme zapojovat pojmy mírné naložení apod.

Ale je tu ještě jedna komplikace: jaké budou postihy k iniciativě v rozšířeném soubojovém systému? A postihy k OČ za naložení v systému základním?

Nejdříve se budu zabývat postihem k OČ, tedy základním systémem. Především si myslím, že by měl postih být už v systému nepoužívajícím mé pravidlo o dost vyšší než pouze 1 a navíc teprve při velkém naložení. Za druhé se mi zdá, že by se měl vztahovat i na ÚČ. Postava by myslím měla mít takový postih k ÚČ a OČ v základním soubojovém systému, kolik má postava postih k iniciativě v systému rozšířeném, ale to posuď sám. Nebo ještě lépe: možná by i v rozšířeném soubojovém systému měl být postih k ÚČ a OČ, ne k iniciativě, protože se mi zdá neodpovídající, aby postava nejednala vůbec (záporný či nulový hod na iniciativu). Jistě, její útoky a obrany se zpomalí a znepřesní, ale že by zůstala třeba deset nebo i víc vteřin nehybná a prostě se vypořádávala se zaseklou přezkou, popřípadě že by ji batoh převážil dozadu nebo ji jeho váha zarazila po kotníky do země?

A teď k rozšířenému soubojovému systému. Vyděl aktuální pohyblivost postavy její základní pohyblivostí a získáš zlomek. Zaokrouhli jej na dvě desetinná místa a podívej se do následující tabulky, v níž zjistíš, jaký postih k iniciativě (kdyby bylo po mém, tak k útočnému a obrannému číslu) bude postava mít. Znak ‘(’ znamená nevčetně, znak ‘›‘ znamená včetně.

 

Tabulka postihů k iniciativě vzhledem k snížené pohyblivosti

 

zlomek

(0,83 až 1,00›

(0,66 až 0,83›

(0,50 až 0,66›

(0,33 až 0,50›

(0,16 až 0,33›

(0,00 až 0,16›

0,00

postih

0

-1

-2

-3

-4

-5

nelze

bojovat


Publikování této verze: 19. 11. 2006 10:13

Sepsání: cca 2000

Poslední celková revize: 31. 5. 2004

Počet normostran (v přepočtu): 1,8

Počet slov: 509

Umístění: http://www.david-zbiral.cz/Pohybdrd.htm

← Dračí doupě